Lofprijs en aanbidding: het nut en de noodzaak

Persoonlijk houd ik van goede aanbiddingsdienst in de kerk. Met lofprijs en aanbidding kunnen we Gods troonzalen binnenkomen, Hem naderen, Hem de eer en lof geven die Hij verdient! Wil jij Hem ook de eer en glorie geven die Hij verdient?

Aanbidding helpt ons om de poorten van God binnen te gaan (Psalm 100:4). De poorten van Zijn paleis. Door God te loven en te prijzen richten wij ons op God en stijgen we op naar de troonzalen van God. Daarnaast proclameren we Zijn woord en Zijn beloftes over onze levens. Hierdoor leren we Gods woord en beloftes kennen. In 2 Korintiërs 12:2 wordt gesproken over de derde hemel. Dit kan dus betekening dat er ook een eerste en tweede hemel is. Ik denk dat je deze drie hemelen kan zien als de aarde, de hemelse gewesten en de hemel. Dit betekent dat we als eerste in lofprijs en aanbidding onze aardse gedachten en bezigheden achter ons laten en ten tweede door de hemelse gewesten heen moeten aanbidden om tenslotte bij de poorten van het paleis van God te kunnen komen.

Het boek Psalmen staat bomvol lofzangen voor de Heer. Zo staat er in Psalm 95 het volgende:
‘Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang.’ (vers 1 en 2)
‘Luister vandaag naar zijn stem: ‘Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn, toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.’ (vers 7b t/m 9)

In deze Psalm wordt de noodzaak van aanbidding aangegeven. Er staat dat we zullen jubelen en juichen voor onze Heer, waarmee wij Hem kunnen naderen. Aan het eind van de Psalm wordt er aangegeven dat we naar Zijn stem kunnen luisteren. God wil Zijn daden in ons leven laten zien. Ik denk dat we wel dicht bij God moeten komen, Hem moeten naderen, als we Zijn stem willen verstaan. Hierbij moeten we ook onze geest op Zijn frequentie afstemmen, zodat we in Zijn troonzalen kunnen komen.

Het boek Psalmen sluit af met Psalm 150, een lofzang. Hierin wordt aangegeven dat we God mogen loven met hoorngeschal, harp en lier, dans en tamboerijn, snaren en fluit. Wat een feest mogen we er van maken en dit alles tot de eer en glorie van onze Heer en Heiland!

Als we God aanbidden moeten we dat doen op onze eigen marnier. Het is zinloos om een spel te spelen of een toneelstukje te doen voor de mensen om ons heen. God ziet namelijk ons hart aan, Hij doorgrond en kent ons (1 Samuel 16:7 en 1 Koningen 8:39). God kijkt naar wat er echt vanuit ons hart komt.

Alles wat leeft, loof de Heer! Halleluja.
(Psalm 150:6)

Goede week, Gods zegen!

Adriaan
 

Reacties

  1. We moeten HEM aanbidden in de Geest en in waarheid!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *