Prijs God in al je nood

Afgelopen tijd las ik een Psalm van David. In deze Psalm prijst David God en vertelt hij over God. Deze week wil ik een stukje uit deze Psalm met jullie delen.

De Psalm waar ik op doel is Psalm 34:
“Ik zal de HEERE te allen tijde loven,
Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.
Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE;
de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.
Maak de HEERE met mij groot,
laten wij tezamen Zijn Naam roemen.

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord,
en mij gered uit al wat ik vrees.
Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan;
en hun gezicht werd niet rood van schaamte.

Deze ellendige riep en de HEERE hoorde;
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
De engel van de HEERE legert zich
rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
Proef en zie dat de HEERE goed is;
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt” (Psalm 34:2 t/m 9).

In deze psalm roept en prijst David God en vertelt Hij van Zijn grootheid. Als eerste stelt David voor om God samen groot te maken en dit voortdurend te doen.  Dit heeft effect. David vertelt dat Hij God zocht en God hoorde hem en antwoordde. Je mag God met eerbied zoeken. Dit Bijbelgedeelte zegt dat je je niet hoeft te schamen. Vervolgens vertelt David dat God hem hoorde en hem verloste uit al zijn noden. God zendt zelfs engelen om je heen als je God zoekt en deze engelen zullen je beschermen. David daagt je in het laatste vers uit om God te vragen en je zult niet teleurgesteld worden. Je heb namelijk bij Hem je toevlucht gezocht.

Ik wil je uitdagen om heel Psalm 34 te lezen, elke dag tot God te bidden en in dat gebed je dankbaarheid en je nood voor Zijn troon te brengen.

Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *