De Heer geeft het antwoord

Afgelopen weekend las ik de volgende tekst in het Bijbelboek Spreuken: “Een mens stelt zich veel vragen, de HEER geeft het antwoord” (Spreuken 16 vers 1). Deze week wil ik hier iets over schrijven.

Ik denk dat iedereen wel eens vragen heeft en dingen niet goed snapt of weet hoe het zit. God wil in alle gevallen antwoord geven. Dit staat ook op meerdere plekken in de Bijbel, onder andere op de volgende plekken:
– 1 Samuel 3 vers 10: “en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’”
Uit deze tekst blijkt dat God tot ons wil spreken. Wel moeten we Hem de ruimte geven om net als bij Samuel te spreken. God spreekt niet, als wij niet luisteren.
– Jezus sprak regelmatig met zijn Vader; God beantwoordde de vragen die Jezus had.
De plaatsvervanger van Jezus, de Heilige Geest, is in Zijn plaats gekomen en deze wil met ons spreken.

Zoals ik net al schreef, is het van belang dat we net als Samuel stil zijn en ons richten op wat God tot ons te zeggen heeft. De Heilige Geest zal op die momenten tot ons spreken en antwoord geven op de vragen die we hebben. Je mag in die momenten naar God uitspreken dat je naar Hem wil luisteren en je mag Hem vragen om te spreken.

Op sommige momenten zal God niet spreken. Ik roep je op om dan niet teleurgesteld te zijn, maar God de volgende keer weer de ruimte geven om te spreken.
Eerder in het Bijbelboek Spreuken staat: “Wie mij zoekt, zal mij vinden” (Spreuken 8:17b). Deze tekst geeft aan dat iedereen die met een open hart God zoekt, Hem ook zal vinden en antwoord zal krijgen op zijn vragen.

Het is niet zo dat je briefjes uit de hemel zal krijgen. Gods stem is zacht en zal nooit tot je schreeuwen. Het is ook goed om te weten dat Gods stem altijd positieve woorden geeft.

Gods zegen.

Adriaan

Like deze blog!


    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    Andere blogs

    Onze grootste Vriend!

    Vorige week schreef ik over vriendschap met God en zoals beloofd kom ik hier deze week op terug. Afgelopen weekend realiseerde ik...