Als God zwijgt…

Jaap Dieleman is al 28 jaar getrouwd met Antje, samen hebben ze vijf kinderen en één kleinzoon. In zijn werk als evangelist heeft Jaap zo’n 40 landen bezocht en 16 boeken geschreven. Je vindt meer informatie over zijn zendingswerk “De Heilbode” op www.heilbode.nl

Toen Jezus stierf riep Hij uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” Dit was ongetwijfeld het donkerste uur uit Zijn leven. Ook in ons leven kunnen we soms het gevoel hebben alsof God ons verlaten heeft, maar ik heb goed nieuws voor u, God zal ons nooit verlaten. Hij zegt immers: “Ik ben met u tot de voleinding der wereld”. Maar hoewel God ons nooit vergeet of verlaat kan Hij soms wel zwijgen. En juist Gods zwijgen kan ons heel zwaar vallen.

God kan zwijgen in zijn liefde (Sefanja 3:17). Ook kan Hij zwijgen vanwege onze ongerechtigheden (Jesaja 59). In dat geval moeten wij ons bekeren zodat de barrière uit de weg geruimd wordt en wij Zijn stem weer kunnen horen. Soms lijkt het ook alsof God zelf ons ontmoedigt. Zoals Elia tot Elisa zei: “Wil je niet liever hier blijven?” Maar Elisa zei: “Zo waar de Here leeft, ik zal u niet verlaten”.

Laat je dus door niets en niemand ontmoedigen en afhouden van het volgen van Jezus. Ook Jezus zei tot zijn discipelen, nadat velen Hem hadden verlaten: Wilt gij ook niet weggaan? Maar ze zeiden: “Tot wie zouden wij dan moeten gaan? Gij immers hebt woorden van eeuwig leven”.

Waarom zwijgt God?
Ik geloof dat God soms zwijgt, of ons ogenschijnlijk ontmoedigt, om te zien of wij werkelijk vastbesloten zijn om de hele weg met Hem te gaan. Toen de Syrofenicische vrouw tot Jezus kwam en Hem smeekte om haar dochter te genezen, zweeg Jezus. Eerst liet Hij de discipelen, die haar bij Jezus vandaan willen hou¬den, hun gang gaan. Daarna zweeg Hij voor enige tijd en tenslotte noemt Jezus haar een hond. Maar haar absolute vertrouwen in Zijn goedheid, deed deze vrouw volharden. Toen de Here dat zag, kon Hij zich niet meer inhouden en zei: O, vrouw, groot is uw geloof, uw ge-schiedde naar uw geloof. (Matteüs  15: 21-28) Ik kan de diepe liefde van Jezus voor deze vrouw bijna aanvoelen.

Waar je nu misschien ook doorheen gaat, er komt beslist een einde aan die ‘tunnel’ en dan zal God alles wat Hij beloofd heeft waarmaken, dan zal Zijn licht doorbreken en zal Hij je uitredden en tot ere brengen. Hij zal een keer in je lot brengen en alles laten meewerken ten goede. Want God is niet veranderd en wat Hij deed met Job, met Jozef, met Ruth, met Mozes en met David, zal Hij ook met jou doen.

Blijf dus op Hem vertrouwen, ook als God nu zwijgt.

Groeten Jaap Dieleman

Like deze blog!


Reacties

 1. Zijn zoon Daniel, komt vaak in Dronten, zo vader zo zoon(wat een zegen).

  zegen van hier

  Johannes

 2. Ik heb Jaap alang niet gezien en niet gehoord,maar ik zie Jaap als en soort vader,dit blijf ik zeggen.Jaap houd van God en van mensen.Ik zie hem nog steeds als een vaderfiguur voor velen. Met Jaap kan je tenminste lachen. en ook genieten van de dingen van God.er zijn vaders te kort,geestelijke vadres.

 3. Hallo Jaap
  Het is al lang geleden dat wij elkaar persoonlijk kenden, ik weet dat onze relatie verziekt is door het beeld dat anderen mensen je gegeven hebben over mij. Toch wil ik je danken voor je aandeel in mijn leven, ik spreek dan niet over negatieve dingen, maar kijk naar alles wat jij voor mij betekent hebt. Ik wil jou en Antje danken voor al die zegeningen die ver uitstijgen boven ons menselijk denken. God zegen jou en je gezin, bless Carina

  Carinadejong [at] hetnet.nl

 4. Een mooie blog, maar ben ook niet anders gewend van Jaap. Ik geloof ook zeker dat het waar is wat hierboven in deze blog staat, maar ook dat God bij je blijft en je steunt in zware tijden, ook al merk je dat misschien niet!! – Dag en nacht Heer, waakt Gij als een Herder over mij –

 5. Mooie blog. Leerzaam:)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Never give up your dreams

Bijna heel christelijk Nederland is momenteel op de Pinkster conferentie in Biddinghuizen, in de volksmond uitgesproken als ‘Opwekking’.. Wellicht overdrijf ik ietwat,...