De reikwijdte van mijn levensstijl

Sinds kort gebruik ik een geurtje van Calvin Klein. Maanden lag hij onaangebroken onder mijn bed en een paar dagen geleden besloot ik de stap te zetten om het flesje te openen en te gebruiken. Het is zo’n geurtje dat een heerlijke zoete parfum verspreidt. Overal waar je komt volgt deze zoete aroma je. De reikwijdte van mijn geur is groots en de uitwerking is verbluffend.

Iedere ochtend wanneer ik onder de douche vandaan kom en bijna ben opgefrist, resteert mij alleen nog het opspuiten van een zoete aroma over mijn lichaam. Geen dag wordt overgeslagen en iedere dag ben ik ervan overtuigd dat de aroma bij me is. Ik weet zeker dat de aroma bij me is, want de heerlijke geur bevestigt dit ten allen tijde.

Het idee dat je elke dag een geurtje bij je draagt en die niet onopgemerkt langs iemands neus voorbij kan gaan zette me aan het denken.

Het geurtje draag ik geen 24 uur per dag bij me, maar God is ieder moment van de dag bij me, tot het einde van de tijd.
 
En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Matteüs 28:20

Net als dat geurtje wat ik iedere morgen bij mij draag is ook God iedere dag bij mij. Is de reikwijdte van mijn levensstijl even verbluffend als het geurtje dat ik bij mij draag? Mensen die ik op straat passeer ruiken geheid dat ik een geurtje op heb, maar hoe is de uitwerking van mijn christen-zijn op mijn omgeving?

(…) Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matteüs 5:16

Mijn geur verspreidt zich wel voor de mensen, maar ik vrees dat mijn licht soms niet optimaal schijnt. Elke christen is als een licht in de wereld. We mogen door onze houding, door onze levensstijl, een licht zijn voor de mensen op ons heen. Ik vind het zo gemakkelijk om mee te gaan in een onschuldige roddel of om een scheldwoord te laten vallen wanneer ik bv. mijn voet stoot tegen een tafelpoot in de kantine.

Ik probeer de laatste tijd mijn licht te laten schijnen in plaats van een gedimd licht te zijn voor mijn omgeving.

Op welke momenten heb jij moeite om een licht te zijn voor je omgeving?

Zegen, Rob

Reacties

 1. Hallo Rudy,

  Wel eeen beetje off-topic allemaal waar het om ‘geurtjes’ gaat en het vergelijkingsmateriaal.

  Het enige dat ik je kan adviseren is om er wat sites op na te slaan wil je meer begrip krijgen aangaande satanisme. En dan speciaal de aanhangers van het ‘modern satanisme’, gestalte gegeven door Anton LaVey. Ben een modern satanist. Misschien dat je dan iets meer begrijpt wat ik tracht uit te leggen.

  Groet, David

 2. Tja, David, moet ik op jouw stukje nog inhoudelijk reageren? Lijkt me energie verspilling.

  Jouw subjectivistische ego is anders ook niet klein. Bovendien weet je zelf niet wat je schrijft; je bent satanist en gelooft niet in het bestaan van satan? En dan eis je van mij respect terwijl je het Christendom haat? Hoe kan ik iemand respecteren die zelf geen greintje respect op weet te brengen? Wel serieus blijven he.

  ————————————————————
  Dit bericht is bewerkt door het gebedsbroedersteam wegens provocerend gedrag. Rudy, je bent hierover geïnformeerd per e-mail. We hopen op je begrip. Groeten van het Gebedsbroedersteam.

 3. Hallo Rudy,

  “Groetjes en in naam van Jezus Christus de Verlosser en de Heerser van de wereld, bekeer je.”

  Hoe durf je! Ik me bekeren??? Wat een arrogantie!
  Dat heb ik reeds lang geleden gedaan. Typisch weer iets van een christen die geen respect kan hebben voor anders-denkenden maar wel de mond vol heeft van ‘respect’ in het algemeen.
  Nee, het klopt niet wat je schrijft omdat je waarschijnlijk geen flauw idee hebt wat satanisme precies is.
  Ik erken wel degelijk dat Jezus als mens bestaan heeft en haat hem zeker niet. Zie hem als gewoon mens met een iets te groot ego om zichzelf ‘zoon van god’ te mogen noemen. Mogelijk is deze passage in de bijbel er later door de eerste christenen aan toegevoegd en is aan Jezus meer macht toegeschreven dan hij in feite had.

  Er zijn diverse soorten satanisten. De een aanbid Satan als zijnde een machtige geest. Anderen zien in hem slechts een onderbewuste kracht die je kan controleren. Ik aanbid Satan niet omdat ik niet in hem geloof, zo ik ook niet in god geloof! Dat schreef ik toch al eerder? Roep slechts m’n onderbewuste krachten op die ik aanwend om mijn leven te vergelmakkelijken en ja, ik doe af en toe rituelen en spreek vervloekingen uit. Niet veel anders dan dat christenen bidden.

  Ik ga jou toch ook niet vragen om je te te bekeren tot het satanisme?

  Groet, David

 4. De onvergankelijkheid van God is buiten de bijbel op diverse plaatsen te vinden. Ik zal een aantal voorbeelden van vindplaatsen noemen.
  1) Te beginnen in de oerreligies of natuurreligies zoals je ze noemen wilt. Op diverse plaatsen in de wereld is de mensheid door alle eeuwen heen zich bewust geweest van bestaansvormen in een geestelijke wereld die buiten het bereik van de mens liggen.

  2) Blijkbaar noem jij jezelf God dus zul jij een stuk onvergankelijkheid bij jezelf moeten kunnen vinden.

  3) Het bestaan van een geesteswereld waarvan de macht reikt tot ver buiten het menselijk bevattingsvermogen wordt unaniem bevestigd door de vele filosofen die er door de eeuwen heen geweest zijn. Aristoteles, Socrates, Plato, Avinciënna, Averoës, Thomas van Aquino, Anselmus van Cantabury, om er een aaltal te noemen hebben het ontstaan van de logica, natuurfilosofie, metafysica, fysica, ethica, politica en estitica doen worden.

  Dit model is in de verlichting echter verworpen door schijnfilosofen die een feitelijk probleem hadden met het Jodendom in basis en in het verlengde met het christendom, maar dit als algemene religiekritiek hebben weggeschreven. Ook op jouw website lees ik een kritiek naar Jezus Christus, maar niet naar godsdienst beleving of religie in het algemeen. Dat kan ook niet, want dan zou je inzien dat je óók jezelf als aanhanger van het satanisme als religie, zou moeten bekritiseren en uit moet schakelen. Daar ben je jezelf goed van bewust en daarom kun jij niet meer hebben dan kritieken op zowel het jodendom als het christendom.

  Overigens zitten we wel op de zelfde golflengte: het bestaan van satan die ooit door God als aartsengel van het licht geschapen is – vandaar de naam Lucifer – is zowel voor jou als voor mij een feit. Ook een feit voor jou als satanist en voor mij als christen is dat lucifer gevallen is omdat deze zijn positie niet erkende en als schepsel de schepper wilde overheersen. Een ander feit voor ons beiden is het bestaan van Jezus Christus. Als jij echt een satanist bent, zul je Hem herkennen en als Zoon van God aan kunnen wijzen met je ogen dicht. Maar je háát Jezus omdat Hij meer macht heeft dan jij. Overigens als jij Hem niet aan kunt wijzen of herkennen ben je slechts een persoon die zonder nadenken zijn eigen hersenspinsel volgt.

  Ben eerst maar eens kritisch naar jezelf voordat je het bestaan van God ontkent. Want ook jij zult weten dat Satan zonder God niet kán bestaan.

  Groetjes en in naam van Jezus Christus de Verlosser en de Heerser van de wereld, bekeer je.

 5. Tsja, Rudy…………
  Ik weet niet of wij ooit op dezelfde golflengte terecht gaan komen. Ik hoop het van harte, maar heb er een zwaar hoofd in.

  Waar baseer je het trouwens op dat God ‘onvergankelijk’ is? Buiten de bijbel om natuurlijk.

  Mijn waarden zijn dat alles wat toegeschreven wordt aan god, zijn zoon en wie of wat al niet meer in de bijbel, onlogisch is. En berust op onzin bedacht door seniele joden die de bijbelboeken hebben geschreven in hun eigen tijd op heel verschillende locaties en los van elkaar met als enig doel – waarschijnlijk – macht uit te kunnen gaan oefenen op ‘de ‘dom gehouden’ mensheid. Ook een stuk angst in te boezemen en terreur uit te kunnen oefenen. Is ze aardig gelukt in de afgelopen eeuwen waar NB in ‘God’s naam’ honderdduizenden de dood vonden!

  Ik geloof slechts in mezelf. Ben mijn eigen God en mijn eigen Satan. Slechts wat ik zelf wil, doet er toen.
  Om meer inzicht te krijgen op jouw vraag verwijs ik je graag naar mijn weblog: https://cultus.wordpress.com/

  Groetjes, David

 6. Tja, als in jouw werkelijkheid God geen plaats heeft, dan is het vergelijk tussen een vergankelijk parfum en de onvergankelijkheid van Gods aanwezigheid inderdaad niet te maken.

  Laat ik dan de vraag van Rod dan omdraaien opdat we op de zelfde golflengte terecht mogen gaan komen: wanneer heb jij moeite om een bakermat te zijn voor de niet-gelovigen? En leg mij dan gelijktijdig eens uit wat jouw waarden zijn waar je die op baseert zodat ik jouw antwoord op de vraag vanuit jouw visie bezien, mee kan redeneren.

  Voor de rest heb je een leuke analogie gebruikt, Rob!

  Groetjes!!

 7. “Het geurtje draag ik geen 24 uur per dag bij me, maar God is ieder moment van de dag bij me, tot het einde van de tijd.”

  Wat heeft het een met het ander te maken? Zover ik overzie: niets. Zo kan je wel alles met elkaar vergelijken en heb je altijd gelijk.

  Zelf gebruik ik Chanel nr. 5. Gewoon omdat het lekker ruikt en lekker blijft ruiken een groot deel van de dag. ‘M’n vriend vindt dat ook lekker ruiken en daarom gebruik ik dat. Niet omdat me dat aan het denken zet waarmee ik dat gevoel van die reuk kan associeren.

 8. Nog even een aanvulling op de post;

  God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. 2 Kor. 2:14-15

  Groetjes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *