De weg kwijt? Vraag God om een herberekening..

Tegenwoordig is iedereen wel bekend met een navigatieapparaat. Velen van ons willen niet meer zonder navigatie als ze op pad gaan en onbekend zijn met de eindbestemming. Blindelings vertrouwen we op onze navigatie en al maken we een inschattingsfout of letten we even niet op, binnen enkele seconden wordt  de route  herberekent en is onze fout hersteld.

Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat. Spreuken 16:9

De Heilige Geest werkt ook als een navigatiesysteem. Hoeveel te meer kan de Heilige Geest onze weg herberekenen. Zolang we Hem vragen onze weg te herberekenen zal Hij ons altijd weer helemaal op het rechte pad terugbrengen. Wat een genade

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8

Bij je navigatieapparaat voer je eerst je einddoel in en vervolgens volg je de route. Je kiest zelf de weg die je bewandeld. Je kan de ‘perfecte’ route volgen, maar je kan ook te vroeg links of te laat rechts afslaan. Je stippelt je eigen weg uit, maar als je wilt kun je altijd je route laten herberekenen en de Heer de richting laten bepalen. Dat kan alleen al door even stil te zijn en God te vragen om een herberekening of bevestiging van de richting die je volgt. Rust en vrede zijn voor mij altijd goede weg aanwijzingen geweest.

Ik denk dat je ook de vrijheid mag voelen om je biddend je eigen keuzes te maken en er daarnaast op te vertrouwen dat als bepaalde wegen niet goed zijn, dat God je dat duidelijk zal maken.

Het enige verschil met Gods routeplanner en de routeplanner op je navigatie is, dat je bij God niet weet wat je precieze eindbestemming is in dit leven. Je krijgt geen briefje uit de hemel met waar je precies staat over 50 jaar, hoe wonderlijk het allemaal zal worden, wat je precieze roeping zal zijn en hoe je daar precies komt. Bij Gods routeplanner rijden we door ons leven in stappen. Hij geeft ons richting en als we op Hem vertrouwen, zullen we stapsgewijs, veilig het doel van onze reis behalen.

Laten we daarbij de blik alleen gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof', schrijft Paulus in Hebreeën 14:2 En in Spreuken 3:5 staat geschreven; Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

Deze blog wil ik besluiten met opnieuw te benadrukken wat ik hierboven al schreef; “De Heilige Geest werkt ook als een navigatiesysteem. Hoeveel te meer kan de Heilige Geest onze weg herberekenen. Zolang we Hem vragen onze weg te herberekenen zal Hij ons altijd weer helemaal op het rechte pad terugbrengen. Wat een genade!”

Goed weekend allen, groeten Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *