Samen…talenten inzetten

Vorige week schreef ik over gaven en talenten. We mogen onze gaven en talenten ontwikkelen. Dit zal waarschijnlijk vanaf onderaan de ladder beginnen met een nederige taak. Deze week wil ik verder gaan over dit onderwerp en schrijf ik een blog over ‘samen talenten gebruiken’. Samen als gemeente of als groep mensen.

In 1 Korintiërs staat het volgende: “Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: ik heb u niet nodig. Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk, en juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol, en onze minder edele leden worden met groter eer behandeld, doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zó samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen.” (1 Korintiërs 12:18-25)
In dit verhaal vergelijkt God Zijn gemeente met een lichaam. In ons menselijk lichaam werken alle lichaamsdelen samen. We worden geroepen om samen één lichaam te zijn, alle kerken bij elkaar. Binnen alle verschillende kerken moet er iemand zijn om koffie te schenken, iemand om mensen welkom te heten, er moet muziek gemaakt worden en er moet iemand zijn om Gods woord spreken. Allemaal talenten die God gegeven heeft aan verschillende individuen. Samen zijn deze losse talenten extra waardevol. Deze mensen kunnen hun talenten verder ontwikkelen. De spreker kan niet alles alleen doen en moet geholpen worden. Dit geldt voor veel taken in de gemeenten: samen ben je extra sterk. Tegelijk vormen we zo samen, alle kerken bij elkaar, één lichaam, één gemeente van Christus. Zodoende kunnen we ook voor elkaar zorgen en delen in elkaars vreugde en verdriet.

Wil jij onderdeel zijn van het ‘lichaam’ op deze aarde? Wil jij je gaven en talenten inzetten in je gemeente en jongerengroep?

Als je dit doet, zul je je eigen talenten ontwikkelen, terwijl je broeders en zusters leert kennen en van hen kunt leren. We hebben elkaar echt hard nodig!

Gods zegen!

Adriaan
 

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *