Brown Wooden Blocks on White Surface

De Waarheid over Ananias en Safira: Waren ze écht Christenen?

Ik las vandaag het verhaal van Ananias en Safira in handelingen vijf. Zij lieten duidelijk merken dat ze christenen waren, ze sponsorde de apostelen. Hiermee maakten ze aan andere christenen duidelijk dat zij christenen waren. Je sponsort geen apostelen als je niet achter hun werkwijze staat, toch? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten stelde Petrus de onderstaande vraag eerst aan Ananias en een soortgelijke vraag ongeveer drie uur later aan Safira.

“Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? …” bij het horen van deze woorden viel Ananias dood neer. Handelingen 5:3

Nadat zijn vrouw het ook ontkende viel ook zij dood neer. Hoe kan het dat God twee christenen straft voor hun zonden? De Heilige Geest was al uitgestort en Jezus was in die tijd ook al gestorven aan het kruis voor onze zonden. Eigenlijk komt het erop neer dat Ananias en Safira in dezelfde tijd leefden als jij en ik. Aan het begin van het boek handelingen zie je dat de schrijver telkens een nieuw persoon benoemd als een zekere discipel (een gelovige) of als een zekere man. (een ongelovige) Ananias en Safira waren helemaal geen christenen, ze deden maar alsof ze christenen waren.

Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond.
Handelingen 5:1

Ik zal dit nog even bevestigen met nog een paar voorbeelden die ik heb gevonden over andere personen in het boek handelingen:

En een zeker man, met name Simon, was te voren in de stad plegende toverij, en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelven, dat hij wat groots was. Handelingen 8:9

En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed. Handelingen 9:36

Ananias en Safira deden alsof ze christenen waren door geld te geven aan de apostelen. Ze waren bang voor het oordeel van God. Wanneer jij je hart aan God hebt gegeven, dan is er geen enkele reden om je zorgen te maken.

“Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.” Romeinen 8:1

Zegen, Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Lieve menssen wat een voorecht is het Christus te mogen zijn en niet alleen Christus heten . daar in is het verschil .je kan de H.Geest bedroeven met je praktijken zonder dat jij Hem in jou heeft ,je draagt de naam Christus zit onder het Woord menssen voor de gek houden en denken dat je God ook voor de gek kan houden.het feit dat je liegt tegen een voorganger en duistere praktijken doet bedroefd je wel de HGeest .dit is een heel ergstig zaak want in het Woord staat bedroefd de HGeest niet!!ja wij kunnen van leren .ik zeg mischien vallen wij die in de kerken zitten en Christus naam beledigd een dubbel leven leiden niet ter plekke dood vallen!maar door zo iets kwaads tedoen gaan wij het wel merken dat het kwade zelf ons zal oordelen (galaten 5;vers16 wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees)en in vers 19 staat duidelijk wat de werken van het vlees zijn; en in vers 21 staat wie dergelijke dingen bedrijven,het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.ik heb het hier over menssen die chritus heten en niet zijn nogmaals als Anaias en Safira.en ze zitten in ons midden de dag van vandaag wie ze zijn weet God.genade is er voor wie onder de Genade echt!leven en niet onder de wet anders gaat de wet jou oordelen .laten wij geen Anaias en Safira heten maar Christen in daden en niet woorden geleid door de Geest en niet het vlees..God zegen jullie allemaal.trouwens dit is een leuke site wij kunnen veel van elkaar leren Christus zijn is niet goedkoop Christus heten kan iedereen. Sjalom corie ps;bemoedig u om galaten te gaan bestuderen.

 2. Reactie verwijderd

 3. @verwijderd

  je schreef in je eerste berciht dat je bent gaan scheiden omdat je vrouw dat wilde vanwege stemmen in je hooft.
  maar je schrijft er niet bij dat je haar in de maag hebt getrapt toen ze zwanger was.
  hebt mishandeld en psychisch mensen kapot hebt gemaakt in je verleden.
  maar als meneer last krijgt van ze zonder van het verleden gaat hij met de bijbel zwaaien.

 4. Reactie verwijderd

 5. Je wilt beweren dat Ananias en Safira hun vermogen in Christenen stopten terwijl ze zelf niet in Jezus geloofden? Wat een onzin, wat een leugen..
  Wat zou voor hun immers de meerwaarde dan moeten zijn om bij te dragen aan het ‘koninkrijk van God’?

  Denk je dat de dwaze maagden niet in Jezus geloofden? Ze waren verzegeld met de Heilige Geest en wederom geboren.
  Toch werden ze niet binnengelaten op de bruiloft en liepen ze hun redding mis, door eigen stommiteiten.

  Het is onze opdracht om onze behoudenis te bewerken met vreze en beven. (Fil.2:12,13)

  Betekent dit dat we door werken zijn behouden?

  Nee, dit is niet wat ik stel, wel is het belangrijk om dichtbij Jezus te leven. Ik geloof zeker in God’s soevereine genade, zonde kan hier niets aan veranderen. Wel onze eigen toewijding kan tot resultaat hebben dat we verachteren van de genade. Ik denk dat dit is waar Ananias en Safira de mist ingingen. Ze wisten veel van God en toch probeerden ze voor hun eigen gewin de boel te bedonderen. God verandert nooit, Hij is heilig en een verterend vuur. Het was de spijs van Jezus om de wil te doen van de vader, zo moet dit ook onze drijfveer zijn.

  (ps. het is niet m’n bedoeling om kwaad bloed te zaaien en hierover te twisten. Ik geloof dat de genade van God ontzettend groot is, exponentieel groot en onoverwinnelijk t.o.v. de zonde. Maar als we veranderen van de genade en niet ‘in’ Christus zijn, zijn we levend voor de zonde en vallen we onder de wet.

  God bless.

 6. dag Rob, ik ben het met je eens,een voorbeeld is dat ik het idee heb dat er soms oordelen zijn die ik kan ´terugzien´. In 2007, toen ik onder andere gedurende drie maande de tekts ´hoorde´, voorwaar, de Heer doet geen ding, of Hij openbaart het zijn profeten, hoorde ik vaak het woord ´afroepen´. Ik had toen nog niet zo´n heftige twijfel als die ik daarna af en toe heb gehad over het horen van ruis. Het is nu mijn geloof dat God mij zselfs leidt soms dankzij, of ondanks ruis. De enige tekst over oordelen die ik kon vinden, was dat Mozes dit deed in het legerkamp van de Israelieten. Sinds de zomer van 2007 ervaar ik Gods aanwezigheid in een wolk. Nog voor mijn echtscheiding werd ik vaak wakker rond 4.00 uur, ik sliep toen al gescheiden. Onder andere zag ik de maan, vliegtuigen, die vlogen, vanuit mijn raam, maar ook een wolk die erg langzaam en statisch bewoog. Ik had toen al de ervaring gehad met de oordeelsstorm, waar ik eerder over heb verteld in een andere reactie.
  Toen ik in een bepaalde gelegenheid ging werken, was daar ook de wolk. Ook tijdens mijn werk bleef de wolk er en keek ik er af en toe naar, zodat het mij bemoedigde. Ook vlogen (toen al?) vogels mij tegemoet.
  Nu is het zo dat ik een tijdje het idee heb dat oordelen en zegen hand en hand gaan. Ik denk hierbij aan de graanoogst, waarbij de engelen worden uitgezonden om te oogsten. Graan voor de schuur en de rest, de hoer, voor de bak van de gramschap.
  Ook had ik in het voorjaar van 2007 een boek gelezen over mensen uit Azusastreet, die de gelukkigste mensen waren op aarde. Ik vond het een wat foute titel, maar het ging onder andere over het geluk dat je ervaart als je volledig onder leiding van de Heilige Geest wandelt. Dat inspireerde mij en bemoedigde me om hier ook voor te bidden.
  (hoor nu in de geest: laat me niet al te vaak huilen in Suriname en schrijf dit zeker niet op).
  Afgelopen zaterdag ging ik naar het TRIN, ze hadden een avond in Harderwijk. Ik probeer me dan op elk moment te laten leiden door God, ook met in de handen klappen, of welke kant ik oploop, eigenlijk.
  Na de avond, ik had hen eerder al een mail gestuurd dat ´ze´een mooie lucht konden verwachten, of bijvoorbeeld vogels als ik zou komen, was er inderdaad een prachtige lucht. Drie zilverachtige vliegtuigstrepen en voordat ik kwam waren er de vage ´resten´te zien van gekruisde vliegtuigstrepen (zes, drie kruizen(.
  Toen ik thuiskwam en nu.nl checkte, bleek er dezelfde avond een grote brand te zijn geweest in NoordHolland.
  Zondag mailde ik een vriend van mij hierover, die binnekort wrs. naar Meppel gaat verhuizen. Dezelfde avond ging ik naar living loud, van de VEz. Beetje spannend, want gaat het wel goed en wat gaat God doen? Geluisterd naar zijn stem, aan het eind van de avond naar buiten en jawel, een prachtige lucht. Thuisgekomen bleek er rond 19.00 uur een grote brand te zijn geweest in Meppel. De vriend had dezelfde middag nog geadviseerd om voorzichtig te zijn en wel met twee benen op de grond te blijven staan, waar ik het volledig mee eens ben, hoewel de crisis en pandemie boekdelen spreken tegen het licht van mijn woorden in 2007. Opmerkelijk dus.
  Dan..was er nog opwekking. De middag voordat ik er naartoe ging had ik het idee dat mijn (genezings)bediening, ik hoor zelfs de leestekens op bepaalde momenten, zoals bij mijn vorige post met ,re,geren, wat teruglezend ook als reageren kan worden opgevat. Daarnaast ervaar ik wel vrijheid, maar ik krijg dus ook een stroom van impartatie..
  (nu net, zeker geen twee puntjes, of bijvoorbeeld zeker geen voorbeeld noemen, of zeker geen haakje sluiten(.
  Dan.. annanias en safira. Zonder voorbeelden te noemen heb ik in de communicatie met God én christenen, ik wil niemand bang maken, de beschermende hand van God op een manier ervaren dat er ongevallen gebeurde. Ik ben namelijk in zekere zin machteloos, ik kan de heiligheid en ontzag van God niet communiceren, dat is een kwestie van geloof, maar ik word beschermd. Het oordeel valt, als het geloof tekort schiet, dat is mijn ervaring tot nu toe geweest.
  Verdrukking of lijden draagt alleen maar bij tot de glorie, omdat ik , net zoals alle andere christenen een overcomer ben en daairn wandel. .
  Dan..geeft het van me afschrijven, zoals dit, me een grote geloofsblijdschap. Wie mij ontvangt, ontvangt het loon van.
  Vandaar de donder als reactie op de post van Mark. Op sommige momenten begrijp ik de hand van God ook niet helemaal en twijfel ik ook weer o peen bepaalde manier, maar hij laat me nooit helemaal los.,
  Nog over het oordelen. Op mijn eerste verjaardag na de echtscheiding vanwege een vrouw die vond dat ik stemmen in mijn hoofd had en mij naar therapie verwees, 12 mei 2008, was er een aardbeving met 70000 doden in China. En dan hebben we natuurlijk nog mijn ,eigen tekst, hier op gebedsbroeders, waarin ik me met een elia vergelijk,of jona en zeg dat God soms zijn profeten eert (profetie wilkerson), de dag erna was er een aardbeving in Italie. Dan hadden we nog de post van Rob, ook voorkennis (leiding geest) van zijn kant die ging over gevaar, mijn reactie en ´s avonds het vleigtuigongeluk van Turkish airlines, negen doden. Tel je zegeningen elke ,dag,

 7. Ananias en Safira waren christen ,maar ze waren niet bevrijd en niet bekeerd van die leugengeest en ze waren hebzuchtig .want als je goed leest was het vrijwillig niet gedwongen gave die ze konden geven en waarom een stuk land verkopen en niet alles geven.De heilige Geest was terplekke aanwezig.Jezus was al gekruisigd de Heilige Geest was al uitgestort maar wie weet hoe vaak dit echtpaar gelogen en bedrogen heeft hoe vaak wil je God in de maling nemen de bijbel zegt wie met mij spot spot met zich zelf want ik ben de grote spotter.het was in die tijd dat de mannen puur waren voor God dan moet jij niet komen met je leugen geest De Heilige Geest had er geen tijd voor het was een periode om zaken te doen mensen een plaats te geven of te voeden en het evangelie te prediken daar had de HG geen tijd voor dus weg met die zonde uit ons middenhet wordt tijd dat wij ook ernst moeten maken met de dingen Gods ieder mens heeft het in zich om goed te doen en waarom doen wij het niet hou niets achter geef het voor de dingen die voor eeuwig blijven.

 8. ik las vandaag een preek over het 8e gebod gij zult niet stelen, maar dat komt er heel wat bij kijken. stel je voor je hebt door hard werken heel wat vergaard aan geld en roem, maar je deelt het niet met een ander, dan ben je ook een dief. als je de kantjes er af loopt ben je ook een dief, en ga zo maar door. maar het is niet zo eens een dief, altijd een dief, God wil als wij daar oprecht onze zonden belijden vergeven. en daar mogen wij ook weer dankbaar voor zijn. verder wil God ons dag aan dag dragen, en ons Zijn zegen schenken. vanuit dit oogpunt kun je bergen verzetten, en weet je je gedragen.

 9. Jezus gaf Zelf deze opdracht, wanneer een broeder (!) zondigt:

  Matt. 18:15 Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. 16 Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. 17 Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar.

  Petrus handelt niet naar deze opdracht van Jezus. Omdat er hier geen sprake is van een ‘broeder’.

 10. He Harrie,

  Eigenlijk zou AMEN al meer dan voldoende, maar wil je toch even bedanken voor de reactie! Vind het een mooie toevoeging, mooi ook met die twee definties van Grace en mercy.

  Gods zegen, Rob

 11. Romeinen 8:1 zou je een kerntekst kunnen noemen waarin de genade van God zichtbaar is. Paulus had dat goed begrepen.
  Niemand kan ons uit Zijn hand roven. Zelfs onze eigen zonden niet. Onze zonden zijn vergeven in het verleden, heden en toekomst. God wist dat we niet zonder zonde kunnen leven. Zorgen maken is al zonde (ongeloof) En aangezien iedere zonde gelijk is en de dood verdiend heeft heeft Hij ons helemaal vrijgekocht…. Voor altijd!
  Mercy = De straf die ik wel heb verdiend, heb ik niet gekregen..
  Grace = Wat ik niet heb verdiend, alle zegeningen, die heb ik wel gekregen!
  Dat is echt een BLIJDE boodschap.

 12. De bijbelteksten op het eind laten zien dat in het boek Romeinen vaker de term een zekere man gebruikt wordt voor een ongelovige en een zekere discipel wordt gebruikt voor een gelovige.
  Dat was mijn bedoeling met de laatste teksten van mijn post.

  Zegen,
  Rob

 13. Hey Rob! Kan je misschien uitleggen wat je bedoelt met de voorbeelden die je aanhaald aan het eind van je post? Ik snap de link niet zo goed tussen die teksten en de rest van je stukje…
  Ik heb zo mijn twijfels bij je standpunt dat Ananias en Safira. Je zegt wel heel stellig dat ze geen christenen waren, terwijl je daar weinig ‘bewijs’ voor hebt. En…ik denk dat ze wel christenen waren, om de reden dat ze deel waren van de gemeente (en net voor deze tekst zie je hoe die gemeente was!). Petrus verwijst ook ernaar dat ze de Heilige Geest bedrogen hebben, en ze zich daar satan hebben verleid. Hoe kan dat als ze geen christenen zijn? Dan zouden ze immers de Heilige Geest niet hebben…
  Ik denk zelf dat God heel duidelijk wilde stellen dat Hij dit gedrag niet tolereerd. Als het bedrog in de gemeente bekend werd, maar Ananias en Safira zonder consequenties bleven, zou dat een heel slecht voorbeeld zijn. Oneerlijkheid zou dan als voordelig en slim zijn, en het moest duidelijk zijn dat God dit niet wil in zijn gemeente.
  Dat is hoe ik het bekijk, al beantwoord dat natuurlijk niet alle vragen. Maar ik dacht, ik werp er ook even een ander licht op 😉

 14. Hey Dieke,

  Ik ben met je eens dat het aan Gods oordeel is onderworpen. Maar als jij wilt beweren dat ze christenen waren dan heb ik een moeilijke vraag voor je.
  De Heilige Geest was al uitgestort en Jezus Christus was al aan het kruis gestorven voor onze zonden. Toch vielen Safira en Ananias dood neer. Waar is in dit verhaal Gods genade te vinden?

  Met de tekst “Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.” Romeinen 8:1 bedoelde ik dat een christen niet op aarde voor zijn daden wordt veroordeeld. We hebben namelijk genade ontvangen. We mogen vragen om vergeving en Hij zal ons vergeven. We zijn vrij, amen?

  Als het nog niet helemaal duidelijk voor je is, dan mag je gerust vragen om verheldering.

  Groetjes Rob

 15. hej Rob,
  je titel is:”Gods oordeel”
  Nu vind ik het prima dat je probeert uit te leggen waarom ananias en safira dood op de grondneervielen maar of ze christen waren de jaa of de neen is aan Gods oordeel onderworpen, denk je ook niet?

 16. Hey Gerrit Smouter,

  Mooi stukje tekst, maar wat is precies je link naar het onderwerp?

 17. Het is tamelijk actueel, vanwege de vrouwelijke bedekking, die de joodse mannenbroeders beredeneerd hebben. De Bijbel zelf, spreekt slechts van een hoofdbedekking tijdens samenkomsten (in de tempel of gemeente) dus tijdens een bijeenkomst waarbij God aangeroepen wordt. Het argument van de joodse mannenbroeders is: Eva zondigde als eeerste; daarom moet een getrouwde vrouw altijd , zelfs op straateen bedekking of pruik dragen.
  Het aardige van het NT is, dat de OT verschillen in het licht van het Evangelie verdwijnen: voor God is geen discriminatie meer aan de orde en dan al helemaaal niet meer nadat Zijn Zoon Zich geopenbaard heeft hier op aarde.
  En dit brengt mij weer bij het bliksem bezoek van een Iraanse onder minister hier in ons land. Twe dagen terug stuurde ik naar stand.nl als nieuwe thema van dinsdag op: laat het Volkeren Tribunaal in Den Haag zich uitspreken over de extra vrouwelijke doden van de Tsunamie op 2e kerstdag in Indonesie. 75% van de slachtoffers waren vrouwen, die verdronken. De Burkha en sarong zijn zonder twijfel belemmerend bij zwemmen. Er moet recht gedaan worden aan de mannen en vrouwen die hier van nu de dupe zijn. Latenwe de zelfbenoemde ‘geestelijke leiders’voor het gerecht brengen, die de vrouwen kleding voorschriften uitgevonden hebben! Inmiddels weet ik ook een goede strafmaat, omdat het huidige Iran de extra oliedollars voornamelijk aan wapens besteed. Voor ieder slachtoffer een uitkering voor de namestaande van 50.000 dollar, dat in Indonesie gestopt moet worden in een nieuw op te richten verzekeringsbank; Hieruit moet eeen sociale zorg voor de armlastigen komen, naar het model van ‘wijlen Willem Drees’. Islamitische landen kennen totaaal geen armenzorg, alleen de elite profiteerd en voor de rest zeggens ze: het is de wil van Allah. Het wordt tijd dat ze gaaan beseffen wat de wil van God & de HJC is: geen aanzien des persoons en omzien naar de weduwe, de wees en de vreemdeling in je land. Groetend, van Camping Mosterzaadje…

 18. Omdat iedereen dacht dat Ananias en Safira christenen waren. Daarom was iedereen doodsbenauwd. Best begrijpelijk ook want stel je voor als God meer mensen zou laten doodvallen omdat ze een zonde hadden begaan, of nog steeds in zonde leefden. Dan zouden zij ook kunnen sterven.

 19. Als ‘echte’ christenen zich dit verhaal niet hoeven aan te trekken, waarom staat er dan dat er ‘grote vrees’ kwam ‘over de gemeente’? [Hand. 5:11].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Goede tijden slechte tijden

Op mijn werk kijken de clienten graag naar goede tijden slechte tijden. Het heilige half uurtje op de afdeling noem ik het...

Brownies met poep op het menu

Iemand vertelde eens  dat velen christenen heel leergierig zijn. Ze verslinden boeken, zitten op de voorste rijen in de kerk en bezoeken...

Richt je aandacht (1)

Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...

Carry on – stop complaining!

Vandaag een overdenking in het engels geschreven door Joyce Meyer. Geregeld plaats ik op Twitter, Facebook en Hyves krachtige uitpraken van Joyce...