Bestemd om te heersen

Onlangs heb ik per post een boek ontvangen van een geweldige vriend van me. Het boek heet ‘Bestemd voor overwinning’ en is geschreven door Joseph Prince. De eerste hoofdstukken heb ik al verslonden, en ik kan je vertellen.. Dit is een geweldig boek en een aanrader voor jullie allen!

Jij bent bestemd om te leven en te heersen! Je bent geroepen door de Heer om een succes te zijn, en om gebruik te maken van Zijn voorzieningen voor een gezond en overwinnend leven. De HEER verlangt niet dat je een leven van verslagenheid, armoede en mislukking leidt. Wat je beroep ook is, je bent bestemd om te heersen, omdat Jezus de Heer van je leven is. Als je heerst in het leven, heers je over zonde, duistere machten, depressie, armoede, vloeken en over alle ziekten en kwalen; JIJ HEERST over de duivel en al zijn kwade plannen! (geciteerd uit; Bestemd voor overwinning – Joseph Prince)

Weetje, de autoriteit om te heersen is volledig gebaseerd op Jezus Christus, geen zweverige uitspraak, geen praatje over positief denken of wat dan ook. De uitspraak dat je zult heersen is gebaseerd op een belofte die in de Bijbel is opgeschreven;

Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen, als gevolg van zijn val. Hoeveel heerlijker zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus! Romeinen 5:17

Zoals je leest, de Bijbel stelt heel duidelijk dat wij door Jezus Christus moeten heersen in het leven. Ontvang de overvloed van genade en de gave van gerechtigheid. Bid hiervoor.

God heeft het beste met ons voor, Hij wil dat we leven en heersen. God wil niet dat we een leven leiden waarin we last hebben van zonde, gevoelens van schuld en veroordeling, ziekte, depressie, financieel gebrek, gebroken relaties e.d. Wij zijn geroepen om deze lasten het hoofd te bieden. Overwicht te hebben over al onze uitdagingen en omstandigheden. NIET OM ERDOOR VERTRAPT TE WORDEN.

De tijd is gekomen om te gaan staan op het recht te mogen heersen in het leven.
Door het nieuwe verbond zijn wij rechtvaardig verklaard, niet omdat wij rechtvaardige dingen doen, maar omdat een mens, JEZUS, rechtvaardig is. Maar hoe heers ik nu eigenlijk?? Ontvang alles wat Jezus voor jou aan het kruis heeft volbracht.

2000 jaar geleden stief Jezus aan het kruis. Hij riep met luide stem: “Het is volbracht!” Dus alles wat jij nodig hebt om te kunnen heersen in dit leven werd daar aan dat kruis aan jou geschonken. God wil dat je begint met het ontvangen van zijn genade, zegeningen en genezing die Jezus al heeft ontvangen voor jou aan het kruis. Jij hebt er goed recht op, Je bent geschapen om te leven en te heersen!

Het gaat niet om wat jij moet doen, maar om wat al gedaan is. Gods genade kun je niet verdienen, begin te ontvangen wat JEZUS heeft gedaan!!

Ik wil een ieder nogmaals aanmoedigen het boek van Joseph Prince – Bestemd voor overwinning te lezen.

Veel zegen allemaal! Rob

Like deze blog!


Reacties

  1. – bedankt voor je tip!
    Ik heb een boekenbon waar ik dan nu een leuk idee voor heb.

  2. – ik heb nog één vers getuigenis, elke dag wel één en één van zondag, die ik toch graag wil opschrijven.
    Nu net zat ik met een pilsje bij het raam en had cellomuziek opstaan, boven. Ik las het stuk van Corrie ten Boom over vergeving, op het gedeelte waar de Heer zei dat ik het mocht openen en waar ondermeer stond dat de Heilige Geest in onze harten is uitgestort, zoals Romeinen 5`vers 5. Daarna stokte vervolgens de cdspeler. Ik ergerde me hieran, omdat het mijn rust vertoorde. De Heer zei, kijk niet naar de cdspeler, daar staat een engerd achter. Praat niet tegen de engel en knik niet. Ik ´Mag ik wel een vraag stellen´. God ´dat mag´. Dus ik vroeg aan de engerd ´waarom doet de cdspeler het niet?´, hij stokt namelijk normaal alleen bij het eerste nummer en dit was nummer zeven. De engel zei ´ik wil je leren dat jij zo bent als de cdspeler´. Toen pakte ik het boekje van Corrie ten Boom, het was dus andersom, ik weet het eerlijk gezegd niet precies. Ik kan me ook niet het ´hele gesprek´ herinneren, maar het kwam erop neer dat ik de overbuurman en overchick van verschillende adressen zag terugkomen en toen gaf mij de engel aan dat ik inderdaad ´losliet´. Vervolgens ging de cdspeler weer spelen.
    Het tweede getuigenis is van afgelopen zondag rond een uur of half elf. Ik luisterde naar aanbidding.net en het nummer dat ik geluisterd voordat ik iets anders ging doen, was het woord van Gid is geeuwig. Rond half twaalf of half één, ging ik weer naar aanbidding.net luisteren. Het nummer ging verder bij ´het woord van Gid houdt geeuwig stand´. Geeuw..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Goede tijden slechte tijden

Op mijn werk kijken de clienten graag naar goede tijden slechte tijden. Het heilige half uurtje op de afdeling noem ik het...

Brownies met poep op het menu

Iemand vertelde eens  dat velen christenen heel leergierig zijn. Ze verslinden boeken, zitten op de voorste rijen in de kerk en bezoeken...

Richt je aandacht (1)

Vandaag wil ik een passage delen uit het boek ‘Moeiteloos veranderen – Het Woord is het zaad dat je leven kan veranderen’...

Carry on – stop complaining!

Vandaag een overdenking in het engels geschreven door Joyce Meyer. Geregeld plaats ik op Twitter, Facebook en Hyves krachtige uitpraken van Joyce...