Keep your focus on yourself

Dagbladen, tijdschriften, het nieuws op de televisie en de radio, mensen in je omgeving. Iedere dag worden miljarden mensen geconfronteerd met de ellende van alledag.

Oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, etc. Maar er zijn ook een veelal ‘problemen’ die veel dichter bij huis liggen, denk aan; scheidingen (door jarenlange conflicten, overspel), zinloos geweld, verslavingen, godslasterende taal etc.

Vergelijk deze wereldbol maar met een sneeuwbaleffect. De ellende wordt steeds groter en steeds meer mensen worden erbij betrokkenCheck het filmpje (1min)

Ben jij iemand die kijkt naar hoe we deze wereld in positieve zin kunnen veranderen? “Als George Walker Bush meer aandacht besteedde aan al deze ellende of als Geert Wilders geen film had gemaakt dan had deze wereld er al heel anders uit gezien.” Let jij op de splinter in het oog van de dag of ben je gefocust op je eigen balk en werk je daaraan?

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Matteüs 7:3-4

Houd je niet bezig met de mensen die de wereld hebben verpest, of zij die bezig zijn de wereld te verprutsen. Het maakt de wereld namelijk niet beter wanneer je daar je energie in stopt. ‘keep your focus on your self’. Probeer een voorbeeld te zijn voor je omgeving. Laat je niet meesleuren in het ‘geweld’ van alledag.

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. Matteüs 7:12

Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Matteüs 24:9-10, 12-13 (verontrust je niet, al deze verschrikkingen moeten namelijk gebeuren)

Streef jij ernaar om anderen te behandelen zoals je zelf zou willen worden behandeld? Of neemt de wetteloosheid bij jou ook toe en bekoelt de liefde voor je medemens?

Fijn weekend!

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *