People Standing Beside Pool

De kerk ben jij !!

We zijn er zo mee opgegroeid dat we naar de kerk gaan. Dat de kerk de plek is waar God is.
Maar hoe zit dat nu eigenlijk, God woont toch niet in een stenen gebouw, of zoals onze kerk in een sportzaal. Nee, ik geloof niet dat onze sportzaal de kerk is. Wij zijn de kerk.

Jij en ik zijn de kerk. Want de kerk is het lichaam van Christus. God woont niet in een sportzaal van cement en baksteen. Nee, God woont in ons lichaam. Wij zijn Gods tempel!

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
1 Korintiërs 3:16

De kerk is dus niet de tempel van God, Maar wij zelf zijn Gods tempel. Omdat God in ons woont. En van daaruit kan hij werken. Hij laat zich zelf door ons heen zien. Hij laat zijn liefde en zijn genade zien. Door jouw lichaam. Door jou!

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Efeziërs 3:16-17

Maar hoe kan God zijn werk doen in ons, hoe kunnen wij als kerk fungeren als wijzelf geen of weinig geloof hebben. We moeten wel op God vertrouwen. God kan minder goed wonderen doen in ons wanneer wij geen geloof hebben.

En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.
Matteüs 13:58

Als christenen zijn we samen één lichaam, iedere zondag vormen we als christenen een eenheid. Wij zijn het lichaam en God is het hoofd van ons lichaam.

Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Collossenzen 1:18

Iedere zondag vormen we dus samen als christenen de kerk. En mogen we elkaar aanvullen en bemoedigen. We komen bij elkaar om God te eren en Hem te aanbidden. We kunnen dus even goed buiten op een grasveld een kerk vormen en een super tijd met God hebben, dan in een stenen gebouw.

194 (Opwekking)
U maakt ons één.
U bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Het gaat er voornamelijk om dat een mooi gebouw niet persé de plek moet zijn waar mensen meer horen over Christus maar dat wij zelf de kerk zijn en dat wij ons dienstbaar opstellen in het lichaam van Christus, de kerk.

Hoe kunnen wij ons dienstbaar opstellen in het lichaam van Christus, de kerk?
Hier zijn honderden manieren voor, het is in ieder geval goed als je zelf op een rijtje hebt hoe jij je dienstbaar kunt opstellen in het lichaam van Christus. Ik vind het belangrijk om een aanstekelijk christen te zijn. En wanneer ik met twee vrienden praat, zijn we ook een kerk. We vormen een eenheid. Wanneer we goede gesprekken hebben en elkaar mogen bemoedigen en sterken. Ik bedoel we hoeven niet de kerk als middel te gebruiken om anderen met het geloof te laten kennis te maken. We kunnen ook prima zelf de kerk zijn in je eigen omgeving. Kerk zijn op je werk, op school of gewoon onder je vrienden.

Denk er eens over na hoe jij je dienstbaar kunt opstellen in het lichaam van Christus, de kerk.

Groeten Rob

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  Neem je wel eens aanstoot?

  Vanmorgen las ik in de Bijbel een stukje waarin beschreven wordt dat Johannes de Doper mensen naar Jezus stuurt om te vragen...

  Lichaam van Christus?

  Een tijdje geleden kregen wij een suggestie voor een blog. Deze tipgever stelde het volgende: “Tegenwoordig hebben christenen veel strijd onderling met...

  Samen…talenten inzetten

  Vorige week schreef ik over gaven en talenten. We mogen onze gaven en talenten ontwikkelen. Dit zal waarschijnlijk vanaf onderaan de ladder...