God geeft je geen regels, Hij geeft je richtlijnen

Richtlijnen, je zult ze allemaal terug vinden in de Bijbel, in het Woord van God. Deze richtlijnen zijn bedoeld om zo goed mogelijk te kunnen leven hier op aarde.

We kunnen allemaal wel tientallen richtlijnen opnoemen die niet passen in leven met God. God heeft het liefst dat we al zijn richtlijnen toepassen in ons leven, maar God zal ons niet veroordelen als we afwijken van zijn richtlijnen. Dat gaat tegen Gods karakter in want God is immers een genadige God.

Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

Je bent dus al gered, en door het naleven van deze richtlijnen mag je steeds meer op Jezus gaan lijken. Dit is een proces wat nog heel je leven duurt. Maar doordat je steeds meer op Hem gaat lijken, als je hem steeds beter leert kennen, dan zul je een ‘werkelijk goed leven hebben’.

2 Petrus 1:3 Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven;

God heeft met iedere richtlijn een reden. De richtlijnen zijn er niet om het leven van een christen dwars te zitten, om het moeilijker te maken, maar juist om een christen te beschermen.
God geeft je bijvoorbeeld richtlijnen bij het kiezen van een levenspartner, en in de omgang met seksualiteit.
En denk maar eens aan de tien geboden, daar staan nog veel meer richtlijnen.

Psalmen 119:2 gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.

“Het zijn inderdaad richtlijnen die God ons voor ons leven heeft gegeven, en ik denk, weet wel zeker eigenlijk, dat ze er zijn om ons te beschermen en niet om ons te pesten, zoals het soms lijkt. Want vaak is het erg moeilijk om je aan die richtlijnen te houden.”

“Gods richtlijnen zijn er voor mij om mij te behoeden voor fouten die ik zelf niet voorzie, en om mij te leiden naar een puur leven met Hem ook al zie ik misschien pas later waar sommige richtlijnen voor zijn gegeven.”

Gods richtlijnen zijn ook voor jou bedoeld, Hoe kijk jij naar Gods richtlijnen in je dagelijks leven?

Groetjes Rob

Reacties

 1. iedereen wandelt op zijn eigen weg onbewust op zoek naar andwoorden naar het itense geluk met liefde en respect voor mede mens en hulp biedend met geduld en passie, wat ben ik blij dat god mijn ogen geopend heeft en mijn oren na 45 jr zodat ik niet meer blind en doof door het leven hoeft te lopen zodat ik eindelijk kan genieten van dit paradijs en anderen kan helpen om de weg naar god te vinden.

 2. Mooi gezegd Cornelis: dit paradijs. Want dat is het als je door de bril van God kunt kijken door genade, de liefdesbril. En natuurlijk, het paradijs is aangetast, aan verval en bederf onderhevig, maar dan kan onze vreugde niet wegnemen.
  Die geeft ons juist energie en hoop op vernieuwing en herstel omdat Hij gekomen is die alle dingen weer herstellen zal.
  Wij mogen werkers zijn aan de Weg en in dat werk bijdragen aan het goed maken van alles, inclusief de redding van ieder die wil, totdat Hij opnieuw komt.

  Zegen en groeten, JP

 3. Hallo allen, voor mij blijft nog altijd het grootste wonder mijn bekering. Meer verlang ik eigenlijk niet. Ik was dood naar de ziel en zie: ik leef. Daar dank ik elke dag voor. Daardoor heeft mijn leven zin, daarvoor wil ik Jezus toebehoren en dienen elk uur, elke dag, tot mijn laatste ademtocht. God heeft geen ziektes of gebreken uit me weggenomen, maar mijn dood, de hel.

 4. Okee ik weet niet of in dit oude toppic nog gereageerd gaat worden door o.a Richard,maar ik wil gewoon aan iedereen die momenteel nog op de site komt dat je of je nou geloofd of niet ook gewoon kunt doen tegen elkaar in plaats van over en weer met vanalles te gaan smijten.En respectloos gedrag lijd tot niets ieder mens is anders en heeft andere meningen en overtuigingen en je hoeft een ander die niet op te leggen,maar je kunt er toch wel over praten en op een normale rustige manier ieder zijn kijk op te geven hier.Dat wou ik even kwijt in dit al oude toppic

 5. Ik wil me er alnog even in mengen in deze felle discussie.Ik ben nog zoekende en net een beetje mezelf aan het verdiepen in het christen zijn,en ik ben het eens dat er teveel af en toe uit de bijbel word gehaald en heel letterlijk genomen word.Ook ben ik het er mee eens dat er niet altijd liefde vol gehandeld word naar bepaalde bevolkings groepen toe.
  Maar heey zijn we dan niet gewoon mens??We zijn nou eenmaal niet perfect en ik vind dat de een niet beter is als de ander en ik vind dat je niemand mag buitensluiten als je in gods liefde geloofd.Ik vind dat jullie allemaal geen respect voor elkaar tonen in deze discussie,maar Richard jij laaid het vuur ook op je profoceerd wel heel erg.Dat jij niet geloofd is toch prima,dat jij vind dat er teveel met bijbelcitaten word gesmeten okee prima maar je kunt wel wat minder respectloos zijn hier.Ik geloof niet dat deze site bedoeld is om elkaar verwijten te maken en naar beneden te halen.Als er een god is waar ik nu wel langzaam aan in geloof door dingen die ik meegemaakt heb dan weet ik zeker dat hij iedereen accepteerd en als zijn kind ziet ongeacht geaardheid en huidskleur levenstijl en geloof.En als jij Richard zo ongelofelijk tegen christenen bent en je ergerd aan wat hier geschreven word onder gelovigen blijf dan toch weg hier kost je stukken minder energie die je nu verspild door steeds zo fel hier tegen alles en iedereen in te gaan.
  Deze site is bedoeld voor gelovigen maar ook niet gelovigen om let wel op een normale manier te praten over vragen die het leven en ook geloof oproepen.En ik weet zeker dat hier ook niet gelovigen best hun mening mogen uitten want lucifer schrijft hier ook gewoon zijn visie op dingen,maar dat hoort gewoon respectvol naar elkaar te gebeuren en weet je dan word je niet verwijderd!!

 6. “…..christen neerlegt. Als jij een vraag hebt over het werk van mijn vader…” Rectifcatie: ‘mijn vader’= ‘jouw vader’.

 7. Beste Lucifer, jij hebt het helemaal begrepen! Tot dusver zijn tien berichten van mij verwijderd wegens respectloosheid en gebrek aan ‘opbouwende’ inhoud. Zo heeft men altijd gelijk…

  Broeder Mark heeft mij hierboven beloofd een afdoend en niet-irrationeel antwoord te geven op mijn vraag ‘Why won’t God heal amputees’ zolang ik hem ‘uit mijn hart’ stel. Hij heeft bepaald dat mijn eerdere verzoeken om een redelijk antwoord te geven op deze vraag, niet uit mijn hart kwamen. Tot dusver is hij zijn belofte echter niet nagekomen. Graag alsnog een antwoord vanuit de rede, broeder Mark.

  Nu neemt broeder Reint het voor hem op, hoewel hij zich haast te distantiëren van de al te boute uitspraken van broeder Mark. Beste Reint, je vraagt naar mijn persoonlijke beweegredenen. Hiermee leidt je op handige wijze de aandacht van de vraagstelling af:. Reint, mijn persoonlijke beweegredenen of historie gaan je niet aan! Ik ken je niet. Ik heb ook niet een persoonlijk relatie met je. Ik vraag slechts een ‘clean’ antwoord vanuit de rede. Ook je poging om mijn psychische gesteldheid hier publiekelijk een onderwerp van discussie te maken vind ik een onheuse afleidingsmanoeuvre.

  Ik begrijp dat de boodschap van de bijbel nu eenmaal, zoals je zegt, ‘straight’ is en daarom zo wordt verkondigd. Uistekend. Accepteer dan ook mijn rechtlijnigheid. Tot dusver zijn tien berichten van mij verwijderd of aangepast. Verder schijnt de bijbel nederigheid te propageren. Welnu de vermaningen die ik van iedereen steeds heb mogen ontvangen en de psychologische uitleg van mijn persoonlijkheid die jullie doen, wijzen daar niet direct op.

  Ik begrijp van jou Reint dat ik een heel aantal vragen niet aan god behoor te stellen en dat ik slechts zijn almacht als voldongen feit dien te accepteren of zoals jij het treffend uitdrukt: ‘God werkt zo niet…take it or leave it’.

  Wel, Reint:

  I won’t take it! In fact, I won’t take it for granted at all!

  Ik vind ‘take it or leave it’ tezamen met ‘God werkt zo niet’, dooddoeners van de bovenste plank die elke bevraging onmogelijk maken. Ik vind het bovendien zeer bijzonder dat jij blijkbaar precies schijn te weten hoe god werkt. Heeft hij zich in een persoonlijk gesprek tot jou gewend? Heb je hem gezien? Eigenlijk zeg je hiermee precies hetzelfde als broeder Mark, van wiens uitspraken jij je haastig hebt gedistantieerd. Namelijk dat jij weet hoe god werkt. Houdt dat dan ook in dat jij, net als Mark, aan gelovigen die ‘nog niet zo sterk staan in hun geloof’ kunt vertellen hoe god dan wel werkt? Net als ik al eerder aan Mark schreef: gefeliciteerd! Daar heb je dan een geweldig machtsmiddel mee in handen! Niemand kan immers god tegenspreken of degene die door zijn openbaring weet wat zijn bedoelingen zijn! Ik zou niet durven!

  Ook jouw tegenvraag ‘Is god schuldig aan een geamputeerd been’ op mijn stelling ‘Why won’t God heal amputees’ begrijp ik niet. Tijdens gebedsgenezingen op televisie zie ik dat hij mensen met kanker wél ‘geneest’ en mensen die niet kunnen lopen touwens ook! Vanwaar dat onderscheid? Is god aan deze ziektes dan wel schuldig aan? Of zijn deze gebedsgenezingen fake? Nee toch zeker!

  Met andere woorden, ik vind de gedachtenconstructies hier steeds erg gekunsteld aandoen. Daarom nogmaals; graag een antwoord op mijn vraag op basis van verifieerbare rede:

  WHY WON’T GOD HEAL AMPUTEES?

  Dit keer geen dooddoeners alsjeblieft.

  Richard.

 8. Ha Richard! Het wordt bijna hilarisch, maar tevens een tikkeltje frustrerend. Je woorden zijn allerminst vriendelijk en getuigen niet echt van respect. Maar dat had je al eerder gehoord..

  De vraag die jij stelt is een vraag die al ongelooflijk vaak is gesteld over het internet….niet eentje die jij zelf bedacht hebt dus. Over dooddoeners gesproken.

  Maar jij wilt een antwoord op ‘jouw’ vraag: sorry kerel, die krijg je niet..althans, niet van mij. Ik weet niet waarom jij nog nooit op tv hebt gezien dat iemand die geamputeerd is een nieuw been heeft gekregen. Ik gun je het wel, dat is het niet. Zou geweldige tv opleveren.

  Of het is om te provoceren of om de christen uit de tent te lokken, ik weet nog steeds niet waaom jij deze vraag bij de christen neerlegt. Als jij een vraag hebt over het werk van jouw vader, ga ik toch niet van jou een antwoord eisen over zijn werk. Ik zou het rechstreeks aan je vader moeten vragen. En als hij geen antwoord geeft, zou het toch raar zijn als ik al mijn frustraties op jou projecteer?

  Jij zegt dat ik mij haastig distantieer van de stukjes van mark. Jammer zo’n opmerking. Ik ben niet Mark, dus ik heb mijn eigen visie op bepaalde dingen…lijkt met niet meer dan logisch.

  En nu een vraag aan jou: als jij niet in God geloof, noch in het bestaan van Jezus, welk gevaar zie jij dan in dit geloof?

 9. Heb nogmaals jouw laastste reactie gelezen. Sta mij toe jou vanuit ‘de rede’ nog een vraag te stellen. Ik twijfel niet aan jouw psychische gesteldheid, noch probeer ik jouw vraag te pareren doormiddel van afleidingmanouvres. Jij plaatst jezelf constant in de slachtofferol (heb nu 10 keer gelezen dat je reacties zijn verwijderd…weet ik nu wel)… Op deze manier probeer je op een onjuiste manier de discussie te beinvloeden…weg rede.

  Mijn vraag is een aanvulling op de vraag waar ik zonet mee afsloot: als jij niet in God gelooft, noch in het bestaan van Jezus, welk gevaar zie jij dan in dit geloof? …… en hoe denk jij ‘in rede’ een geloof (bovennatuurlijk) verklaart te zien?

 10. Beste Reint,

  Volgens jou plaats ik mezelf in de slachtofferrol door te stellen dat mijn reacties steeds worden verwijderd. Dat was je nu al tien keer tegengekomen. Wel dat klopt inderdaad met het aantal keren dat mijn reacties zijn weggehaald. Ik moet dus mijn kop houden? Je vind mijn bloedserieus bedoelde argumenten ook ‘hilarisch’ en probeert nu de lachers op je hand te krijgen. Voortdurend speel jij het op de persoon en beantwoord je niet mijn vraag.

  Hierbij stel ik me nogmaals in wat jij noemt; ‘de slachtofferrol’, en wel voor (volgens jou) de elfde keer.

  Al mijn uitgebreide reacties waarin ik de moeite neem om volkomen serieus in te gaan (!) op wat men hier stelt, worden voortdurend verwijderd of aangepast onder het mom van respectloosheid! Net is dat inderdaad voor de elfde keer weer gebeurd bij een ander onderwerp! Al mijn uitgebreide teksten zijn daar verwijderd.

  Een rechtstreekse ter discussiestelling van de fundamenten van het christendom is verboden. Het is schijnt synoniem te zijn voor respectloosheid.

  Blijkbaar hebben de heren hier het mandaat op de moraal en de waarheid.

  Diep en diep treurig!! Bovendien: zeer gevaarlijk!
  Je vraagt wat ik tegen kan hebben op het christendom? Wel precies dat!

  Het is levensgevaarlijk om steeds te beweren dat jij gelijk hebt omdat je uit naam van god spreekt. Niemand kan daar iets tegenin brengen. Dat is immers respectloos tegenover god? Het is levensgevaarlijk om elk tegengeluid steeds de nek om te draaien, zoals hier tot dusver continu is gebeurd. (Maar ik besef dat ik dat van Reint niet mag zeggen want ik manoeuvreer me daarmee in de slachtofferrol).

  Hoeveel misdaden er uit hoofde van de christelijke god niet gepleegd zijn tegen personen die ‘anders’ zijn, hoef ik jou niet te vertellen. Denk aan de slavernij, die tot aan de afschaffing in 1863 te christelijk Nederland (als laatste land) werd goedgepraat omdat Noach, Cham, de zogenaamde voorvader van de donkere medemens, vervloekte. ‘Een knecht der knechten zal hij zijn, zijner broederen’ staat er in Genesis. Denk aan de ondergeschikte positie van de vrouw of excommunicatie van homoseksuelen. (Om maar niet te spreken over de uitspaken tegen deze groepen op dit forum!) De voorbeelden zijn legio. Tja, zeggen de machthebbende christenleidsmannen: het staat nu eenmaal in de bijbel en tegen gods woord breng je niets in.

  Mijn stelling (inderdaad van het internet afkomstig (SO WHAT!!!) wil jij niet beantwoorden. Mark trouwens ook niet, ondanks zijn belofte hierboven. Je vindt de stelling nu niet alleen respectloos maar ook nog eens provocerend. Het is inderdaad zo dat ik mensen willen stimuleren om ZELF na te denken. Ik begrijp dat ik dat niet mag doen want stimuleren is hetzelfde als provoceren. Je zou eens iets los kunnen maken! Degenen ‘die nog niet zo sterk in hun geloof staan’, zoals Mark schrijft, zouden eens de euvele moed kunnen opvatten om inderdaad vraagtekens te stellen bij het christelijk geloof.

  Denk ZELF na! Het is een oproep tot openstelling. Niet een dooddoener, zoals jij stelt, doch misschien wél voor het christendom dat standaard met de mond vol tanden staat als deze vraag wordt gesteld. Wellicht inderdaad de dood in de pot. Ik begrijp je onmacht. Sorry!

  Mijn stelling is een volkomen redelijke oproep om ZELF na te denken volgens de rede in plaats van dat jullie dat voor mensen doen. Het is een oproep tot een eerlijk antwoord. Kan ik mijn beweegredenen duidelijker uitdrukken? Daar vroeg je toch om? Nog steeds heeft niemand mij echter een redelijk antwoord gegeven en de stelling is steeds met allerlei smoesjes afgedaan.

  Nog een beweegreden: Reint, of moet ik net als jij zeggen ‘kerel’ (nee dat vind ik erg neerbuigend): Je vindt dat ik niet aardig doe (weer persoonlijk gericht en niet inhoudelijk). Wel als ik jullie site lees en jullie waarheden tot me door laat dringen, dan vind ik jullie allesbehalve aardig! De woorden ‘liefde’ en ’respect’ liggen voortdurend voor in de mond maar zijn in volslagen tegenspraak met de geestelijke terreur van jullie denkbeelden.

  Vriendelijke vraag om een serieus antwoord te geven op basis van het simpele boerenverstand; God geneest wel kankerpatiënten in gebedsbijeenkomsten. Ook geneest hij personen die niet kunnen lopen:

  WHY WON’T GOD HEAL AMPUTEES?

  Mocht iemand hier komen met een verifieerbaar, niet irrationeel en redelijk antwoord dan bekeer ik me nog vandaag.

  (Ps: toe redactie, haal vliegensvlug ook dit berichtje weg!!!!!)

 11. Hey Richard,

  Ik wil graag reageren op je vraag om antwoord te geven op je vraag die je stelde.
  Je hebt diepe vragen die door veel christenen niet beantwoord kunnen of zullen worden. Ik vind het zelf ook lastig, en of je het nu gelooft of niet maar ik ben ook op dit moment bezig met diepe vragen. Vragen die te maken hebben met wie God nou echt is. Ook toevallig vragen over genezing.
  Waarin wij misschien van elkaar verschillen is dat ik echt geloof dat God nog steeds de God is van het oude en nieuwe testament. De God die Jezus naar de aarde heeft gestuurd, en die honderden mensen heeft genezen. Ik geloof dat God dit nog steeds kan doen, ook al zie ik het zo weinig in mijn omgeving gebeuren.

  Maar een vraag die ik mijzelf de laatste tijd daarbij vaak afvraag is: Kijk ik naar andere mensen om erachter te komen wie God is? Dat klinkt al krom, en dat is het ook! Ik ben op zoek naar antwoorden en ga ze zeker vinden, maar blijf mijn focus houden op God, en niet mijn omgeving.

  Jij zegt ook in je reactie dat je op tv ziet gebeuren dat mensen genezen, maar geloof je dit ook persoonlijk? Gewoon een normale vraag, geen aanval ofzo.
  Daarnaast weet ik nog gewoon geen antwoord op je vraag, daar kan ik heel eerlijk over zijn, en ik schaam mij er ook niet voor. Waarom niet, zal je je misschien afvragen? Nou, vragen zal je altijd blijven houden. Zolang het maar geen grote vragen zijn die je hebt, maar deze worden ook vaak beantwoord in de Bijbel. Een stukje geloof wordt wel van je gevraagd, want als je het aan mij vraagt is het echt niet altijd makkelijk om te geloven in God, en soms is het ook moeilijk om enthousiast te blijven in je geloof. Ik heb benen zien aangroeien! Zieken zien genezen van kanker, maar alle antwoorden heb ik niet Richard.

  Maar Richard, ik vraag me af wie er achter de naam zit. Je zei dat je niet vanuit frustratie of woede de vraag stelde, en misschien heb je daarin gelijk, en dan wil ik graag daar mijn excuses voor aanbieden. Maar wat ik eigenlijk daarmee bedoelde te vertellen is dat ik merk in bijna al jouw reacties een soort afkeur/ongeduld.
  Want zo ben je teleurgesteld dat ik nog niet had gereageerd op je reactie, al was het nog maar 24 uur verder. En ik doe ook nog andere dingen hiernaast en kan niet altijd antwoord geven.

  Maar zeg het me Richard als ik er naast zit, want dat hoop ik eigenlijk.

  Een vraag aan jou, en misschien dat je er antwoord op wilt geven. Maar kan je misschien vertellen hoe het komt dat je zo’n afkeur hebt tegenover ons, want dat kan ik bijna wel stellen. En waarom je ons ‘arme, zielige jongens noemt’?

  Ik vind het jammer moet ik zeggen, dat jij de gelegenheid krijgt om deze site te bezoeken, maar dat ik alleen maar negatieve feedback krijg. Laat duidelijk zijn, een andere mening is geen probleem, maar waarom met zulke harde woorden? Je punt is erg duidelijk, daar heb je geen harde woorden voor nodig. En ik antwoord, dus dat zou ook geen reden kunnen zijn. Mijn vraag aan jou om met liefdevolle woorden tegen elkaar te spreken, en daar hoef je geen christen voor te zijn om dat te doen.

  Groeten, Mark

 12. Onderstaand bericht had ik geschreven als reactie op jouw antwoord, Mark. Opnieuw merkte ik echter dat er steeds wordt ‘gerommeld’ aan de teksten door ze te verwijderen, verplaatsen of aan te passen. Als ik dat hier benoem krijg ik standaard redacties dat ik me in de slachtofferrol positioneer: Ik moet niet zeuren. Ik moet het normaal vinden dat reacties die niet in overeenstemming zijn met de gedachtegang hier, en dus niet ‘respectvol’ zijn, worden verwijderd, vindt men. Alleen ‘niet christenen’ die zich gedeisd houden en in bedekte termen op een ‘lieve’ manier af en toe gewagen een klein puntje van kritiek te uiten, worden getolereerd. Een ander punt van kritiek is dat ik niet reageer op de inhoud. Dat doe ik wel meer dan wie ook! De antwoorden die ik op mijn stellingen krijg zijn daarentegen niet inhoudelijk maar gaan voortdurend over mijn ’gebrek aan respect’ en vermeende frustratie. Het lijkt echter soms inderdaad dat ik niet op de inhoud reageer omdat aldoor cruciale delen van mijn argumentatie worden verwijderd of verplaatst. Dit alles plaatst mijn onderstaande reactie weer in een heel ander daglicht en ontkracht mijn positieve benadering van jou in dit stuk. Gemiste kans. Jammer. Voor de volledigheid plaats ik hem toch nog:

  Beste Mark,

  Dank voor je antwoord. Ik vind het klasse dat je nu openlijk durft toe te geven dat je twijfelt. Petje voor je af! Net zoals jij je twijfel weergeeft over het bestaan van god, kan ik van mijn zijde ook niet met zekerheid beweren dat god niet bestaat. Ik kan alleen zeggen dat ik het eenvoudig niet weet en dat het me om rationele redenen zeer onwaarschijnlijk lijkt.

  Voor mij is het antwoord op de vraag ‘Why won’t God heal amputees’ dan ook dat god dat niet wil of kan omdat het bestaan van god een misvatting is, in het leven geroepen om het menselijk bestaan dragelijk te kunnen maken. En daar is helemaal niets mis mee! Ik vind het alleen wel kwalijk als het bestaan van god als onherroepelijke waarheid wordt gepresenteerd waartegen niets mag worden ingebracht. Dat zie ik namelijk voortdurend om me heen gebeuren. De gevolgen zijn verschrikkelijk en alom bekend. Dat is wat ik hier op deze site ook steeds proef.

  Ik hoop werkelijk van harte dat jij de antwoorden ook vindt want volgens mij ben jij oprecht op zoek. Jij hebt het lef om te twijfelen. En daar is moed voor nodig. Alleen door alles steeds te bevragen kom je uiteindelijk achter de waarheid. Denk vrij en laat anderen, geschriften of autoriteiten niet bepalen wat je moet denken en zo macht over je krijgen.

  Nee, ik geloof niet dat de patiënten van gebedsgenezers na hun handoplegging genezen zijn. Wel geloof ik in zelfsuggestie, placebo-effecten en ‘genezing’ van psychosomatische klachten als ‘niet kunnen lopen’, klachten die in feite niet echt motorisch zijn maar ‘tussen de oren’ zitten. Opnieuw stel ik hier de vraag: Why won’t god heal amputees? Waarom heelt god juist deze groep mensen niet?

  Jij geeft aan gewoon geen antwoord op deze vraag te hebben en dat je je daar ook niet voor schaamt. Inderdaad, schamen hoef je je absoluut niet! Integendeel. opnieuw vind ik het klasse dat jij dat hier ruiterlijk toegeeft dat het niet weet. Ik krijg steeds het verwijt dat ik respectloos zou zijn. Laat ik nu zeggen dat ik voor jouw kwetsbare opstelling op dit moment, groot respect heb! Je hebt me geraakt.

  Je stelt: ‘Waarom zal je je afvragen, geeft hij het antwoord niet op de stelling’. Dat heb je al gedaan: je weet het niet. Dat is een volkomen acceptabel en voor mij bevredigend antwoord.
  Tot dusver kreeg ik steeds vreemde rationalisaties van irrationele denkbeelden gepresenteerd.
  Bovendien mocht ik deze in mijn ogen volkomen onlogische gedachtespinsels steeds niet tegenspreken. Als ik mijn argumenten al te zeer kracht bijzette, werden ze steeds verwijderd.

  Zoals ik eerder stelde is de reden voor mijn stukjes hier, dat ik een voorvechter ben van het vrij kunnen denken en leven zonder censuur. Ik vind dat andersdenkenden en voelenden op deze site geweld worden aangedaan. Niet alleen passen jullie hun schrijfsels aan of halen jullie ze weg. Ik lees ook steeds allerlei oordelen en afkeuringen van deze groepen mensen die men meent te kunnen doen omdat men namens gods woord zegt te spreken. Ik heb me vanmiddag bijvoorbeeld zitten verbazen over jullie hoofdstuk ‘homofilie, een lastig onderwerp?’ Is het dan vreemd dat mensen geïrriteerd raken?

  Je vraagt je af hoe het komt dat ik zo’n afkeur tegen jullie zou hebben. Beste Marco, ik heb geen afkeur tegen jullie persoonlijk! Helemaal niet. Je lijkt me eigenlijk heel aardig. Ik heb echter wel een afkeur van jullie denkbeelden. Jij toch ook van de mijne? Daarom heb je mijn schrijfsels toch ook steeds weggehaald? En dat vond ik bepaald minder aardig! ‘Arme zielige jongens’, vind ik jullie evenmin. Ik ken jullie toch niet? Hoe zou ik dat dan kunnen vinden. Na het lezen over jou twijfel vind ik jou juist heel moedig. Ik schreef ‘arme, zielige jongens met goede bedoelingen’ als reactie op, extra aandikking en spiegeling van de sentimentele in plaats van puur rationele bewoordingen die een reflectant gebruikte om zaken goed te praten.

  Ik kan me voorstellen dat jij even geen tijd had om te antwoorden. Logisch. Inderdaad was ik misschien te ongeduldig. De vermaningen en censuur waar ik steeds mee werd geconfronteerd hebben aan mij echter danig geërgerd.

  Je vraagt je af waarom ik met zulke harde woorden spreek. Ik zou het woord ‘harde’ willen vervangen met ‘confronterend’: ik begrijp dat mijn woorden confronterend zijn en dat je dat op een site als deze eigenlijk niet verwacht of wilt. Ik wil mensen wakker schudden en tot nadenken brengen zonder dat men de aloude christelijke dogma’s weer gaat oplepelen. Ik merk dat de meesten dat toch blijven doen en nooit en te nimmer hun twijfel zullen toegeven, zoals jij dat ronduit doet. Zij komen steeds maar weer met rationalisaties van irrationele denkbeelden of zeggen dat ze het zeker weten ‘omdat god dat zegt’: ‘take it or leave it’, zoals Reint dat verwoordde. Slikken of stikken.

  Overigens vind ik de ‘waarheden’ die in de beweringen op deze site doorklinken veel harder en confronterender. Zoals Reint ook al schreef; de bijbel is nu eenmaal ‘straight in haar boodschap’ en ‘sommige posts van ‘de heren’ die ze schrijven [komen] erg radicaal [over]’. Er wordt gesproken over satan, ongelovigen en de hel waar zij, de ‘andersdenkenden’ naar toe gaan.

  Voor mij zijn we er echter helemaal uit:

  WHY WON’T GOD HEAL AMPUTEES?

  Jij zegt: ik weet het niet. Een prima antwoord!

  Ik zeg: ik weet het evenmin maar als ik logisch redeneer zou ik zeggen dat dat komt omdat god een misvatting is, zijn bestaan is nooit aangetoond en hij is een product van de menselijke verbeeldingskracht.

  Hartelijk dank en heel veel geluk!

  Richard.

 13. Hey Richard,

  Weet je, ik vind het zo tof om even een geluid te horen van wie je bent, i.p.v. wat je doet. Het doet me goed om te weten wie er achter de naam schuil gaat. Ik kan me nu meer een voorstelling maken van wie je bent.

  Ik wil even terugkomen op je frustratie dat er elke reacties van jou verwijderd worden. Ik wil namelijk beginnen met te zeggen dat het voor ons ook een moelijke beslissing was om te nemen. Hierin vind ik persoonlijk dat er geen perfecte oplossing was en is. Aan de ene kant waarderen we het dat mensen er de moeite in steken om de andere kant van het verhaal op onze site te plaatsen maar aan de andere kant zit je met de bezoekers en je doel voor ogen wat je wilt bereiken.

  Als redactie van de site wil je de bezoeker iets meegeven. Je staat ervoor dat de waarde hiervan zo groot mogelijk is. Nu hangt de waarde niet af van de hoeveelheid waarheid die er in de stukjes zit, maar het idee erachter, namelijk onze visie!
  Je kan er niet omheen dat mensen altijd van mening zullen verschillen en dat er soms niet tot een oplossing gekomen gaat worden. Maar daar gaat het ook niet om bij onze website! We hebben we waarheid, lang niet altijd in pacht en dat willen we ook niet meegeven aan de lezer!

  Waar jij het hebt over dat we Gods woorden spreken, soms klopt dat want deze woorden komen dan rechtstreeks uit de Bijbel. Maar vaak geven wij daarbij ONZE kijk op het verhaal. Of je het nu hebt over homofilie of God als schepper, of het nu voor de bezoeker de waarheid is of niet, dat zullen we nooit weten. We willen een geluid laten horen van hoe wij denken dat het in elkaar steekt! En waarvan wij geloven dat het van God komt, anders konden wij onze site nu al wel uit de lucht halen, als alles wat we zeggen zelf ‘verzonnen’ is. Geloof en onze mening gaan vaak samen in onze stukje, vergeet dat niet Richard!

  Daarnaast wil ik je graag een directe vraag stellen: Heb jij op het internet (specifieker wil ik niet zijn) mensen uitgenodigd om onze site te bezoeken met een negatieve bedoeling?
  En mag ik dan vragen waarom je dit doet?

  Groeten, Mark

 14. Het is een schande dat u de reacties hier censureert onder het mom van ‘gebrek aan respect’, ‘kwesting’ van uw diepste zieleroerselen en ‘blasfemie’.

  Zo verheft u zich boven elke kritiek die het christendom aan de kaak stelt. U wilt niet aangevallen worden omdat u vindt dat uw waarheid, ‘gods waarheid’ hoger is dan die van anderen.

  Zo kunnen mensen nooit op andere gadachten gebracht worden en kunt u door gaan met uw vervoeilijke massabedrog.

  Zo kunt u doorgaan bepaalde groepen als ‘zondig en verdorven te beschouwen’ en ze te ontmenselijken door te stellen dat God ze uiteindelijk toch de eeuwige dood in laat gaan.

  Uw opvattingen over praktiserende homo’s, bijvoorbeeld, zijn fascistoide.

  Schande!!!

  Advies: haal ook vliegensvlug deze reactie weg.

 15. Hey Richard,

  Okee je vraagt nogal wat zeg en ik ga daar even geen antwoord op geven. Niet omdat ik dit niet wil, maar omdat ik de waarde daarvan niet echt inzie.

  Wij (Rob,Victor,Mark,Jarik en ik) zijn zowel de schrijvers van de stukjes als de redactie van de site. Je schrijft in je reactie dat je tegen de redactie bent met de reden dat wij geen ruimte laten voor anders-denkenden.
  Ik weet niet of je al lang onze site bezoekt, maar wij vinden dat wij verantwoordelijk zijn voor wat wij aanbieden op deze website. Voor zowel de stukjes als de reacties.
  Hier komen ook mensen die nog niet zo sterk staan in het geloof en op zoek zijn naar antwoorden. Nu denken wij zelf niet het antwoord te hebben, maar wij denken dat God dit alleen kan geven.
  Omdat wij God mogen kennen, kennen wij ook zijn antwoorden voor het grootste gedeelte. Wij weten dus meestal waar God wel en niet achter zal staan, als we het nu even hebben over de reacties.

  Nu kan je duidelijk zien dat op deze site veel gepraat word over het geloof. Antwoorden geven we soms, maar niet altijd. Meningen worden soms gevraagd, maar wel met een stukje respect en een uitleg waarom, niet te vergeten.

  Maar ik zie hier niet echt een antwoord op de vraag die gesteld word, en vind het respect minimaal. En je stelt zelf ook vragen. Maar zijn dat vragen waar je antwoord op wilt hebben? of zit er iets anders achter?
  Ik denk het laatste en vandaar dat ik liever niet antwoord geef op je vraag.
  Stel de vragen uit je hart en niet uit je woede of frustratie, dan wil ik antwoord geven!

  Groeten, Mark namens het gebedsbroedersteam

 16. Beste Reint,

  Mijn reactie hierboven is tegen G-E-E-N van deze arme, zielige ‘jongens met goede bedoelingen’ noch ‘hun stukjes’ gericht, zoals jij in sentimentele bewoordingen stelt, maar tegen de redactie van deze site die tegengestelde meningen standaard censureert. Je weet de sentimenten van die jongens goed te bespelen! ‘Chique?’

  Niet ik maar jullie willen niet, zoals je stelt, op een ‘normale manier’ het debat aangaan. Alle tegengestelde reacties haalt de redactie hier standaard weg: ‘Gods waarheid’ wordt boven elke kritiek verheven door kritiek steeds af te doen als spotternij, respectoos, niet ‘opbouwend’ en kwetsend. Welnu ik vind ‘Gods waarheid’, om in jouw woorden te spreken, volstrekt ‘ongegrond’, volslagen onzin dus.

  Dat deze arme ‘jongens met goede bedoelingen’ geen tegengeluid mogen horen, vind ik inderdaad een schande en een wezenskenmerk van indoctrinatie.

  Een van de vele voorbeelden: homosexualiteit. Dat ‘praktiserende’ homo’s op deze site worden beschreven als kinderen van de duisternis die uiteindelijk naar de hel gaan vind ik eveneens indoctrinatie en een schande! Je doet een hele mensengroep af als minderwaardig. Homo’s, ook onder jullie ‘goedbedoelende jongens’, worden hierdoor in jullie kringen uitgestoten, plegen zelfmoord of raken totaal verwrongen. Om over andere groepen maar te zwijgen. En jij noemt dit ‘over the top?’ ‘Overdreven?’ Je bagatelliseert levensgrote problemen!

  En dat deze site een bolwerk van christenfundamentalisme is, staat natuurlijk buiten kijf. Elke leek ziet dat.
  Als jullie dit bolwerk niet willen laten verstoren om de ‘goedbedoelende jongens’ te beschermen, ga dan niet op het open internet.

  Graag zou ik nogmaals een tegengeluid willen laten horen door een reactie te vragen op het volgende:

  ‘God, waarom hoort u mij niet’. Staat in een van jullie inleidingen.

  Deze vraag kun je ook anders stellen:

  ‘Why doesn’t God heal amputees?’

  Verstandelijk beredenerend zou ik zeggen: omdat god niet bestaat en een menselijk bedenksel is, net als de tandenfee.

  Graag je reactie op deze stelling (eerder ook weggehaald) of is dit ook weer blasfemie?

 17. @Richard. ‘Het is een schande’ dat je zo fel ageert tegen de goede bedoeling van een aantal jongens die enkel de wil hebben mede-christenen te bemoedigen in hun geloof. Dat jij hun geloof niet deelt geeft jou niet het recht om hun stukjes af te doen als indoctrinatie en vervoeilijke massabedrog. Een overdreven reactie die van deze site een fundamentalistische uiting maakt. Totaal over the top en ongegrond. Deze jongens schrijven over hun denkwijze vanuit hun geloof, niet om anderen iets op te leggen, maar vanuit hun visie dat het geloof in Christus mensen vrij kan maken. Ook ik ben het niet altijd eens met deze jongens, maar respecteer hun mening wel. Wanneer je het niet mee eens bent met de stukjes die je hier leest heb je naar mijn mening drie keuzes: niet meer deze site bezoeken, verbaal de oorlog verklaren of op een normale manier het debat aangaan. Ik hoop dat je je wendt tot de derde optie. Dat is wel zo chique….maarja, das mijn mening.

 18. Ha Richard, los van jouw discussie met Mark ben ik nieuwsgierig naar jouw beweegredenen en de grondslag van jouw frustratie. Je beargumentatie is doordacht en zit mooi in elkaar. Vanuit de visie van een niet-christen is jouw twijfel en frustratie soms ook erg terrecht. Ik kan me voorstellen dat sommige posts van ‘de heren’ die ze schrijven erg radicaal overkomen. Maar de toon van deze stukjes hoef ik niet te verantwoorden, dat leg ik bij de schrijvers neer. Echter. Zijn het de statements van de schrijvers die jouw ergeren, of is het het christelijk geloof an sich dat jou op je tenen doet staan (no offense)? De bijbel predikt liefde en nederigheid, maar is straight in haar boodschap. Dat moet je toch waarderen? “Why won’t God heal amputees?” is een filosofische vraag.. Een vraag die de kracht van Jezus en God in twijfel trekt. Dat mensen uit de dood zijn opgestaan na gebed, blinden zijn gaan zien, etc. is niet voldoende. Waarom zet God een been niet terug? Waarom stopt God de oorlog niet? Waarom weerhield God de massamoorden niet? De vraag is eerder… Is God schuldig aan een geamputeerd been? Is God schuldig aan de oorlog? Met wat van wonder ben je tevreden Richard? Een been dat weer aangroeid? Zou je God dan wel willen aanvaarden….vanwaar deze eer ;)? Vind jij, dat jij een wonder van God kan eisen en zelf bepaalt of dit voldoende is van zijn bestaan? God werkt zo niet…take it or leave it.

 19. Reacties worden zeer zeker op prijs gesteld, maar wel in overeenstemming met de geschreven posts. Dus een reactie die aansluit op het onderwerp en met een respectvolle en opbouwende insteek is geschreven. Deze reactie voldeed hier niet aan en is daarom verwijderd.

 20. Hallo allemaal, (hahaha)

  Tsjonge, en ik me maar netjes inhouden op dit weblog. (Bloos)
  M’n petje af voor de reacties van @Richard.

  M’n vriendin die wel eens meeleest hier op haar laptop, verwijt mij nogal eens veel te zachtaardig met de ‘gebedsbroeders’ om te gaan en mijn ware aard als satanist beter te laten zien.
  Evenwel heb ik geleerd van het feit dat ik op veel fora en weblogs ben geband door in niet mis te verstane taal mijn gevoelens over wat-dan-ook, mijn seksuele geaardheid (ja, ben praktiserend biseksueel!) en mijn denkend vermogen en excentrieke levensstijl aan het virtuele papier toe te vertrouwen.
  Niet om te shockeren of anderzins de handel op te stoken, maar gewoon te laten zien dat niet iedereen gelijk denkt of gelijk aan elkaar is.

  Dat bedoel ik nou steeds duidelijk te maken hetgeen hier nu wordt verteld dat ‘respect’ naar de anders-denkenden, cq anders-voelenden vaak wordt afgedaan als respectloos om gaan vanuit het christelijk gedachtengoed.
  Heb ook ervaren dat wanneer je zegt waar het op staat, danwel de discussie aan de gang wil houden met mogelijk ‘harde taal’ die OF wordt verwijderd, OF wordt aangepast.
  Dan heeft elke discussie gelijk geen zin meer en haak ik dan maar af. Als ik niet afhaak wordt mij het reageren onmogelijk gemaakt, dan wel wordt om de hete brij heengedraaid of komt het woord van God weer om de hoek kijken in zijn almacht ‘gelijk’ te hebben, waarmee wordt aangegeven dat ik ONGELIJK heb.

  Groet, David

 21. Beste Mark,

  Ik bergijp dat jij de waarde van reacties bepaalt.

  Verder begrijp ik dat je ‘mensen die nog niet zo sterk staan in hun geloof’ voor andere denkbeelden wilt behoeden. (Stel dat ze op andere gedachten mochten komen!)

  Vraagje: mogen mensen ook zelfstandig denken en onderzoeken of bepaal jij wat ze denken moeten?

  Jullie denken verder dat God de antwoorden kan geven, lees ik. Omdat jullie God mogen kennen, kennen jullie ook zijn antwoorden, zeg je. Jullie weten dus waar God wel en niet achter zal staan, schrijf je.

  Met andere woorden: als jij spreekt, spreekt God?

  Dat is een geweldig machtsmiddel! Dan mag ik jou dus nooit tegenspreken. Nu begrijp ik ook waarom je mijn kritiek gelijk stelt aan respectloosheid.

  Ik vind het knap dat jij mijn beweegredenen kunt bepalen. Boosheid? Frustratie? Ik zou het prettig vinden als je je beperkt tot het redelijke en inhoudelijke argument en daarvan niet steeds afleidt door het op emoties te gooien.

  Maar omdat je het vraagt zal ik je rechtstreeks ‘uit mijn hart’ nogmaals de vraag stellen:

  ‘God, waarom hoort u mij niet’. Staat in een van jullie inleidingen.

  Deze vraag kun je ook anders stellen:

  WHY WON’T GOD HEAL AMPUTEES?

  Wat is jullie antwoord hierop?

  Verstandelijk beredenerend zou ik zeggen: omdat god niet bestaat en een menselijk bedenksel is, net als de tandenfee.

  Deze vraag komt, geloof me (!), rechtstreeks uit mijn hart en ik begrijp dat je in dat geval wel bereid bent een verstandelijk beredeneerbaar en met argumenten omkleed antwoord te geven.

  Ten slotte: Ik begreep altijd dat Jezus blij was met de reacties van ongelovigen en dat de farizeers hen juist verstootten. Jullie niet? Of preken jullie alllen voor eigen parochie?

  Why won’t God heal amputees?

  Richard.

 22. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is inderdaad het belangrijkste gebod. Als je je daar aan probeert te houden met alles wat je hebt, zul je God zeker wel behagen en bovendien zal je er zelf ook beter van worden. Als je af en toe faalt kunnen we God vertrouwen op Zijn genade. Maar probeer toch bij alles wat je doet en bij alles wat je denkt en alles wat je zegt te bedenken wat God wil!

  Groeten,

  Kenneth

 23. “Ik ga dus wel verloren. Dat is bijna chantage”
  Dat staat er niet. Er staat dat iedereen die in Jezus geloofd niet verloren gaat. Er staat niet dat mensen die niet in Hem gelover verloren gaan.
  Uiteraard is het wel belangrijk om te weten dat je alleen door Jezus bij God kan komen. Ik kan je dus alleen maar aanraden en aanmoedigen om je leven aan Jezus over te geven. Wil je daarover liever persoonlijk met mij doorpraten voeg me dan maar toe op je msn ([email protected]). Uiteraard wil ik niet deze site omzeilen maar ik kan me voorstellen dat je dingen liever op een andere manier bespreekt.

  Groeten en Gods rijke zegen,

  Christiaan.
  ps, een goeie tip is om wellicht eens de “cursus” op http://www.waaromjezusvoorjou.nl te doen. Die legt gewoon simpel uit wie Jezus is en wat Hij voor jou kan betekenen.

 24. Hoi Rob,

  Een gaaf stukje.
  We proberen ons inderdaad wel eens te krampachtig aan richtlijnen te houden want o als het eens fout ging. Ik denk dat ons leven op aarde een stuk makkelijker en beter wordt als we eens wat meer door de genade gaan leven en wat minder krampachtig worden.

  Groeten,
  Christiaan

 25. wat bedoel je met door de genade gaan leven?

 26. Hey bart,

  Waar zag je precies deze regel staan dan?
  “wat bedoel je met door de genade gaan leven? ”

  Groeten Rob

 27. Hm, richtlijnen oke. Maar, waarom doen zoveel mensen dan alsof je de meest erge zonde begaat als je je er niet aan houdt? Ik bedoel, als het richtlijnen zijn mag je dus ook wel eens afwijken van die richtlijnen. Waarom doen zoveel mensen dan wel alsof het regels zijn waar je je persee aan moet houden?

 28. Wist je dat eigenlijk al Gods richtlijnen samengevast kunnen worden met: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. In Mattheüs 5 t/m 7 vind je hoe je dat kunt doen.

  Mattheüs 6:22,23
  “Your eyes are windows into your body. If your eye is pure and simple, your body fills up with light. If your eye is evil, your whole body will be dark.

  Als je lichaam is gevuld met licht, gaat Gods kracht werken zoals bij de Apostelen in Handelingen. Wat cool!

 29. mooi stuk Rob!

  Nog ff een opmerking bij de reactie van Kenneth: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, dat begint wel bij God. ‘Wij hebben lief omdat hij ons het eerst heeft liefgehad’ (staat ergens in 1 Johannes).

  So no striving, je mag eerst Gods liefde ontvangen je hoeft het niet zelf allemaal te proberen. Dat kun je niet eens.

 30. “leder nóg zo wijs voorschrift heeft niet het leven, maar de dood tengevolge als de mens het niet uit liefde opvolgt.”

  “Als je jezelf ergens toe moet dwingen en het bepaald niet alleen uit liefde doet, laat het dan en doe intussen wat je uit liefde wilt doen. Want wat een mens niet geheel uit liefde doet, heeft voor zijn leven weinig waarde, want de liefde is de eigenlijke bouwsteen van het leven, zij is het oorspronkelijke leven zelf.”

 31. heel erg mee eens matthias!
  van wie zijn die uitspraken?

 32. Hoi Rob,

  Super hoe jullie met deze blog bezig zijn! Ik denk dat heel veel jongeren zoekend zijn naar houvast in hun leven en uit zinloosheid allerlei dingen doen die ze vrijheid noemen maar waarvan ze eigenlijk slaaf zijn. Heel mooi om te zien dat Gods regels jullie vrijheid juist versterken.

  Als je dicht bij God leeft, geeft zijn wet je vreugde.

  “Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.” (Ps. 119 : 97)”

  Ik gun heel veel jongeren dat ze op deze blog terechtkomen!

  Groeten,
  Jan

 33. “God had de wereld zo lief en iedereen die in Hem geloofd gaat niet verloren”

  Ik ga dus wel verloren. Dat is bijna chantage

 34. Richtlijnen….. ik spreek liever over wet. En dan niet “wet” in de zin van positief recht zoals we dit kennen uit onze Nederlandse wetgeving en Europese convenanten, maar wet in de zin van natuurrecht. Dat is de wet zoals God die aan Mozes geöpenbaard heeft en die wet geldt nog steeds; Jezus Christus heeft die wet niet vervangen, alleen in vervulling laten gaan.

  Omdat God de vormer is van het natuurrecht waarin heel de schepping haar plaats heeft, is het ook slechts God die naar deze wet rechtvaardig kan oordelen. Wij mensen mogen slechts onze medemens liefdevol erop wijzen dat hun gedrag mogelijkerwijs niet geheel conform het natuurrecht is, doch onze medemens daarom dwingend te veroordelen is natuurlijk niet juist. Immers zijn wij zonder zonden?

  Het bizarre aan het mysterie Gods is dat Hij altijd bereid is onze zonden te vergeven, mits wij ze oprecht bij Hem belijden en ons hart oprecht weer tot Hem bekeerd hebben. De ontvangst van de absolutie (=kwijtschelding van de zonden) in het sacrament van boete en verzoening voelt echt als een aangename hemelse douche. Wat een feest zal het in de hemel zijn voor iedere zonde die vergeven wordt!!!

  groetjes,
  Rudy Kinds.

 35. quote: is jezus niet aan het kruis gestorven en was dat niet 2000 jaar voor onze zonden

  Klopt. En toen, 2000 jaar geleden, stierf Jezus voor onze zonden aan het kruis. Voor alle zonden die gedaan waren en alle zonden die nog zouden gaan gebeuren, zelfs 2000 jaar later (ja zelfs 10000 jaar later, als dat tenminste zover komt).
  Johannes 3:16 zegt Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God had de wereld zo lief en iedereen die in Hem geloofd gaat niet verloren. Er staat dus niet dat iedereen die toen leefde niet verloren zou gaan.

  Snap je het zo een beetje?

  Groeten,

  Christiaan

 36. quote: Ik bedoel ermee dat wel eens meer moeten gaan leven vanuit de genade die God ons geeft. Hij is voor onze zonden gestorven

  is jezus niet aan het kruis gestorven en was dat niet 2000 jaar voor onze zonden

 37. Hoi Bart (en de rest),

  Bart schreef:
  wat bedoel je met door de genade gaan leven?

  Ik bedoel ermee dat wel eens meer moeten gaan leven vanuit de genade die God ons geeft. Hij is voor onze zonden gestorven dus het leven volgens de richtlijnen is zeker wel belangrijk, maar gaat het mis wordt dan niet meteen depri ofzo maar weet gewoon dat Jezus ook voor jou zonden is gestorven en blijf vanuit die genade leven.

  Is het zo duidelijk, of is het te moeilijk te begrijpen? Graag eerlijk antwoord, ik hoop namelijk dat je er wat aan hebt.

 38. Hey Richard,

  Hoezo zou God geen ‘amputees’ genezen dan? Overigens, God doet wat Hij wil, en schenkt genezing aan wie Hij wil.

  Ik denk dat slechts 0,00000000000000001%van de wonderen op youtube staan. Daarnaast vind ik genezingen niet de grootste wonderen. Maar de schepping.

  Een vraag aan jou? Wat is trouwens je doel met al deze vragen?

 39. Richard!

  “(Ik geef toe ik ben confronterend, nogmaals omdat ik jullie eigen opvattingen slechts wil spiegelen)” Onzin, je bent gefrustreerd en ergert je aan de denkwijze van de christen..kom dan niet met deze diplomatieke beweegreden..

  Als je dan toch iets zou spiegelen, dan spiegel je de ene christen aan de ander…en ook daar heb ik (helaas) geen goed woord voor over.

  Ok,

  Je reactie op mijn reactie is kinderachtig en tegelijk deels juist. Het juiste deel is dat er veel mensen zijn die in de naam van de God van de bijbel de meest vreselijke dingen hebben gedaan (een juiste conclusie waar je helaas geen patent op hebt…wisten we al) …maar ik geloof dat ook God dit niet ongemoeid laat. Het kinderachtige in jouw stukje is die reactie op mijn cynisme…zelf ben je hier helemaal niet vies van, maar daar maak ik me verder niet druk om. Ik erger me wel iets mee aan het feit dat jij in jouw stukje die je aan mij richt de hele tijd over ‘jullie’ praat..alsof jij het bent tegen alle bezoekers van deze site inclusief de redactie..en dat ‘jullie’ overal in dezelfde mening deelt. Nee. een ieder heeft zijn eigen mening en beleeft on zijn wijze zijn relatie met God. Over feiten, rechtstreeks uit de bijbel, zijn we het inderdaad meestal eens.

  Jij wilt een aantwoord op de vraag: why won’t God heal amputees? Voor jou is het een gegeven dat dit nog nooit is gebeurt. Knappe ‘kerel’ (sorry) als je alles wat er gebeurt in de wereld kunt zien.. Maar ok, als je de vraag anders zou stellen: kan God geamputeerden genezen? Dan zou ik zeggen: ik geloof dat Hij dat kan, waarom hij dat niet altijd doet…of misschien wel nooit heeft gedaan, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Maar dit antwoord is je eerder gegeven, hier ben je niet tevreden mee. Nu zijn hier twee opties voor de oorzaak hiervan: Of je vergeet hetgeen je een minuut ervoor leest, óf je gaat hiermee door omdat je ziet dat je er nog genoeg christenen mee op de kast krijgt…

  Ik ga uit van de tweede optie.

 40. Hallo Victor,

  Nee hoor, dat god lammen en kankerpatienten kan genezen had ik al gezien op televisie. Ze staan zomaar op of ineens is hun kanker weg! Ongelofelijk!!!

  Ik vroeg me alleen zo af waarom god een onderscheid maakt bij degenen vanwie een ledemaat is geamputeerd: ‘amputees’. God lijkt het dan ineens NIET te willen.

  Maar kun jij me ook zo’n Youtube-filmpje leveren? Of heeft god dan soms een bijzondere bedoeling met geamputeerden?

  WHY WON’T GOD HEAL AMPUTEES?

  Groetjes,

  Richard.

 41. Why God doens’t heal amputees?

  Bedoel je hiermee verlamden etc?

  https://www.youtube.com/watch?v=HotLEhqdNCE&eurl=https://alexandre5.hyves.nl/

  Goed..God kan misschien als een dicator overkomen volgens jou. Heel logisch als je het geheel van Gods wezen niet onderzoekt. God heeft ons richtlijnen of ‘wetten’ op gegeven, voor zijn schepping. Die zijn er om ons te beschermen. Net zoals een fabrikant weet dat zijn dvd spelers niet in aanraking met water moeten komen, anders gaat de boel kapot. Ter bescherming.

  Groetjes Victor

 42. Hoi Richard,

  Ik wil je even wijzen op mijn reactie op jou stellingen in de post ‘God als kunstenaar’. Om een eerlijke poging te doen mijn mening hierover te geven.

  Wat betreft je reactie hierboven… Helemaal terecht en ik snap dat je woedend bent over het geweld dat gebruikt is tegen allerlei groeperingen in verleden en heden, omdat het een bevel van God zou zijn.

  Ik schaam mij diep voor mensen die zich christenen genoemd hebben complete indianenstammen hebben uitgeroeid om het geloof te verspreiden (lijkt wel wat op moslim terroristen in deze tijd).
  Ik erken meteen dat het christelijk geloof haar waarheid lijkt te verliezen als de kerk liefde preekt en geweld doet..
  Dat is gewoon waar, hypocriet en in die zin absurd dat ze dan haar mond probeert open te trekken over liefde etc…

  En toch… toch ben ik christen. Ben ik dan achterlijk? Veracht ik homo’s en anderen die een andere manier van leven en denken hebben dan ik?
  Nee. Ik wil ze liefhebben omdat ze gewoon mensen zijn, zoals ik. Ik ben geen haar beter ben dan wie dan ook.

  Hoe kan ik geloven in een God die zichzelf lijkt tegen te spreken?

  Ik geloof dat hij dat niet doet.
  Ik wil me wel onderwerpen aan de weg die Hij voor ons uitstippelt. Zijn norm, wil ik mijn norm laten worden.
  één ding is daarin heel belangrijk => God houdt evenveel van alle mensen. Los van hun daden!
  Dat is mijn uitgangspunt, want het is Zijn uitgangspunt!

  Je hebt vast vragen, andere meningen enzo.. Maar ik stop even met deze reactie anders wordt die te lang
  Ik hoor het verder wel!

  groet Dirk Jan

 43. Beste Reint,

  We zijn nu al dagenlang bezig over het feit dat ik geen respect heb met mijn simpele vraagje: WHY WON‘T GOD HEAL AMPUTEES? Inhoudelijk is er nauwelijks gereageerd. Alleen Mark heeft dat heel eerlijk gedaan en zegt dat hij het niet weet. Krijg ik steeds geen rationeel antwoord omdat de rest niet toe wil geven het evenmin te weten?

  Jij vindt deze vraag en andere van mijn opmerkingen cynisch. Ik vind ze slechts spiegelen hetgeen voor mij als volkomen absurd in de oren klinkt. Jij zegt: ‘volgens mij heb jij alleen het patent op het cynisme in deze discussie’ en vangt aan met: ‘Ha Richard, bedankt voor de mooie en opbouwende woorden die je aan mij hebt gericht, deze bulken van tact en respect.’ Proef ik hier enig cyniscme? Foei, nee toch? Christenen zijn niet cynisch! Tikje schijnheilig?

  Over respect gesproken of zoals Dirk Jan zegt ‘mijn groffe taalgebruik’ (Ik geef toe ik ben confronterend, nogmaals omdat ik jullie eigen opvattingen slechts wil spiegelen):

  Uit jullie stuk over ‘Homofilie, een lastig onderwerp?’ maak ik op:

  De homoseksueel is verdorven , van god moet hij dood (volgens Leviticus 20:13 etc.).

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het lijkt op iets wat ik eerder ben tegengekomen:

  Een leider van rond 1940 zei: Joden, homoseksuelen en zigeuners zijn verdorven, ‘entartet’, zij moeten dood.

  (Neem daarbij in gedachten het geweld in naam van god tegen, indianen, Zuid-Afrikanen, slaven, joden, heksen en recenter: Noord Ieren of het incestgeweld bij een christelijke sekte in Amerika die onlangs in het nieuws was, de scanderingen van de Westboro Baptist Church, ‘GOD HATES YOU, FAGGOTS! MAY YOU ROT IN HELL!’, tijdens begrafenisplechtigheden van homo’s etc., etc., etc.)

  De diepere inhoud van jullie stuk lijkt me toch ietsje groffer en respectloze dan mijn weliswaar confronterende woorden. Overigens, van mij mag iedereen met enig fatsoen van alles roepen. Als het je niet zint ga je naar de rechter. Religieuzen vaardigen echter in dat geval fatwa’s uit of excommuniceren de zondaar (op deze site bijvoorbeeld).

  Kun je je voorstellen dat mijn mond hier op deze site openvalt van de ene in de andere verbazing??? Ik vind de liefde van jullie god potsierlijk en om te gillen!

  Groeten, Richard.

  (Redactie: als ik weer ‘respectloos’ ben, verwijder dan snel deze reactie, zoals voorheen).

 44. Ha Richard, bedankt voor de mooie en opbouwende woorden die je aan mij hebt gericht, deze bulken van tact en respect. (in deze woorden stelde je vragen, maar gaf je ook al de antwoorden…thanks, dat maakt dit stukje weer korter).

  Jezus zegt in de bijbel dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als ik geloof in het bestaan van Jezus en wie Hij zegt te zijn, dan betekent dit dus dat dit voor mij de waarheid is. Wanneer ik vragen stel omtrent de waarheid…

  (die ik heus wel eens heb, elk christen stelt soms vragen, dus als je die ook even de hemel in wilt prijzen, zou dat mooi zijn..ooh sorry, volgens mij heb jij alleen het patent op het cynisme in deze discussie)

  …, wijs ik mijzelf op mijn geloof. Ik heb de keuze gemaakt te geloven in ‘deze waarheid’. Je antwoord zal dan zijn: dus…jij denkt patent te hebben op de waarheid? Nee,

  …maar ik heb wel patent op de waarheid die voor mij de waarheid is; waar ik in geloof. Ik wil je niet overtuigen op deze website, dat laat ik aan de posters over (…kidding), maar als ik één ding niet proef in jouw stukjes, dan is dat de rust de waarheid voor jezelf gevonden te hebben.

  Ik hoop voor jou, dat dit nog eens zal gebeuren…(ongelooflijk he?). Ik hoop dat zeker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *