Kinderdoop VS Volwassendoop

Vandaag heb ik hier een studie over gegeven op kring. ( kring is dat je met een groep jongeren bij elkaar komt in iemands huiskamer en daar een studie volgt )

Is het zinvol om te discussiëren over de kinderdoop en volwassendoop als je toch al weet dat de ander niet open staat voor jouw argumenten? Mijn mening is dat je niet over de doop moet discussiëren tenzij je beiden de intentie hebt om op zoek te gaan in de Bijbel en te kijken wat God erover heeft te zeggen. Het gaat er God namelijk niet om wat je precies vindt, maar waarom je dat vindt. God kijkt naar het hart.

Stel dat je een keer met een vriend(in) over het geloof praat en dit onderwerp ter sprake komt. Hij/zij komt met allerlei Bijbelse argumenten over de kinderdoop, Hoe ga jij hier mee om als voorstander van de volwassendoop?

Ik ben van mening dat het niet goed is om het gelijk naar je toe te trekken door met je eigen doopvisie te komen. Mensen die volwassen zijn gedoopt zijn niet beter als mensen die als kind zijn gedoopt. Het mag ook geen belemmering zijn in jouw relatie met God. Het gaat immers om de kern van het geloof. Wanneer je Jezus aanneemt en geloofd dat Jezus ook voor jouw zonden aan het kruis is gegaan dan ben je een kind van God en mag je weten dat je naar de hemel gaat. Je eindbestemming hang niet af van je doopvisie.

Hoe weet je nu welke doop juist is?!Vertrouw op God en blijf je verdiepen in Gods woord. Wat zegt God in zijn woord over de doop en wat is jouw persoonlijke overtuiging? Zolang jij op het rechte spoor blijft en op God blijft vertrouwen hoef je niet bang te zijn dat je op de verkeerde weg zit. Je mag iedere stap met God bespreken, en bij God neerleggen dat je ermee worstelt. Hij zal je helpen de juiste keuzes te maken, vertrouw daar op! Je hebt dus de kinderdoop en de volwassendoop, maar wat is de juiste doop? En is er überhaupt een juiste doop?

Kortom, wat is jouw persoonlijke overtuiging voor jouw doopvisie?

Groetjes Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Dag Rob,

  Ik geloof dat God aan Zijn Gemeente de opdracht heeft gegeven om Zijn Woord in de wereld bekend te maken, omdat Hij wilt dat niemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden, die geloven. Geloof je dat ook?

  Waarom zou je het dan verkeerd vinden dat Christenen verkondigen dat men de vooropgestelde voorwaarden moet naleven om een Christen te kunnen worden? Zou het dan beter zijn om de gevoelens van mensen te sparen door hun in een leugen te laten voortleven? Wanneer heb je iemand werkelijk lief? Door het geweten aan te spreken of door het te sussen?

  Ik respecteer je omdat je ook gelooft in de zuivere principes, zoals het beminnen van alle mensen, zelfs je grootste vijanden. Maar dat zal me niet kunnen overtuigen dat je een echte Christen bent. Heb je je laten dopen met de vraag aan God om door het bloed van Jezus gereinigd te worden van je zonden? Zo ja, dan zou ik minder reden hebben om eraan te twijfelen.

  Door je zo te benaderen plaats ik je niet in een hokje of vakje. Ik geef slechts te kennen wat Jezus en Zijn apostelen hebben bekendgemaakt, en als daaruit blijkt dat je nog met Jezus bekleed moet worden, wat kan ik dan anders zeggen dan dat je nog met Jezus bekleed moet worden? Want dit is toch een cruciaal om met God te kunnen leven, niet?

  De drijfveer achter mijn spreken is zeker niet mezelf te kunnen ophemelen ten opzichte van anderen. Je hoeft geen Christen te zijn om te weten dat zulke intenties slecht zijn, om nog niet te zeggen, wansmakelijk. Dat je me niet persoonlijk kent, lijkt me niet de reden te zijn dat je meteen denkt dat ik een slecht karakter heb.

  Soms denkt men dat men persoonlijk aangevallen wordt wanneer iemand doet blijken dat men niet de juiste overtuiging heeft. Naar de standaard van de wereld zou je dat menselijk kunnen noemen, maar naar Gods standaard is dat vleselijk. Natuurlijk zijn er ergere dingen maar ik denk dat net dit de plank is die wordt misgeslagen. Het gesprek komt abrupt tot een einde en negatieve gevoelens over elkaar blijven over, slechts omdat men door elkaars woorden beangstigd werd. Maar Christenen weten toch dat Gods Woord pijnlijk kan zijn, waarom zou je de andere dan meteen argwanen omdat het pijnlijk is om te horen wat hij tegen je zegt? Met dit te zeggen hoop ik je aan je verstand te brengen dat ik helemaal niets tegen je heb, noch heb ik iets tegen mensen die geen Christenen zijn.

  Ik hoop slechts dat mensen wat meer met een open hart naar elkaar zouden luisteren. En met een open hart bedoel ik niet een hart dat alles zo maar van een ander ontvangt, maar wel alles wat in overeenstemming is met Gods Woord in de Bijbel. Als beide partijen zulk hart zouden hebben, dan zou de eenheid, waarnaar men zo erg verlangt, vroeg of laat komen.

 2. @Susanne,wat leuk dat je op onze website kwam na het zoeken van informatie voor je lezing. Ik ben het met je eens dat eenheid belangrijk is, en dat we dezelfde God dienen en in geloven.. Van mening verschillen in kinderdoop en volwassendoop mag, erover met elkaar in gesprek gaan ook, maar zonder respect en liefde voor de ander, zo heeft Jezus het ook niet beoogt. Jezus sprak ook vanuit liefde en leerde ons de ander lief te hebben, zelfs onze vijand. Om wat nuance te brengen, het is wel goed om alles goed te toetsen en op zoek te gaan naar Gods wil wat betreft kinderdoop en volwassendoop.. De praktijk leert ons dat velen hierin van mening verschillen.

  En dan kom ik bij @Raf uit.. Ik moest gelijk denken aan Markus 16: 17-18

  Ik geloof niet dat het aan ons is om op grond van wat wij horen en zien iemand te bestempelen als een kind van God of niet.. De mens ziet alleen het rijzige gestalte van de mens, maar God ziet het hart.. Staat in Samuel.

  Ik kan me voorstellen dat het gemakkelijk is je te laten verleiden om iemand te plaatsen in een hokje of vakje.. Van die persoon gelooft niet in volwassendoop, dus die is geen christen..

  Maar volgens mij slaan we op deze wijze de plank mis.. Ik vind het zelfs een beetje gevaarlijk om mensen te categoriseren in christen of niet, vanuit de insteek dat je zelf alles goed doet en de kennis in pacht heb..

  Ik blaas je verhaal allicht ietwat op, maar ik hoop dat je de kern van mijn verhaal begrijpt en er iets mee kunt.

  Een goede week en wandel in Gods zegen,

  Rob

 3. Dag Suzanne,

  Geloof je dat er grenzen zijn die God bepaald heeft, waardoor mensen kunnen beoordelen of men een Christen genoemd kan worden of niet?

  Bedenk dat als mensen er verschillende lezingen op nahouden, het onvermijdelijk is dat men elkaar soms niet kan erkennen als broeders en zusters in de Heer. Hoe graag ik het ook zou willen, ik kan een ander geen Christen noemen als ik geloof dat de Bijbel iets anders leert over het worden van een Christen.

  Als je meer wilt weten over de Bijbel, kan je surfen naar http://www.gemeentevanchristus.be.

 4. Beste allemaal,

  Voor school ben ik bezig met het maken van een lezing over volwassendoop en kinderdoop. Bij het uitzoeken hiervan kwam ik op deze site. Eigenlijk schrok ik best van alle felle discussies.
  Ik heb respect voor al jullie meningen en ik wens jullie allen Gods zegen toe bij jullie eventuele zoektocht.

  Daarnaast geloof ik dat de Bijbel ons oproept om christen te zijn in ons hele wezen. Laten we dan ook hierin de handen in één slaan ook al zijn we het wel eens niet met elkaar eens. Laten we samen één zijn en zo niet-christenen laten zien dat we samen leven van dezelfde genadige God.

  Gods zegen!

 5. Er is feest in de hemel.
  Ik was vroeger ook gedoopt,maar dat was niet ”mijn” keus.
  Na mijn bekering heb ik me opnieuw laten dopen en dat was jaren geleden.
  Wedergeboorte is ”iets persoonlijk” tussen jou en God.
  De doop is meer iets ”uiterlijk”,als je begrijpt wat ik bedoel.
  Satan zal dat niet leuk vinden en dat merk je wel,maar met God’s hulp red je het wel.(vallen en opstaan)
  Ik noem dat de wedloop van het leven.

 6. hallo. ik ben gedoopt als kind mijn ouders hebben een poging gedaan
  om mij geloving op te voedoen maar niet gelukt ben van het padje geraakt je kent het wel foute vriende drugs te veel. drank sex stelen. maar nu heb ik verkeering met een meisje van de volleevangelie kerk en dat is super.

  maar waarom ik hier iets typ is omdat ik het zo stom vind dat mensen zeggen wat wel goed is en niet goed is. denken julie echt dat God dit wil. voor beelt je gaat tog niet zegen tegen iemand die als kind is gedoopt dat dat niet een goede doop is tewijl hij goed geloofd en zijn best doen. en dit kan ook andersom iemand die als volwassen is gedoopt.

  ik heb zo iets iemand die als kind is gedoopt en blijft gelofen enzo is tog mooi.
  en als je als vollwasene word gedoopt is tog ook mooi.
  ik ga het denk ik ook doen om telaten zien aan mensen dat ik voor God kies
  en mijn oude leven begraaf ik.

  ik hou het hier bij.

 7. Hoi Raf, die laatste tekst inderdaad daar gaat alles om. En dat krijgt dan zijn beslag in je levenspraktijk in Matteus 25. En Galaten 5:24 uiteraard, waardoor de liefde ruimte krijgt. De oude mens afleggen en een leven van liefde en dienstbaarheid aan de naaste leiden. Kijk naar levens als dat van Damiaan die zich opgeofferd heeft in een melaatsenkolonie of van Moeder Teresa. Het christendom draait niet om het perfect uitvoeren van rituelen of regels, dat is wetticisme, maar alles draait om de liefde, om de naaste. De barmhartige Samaritaan was helemaal niet gedoopt waarschijnlijk, de barmhartige Amerikaan misschien ook niet, of de barmhartige Marokkaan. Maar Jezus zegt: die doet de wil van God die zich ontfermt over de naaste in nood en niet al die gedoopten die er met een grote boog omheen lopen en die de uitgeschudde en gewonde man laten bloeden op straat. Bijt je maar niet teveel vast in, staar je niet teveel blind op allerlei voorschriften en rituelen, dat leidt maar af van het ene noodzakelijke: de naaste liefhebben als je zelf.
  Let op Raf: in het oordeel zet God niet zijn leesbrilletje op om naar je doopbewijs te kijken, maar hij kijkt naar Matteus 25, dat is bijbels.

 8. Jan Paul, je zegt dat je als kind gedoopt werd. Dan ben je dus niet gedoopt terwijl je de naam van de Heer aanriep, want een baby kan niet geloven. En iemand die niet gelooft, is het zelfs niet geoorloofd om gedoopt te worden, zo zegt de heilige Geest: “[…] Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. […]” (Hnd 8:37).

  Een baby kent niet eens het onderscheid tussen goed en kwaad. Hoe zou het dan iets verkeerd kunnen doen? Is de doop dan geen vraag aan God om een rein geweten te krijgen door de opstanding van Christus? (Hnd 2:21,38; 22:16; 1Pe 3:21). Had jij als baby dan een slecht geweten dat het gereinigd moest worden? Zo niet, om welke reden werd je dan gedoopt? En om welke doopgenade te ontvangen? De Schrift leert dat de doop slechts dient tot reiniging van persoonlijke zonden. “De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, […] De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.” (Eze 18:20). Ik vrees dat de kinderdoop het kind meer kwaad dan goed doet, aangezien hij op latere leeftijd in de waan is dat hij hierdoor met God verzoend is en niet genoodzaakt is om wedergeboren te worden.

  Want de apostel Paulus leerde dat hij in de doop met Christus tot nieuw geestelijk leven gewekt werd. (Col 2:11-13). En hij leerde ook dat hij geestelijk gestorven was nadat hij kennis had gekregen van de wet. (Rom 7:8-13). Hoe zou dan een klein kind, dat niet in eens in staat is het goede boven het kwade te verkiezen (Jes 7:15; Deu 1:39), en dus nooit geestelijk gestorven is door te zondigen (Ef 2:5; Col 2:13-14; Jak 1:13-15), nood kunnen hebben aan een geestelijke wedergeboorte? Dus wat zal je belijden? Dat je eertijds in Christus gedoopt moest worden al was je onschuldig, en dat je nu, inmiddels bewezen een zondaar te zijn door te zondigen, geen nood hebt aan het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige Geest? (Tit 3:3-5).

  “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.” (Joh 3:7).

 9. Hoi Arianne, misschien is het verschil tussen de 2 dopen niet eens zo heel wezenlijk. Als je als kind gedoopt wordt, weet je van niets, dus dat is geen keuze. Toch ontvang je doopgenade. Je ouders intussen beloven je christelijk op te voeden en later, als je al kan denken en kiezen leg je belijdenis af of word je gevormd in de Rkk., wat op hetzelfde neerkomt. Dan begint het echte christelijke leven. Hoe?
  Het christelijke leven bestaat in het gaan en blijven op de smalle weg van Jezus en je huis op de rots bouwen. Wie volhardt tot het einde… staat er regelmatig. Nu kun je als verantwoordelijke en volwassen mens weerstand bieden aan de genade, of dat nu de doopgenade is die je als kind ontvangen hebt of die van je volwassen doop. Volgens mij maakt dat dus niet echt het verschil. Alles staat of valt met waarachtige navolging van Christus. Als je daar met de pet naar gooit zullen allebei de dopen je niet helpen, omdat je dan door niet te gehoorzamen weerstand geboden hebt aan de genade. Want Jezus zegt duidelijk: niet wie mijn woorden hoort en ze niet doet zal gelijken op de man die zijn huis bouwde op een rots, maar juist die andere meneer of mevrouw die mijn woorden hoort en ze WEL doet. Die man of vrouw moeten we zijn. Vergelijk ook Matteus 25, waar met geen woord over een doop gerept wordt.
  To love or not to love, thats the question.
  Ik ben als kind gedoopt. Maar ik sta er verder maar niet meer bij stil, want Jezus wil van mij toch maar 1 ding: dat ik een leven leid in gehoorzaamheid aan zijn geboden met name het 1e en het 2e gebod. Als ik die 2 geboden vervul, waaraan alles hangt zoals Hij zegt, heb ik de liefde en zal het mij van harte vergeven worden straks boven, als ik door de traditie waarin mijn ouders stonden misschien als kind gedoopt ben in plaats van als volwassene zoals in de nieuw testamentische tijd nog praktijk en het geval was.
  Ik wens je veel pax en imitatio. Of liever andersom, want uit de imitatio Christi volgt vanzelf zijn pax, voor jou en voor ieder die met jouw vrede en liefde in aanraking komt.

 10. Ik wilde graag iets recht zetten.

  Onlangs ben ik tot de conclusie komen dat ik hier iets verkeerd geleerd heb. Ik ben van gedachte moeten veranderen. Kort samengevat leerde ik dat in Col 2:16 slechts gesproken werd over “het stuk” van een feestdag, en niet ook over “het stuk” van de nieuwe maan en “het stuk” van de sabbat. Ik heb deze fout gemaakt doordat ik te weinig aandacht besteed had aan de grammaticale context van dit vers. Natuurlijk zijn dit nog steeds “dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.” (Col 2:17). Dus twijfel ik er niet aan dat Paulus het over de wet van Mozes had en niet over menselijke tradities aangaande de feestdagen, nieuwe maan en sabbatten. Maar het spijt me dat ik deze fout gemaakt heb en hoop dat als ik iemand op het verkeerde been zou hebben gezet, dit bij deze goed te herstellen.

  Raf

 11. Beste Jan Paul

  Je denkwijze is niet in de lijn van de Schrift. Want het afleggen van de oude mens, is iets wat pas kan beginnen als er sprake is van een nieuwe mens. Je moet eerst een nieuwe schepping worden door de vergeving van zonden alvorens je daarin kan wandelen. Je zegt dat een rechtvaardige niet gedoopt moet zijn. En dat is waar. Maar niemand is rechtvaardig, ook niet de barmhartige Samaritaan of de barmhartige Amerikaan, Afrikaan, Marokkaan..

  Kortom, door te stellen dat een mens niet gedoopt moet worden zeg je dat zondaars niet gerechtvaardigd moeten worden door het bloed van Jezus, ze worden volgens jou gerechtvaardigd door hun eigen goede werken. Maar dan vergeet je dus dat goede werken geen enkel zonde te niet kunnen doen, alleen Jezus’ bloed kan dat.

  Waarom zou anders door de apostelen geboden zijn, onder inspiratie van de heilige Geest: “[…] Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” (Hnd 2:38). Als wij dit gebod naast ons neerleggen, dan is dat geen probleem volgens jou, want het enige wat van belang is, is “je naaste liefhebben als jezelf”. Maar het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf staat gelijk aan het eerste gebod, namelijk: “[…] Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Mat 22:37-39).

  Dus als deze twee aan elkaar gelijk zijn, moeten ook beiden vervuld worden. Wat de barmhartige Samaritaan deed kan dus niet volstaan, de Samaritaan moet ook God liefhebben. En Jezus en de apostelen hebben aan ons duidelijk gemaakt wat het liefhebben van God betekent, het betekent DE GEBODEN VAN GOD ONDERHOUDEN! “2 Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. 3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,” (1Jo 5:2-3; vgl. Mat 12:50; Joh 14:15,21; 15:10,14; Rom 13:9; 16:17; 1Co 4:17; 7:19; 11:2; 14:37; 15:1-2; 1Th 3:6; 4:1-2; 2Th 2:15; 3:14; 1Ti 4:16; 2Ti 3:14; Tit 1:9; 2Pe 2:21; 3:2; 1Jo 2:3-5; 3:22-24; 2Jo 1:5-16; Jud 1:3, …).

  De apostel Johannes bevestigt dat wij onze naasten liefhebben DOOR Gods geboden te onderhouden. Dus als je je niet laat dopen terwijl God dit wel geboden heeft dan heb je daardoor je naaste niet lief. Door jouw weigering zet je anderen aan om ook te weigeren, waardoor zij verloren gaan. En door jouw weigering verwerp je degenen die verkondigen dat het levensbelangrijk is om Gods geboden te onderhouden. Tel eens op hoeveel mensen je niet liefhebt, mij inbegrepen. Zoals je zegt zal God hiernaar kijken!

  Verder heb je geen antwoord gegeven op de vraag wat welke “doopgenade” het kind ontvangt wanneer het een kinderdoop krijgt. Omdat je zelf wel weet dat kinderen onschuldig zijn, is het dus niet mogelijk dat in de kinderdoop de zonden van het kind vergeven worden. Dat is in strijd met de Schrift, die leert dat in de doop de zonden worden weggewassen. (Hnd 2:38; 22:16; Col 2:11-13). Wat gebeurt er dan precies in de kinderdoop?

  Ook heb je me niet uitgelegd waarom je het blijkbaar niet nodig vindt dat een mens de naam van de Heer aanroept terwijl hij zich laat dopen, namelijk dat een mens God vraagt om een rein geweten te krijgen door Jezus. De Schrift leert nochtans duidelijk dat deze aanroeping met de doop gepaard gaat. (Hnd 22:16; 1Pe 3:21).

  Een zondaar wordt behouden als hij de naam van de Heer aanroept. En om te kunnen aanroepen moet met eerst geloven. Om te kunnen geloven moet men eerst het Evangelie gehoord hebben. (Rom 10:13-17). Als je dan beweert dat met God verzoend moeten worden, waarom is het dan volgens jou niet nodig dat zij de naam van de Heer aanroepen? Want het spreekt voor zichzelf dat baby’s dat niet kunnen. Zij kunnen immers niet geloven. Zij kunnen immers de woorden van het Evangelie niet verstaan.

  Natuurlijk zou het me niets verbazen als je blijft bij je eigen geloof. Het is wellicht heel erg belangrijk voor je, zo erg belangrijk misschien, dat je denkt dat als je ervan zou afstappen, dat je dan door God afgewezen zal worden. Maar als blijkt dat je geloof niet strookt met Gods Woord, kan je je ogen daarvoor niet sluiten. Dan moet je wel aanvaarden dat je nog moet leren wat geloven is.

 12. Al ben je nog zo lief, ”nog nooit een vlieg gedood”
  altijd alle kerkdiensten bezocht en je naaste geholpen,
  God wordt er niet koud of warm van.

  Wedergeboren is Jezus geloven.Hij is Het Woord,De Schepping.
  Dat is Geloof HEBBEN , een wezenlijk verschil met gelovig ZIJN.

 13. Je kan liever geloof HEBBEN,dan streng gelovig ZIJN ( m.a.w
  uit eigen kracht, twijfelen,”moeten”,onder de wet leven
  en aan de 10 geboden voldoen ,eeuwig groei-proces).
  Als je wedergeboren bent ,dan is alles mogelijk, je bent een kind van God.Een Vader zal Zijn kind altijd helpen als hij ”valt”
  Die ”muur van Jericho” is omgevallen.

 14. Beste Jan Paul

  Ik heb helemaal niet gezegd dat je nog moet leren wat geloven is. Maar ik hoop dat je zelf toch ook wel durft toe te geven dat als zou blijken dat je geloof niet in overeenstemming is met de Schrift dat dit automatisch betekent dat je nog moet leren wat het geloof van het Evangelie inhoudt.

  Het verbaast me niet dat je de discussie uit de weg gaat. Ik heb zelf ook de ervaring met andersgelovigen dat zij niet de bereidheid hebben om van gedachte te veranderen. Maar dat heeft me tot op deze dag nog niet tegengehouden om de discussie met een andere aan te gaan. Ik wil iedereen een eerlijke kans geven dus zal ik niemand op een eerste indruk gaan oordelen.

  Je hebt mij al geoordeeld door te zeggen dat het mijn motivatie zou zijn om mijn gelijk te halen. Zo kwalijk heb ik jou niet behandeld. Ik heb je enkel gewezen op de waarheid, namelijk dat je nog wedergeboren worden. En dat is een rechtvaardig oordeel aangezien Gods Woord hiervan getuigt, zeggende: “[…] dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.” (Hnd 2:21; vgl. Hnd 2:38; 22:16; Rom 10:13-17; 1Pe 3:21).

 15. ”het geloof is zo intiem en persoonlijk ”

  Daar ben ik het helemaal met jou eens Jan Paul.
  ”Uiterlijk” kan niemand dat zien,al draag je de pastor op handen,overtuigen is niet getuigen,
  als je begrijpt,wat ik bedoel.

  Twee ”WERELDSE” voorbeelden.

  1:
  Een kind is op zoek naar zijn vader en is dolblij,omdat hij denkt hem te hebben gevonden.
  Helaas ,d.n.a is niet correct.

  2:
  Een huwelijk is wettig,tot de dood .
  Helaas kan een huwelijk ontbonden worden.

 16. Hallo Chuck, je hebt helemaal gelijk. Maar als ik merk dat ik niet echt verder kom in een gedachtenwisseling omdat er toch op verschillende dimensies gedacht en geredeneerd wordt, vind ik het niet zo zinvol. Ik veel geleerd van de Nodoubt geschiedenis. Zie terug. Je praat dan langs elkaar heen en vindt geen wederzijdse openheid om elkaar te vinden. Begrijp je? Ik merk dat ook met moslims vaak. Ze hebben hun standpunt en aanvankelijk lijkt het of ze een open en eerlijk gesprek willen aangaan, maar na verloop van tijd ontdek je dat ze maar 1 ding voor ogen hebben: je van hun gelijk overtuigen, dat heb ik met Raf ook. Dan haak ik af. Als mensen starre en gesloten kaders hebben zijn ze niet toegankelijk en ten diepste willen ze dan niet de ander vinden, maar alleen hun eigen gelijk halen. Volgens Raf moet ik nog leren wat geloven is, tja, daar kan ik weinig tegen inbrengen, dus zwijg ik maar. Ik zeg liever niets over een anders geloof tenzij ik iemand heel goed ken, weet hoe hij leeft enz. maar het geloof is zo intiem en persoonlijk dat ik elk mens maar liever in zijn waarde laat. Men moet zelf de weg maar zoeken en vinden. Ik zoek mijn smalle weg biddend op basis van de Bergrede en Matteus 25 in elk geval. Als dat niet bijbels is in Rafs ogen, het zij dan zo.

 17. Beste Jan Paul,
  Wij Christenen ”discussiëren” niet, maar bemoedigen elkaar,
  dat is geen tijdverspilling,daarom ben ik blij met deze site.
  Wij kennen elkaar niet,toch zijn wij kinderen van Eén Vader.

 18. Beste Raf, dit is weer zo’n oeverloze discussie waar ik eigenlijk klaar mee ben, het soort discussies bedoel ik. Niet tegen jou persoonlijk, maar het is tijdverspilling. Mijn compas is de toestand waarin ik mij bevind: de genade. Amazing Grace.
  Hier wil ik het graag bij laten.

 19. Hallo allemaal,

  Ik zie dat het al weer een tijdje gelden is dat er op deze blog is geschreven. Ik heb veel geprobeerd na te lezen. Lang niet alles want soms was het heel erg veel.
  Ik ben zelf als kind gedoopt, en ik geloof niet dat ik alleen maar behouden zal worden als ik mij weer laat dopen. Ik hoor bij zijn verbond! Hij heeft al voor mij gekozen.
  Ik wil belijdenis doen. Hiermee belijd ik dat ik niet zonder God kan en met hem wil leven. En dat is naar mijn mening het belangrijkste.
  Over de kinderdoop en de volwassen doop zullen er altijd vraagstukken blijven. Maar We geloven in Jezus en dat hij de weg de waarheid en het leven is. Wij zijn allen broeders en zusters.

  Ik heb deze discussie eens met een hele goede vriendin gehad. En onze vriendschap is hierdoor niet meer het zelfde gebleven. Is dat nou wat Jezus wild? Nee, ik denk het niet!
  Het belangrijkste is dat je je op God richt. En ik hoop van harte dat iedereen dat hier doet.
  Oordeel niet over elkaar. God heeft het laatste woord.

  Gods zegen gewenst.

 20. Bedankt voor je antwoord, Jacqueline.

  Maar welke geboden moeten alle mensen gehoorzamen, de geboden van Mozes of de geboden van Christus?

  In Exo 19:10,14 wordt gesproken over de rituele wassing van kledij, voorafgegaan door de heiliging door Mozes. Onder het oude verbond was zowel het dopen van het lichaam als het dopen van kledij een gebod dat men diende te gehoorzamen, want als men dat niet deed zou men gerechtvaardigd worden van zonden. “Maar indien hij die niet wast, en zijn vlees niet baadt, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen.” (Lev 17:16).

  Eveneens was was de doop van de profeet Johannes een doop die de Israëlieten moesten ondergaan om de toorn van God te kunnen ontvluchten. “Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?” (Mat 3:7). Zoals bij de doop van het Nieuwe Verbond moest men zich eerst bekeren. Daarom heette het ook “[…] den doop der bekering tot vergeving der zonden.” (Mar 1:4; vgl. Mat 3:6). Ook (de apostelen van) Jezus begon(nen) deze doop te dopen alvorens Johannes gevangen genomen werd. (Joh 3:22-23).

  Toch bestaat er een belangrijk onderscheid tussen deze doop van bekering tot vergeving van zonden en de doop ná de uitstorting van de heilige Geest. Door de oude doop kon men de heilige Geest niet in zijn binnenste ontvangen en wedergeboren worden, want de heilige Geest was nog niet uitgestort. “38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.” (Joh 7:38-39). Daarom zegt Petrus op de pinksterdag dat men de heilige Geest moest ontvangen door zich te bekeren en zich te laten dopen tot vergeving van zonden: “[…] Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” (Hand 2:38). Later, toen ook Paulus doopte, maakte Paulus duidelijk dat men de heilige Geest moest ontvangen. Daarom lieten de mannen, die volgelingen van Johannes waren geweest, zich dopen in de naam van Jezus. (Hand 19:1-7).

  U zegt dat er maar één ding nodig is om eeuwig leven te verkrijgen, namelijk: “[…] Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, […].” (Hand 16:31). Ik neem aan dat je deze woorden interpreteert als zijnde een vrijbrief om niet gedoopt te moeten worden. Maar zulke lezing houdt geen rekening met het feit dat geloven/vertrouwen naar de bijbelse terminologie ook een werkwoord kan zijn. Dat kan je bv. duidelijk zien in de uitspraak van Jakobus over de gehoorzaamheid van Abraham, namelijk dat zijn gehoorzaam handelen het geloven is, waardoor hij gerechtvaardigd werd! “21 Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? […] 23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. […]” (Jak 2:21-24).

  Een gelijkenis. Een vader verrast zijn kinderen met de belofte om met hun naar Disney-land te gaan. Je kan je wel voorstellen hoe enthousiast ze zijn wanneer ze dit horen. Het lijkt wel te mooi om waar te zijn, want ze hadden er wel al veel over gehoord, maar nu zouden ze het echt kunnen beleven. Maar de vader stelt een voorwaarde. Hij wilt dat de kinderen braaf zijn en hun kamer netjes op orde houden. Het wilde enthousiasme van de kinderen doet hun onmiddellijk toestemmen en klampen zich aan hun vader vast terwijl ze zeggen: “Echt, hé papa, we gaan toch echt, hé?” Waarop de vader zegt: “Geloof me maar”. Zo is het ook met het geloof in de Vader in de hemel. We kunnen op Hem rekenen, als we ook met Hem rekening houden door Zijn wil te doen.

  Als Abraham geloofde tot rechtvaardigheid door wat hij deed in gehoorzaamheid, zullen ook zijn kinderen (Gal 3:7) door de werken van geloof behouden worden. Maar niet alleen het gedoopt worden, maar ook het aanroepen terwijl men zich laat dopen, het belijden van Jezus en bekering zijn de werken die men moet doen om behouden te worden. Ik geloof dat ik dit uit de Schriften bewezen heb. Hoe lees jij die teksten dan?

  Men geeft vaak het argument dat de Nieuwtestamentische Schrift vaak over geloof spreekt in relatie tot het eeuwige leven. Maar men vergeet rekening te houden met twee dingen. Ten eerste, zoals hierboven bewezen, moet men rekening houden met het feit dat het woord “geloven” in de Schrift soms ook de equivalent is van het woord “gehoorzamen”. Zoals hier bv: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Joh 3:36).

  Ten tweede. Ook waar in de Schrift het geloof niet per sé de equivalent is van gehoorzaamheid en dit vermeld wordt als een voorwaarde tot behoudenis, dan kan men nog steeds niet besluiten dat het geloof de enige voorwaarde is die God gesteld heeft. Zoals in sommige verzen het geloof tot behoudenis genoemd wordt, wordt ook het belijden tot behoud genoemd, ook de bekering tot behoudenis, ook het aanroepen tot behoudenis, ook het volharden tot behoudenis. Indien wij uit de verzen over het geloof zouden besluiten dat geloof alleen noodzakelijk is, dan zouden wij dit principe ook moeten toepassen op de afzonderlijke verzen waar sprake is belijden, bekering, aanroeping en volharding. Iedereen zal het met me eens zijn dat niemand door bekering alleen behouden zal worden, noch dat men door belijden alleen, of door aanroeping alleen, of door volharden alleen behouden wordt. Dan moeten we ook maar consequent zijn om te besluiten dat men niet mag zeggen dat men door te geloven alleen behouden wordt, tenzij men het heeft over het levend geloof, namelijk het gehoorzamen van het Evangelie, door de waarheid te aanvaarden en Hem te belijden, zich te bekeren en zich te laten dopen onder aanroeping van Zijn naam, en tenslotte te blijven volharden in de geboden van Christus.

 21. Hallo Raf,
  Ik wil toch even een correctie op je stukje geven.
  Het Nieuwe Verbond is een aanvulling op het Oude Verbond, niet een vervanging.
  De doop was er al in het Oude Testament (de mikwe). Als een vreemdeling zich bekeerde tot de God van Israel waren er voor de man daarna drie dingen nodig om te doen: besnijdenis (Ex. 12:48), een offer (Ex. 24:3-8) en het reinigingsbad (Ex. 19:10,14); voor de vrouw één ding: het reinigingsbad.
  Als men naar de Tempel ging, nam men altijd een reinigingsbad.
  Juist als je het Nieuwe Testament in relatie met het Oude Testament leest, ga je de achtergronden beter begrijpen.

  Met de doop laat je zowel in het Oude als het Nieuwe Verbond zien, dat je bij God wilt horen.
  Echter voor het verkrijgen van Eeuwig leven is één ding nodig: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden.
  Verder Gods zegen voor de komende week,
  Jacqueline

 22. DE NOODZAAK VAN WEDERGEBOORTE EN VOLHARDING

  Alvorens ik u wat meer zal vertellen over de redding van de misdadiger aan het kruis, zou ik u erop willen wijzen dat de apostel Petrus de eerste Christenen waarschuwde voor mensen die wel door Jezus’ bloed gekocht werden maar later opnieuw overmeesterd werden door de lusten van het vlees, waardoor hun laatste toestand erger werd als hun eerste verloren toestand. (2Pe 2:1-2,20-22).

  De Hebreeën-schrijver sprak over verlichte mensen die de hemelse gaven genoten hadden, maar afvielen en zelfs niet meer terug met Christus verzoend konden worden. (Heb 6:4-8). Hij waarschuwt de Christenen voor “een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur” indien zij het bloed van Jezus zouden smaden, waardoor zij geheiligd waren. (Heb 10:26-31).

  Denk hierbij ook eens aan Jezus’ gelijkenis over het zaad in de bodem. Hij schetst vier soorten van mensenharten, waarvan drie Gods Woord ontvangen hebben, maar de één valt af van het geloof omwille van de beproeving, de andere omwille van de lusten van de wereld. De derde valt niet af omdat hij volhardt tot het einde. (Luk 8:11-15).

  Hieruit kan ik besluiten dat een zondaar het eeuwige leven zal beërven op voorwaarde dat hij wedergeboren wordt én blijft volharden in het geloof. “12 Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, 13 maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; 14 want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.” (Heb 3:12-14). “Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.”

  DOOP IS EEN VOORWAARDE ONDER HET NIEUWE VERBOND

  Nu, aangaande de misdadiger aan het kruis. Het Nieuwe Verbond is van kracht gegaan nadat Jezus gestorven was. (Heb 9:16-17). Door wat Jezus op aarde verrichtte werd vervuld wat in de boeken van de wet en de profeten geschreven stond en brak de tijd aan dat iedereen naar de Profeet moest luisteren. (Mat 3:15; 5:17-18; Psa 40:6-8; Deu 18:15,18-19; Hand 3:20-26; Heb 12:25-26).

  Het Nieuwe Verbond dat door Jezus gebracht werd betekende dus het einde van het oude verbond dat door bemiddeling van Mozes gegeven werd. “[…] Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden.” (Heb 10:9). (Zie ook 2Co 3:7-11; Ef 2:15; Heb 8:8,13; 9:9-10; 10:5-9). En aangezien het Nieuwe Verbond gekomen is met een ander Priesterschap, is er ook een volledige nieuwe wet gekomen. (Heb 7:12,18-19).

  Pas toen het Nieuwe Verbond van kracht was gegaan en de heilige Geest was uitgestort werd het mogelijk om van het levende water te drinken en de heilige Geest van de belofte in je binnenste te ontvangen (Joh 4:14; 6:35; 7:38-39; 14:16-17; 14:26; 15:26; 16:7; 16:13; Luk 24:48-49; Hand 1:4-5; 2:11,33; 10:45; 11:15-18). Jezus zei: “54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.” (Joh 6:54). Om Zijn vlees te kunnen eten, was het eerst nodig dat Hij het zou geven voor het leven van de wereld, op Golgotha. “Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.” (Joh 6:51). Ook kon men pas van Zijn bloed drinken nadat het vergoten werd aan het kruis. (Mar 14:24). Jezus moest eerst gekruisigd worden en Zijn Geest moest uitgestort zijn, eerder kon men niet onder het Nieuwe Verbond wedergeboren worden. (Joh 3:5,14-15).

  We kunnen dus besluiten dat niemand behouden kon worden onder de voorwaarden van het Nieuwe Verbond toen het oude verbond nog van kracht was en de heilige Geest nog niet was uitgezonden (uitgestort) in de wereld. En aangezien met het komen van het Nieuwe Verbond ook een andere wet is gekomen kunnen we ook besluiten dat de reddingswijzen onder het oude verbond niet representatief zijn voor ons, die onder het Nieuwe Verbond leven. Zacheüs (Luk 19:8-10), de verlamde (Mar 2:5-12), de zondares (Luk 7:37-39, 44-49), de misdadiger aan het kruis (Luk 23:32-33, 42-43) en vele anderen hebben dus geen vergeving van zonden ontvangen onder de voorwaarden van het Nieuwe Testament. Jezus had op aarde (tijdens het oude verbond) de macht de zonden te vergeven aan wie Hij dat nodig achtte. (Mat 9:6). En onder deze voorwaarde werd deze zondaars gered. Dus dat er geen melding gemaakt werd van de doop tot vergeving van zonden in Jezus’ Naam is vanzelfsprekend omdat dit ook geen voorwaarde was om behouden te worden toen Jezus nog leefde. Pas toen de heilige Geest uitgestort werd, werd deze voorwaarde gesteld. (Hand 2:38). Maar zoals ik al eerder heb aangehaald heeft Jezus nog andere voorwaarden gesteld, die men moet naleven. Zo niet, dan kan men onmogelijk vergeving van zonden ontvangen en wedergeboren worden.

  Men moet “God leren kennen door het Evangelie te horen, te geloven en te gehoorzamen”. “Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?” (Rom 10:16). “Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.” (2Th 1:8). “Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.” (1Co 1:21).

  Het is noodzakelijk om te “geloven in Jezus”, oftewel je vertrouwen op Jezus stellen en Zijn geboden gehoorzamen. “En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.” (Hand 16:31, Vgl. Joh 3:16,36; 4:14; 5:24; 6:47; 54; 7:38-39). (Kleine kinderen kunnen niet vertrouwen op de Here, dus kunnen zij onmogelijk deel uit hebben gemaakt van het gezin van de gevangenisbewaarder).

  Het is ook nodig om je te “bekeren”. “19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,” (Hand 3:19, Vgl. Hand 2:38; Luk 13:3).

  Het is nodig om te “belijden”. “9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.” (Rom 10:9-10)

  Men moet Jezus “aanroepen” voor de vergeving van zonden. “En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.” (Hand 2:21, Vgl. Joel 2:32; Rom 10:13). Aanroeping gebeurt in de waterdoop. “[…] laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.” (Hand 22:16).

  En tenslotte moet men opnieuw geboren worden door zich te “laten dopen”. “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.” (Hand 2:38).

  We kunnen niet verwachten dat we gerechtvaardigd zullen worden indien we één van deze voorwaarden niet naleven. We moeten Jezus “gehoorzamen” om niet veroordeeld te blijven door onze zonden. “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Joh 3:36, Vgl. Jak 2:21-24; Gal 3:5-6; Heb 11:8).

  We moeten “God liefhebben”. En God liefhebben houdt in dat je doet wat Hij zegt. “Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?” (Luk 6:46). Dus om behouden te kunnen worden, moet je God liefhebben door Zijn geboden na te leven. “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” (Joh 14:15). “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. […] 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.” (Joh 14:21-23). “Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.” (Joh 15:14).

  Dus als je je laat dopen om daardoor je zonden te laten afwassen, dan gehoorzaam je God en heb je God lief, en Hij zal in je komen wonen en je zal Zijn vriend zijn. Vergelijk dit met Abraham, die Gods vriend genoemd werd, nadat hij gehoorzaamd had. “20 Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? 21 Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? 22 Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; 23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 24 Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof.” (Jak 2:20-24). Maar als je Zijn geboden naast je neerlegt en je niet laat dopen, of als je je niet bekeert, of niet belijdt, dan hou je ook niet van God en ben je Zijn vriend niet.

  KINDERDOOP

  Wat het besprenkelen van baby’s betreft, kan ik het volgende zeggen. Dit is een menselijke traditie die Gods Woord krachteloos maakt. (vgl. Mar 7:13). Want de Schrift leert dat toen Paulus zich nog van geen kwaad bewust was hij geestelijk levend was en dat hij geestelijk stierf nadat hij de wet had leren kennen toen hij zich liet misleiden door de zonde. “9 Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven, 10 en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn; 11 want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood.” (Rom 7:9-11). Wanneer een mens ter wereld komt is hij dus niet onrechtvaardig in de ogen van God, want hij is geen zondaar, zijn geest is niet dood door de zonden, maar zijn geest is levend door de afwezigheid van zonden!

  Kleine kinderen, laat staan baby’s hebben dus geen verzoening nodig, maar dat is niet de enige reden waardoor we kunnen weten dat de kinderdoop geen instelling van God is. Want u mag alleen gedoopt worden “[…] Indien gij van ganser harte gelooft, […]” (Hnd 8:36-37). Maar baby’s zijn niet in staat om te geloven, want zij kunnen ook nog niets begrijpen van de levende woorden van het Evangelie. “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” (Rom 10:17).

  Overigens volstaat het niet om slechts te geloven en je te laten dopen, je moet God ook aanroepen terwijl je je laat dopen. Maar ook tot het bidden is een baby niet in staat, want hij/zij is zich nog van niets bewust. “En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.” (Hnd 22:16; vgl. Hnd 2:21,38; Rom 10:13-14). Als je doop gepaard gaat met de aanroeping van Zijn naam voor de vergeving van zonden dan is je doop een vraag aan God om je geest te reinigen, namelijk een rein geweten te verkrijgen door de opstanding van Christus. “[…] redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,” (1Pe 3:21).

  Tenslotte leert de Schrift dat gelovigen in Christus gedoopt werden door volledige onderdompeling in water, zoals Johannes de doper dat deed. Besprenkeling kan je dus niet met God verzoenen. “38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. 39 En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap.” (Hnd 8:38-39; vgl. Joh 3:23).

  Ik hoop van harte dat ieder die dit leest God een gunst zal doen door dit allemaal te toetsen aan de hand van de Schrift. (vgl. Hnd 17:11).

 23. Die man naast Jezus aan het kruis was niet gedoopt.
  Als je éénmaal bent wedergeboren,dan ben je voor altijd gered.
  Elke keer opnieuw krijg je dan kracht bij afgewezen worden,falen,moeilijkheden,afwijzingen, tekortkomingen enz..,
  door genade.
  Je bent ”wettig” een kind van God.(” d.n.a” is correct)
  Het ”huwelijk” mag niet ontbonden worden.
  Dat is zondigen tegen De H.G.
  Daarom als je nog niet wedergeboren bent, is het onmogelijk te zondigen tegen De H.G,tot jouw ”tijd” is geweest.
  Dan is het helaas te laat.

  Wedergeboren zijn is een relatie tussen jou en God.

 24. Dag Marinde,

  Ik had hetzelfde probleem toen ik twee jaar geleden mijn reactie wilde plaatsen. Na enkele weken stond het er nog steeds niet op. Ik ging vandaag uit nieuwsgierigheid eens op deze blog kijken, en tot mijn verbazing zie ik de vele reacties over het onderwerp van de doop.

  Ik dank God dat Nodoubt, Hannah en Sjoerd de nodige duidelijkheid konden bieden in mijn plaats.

  Er waren nog een paar vragen die ik zou moeten beantwoorden, maar dat zal voor een andere keer zijn.

  Raf

 25. Met de doop laat je zowel in het Oude als het Nieuwe Verbond zien, dat je bij God wilt horen.
  Echter voor het verkrijgen van Eeuwig leven is één ding nodig: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en u zult behouden worden.
  “Rechtsomkeert” wedergeboorte,éénmaal gered,altijd gered.
  Onmogelijk teurgval,dat is ”De Zonde”, die niet wordt vergeven.
  Verder Gods zegen voor de komende week,chuck

 26. Goedemorgen Raf,
  Even terugkomend op je vraag: Maar welke geboden moeten alle mensen gehoorzamen, de geboden van Mozes of de geboden van Christus?
  Realiseer je wel dat de geboden van Mozes Gods geboden zijn dus ook de geboden van Jezus, Hij is immers de Zoon van God. Jezus heeft ook gezegd: “meent niet dat Ik gekomen ben om de geboden af te schaffen, geen titel of jota van de geboden zal verloren gaan”. Wel is Hij gekomen om de geboden te vervullen maar dat betekent voor ons niet een vrijbrief om het dan maar naast ons neer te leggen.

  Op mij kom je wel over als iemand die oprecht Jezus wilt volgen en Zijn Wil zoekt in Gods woord dus hierbij weer stof tot nadenken.

  Ik wens je verder een prettige dag toe.

  Groet,
  Jacqueline

 27. Goedemiddag Jacqueline,

  In Mat 5:18 spreekt Jezus inderdaad over de wet van Mozes. Jezus spoorde Zijn toenmalige discipelen aan om de wet van Mozes te doen en te leren. (Mat 5:19). Zijn discipelen moesten zelfs uitmunten ten opzichte van de Farizeeën en de Schriftgeleerden, die van zichzelf meenden dat zij de wet van Mozes deden. (Mat 5:20). Jezus legt uit hoe zij de wet van Mozes nog beter zouden kunnen onderhouden, namelijk door hen te laten zien dat gehoorzaamheid begint in het hart en dat dit zal bepalen als men de geboden oprecht zal onderhouden of niet, iets waar de Farizeeën en Schriftgeleerden geen rekening mee (leerden) hielden.

  “[…] 23 Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; 24 Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave. […]” (Mat 5:21-48). Je ziet dus dat Jezus dit belangrijk principe leert aan de Jood, die door de wet van Mozes verplicht was om een schuldoffer naar de priester te brengen om vergeving van de zonden tegen zijn naaste te bewerken. Ook moest men op die dag al het schuldige aan zijn naaste terugbetalen. (Lev 6:2-7).

  Dus indien Jezus in Mat 5:18 bedoelde dat de wet van Mozes geldend zou blijven tot het einde van de wereld, dan zouden wij dus ook overeenkomstig met de wet van Mozes moeten handelen wanneer wij tegen iemand hebben gezondigd, door een schuldoffer te laten offeren door een priester naar de orde van Aäron. Ik neem aan dat u niet gelooft de Christenen geheiligd worden door het brengen van schuldoffers door priesters die op hun beurt ook voor zichzelf dienden te offeren. Want indien dit het geval zou zijn, dan zou het heiligdom nog niet openliggen en de Christus nog niet gekomen zou zijn om een beter verbond te maken. (Heb 9:6-28).

  Laten we daarom Mat 5:18 wat nauwkeurig onderzoeken en controleren als er wel staat dat de wet van Mozes tot het einde van de wereld van kracht zou blijven.

  Er staat: “17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. 18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.” (Mat 5:18).

  Merk op dat Jezus niet alleen spreekt over de relatie tussen Zijn komst en de wet van Mozes, maar ook over de relatie tussen Zijn heengaan en de wet van Mozes. We kunnen “totdat de hemel en de aarde voorbijgaan” nu eenmaal niet als een tijdsbepaling beschouwen, want dan zou dit niet stroken met de betekenis van deze bepaling in de parallelle tekst in Lukas. Hier wordt hetzelfde gezegd, maar dan op een andere manier, waaruit blijkt dat het om een uitdrukking gaat. Vergelijk dit met de overige plaatsen waar deze bepaling wordt gebruikt. “En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.” (Luk 16:17; vgl. Luk 5:23; 18:25; Mat 9:5; 19:24; Mar 2:9; 10:25).

  Vervolgens kan de tijdsbepaling “totdat het alles zal zijn geschied” niet in verband staan met het voorbijgaan van hemel en aarde. Het is daarom niet meer dan logisch dat deze tijdsbepaling slaat op de vervulling van de wet en de profeten. Dus totdat Jezus alles vervuld zou hebben wat in de wet en de profeten geschreven stond, zou het onmogelijk zijn dat er iets van de wet zou verdwijnen. Hieruit volgt zelfs de implicatie dat de wet zou verdwijnen vanaf het moment dat Jezus de wet en de profeten vervuld zou hebben. En we weten hoe Hij de Schriften vervuldde, namelijk te lijden en te sterven en na drie dagen terug uit de dood op te staan. “En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, [namelijk] dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. […]” (Luk 24:44-45; vgl. Luk 9:22; 18:31-33; 24:6-7).

  De geboden van Mozes kwamen van God en Jezus is de Zoon van God, maar dat betekent niet noodzakelijk dat de Gemeente van de Zoon onderworpen is aan de geboden die God eertijds gegeven heeft aan de Gemeente waarvan Mozes slechts een dienaar was. God zou door het bloed van Zijn Zoon een Nieuw verbond inwijden, en volgens de Hebreeën-schrijver moeten we daaruit besluiten dat daardoor het eerdere verbond zou verdwijnen. “[…] 13 Als Hij zegt: Een nieuw [verbond], zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.” (Heb 8:1-13).

  Een fout die vaak gemaakt wordt is dat men denkt dat Christenen zich moeten houden aan de tien geboden, die trouwens maar een onderdeel zijn van de hele wet van Mozes. Mensen die dit beweren moeten dan ook maar de sabbat op de zevende dag houden en niet op zondag. Niet dat dit hun iets zou opbrengen, want het waarnemen van de sabbat is maar één van de vele afbeeldingen van hetgeen Christus zou brengen, namelijk de ware aanbidding.

  Dit is wat er staat: “Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest [dags], of der nieuwe maan, of der sabbatten;” (Col 2:16). Sommigen beweren dat Paulus het hier zou hebben over het houden van menselijke tradities, maar als dat het geval zou zijn, dan zou dat dus alleen kunnen gelden voor de feestdag. Want wat spijs en drank, nieuwe maan en de sabbat betreft, is er geen sprake van een “het stuk van” deze dingen. Als dat wel zo zou zijn dan zou er geschreven moeten staan: “Laat niemand u oordelen in het stuk van spijs of het stuk van drank of het stuk van de feestdag of het stuk van de nieuwe maan of het stuk van de sabbat”. En dat staat er dus niet. Laat het dus duidelijk zijn dat Paulus het hier over de wet van Mozes heeft.

  Maar dat is nog niet alles. Want wat lees je in het volgende vers? “dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.” (Col 2:17). Zijn dan de overleveringen van mensen de dingen die de werkelijkheid van Christus afschaduwen? Natuurlijk niet! Zowel de werkelijkheid (door Christus) als de schaduw van die werkelijkheid (door Mozes) werden door God overgeleverd! “2 Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, 3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,” (Heb 2:2-3; vgl. Heb 8:5-6; 9:9,24; 10:1; Gal 3:19). Als Paulus het over de schaduw heeft, dan heeft hij het over de wetten van Mozes. Dus staat het vast dat Paulus de Christenen wilde bewaren van mensen die hen de wetten van Mozes wilden opleggen.

  Waarom zou iemand dan kunnen beweren dat men de sabbat moet houden, laat staan dat men zou kunnen beweren dat men de sabbat moet houden op de eerste dag van de week. Want het is onmogelijk dat de sabbat op een andere dag gehouden kan worden dan op de zevende dag omdat God op deze dag rustte van Zijn werken. Want God zei: “10 maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.” (Exo 20:10-11).

  Maar God zei ook dat het sabbatgebod was gegeven aan het volk van Israël als “een teken tussen Hem en Israël” (Ex 31:13), als “een verbond tussen Hem en Israël” (Ex 31:16) en als “een gedachtenis aan hun bevrijding uit Egypte” (Deu 5:15). Het sabbatgebod was niet gegeven aan de voorvaderen van het volk Israël. Dus niet aan Abraham, Isaak en Jacob. “3 Niet met onze vaderen heeft de HERE dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier heden allen in leven zijn.” (Deu 5:3,6,12).

  De kinderen van Abraham zijn uit het Evangelie van Jezus Christus, en niet uit de wet van Mozes, die 430 jaren later kwam. Wie dus meent de sabbat te moeten houden omdat hij een Christen is, voegt toe aan het verbond dat God met Abraham gesloten heeft! Wie gelooft in het Evangelie van Jezus Christus dient zich niet te onderwerpen aan de wet van Mozes, die een tuchtmeester voor het volk Israël was totdat Christus kwam. “[…] 15 Broeders, ik spreek op menselijke wijze: zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. […] 22 Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven. 23 Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. 24 De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. […]” (Gal 3).

  Christenen moeten zich daarom ook niet onderwerpen aan de tien geboden. De tien geboden behoren tot het verleden, omdat zij ook deel uitmaakten van het oude verbond (2Kro 31:3; 34:14; Ezra 7:6; Mat 22:35-40; Luk 2:22-24), dat Christus heeft vervangen door het Nieuwe. (Heb 8:8-13). De bediening van het oude verbond ging wel gepaard met een grote heerlijkheid, maar zowel de bediening als de heerlijkheid die daaraan gepaard ging moest verdwijnen. “7 Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, […] 11 Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. 12 Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op, 13 geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israels geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen.” (2Co 3:7-13). Niets van de oude wet blijft over. Een volledige nieuwe wet is in de plaats gekomen. (Heb 7:11-12).

  Ik weet dat het een beetje veel is, Jacqueline. Maar ik wil Jezus oprecht volgen en daarom zoek ik Zijn wil in de Schriften. En daarbij acht ik het noodzakelijk om al deze dingen in beschouwing te nemen. Ik hoop dat je tot nieuwe, betere inzichten mag komen.

  Van harte,

  Raf

 28. Dag Jacqueline,

  Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe je kan geloven dat Gods Gemeente nog Levitische priesters nodig zou hebben, terwijl de Schrift duidelijk zegt dat Jezus deze dienst heeft weggenomen om Zijn Eigen offergave in de plaats te stellen. “8 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en [offer] voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden); 9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. 10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal [geschied].” (Heb 10:8-10).

  Hoe kan je geloven dat het Levitische priesterschap nog van kracht is terwijl de Schrift zegt dat dit werd afgeschaft? De Hebreeën-schrijver spreekt niet over de toevoeging van een nieuw priesterschap, maar over “de overgang” van het oude priesterschap naar de orde van Aäron naar het nieuwe priesterschap naar de orde van Melchisedek. “Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet.” (Heb 7:12). Hij zegt toch duidelijk dat de voorschriften aangaande het oude priesterschap werden afgeschaft omdat het zonder kracht en nut is. “Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is,” (Heb 7:18).

  Uiteraard zal je mij wel niet willen overhalen om me te laten besnijden, omdat God verklaard heeft dat besneden zijn of niet besneden zijn niets betekent. (Gal 6:15). Maar waarom zou je me dan wel willen overhalen om de sabbat te onderhouden, alsof dit een gebod van de Heer Jezus is? “16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest [dags], of der nieuwe maan, of der sabbatten; 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.” (Col 2:16-17).

  In het boek over de handelingen van de apostelen lezen we over sommige Farizeeën, die tot het geloof in Jezus Christus gekomen waren. In plaats van zich te houden bij hetgeen de apostelen leerden waardoor men behouden wordt, voegden zij hieraan toe door te verklaren dat het ook noodzakelijk was om de wet van Mozes te onderhouden. (Hnd 15:5-12). De apostelen besloten daarom om een duidelijke boodschap in de toenmalige wereld te zenden. Dit was die boodschap:

  “24 Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij [dat] niet bevolen hadden; 25 Zo heeft het ons eendrachtelijk te zamen zijnde, goed gedacht, [enige] mannen te verkiezen, en tot u te zenden, met onze geliefden, Barnabas en Paulus. 26 Mensen, die hun zielen overgegeven hebben voor den Naam van onzen Heere Jezus Christus. 27 Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met den mond hetzelfde zullen verkondigen. 28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: 29 [Namelijk], dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.” (Hnd 15:24-29).

  De apostelen bevestigden door deze zendbrief dat zij NIET geboden hebben om de wet van Mozes te onderhouden! Wat zij wel geboden hebben kunnen we lezen in de Schriften, en daarin staat niets over het onderhouden van de sabbat, integendeel zelfs. Paulus openbaarde dat de sabbatdienst een afbeelding was van de werkelijke eredienst in Christus.

  Ik heb deze discussie over de overgang van wet immers gevoerd om aan te tonen dat het onmogelijk is dat het oude verbond nog rechtskracht heeft. Maar eigenlijk zou je dat ook al moeten besluiten uit het Schriftwoord: “[…] 13 Als Hij zegt: Een nieuw [verbond], zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.” (Heb 8:1-13).

  De wet die God onder het Nieuwe Verbond laat gelden is de wet die werd gegeven door de apostelen van de Heer. Nu geldt dat men moet vertrouwen op de Christus, door zich te bekeren van zonden, Hem te belijden en zich te laten dopen onder de aanroeping van Zijn naam, en in Zijn woord te blijven door met Hem te lijden, om uiteindelijk met Hem verheerlijkt te worden. De misdadiger aan het kruis was niet onder deze nieuwe wet, dus kan zijn redding ook niet representatief zijn voor de mensen die wel onder deze nieuwe wet leven, namelijk wij.

 29. Goedenavond Raf,

  Het feit dat Jezus van een ander priesterschap is, wil nog niet zeggen dat het Levitische priesterschap is ontbonden. Hier wil ik het nu verder bij laten.
  Raf, het gaat je verder goed en van harte Gods zegen toegewenst.

  Groet,
  Jacqueline

 30. @Jacqueline:
  Je behoudenis hangt er niet vanaf. Zeg je tegen Raf.
  Dat is eigenlijk iets heel wezenlijks denk ik, om dat op te merken. In feite kun je misschien zeggen dat mensen zich over het algemeen in geloofsgesprekken te druk maken om dingen waar hun, onze behoudenis niet van afhangt. Waarom zou je verhit discussiëren over zaken die het heil, het oordeel, hemel of hel niet betreffen? Tijdverspilling eigenlijk. Met het gevaar dat de geesten ten opzichte van elkaar verkillen wat juist niet, nooit Gods bedoeling is. Misschien zelfs: afleidingsmanoeuvre van de boze geest om ons af te houden van de hoofdzaak: hoe kan ik gered worden. Zou kunnen, niet waar?

 31. Dag Jacqueline,

  Hoe komt het dat je eerst beweerde aan de hand van Mat 5:18 dat Jezus niets van de wet van Mozes zou ontbinden, terwijl je nu zegt dat Jezus wel iets van de wet van Mozes ontbonden heeft, namelijk het Levitische priesterschap?

  Raf

 32. Hoi Raf,
  Bedankt voor je uiteenzetting. Ook ik zoek Zijn wil in de geschriften. Ik ben het absoluut met je eens dat het volgen en gehoorzamen van Jezus een zaak van je hart is.
  Even terugkomend op de 3e alinea: Dus indien . . . . :

  Wie hoeven uiteraard geen zondoffers meer te brengen omdat Jezus dit offer heeft gebracht op Golgotha, Hij heeft immers betaald voor onze zonden en net voor het moment dat Hij stierf, scheurde het voorhangsel in de Tempel, dat hangt tussen het Heilige en het Heilige der Heilige, middendoor van boven naar beneden. Dit betekent dat de weg open is, ook voor de andere volken om tot God te komen door Jezus de Verlosser en Messias.

  De “wet van Mozes”, door God gegeven, is echter een eeuwigdurende inzetting, het betekent dat deze inzetting voor altijd blijft bestaan!
  Jezus heeft hem echter volbracht en daardoor is de Wet vervult.
  De tien woorden die zijn gegeven op de berg Sinaï is een samenvatting van de Wet en ook de Sjabbat hoort daarbij. Er wordt trouwens in het begin al gesproken over de zevende dag, God rustte daarop nadat het scheppingswerk voltooid is. Oké men komt samen op zondag maar dat wil niet zeggen dat dit de Bijbelse rustdag is, dat is de Sjabbat. Het staat je overigens vrij om op zondag samen te komen, God kijkt naar je hart, je behoudenis hangt er niet vanaf.

  @Raf: Niets van de oude wet blijft over. Een volledige nieuwe wet is in de plaats gekomen. (Heb 7:11-12).
  Het gaat in dit Bijbelvers om het priesterschap van Aäron en niet om de afschaffing van de Mozaïsche Wet.
  Het nieuwe priesterschap gaat om de verordening van Melchisedek, Jezus komt uit de stam Juda en niet uit de stam Levi waaruit de priesters komen en Hij is dus van een ander priesterschap die eeuwig duurt.
  Kort samengevat: het Eerste verbond (OT) en het Tweede Verbond (NT) zijn één, dit kun je niet onderscheiden.

  Tot slot wil ik besluiten met Romeinen 13: 8: Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

  Nog een prettige dag verder en succes in het bestuderen van God Woord,

  Jacqueline

 33. “Rechtsomkeert” wedergeboorte,éénmaal gered,altijd gered.
  Onmogelijk terugval,dat is ”De Zonde”, die niet wordt vergeven.

  Dit wil niet zeggen dat je aan de 10 geboden kan voldoen.
  Dat kan niemand.
  Maar je krijgt elke keer de kracht ,de genade om het ”einddoel” te bereiken.
  Geloof ,Rots,Zeker weten,Kracht,Innerlijke overtuiging,Doel en Visie,de weg die je moet gaan.
  ”L E V E N” Geestelijke verwachting

  Verder Gods zegen voor de komende week,chuck

 34. Hey, ik had een heel mooi verhaal getypt maar nu staat het er niet op, hoe kan dat?

 35. Beste Luna,

  Jouw verhaal is het toonbeeld van een keurig gereformeerd antwoord. Ik snap ook je argumenten helemaal en vind het zeker een mooie uitleg, God die onafhankelijk van wat dan ook voor jou kiest, daar kun jij niks aan doen, en je daar een teken van geeft net als hij de Israëlieten de besnijdenis heeft gegeven als teken dat zij Zijn volk zijn. Alleen ben ik het niet helemaal met je eens.

  Je zegt dat de doop te vergelijken is met de besnijdenis. De besnijdenis was niet meer nodig en het nieuwe symbool werd de kinderdoop. De besnijdenis is echter een teken van het verbond dat God met zijn volk heeft gesloten. Bij de instelling hiervan wordt heel duidelijk benadrukt dat dit een eeuwigdurend verbond is en alleen geldt voor de nakomelingen van Abraham. (Lees over de instelling van dit verbond Genesis 17; God belooft Abraham’s andere zoon, Ismaël, rijkelijk te zegenen, maar zijn nageslacht hoort niet bij het verbond, dat is voorbehouden aan Abraham, zijn zoon Isaäk en diens nageslacht. Dit is dus niet een verbond voor alle mensen!)
  Ik ken de leer van de kinderdoop en ik weet dat die leer zegt dat er door Jezus een nieuw verbond is gekomen en daarmee het oude verbond beëindigd is en dat nu alle volken mogen delen in Gods beloften en dat nu dus alle christenen samen het nieuwe Israël zijn voor wie de verbondsbeloften gelden. Dit klinkt best logisch, maar heb je al eens nagedacht over het volgende:

  God blijft altijd dezelfde, en als Hij een belofte doet zal hij die houden. God belooft bij de instelling van het verbond met Abraham heel expliciet dat dit een eeuwigdurend verbond is en dat het heel bijzonder voor het volk Israël geldt: de nakomelingen van Abraham, Isaäk en Jakob. Natuurlijk zijn er veel dingen veranderd met de komst van Jezus en natuurlijk is het evangelie nu ook voor ons ‘bereikbaar’, maar ik geloof dat God niet veranderd is en zich dus ook houdt aan zijn eeuwigdurende verbond met Israël. Wanneer Hij dat verbond ineens beëindigd had zou Hij zijn beloften verbreken en dat is iets wat God nooit zal doen. Om dit te illustreren wil ik je laten zien wat er gebeurde bij het tweede verbond dat God sloot met de Israëlieten: de wet. Ik zal even een aantal dingen op een rijtje zetten:

  Het eerste verbond
  Verbond met: Abraham en zijn lijfelijk nageslacht
  Belofte: God was de God van Abraham en zijn nageslacht, het land Kanaän was voor altijd hun bezit.
  Voorwaarde: het uitvoeren van de besnijdenis (Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Gen.17:13b)
  Geestelijke betekenis: Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. (Deutr. 10:16)

  Het tweede verbond
  Verbond met: het nageslacht van Abraham, inmiddels uitgegroeid tot een volk
  Belofte: God wilde hun God zijn, Hij had hen lief
  Voorwaarde: Zij moesten ook van Hem houden, als teken daarvan moesten zij zich houden aan Zijn leefregels, de wet.
  Verbondsbreuk: wanneer de Israëlieten andere goden gingen dienen, Gods leefregels niet naleefden
  Terugkeer: zal altijd mogelijk zijn. (Daar zult u dan andere goden vereren, goden van hout en van steen, door mensen gemaakt, goden die niet kunnen horen en zien, niet eten en niet ruiken. Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt. Wanneer dit alles u overkomt zult u, door de nood gedreven, naar de HEER, uw God, terugkeren en naar hem luisteren. Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet. – Deut. 4:28-31)

  Wat is nou het verschil met het verbond met Abraham?
  “De HEER, onze God, heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn.” Deutronomium 5:2-3

  God sloot een nieuw verbond met zijn volk. Maar wat is het opmerkelijke? Het oude verbond bleef van kracht! Er is geen sprake van dat dat ineens beëindigd werd of niet meer geldde door de komst van het nieuwe verbond! “Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet.” (deut 4:31)

  Ook als we in het nieuwe testament gaan kijken zien we dat het voor de eerste christenen en de Joden toen helemaal niet zo was dat het verbond beëindigd was, in de brieven van Paulus vinden we de leer terug dat Israël nog steeds Gods volk is, en de beloften die God aan hun aartsvaders gedaan heeft nog steeds gelden! En dan bedoelt Hij niet Israël in de geestelijke zin van het woord (zoals in de traditionele kerken geleerd wordt dat wij nu met alle gelovigen het geestelijk Israël zijn), maar het fysieke, biologische volk Israël, de Joden.

  Het meest duidelijke voorbeeld is misschien wel de onenigheid die ontstond tussen de Joden die tot Jezus waren gekomen en de ‘heidenchristenen’. De Joden vonden namelijk dat zij zich moesten besnijden omdat ze anders niet gered konden worden (zie Genesis 17:9-14). Dit is een heel duidelijk teken dat voor de Joden het oude verbond helemaal niet beëindigd was, het was nog volop van kracht! Ze krijgen hier ruzie over en vragen Paulus en Barnabas om raad. Zij besluiten om het voor te leggen aan de oudsten en de apostelen. Uiteindelijk wordt besloten dat de ‘heidenchristenen’ zich niet aan de Joodse voorschriften hoeven te houden. Zij komen dus niet in het verbond met Abraham, want het teken daarvan was de besnijdenis! Let op: deze gebeurtenissen vinden plaats in ongeveer 50 na Christus, dit betekent dat de kerk dus al 20 jaar bestond. Wanneer Christus het oude verbond had afgeschaft hadden de Joden daar 20 jaar later echt niet meer aan vast gehouden!

  Een voorbeeld uit het NT waaruit blijkt dat het verbond met Abraham nog steeds van kracht is:
  In Galaten 3:17 en 18 staat het volgende:
  “Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken.”
  De erfenis (het eeuwige leven) hangt dus niet af van de wet, maar van Gods erewoord, zijn belofte die Hij aan Abraham gegeven had.

  Lees ook de volgende tekst eens:
  “Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd.” – Romeinen 3:1-2
  En de volgende:
  “Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken; omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid.” – Romeinen 9:4-5

  Vooral die laatste tekst windt er geen doekjes om. Dit kan niet gaan over het zogenaamde ‘geestelijke Israël’. Wij hoeven immers niet meer de wet en de tempeldienst te houden! Paulus zegt dat dit juist speciale voorrechten van de Joden zijn die God speciaal aan hen gegeven heeft!

  God heeft met ons een nieuw verbond gesloten, met ons als christenen die Jezus’ offer hebben aanvaard als onze redding. Over dit nieuwe verbond kun je lezen in Hebreeën. Dit nieuwe verbond is dus geen voortzetting van het oude verbond met Abraham, dit bestaat namelijk nog steeds. Het is een nieuw verbond dat naast het oude verbond kan bestaan. Het teken van het nieuwe verbond is de doop, als teken van het geloof in Christus.

  Ik hoop dat je het een beetje kunt volgen, het is best een lang stuk geworden. Maar ik ben benieuwd wat je hiervan vindt en of je er wel eens zo over na hebt gedacht.

  Groetjes!

 36. (Ik heb niet de hele discussie gelezen, dit was mij teveel werk want ik moet zo weg.)

  Ik geloof alleen dat juist de kinderdoop juist is. God heeft je met de kinderdoop bij zich geroepen en hij verwacht van jou een antwoord, door middel van belijdenis. Je kunt de kinderdoop vergelijken met de besnijdenis. De besnijdenis was niet meer nodig en de kinderdoop werd het symbool dat je door God geroepen bent en door God uitgekozen bent. Mocht je nou later helemaal geen belijdenis doen, dan is de kinderdoop zeker niet onecht geweest. God heeft je echt bij zich geroepen. De kinderdoop, en zijn roeping, blijven dus echt. Je kunt er weer op terug vallen. God laat je niet in de steek. Je kunt zelf kiezen of je verder wilt geloven of niet. God heeft jou gekozen, jij moet alleen nog voor hem kiezen.

 37. (ik siteer:Nodoubt)Kortom allemaal ZEGEN. En toch geen onderdompeling in water voor de vergeving van zonden….
  Moet ik dan constateren dat het allemaal maar waardeloos was omdat er niet gedoopt werd? Nee, ik trek andere conclusies. De waarheid heeft tijd nodig om door te breken. In het begin v.d. kerkgeschiedenis werd er massaal gedoopt. Ik denk dat aan het eind v..d tijden er ook weer veel gedoopt zal gaan worden als de mensen gaan beseffen dat het toch echt onderdeel is van Gods reddingsplan en zij een heleboel zegen mislopen en misschien het eeuwige leven zelfs… immers… Gods woord veranderd niet. Ik kan wel fantaseren en me een situatie voorstellen waarbij alle oprechte gelovigen nog een kans krijgen bij de opstanding om toch gedoopt te mogen worden… ik geloof in een God bij wie niets onmogelijk is. Toch heeft dit speculeren weinig zin. Er zit iets van angst in. Angst voor het verlies van dierbaren die niet gedoopt zijn. Maar het enige wat jij of ik moet doen is ZELF op zoek gaan naar de Bijbelwaarheid.

  Ik siteer andermaal:(Nodoubt)” 6 Ik sta er verbaasd over dat u God, die u tot de genade van Christus geroepen heeft, zo snel de rug toekeert en overgaat naar een ander evangelie! 7 Er bestaat geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar ook al zouden wijzelf of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij u vroeger verkondigd hebben, hij zij vervloekt! 9 We hebben het al eerder gezegd en ik herhaal het hier: als iemand u een evangelie verkondigt dat afwijkt van wat u ontvangen hebt, hij zij vervloekt!
  10 Tracht ik nu mensen voor me te winnen of God? Of probeer ik bij mensen in de gunst te komen? Als ik dat nog probeerde, zou ik geen dienaar van Christus zijn. ” Gal.1

  Indien u beweert dat u iemand mag vervloeken, omdat hij/zij een andere uitleg aan Bijbelteksten geeft, dan zou dat betekenen dat alleen jij de juiste betekenis van een tekst kan uitleggen.
  Ik denk (weet het heel zeker) dat u de plank hiermee misslaat.
  Oordeel is aan god alleen, wij mogen dan wel de zonde veroordelen maar de zondaar niet. De tekst die u aanhaalde is dan ook duidelijk bedoelt om leugens te veroordelen en niet de mensen die, wel God liefhebben boven alles en hun naaste liefhebben als hun zelf, En dat in de kracht van onze Heere Jezus Cristus, door en instorting van de Heilige Geest.
  Onder al het koren is onkruid, maar het is aan de Landheer wie of wat het kaf is of wie de graankorrels zijn.
  Haat is de drijfveer om mensen uit te sluiten, Liefde is de drijfveer om mensen in te sluiten.
  Diegene dan die haat als bagage dragen, zullen wel anderen uit willen sluiten, maar uiteindelijk alleen zichzelf uitsluiten.

  Al ware dat ik het geloof had dat ik bergen kon verzetten, maar de liefde niet had…. De duivelen geloven ook en zij sidderen…

  Dus als ik niet het geloof had zoals de kerk dat voorschrijft, niet de belijdenis gedaan, niet de volwassendoop hebben ondergaan, Maar wel Gods liefde in mijn hart uitgestort: Ik zal dan gedurig bij U zijn, verlost van angst en pijn.

 38. @ Nodoubt;

  Ik citeer jou; Als je geen echt geloof heb zal je je niet laten dopen op de juiste manier en voor de juiste reden

  …ik denk dat we het oordeeel aan de HEERE over moeten laten of mijn geloof echt is…als je alles zou opvolgen uit de bijbel zou je elkaar ook niet mogen veroordelen maar dat aan HEM overlaten…ik heb in mijn leven zo vaak mogen ervaren dat de Heere mij helpt, voor mij zorgt…ook al gaat mijn leven door diepe dalen, ik blijf op Hem vertrouwen en HIJ helpt mij steeds weer, ondanks dat ik dit absoluut niet verdiend heb…
  en een waar christen herken je ook zeker aan de vruchten van de heilige geest;
  1.Liefde
  2.Vreugde
  3.Vrede
  4.Geduld
  5.Vriendelijkheid (of: goedertierenheid)
  6.Goedheid
  7.Geloof (of: trouw, of: vertrouwen)
  8.Zachtmoedigheid
  9.Zelfbeheersing (of: matigheid)
  Dus laten we zo met elkander omgaan…

 39. @Jasper,

  “De vraag is nu hoe ik weet dat jij wel de waarheid verteld. Dat is juist het hele probleem”

  Pardon? Wat is het probleem zeg je? Want ik zeg tegen jou: je kunt alles wat ik beweer nalezen in de Bijbel als je echt zou willen. Maar wil je dat ook? Volgens mij wil je liever van alles noemen wat in de ‘kerk wereld’ voorkomt en dan maar beweren dat daarom de waarheid niet te kennen valt he?
  Maar dat is de OMGEDRAAIDE manier waarop je waarheid kunt vinden. Je kijkt NIET naar alle verschillende onzin in de wereld maar ALLEEN of de BIJBEL het bevestigt of ontkracht.

  “Wie heeft er dan gelijk?”

  Degene die roept wat de Bijbel ook roept natuurlijk Dus de hele Bijbel. En niet selectief lezen als het gaat om redding. Geloof/werken/doop/genade/belijden/bekering ALLES LEZEN en GELOVEN is het motto.

  En zelf dingen verzinnen die niet in de Bijbel staan en dat dan Christelijk noemen en dan dat gaan verdedigen tegen Christenen die WEL Bijbels bezig zijn… God helpe ons!

  Besprenkelaars van zuigelingen hebben echt geen enkele poot om om te staan. Het is te belachelijk voor woorden om dat als Christendom te duiden. Het zijn gewoon de tradities van mensen en dat heeft niets met zuiver Christendom te maken. Het zijn dwalingen van satan zo oud als de bagger v.d. joodse talmoed en regelrecht uit de hel van Babylon zelf.

  En daar is geen enkele twijfel over voor mij.

  “13 en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ ” Marcus 7

  Vervloekt zijn die duivelskinderen die iets heel anders leren dan Gods woord ons leert! Vervloekt zijn ze in de naam van Jezus Christus de Koning van koningen! Vervloekt zijn ze in de naam van de allerhoogste Rechter Jezus Christus de Zoon van God.

  En iedereen die dit leest en nu kwaad op mij is en zich niet bekeerd zal op de oordeelsdag zelf als hardste schreeuwen: ja vervloekt zijn ze om de duivelse tradities die ik maar al te graag gelooft heb waardoor ik nu verloren ga.

  “Het domste wat je volgens mij kan doen …”

  Het domste wat je volgens mij kunt doen is GEEN KEUZE MAKEN en dus NIET ergens 100 PROCENT in te geloven omdat er nu eenmaal zoveel meningen zijn. Alle mogelijkheden openlaten… Zo werkt dat niet voor God. Als je helemaal voor iets kiest ben je ook automatisch helemaal tegen iets anders. Je gaat liefhebben wat God liefheeft en haten wat God haat. En ja. God haat. Maar geloof mij niet maar lees dat zelf in de Bijbel. Als je echt wilt zal je het wel vinden vermoed ik.

  Tot zover mijn reacties over de doop naar jou Jasper. Geloof maar wat je wilt. Verwerp het of neem het aan maar denk niet dat je niet hoeft te kiezen.

 40. @Marinde

  “wie heeft dan de waarheid in pacht?”

  Goede vraag. Ik denk Jezus Christus. En ik denk dat Hij Zich laat vinden voor wie Hem echt zoekt en de Waarheid wil leren kennen. Dat is i.i.g. wel mijn ervaring. Er hoeft niet over dingen zoals doop getwijfeld te blijven worden. De waarheid zal ons vrij maken van twijfel/ongeloof.

  De reden voor de grote verscheidenheid aan stromingen kun je uitleggen als ‘de absolute waarheid valt niet te kennen etc’. Maar wat zegt de Bijbel over verdeeldheid etc? Komt dat omdat de Bijbel zo moeilijk te begrijpen is volgens de Bijbel? Of zijn er andere redenen volgens de Bijbel? Hmm… oorlog…satan…kinderen v.d. satan…misleiding.. hmm, zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? En het feit dat de meeste mensen helemaal geen liefde hebben voor de waarheid en dus graag leugens blijven geloven?

  “51 Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. 52 Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. 53 De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ ” Lucas 12

  ps: je mag er van verzekerd zijn dat ik best wel een beetje nadenk voor ik ‘een harde uitspraak’ doe.

  ps2: hier laat ik het verder bij, of je hecht geloof aan het belang van onderdompeling in water voor de vergeving van je zonden of je gelooft het niet.

 41. @ No Doubt

  Ik heb zelf nooit in ‘de leugen’ zoals jij het zegt geloofd, dus het doet mij geen pijn dat je dat zegt en ik voel mij ook niet beledigd. Daarnaast ben ik ook niet kwaad op je, maar hoop ik dat je gewoon heel goed nadenkt voor je dit soort harde uitspraken doet. Want het doet mij wel pijn dat jij andere mensen zo hard veroordeelt. Jij zegt: “Ik ben niet degene die dit zegt, de Bijbel zegt het!” Maar dat zullen de aanhangers van de babydoop net zo hard zeggen, wie heeft dan de waarheid in pacht? Volgens mij is het gewoon zo dat de Bijbel ons wil leren hoe wij als Jezus kunnen worden en hoe wij gered kunnen zijn om later in eeuwigheid bij Hem te mogen wonen. Als die Bijbel echt voor één uitleg vatbaar was was er door de eeuwen heen niet zo’n strijd in de kerk geweest. Kijk alleen al eens naar hoeveel verschillende stromingen er zijn in de protestantse kerk! Ik denk dat dit God veel en veel meer verdriet doet. Wij zullen nooit 100 procent zeker weten wat ‘de juiste manier’ van dopen is (als zij al bestaat!!), je kunt wel voor jezelf overtuigd zijn van het feit dat de manier die jij aanhangt de manier is die de Bijbel leert, en proberen dat andere mensen ook in te laten zien.

  “En wat zegt Jezus?

  “15 Ze brachten ook kleine kinderen bij Hem, met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Wanneer de leerlingen dat zagen, wezen ze hen terecht. 16 Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen en houd ze niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. 17 Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in.'” Lucas 18

  Als je niet als een kind gelooft wat de Bijbel zegt over de doop dan zul je altijd blijven ‘zien’ wat de groep waar je bij hoort vind dat de waarheid is.

  Je moet gaan geloven als een kind en zien dat je niet gekleed bent met Christus zolang je nog niet gedoopt bent zoals de Bijbel dat leert.”

  Volgens mij leg je Jezus hier woorden in de mond die hij niet zegt. Daar moet je mee uitkijken. Jezus heeft het hier over het binnengaan van het Koninkrijk door te geloven als een kind. GELOVEN niet gedoopt te zijn als een kind.

  @ Hannah

  Jij vergelijkt in je reactie babydopers met moslims. Volgens mij gaat die vergelijking niet helemaal op. Natuurlijk kunnen moslims oprecht geloven dat Allah de ware God is, en natuurlijk komen ze daardoor niet bij God. De Bijbel zegt namelijk dat Jezus de enige weg is om tot God te komen. De ‘babydopers’ zeggen dit ook, zij geloven in dezelfde God en Jezus als geloofsdopers en ook hun verdere geloof komt op heel erg veel punten overeen. De reden waarom ik denk dat wij zeker de babydopers in de hemel zullen vinden is dat de doop geen voorwaarde voor behoud is. Maar dat is weer een discussie apart die hier gevoerd wordt, maar ik denk dat het gaat om het geloof in Jezus. De doop is zeker een opdracht van Hem, en ontzettend krachtig en waardevol, maar ik geloof niet dat je niet in de hemel komt als je niet gedoopt bent.
  Volgens mij zit er dus een groot verschil tussen babydopers en moslims en kun je dat niet zomaar met elkaar vergelijken.

 42. @Hannah, bedankt voor je duidelijke uitleg.

  @Marinde
  Beste Marinde,

  “Je zegt dus eigenlijk dat iedereen die als baby gedoopt is niet in het Koninkrijk van God kan komen?”

  Maar zeg IK bepaalde dingen? Verzin IK ze? Of is wat ik zeg ook wat de Bijbel zegt en herhaal ik het alleen maar?

  Een leugen blijft een leugen ook al wordt de leugen door de meeste mensen als waarheid verkondigt…

  Ken je de parabel ‘de nieuwe kleren v.d. keizer’. Het is 1 van mijn favorieten.
  De keizer kreeg de meest dure nieuwe kleren en iedereen prees de keizer en zijn kleermakers om dit excentrieke ontwerp etc. Het meest dure stel kleren in het hele rijk.
  Er was de eenvoudigheid en eerlijkheid van een klein kind nodig om te zien dat de keizer helemaal geen kleren aanhad!

  En wat zegt Jezus?

  “15 Ze brachten ook kleine kinderen bij Hem, met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Wanneer de leerlingen dat zagen, wezen ze hen terecht. 16 Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen en houd ze niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. 17 Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, komt er beslist niet in.’” Lucas 18

  Als je niet als een kind gelooft wat de Bijbel zegt over de doop dan zul je altijd blijven ‘zien’ wat de groep waar je bij hoort vind dat de waarheid is.
  Je moet gaan geloven als een kind en zien dat je niet gekleed bent met Christus zolang je nog niet gedoopt bent zoals de Bijbel dat leert.

  En hoe gaat de parabel verder nadat de meeste mensen inclusief de keizer zich bewust waren van het feit dat hij geen kleren aanhad? Volgens sommige versies schaamde de keizer zich nadat hij de waarheid moest erkennen en rende hij snel weg. Maar ik geloof dat een andere versie de oorspronkelijke boodschap weergeeft:

  “”Hij heeft niets aan,” zegt een klein kind, “hij heeft niets aan!”

  “Maar hij heeft helemaal niets aan,” riep tenslotte het hele volk. En de keizer kromp inéén, want hij vond dat ze gelijk hadden, MAAR hij dacht: “Ik moet het maar tot het eind volhouden.” En de kamerheren liepen de sleep te dragen die er helemaal niet was.”

  De show goes on… tot het bittere eind zullen veel mensen blijven volhouden dat ze WEL kleren aanhebben.

  ps: Onze God is enorm genadig en Hij oordeelt iedereen afzonderlijk. Dat is enerzijds een groot voordeel voor de mensen die nooit de ware leer over de doop konden begrijpen. Maar anderzijds is het een nadeel voor mensen die WEL de kennis aangereikt hebben gekregen maar deze kennis verworpen hebben omdat ze…. vul maar een reden in. Er staat in de Bijbel dat als je waarheid verwerpt, God jou ook zal verwerpen.

  ps2: de kleren:

  27 De doop heeft u allen met Christus verenigd; u hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk.
  27 Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed.
  27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
  27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.
  Galaten 3

  5 één Heer, één geloof, één doop, Efeziërs 4

  (er is maar 1 doop…)

  “9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het WIT GEKLEED en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!” Openbaring 7

  “14 De hemelse legermacht, GEKLEED in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden.” Openbaring 19

  ps3: En om je de totale ernst v.d. situatie nogmaals duidelijk te maken de volgende uitspraak van JEZUS CHRISTUS:

  “12 en hij vroeg hem: “VRIEND, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een BRUILOFTSKLEED aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’ ” Matteüs 22

  De Christenen die alleen maar iets geloven en geen schone kleren gekregen hebben bij DE DOOP zullen GEEN EXCUUS hebben en NIET deel kunnen nemen aan het bruilofts maal van het Lam van God.

  Ik verzin dit soort dingen niet zelf dus het is zinloos om kwaad op mij te worden, of je beledigt te gaan voelen. De waarheid doet vaak een beetje pijn in het begin als je altijd in leugens hebt gelooft.

 43. @Rosalie

  Als je geen echt geloof heb zal je je niet laten dopen op de juiste manier en voor de juiste reden. Daarom is het voldoende om te zeggen: maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

  Maar begrijp het goed. Dopen is een handeling en in dat opzicht is het ‘een werk’. Werken, handelingen… ze horen bij het echte geloofsvertrouwen. Maar zelfs al is je geloof oprecht en doe je ook de werken die erbij horen, zelfs dan… kun je nog niets verdienen maar blijft het genade. Want je geloofsvertrouwen (geloof/vertrouwen+werken/handelingen) wordt je tot RECHTVAARDIGHEID GEREKEND. God schenkt je rechtvaardigheid omdat je geloofsvertrouwen hebt/toont.

  “19 Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 20 Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? 21 Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? 22 Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; 23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.”
  Jakobus 2

  Ik zou m.b.v. een bovenstaande tekst best een kromme duivelsleer kunnen verzinnen waarin je alleen door werken gerechtvaardigt wordt etc. Maar dat zou verkrachting van het woord zijn. Het tegenovergestelde is ook waar. Alleen iets geloven is ook een verkrachting van het woord.

  In het Engels bestaan er 2 woorden: FAITH en BELIEF. In het Nederlands hebben wij het nog te vaak alleen over GELOOF. Maar faith is wat anders dan belief/geloof. Daarom raad ik je aan om Hebreeen 11 te lezen en te ontdekken dat al deze GELOOFSHELDEN hier genoemd worden OMDAT ze HANDELDEN uit geloof. Ze hadden faith, oftwel geloofsvertrouwen. 2 kanten van dezelfde medaille, de medaille van geloofsvertrouwen=geloof/vertrouwen+werken. Je doet bepaalde handelingen OMDAT je vertrouwt op God, gelooft in Gods beloften.
  De doop is zo’n handeling uit geloofsvertrouwen…

  En nogmaals, als je alles doet wat de Bijbel je opdraagt heb je nog steeds niet je ‘zaligheid verdient’.
  Jezus zelf zegt:

  “7 Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? 8 Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? 9 Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? 10 Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’” Lucas 17

 44. Sorry, ik klikte op vernieuwen…

 45. @ Marinde

  Weet jij hoeveel moslims helemaal oprecht volgens de Koran proberen te leven, hun leven geven voor ‘Allah’? Zij denken echt dat dat de manier is om gered te worden. Voor hun is het erg kwetsend als je zegt dat al hun ideeën en werken niets uitwerken. Maar moet je het daarom niet zeggen? Dan missen ze de kans op het eeuwige leven!
  Valse leringen, hoe goed doordacht ook, moeten juist duidelijk veroordeeld worden. Ook als dat kwetsend is. Hoe liefdevol is het om maar niks te zeggen en zo iemand verloren te laten gaan?

  Hiermee wil ik duidelijk maken dat je een reactie hier niet moet beoordelen (!) op het ‘veroordelings-gehalte’, maar op het waarheids-gehalte. Want de waarheid veroordeelt altijd de leugen!

  Ik heb ook lang geworsteld met de ‘kinderdoop’. Ik ben er nu wel uit dat het besprenkelen van kinderen niet de doop is zoals die in de Bijbel wordt geleerd en toegepast. Ik heb daarover gediscussiëerd met theologen en andere mensen die er diep op hadden gestudeerd, en ik weet behoorlijk goed hoe de verbondstheologie achter de kinderdoop in elkaar zit. Alleen slaat die theologie volgens mij de plank volledig mis.

  Ik twijfel overigens echt niet aan de oprechte bedoeling van veel mensen die hun kinderen laten besprenkelen. Als dit ritueel bedoeld is om mensen uit het koninkrijk te houden, dan is dat natuurlijk niet zo bedoeld door alle mensen die dat toe passen, maar door de vijand.

  Wat precies het verband is tussen doop en redding, weet ik nog niet. Ook ik vind het een vreselijk idee dat mensen die niet als gelovige volwassene door onderdompeling zijn gedoopt, niet gered worden. Want als dat waar is, worden mijn complete familie en het grootste deel van mijn vrienden niet gered. Maar als het waar is, dan is het waar! Ik wil niet mijn kop in het zand steken omdat ik de gevolgen van de waarheid niet prettig vind. Ik wil natuurlijk wel eerst onderzoeken of het waar ís. Maar als dat zo blijkt te zijn, komt met mijn inzicht ook mijn verantwoordelijkheid om dit aan andere mensen duidelijk te maken. Ongeacht hun reacties daarop.

 46. Even een oprechte vraag als ik de volgende tekst lees; (Marcus 16:16) Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
  Dan staat er naar mijn idee niet en wie niet gedoopt is zal niet zalig worden…en met (Efeziers 2:8-9) Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Dan moet je Hem gehoorzaam zijn maar niet het gehoorzaam zijn maakt zalig alleen het ware geloof, toch?

 47. Dachten juist de farizeeën en sadduceeën niet dat ze door een checklist gered konden worden? Ik weet niet wat ze dachten toen ze naar Johannes kwamen maar volgens mij dachten ze gered te worden door zich te laten dopen. Johannes ziet ze aankomen en zegt: ja jongens zo werkt het dus niet. Laat met je daden maar eens zien dat je echt verandert bent. Ik denk niet dat Johannes bedoelde dat de fariz- en de sadduceeën eerst maar eens moesten laten zien dat ze het verdienden. Maar als een mens werkelijk op God vertrouwt verandert het hart en dat zie je aan ‘de vruchten’. Volgens mij herken je iemand die op God vertrouwd dus aan de vruchten die hij voortbrengt en niet aan de doop waarmee hij gedoopt is.

 48. Sjoerd, amen

  @Jasper,

  Checklist afkruisen etc… is te menselijk gesteld. Het blijft genade en God die dat in ons werkt. Toch zijn er samenvattingen te maken van Bijbelleer. Punt blijft altijd dat er meer is dan de letter navolgen. Als Gods Geest niet de oprechte bekering in ons werkt blijft het maar een leeg ritueel zonder echte waarde. De toestand van je hart etc…

  Zelfs de duivelskinderen, de farizeeen begrepen hoe belangrijk de doop voor de vergeving van zonden was. Zij kwamen naar Johannes toe en wat zei deze tegen ze? Fijn jongens dat jullie er ook zijn?
  Nou… hij zei toch echt wat anders tegen ze.

  “4 Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar en droeg een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. 5 Toen liep Jeruzalem en heel Judea en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit. 6 Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun zonden. 7 Toen hij zag dat velen uit de kringen van farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toorn kunt ontlopen? 8 Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt. ” Matteüs 3

 49. Beste Rosalie,

  Twist is 1 ding en een diepe discussie vanuit een liefde voor de waarheid is een ander ding.

  Goed dat je het onderwerp dopen aan het uitzoeken bent. Ik raad je aan om Hebreeen 11 en Jakobus 2 te gaan lezen. Dan kun je zien wat er met ‘geloof’ bedoeld wordt. Dan zie je dat het geloof en werken is wat een Christen moet doen. En dan zie je dat je wel door geloof gerechtvaardigt wordt maar dat de Bijbelse definitie van geloven een andere is dan de definitie die veel mensen hanteren.

  Nog een klein puntje. 2 voorbeelden. Je noemt zelf: Handelingen 16. Als aanvulling op die tekst die 100 procent waar is, ook nog de volgende tekst uit Handelingen 16 die ook 100 procent waar is:

  “32 En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. 33 Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt.”

  Blijkbaar was het dopen zo ontzettend belangrijk dat ze het onmiddellijk midden in de nacht gingen doen…

  En wat deed Paulus als eerste toen hij van een Christen te horen kreeg wat hij moest doen? (dus een gelovige Paulus die net een Heilige Geest/Jezus ervaring heeft gehad, i saw the light…en dus een Paulus die intens geraakt was door God en zich bekeerd had…)

  “17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ 18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19 en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.” Handelingen 9

  En zo zijn er meer teksten. De mensen vroeger wisten donders goed dat er gedoopt MOEST worden en waarom dat moest. Daarom hadden ze in de eerste kerken altijd een doopbassin omdat het een kernpunt van het Christendom is.

  ————–
  doopbassin
  Gemetseld bassin voor de doop door onderdompeling. Stond voor in de kerk en was toegedekt wanneer er niet werd gedoopt.
  ———————

  Maar in latere eeuwen heeft de satan dit gebruik er uit gesaboteerd om zo naamsChristenen te creëren. In naam Christen maar in feite nog steeds ongehoorzaam aan het doopgebod en geestelijk verblind omdat ze de gave v.d. Heilige Geest van Waarheid niet ontvangen hebben.
  Als niet-gedoopten wel iets geestelijks kunnen begrijpen komt dat alleen door Gods enorm grote genade die ze naar Hem toe roept, maar ze moeten nog steeds gedoopt worden om te kunnen groeien en te blijven staan.

  “16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.” ” Handelingen 22:16

  Bid God om inzicht en als je oprecht zoekt zal Hij je het geloofsvertrouwen in deze Bijbelteksten geven zodat je je zal laten dopen op de juiste manier en voor de juiste reden, dus met de juiste hartsgesteldheid.

  Mvgr,
  Nodoubt

 50. Als ik het goed begrijp is er dus een soort checklist die, als ik overal een kruisje achter kan zetten, mij verzekerd van mijn redding?

 51. @Nodoubt

  De vraag is nu hoe ik weet dat jij wel de waarheid verteld. Dat is juist het hele probleem. Hoe weet je zo zeker dat jij niet beïnvloed bent door hmm… oorlog…satan…kinderen v.d. satan…misleiding..? Ik ken genoeg babydopers die de zelfde dingen als jou roepen. Wie heeft er dan gelijk? Het is logische dat je hard roept dat je gelijk hebt omdat je daar van overtuigd bent maar houdt er dan in ieder geval rekening mee dat er misschien een minimale kans is dat je het toch bij het verkeerde eind hebt. Ja maar het is overduidelijk dat ik gelijk heb. Ja natuurlijk is dat overduidelijk anders zou je er niet van overtuigd zijn. Maar als de kwestie werkelijk zo helder zou zijn waarom bakkeleien we daar nu al eeuwen over. Het domste wat je volgens mij kan doen in een dergelijke discussie is heel hard roepen dat jij gelijk hebt en heel hard roepen dat het overduidelijk is dat jij gelijk hebt. Dat is het voor jou maar niet voor de ander. Nog dommer is het om te roepen dat de ander in een leugen gelooft want die opmerking krijg je glas hard terug.

 52. Romeinen 2:25-29

  “25 Dat u besneden bent strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft, maar wanneer u de wet overtreedt bent u toch in wezen onbesneden. 26 En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd? 27 Wie onbesneden is gebleven maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u die, ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt. 28 Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. 29 Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God.”

  Ik vind dit nog wel een mooie aanvulling op de lopende discussie over of je gedoopt moet zijn wil je behouden worden. Ik geloof hier dat je voor besnijdenis ook doop in mag vullen, want dit gedeelte is gericht aan de Joden, voor wie de besnijdenis een zelfde soort sacrement was als de doop voor de ‘heidenen’.

 53. @ Marinde

  Weet jij hoeveel moslims helemaal oprecht volgens de Koran proberen te leven, hun leven geven voor ‘Allah’? Zij denken echt dat dat de manier is om gered te worden. Voor hun is het erg kwetsend als je zegt dat al hun ideeën en werken niets uitwerken. Maar moet je het daarom niet zeggen? Dan missen ze de kans op het eeuwige leven!
  Valse leringen, hoe goed doordacht ook, moeten juist duidelijk veroordeeld worden. Ook als dat kwetsend is. Hoe liefdevol is het om maar niks te zeggen en zo iemand verloren te laten gaan?

  Hiermee wil ik duidelijk maken dat je een reactie hier niet moet beoordelen (!) op het ‘veroordelings-gehalte’, maar op het waarheids-gehalte. Want de waarheid veroordeelt altijd de leugen!

  Ik heb ook lang geworsteld met de ‘kinderdoop’. Ik ben er nu wel uit dat het besprenkelen van kinderen niet de doop is zoals die in de Bijbel wordt geleerd en toegepast. Ik heb daarover gediscussiëerd met theologen en andere mensen die er diep op hadden gestudeerd, en ik weet behoorlijk goed hoe de verbondstheologie achter de kinderdoop in elkaar zit. Alleen slaat die theologie volgens mij de plank volledig mis.

  Ik twijfel overigens echt niet aan de oprechte bedoeling van veel mensen die hun kinderen laten besprenkelen. Als dit ritueel bedoeld is om mensen uit het koninkrijk te houden, dan is dat natuurlijk niet zo bedoeld door alle mensen die dat toe passen, maar door de vijand.

  Wat precies het verband is tussen doop en redding, weet ik nog niet. Ook ik vind het een vreselijk idee dat mensen die niet als gelovige volwassene door onderdompeling zijn gedoopt, niet gered worden. Want als dat waar is, worden mijn complete familie en het grootste deel van mijn vrienden niet gered. Maar als het waar is, dan is het waar! Ik wil niet mijn kop in het zand steken omdat ik de gevolgen van de waarheid niet prettig vind. Ik wil natuurlijk wel eerst onderzoeken of het waar ís. Maar als dat zo blijkt te zijn, komt met mijn inzicht ook mijn verantwoordelijkheid om dit aan andere mensen duidelijk te maken. Ongeacht hun reacties daarop.

 54. @ No Doubt

  Zo, jij doet hier wel even een heftige uitspraak hoor!

  “ps: en je bent niet gedoopt maar besprenkeld met water. Een ritueel wat nergens in de Bijbel geleerd wordt en bedoeld is om mensen uit het koninkrijk te houden.”

  Ik vind dat geen kattenpies, zelfs ontzettend veroordelend. Je zegt dus eigenlijk dat iedereen die als baby gedoopt is niet in het Koninkrijk van God kan komen? En dat als je als ouders je kind laat dopen je heel verkeerd bezig bent? Misschien moet je eens in gesprek gaan met iemand die goed bekend is in de verbondstheologie die aan de grond ligt van de kinderdoop, ik denk dat je dan wel anders piept. Het is echt niet zo uit de lucht gegrepen hoor. En wie ben jij om te zeggen dat dit een manier is om uit Gods Koninkrijk te blijven? Als je echt zo kien bent op de hele Bijbel volgen, vraag ik me af of jij het gedeelte over het niet oordelen van mensen wel gelezen hebt. Ik vind het een zeer ondoordachte en onrespectvolle opmerking tegenover een heleboel oprechte gelovigen die in volle overtuiging voor de kinderdoop gaan. Ik weet zeker dat we die mensen later in de hemel weer terug gaan zien.

 55. @Rosalie

  Ja zelfs als je gedoopt ben kun je afdwalen en verloren gaan. Heeft iemand dat bestreden?

  “zogenaamde geloofsdoop hebben ontvangen”

  Er is maar 1 doop. Een doop uit geloofsvertrouwen in Jezus Christus van de zondaar die zich mag bekeren. Er bestaat niets anders in de Bijbel.

  En wat oordelen betreft.. altijd dezelfde domme dooddoeners.. jonge jonge jonge

  Een Christen kenmerkt zich niet door NOOIT en NIET te oordelen.
  Dat is meer iets voor de NAAMSCHRISTEN. De ‘metro Christen’. De judeo-Christen…

  Een echte Christen kenmerkt zich door RECHTVAARDIG TE OORDELEN. “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. ” Joh. 7

  Zoals een rechter rechtvaardig volgens de wet van God dient te oordelen.

  Alleen de hypocrieten mogen niet oordelen omdat zij niet rechtvaardig kunnen oordelen. Zij dienen eerst zichzelf te oordelen en zich te bekeren. Doe eerst de balk weg uit je eigen oog voordat je de ander kunt helpen.

  Bovendien is er oordelen/beoordelen/toetsen en veroordelen en vermanen etc. Allemaal nuance verschillen. Doordat jij een oordeel geeft over mij ben je zelf ook aan het oordelen….dus je ziet… onzin stelling van je dat er niet geoordeeld mag worden. En oordelen heeft dus te maken met het scheiden van LEUGEN en WAARHEID. Als je dus niet wilt oordelen kies je nergens voor en dat is GEEN geloofsvertrouwen.

  Bovendien moet er ook veroordeeld worden bij DWAALLEER en ONGEHOORZAAMHEID. Ga de aanwijzingen maar eens lezen over hoe de gemeenten dienen te functioneren.
  Ga de uitspraken van Paulus en Petrus en Judas maar eens lezen over dwaalleraren, kinderen van satan en kom dan nog maar eens terug om je hypocriete reacties te plaatsen en de leugens van een boek van een traditie dat de waarheid v.d. Bijbel ontkracht.

  ” 6 Ik sta er verbaasd over dat u God, die u tot de genade van Christus geroepen heeft, zo snel de rug toekeert en overgaat naar een ander evangelie! 7 Er bestaat geen ander. Er zijn alleen maar lieden die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar ook al zouden wijzelf of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen dat afwijkt van wat wij u vroeger verkondigd hebben, hij zij vervloekt! 9 We hebben het al eerder gezegd en ik herhaal het hier: als iemand u een evangelie verkondigt dat afwijkt van wat u ontvangen hebt, hij zij vervloekt!
  10 Tracht ik nu mensen voor me te winnen of God? Of probeer ik bij mensen in de gunst te komen? Als ik dat nog probeerde, zou ik geen dienaar van Christus zijn. ” Gal.1

  Vervloekt is een ieder die iets anders predikt dan het evangelie van Christus en dus ook het kernpunt van dat evangelie: de gehoorzaamheid uit geloofsvertrouwen de onderdompeling in water bij de aanroeping v..d naam van Jezus Christus VOOR de vergeving van zonden.

  Een WAARACHTIG Christen herken je aan de OPRECHTE ZOEKTOCHT naar BIJBELWAARHEID en de nederigheid die nodig is om te zeggen: ik heb het fout gehad! Ik bekeer me van de leugens en ga nu gehoorzamen aan wat de Bijbel zegt dat ik moet doen.

 56. Niet ons geloof gaat voorop maar Christus. Hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. In wat Christus is en gedaan heeft, ligt het hart en ook de grond van ons heil. Aan de ene kant leert de Schrift ons duidelijk dat doop en geloof onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dus ook dienen te zijn. Aan de andere kant leert de Schrift ons even duidelijk dat het geloof geen grond voor de doop is, geen basis waarop het recht van de doop wordt toegekend. Die grond en die basis liggen alleen in Gods genade, in Christus’ gerechtigheid, in de belofte des Heren waarin de gelovige en zijn huis mag delen. Gaat men nu toch dit geloof als basis hanteren dan blijkt het een wankele basis te zijn. Want wie kan garanderen dat bij een volwassen mens het geloof werkelijk aanwezig is? Waarom zou deze garantie betrouwbaarder zijn dan wanneer er gesproken wordt over het geloof van de kleine kinderen? Dat laatste kunnen wij nooit met onze verstandelijke zekerheid vaststellen. Dat hoeft gelukkig ‘ook niet want daarin ligt de grond en het recht van de doop. Maar ook het geloof van de volwassene kunnen wij nooit met onze verstandelijke zekerheid vaststellen. Want ook al wordt een geloof beleden, daarmee is er nog geen zekerheid dat het geloof er is of dat het een waar geloof is. Het blijft altijd zo dat wij dan in het geloof van zo’n gelovige moeten geloven. Wij moeten het aannemen zonder meer. Maar juist daarin ligt de onzekerheid ingebouwd. Dat dit maar geen theorie of speculatie is, blijkt voldoende duidelijk uit de Schrift. Er zijn in het Nieuwe Testament gedoopte gelovigen opnieuw afgevallen omdat zij geen ware gelovigen bleken te zijn. Wij denken aan Ananias en Saffira (Hand. 5:1-11), Demas (2 Tim. 4:10), Hymeneüs en Alexander (I Tim. 1:19,20) en vooral aan Simon de tovenaar (Hand. 8:9-24). Zelfs aan Judas kunnen wij denken.

  Ook nu geldt dit. Zonder voorbarig te willen oordelen en graag grote voorzichtigheid in acht nemende, moeten wij helaas constateren dat er vele volwassenen de zogenaamde geloofsdoop hebben ontvangen van wie het later zonneklaar bleek dat zij toch geen gelovigen waren. lezen wij o.a. in Rom. 6 de oproep tot de gemeente om nu ook in overeenstemming met de doop te leven als mensen die met Christus gestorven en opgestaan zijn en die dus nu dood moeten zijn aan de zonde en in nieuwheid des levens wandelen. Wij mogen dus op grond van de Schrift zeggen dat de schuld van de christelijke gemeente in haar veruitwendiging en verzwakking van de doop groot is en dat er dus alle reden is om zich te bekeren. Maar dat mag ons er niet toe brengen om nu de in haar midden bediende doop voor onwettig en ongeldig te verklaren.Nee, dat hoeft niet en dat mag ook niet omdat deze geldigheid en wettigheid niet afhangen van wat de gemeente ervan maakt of gemaakt heeft maar van wat God ervan gemaakt heeft bij de instelling ervan. Niet de gemeente maar God zelf en Christus bepalen de inhoud, geldigheid en wettigheid van de doop. En die bepaling en inzetting blijven gelden ook al treedt er misbruik op in de christelijke gemeente

 57. Marinde, woensdag 30 juni, 11:03: Amen zuster!

 58. Romeinen 10:9-13

  “9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12 En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ ”

  En nog een mooie, die voor zichzelf spreekt.

 59. Trouwens, al die speculaties over ‘de moordenaar’ aan het kruis…. Daar zal ik ook eens aan mee doen.

  Ten eerste staat het niet vast dat het een moordenaar is geweest. Dat is een vertaalkeuze en niet zo’n beste. Misdadiger of rover/dief is de betere vertaling en daar is dan ook in heel veel vertalingen voor gekozen.

  Verder worden er vaak (min of meer onbewuste) aannames gedaan over het leven van deze persoon. Hij zou een totaal goddeloos leven hebben geleid etc. Maar we weten het niet. Het staat niet in de Bijbel wat voor een persoon het was. Hij kan wel een grotendeels ‘goed’ leven hebben geleid maar toen een paar verkeerde keuzen gemaakt hebben en toen betrapt en gelijk hard afgestraft.
  Of misschien had een Romeinse corrupte soldaat zijn zus verkracht en vermoord en wilde hij nu wraak nemen op hem. Dan stond hij nog in zijn recht ook volgens de wetten van God. Maar niet volgens de wetten van de Romeinen.
  Toch is ieder mens een zondaar die vergeving nodig heeft ongeacht of hij gestolen of gedood of gemoord had.

  Ik heb het idee dat deze misdadiger aan het kruis door velen als excuus wordt gebruikt. Veel mensen met weinig Bijbelkennis (en zonder enige studie te doen) hebben het dan ook altijd over DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS en ze vinden het prachtig dat zelfs een totaal goddeloze moordenaar nog even op het laatst van zijn leven vergeving krijgt na een moment van geloof en bekering.

  Maar het is niets meer dan een excuus. Allemaal fantasieën over iemand die heel erg gezondigd heeft zodat ‘de mindere zondaren’ die ‘een normaal goed leven leidden’ niet hoeven te gaan gehoorzamen aan de Bijbelse geboden die nederigheid en gehoorzaamheid verlangen. Zij menen dat ze geen diepe studie hoeven te doen naar wat de Bijbel werkelijk zegt.
  Immers… als DE MOORDENAAR AAN HET KRUIS DIE EEN TOTAAL GODDELOOS LEVEN HEEFT GELEEFD ook nog op het laatste moment van zijn leven door GELOOF ALLEEN! gered wordt…. tja waarom dan nog Bijbel studie doen en je druk maken over ’twistpunten’ zoals ‘de doop’ he? Liefde hebben we nodig broeder, liefde, tolerantie, eenheid…

  Maar het enige dat we moeten leren van deze man aan het kruis is dat Jezus onze zonden kan en wil vergeven als we met een nederig hart bij Hem komen en vervolgens gehoorzaam willen worden. Dit in tegenstelling tot de andere misdadiger die bleef volharden in zijn zonde.

  God helpe ons.

 60. Beste Nodoubt, ik wilde niets speculeren maar mijn verlangen is om Hem gehoorzaam te zijn, alleen heb ik nooit begrepen ( of is mij verkeerd geleerd) de geloofsdoop…ik ben nu aan het onderzoeken…en begreep uit de woorden van raf dat je zonder die doop maar wel met geloof alsnpg verloren zou gaan…daar schrok ik van…ik wil zowiezo helemaal geen twist, de grootste boodschap is toch nog altijd God lief hebben vboven alles en je naaste als jezelf, ook lees ik in de bijbel dat ik niet mag oordelen…ik krijg alleen het gevoel dat we toch weer zelf ‘iets’moeten doen …terwijl het voor mij echt enkel genade is dat de Heere mijn Zijn kind maakte…
  Hand. 16 ;30-31 En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? 31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Joh. 3 vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.Joh 6 vers 47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
  Rom 5 vers 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;
  2 Tim. 3 vers 15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
  In de volgende verzen wordt expliciet aangegeven dat het houden van de wet of het doen van goede werken niet voldoende is om behouden te worden.

  (Handelingen 13:39) En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.
  (Galaten 3:11) En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
  (Efeziers 2:8-9) Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

 61. ‘Elke schrifttekst is door God geinspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.’ – 2 Tim 3:16-17

  Zodra een bepaalde leer in conflict komt met schriftteksten, bewijst de leer zijn onwaarheid. Redding door geloof alleen stemt overeen met veel teksten (zie post Rosalie), maar komt in conflict met andere teksten (zie post Nodoubt). Redding door doop alleen stemt overeen met veel teksten, maar komt eveneens in conflict met andere teksten. Als we geloven dat 2 Tim 3:16 waar is, dan kunnen we er niet omheen alle teksten in ogenschouw te nemen ten aanzien van de leer over redding. En Bijbelstudie (welke in dit geval nog niet eens zo gek grondig hoeft te zijn volgens mij) wijst dan uit dat redding bestaat uit geloven, bekeren, belijden en dopen.

  Laten we er alsjeblieft voor waken om af te gaan op enkele schriftteksten, zonder de overigen daarbij in ogenschouw te nemen.

 62. Het is trouwens een enorm goed stuk dat Raf geschreven heeft. Mijn complimenten voor jou, hoop dat je dit nog eens leest: ben het helemaal met je eens vriend, bedankt.

 63. Zelf ben ik als kind gedoopt en heb ook belijdenis gedaan toen ik een jaar of 23 was. Na vele jaren de Heer niet gedient te hebben ben ik op mijn 38ste tot bekering gekomen en ben lid geworden in een evangelische gemeente.

  Het lijkt mij goed om in deze discussie mee te nemen dat water in de bijbel wordt gezien als de Geest van God, de Heilige geest.

  Zo geeft de Heer bij de kinderdoop zijn Geest aan het kind door het water. Een paar druppels zijn dan al voldoende (denk aan het mosterdzaadje).

  Bij volwassendoop ga je helemaal onder het water, de Geest van God. Je kiest echt voor Jezus en begraaft daarmee je oude leven. In onze gemeente geeft iedere volwassen dopeling ook een getuigenis voor de hele gemeente waarom hij gedoopt wil worden (een soort belijdenis), vlak voordat de plechtigheid begint.

  Dus: kinderdoop en volwassendoop horen bij elkaar en naar mijn mening heeft God het bedoelt dat beide dopen naast elkaar worden gedaan.

  Het laaste wat Jezus wil is dat zijn kinderen hierover uit elkaar gaan of blijven. Dus, alle gereformeerden, RK-en en protestanten, laat je als volwassen dopen! Bekeer je van oude tradities. Door de doop kunnen jullie integreren met evangelische gemeenten, dat is wat de Heer wil, geen verdeeldheid onder zijn kinderen.

  Gods zegen.

 64. Oei Eric, ik ben bang dat je hier de plank ontzettend mis slaat. Je doet uitspraken die mijns inziens uit geen Bijbeltekst te herleiden zijn. Zo staat er geen woord over de kinderdoop zoals deze vandaag de dag wordt gehanteerd en ook niet dat iedereen zich moet laten dopen zodat er geen verdeeldheid onder kerken/gemeenten zal zijn.

  Ik zeg dit niet om je aan te vallen, zeker niet. Wel voel ik een sterke drang om je aan te moedigen om de Bijbel hier op na te lezen en voorzichtig te zijn met de wil van God in eigen woorden te vatten. Dat is ons eenvoudigweg niet toegestaan. God heeft ons Zijn Woord gegeven om Zichzelf aan ons te openbaren en ons te onderwijzen. Laten we dan alsjeblieft dat onderwijs ter harte nemen en er geen zaken bij verzinnen.

  Het is moeilijk om via posts duidelijk te maken dat je een boodschap in liefde brengt. Weet in ieder geval dat dit absoluut mijn insteek is. Ik weet hoe verleidelijk het is om bepaalde conclusies te trekken, maar er schuilt een groot gevaar in.

 65. Jawel, die vraag is te beantwoorden. De misdadiger aan het kruis kreeg van Jezus zelf de verlossing aangereikt tijdens Zijn leven.
  Maar wij zijn niet in die positie en leven na Zijn dood en voor ons gelden er andere regels die bij het nieuwe testament/verbond horen.
  Een iets uitvoeriger antwoord met Bijbelteksten erbij staat in de brochure die ik je kan e-mailen.

  ps: en je bent niet gedoopt maar besprenkeld met water. Een ritueel wat nergens in de Bijbel geleerd wordt en bedoeld is om mensen uit het koninkrijk te houden.

 66. Als kind ( baby) ben ik gedoopt…nu heb ik daar de laatste dagen mijn vragen bij…en lees in de bijbel inderdaad over eerst geloven en daarna dopen…nu lees ik het stukje van Raf…en toen kwam er een vraag in mij op…als de doop noodzakelijk is om behouden te worden, hoe zit het dan met de moordenaar aan het kruis…die geloofde alleen en de Heere zei hem dat hij heden met hem in het paradijs zou zijn!?
  Ik hoop dat iemand hier duidelijkhied in kan geven….

 67. De misdadiger aan het kruis bevond zich in een unieke situatie. Hij kon zich niet laten dopen. God vroeg geen onmogelijke zaken van hem, maar schonk genade.

  Wij echter leven na de dood en opstanding van Jezus Christus en dienen Zijn wil/wet/testament op te volgen. Daarin staan geen onmogelijke zaken voor diegenen die God geroepen heeft.
  Wij moeten geloven en belijden, ons bekeren en dan gedoopt worden. Dit alles is nodig voor onze redding. De doop is hier een kernpunt van. Net als bekering. En net als geloven en belijden.

  Laten we niet alleen Rom 10:9 noemen en daar een reddings theologie op baseren zonder de rest te noemen. We MOETEN de HELE BIJBEL geloven en gehoorzamen. Dus ook teksten zoals:

  38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Hand. 2:38 (geloven, bekeren,belijden, dopen)

  En:

  20 aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed GERED,
  21 en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt GERED. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus,
  1 Petrus 3:20,21

  20 Zij hadden destijds gehoorzaamheid geweigerd aan God, toen hij een groot geduld aan de dag legde, ten tijde van Noach, toen de ark werd gebouwd. Slechts enkele mensen, in totaal acht, gingen de ark in en vonden REDDING door het water.
  21 Dat is een beeld dat vooruitwijst naar de DOOP WAARDOOR u nu wordt GERED. Deze doop wast niet het vuil van het lichaam, maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten. De doop REDT u dankzij de opstanding van Christus,

  Hoe duidelijk moet God het eigenlijk maken? Wat is er niet totaal overduidelijk aan voorgaande tekst? De doop RED net zoals de ARK die mensen GERED heeft.

  Maar het is natuurlijk waardeloos als je niet goed en oprecht gelooft en je niet bekeerd.
  Ook kan je wel buiten de ark blijven staan en roepen dat alleen geloof genoeg is of geloof en bekering etc. maar God geeft de ark niet voor niets.

 68. Kinderdoop is waanzin. Het is geeneens ONDERDOMPELING IN WATER wat het woord ‘dopen’ betekend. Bovendien kan een zuigeling NIET geloven en NIET zich bekeren.

  De manier waarop is verkeerd en de reden waarom is verkeerd.

  Een correcte Bijbelse manier van onderdompelen in water VOOR de VERGEVING van je ZONDEN is essentieel om Christen te mogen worden en dus gered te worden. Het is een HOOFDZAAK en geen klein punt van verschil tussen Christenen onderling o.i.d.

  Iedereen die hier meer van wil weten wil ik graag een korte maar duidelijke brochure e-mailen. Doe een berichtje als je die brochure wil ontvangen.

  “38 ‘Begin een nieuw leven,’ antwoordde Petrus, ‘en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen.” Handelingen 2:38

 69. Rosalie, redding vind plaats bij de bekering. Wanneer men de naam des Heren aanroept in geloof. Redding is niet afhankelijk van onze werken.
  maar wanneer wij gered zijn, zal er hier blijk van moeten zijn. Namelijk dat wij de gezindheid van Christus hebben. Dat wij worden als Hij.
  Dus eerst vind er redding plaats op basis van geloof. Wanneer men gered is, volgen de werken daar uit voort/moeten daaruit gaan volgen.
  Als we kijken naar de doop, is dit een stap in gehoorzaamheid. De bijbel leert ons dat wij ons moeten dopen wanneer wij tot het geloof gekomen zijn. Wanneer wij niet in staat zijn om deze werken te volbrengen, zoals bij de moordenaar aan het kruis, zal God dat niet weten? God ziet het hart aan.
  Met zijn mond beleed de misdadiger Jezus als Heer en met zijn hart geloofde hij. Rom 10:9 Dan is hij gered. Hij was niet in staat om verdere werken te volbrengen en zal dus wel gered zijn, maar als door het vuur heen.
  1 Corinthe 3:15 Als uw werk verbrandt, zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen.
  Hij had niet de werken in zijn leven als gelovige, maar was een misdadiger. Ook toen hij gered werd kon hij niet meer de werken doen van een gelovige, maar was wel gered door het aanroepen van Zijn naam.
  Ik hoop dat je het een beetje kan begrijpen.

 70. Hey Raf, ik bewonder je zoektocht naar de waarheid! Maar in dit geval ben ik het niet met je eens. De bijbelteksten die je hanteert zeggen wel iets over doop en vergeving van zonden, maar ze zijn niet zwart-wit. Die tekst in markus komt dichtbij, maar haalt het ook net niet. “Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.” Je zou ook kunnen concluderen; Dus het gaat om het geloven, omdat ieder die niet gelooft wordt veroordeeld. Maar ook al bedoelt deze tekst wel dat de doop redt, het zou niet rijmen met de rest van de bijbel. Lees rom 3, lees joh. 3:16, joh 5:24, joh.6:47, rom 5:1.

  [qoute] Het is mijn overtuiging dat de doopleer tot het fundament van waarheid behoort, waardoor men behouden wordt. (Heb 6:1-2).[qoute] Als je dit denkt op basis van die tekst zit je denk ik verkeerd, er wordt namelijk een rijtje van dingen genoemd, waar dopen er één van is. Dat zou betekenen dat je behoudenis ook afhangt van: handoplegging, opstanding der doden en het laatste oordeel. Beetje vreemd.

  [qoute] Denk aan de gelijkenis die Jezus geeft van de man die zijn huis bouwt op het zand. (Mat 7:24-27). [qoute]
  Ik begrijp deze niet.

  Ik ben het met je eens dat mensen niet gered worden door een gebedje, maar ik denk niet dat je kan zeggen dat je alleen gered kan worden door de doop.

  Ik ben er ook mee bezig, ik wil graag begrijpen wat het evangelie inhoud, wat het de dood van Jezus precies heeft gedaan en wat bekering inhoud. Ik heb nu wel een mening over bekering, maar die heb ik nog niet bijbels onderbouwd, misschien gebeurd dat ook niet, dat weet ik nog niet. Ik denk dat bekering het bovennatuurlijke werk van God is. God’s geest zelf overtuigd ons dat we kinderen van God zijn, toch? God overtuigd je ervan dat je gered bent, en daar heb je geen pastor of iemand anders voor nodig. Dat denk ik, maar ik kan het nog niet hard maken 🙂

  Voor alle duidelijkheid: Van mijn kant is dit feedback, geen betweterij.

  God’s zegen,

  Mark W

 71. Dag gebedsbroeders.

  Het doet mij deugd dat jullie zo ijverig voor God zijn en dat jullie zo een groot vertrouwen hebben op Hem. Ik was ook vurig toen ik als gelovige de samenkomsten van de evangelische kerk bijwoonde. Maar hoe toegewijd ik ook was naar God toe, de leringen die mij door de protestantse kerken geleerd werden deden in mijn verstand verwarring zaaien zodat ik God gesmeekt heb om duidelijkheid.

  Zal de antichrist en een grote verdrukking komen voordat Jezus terugkomt en wanneer Hij terugkomt, zal Hij een duizendjarig rijk op aarde stichten? Kan men vandaag de gave van profetie, het spreken van vreemde talen en krachten ontvangen zoals het doen van wonderbaarlijke genezingen en het uitdrijven van boze geesten? Kan men nog verloren gaan nadat men een Christen geworden is of is men eens en voor altijd gered? Worden alle mensen geboren in een verloren geestelijke toestand, zoals de erfzonde-leer dit leert? Kunnen mensen behouden worden zonder geloofd te hebben en zonder gedoopt te worden? En is gemeenschap mogelijk als iedereen er een andere leer op nahoudt? Waarom laten de evangelisch-gezinden het niet toe dat pinkster-gezinden in hun samenkomsten in tongen bidden, terwijl zij zich toch één kerk noemen? Als elke kerk bepaald is door zijn eigen lering, zijn dan niet alle kerken verdeeld? Hoe kunnen verdeelde kerken één zijn? (1Co 1:10). Hoe ernstig moet men de woorden van Paulus nemen, wanneer hij waarschuwt dat afwijkende leringen een vloek betekenen? (Gal 1:8-9).

  Ik kon nu eenmaal niet geloven wat de mensen al deze verschillende kerken zeiden, namelijk: “Wij vormen eenheid door de liefde van Jezus Christus”. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof wel dat men door Gods liefde behouden wordt en dat er geen eenheid kan zijn indien men dat niet gezamelijk gelooft. Maar indien men één Gemeente vormt, behoort men dan ook niet één geloofsleer te hebben en niet vele verschillende leringen, die mekaar tegenspreken? (Ef 4:4-5).

  Het duurde niet lang voordat ik God de vraag stelde: “Waar is Uw Gemeente?”. En ik bereidde mij voor op het ergste, namelijk, dat al deze gemeenten misschien niet door God geleid werden. Wellicht kende ik zelf de waarheid niet eens, en was ik misschien nog in een verloren toestand? Hoe zeer ik deze vragen ook probeerde los te laten, het deed mij keer op keer twijfelen aan de echtheid van de Boodschap van de bijbel. Het was zo moeilijk om te geloven dat de waarheid zo moeilijk te vinden zou kunnen zijn, terwijl zij van haarzelf zegt dat zij te vinden is. En daarom bleef ik bidden tot God om mij de volle waarheid bekend te maken, namelijk die waarheid, die ook de apostelen gekend hadden. (Joh 14:26; 16:13; Jud 1:3).

  Ik ben God dankbaar voor de reden waarom ik in Hem was gaan geloven, namelijk door het volle besef te hebben van de onleefbare toestand in de wereld. Ik was gaan geloven dat Hij bestaat en dat Hij een Redder is omdat er geen andere mogelijkheid zou kunnen zijn om verlost te kunnen worden uit deze slechte wereld. Jezus beantwoordde volledig aan het beeld dat ik van God had, waardoor ik nooit heb opgegeven om God bij Hem te zoeken, ook niet in die periode, hoe groot de verwarring in mijn denken ook was toegenomen.

  En toen gebeurde het dat ik iemand ontmoette die mij aan de hand van de bijbel alle antwoorden gegeven heeft. En al vlug ging ik al de waarheid verstaan en de waarheid heeft mij tenslotte vrijgezet van zonden. (Joh 8:32). Want al had ik een jaar eerder aan Jezus gevraagd om in mijn hart te komen wonen, nadat ik met deze persoon gesproken had kon ik niet meer geloven dat ik door dit gebed vergeving voor mijn zonden ontvangen had. De evangelische leer, zoals deze vandaag over het algemeen geleerd wordt, leert dat de waterdoop slechts een afspiegeling is van de wedergeboorte die zich op een eerder moment heeft voorgedaan, toen men een zondaarsgebed had opgezegd. Maar ik kon dit nergens in de bijbel terugvinden, waardoor ik het niet langer als een Woord van God kon beschouwen. Ik kon in de bijbel alleen terugvinden dat de waterdoop, waarvan Petrus zei dat het redt, het soort gebed is waardoor men een rein geweten kan ontvangen. (1Pe 3:21). Ook zei Petrus op de pinksterdag dat men gedoopt moest worden om vergeving van zonden te kunnen ontvangen. (Hand 2:38). Jezus stelde twee voorwaarden om behouden te kunnen worden, namelijk geloof en waterdoop. (Mar 16:16). Natuurlijk word je een kind van God door het geloof in Jezus Christus, maar geloven houdt ook in dat je je laat dopen, want door je te laten dopen wordt je bekleed met Jezus, zo zegt Paulus. (Gal 3:26-27). Aan Colosse schrijft Paulus dat wanneer men zich laat dopen men door het geloof in Jezus Christus een besnijdenis van Christus ondergaat. Doordat men in de waterdoop met Hem begraven en opgewekt wordt, worden de zonden uitgewist en wordt men tot een nieuwe mens geschapen. (Col 2:11-12). Ook in zijn brief aan de Romeinen legt Paulus uit dat de wedergeboorte in de waterdoop gebeurt. (Rom 6). Paulus werd immers behouden toen hij gedoopt werd, want hem werd gezegd: “Laat u dopen en uw zonden afwassen”. (Hand 22:16). Het doet ons begrijpen waarom Jezus zei dat niemand in het Koninkrijk kan komen tenzij men eerst uit water en Geest geboren wordt. (Joh 3:3,5).

  Petrus verklaarde dat de tijd was aangebroken dat “allen die de Naam des Heren aanroepen behouden zullen worden”. (Hand 2:21; Joel 2:32). Het Evangelie horen en geloven is dus niet voldoende. Volgens Paulus moet men Jezus aanroepen om behouden te kunnen worden. (Rom 10:13-14). Maar aanroept men Zijn Naam door een zondaarsgebed op te zeggen? Omdat we hiervan nergens in de bijbel een gebod, verwijzing of voorbeeld kunnen terugvinden, is het onmogelijk om dit te aanvaarden als de waarheid. Toch, alles wijst in de richting van de waterdoop. Ananias maakte het Paulus duidelijk door te zeggen: “Laat u dopen en uw zonden afwassen, terwijl u Zijn Naam aanroept”. (Hand 22:16). En Petrus maakt ons duidelijk in zijn brief dat de doop een gebed is om gereinigd te worden van geestelijke onreinheden door de opstanding van Jezus Christus. (1Pe 3:21). Door zich te laten onderdompelen roept men Jezus aan om met Hem te af te sterven aan de zonden en om met Hem tot leven gewekt te worden om voor de gerechtigheid te leven. En deze wedergeboorte gebeurt niet door mensenhanden, maar door het geloof in de werking van God, dat Hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. (Rom 6:7-8, 11; Col 2:11-12; Joh 3:8).

  Vaak maakt men verwijten zoals: “Als doop noodzakelijk is, dan wordt men niet behouden door het geloof alleen”. Maar men wordt ook niet behouden door het geloof alleen. De werken van geloof – die immers werken van God zijn – maken het geloof levend. Een dood geloof, namelijk een geloof zonder werken, kan niet redden. (Jak 2:17, 22, 26). Jakobus zegt: “Men wordt ook gerechtvaardigd uit de werken en niet alleen uit het geloof”. (Jak 2:14). Indien het slechts noodzakelijk is om te vertrouwen op Jezus dan zou het niet nodig zijn om je te bekeren. Maar Jezus zegt: “Indien gij u niet bekeert zult gij verloren gaan”. (Luk 13:3,5). En Petrus zegt: “Bekeert u…”. (Hand 2:38). En verder zegt hij: “Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden…” (Hand 3:19). Dus niet alleen geloof is noodzakelijk, maar ook bekering. Immers, indien een persoon Jezus zou vragen om woning te maken in zijn hart, terwijl hij niet eens bereid is om zich af te keren van zonden, zal zulk gebed rechtvaardig zijn en dus gehoord worden? Maar ook al zou hij geloven in Jezus en zou hij zich afgekeerd hebben van de zonden, dat volstaat nog steeds niet. Vertrouwen op Jezus tot behoudenis betekent meer dan Zijn Woord horen en geloven en je af te keren van zonden, het houdt ook in dat je je laat dopen in Zijn Naam. (Hand 16:31-34). Er is hier sprake van hetzelfde principe als bij de genezing van Naäman, die ook maar iets eenvoudig moest doen om genezen te worden. Zolang hij niet gehoorzaamde, bleef hij melaats. (2Ko 5:10-13). Geloven is gehoorzamen! “Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”. (Joh 3:36).

  Ik ken mensen die zich bij de evangelische kerk aangesloten hebben terwijl zij altijd geloofd hebben dat men gedoopt moet worden om vergeving van zonden te kunnen ontvangen. In het eenvoudige geloof dat ze hebben, zijn ze zich er niet van bewust dat de evangelische kerk het tegengestelde leert. Enkelingen werden zelfs gedoopt met de overtuiging dat ze hierdoor een kind van God zouden worden. Ik heb heel wat broeders en zusters in die kringen, verdwaald en afgeweken van hun eerste overtuiging. Want later, toen zij de doopleer van de evangelische kerk nauwgezetter leerden, hebben zij zich door hetzelfde laten misleiden. Zo heb ik broeders en zusters van gedachten zien veranderen gedurende dit proces, en verdwaald zien geraken in kerken vol mensen, die nog in hun zonden zijn.

  De meestvoorkomende vraag die ik naar mijn hoofd krijg geslingerd is: “Maar stel dat iemand zich wil laten dopen, maar onderweg krijgt die een ongeluk met de dood tot gevolg. Zal deze persoon verloren gaan?”. Een oneerlijke vraagstelling, als je het mij vraagt. Want laat me dan een soortgelijke vraag stellen met betrekking tot de behoudenis van Paulus: “Stel dat Paulus Ananias niet ontmoet had, terwijl hij toch drie dagen lang had gevast en gebeden (mega-zondaarsgebed), zouden zijn zonden dan niet afgewassen zijn geweest?”. Ja, we lezen het goed. Paulus’ zonden werden niet afgewassen tot nadat Ananias zei: “Laat je dopen en je zonden afwassen onder de aanroeping van Zijn Naam”. Maar God had een plan met Paulus, zie je. Heeft God niet ook een plan met jou en met mij? Al zou het zijn dat iemand stervende in de woestijn is, indien God een plan heeft met hem, dan zal God hem ook van water voorzien!

  God heeft Zich immers beperkt in Zijn macht om mensen te redden doordat Hij het Evangelie als voorwaarde gesteld heeft. Omdat God het Evangelie vooropgesteld heeft als enige Waarheid waardoor men behouden kan worden, kan God onmogelijk op een andere manier redden. “Want het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking te behouden hen, die geloven”. (1Co 1:21; Vgl. 1Co 15:1-2). Als je gelooft dat je een kind van God wordt doordat je een zondaarsgebed hebt uitgesproken, dan kan ik dus de vraag stellen: “Stel dat iemand dit zondaarsgebed wilt uitspreken, maar hij valt plots dood neer, zal deze persoon verloren gaan?”. Alleen geloven in Jezus is voldoende, zal dat jouw antwoord zijn? Dan stel ik je vervolgens deze vraag: “Stel dat iemand goed van hart is en hij heeft nooit het Evangelie gehoord, waardoor hij nooit in Jezus kon geloven, zal hij dan verloren gaan?”. Er zijn wel meerdere wegen naar Rome, maar tot het Koninkrijk is maar één Weg, zal dit niet jouw antwoord zijn? Indien het zo met Gods macht gesteld is, dat niemand behouden kan worden, dan door het geloof in Jezus Christus, is het dan zo moeilijk te aanvaarden dat niemand het Koninkrijk kan zien zonder eerst uit water en Geest geboren te worden? “De poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die het vinden”. (Mat 7:14).

  Hierover is zeker niet alles gezegd. Want vele misverstanden versperren de weg naar de kennis van de waarheid, zoals het niet verstaan van het onderscheid tussen de gave van het onderpand van de heilige Geest en de gaven van krachten van de heilige Geest. Ook verstaat men niet dat de uitstorting van de heilige Geest de doop met de heilige Geest is, eenmaal op de pinksterdag, andermaal over het huis van Cornelius. Men verwart dit met de inwoning van de heilige Geest. Ik zou het jullie graag willen uitleggen, aangezien ik niet zou willen dat jullie de rest van jullie levens een vals evangelie zouden verkondigen. Jullie zouden wel vele mensen lichamelijk een groot plezier doen, maar geestelijk blijven zij even ver van het aangezicht van God, omdat alle mensen ook gezondigd hebben. Ik hoop op verdere gesprekken. Moge God u in al de waarheid leiden door het Woord van het geloof dat eenmaal is overgeleverd door Jezus, de apostelen en de profeten, dat vandaag terug te vinden is in de bijbel. (Jud 1:3).

  Het is mijn overtuiging dat de doopleer tot het fundament van waarheid behoort, waardoor men behouden wordt. (Heb 6:1-2). Denk aan de gelijkenis die Jezus geeft van de man die zijn huis bouwt op het zand. (Mat 7:24-27). Indien dus het Woord enerzijds leert dat de doopleer tot het fundament behoort, en anderzijds dat men het fundament nodig heeft om behouden te kunnen worden, dan is het onjuist van u om te zeggen dat het niet uitmaakt wat je gelooft over de doop. Aangezien de zonden ook daadwerkelijk worden weggewassen in de waterdoop is het logisch dat niemand behouden kan zijn zonder gedoopt te zijn. En vergeet niet dat de zonden worden weggewassen in de waterdoop doordat men gelooft in de werking van God, dat zoals Jezus gestorven en opgewekt is, men ook wedergeboren wordt in de waterdoop. Indien iemand dus gedoopt werd met de overtuiging dat hij al reeds een kind van God geworden was voor die doop, dan kan ook die doop hem niet redden van de toekomende toorn. Ik was gedoopt in de evangelische kerk met de overtuiging dat ik negen maanden daarvoor een kind van God was geworden. Toen ik eenmaal tot kennis van waarheid was gekomen heb ik begrepen dat ik nog steeds in mijn zonden was, ver van het aangezicht van God. En ik heb mij onmiddellijk laten dopen tot vergeving van zonden, en ik heb niet gewacht en ik heb gebeden dat God mij in leven zou houden totdat we aan de dichtsbijzijnde vijver aangekomen waren, om er gedoopt te worden.

  Hartelijke groeten,

  Raf

 72. @Nodoubt, graag had ik uw brochuurtje over de doop ontvangen waarover je spreekt in je reactie op 24 juni 2010, 13:50, bij voorbaat dank.

 73. Hallo allemaal,
  Zoals ik het op dit moment zie is het dit;
  Wij worden rechtvaardig door te geloven in Jezus die voor ons stierf en opstond uit de dood zodat wij bij de Vader kunnen komen en als Jezus kunnen zijn! Het gaat alleen om geloven, niet om een daad, werk, handeling. Maar dopen is wel belangrijk; een teken van gehoorzaamheid om je oude leven af te leggen en niet meer voor deze wereld maar voor God te kiezen. Daarnaast zei Jezus dat er een plaatsvervanger zou komen en dat is de Heilige Geest. De meeste mensen ontvangen de Heilige Geest als ze zich laten dopen nadat ze zijn gaan geloven op Jezus. De Jezus van de bijbel, niet de Jezus van de Jehova Getuigen enzo. De Heilige Geest kan ook worden ontvangen door te bidden en door handoplegging. Ik heb van vele mensen gehoord dat zij meteen na de doop vanzelf tongentaal gingen spreken, een teken dat je in de Heilige Geest bent gedoopt. De doop is belangrijk om meerdere redenen maar het is geloof ik niet nodig om in de hemel te komen. Wel zeer belangrijk en ik zou Jezus maar wel gehoorzamen als hij dat zegt 🙂

  God is goed! Dank u Jezus voor wat u heeft gedaan en voor deze geweldige mensen 🙂

 74. Dag Rob,

  Ik denk dat je begrijpt dat ik het goed bedoel en dat doet me deugd.

  Je gaf deze blog de titel: “Kinderdoop VS Volwassendoop”. En je schreef: “Wanneer je Jezus aanneemt en gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden aan het kruis is gegaan dan ben je een kind van God en mag je weten dat je naar de hemel gaat. Je eindbestemming hang niet af van je doopvisie.”

  Hieruit kon ik verstaan dat je niet gelooft dat het nodig is om gedoopt te worden. Ook nu zeg je: “Dat we op het moment toen we Jezus aannamen werden vervult met de Heilige Geest en dat we nu In Jezus zijn.” Je gelooft dat je de heilige Geest ontvangen hebt, nog voordat je een “volwassendoop” onderging. Je werd een kind van God werd, een Christen, toen je Jezus aannam als Heer. Maar ik heb een andere overtuiging.

  Misschien is deze blog slechts bedoeld voor mensen die geloven in het soort “volwassendoop” waarin jij gelooft en voor mensen die in de “kinderdoop” geloven. Maar ik ben iemand die in geen van beiden gelooft, omdat ik ondervind dat over beiden niets in de Bijbel geschreven staat.

  In ieder geval, als ook ik mijn overtuiging met anderen zou mogen delen, dan zou ik je het volgende willen vragen:

  Lees met mij in het boek Handelingen over de Pinksterdag, dat Petrus en de apostelen het Evangelie bekend maakten aan de Joden die op het geluid waren afgekomen. Het gebeurde dat: “Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, […]”. Geloofden deze Joden niet inmiddels dat Jezus voor hun zonden aan het kruis was gegaan en stelden zij niet hun vertrouwen op Hem, door te zeggen: “[…] Wat moeten wij doen, mannen broeders?” (Hnd 2:37)?

 75. Hallo,

  Als ikzelf in het nieuwe testament lees dan is het voor mij duidelijk waar de doop over gaat. Je hoort het evangelie – je gelooft – je bekeert je – je laat je dopen in water waardoor je ‘sterft’ en opstaat uit de dood samen met Jezus – je laat je dopen in de Heilige Geest! Dat is de volgorde die ik zie…
  Rom. 6:3-5 Legt het heel goed uit!
  Handelingen 2:38 & Efeze 4:4-5 zie je ook duidelijk wat de discipelen ervan dachten, Markus 16:15-16

 76. Beste Raf,

  ik moest denken aan het bijbelgedeelte;

  Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Matt 10:34

  Het klopt dat het niet de bedoeling was van Jezus om iedereen naar de mond te praten en bij iedereen geliefd te zijn…

  26 maart 2006 heb ik mij laten dopen, een geweldige en bijzondere gebeurtenis. Ik geloof ook in de volwassendoop met heel mijn hart, maar ik geloof niet dat het verstandig is om een standpunt hier op ’tafel’ te gooien en de kinderdoop of volwassendoop openlijk te verwerpen.

  Belangrijker vind ik of je gelooft dat God je Vader is, en jij een kind van Hem bent. Je gelooft dat Jezus voor je zonden gestorven is en na 3 dagen opgestaan is voor al jouw zonden, ziekten en kwalen. Dat we op het moment toen we Jezus aannamen werden vervult met de Heilige Geest en dat we nu In Jezus zijn.. Weten wie je bent in Hem en Hij is voor jou..

  Wanneer mensen eerst zich helemaal bewust zijn van o.a. het bovenstaande dan ontdekken ze vanzelf wel of ze zich moeten laten dopen of niet.. Denk je ook niet?

  Bedankt voor je vriendelijke en snelle reactie,

  Goede weekend

 77. “mij gaat het erom wat God wil, en ik geloof dat als ik daar oprecht mee bezig ben dat HIJ dat op ZIJN tijd en ZIJN wijze mij duidelijk maakt als ik verkeerd zit/doe”

  Misschien probeert God je iets duidelijk te maken door je te wijzen op Zijn woorden/wil in Handelingen 2:38? 🙂 Ik denk dat als het TOEN goed advies was voor die mensen het nu nog steeds goed advies is!
  Of moet God eerst een engel o.i.d. sturen? Want dat doet Hij niet altijd bij iedereen geloof ik.

 78. Met de ger-gem etc. bedoel ik te zeggen dat elke groep ‘christenen’vind dat zij de bijbel juist verstaan en opvolgen..daarom is het als ‘onkerkelijke’ heel moeilijk en onduidelijk wie er gelijk heeft ( ga maar eens naar een christelijke boekhandel…daar wordt de romeinenbrief door zoveel verschillende mensen verschillend uitgelgd)…elke groep christenen komt met bijbelteksten aan en schuilt daarachter…mij gaat het erom wat God wil, en ik geloof dat als ik daar oprecht mee bezig ben dat HIJ dat op ZIJN tijd en ZIJN wijze mij duidelijk maakt als ik verkeerd zit/doe terwijl ik in de veronderstelling ben dat ik het doe zoals HIJ van mij wil…ik geloof dat een oprecht gelovige behouden wordt.

 79. Hey Rosalie,

  Dat van die ger-gem etc. Ik lees in de Bijbel dat we een duidelijke keuze moeten maken. Warm of koud. Niet twijfelen. Misschien dat niet iedereen de beste Bijbelse keuze overal in maakt. Maar een oprecht gelovige die bij alles Gods wil zoekt zal God niet verdoemen (dood laten gaan voor eeuwig) is mijn indruk v.d. God v.d. Bijbel.
  Dat is dus niet hetzelfde als ‘we doen maar wat zonder studie’ maar wel ‘we doen iets omdat we geloven dat God het zo bedoeld heeft volgens de Bijbel’ en dat doen we op basis van wat we kunnen begrijpen.

  Neem nou de reformatie, daar is enorm veel verbetering door gekomen vergeleken met de vorige situatie, het katholicisme, aflatenhandel etc. De mensen kregen toen weer te horen dat alleen God genade geeft aan de gelovigen en niet de paus als je hem maar genoeg betaald.
  Waarom kwam deze zegen? Omdat mensen zoals Luther geleid werden door Gods Geest van Waarheid om zelf de Bijbel te gaan bestuderen en voor hun overtuiging te vechten!
  De Bijbel die werd weggehouden bij de mensen door de rkk (op straffe van dood) werd in het geheim vertaald en verspreid, lang leve de boekdrukkunst etc.

  Kortom allemaal ZEGEN. En toch geen onderdompeling in water voor de vergeving van zonden….
  Moet ik dan constateren dat het allemaal maar waardeloos was omdat er niet gedoopt werd? Nee, ik trek andere conclusies. De waarheid heeft tijd nodig om door te breken. In het begin v.d. kerkgeschiedenis werd er massaal gedoopt. Ik denk dat aan het eind v..d tijden er ook weer veel gedoopt zal gaan worden als de mensen gaan beseffen dat het toch echt onderdeel is van Gods reddingsplan en zij een heleboel zegen mislopen en misschien het eeuwige leven zelfs… immers… Gods woord veranderd niet. Ik kan wel fantaseren en me een situatie voorstellen waarbij alle oprechte gelovigen nog een kans krijgen bij de opstanding om toch gedoopt te mogen worden… ik geloof in een God bij wie niets onmogelijk is. Toch heeft dit speculeren weinig zin. Er zit iets van angst in. Angst voor het verlies van dierbaren die niet gedoopt zijn. Maar het enige wat jij of ik moet doen is ZELF op zoek gaan naar de Bijbelwaarheid.

  ps: ik bid ook bij alles wat ik post trouwens, zonder gebed is het allemaal totaal waardeloos is mijn mening.

  ps2: tip: lees eens het boek Handelingen. En ‘vergeet’ alles wat je denkt te weten over geloof en bekering en doop en lees gewoon wat er toen plaatsvond en misschien krijg je meer duidelijkheid over de gang van zaken in het prille Christendom aangaande deze onderwerpen.

 80. @ nodoubt

  Je laatste reactie raakt me…weet je ik ben enorm aan het twijfelen gebracht maar het moeilijke vind ik in de oud-ger-gem denken ze dat alleen zij behouden worden, jij zegt ( niet verkeerd bedoeld) alleen als je Hem gehoorzaam ben en je laat dopen wordt je behouden…en de teksten die jij noemt zeggen dat ook zeer zeker maar andere teksten weer niet ;
  Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
  (I Joh. 4:15-16)
  Ik bid dat God mijn ogen wil openen voor de waarheid…en als HIJ mij duidlijk zal maken dat ik mij moet laten dopen ( ondanks mijjn babydoop of zoals jullie zien besprenkeling) dan zal ik dat ook zeker doen…misschien meoten we meer bidden voor de mensen die het (nog) niet goed zien1

 81. Mar 16 Wie gelooft EN gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

  @Rosalie, het is niet mijn bedoeling om jou te kwetsen etc. Het is een heel erg belangrijk onderwerp, het dopen… Dat is me zeer duidelijk geworden ook uit eigen ervaring. Daarom ben ik er extra fel op.
  Ik dacht ook dat ik geloofde en ik had al wel iets ervaren van God zo nu en dan. Maar het was niks vergeleken met wat ik heb mogen ervaren bij mijn doop en daarna.

  “.ik heb in mijn leven zo vaak mogen ervaren dat de Heere mij helpt, voor mij zorgt…ook al gaat mijn leven door diepe dalen, ik blijf op Hem vertrouwen en HIJ helpt mij steeds weer, ondanks dat ik dit absoluut niet verdiend heb…”

  Dit is Gods enorm grote genade die ons zondaren tot Hem trekt. Ook al ben je nog niet gedoopt. Hoe kun je anders de waarheid leren over dopen en andere zaken? Als God niet in ons werkt?

  Maar jouw of mijn verhoorde gebeden, geloofservaringen etc. veranderen Gods woord NIET. We moeten ons allemaal vernederen en gehoorzaam worden aan Zijn Woord.
  Dat kan je je vrienden kosten. Je kerk waar je je nu bij thuis voelt etc. Dat kan een ‘kruis’ zijn. Maar nooit zo’n groot kruis als Jezus gedragen heeft.

  “26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. ” Lucas 14

  “17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18 Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte KLEREN om u te KLEDEN en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.” Openbaring 3

  “26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus OMKLEED.” Gal. 3

 82. @Raf: Bijzonder hoe een reactie langer kan zijn dan de blog zelf 🙂

  Iedereen weet dat volwassendoop de juiste is (heel stellig, ik weet het). Enige argument voor kinderdoop is altijd dezelfde: “hij en heel zijn huis werden gedoopt”, zie je wel! Daar zaten ook kinderen bij. Ach… wat zullen wij van deze dingen zeggen? Doop en bekering worden aan elkaar gekoppelt in de bijbel, naar mijn bescheiden mening. Laat ik het daar bij houden…

  @rosalie: staat er: “die niet geloofd zal hebben en niet gedoopt is zal niet zalig worden”? Nope, 2e deel niet… jouw conclusie is dus moeilijk te trekken omdat het enkel om het geloof gaat dat zalig maakt en niet óók de doop.

 83. @Raf: Bijzonder hoe een reactie langer kan zijn dan de blog zelf 🙂

  Iedereen weet dat volwassendoop de juiste is (heel stellig, ik weet het). Enige argument voor kinderdoop is altijd dezelfde: “hij en heel zijn huis werden gedoopt”, zie je wel! Daar zaten ook kinderen bij. Ach… wat zullen wij van deze dingen zeggen? Doop en bekering worden aan elkaar gekoppelt in de bijbel, naar mijn bescheiden mening. Laat ik het daar bij houden…

  @rosalie: staat er: “die niet geloofd zal hebben en niet gedoopt is zal niet zalig worden”? Nope, 2e deel niet… jouw conclusie is dus moeilijk te trekken omdat het enkel om het geloof gaat dat zalig maakt en niet óók de doop.

 84. “Nee, dat hoeft niet en dat mag ook niet omdat deze geldigheid en wettigheid niet afhangen van wat de gemeente
  ervan maakt of gemaakt heeft maar van wat God ervan gemaakt heeft bij de instelling ervan.”

  Ziet iemand trouwens ook wat voor een dubbelhartigheid hier uit spreekt? Men zegt: niemand mag de oorspronkelijke instelling van de doop veranderen! En wat doen ze vervolgens? Ze veranderen de instelling in totaal iets anders!

  “Niet de gemeente maar God zelf en Christus bepalen de inhoud, geldigheid en wettigheid van de doop. En die bepaling en inzetting
  blijven gelden ook al treedt er misbruik op in de christelijke gemeente”

  Al weer een correcte uitspraak die niet klopt met de handelingen van de mensen die dit schrijven en geloven. Een uiterst dubbelhartige uitspraak! Want wanneer is de onderdompeling in water ingesteld? En door wie? Wat is de eenvoudige Bijbelleer van Handelingen 2:38?
  En waarom maakt zo’n hele ‘catechisatie’ de eenvoudige doopleer moeilijk en verwarrend? Alsof de discussie zou moeten gaan over ‘het verbond’ en ‘de rechtvaardiging uit geloof’… nee! de doop is een eenvoudige leer over bekering en gehoorzaamheid en vergeving.

  Daarom koos God een EENVOUDIGE VISSERMAN uit en GEEN THEOLOOG om deze boodschap aan het volk te verkondigen. Petrus, de eenvoudige visser. Hij kreeg de sleutels van het koninkrijk van Jezus en iedereen die zich vernederd en wordt als een kind zal dit kunnen begrijpen als men zelf de Bijbel gaat lezen en zelf tot God om inzicht bid.

 85. jullie hebben zelf al het antwoord gegeven! Het maakt niet uit.. Als je teminste maar blijft geloven in je persoonlijke relatie met God waardoor je je afkeer van de zonden in navolging van Jezus!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Goede tijden slechte tijden

Op mijn werk kijken de clienten graag naar goede tijden slechte tijden. Het heilige half uurtje op de afdeling noem ik het...

Brownies met poep op het menu

Iemand vertelde eens  dat velen christenen heel leergierig zijn. Ze verslinden boeken, zitten op de voorste rijen in de kerk en bezoeken...

Richt je aandacht (1)

Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...

Carry on – stop complaining!

Vandaag een overdenking in het engels geschreven door Joyce Meyer. Geregeld plaats ik op Twitter, Facebook en Hyves krachtige uitpraken van Joyce...