Een geestelijk inzicht

Gistermiddag zat ik gezellig met mijn tante in onze tuin te kletsen over elkaars geloofsleven. Ze vertelde dat ze een afspraak had gemaakt met haar man om samen te gaan oefenen om hun geestelijk denken te vernieuwen.  Dus wanneer ze bijvoorbeeld in hun gebeden zeiden, “Ja, maar Heer. Stel dat mijn man werkloos wordt, wat moeten we dan?” Dan zouden ze zichzelf of elkaar erop attenderen met het antwoord; Maar God… !

Waarschijnlijk snap je nog niet helemaal waar bovenstaande over gaat, het vraagt om een uitleg. Soms vergeet je hoe onvoorstelbaar groot God is. God gaat boven ons verlangen maar ook boven ons denken, ons besef. God gaat ons voorstellingsvermogen absoluut ver te boven!

Een tekst als Efeziërs 3:20 brengt meer duidelijkheid; Maar aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.

Ja, maar
straks vind ik geen baan en raak ik werkloos.. Onthoud: Maar God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken! Soms is het voor ons als menselijk wezen onmogelijk om weer goed zicht te krijgen op alle problemen, maar God wil ons hart verlichten, zodat we zullen zien waarop we mogen hopen. We kunnen blijven vertrouwen op ons eigen inzicht en steeds struikelen. Maar we kunnen ook op God vertrouwen en geestelijk inzicht krijgen.

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft Efeziërs 1: 17-18a

Maar God heeft een hoopvolle toekomst voor je klaar liggen. Je zult alleen zelf de stap moeten zetten om je denken te vernieuwen om te leren zien waar je op mag hopen.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Romeinen 12:2

Zegen,
Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. God straft je niet Hij heeft de straf al gedragen het is al volbracht God is liefde en geeft geen straf aan wie bij de Here Jezus hoort er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn maar dat betekend nog niet dat je maar kan blijven zondigen en daar geef ik jullie gelijk in je moet vernieuwd worden in je denken en dat doe je door het Levende Woord Jezus na te leven en het woord toe passen in je nieuwe leven wand wij zijn volmaakt in Christus Jezus en hebben de volheid van Hem in ons wonnen amen

 2. Beste Kees,
  Ik ,nog mijn kinderen staan voor de beslissing van euthenasie;het is de wens van mijn vrouw daar gaan wij niet over,zelfs onze instemming of afwijzing is relevant zij wil het.
  Waarom zou zij een zeer pijnlijk bestaan nog rekken?Als we de natuur zijn gang hadden laten gaan was ze aljaren geleden overleden,God’s wens?Zowel medisch ingrijpen als euthenasie zijn menselijke beslissingen.Weet je,je doet je best naar eer en geweten enlaat dat God’s beeld erbuiten,want hij bemoeid zich niet met lichamen,geloof me
  Thomas

 3. Beste Thomas,

  God heeft niet beloofd dat als je, je best doet dat alles van een leien dakje gaat, als dat zo was dan had ik Hem al heel wat te verwijten.

  Ik kan begrijpen dat je het gevoel hebt dat het God geen barst kan schelen of je pijn hebt of niet, maar zelf denk ik er anders over.

  Ik heb geen antwoord op het grote lijden dat jij en je gezin doormaken, ik kan alleen God bidden dat Hij jullie zal helpen en troosten.

  Veel kracht en sterkte
  Kees.

 4. Vannacht is mijn vrouw gestorven,uit zichzelf zonder hulp.Maar wat een lijdensweg,ik kan het niet plaatsen

 5. Beste Thomas,

  Ik schok toen ik vanochtend dit berichtje van je las. Ik zat net aan mijn ontbijt en de tijd stond even voor me stil.

  Ik heb er even geen woorden voor. Wat ik wel wil zeggen is dat ik je, namens het hele team, sterkte wil wensen in de komende tijd. Dat je steun mag hebben aan familie, vrienden en God.

  Groeten, Mark namens het hele team

 6. Beste Mark,
  Bedankt voor jullie aandacht,Ze is gelukkig op een betere plaats,daar gelooft ze in en ik vertrouw daarop.

 7. Woorden zijn eigenlijk overbodig geworden na jouw verhaal Thomas. Ik wil je ook sterkte wensen. Het lijkt me wel dat de houding van je vrouw en haar sterke overtuiging jou kracht moet geven!

  Mij sterkt het wel in mijn mening die ik al had over euthenasie. In tegenstelling tot bij abortus geldt hier natuurlijk ook het zelfbeschikkingsrecht en dat maakt het ook makkelijker – voor zover je over ‘makkelijk’ kunt spreken in dit geval -.

  Bij tegenstanders blijf ik dezelfde vragen houden, als bij abortus het geval is, over ander menselijk handelen waarbij leven en dood een rol speelt of kan spelen. De dubbele houding daarin fascineert me namelijk wel.

 8. Beste Hans,
  Over leven en dood van een lichaam beschikt de mens ,ik beschouw het lichaam als drager van het bewustzijn dat na gebruik wordt afgelegd.Ons echte zelf is een deel van God en daar geldt geen tijdsbegrip voor;we waren er altijd al en zullen er altijd zijn.
  Het is ook zonde van de tijd om in dit aardse lichaam te inversteren want het zal je op termijn altijd teleurstellen,liever investeren in je relatie met God,op welke manier danook.Ik hoop dat de strijd tussen religies een keer ophoud en de mensen hun geest een keer gaan gebruiken i.p.v andere hun wil opte leggen,macht te verkrijgen door angst te zaaien etc.
  Het is voor mij duidelijk dat alles hier op aarde een illusie is en niet Gods schepping!Waren we niet uit het paradijs gevallen?
  THOMAS

 9. Beste Thomas,

  Ik weet niet wat ik zeggen moet, en hoe ik iets van troost kan geven aan jou, je hebt zulke moeilijke tijd achter de rug en ik heb het idee dat je je vaak eenzaam hebt gevoeld in deze tijd.

  Ik wil je heel veel sterkte toewensen en ik hoop dat we de komende tijd van je horen hoe het ermee gaat.

  Kees

 10. Beste Kees,
  De begrafenis is achter de rug en alles is wel heel stil hier,het moet toch gezegd worden dat ik jullie aanwezigheid als steun heb ervaren.Tijdens de lange nachten die ik bij mijn vrouw waakte kwam ik per toeval op jullie site.Jullie reacties waren prijzenswaardig want ik was woedend op alles en vooral op belerende gebedsbroedes die nog niets hadden meegemaakt,dacht ik.Hoe anders was de ervaring!Mijn vrouw was een geboren moeder,ze dacht nooit aanzichzelf en was er echt voor anderen,voor haar dood zei ze dat het zo’n vreemde paradox was dat hoe meer je (liefde) gaf hoe rijker je wordt ,dit in tegenstelling met het aardse bezit!En ze was rijk,zo is ze ook gegaan,temidden van haar kinderen .
  Een bijzondere tijd was dit en een tevreden gevoel blijft over.Wat die euthenasie betreft ;ze had het niet meer nodig maar het gaf haar wel een gerust gevoel dat ze haar lijden kon stoppen .Morfine heeft haar pijnvrij gehouen en dat was genoeg.
  dank voor jullie steun
  groetnis
  Thomas

 11. Beste Thomas,

  Het is ondertussen al meer dan 20 jaar geleden dat mijn vader, mijn broers en ik voor de beslissing van euthanesie stonden voor mijn moeder.

  Als de dag van gisteren herrinner ik me de tijd ieder zijn gedachtten hierover op een rijtje moest zien te krijgen, maar ook de opluchting dat niemand van ons op dat moment toestemmming gaf. Mijn moeder was een gelovige vrouw dus aktive euthanesie was niet bespreekbaar.

  Ik persoonlijk ben van mening dat er een moment komt waarop je mag zeggen dat je niet langer wil dat het leven verder gerekt wordt, maar dat alleen nog maar aan pijnbestrijding wordt gedaan. Ook al weet je dat die pijnbestrijding het leven kan verkorten.

  De belangrijkste vraag gaat dan over wat menswaardig sterven is, daar waar geen genezing meer mogelijk is heeft de patient wel nog steeds het recht op een kwalitatief levenseinde.

  Ik kan voor je vrouw niet bepalen waar het leven geen kwaliteit meer heeft , en dat wil ik niet. En ook God zit niet met Zijn aantekenboekje te strepen om te zeggen dat het nu wel helemaal fout is, dit is een te menselijk idee.

  Thomas als je hierover met me verder wil mailen mijn mailadres is:

  keeseindelijkophetnet[at]gmail.com

  Heel veel sterkte en kracht de komende tijd,
  Kees

 12. Bedankt voor je reactie,ik denk zelf dat we ons beter aan de feiten kunnen houden;God laat zich aan de mensen hier op aarde niets gelegen liggen.Je kunt alleen euthenasie krijgen bij uitzichtloos lijden;volgens mij dus vanaf je geboorte!

 13. Beste Rob,

  Een aantal jaren terug kreeg ik van een vriendin een zelfgemaakte kaart waarop stond:

  Vertel niet alleen God hoe groot je probleem is,
  maar vertel je probleem hoe groot je God is.

  Die kaart staat nog steeds bij mij op de boekenkast om me daaraan te herrinneren.

  Groetjes en Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 14. Beste Thomas,

  het lijkt me een vreselijke lijdensweg wat je vrouw en jij moeten doormaken.. Ik heb ook geen antwoord waarom jouw vrouw door een lijdensweg heen moet. Wel vind ik Gods wegen ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk Zijn wegen.. Ik heb geen idee of het Gods wil is dat je vrouw dit alles moet meemaken.. Wel weet ik dat Jezus ook een lijdensweg heeft doorgemaakt, toen zijn hemelse Vader hem had gezonden naar de aarde om te sterven aan het kruis voor al onze zonden en ziekten. Hij heeft zijn leven moeten verliezen, opdat wij eeuwig leven mogen hebben..

  God wilt het beste voor je vrouw, God geeft om je vrouw en Hij houdt zielsveel van haar. Hij staat iedere dag klaar met een geweldige toekomst… Eeuwig leven..

  Openbaringen 21:4
  Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij.

  Thomas. God kent je en Hij doorgrond je.. Hij doorziet van verre je gedachten.. en Hij Houdt van jou en je vrouw. Hij is de vader die je troost in al je verdriet. Het lijkt me vreselijk moeilijk om dat in deze moeilijke tijd te accepteren en te geloven. Maar toch gelden deze woorden die in de Bijbel staan geschreven voor je.. Je mag ze aannemen als waarheid. Ik wil je aanmoedigen Psalm 139 te lezen..

  Om op je uitspraak terug te komen; “Waar haal je de hoogmoed vandaan te beweren dat je weet wat God wil. Ik noem dat Godslastering”.. Ik denk dat je reactie betrekking heeft op de stelling en niet op de post; ‘geestelijk inzicht’, klopt dat? In de stelling hebben de meeste mensen te kennen gegeven dat God beslist over leven en dood. Maar het is een stelling, het gaat over een mening van bezoekers.. Het is mijns inziens geen antwoord rechtstreeks uit de bijbel.

  Afgelopen zondag heb ik (Rob) twee video’s onder de aandacht gebracht bij de bezoekers..
  Als je de eerste video nog niet hebt bekeken, wil ik je bij deze aanmoedigen om hem alsnog te bekijken.

  Eerste video, Speciaal voor jouw

  Ik hoop dat je troost en liefde zal ontvangen van familie en vrienden. Ik zal bidden de komende weken voor goddelijke troost en liefde..

  Vriendelijke groeten,

  Rob Giesbers

 15. Mijn vrouw ligt op sterven aan uitgezaaide borstkanker.Ze heeft veel pijn en geen toekomst meer,ze stapt er uit.Jouw God vindt dat niet goed,waar haal je de hoogmoed vandaan te beweren dat je weet wat God wil.Ik noem dat Godslastering

 16. Hallo Richard,

  Hahahaha.

  Daar zal niet elke christen, moslim, of wie dan ook die bid naar boven of beneden, het met je eens zijn.

  Groet, David

 17. He David,

  Bedankt voor je reactie. Ik citeer uit je reactie; “Een beetje sneu voor je dat er nog niemand op gereageerd heeft. Doe je al die moeite voor ‘Jan Boterletter’.” Ik wil daar eerst even op reageren. Ik geloof dat heel veel mensen deze blog lezen en er zullen er vast een aantal zijn die er iets aan hebben. Mijn missive was geen aansporing om te reageren. Het was meer een post waarin ik de bezoekers iets wilde meegeven. Ik had daarom ook geen reacties verwacht van de bezoekers, maar toch bedankt voor je reactie : )

  Die hoopvolle toekomst is de hemel; een plek waar mensen voor eeuwig in vrede, etc. mogen leven. Maar ook hier op aarde heeft God voor iedereen een hoopvolle toekomst klaarliggen. Ik geloof dat God voor iedereen een schitterend plan heeft klaarliggen. De mens heeft de keuzevrijheid om dat plan te aanvaarden en te gaan leven vanuit Zijn plan.

  Als je er voor kiest om dat plan niet te willen ontdekken laat staan te aanvaarden/geloven, dan is dat een vrije keuze van de mens. We komen dan weer terug op het aspect; ‘een vrije wil’.

  God straft je niet gelijk. De mens maakt zelf de keuze op aarde om te leven voor of tegen God. De mens heeft zelf de keuzevrijheid in pacht tot aan zijn dood. De deur naar God toe zal altijd voor ieder mens, wagen wijd open blijven staan. Ik ontkracht dus dat er van de vermeende vrijheid van de mens niets overblijft. De keuzevrijheid van de mens blijft namelijk bestaan.

  Ik hoor graag van je,
  Groetjes Rob

 18. Hallo Rob,

  Je schrijft het zelf al:
  “God straft je niet gelijk.”

  Dus uiteindelijk WEL! Dat is dan toch geen keuzevrijheid?
  Onder een keuzevrijheid wordt merendeels verstaan daar waar iemand ZELF voor kiest zonder inmenging van anderen. Het is toch te dol dat je voor jouw vrije keuze gestraft gaat worden omdat die ‘God’ het daar dan toevallig niet mee eens is!
  Nee, dat noem ik geen ‘vrijheid van eigen keuze’, maar een soort aanbieden van een dooie mus.

  Oh ja, je schreef ook over het eventueel ontvangen van een’hoopvolle toekomst in de hemel.
  Nou ken ik de bijbel redelijk goed, maar ik heb nooit iets gelezen als zou de mens – of zijn ziel(!) – naar de hemel opstijgen. Maar jij kan natuurlijk wel even vertellen waar dat staat te lezen.

  Groet, David

 19. Lucifer,

  Even een niet-inhoudelijke reactie, maar een logische redenering:

  Natuurlijk is het een vrijheid van eigen keuze. Waar jij het over hebt is de inhoud van één van de twee keuzes. Daar kies je dan dus zelf voor.

  Vergelijking: een man staat voor een ravijn. Hij mag kiezen: of hij loopt voorbij, of hij springt naar beneden. Hij heeft zelf de keuze. Hoe logisch is het om te zeggen: ‘Maar als hij springt kan dat hem pijn gaan doen, ja, het kan zelfs zijn dood worden. Dat wil hij niet. Het is geen vrijheid van keuze want daar koos hij niet voor..’

  Ehh.. jewel, want hij koos ervoor te springen.

  Toepassing op de discussie: het maakt niet uit voor de discussie op welk moment God zou straffen. Er is zeker sprake van een keuze vrijheid.
  Toch nog even inhoudelijk: wat ik zelf een mooie gedachte vind is dat de hel de plek is waar God niet is. Kies je niet voor Hem, dan moet hij met pijn in zijn hart (want hij wil dat iedereen behouden wordt!) toelaten dat je komt op die plek waar hij niet is..

 20. Hallo Ruben,

  Jij schreef:
  “Toch nog even inhoudelijk: wat ik zelf een mooie gedachte vind is dat de hel de plek is waar God niet is. Kies je niet voor Hem, dan moet hij met pijn in zijn hart (want hij wil dat iedereen behouden wordt!) toelaten dat je komt op die plek waar hij niet is..”

  Die kennis heb je alleen uit de bijbel en nergens anders vandaan.
  Hoe weet je trouwens welke gevoelens God koesterd?
  “…… dan moet hij met pijn in zijn hart…. ”
  Dat kan je niet weten dan alleen het maar denken dat het zo is. Staat als zodanig nergens te lezen. Dat is weer typisch iets wat veel christen er van maken als of ze het allemaal beter weten.

  “(want hij wil dat iedereen behouden wordt!)”
  Oh ja, waar staat dat dan als zodanig?

  Nee, ik kies niet voor die bijbelse God, omat ik NIET in hem geloof. Dat heeft niets te maken met een ‘keuze’, maar alleen met geloof of ongeloof.
  Jij doet precies hetzelfde als wat ik eerder schreef. Door blijven zagen dat je slechts door hem gered zou kunnen worden. Dus zij die niet in God geloven, hebben het mis en christenen hebben de waarheid in pacht?

  Groet, David

 21. “Door blijven zagen dat je slechts door hem gered zou kunnen worden.” Wat wil je anders? Dit gelooft hij…gelooft. Got it?

  Boeiend om jouw discussies te zien met al deze bezoekers, maar wanneer er twee verschillende waarheden bestaan voor een ander…(op die manier is alles, maar dan ook alles te pareren)..wat is dan jouw doel van deze discussie? Je probeert in te ‘zagen’ 😉 op het geloof van de christen… Elk debat heeft een doel; elke discussie heeft een doel: wat is de jouwe Lucifer? En waarom ga je toch door, terwijl je weet dat je de ander niet kan overtuigen..? Ik ben benieuwd!

 22. Als één persoon lijdt aan waanvoorstellingen heet het krankzinnigheid.

  Als er meer mensen aan lijden is het een godsdienst.

 23. Hallo Rob,

  Een beetje sneu voor je dat er nog niemand op gereageerd heeft. Doe je al die moeite voor ‘Jan Boterletter’. Vandaar dat ik maar op jouw epistel reageer.

  Je schreef o.a.:
  “Maar God heeft een hoopvolle toekomst voor je klaar liggen.”

  Oh. En waaruit bestaat die toekomst dan wel?
  En wat nou als je een andere toekomst wenst?

  Uit de bijbelse teksten leer ik dat God je daar vrij in laat, maar als je goed leest, is dat onzin. Omdat Hij je gelijk straft en er van die vermeende ‘vrijheid’ niets overblijft.
  Of zie ik dat verkeerd?

  Groet, David

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Goede tijden slechte tijden

Op mijn werk kijken de clienten graag naar goede tijden slechte tijden. Het heilige half uurtje op de afdeling noem ik het...

Brownies met poep op het menu

Iemand vertelde eens  dat velen christenen heel leergierig zijn. Ze verslinden boeken, zitten op de voorste rijen in de kerk en bezoeken...

Richt je aandacht (1)

Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...

Carry on – stop complaining!

Vandaag een overdenking in het engels geschreven door Joyce Meyer. Geregeld plaats ik op Twitter, Facebook en Hyves krachtige uitpraken van Joyce...