De keuze maken?

Afgelopen tijd heb ik nagedacht over keuzes maken. Vaak stel ik aan het eind van een blog een vraag en vraag ik of je een keuze wilt maken. Dit is een veel besproken onderwerp op Gebedsbroeders.nl. 

God is een vredige God die zich niet opdringt. God is alomtegenwoordig. God schiep ons niet zodat we altijd Zijn keuze zouden maken. Wij hebben de vrijheid om keuzes te maken en dus ook de keuzes die niet goed zijn en bij mensen veel verdriet teweegbrengen.

Als wij kiezen om iets aan God over te laten, geven we een stukje van onszelf aan God. Dan zeg je eigenlijk: “Ik kan het zelf niet, wilt U mij helpen?” Hiermee geef je aan dat je nederig bent. Daarnaast geef je aan dat je vertrouwt dat God het beste zal doen en je accepteert Zijn liefde.

Jezus heeft heel veel rechten. Hij was bij God en toch koos Hij om naar de aarde te komen om uiteindelijk onze schuld te dragen aan het kruis. Hij gaf alles op en dit was voor Jezus een keuze. Hij had het niet hoeven doen. Toch deed Hij het, omdat Hij ons lief heeft.

De keuze is belangrijk. God dringt zich namelijk niet op; Hij is makkelijk te vinden voor de mensen die Hem zoeken. In Deuteronomium 4 vers 29 staat dit zo beschreven: “Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt”. Als je God zoekt, zul je Hem vinden. Het is van belang dat je Hem hiervoor de ruimte geeft en je hart openstelt voor de aanwezigheid van God.

Als jij God nog niet kent, wil je Hem dan toelaten in je hart en Hem de ruimte geven om te laten zien wie Hij is?

Veel dingen zijn een keuze en veel keuzes maken wij uit ons zelf en vaak zonder na te denken. Andere dingen zijn een bewuste keuze. Als je God de ruimte wilt geven in deze keuzes kan God door je heen werken. Het kan zijn dat we zodoende keuzes moeten maken die je als mens niet snel wilt maken, maar als christen heel graag wilt maken.

Wil je bij de keuzes die je maakt God betrekken en zodoende keuzes met Hem maken?

Ik hoop dat deze blog je helpt om bij de keuzes in het leven stil te staan.

Gods zegen

Adriaan 

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *