Het hart van Jezus

Vorige week schreef ik in mijn blog over het hart van Jezus. Deze week wil ik hier graag iets over schrijven.

Jezus was en bleef een eenvoudige man. Hij werd verzorgd door een aantal vrouwen (Lucas 8:1-3) en werd gevolgd voor duizenden mensen. Hij veranderde niet en Hij had vrede in Zijn hart. Hij maakte zich geen zorgen, terwijl Zijn discipelen dat wel deden. De vrede was onbegrensd en Hij bleef rustige toen Petrus Hem verloochende en soldaten Hem in het gezicht spuwden.
Jezus liet zich leiden door niets anders dan de roeping die Zijn Vader Hem had gegeven. Hij had een duidelijk doel, namelijk het redden van de mensen (Lucas 19:10). Het mooiste was dat Jezus zich in alles liet leiden door de Geest van God. Zijn gedachten waren een weerspiegeling van de gedachten van Zijn Vader (Johannes 14:11). Hij werd geleid door de Heilige Geest (Matteüs 4:1). Jezus kon niets doen uit zichzelf, Hij sprak naar wat Hij hoorde (Johannes 5:30).

Het hart van mensen lijkt meestal niet op het hart van Jezus. Wij zijn vaak hebzuchtig, vaak onrustig en niet vriendelijk. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ons hart is heel anders dan het hart van Jezus. De afstand tussen Jezus en ons lijkt eindeloos. Toch is dit niet zo, want als we tot bekering komen krijgen we het hart van Jezus. Hij leeft vanaf dat moment in jouw hart. Paulus zegt: “Christus leeft in mij!”(Galaten 2:20).
Het klinkt vreemd, maar als ik hart van Jezus in me draag, waarom lijken de dingen die ik doe vaak niet veel op het hart van Jezus? Ik denk dat we God ons hart te weinig laten vervullen. Ik merk dat als ik de keus maak om de dag met God te beginnen en mij in dienst van Hem te stellen de dag anders verloopt. Nadat Jesaja geroepen wordt, zegt hij: “Hier ben ik” (Jesaja 6:8). Ik denk dat wij dit ook moeten doen en ons moeten laten vernieuwen zoals er staat in Kolossenzen 3 vers 10: “… en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt”. God is bereid om ons te veranderen, zodat we meer op Jezus gaan lijken.

God is bereid, maar wil jij je ook laten veranderen? Laten we “onze blik gericht houden op Jezus” (Hebreeën 12:2). Als we hem zien, kunnen we veranderd worden.

Het is belangrijk om je bereidwillig op te stellen en je te verdiepen in de Bijbel. Dit zal je helpen om een hart als dat van Jezus te krijgen.

Gods zegen!

Adriaan 

Reacties

 1. Wow, dat komt even binnen! Mooi geschreven en goed om daar weer even bij bepaald te worden.. Ga er meteen mee aan de slag!

 2. Hoi, dit is even een algemene emotie n.a.v. mijn liefde voor het Hart van Jezus. Ik hoop later nog meer inhoudelijk te reageren.

  Alle ware christenen uit alle gezindten, laten we ons voorbereiden. Hij komt. Laten we klaar zijn. Laten we vrede stichten, levende vlammen van Gods liefde worden. Laten we ruimte geven aan de Meester van onze harten door alle piranha’s der ondeugden, hartstochten en boze begeerten uit te roeien uit de vijver van onze ziel en laten we de goudvissen vet laten worden, gedijen: dat zijn de deugden van de volmaaktheid volgens Christus.
  Liefde, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, kuisheid, bereidheid tot lijden en verdragen, bereidheid tot onrecht verduren zonder wraak te zoeken, matigheid, rechtvaardigheid, moed, voorzichtigheid als duiven onder de slangen, bereidheid onszelf te offeren voor Hem die Zich voor ons geofferd heeft om ook met Hem te kunnen opstaan tot eeuwig leven. Laten we ophouden te zeuren over de verschillen tussen de kerken en maar 1 ding voor ogen hebben: JEZUS behagen met elke ademtocht, Hem dienen met elk woord, met elke gedachte, met elke daad en met elk afzien van een begeerte of een zonde. Het is ten diepste niet moeilijk. Vraag erom. Smeek onophoudelijk om de Heilige Geest. Niet om krachten of wonderen te kunnen doen of wat ook, maar om helemaal van Hem te zijn. God geeft alles, Hij bepaalt je pakket wel zodra je Hem helemaal toebehoort. Hij weet al je hele leven wat Hij met je van plan is, het enige is dat je jezelf aan Hem schenkt, zoals Hij zich aan jou geschonken heeft. Hij wacht al zolang op je volledige toewending. Laten we Hem alleen eren met elke keuze die we maken, dag en nacht. Laten Hem toebehoren die naar de aarde gekomen is om ons toe te behoren als de minste der minsten.
  https://www.youtube.com/watch?v=HPYubCDxw-w
  Laten we dit uit ons hoofd leren en op straat zingen en overal.
  Als we dit allemaal doen zal Gods rijk op aarde in no time zichtbaar worden. Het zal tijd worden.
  JEZUS, JEZUS, o onze JEZUS.
  JEZUS alleen alles in allen. Paradise regained.
  Bidt onder ophouden, leef biddend en bidt levend. Heel het leven van de ware christen is een preek of moet dat zijn, en een evangelie. Wordt levende evangelies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *