Gods stem verstaan (1)

“Ongelooflijk, Jezus heeft tot mij gesproken! Ik kan het nog steeds niet beseffen, maar ik werd vanmorgen wakker en toen hoorde ik een stem. Ik heb mogen luisteren naar Gods stem!”

Toen Jezus nog op aarde was sprak hij met de mensen. Hij troostte de mensen, gaf hen raad en onderwees ze. Maar toen Jezus aan het kruis was gestorven en was teruggekeerd naar de Vader was er niemand meer die in contact stond met de mens. Daarom had Jezus de mensen voorbereidt op de Heilige Geest.
De Heilige Geest werd uitgestort met Pinksteren.

Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de Heilige Geest tegen hem: ‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden.’ Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: ‘Ik ben degene die u zoekt. Handelingen10:19-20

“De Heilige Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30 Filippus haastte zich naar hem toe…” Handelingen 8:29

Petrus en Filippus  herkenden de stem van de Heilige Geest en gehoorzaamde direct. God de Vader en God de Zoon spraken niet tot Petrus en Filippus. Nee, het was God de Heilige Geest.

Wanneer God de Vader spreekt, spreekt Hij door de Heilige Geest.

Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. Mattheus 10:19-20

Misschien ben je er heilig van overtuigd dat God tot je sprak op je slaapkamer. Het was ook God, God de Heilige Geest. Om precies te zijn was het de Vader die tot ons spreekt door de Heilige Geest.

“De vader, Zoon en Heilige Geest handelen altijd in eensgezindheid” Ze vormen een eenheid.

Ik ben nog steeds veel bezig met verdieping in dit onderwerp. Als jullie anders naar dit onderwerp kijken ben ik benieuwd naar jullie mening.

Zegen,
Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Hoi!

  Weet je wat ik soms lastig vindt, dat mensen de Jezus die in de bijbel staat veel aandacht geven, maar vergeten dat diezelfde Jezus ook vandaag nog steeds leeft en dezelfde dingen/wonderen (meer nog) kan doen door ons heen hier op aarde. Hij is nu aanwezig, in ons hart!

  Maar die Jezus die nu nog leeft, en 24/7 bij ons is, mag steeds meer ruimte krijgen in ons leven en daarmee mogen we elk moment praten.

  Prachtig natuurlijk, lezen in de bijbel. En dan hardop lezen, want geloof komt door het horen. En dan uitstappen. Dat betekent gewoon nu, terwijl je de aardappels schilt of een kopje thee drinkt (verslik je niet!) met Hem praten. Zoals je bent. En dan spreekt hij terug. Gewoon.
  Dat wil hij. Dat doet hij, meer dan wij denken. Want wij luisteren niet genoeg naar Hem.

  Hij leeft ook nu nog in ons hart als je in Hem gelooft stuurt Hij Zijn Heilige Geest. Je bent dan gevuld en geef hem nog meer ruimte, alle liefde is al aanwezig!

  Gods zegen met deze stap in je leven! Praten met Hem is echt een relatie i.p.v. een religie. En het kan niet moeilijk zijn, anders konden alleen geleerden tot hem komen … Zet een stap en geef Jezus de ruimte!

  Groetjes van je zuster 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

De Heer geeft het antwoord

Afgelopen weekend las ik de volgende tekst in het Bijbelboek Spreuken: “Een mens stelt zich veel vragen, de HEER geeft het antwoord”...