Door Zijn striemen bent u genezen

Deze week werd ik me weer bewust van de betekenis van Gods genade. In 1 Petrus 2 vers 24 staat: ‘Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.’ Wij zijn en kunnen niks zonder de genade van God. Alles waar wij het leven aan te danken hebben, is gedragen aan het kruishout van Christus.

De betekenis van genade is volgens mij het krijgen van iets dat je niet verdient.
Dit wil zeggen dat we voor de genade van God niets hoeven te doen. Nou ja niets… het enige wat we kunnen doen is de genade accepteren! Om de genade te kunnen geven, stuurde God zijn Zoon Jezus naar de aarde, zodat Jezus voor al onze zonden, tekortkomingen en ziekten zou sterven aan kruis. Zoals Petrus schrijft in de Bijbel zijn wij door het offer aan het kruis genezen van zonde en elke tekortkoming in ons leven.

Als ik naar mezelf kijk, vind ik het af en toe best moeilijk om de genade te accepteren. Mijn aardse bestaan zou veel liever een lijstje met dingen doen om daarmee het eeuwige leven te verdienen. Dit is alleen niet het leven wat God ons voorhoudt. Hij wil dat we leven vanuit de genade van Christus.
Ik merk dat ik soms dingen doe om te proberen om bij God in een goed daglicht te komen. Ik kwam afgelopen weekend tot de conclusie dat deze ‘werken’ niet gebouwd waren op het fundament van de genade van God, maar op het willen verdienen van Gods genade. Het is erg goed om dingen te doen vanuit het geloof in Christus, alleen moeten de motieven hiervoor wel gebouwd zijn op de genade van God.

De afgelopen week heb ik veel uit het Bijbelboek Jakobus gelezen. Dit is een vet radicaal Bijbelboek. Jakobus schrijft aan het volk Israël een uitdagende brief waarin hij oproept tot een heilig leven. Een andere oproep is te zien bij de uitzending van de discipelen. Daar geeft Jezus de discipelen een opdracht mee. Ik denk dat de oproep van Jakobus tot heilig leven en Jezus’ opdracht aan de discipelen ook voor ons gelden. Wel denk ik dat we de plank misslaan als we dit doen zonder dat we ons fundament gebouwd hebben op de genade van God.

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij (Johannes 14:6).
We kunnen niet bij God komen als we niet de genade van Christus, die aan het kruishout geslagen is, accepteren.

Wil jij de genade van Christus accepteren? Uit ervaring kan ik schrijven dat het goed is om dit dagelijks in gebed naar God uit te spreken.

Gezegende kerstdagen!

Adriaan

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  God maakt de verlossing af

  Vorige week schreef ik over de verlossing van Jezus. Jezus stierf als offerlam aan het kruis en verloste je hiermee van je...

  God is boos?

  Vandaag las ik in een boek een hoofdstuk over de liefde en boosheid van God. Deze dingen lijken op zichzelf niet samen...

  Kracht van het kruis (2)

  Aanstaande vrijdag is het goede vrijdag, de dag waarop we de kruisiging van Jezus herdenken. Vorige week schreef ik al over de...