Zwak zijn!?

De afgelopen weken hebben we kerst gevierd, misschien (te) veel gegeten, het nieuwe jaar in geknald, gefeest en misschien ben je wel lekker vrij van werk of studie geweest. Inmiddels is de vakantie weer voorbij en ben je al weer druk aan de bak. Ik hoop dat je goede dagen hebt gehad waarin je jezelf kon zijn. Het kan ook zo zijn dat je je sterker hebt voorgedaan dan dat je op dat moment was. 

In de tweede brief van apostel Paulus aan Korinthe schrijft hij het volgende: “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Korinthe 12:9-10).

De kracht van God wordt in zwakheid zichtbaar. God had kunnen zeggen: “Ik beslis over leven en dood en laat mijn Zoon bij Mij blijven en naar gelang Mijn stemming zal Ik mensen wel of geen eeuwig leven geven”. God deed dit echter niet; Hij stuurde de Heilige Geest op pad om Maria te bevruchten en Jezus werd geboren als een klein mannetje. En in een stal nog wel! Het leven van Jezus verliep niet als een koning en Hij werd uiteindelijk opgehangen aan een kruis.  Dit verhaal kennen jullie, dus tijd om terug te gaan naar het Bijbelgedeelte.

Bij ons is het ook zo, als je zwak bent en je jezelf niet op de voorgrond zet, wordt Jezus in je leven machtig. Dit geldt niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Ziet iemand eerst jou en dan in het klein de God waarin je gelooft? Of het ziet iemand jou en daarachter een grote God waaruit je je kracht put? Als je het Bijbelgedeelte leest, zou je zelfs kunnen zeggen dat God de ruimte krijgt om de kracht van Jezus in je te laten werken en wonen als je zwak bent. Zoals het Bijbelgedeelte zegt: “Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig

Wie laat je achter jezelf zien? Een kleine of een grote God?

Gods zegen!

Adriaan
 

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *