Dit is mijn verlangen

Vandaag iets heel anders… Geregeld heb ik de afgelopen weken dit gebed gebeden. Ik weet niet precies waarom, maar het leek me goed om dit gebed te publiceren op Gebedsbroeders In de hoop dat iemand er wat aan heeft.

O Heer, ik verlang naar uw aanwezigheid, in alles wat ik doe. Waar mag ik staan, waar mag ik U dienen? Op welke plek, op welke tijd? HEER, U hebt mijn richting al bepaald, maar ik verlang er naar om ook daadwerkelijk uw weg te volgen. God, Ik zoek U, en mijn hart leeft op. Ik zoek U, en met hart zal leven. Ik wil leven voor U, Ik wil U dienen, heel mijn leven lang. Vol vuur, vol enthousiasme, met een geweldige dosis vreugde. Hij, mijn Verlosser, mijn Schepper, ik, Zijn creatie, Hij, de God van hemel en aarde, heeft ook mij gemaakt. Ik, broos, kwetsbaar, nietig mens, maar in Hem een geweldige rots, een grote dappere held. De zwakke zegge, ik ben een held!

Ik dank u Heer, Ik ben opgewekt, enthousiast, en heb een groot verlangen. Verlangens om te dromen, verlangens om te reizen, WOW, ik verlang er naar om Uw stem steeds beter te kunnen verstaan, verlangens om bij U op schoot te zitten. Me dicht tegen u aan te drukken, aan uw borst. Dicht bij U, dat is de plek waar ik wil zijn. Ik wil meer van mij aan u laten zien. Ik wil onbewuste verborgen plekken aan u laten zien.  Heilige Geest, openbaar mij deze plekken, licht ze op, zodat ik ze ook in het licht kan brengen, en ze kan overgeven aan U. Want U houdt van mij en zorgt voor mij. U bent mijn Voorziener, mijn Helper. O HEER, Ik dien een geweldige God 🙂

Ik wil u beter leren kennen, laat mij meer van U zien, Leid mij, Ik verlang naar meer sturing, meer discipline, openbaring, bevestiging, Wijsheid. Zodat ik vol vertrouwen mijn wegen uitstippel. Opdat ik weten mag, dat ik de juiste weg bewandel, omdat ik weet dat Iemand voor mij loopt, een wolk, een vuur, een richtingsgever. U Heer, U bent mijn Vader en Vriend. Ik kan U alleen maar danken… Thanks For All

Als jij je ook voelt geroepen om jouw gebed online te plaatsen, dan wil ik je uitnodigen om een reactie achter te laten met je gebed.

Fijne week nog hé, Rob

Reacties

 1. Vader, Heer, wat bent u goed. U bent wonderlijk Heer, zo sterk. Dank U voor Uw kracht. Die U altijd wilt geven aan ons. Dank U dat U mij niet nodig heeft om sterk te kunnen zijn. U bent gewoon sterk 🙂 U hoeft alle menselijke inspanningen niet, nee U wilt gewoon door ons heen werken. Wauw, wat een rijkdom is dat. Dank U ook voor Uw trouw. U laat nooit los. Wij wel 🙁 , maar U niet. Ik heb U lief Here der Heerscharen, ik heb U zo lief! Ik wil U kennen, zo diep. U aangezicht zoeken. Wilt U mij helpen om dit mijn 1e prioriteit te maken? Ik word namelijk zo snel afgeleid.
  Dank U dat ik Uw schaap mag zijn. Dat U terug komt voor mij mocht ik weer eens ergens slenteren 😉 U bent goed 🙂

 2. – Heer dank U voor dit geweldige geloofsplatform. Dank u dat er driemaal per week posts zijn en af en toe op zondag door gastbloggers. Dank u voor de bijdragen, gezien of ongezien door (trouwe) lezers. Dank u dat u het al jaren heeft kunnen gebruiken en dat u kunt blijven spreken door geschreven teksten. Heer dank u voor de VEZ, dank voor de oudstenraad, dank u voor alle gemeenteleden die trouw een taak vervullen. Dank u dat er waarschijnlijk tal van mensen zijn die ook verlangen naar een opwekking. Heer ik vraag voor ons allen om meer wijsheid, liefde en ootmoed. Meer geduld jegens de dwalenden. Wilt u tot nu toe onverhoorde gebeden in een stroomversnelling plaatsen, zowel voor mijzelf als voor anderen. Wilt u in ons allen regeren op elk moment van de dag, zodat we met U kunnen , re,geren,
  Shalom

 3. Dit gebed vind ik ook nog erg mooi, ik bid het dagelijks:
  Allerbarmhartigste Schepper, Verlosser en Bruidegom,
  ik wijd mij volledig en voor altijd aan U toe en
  ik verlang U voor eeuwig te beminnen en Uw eigendom te zijn.
  Maak van mij een gewillig instrument van Uw barmhartigheid en vervul mij van Uw ijver voor de zielen.
  Of dit:
  Wees gegroet Heer Jezus, bron van genade, waarheid en goddelijk leven. De Vader en de Heilige Geest zijn met U.
  Gij zijt de Gezegende Zoon van de Allerhoogste en gezegend is Uw Kruisoffer, de vrucht en het bewijs van Uw liefde tot het uiterste toe. Heer Jezus Christus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig, nu en in het uur van mijn dood, amen.

 4. Oh, en er is geen mens die een ander mens ‘voor God kan winnen’. Dat is pure hoogmoed. God kiest uit wie Hij wil. En dat gebeurd in waarheid. Dus alle lauwe naams Christenen die zich schamen voor Gods woord hebben een groot probleem. Zij dienen zich vooral druk te maken over hun eigen redding en niet met smoesjes aan te komen aangaande de redding van ‘een ander’.

  Jezus is NIET alleen maar die aardige Redder. Bij GOD MENSEN! Hij zal oordelen de levenden en de doden! En als je Hem en Zijn woord veracht heb dan KEN JE JEZUS NIET en dan kent HIJ JOU NIET OP DE OORDEELSDAG!

  God helpe ons.

 5. Beste Rob,

  Ik vind het een uiterst kwalijke zaak dat Maria verering hier een plaats wordt gegeven. Het gebed van Fatima etc.
  Dat zou iets met de moeder van Jezus te maken hebben die verschenen is en blablabla dat is GEEN Christendom! En staat al helemaal niet in de Bijbel.

  “Breng alle zielen naar de hemel”

  Ook is dit een leer van demonen. Wij hebben GEEN eeuwige ziel. Wij ZIJN een ziel/leven en we gaan sterven tenzij God ons nieuw leven geeft. En nergens wordt er in de Bijbel geleerd dat we naar de hemel gaan met onze ziel o.i.d. Er staat wel heel veel in de Bijbel over het KONINKRIJK v.d. hemel op aarde!

  Ook het verkrachten van Gods woord door een opsplitsing v.d. 2 testamenten is DEMONEN leer. Er is GEEN VERSCHIL tussen Jezus Christus en Zijn Vader. Er is GEEN VERSCHIL in de God van het eerste en het tweede testament.

  Mensen die voorgaande dwalingen wel als waarachtig Christendom aan het promoten zijn zie ik ABSOLUUT NIET als mede Christenen en ik ben verplicht aan mijn God Jezus Christus om geen enkel respect voor deze demonen leer te tonen. En ook niet voor mensen die daar keer op keer op keer aan vast houden en zich dus niet willen of kunnen bekeren.

  Laten we toch a.u.b. een Bijbelgetrouw beeld geven van het Christendom. Daarom geef ik ook een reactie die in essentie een losse vertaling is van Psalm 58.
  En dat staat WEL in de Bijbel. Gebeden door een man die vervuld was met Gods Heilige Geest. David een type/symbool van Jezus Christus de Koning van koningen.

  Gods wijsheid en waarheid voor jou toegewenst Rob!

 6. Heer Jezus, Uw heerlijkheid heeft mij veroverd,
  ik ben de Uwe,
  neem mij geheel in bezit,
  doe Uw volle recht op mij gelden,
  ik geef mij over aan Uw waarheid,
  Gij zijt mijn koning en mijn God,
  spreek Heer, uw eigendom luistert,
  bepaal mijn toekomst,
  maak mij mijn persoonlijke smalle weg bekend,
  Uw weg die mij leidt naar de eeuwige vreugde.

 7. Hallo Rob, prima hoor dat je mijn negatieve reactie op Nodoubts “gebed” verwijderd hebt.
  Maar vind je nu dat dit soort teksten erg scoort om mensen, die God zoeken en misschien voor het eerst op de site komen voor de vleesgeworden liefde en barmhartigheid van God (Jezus) te winnen?
  Vandaar dat ik toch even wat tegenwicht wilde bieden. Ik weet wel dat er in de psalmen ook van dit soort dingen staan, vandaar dat ze ook de vloekpsalmen genoemd worden, maar tevens weet ik dat het nieuwe testament, onze norm, ons uitgangspunt voor denken, doen en voelen, qua toon en strekking toch geheel anders is. Vergeld kwaad met goed, en bemint uw vijand staat daar.
  Dat heb ik willlen aangeven en ik doe het nu weer. Hopelijk heb ik in jouw ogen nu niemand onrespectvol behandeld in woord en geschrift.

  Groeten en zegen, JP

 8. Tja, wat betreft de laatste 2 reacties het volgende:

  Het ene gebed is een puur Bijbels gebed. Waardig voor een dienaar van God en een echte Christen.

  (Weggelaten tekst wegens schenden van respectvolle benadering van medechristenen. Ik wil je uitdagen om in liefde te kijken en te reageren naar andere bezoekers op deze website. Alvast bedankt voor je hulp. Namens het Gebedsbroedersteam, Rob)

  Laat de oprechte zoeker van waarheid maar bepalen bij welk gebed welke beschrijving hoort.

 9. Graag wil ik hier het gebed van Fatima nog eens neerzetten:

  O, goede Jezus, vergeef ons onze zonden, en behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

  Bek is geen mooi woord voor een mens, zei mijn moeder altijd. Verder hoop ik mijn voeten nooit in enig bloed te wassen, laat staan in menselijk bloed.

  (Weggelaten tekst wegens schenden van respectvolle benadering van medechristenen. Ik wil je uitdagen om in liefde te kijken en te reageren naar andere bezoekers op deze website. Alvast bedankt voor je hulp. Namens het Gebedsbroedersteam, Rob)

 10. Vader in de hemel, een kort gebed voor alle satanskinderen, de slangen die zich niet willen en kunnen bekeren. Die redeloze wezens die U hun hele leven lang bespotten en Uw schapen misleiden en vermoorden.

  Oh God! Sla alle tanden uit hun bek! Breek hun botten! Laat ze vergaan als water dat dat door de aarde verzwolgen wordt! Mogen hun levens waardeloos zijn als een pijl die al breekt op de boog!
  Zorg dat ze vergaan zoals een slak wegbrand onder de felle zon!
  Laten ze worden als een misgeboorte die nooit het leven zal meemaken!

  Vol blijdschap zullen uw mensen zijn wanneer wij Uw wraak over uw vijanden en de onze zullen meemaken Heer! In het bloed van die misdadigers zullen wij onze voeten wassen!
  En dan zullen alle mensen zeggen: Ja! Er is wel zeker een rechtvaardige God die rechtspreekt in de hemel en op aarde!

  In Jezus naam. Amen

 11. Heer dank u voor elke dag dat wij u mogen danken.
  weer kunnen genieten van de dag of de zon schijnt of het regent
  dat u in onze aanwezigheid bent, ons leidt in de weg die wij nemen dat u daarbij bent en ons niet laat dwalen in het slechte pad. Wij danken U voor het leven U ons geshonken heb het bloed van het lam. Heer ook bid ik voor de mensen die u niet kent, niet willen kennen en de mensen die hun rug tegen U hebben gekeerd, mogen ook zij U heerlijkheid en liefde kennen en terug krijgen. Heer ik ben blij U te mogen kennen en een kind van U te zijn mogen mijn wegen gezaaid zijn met U liefde, mijn hart vervuld met U geest en mogen mijn ogen voor altijd gericht zijn op U. Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *