Vergeving

Als we emoties hebben met kenmerken van jaloezie, boosheid of woede gedreven door wonden of pijn uit het verleden, dan hebben we genezing en bevrijding nodig, omdat dit soort emoties zonde produceert.

Vaak kennen we de condities van ons hart niet en denken we dat we het prima doen. Maar dingen kunnen zo in ons verborgen zijn dat we ons niet eens bewust zijn dat er een probleem is. (Geciteerd uit boek van Joy Parrott – Gelijkenissen in de nacht)

Ieders binnenste en hart is ondoorgrondelijk Psalm 64:7b

Herken jij je in deze emoties? Heb jij pijn of wonden opgelopen door bepaalde gebeurtenissen in je leven? En herken je hierin woede, boosheid of jaloezie?

Stel je had op de basisschool een klasgenoot die altijd de populairste was, die altijd veel vrienden om zich heen had, en die jou altijd plaagde.Dit kan al tientallen jaren geleden zijn maar toch heb je nog een bepaalde woede in je als je terug denkt aan deze jongen.

Of je werkte vroeger bij de slager en werd daar van de een op de andere dag zonder pardon ontslagen. Was je toen niet ontzettend kwaad op je baas?!
De kans is groot dat als je nu terug denkt aan je baas dat je een boosheid voelt in het diepste van je hart.

Deze emoties die gedreven worden door wonden of pijn uit het verleden produceren zonde, je voelt weer een woede bovenkomen, en je krijgt bijvoorbeeld weer negatieve gedachten over deze persoon. God vraagt van ons ( hoe moeilijk het ook is ) dat we vergeving aan deze mensen vragen.

9 Bid daarom als volgt:Onze Vader in de hemel,laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komenen uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brooddat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden,zoals ook wij hebben vergevenwie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving,maar red ons uit de greep van het kwaad.14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.  Matteüs 6:9-15

Maar wat nu als je nog iedere dag nachtmerries hebt van het feit wat die persoon jou heeft aangedaan. Dat het je nog iedere dag achtervolgt.
Die persoon verdient geen vergeving, alleen maar haat. Zul je misschien wel denken. God is hier heel duidelijk in. God deelt de klappen wel uit, niet jij. “Mij komt de wraak toe en de vergelding” ( Deuteronomium 32:35 en Hebreeën 10:30)

Dus hoe moeilijk het ook kan zijn, toch vraagt God van ons om onze medemens te vergeven.

Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Matteüs 6:15

Wanneer wij het niet over onze lippen verkrijgen om een ander te vergeven, hoe zit het dan met God. Matteüs 6:15 geeft aan dat God onze misstappen dan ook niet vergeeft. Kortom doorzoek je leven eens, en denk erover na wie jij eigenlijk nog zou moeten vergeven. En zet dan ook deze stap. Stap op deze persoon af en vraag hem om vergeving. Amen?

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.  Matteüs 18:21-22 

We moeten onze broeders en zusters blijven vergeven, hoe moeilijk dat soms ook is.

Gods zegen!  Groeten Rob

Reacties

 1. ook in deze post vind ik weer goed onderwijs

 2. Een jongere ben ik niet,maar ondanks mijn 46 jaar wil ik toch graag een reactie achterlaten.
  Het was mogelijk voor mij om iemand te vergeven die mij onmetelijk veel pijn en verdriet heeft bezorgd en dat nog doet!
  Dat is niet makkelijk , dat is ook niet iets wat van het ene op het andere moment gaat.
  Toch was en is het mogelijk .
  Vanuit de liefde van God , die mij meer heeft vergeven dan waar ik ooit boos over zou kunnen zijn!
  Ik heb die ander door de ogen vam God mogen leren zien , als iemand met een levensgrote nood.
  Toen Jezus de schare zag ,met al hun schuld,pijn, verdriet hun frustraties etc en Hij werd met ontferming bewogen.
  Als wij God bidden om een bewogen hart voor de ander, ook voor degene die ons misschien nog zoveel verdriet en pijn doet, schenkt Hij ons Zijn bewogenheid en zullen de ander met andere ogen gaan bezien .
  De ander verandert er niet door ,maar wel onze hartsgesteldheid ten opzichte van die ander.
  Kunnen we het oordeel over die ander loslaten en daadwerkelijk vergeven.
  dit is geen theorie ,maar werkelijkheid voor mij geworden en ik kan zeggen nu zonder wrok naar die persoon toegaan en hem zelfs liefhebben met de liefde van Jezus.
  ik ben niet afhankelijk van zijn woorden of gedrag ,maar ben vrij om lief te hebben!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *