God vergeeft, doe jij dat ook? (2)

Vorige week schreef ik over een gelijkenis over vergeving. Dit deed ik naar aanleiding van een gelijkenis die Jezus vertelt. Er was een dienaar die veel geld bij zijn koning schuldig was. Na een smeekbede wordt deze schuld kwijtgescholden. Anderen hadden ook schulden bij deze dienaar. Toen de dienaar buiten kwam, kwam hij een van deze personen tegen. De dienaar vraagt zijn schuld terug en wel per direct. Ook al smeekt de andere, er is geen uitstel of kwijtschelding mogelijk. Vorige week sloot ik af met de volgende vraag: “Wat vind jij? Had de ene dienaar nog wel recht om het geld terug te vragen?” Vandaag probeer ik een Bijbels antwoord te geven op die vraag. 

In het derde gedeelte van de gelijkenis wordt de koning weer bij het verhaal betrokken. Er staat geschreven: “Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald” (Mattheüs 18 vers 31 t/m 34). In dit gedeelte wordt het verhaal op scherp gezet. De koning vraagt zich af hoe de dienaar dit heeft kunnen doen. Als je zelf wilt dat je schuld wordt kwijtgescholden, scheld jij dan ook de schuld kwijt? De koning ziet nu het hart van zijn dienaar, die is niet goed en oprecht. Daardoor draait hij zijn kwijtschelding terug en laat hij hem gevangen zetten, totdat hij alles terug betaald heeft.
Zo is het ook met God. In het laatste vers van het gedeelte staat: “Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’ (Mattheüs 18 vers 35). God ziet je hart en daarop zal Hij Zijn oordeel en vergeving funderen.

Maar wat doe jij? Vergeef jij mensen als ze vergeving vragen?

Jezus vraagt je om iemand zeventig maal zevenmaal te vergeven. Net zoals Hij jou vergeven heeft. Dit zal vaak moeilijk zijn. Hou op die momenten in je gedachten dat je altijd bij God terug mag komen en Hij je zal vergeven als je er daarom vraagt.

Gods zegen!

Adriaan

 

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *