Efeziers 1 voor jou

Genade zij jou en vrede van God, Je Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Lof en dank. Gezegend zij de God en Vader van jouw Heer Jezus Christus, die jou in de hemelsferen, in Christus, met alle geestelijke zegeningen heeft gezegend.

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, jou vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft je naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kind te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

In hem ben je door zijn bloed verlost en zijn je zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8 die God je in overvloed heeft geschonken. Hij heeft je in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, je de bestemming toebedeeld om vanaf het begin je hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
In hem heb ook jij de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van je redding, in hem ben jij, door je geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die je beloofd is als voorschot op je erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over je geloof in Jezus, de Heer, en over je liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor jou en noem ik je in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, je een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat je hem zult kennen. Moge je hart verlicht worden, zodat je zult zien waarop je hopen mag nu hij je geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Groeten Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. “Toevallig” (datgene wat ons toe komt vallen vanuit de hemel 🙂
  … Ik was net hiermee bezig. Efez 1.

  De rijkdom van de uitverkorenen.

  In Hem HEBBEN wij dus een schat aan rijkdom! Er staat niet krijgen, maar er staat HEBBEN.

  vers 13 en 14:

  13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte,
  14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

  Wauw! DAAR wil ik zijn. In Hem!
  Ik hoorde een spreker eens zeggen. Je kunt op een goudmijn wonen maar het niet weten.
  Stel je bank belt je en vertelt dat een onbekende een vermogen op je rekening heeft gestort. Je gaat inloggen op je rekening en ziet dat het zo is. Het staat er!
  Je bent ineens multimiljonair. Ik denk dat er een gevoel gaat veranderen in je. Daarom is het belangrijk dat we Gods testament lezen toch?

  Hoe blijf ik Hem? Joh 15

  7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

  10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

  Wij blijven dus IN HEM door zijn geboden te bewaren …
  Door gehoorzaamheid dus.
  Best lastig soms als mens toch??

  Dus minder van onszelf (angst, twijfel, begeerte, ongeduld, wantrouwen (jaloezie etcetc) en meer van Gods Geest in ons.

  Het Woord van God heeft een reinigende werking, want daarin lezen we hoe God over ons denkt en ons ziet, hoe Hij de wereld ziet en lezen we wat we hebben en kunnen (mits we in Hem zijn) …

  Daarom spreekt de bijbel ook over de vernieuwing van je denken.
  In Hem zijn wij een nieuwe schepping … God wil je verlossen van een verpest werelds denken, vd leugens waarmee de wereld ons voedt. Waar we groot gebracht mee zijn, op school, de tv, op ons werk, “vrienden” .. Al het negatieve wat niet overeenstemt met wat God zegt..

  Bestudeer dit eens:
  https://www.bijbelstudie.org/herschepping/04vs/denken.htm

  Ik moest ook even denken aan Petrus die ook over het water loopt, maar vanaf het moment dat hij gaat twijfelen zinkt ie..
  Zijn ook wij niet in staat om over het water te lopen (ter Ere van Hem)?
  Als ons geloof zo sterk is (lees: null twijfel) geloof ik dat wij daartoe in staat zijn en niets onmogelijk is voor een ieder die gelooft. Er staat NIETS is onmogelijk.
  De voorwaarde is GELOOF.

  Blessings!
  Erik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Richt je aandacht (2)

Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...

Richt je aandacht (1)

Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...