We zijn uit God geboren, wat houdt dit in?

Vandaag wil ik een studie delen van Lawson Perdue over ‘Realiteit in Christus’ van afgelopen week op Charis Bible College.  Ik geloof in de kracht van hartsopenbaringen over wie jij bent in Christus. Hopelijk helpt onderstaande studie je hierbij. Goede week nog, Rob

Toen je in Christus ging geloven werd je een nieuwe mens, met een nieuwe geest. We zijn uit God geboren, we hebben het leven van God. We hebben de eigenschappen van God binnen in ons. We hebben het karakter van God binnen in ons. We zijn een geestelijke generatie.1 Petrus 2:9 zegt dit: Maar u bent een uitverkoren geslacht. 

We zijn een uitverkoren geslacht. Je bent een nieuwe schepping in Christus. Ik heb het erover wie je van binnen bent.  Als er staat dat je een uitverkoren geslacht bent, dan heeft Hij het erover dat je God ‘hebt’ binnenin je. Jullie zijn een koninklijk priesterschap.  Wat gebeurde er dus toen we gingen geloven? We werden een nieuwe schepping. We werden opnieuw geboren. Wij hebben de geslachtslijn van Jezus in ons. We werden wedergeboren. 

Johannes 3:3-7: 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

En dan zegt Jezus in vers 6: Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Er is een fysieke geboorte en een geestelijke geboorte. Er is een uiterlijke mens en er is een innerlijke mens. 

1 Petrus 1:23: u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk  zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Je bent geboren door het Woord, dat levend is en blijvend. En het is onvergankelijk zaad. Het brengt oogst voort naar zijn eigen aard. Wat wil dit dus zeggen, dat we opnieuw geboren zijn en wat gebeurde er toen we in Christus gingen geloven? We werden opnieuw geschapen, bestemd om te slagen en we ontvingen een erfenis in het gezin van God. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben geboren uit God en ik ben wedergeboren. Ik ben van de geslachtslijn van Jezus.

Zeg het hardop voor jezelf: Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Dezelfde Geest die Jezus opwekte uit de dood leeft in mij en heeft mijn sterfelijke lichaam levend gemaakt. Ik ben geboren in gezondheid. Ik ben geboren in gerechtigheid. Ik ben geboren  met autoriteit. Ik ben een kind van God. Ik ben de natuur van God. Ik heb het leven van God. Ik heb de liefde van God. Ik heb de kracht van God. Ik heb het geloof van God in me. Ik ben bestemd om te slagen. Ik ben bestemd om te winnen, want Jezus leeft in mij!

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *