God vergeeft, doe jij dat ook?

Deze week las ik in de Bijbel de gelijkenis over de onbarmhartige knecht. De aanleiding voor deze gelijkenis is een vraag van een discipel van Jezus: Petrus. Hij vraagt aan Jezus hoe vaak hij iemand moet vergeven. Jezus antwoordt hierop dat hij zeventig maal zeven keer moet vergeven. Dit is dus bijna vijfhonderd keer.

Na dit gezegd te hebben vertelde Jezus de volgende gelijkenis: “Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt” (Mattheüs 18 vers 23 t/m 27).

Dit gedeelte laat goed zien hoe God als Heer is. Hij vraagt ons allereerst verantwoordelijkheid (rekenschap) af te leggen. Als je bijvoorbeeld in zonde geleefd hebt moet je daar vergeving voor vragen. Als je dit gedaan hebt zal God de schuld van deze zonde kwijtschelden.

De gelijkenis gaat nog verder, het volgende staat geschreven: “Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald” (Mattheüs 18 vers 28 t/m 30).

Omgerekend was de ene dienaar de andere iets meer dan zeventien talenten schuldig, dit is in vergelijking met de tien duizend natuurlijk vrijwel niks. Toch wilde de ene dienaar de andere dienaar zijn schuld niet kwijt schelden. Daarnaast gaf hij hem geen uitstel en liet hem gevangenzetten om te werken zodat hij het geld kon terug betalen.

Wat vind jij? Had de ene dienaar nog wel recht om het geld terug te vragen?

Volgende week meer. Dan zal ik ook de vraag proberen te beantwoorden.

Adriaan

Reacties

  1. De dienaar mag wel geld terug vragen maar niet op zo’n manier van wurgreep en geweld.

    Overleg is de beste en ook redelijkheid.

    Als de andere dienaar niet meteen kan terug betalen kon de ene ook een afspraak met hem maken of kwijtschelden.

    Hand over de hart strijken en denken, praten en doen vanuit de liefde want God is Liefde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *