Wat God van jou verwacht..

Vandaag zal de laatste dag zijn van het jaar 2008. Voor de een geweldig gezegend jaar en voor de ander een jaar om snel te vergeten. Ik wil jullie vandaag allereerst een geweldig gezegend 2009 toewensen!

De HERE heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Micha 6:8

Heb je het goed gelezen? God vraagt van ons om ons te houden aan zijn geboden. Wees eerlijk en rechtvaardig. Klinkt als een onmogelijke opdracht hé. Toch vraagt God het aan ons. Je zou je kunnen richten komend jaar op aspecten die duidelijk tegen Gods wil in gaan. Probeer er van los te komen. Verwerp het. Als je Jezus lief hebt, houd je dan aan zijn geboden. Laat in ieder geval zien dat probeert je te houden aan zijn geboden. Wees eerlijk naar jezelf en vraag jezelf af of je God werkelijk lief hebt.

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Joh 14,21

Doe je best om liefdevol zijn, je naasten lief te hebben als jezelf. Wees je ervan bewust hoeveel Jezus hield van zijn medemens. Als iemand je morgen vraagt om wat voor hem te doen. Doe het dan zonder mopperen en/of tegengas te geven, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matteus 5:16)

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Filippenzen 2:14-16

Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ Marcus 12:31

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 1 Petrus 3:8

De hoogmoed van een mens brengt hem ten val, eer is weggelegd voor wie bescheiden is. Spreuken 29:23

God wil dat we nederig zijn, als bescheiden mensen leven met God. Ben jij bereid om de minste te zijn? God zal je belonen voor je nederigheid, in Gods ogen ben je pas werkelijk groot als je nederig durft te zijn. Gaat dat jou lukken in 2009? Wil jij je er in ieder geval voor inspannen om nederig te zijn?

Luister”, zei Hij. “Wie zo’n kind namens Mij met open armen ontvangt, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt God Die Mij gestuurd heeft. Want wie het meest nederig is, is pas werkelijk groot.” Lukas 9:48

Twijfel je nog steeds? Jij? Nederig? Oké, ik heb een laatste Bijbeltekst voor je opgezocht.

Eerbiedig ontzag voor de HERE houdt in dat u het verkeerde, de trots, de hoogmoed en de goddeloosheid haat. Spreuken 8:13

Ik heb mijn best gedaan om toe te lichten wat God goed vind en van jou verwacht…

 1. Wees eerlijk en rechtvaardig
 2. Wees liefdevol voor je naasten
 3. Wees nederig/ bescheiden

Lees de post nog eens over, onderzoek het en behoudt het goede.

Gods zegen toegewenst,

Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. Beste Getuige,

  Ik hoop dat ik als Rooms Katholiek mag reageren op jouw vraag die je onderaan je reaktie stelt.

  Allereerst vind ik persoonlijk dat we elkaar tekort doen door te zeggen dat onze kerk de beste is.
  De Kerk is de Bruid van Christus, die in haar veelkleurigheid verschillende accenten heeft. Maar we zullen in hokjes blijven denken zolang we onze identiteit in de kerk vinden en niet in Christus Jezus.

  Verder vind ik dat we wederzijds naar elkaar gezondigd hebben en nog doen door elkaar te veroordelen en verketteren, en elkaar niet te zien als gelijkwaardige broeders en zusters in de Heer.

  Ik deel met jou de pijn van het verketterd worden als een afgodendienaar, maar ik erken ook dat de Rooms Katholieke kerk in dit alles wel eens te ver is gegaan. Er zijn verschillen in geloofsbeleving en interpetatie, maar er is meer dat ons een maakt dat wat ons scheidt.
  Een aantal jaren geleden nog zei Mgr. Simones nog op de t.v. “dat we allen afhankelijk zijn van Zijn genade”.

  Ik hoef de kerk niet te verdedigen, nog de Rooms Katholieke, de Protestante of de Pinksterkerken. En sinds ik dat niet meer doe heb ik overal broeders en zusters gevonden.

  Christus stierf voor mijn zonden, en net zo voor de zonden van de Evangelische tieners wiens gebedspartner ik ben. Christus vrees voor mij op de derde dag net als voor mijn collega’s uit de Christelijke boekwinkel.

  Ik denk over bepaalde dingen anders, maar de basis van ons geloof is bij allemaal hetzelfde. En Gods Woord is de basis.

  Mijn geloofsleven is verrijkt door mijn broeders en zusters uit de andere kerken.

  Groetjes,
  Gopds zegen en nabijheid toegewenst
  Kees.

 2. Hoi Rob,

  Natuurlijk wil ik graag beginnen alle lezers een zalig en gezegend nieuwjaar toe te wensen.

  Je haalt een aantal stevige versen aan over hoe met elkaar om te gaan. Stevige, maar mooie versen. Versen die je aan willen moedigen tot het trappen op je persoonlijke rem, om eens stil te worden en een gewetensonderzoek te doen.

  Een gewetensonderzoek, ik doe dat dagelijks als dagafsluiting in mijn completen-gebed, om eens na te gaan waar onze liefde naar de Heilige Drieëenheid toe wat gefaald heeft. Eens in de twee á drie weken ga ik naar mijn geestelijk begeleider om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen om mijn liefdesband met God te herstellen en te intensiveren. Met deze priester bespreek ik globaal wat er regelmatig uit mijn gewetensonderzoek komt. Ik leer er veel van enwel dat ik na ieder biechtgesprek het mysterie van Jezus steeds verder weet te ontrafelen. Iedere dag als ik het sacrament van de Eucharistie (= de communie) ontvang, maakt me dat klein omdat ik realiseer dat de geconsacreerde Communie werkelijk het Lichaam van Jezus zelf is die in mij komt. Dit liefdessacrament helpt mij óók om mijn menselijke gebreken te onderkennen, herkennen, erkennen en te kennen. Ook wat uit mijn persoonlijk gebed rind het sacrament komt, bespreek ik met mijn geestelijk begeleider en daar waar er gebreken uit komen, vraag ik hier ook vergeving voor aan Jezus zelf in het sacrament van boete en verzoening.

  Aan mezelf merk ik dat mijn nederigheid en zachtmoedigheid groeit door het ontvangen van de sacramenten; hoewel deze twee deugden bij lange na niet op het niveau zijn waar het van mij als gelovig christen verwacht wordt te zijn.

  Na deze uiteenzetting heb ik wel een vraag voor je, beste Rob. Hoewel ik denk dat jij geen sluitend antwoord kunt geven.

  Waarom wordt ik op een aantal websites waar naar jullie site linkt, als een of andere quasi afgodsdienaar en occulte Maria aanbidder behandeld? En dat door mensen die in hun schrijven zeggen vol te zijn van God, Jezus, Heilige Geest, Bijbel en wat al niet meer. Natuurlijk is de Leer van de RK Kerk een zeer uitgebreide en is in één artikel de “zaak” niet samen te vatten. Maar is de liefde in zo genaamde christelijke mensen die ondanks dat er vragen beantwoord worden hun mening niet bij willen stellen omdat men zo ontzettend hardvochtig vol overtuigd is van het eigen gelijk?

  Het doet mij pijn te zien dat door menselijke starheid en vooringenomenheid nooit een eenheid onder de christenen kan komen; het mystieke lichaam van Jezus – zoals Paulus in de diverse brieven beschrijft – blijft maar gewond en bloeden.

  En toch zie ik ook tekenen van hoop. Bijvoorbeeld in jullie gebedsbroeders website. Onbevooroordeeld schrijven jullie vanuit je hart, zoals jij in bovenstaand artikel doet, best Rob. Natuurlijk schrijven jullie vanuit je niet-katholieke achtergrond, maar dat zegt iets over wie je bent en waar je nu staat. Dat houdt de mogelijkheid tot dialoog en beweging open. In wezen zijn jullie daarmee katholieker dan dat jullie kunnen vermoeden en de meeste “traditiekatholieken”….

  Ik hoop dan ook komend jaar weer een aantal artikelen van jullie hand aan te treffen die uitnodigen tot discussie en dialoog en het overbruggen van de afstanden tussen de Katholieke en niet-katholieke christenen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Ga jij je doel achter na?

Afgelopen zaterdag heb ik in Zwolle de 4 Engelse mijl hardgelopen. Door een vriend van mij was ik uitgedaagd om aan dit...

Oh, Oh mijn hart!

Het zou stom zijn om teveel energie en tijd in uiterlijke schoonheden te stoppen, toch?! Teveel is nooit goed. Smaken veranderen, gadgets...