Jij als farizeeër?

Ik had gister een gesprek met een vriendin wat ging over het onderwerp van zaterdag; “Een slecht nummertje”. Ik vroeg naar haar mening en ze haakte in met de woorden; “ik kan niet zeggen of jij wel of niet naar die muziek mag luisteren…” Deze opmerking zette mij aan het denken, vandaar ook deze post.

We maken tal van regeltjes en tradities en pinnen ons eraan vast. Er zijn heel wat onderwerpen in de Bijbel waar niet duidelijk wordt aangegeven of dit toegestaan is of niet. Christenen bepalen hierin zelf wat goed is en er worden regels voor opgesteld. Denk aan zelfbevrediging. Er zijn heel wat kerken/christenen die hier fel tegen zijn. Geen enkel excuses is toegestaan, zelfbevrediging is een zonde. Terwijl we niet duidelijk in de Bijbel terugvinden of het werkelijk een zonde is. Wanneer we horen dat onze buurman aan zelfbevrediging doet tikken we hem op de vingers en vermanen we hem. Handelen we nu niet hetzelfde als de farizeeërs? Dit is natuurlijk maar een voorbeeld.

Zo staat er bijvoorbeeld ook niet in de Bijbel dat je dagelijks 15 minuten met God moet doorbrengen. Toch voelen veel christenen zich schuldig als ze weer hun stille tijd zijn vergeten. Deze regels zijn nergens in de Bijbel terug te vinden, toch kunnen we er ons schuldig over voelen wanneer we ons niet houden aan deze regels. We spelen heel gemakkelijk als farizeeër.

Jezus zei:”U zult mijn getuigen zijn” en niet: “U zult mijn advocaten zijn”.
(Doelgericht leven – Rick Warren)

We maken een ander duidelijk dat een bepaalde handeling niet goed is. Kortom, we hebben er zelf een regel van gemaakt en wijzen anderen erop als ze deze regel niet naleven.
Ik ben van mening dat dit soort onderwerpen horen tussen de desbetreffende persoon en God. Deze persoon moet hierin zelf een keuze maken. Wij hoeven ze niet te vertellen wat ze moeten doen. Advies geven mag altijd, maar we hoeven geen zelfgemaakte regels op te leggen.

Jezus heeft ons de volle vrijheid gegeven, werkelijke vrijheid!

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5:1

Zegen,
Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Beste Rob,

  Als ik mijn Bijbel lees dan is er maar een ding van belang hoe sta ik t.o.v. Jezus Christus.

  Vermanen is een daad van liefde, waarbij het gaat om een broeder/zuster te helpen om tot een grotere diepere relatie te komen met Jezus.

  De meeste christenen kunnen dat niet, en veroordelen wat iets heel anders is. Er zijn al te veel broeders en zusters gewond tot diep in hun hart door die veroordelende houding.

  Verder is het ook vaak zo dat als er sexualiteit bij komt dat het ineens veel grotere zonden lijken als iets anders, met andere woorden overspel is ineens erger dan moord.
  Ik dacht zonde is zonde!

  Groetjes,
  en Gods zegen toegewenst,
  Kees

 2. Reacties worden zeer zeker op prijs gesteld, maar wel in overeenstemming met de geschreven posts. Dus een reactie die aansluit op het onderwerp en met een respectvolle en opbouwende insteek is geschreven. Deze reactie voldeed hier niet aan en is daarom verwijderd.

 3. Hey Reint,

  Thanks voor je reactie. Mijn stukje ging er voornamelijk om de ongeschreven regels en tradities. Regels en tradities die niet op de bijbel zijn gebaseerd.
  Wanneer we mensen dus vermanen zonder dat we werkelijk weten of het “zonde” is of niet.

  Toch bedankt voor je aanvulling,
  Groeten Rob

 4. Hmm..vergeef me, maar dat kan ik niet opmaken in je stukje. Inderdaad, wat je aangeeft: we moeten onze vermaningen kunne onderbouwen. De voorbeelden (geen stille tijd houden en zelfbevrediging) die jij noemde zijn te weerleggen vanuit de bijbel, dus je moet je broeder hier zeker op aanspreken. Ik snap dus je punt, maar je voorbeelden niet. Een goed voorbeeld, mijns inziens, zou dan zijn: ‘je mag geen tv kijken op zondag’.

 5. Hey Reint,

  Als iemand doet aan zelfbevrediging zonder dat hij ervoor, ondertussen en na het zelfbevredigen “zondige” gedachten heeft, wie zijn wij dan om er iets over te zeggen? Ik vind geen Bijbelse onderbouwing over zelfbevrediging zonder gedachten van lust en erotiek etc.

  En waar vind je in de Bijbel terug dat je minimaal 15 minuten per dag in je Bijbeltje moet ploeteren en moet bidden tot God? Ik vind dit niet terug in de Bijbel.

  Net zoals televisie kijken inderdaad. Alleen ik ben van mening dat geen televisie kijken verder van de meeste christenen afligt dan stille tijd met God en zelfbevrediging. Vandaar de twee gekozen voorbeelden.

  Zegen,

  Rob

 6. “Ik vind geen Bijbelse onderbouwing over zelfbevrediging zonder gedachten van lust en erotiek etc.” Haha.. tuurlijk niet: dit is toch ook niet onlosmakelijk van elkaar?!

  “En waar vind je in de Bijbel terug dat je minimaal 15 minuten per dag in je Bijbeltje moet ploeteren en moet bidden tot God? Ik vind dit niet terug in de Bijbel.” Je moet niets, het is ‘beter om..”. Snap je dat? Als je iemand wijst op het feit dat hij God niet vaak in de stilte opzoekt, zeg je niet: je moet. Maar ‘het is beter om..’. Ook dit is vermanen. Wanneer je zegt dat je God moet zoeken, wil je Hem leren kennen en in zijn licht wandelen…dan is dit goed te onderbouwen vauit de bijbel hoor. Maar ik neem aan dat je deze teksten ook weet..

  “Net zoals televisie kijken inderdaad. Alleen ik ben van mening dat geen televisie kijken verder van de meeste christenen afligt dan stille tijd met God en zelfbevrediging…” Deze zin snap ik niet..

  Leef in de vrijheid….maar ook in de waarheid.

  Greet,
  Reint

 7. “Ik vind geen Bijbelse onderbouwing over zelfbevrediging zonder gedachten van lust en erotiek etc.” Haha.. tuurlijk niet: dit is toch ook niet onlosmakelijk van elkaar?!

  Ik bedoel met deze zin duidelijk te maken dat de Bijbel ons over zelfbevrediging niets vertelt.
  Wel over bepaalde gedachten zie;

  Kolossenzen 3 2 Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. 3 U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. 4 Eens wanneer Christus, Die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan Zijn glorierijke macht. 5 Weg dan met alle aardse zonden, zoals sexuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht.

  Ik wil hiermee duidelijk maken dat wanneer je doet aan zelfbevrediging en hierbij inbeeld dat je een meisje uitkleed en met haar naar bed gaat. En daarbij je gedachten op de vrije loop laat. Dan ben ik er duidelijk geen voorstander van.

  Ik vind het een ander verhaal wanneer jij doet aan zelfbevrediging zonder dat je daarbij een “zondige”gedachte hebt. (Alleen de handeling) Ik ben van mening dat je in deze situatie geen andere mensen kunt vermanen omdat het je vermaningen niet met Bijbelse onderbouwingen zijn te beargumenteren.
  ————————————————-
  “En waar vind je in de Bijbel terug dat je minimaal 15 minuten per dag in je Bijbeltje moet ploeteren en moet bidden tot God? Ik vind dit niet terug in de Bijbel.”

  Je moet niets, het is ‘beter om..”. Snap je dat? Als je iemand wijst op het feit dat hij God niet vaak in de stilte opzoekt, zeg je niet: je moet. Maar ‘het is beter om..’. Ook dit is vermanen. Wanneer je zegt dat je God moet zoeken, wil je Hem leren kennen en in zijn licht wandelen…dan is dit goed te onderbouwen vanuit de Bijbel hoor. Maar ik neem aan dat je deze teksten ook weet.

  Ik ben met je eens dat het goed is om mensen aan te moedigen en te vermanen als ze nauwelijks tijd met God doorbrengen. Maar mijn punt is dat veel christenen gebonden zijn aan tijd tijdens hun tijd met God.
  Ze voelen zich schuldig omdat ze geen 15 minuten tijd met God hebben doorgebracht. Zie het maar met een studie over Stille-tijd. Sprekers vertellen gemakkelijk dat het goed is om dagelijks 10 minuutjes met God door te brengen, dat je dan echt een goede relatie met God krijgt, etc.

  Dat je iemand advies geeft omdat zijn relatie met God steviger zou worden als hij meer tijd met God door bracht, prima. Maar als je iemand vermaant omdat hij maar 5 minuten met God heeft doorgebracht, terwijl 15 minuten veel beter zou zijn geweest, tja dan wordt het een ander verhaal.
  ————————————————-
  “Net zoals televisie kijken inderdaad. Alleen ik ben van mening dat geen televisie kijken verder van de meeste christenen afligt dan stille tijd met God en zelfbevrediging…” Deze zin snap ik niet..

  Ik ben van mening dat mensen meer tegen zelfbevrediging en stille-tijd met God aanlopen, dan dat het hen wordt verboden om televisie te kijken op zondag. Daarom sloten deze twee onderwerpen beter aan bij mijn post en bereikten ze meer bezoekers.

  Als je iets niet duidelijk is, dan hoor ik het wel.
  Zegen,
  Rob

 8. Ik snap je Rob. Maar weet je. Ik geloof dat sommige dingen niet comleet zijn uitgeschreven in de bijbel, gezien God ervan uitgaat dat wij ons verstand kunnen gebruiken en logisch kunnen nadenken…anders was de bijbel 4 keer zo dik en moest hij elk jaar ge-update gezien de nieuwe ontwikkelingen…

  Nee, zelfbevrediging staat niet in expliciet in de bijbel vermeld. Dus ja, je kunt zonde ontwijken door je gedachten ‘zonder zonde’ te houden. Dus gezien het niet expleciet in de bijbel staat, kun je dit zo interpreteren dat het niet slcecht is. Het kan. Logisch? Nee. Wanneer we het logisch benaderen vanuit ons verstand, weten we dat we ons op dit gebied op gevaarlijk terrein begeven, mocht je er zo mee omgaan als geschetst. Overmatige lust, verlangens, verslaving, etc. kan toetreden. Dit zijn voor een christen nare zonden die de geest kunnen uitdoven. Toch?

  Nu, waar het dtukje werkelijk om draaide: Het is aan jou of jij genoemde risico’s groot genoeg vindt om mensen te waaarschuwen of vemanen vanuit jouw gezonde verstand. Of dat je krampachtig vasthoudt aan de bijbel, zonder je verstand ‘om met de bijbel mee te denken’ gebruikt.

  “Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.”

 9. De hamvraag is, was de buurman christen; een broeder?

  “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid..”
  Kol. 3:16.

  “Vermanen: iem.) met aandrang zeggen dat hij zich moet beteren => berispen”

  Vermanen is dus iets wat God van ons vraagt..(Hij kent de consequenties van zonde..) In alle wijsheid, dus ook beargumenteerd. En niet opdringerig, maar vanuit liefde.

  De regels en de tradities zijn niet zonloos. Als ze gabasseerd zijn op de bijbel (dit is jammer genoeg niet altijd zo), dan zijn ze ter opbouw van je leven. Daar mag je je broer/zus best op wijzen..

  Maar je hebt gelijk dat het niet als een juk op ons moet liggen. Het is inderdaad tussen God en de persoon zelf om het op te lossen..Goddank..;)

  De weg naar het simpele is niet altijd simpel. C.S. Lewis: Als we méér willen dan het simpele, dan zou het dom zijn te klagen dat dat ‘meer’ niet simpel is.’
  We moeten dus soms ook los komen van verkeerde vrijheden om werkelijk vrij te zijn. Got it? 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

God maakt de verlossing af

Vorige week schreef ik over de verlossing van Jezus. Jezus stierf als offerlam aan het kruis en verloste je hiermee van je...

God is boos?

Vandaag las ik in een boek een hoofdstuk over de liefde en boosheid van God. Deze dingen lijken op zichzelf niet samen...

Kracht van het kruis (2)

Aanstaande vrijdag is het goede vrijdag, de dag waarop we de kruisiging van Jezus herdenken. Vorige week schreef ik al over de...