Kun jij iedereen vergeven?

Als we emoties hebben met kenmerken van jaloezie, boosheid of woede gedreven door wonden of pijn uit het verleden, dan hebben we genezing en bevrijding nodig, omdat dit soort emoties zonde produceert. Vaak kennen we de condities van ons hart niet en denken we dat we het prima doen. Maar dingen kunnen zo in ons verborgen zijn dat we ons niet eens bewust zijn dat er een probleem is. (Geciteerd uit boek van Joy Parrott – Gelijkenissen in de nacht)

Deze blog was een van mijn eerste.. Ik heb hem geschreven in februari 2007.. Maar toen ik hem vandaag terug las werd ik er zelf opnieuw door bemoedigd. Ik hoop jullie ook… Goed weekend alvast!

Ieders binnenste en hart is ondoorgrondelijk Psalm 64:7b

Herken jij je in deze emoties? Heb jij pijn of wonden opgelopen door bepaalde gebeurtenissen in je leven? En herken je hierin woede, boosheid of jaloezie?

Stel je had op de basisschool een klasgenoot die altijd de populairste was, die altijd veel vrienden om zich heen had, en die jou altijd plaagde.Dit kan al tientallen jaren geleden zijn maar toch heb je nog een bepaalde woede in je als je terug denkt aan deze jongen. Of je werkte vroeger bij de slager en werd daar van de een op de andere dag zonder pardon ontslagen. Was je toen niet ontzettend kwaad op je baas?! De kans is groot dat als je nu terug denkt aan je baas dat je een boosheid voelt in het diepste van je hart.

Deze emoties die gedreven worden door wonden of pijn uit het verleden produceren zonde, je voelt weer een woede bovenkomen, en je krijgt bijvoorbeeld weer negatieve gedachten over deze persoon. God vraagt van ons ( hoe moeilijk het ook is ) dat we vergeving aan deze mensen vragen.

9 Bid daarom als volgt:Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden,zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving,maar red ons uit de greep van het kwaad.14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.  Matteüs 6:9-15

Maar wat nu als je nog iedere dag nachtmerries hebt van het feit wat die persoon jou heeft aangedaan. Dat het je nog iedere dag achtervolgt.
Die persoon verdient geen vergeving, alleen maar haat. Zul je misschien wel denken. God is hier heel duidelijk in. God deelt de klappen wel uit, niet jij. “Mij komt de wraak toe en de vergelding” ( Deuteronomium 32:35 en Hebreeën 10:30)

Dus hoe moeilijk het ook kan zijn, toch vraagt God van ons om onze medemens te vergeven.

Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Matteüs 6:15

Wanneer wij het niet over onze lippen verkrijgen om een ander te vergeven, hoe zit het dan met God. Matteüs 6:15 geeft aan dat God onze misstappen dan ook niet vergeeft. Kortom doorzoek je leven eens, en denk erover na wie jij eigenlijk nog zou moeten vergeven. En zet dan ook deze stap. Stap op deze persoon af en vraag hem om vergeving. Amen?

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.  Matteüs 18:21-22 

We moeten de mensen om ons heen blijven vergeven, hoe moeilijk dat soms ook is.

Gods zegen!  Groeten Rob

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  God heeft je vergeven!

  Een aantal maanden geleden was de harde schijf van mijn laptop gecrasht. Ik had geen backups en was al mijn afbeeldingen, video’s...

  Ben ik heilig?

  Afgelopen weekend las ik in een boek over de kracht van vergeving. Ik werd er opnieuw bij bepaald dat ik in Christus...

  Kracht van het kruis

  In deze weken leven we toe naar goede vrijdag, de dag waarop we de kruisiging van Jezus herdenken.  De dag dat Jezus...