Stilte voor de storm?

Deze week is de week tussen de momenten waarin wij de Hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest herdenken. Deze week wil ik samen met jullie in de Bijbel kijken hoe deze tijd geweest moet zijn. 

Nadat Jezus was opgestaan uit het graf, was Hij nog veertig dagen op deze aarde. Zijn lichaam was niet meer aan tijd en plaats gebonden en Hij verscheen meerdere keren aan zijn leerlingen. Voordat Jezus werd opgenomen zegende Hij zijn leerlingen en gaf hen het zogenaamde “zendingsbevel” zoals in Marcus 16 vers 15 tot en met 18 staat geschreven. Daarnaast zei Jezus dat Zijn leerlingen in Jeruzalem moesten blijven om daar te wachten tot dat zij de plaatsvervanger van Jezus, de Heilige Geest, zouden ontvangen.
Nadat Hij alles gezegd had wat Hij moest zeggen, werd hij omhoog geheven en opgenomen in een wolk. Terwijl de leerlingen nog omhoog stonden te kijken, stonden er twee engelen bij Hem. Deze vertelden dat Jezus op de zelfde manier zou terugkomen.
Diezelfde avond gingen de discipelen naar een zaal om samen vurig en eensgezind te bidden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er in de leerlingen omging deze dagen. Hun Leider is weg en ze hebben de opdracht gekregen om discipelen te maken. Ook hebben ze de macht gekregen om grotere dingen te doen dan Jezus deed.
Uit hun midden staat een nieuwe leider op: Petrus. Onder zijn leiding wordt Judas vervangen. Judas had, nadat hij Jezus verraden had, spijt gekregen en zichzelf vermoord. Twee kandidaten stelden zich op en ze baden het volgende gebed: ‘U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan’. Het lot viel op Mattias. Hij wordt de twaalfde apostel. Dit gedeelte geeft aan dat de discipelen in deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren niet stil gezeten hebben en al vooruit keken op de toekomst.
Toen het Pinksterfeest uitbrak, wat wij aanstaand weekend vieren, waren de discipelen bij elkaar. De Heilige Geest werd plotseling over hen uitgestort. In Handelingen 2 vers 2 tot en met 4 staat het volgende over dit moment: “Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven”. Plotseling was het er en ze werden vervuld en spraken in verschillende talen zoals hen door de Geest werd ingegeven. Hun hart werd net als het hart van Jezus vervuld met de Heilige Geest.

Een goed pinksterfeest toegewenst!

Adriaan

Ps. Het verhaal over de Hemelvaart en de dagen daarna is te lezen in Handelingen 1.  

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *