Gods liefde voor de wereld

Vandaag las ik een tekst in de Bijbel, in Johannes 1: “Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Johannes 1:10-11). Vandaag wil ik ingaan op deze tekst. Ik denk dat deze tekst veel zegt over God en het leven van Jezus.

Als eerste zegt de tekst: “Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan.” Dit eerste gedeelte slaat op God. In het begin schiep God de hemel en de aarde, de mens en alles wat leeft. In het Bijbelboek Genesis is te lezen dat God met de mens leefde. Dit ging zoals een vader met zijn kinderen om gaat. God gaf tips en onderwees hen. Na de zondeval werd dit contact tussen God en de mens verbroken. Het Bijbelgedeelte gaat verder, want er staat: “de wereld heeft Hem niet gekend”. Door de zondeval werd het contact met God deels verbroken en de wereld zette zich tegen de wet van God af.

De tweede zin van het Bijbelgedeelte begint met: “Hij kwam tot het Zijne.” God wilde dit contact herstellen en daarom stuurde Hij Zijn Zoon naar deze aarde en Zijn Geest bevruchtte Maria. God kwam in zijn Zoon naar deze aarde. God wilde Zijn liefde voor de mens uiten en over de wereld verspreiden. In het laatste stukje van de tekst staat het volgende: “maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.” Jezus kwam naar de aarde om de liefde van God te verspreiden. Dit deed Hij door wonderen en tekenen te verrichten en onderwijs te geven zoals niemand anders dat kan. Tegelijk keerde een deel van de mensen Hem de rug toe en ze maakten plannen om Hem te doden. Uiteindelijk keerde bijna iedereen zich tegen Hem en daarin wezen ze Zijn liefde af.

Wil jij de liefde van Jezus accepteren en beantwoorden?

Gods zegen!

Adriaan

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  Richt je aandacht (2)

  Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...

  Richt je aandacht (1)

  Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...