Hoe lees jij de bijbel?

Afgelopen tijd werd ik stil gezet bij het feit dat je de Bijbel op verschillende manieren kan lezen. Ik denk dat de Bijbel van kaft tot kaft door God geïnspireerd is. Wel geloof ik dat ik niet naar alles moet handelen. In de Bijbel staan namelijk dingen die tegen onze Nederlandse wet ingaan. Dit vraagt om goede afwegingen te maken en de Bijbel uit te leggen naar deze tijd.

De Bijbel kan je op verschillende manieren uitleggen. Zo kan je bijvoorbeeld letterlijk een Bijbelgedeelte nemen zonder te letten op de context en de cultuurkloof tussen de tijd van de Bijbel en vandaag. Daarnaast kan je bijvoorbeeld kijken naar de voorbeelden in de Bijbel. Hierbij is de levenswandel van Bijbelse figuren het leidend voorbeeld. Persoonlijk denk ik dat deze methoden leiden tot willekeur. Je handelt dan slechts naar de gedeelten die je goed uitkomen en in je voordeel zijn. Ook kan je de Bijbel lezen en dan alleen de dingen toepassen die tot zelfontplooiing leiden en het houden van zelfstandigheid beogen. Dit zorgt er voor dat veel geboden niet meer toegepast worden, terwijl dat niet goed is.

‘Hoe moet het dan wel?’ vraag je je misschien af. Je wilt toch de Bijbel op een goede manier uitleggen en je denken en levenswandel erdoor laten corrigeren. Bij het lezen van de Bijbel kan je rekening houden met de kernpunten van de Bijbel. Hierbij kan je denken aan de Tien geboden en de Bergrede zoals Jezus die vertelde. Daarnaast kan je kijken naar de relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament. Hierbij kan je beoordelen of zaken die je in het Oude Testament leest in het Nieuwe Testament ook nog gelden. Tenslotte zou je kunnen letten op de Bijbelse kern en bijzaak.

Ook is het goed om in het oog te houden dat je de Bijbel leest met een goede motivatie. God ziet namelijk je hart aan. Je mag de Bijbel blijven lezen en je leven daaraan spiegelen. De Bijbel is namelijk het routeboek.

Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *