Dappere krijgshelden opgelet!

Dappere krijgshelden,

Ben jij een volgeling van Jezus? Sta je in vuur en vlam voor Hem?! Heb je een hart voor gebed, bemoediging, en aanvuring door de Heilige Geest en elkaar? Wil je een tijd apart zetten om met elkaar God te zoeken En Hem te vinden?

Jij bent bestemd om te leven en te heersen! Je bent geroepen door de Heer om een succes te zijn, en om gebruik te maken van Zijn voorzieningen voor een gezond en overwinnend leven. De HEER verlangt niet dat je een leven van verslagenheid, armoede en mislukking leidt. Wat je beroep ook is, je bent bestemd om te heersen, omdat Jezus de Heer van je leven is. Als je heerst in het leven, heers je over zonde, duistere machten, depressie, armoede, vloeken en over alle ziekten en kwalen; JIJ HEERST over de duivel en al zijn kwade plannen! (Geciteerd uit; Bestemd voor overwinning – Joseph Prince)

De Bijbel is er duidelijk over, Nader tot God en Hij zal tot u naderen. (Jak 4:8)
De tijd is gekomen om te gaan staan op het recht te mogen heersen in het leven.
Laten we gaan staan op Zijn beloften, God heeft alles al verkregen aan het kruis, zegeningen, genezingen en genade. Laten we op deze meeting de HERE aanbidden, De Heilige Geest de ruimte geven, en Gods genade, genezing en zegeningen ontvangen. Yeah!

Het gaat niet om wat jij moet doen, maar om wat al gedaan is. Gods genade kun je niet verdienen, begin te ontvangen wat JEZUS heeft gedaan!!

Romeinen 1: 10 En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. 11 Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, 12 of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.

Wij verlangen naar echtheid, bewerk het diep in ons hart. Ik roep het uit, Hij is HEER!

“Want de HERE is groot en zeer te prijzen”

Ik wens jullie een groots besef van Gods genade toe,

In Christus verbonden,
Rob

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  God maakt de verlossing af

  Vorige week schreef ik over de verlossing van Jezus. Jezus stierf als offerlam aan het kruis en verloste je hiermee van je...

  God is boos?

  Vandaag las ik in een boek een hoofdstuk over de liefde en boosheid van God. Deze dingen lijken op zichzelf niet samen...

  Kracht van het kruis (2)

  Aanstaande vrijdag is het goede vrijdag, de dag waarop we de kruisiging van Jezus herdenken. Vorige week schreef ik al over de...