Goedkope genade?!

Hallo lieve mensen. Mijn naam is Hanneke, ik ben 21 jaar en studeer SPH in Ede. Sinds 2 jaar woon ik in Wageningen en daar ben ik aangesloten bij NSW (Navigators studentenvereniging Wageningen). Graag zou ik iets schrijven over ‘Goedkope genade’. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven! Weet je wat dit betekent? Hebben wij dat verdiend? Hoe was het met ons afgelopen als Hij niet voor ons was gestorven? Dit zijn verschillende vragen die ik mezelf wel eens vraag.

(Voor de duidelijkheid, ik ben de linker op de foto;)

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Hebr 12: 1-3

Lieve mensen, wat Jezus voor ons gedaan heeft, is niet zomaar iets. Zovaak doen we zo makkelijk over de genade die we gekregen hebben. Die genade betekent niet dat je er nu maar op los kunt leven, omdat je toch al vergeven bent. Het betekent juist het tegenovergestelde; meer op Jezus gaan lijken. In een andere vertaling staat in vers 3 : ‘Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft  verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.’

Matheid van ziel…lauwheid…onverschilligheid…

Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm!Openbaringen 3:15

Jezus is voor ons gestorven, weet jij wat het betekent? Wat het voor jou persoonlijk betekent? Kun je dan nog onverschillig of lauw zijn? Kun je dan nog zondigen met de gedachte dat je toch wel vergeven bent? Raakt het je nog wat Jezus voor je gedaan heeft?

Dank U wel,
Dat u voor mij bent gekomen dat uw hart zich heeft uitgestrekt naar mij,
Jezus dank u wel!
Soms is het moeilijk te geloven,
En ik kan alleen maar zeggen dank u wel!

(lied van Reni en Elisa Krijgsman)

Ik hoop dat je gaat ontdekken wat Jezus werkelijk heeft gedaan!

Bless,
Hanneke

Reacties

 1. Beste Rudy,

  ik snap niet zo goed wat u bedoelt met: ‘ de zonde is een hiaat die alleen maar door meselijk handelen kan ontstaan in de liefdesband die wij met God door ons doopsel mogen onderhouden’.
  Mogen wij de liefdesband door ons doopsel met God onderhouden? Kunnen wij de zonde ongedaan maken?
  De Bijbel zegt daarover dat Jezus onze zonde gedragen heeft, daar kunnen wij niks aan veranderen. Of we er nou alles aan willen doen of dat we het ontkennen, Jezus heeft onze zonde gedragen! Nogmaals, daar kunnen wij niks aan veranderen.
  Romeinen 6:10 zegt:
  Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd

 2. He hannie

  Wat een eer ik mag de eerste reactie plaatsen! mooi stuk heb je geschreven!ik denk dat je zeker een goed punt maakt snel ben je geneigd te denken Jezus is voor me gestorven punt! maar als je er echt over na gaat denken wat dat betekend en wie wij daardoor zijn geworden! Kinderen van God! dus zondigen en denken het is toch wel vergeven is zeker niet de bedoeling!

  knuffies

 3. Interessante gedachtengang van de schrijfster.

  Laten we voorop stellen dat het inderdaad niet zo is dat wanneer we zondigen er wel “goedkoop” door het lijden en sterven van Jezus vanaf kunnen geraken. De zonde is een hiaat die alleen maar door menselijk handelen kan ontstaan in de liefdesband die wij met God door ons doopsel mogen onderhouden. Alleen dat “mogen” is al een genade op zich.

  Echter na de zonde blijft het probleem van het ontstane hiaat wel onverminderd bestaan. Binnen de RK Kerk kan dit hiaat in het sacrament van boete en verzoening ongedaan gemaakt worden; hetgeen ook een genade opzich is. Deze genade bestaat er uit dat we niet allen vergeving van de zonden mogen ontvangen, maar ook verzoening met de Kerk. De voorwaarde om deze genaden te kunnen ontvangen, is dat we ons helemaal oprecht berouwvol open en eerlijk stellen voor het aanschijn van ons Heer. Pas dan zal de ontvangen absolutie gegeven worden door Jezus zelf in hoogst eigen persoon. De opgedragen penitentie voer je met liefde en in blijdschap voor ons Heer uit.

  Het verzoeningssacrament is niet voor niets één van de twee genezingssacramenten.

  Groetjes!!

 4. God wil dat we regelmatig aan Zijn offer denken.

  Luc. 22:

  “14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, TELKENS OPNIEUW, om mij te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. ”

  De eerste Christen gemeenten herdachten elke week op de eerste dag het lijden en sterven en opstaan van de Koning.
  Dat doe ik ook sinds ik mocht gaan weten hoe belangrijk het is. Elke week probeer ik iets te voelen van het grote offer, het lijden.
  Regelmatig lukt dat voelen niet. Maar soms wel. En ik denk dat de Vader blij is met die keren dat ik wel de pijn een beetje voel als ik herdenk het lijden en sterven van Zijn Zoon. En Zijn opstaan!
  Het houd je ook gefocused op wat echt belangrijk is en het wast je zorgen weg en geeft je nieuwe kracht.

 5. Ik besef maar al te goed dat Jezus voor ons gestorven is maar wil er alleen niet te veel aan denken op de manier hoe. Zoveel verdriet krijg ik en vindt dat ik het ook totaal niet verdiend, zo´n man die het werken van zijn Vader kwam doen en zo wordt gepijnigt echt zo´n man is een voorbeeld voor iedereen. Tranen krijg ik er nu van…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *