Ben jij het zout der aarde?

Afgelopen weet las ik een stuk in het Bijbelboek Marcus en deze tekst zette me aan het denken. De tekst gaat over zout, zout in ons leven. Tegenwoordig gebruiken wij veel zout en volgens onderzoekers zit er in ons voedsel te veel zout. Dit is gevaarlijk voor onze gezondheid. Zout zorgt er voor dat de smaak in eten behouden blijft. Ook kan zout zijn smaak verliezen als het in contact komt onder andere vocht. Daarnaast hebben we het in de christelijke wereld vaak over het zout der aarde zijn.

De test waarop ik doel, staat in Marcus 9 vers 50: “Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’”. Jezus roept je in deze tekst op om een smaakversterker te zijn, een smaakversterker in een toevoeging. Als ik kook, gebruik ik in bijna altijd zout. Ik vindt dat lekker in het eten, want het versterkt de smaak. Jezus vraagt van jou om je omgeving te versterken en op te bouwen. Je moet anders zijn en in positieve zin uitblinken.

Zoals ik al in de inleiding schreef, is te veel zout gebruiken niet goed en hierdoor kan je zelfs sterven. Als je te veel zout gebruikt gaat er iets mis. Dit is ook van toepassing op het Bijbelgedeelte. Als je te veel zout in het eten doet, is het niet lekker. Zo is het ook als je te veel je omgeving wilt versterken, want dan zullen mensen niet meer luisteren en ben je zelfs tot afbraak. Dit vraagt om met tact en gefaseerd anders te zijn en niet opdringerig te zijn. Besef dat mensen een eigen keuze hebben, die moet je respecteren. 

In de Bijbel, in het Oude Testament, staat dat God Zijn volk de opdracht geeft om bij het offeren zout aan het offer toe te voegen (Leviticus 2 vers 13). Dit is een teken voor het verbond tussen het volk en God. Dat verbond geldt nu ook voor jou, ook als je geen Jood bent. In dit verbond wat God sloot met Abraham belooft God dat Hij zal zorgen voor het nageslacht van Abraham en hen zal zegenen. Door het offer van Jezus ben je onderdeel van deze zegen geworden.

Wil je een goede smaakversterker zijn op deze wereld?

Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *