Geestelijke gaven

Wout en Diny zijn rondreizende  bijbelleraren die door God gebruikt mogen worden.

Rom. 1:11 Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking,

Als ik zo door Nederland, Suriname of de Antillen reis om het woord te mogen brengen, komt bij mij de vraag naar boven: werken de geestelijke gaven nog wel voldoende in onze levens?

Laat me beginnen te zeggen dat het niet uit kritiek is en nog minder uit hoogmoed of bemoeizucht, maar meer uit bezorgdheid dat ik het opmerk! Ook ben ik mij er van bewust dat ik in een paar uur dat ik een gemeente bezoek, niet in staat ben dat vast te stellen op grond van de ervaring die ik daarbij opdoe.

Toch heb ik de moed om hier enkele geestelijke gaven te bespreken die heel goed kunnen werken ten opzichte van de geestelijke groei die er mag zijn in ons aller geestelijk  leven.

Uit recente ervaringen in mijn eigen leven kom ik tot de ontdekking dat we heel veel door de jaren heen hebben laten liggen, of we gebruiken het niet omdat we het vergeten zijn, of hebben het nooit opgepakt uit disinteresse. Ik wil u  b.v. de gaven die God ons gaf met betrekking tot het binden en het ontbinden in herinnering brengen.

Mt. 18:18 Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.

Bij studie daarover kwam ik in het Oude Testament terecht bij  Jes. 58 : 6  Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?

Hier komen we vormen van gebondenheid tegen die bij ons vaak onbekend zijn, maar zeker wel voorkomen. Er is sprake van: “banden en boeien en van een juk waaronder men gebukt kan gaan.”Is er bij ons op dit terrein ook belangstelling voor bevrijding? Ik weet dat het inspanning en moeite kost, vandaar dat we geestelijk terreinen soms geheel onbewerkt laten liggen.

We hebben vaak te weinig inzicht door onwetendheid, of we zijn bang dat we op gevaarlijk gebied terecht komen, toch heb ik de moed u enkel bruikbare aanwijzingen mee te geven. 

Jes. 58 :9 Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat…..Ook ik moet dit telkens weer leren…..

Hoe vaak hebben wij ons schuldig gemaakt door met onze vinger te wijzen naar de ander en boosheden over onze naaste uitgesproken? We hebben niet door, dat woorden soms vloeken zijn die wij in onze boosheid over anderen uitspreken en hun daardoor een juk opleggen. Op deze manier lopen vele mensen rond met gebondenheden uitgesproken door de onwetende medemens.

Num. 22 : 12 Laten we een voorbeeld nemen aan Biliam die door Balak werd uitgenodigd Israël te vloeken. God doet er alles aan dit te voorkomen. We kennen het verhaal allemaal. Hieruit blijkt duidelijk wat onze verwensingen en negatief gepraat kunnen uitrichten, het zou onze dagelijkse bede moeten zijn:  Here bewaar mij voor de geest van negativiteit.

Ik heb voorbeelden van persoonlijke aard ten opzichte van eigen kinderen bij hun opvoeding Ik heb later mijn uitspraken moeten ontkrachten in de Naam van Jezus. Het daarna onder het bloed gebracht van Jezus Christus de Heiland. Opb. 12 : 11

We zoeken allerlei belevingen die uiterlijk aan de buitenkant zichtbaar worden, maar de vernieuwing van denken moet binnenin beginnen, en Gods wil  dat openbaren aan ons.

Rom. 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’’.

Ik ben bang geworden van allerlei uiterlijkheden die geestelijk niets  van binnen hebben veranderd. Er zijn nog zoveel onvergeven zonden binnen onze christelijke samenleving.  Er is zoveel verbittering en rivaliteit wat onderling weer verwijdering met zich meebrengt.

Het is de hoogste tijd dat de gaven en vruchten van de Geest weer optimaal gaan werken in ons midden, anders wordt ons samenkomen een religieuze gewoonte
Paulus zegt ons dat er geestelijke gaven zijn die meegedeeld,  aangereikt  of in herinnering gebracht mogen worden.

Wat doen we met de geestelijke gaven die God ons heeft gegeven en die ons kunnen verrijken in elk geestelijk opzicht? Laten we ons voor onze God verootmoedigen en beseffen dat overwinning in de hemelse gewesten begint op onze knieën.

Wout van den Bor

Reacties

  1. Amen broeder van den Bor.
    Vanochtend was ik in een samenkomst waar ook een aantal mensen, waaronder ikzelf vrij kort, op de knielen was. Vanmiddag gebeurde dit trouwens weer in een andere samenkomst, ook ikzelf wat langer dit maal. Ik heb respect voor bijbelleraars, oudsten en dienaren van het woord, het lijkt me zo gemakkelijk niet. Gelukkig wil de geest leiden? Het begint met nederigheid/liefde?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *