Liefde uitdelen

Ik denk dat de meesten wel weten wat het belangrijkste gebod is uit de Bijbel.
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Matteüs 22:36-40

Hoe geef jij inhoud aan dit gebod, je naasten liefhebben. Met elkaar kunnen we eenvoudig een hele opsomming maken. Ik heb mijn naasten lief door niet over ze te roddelen, door tijd met ze door te brengen, te steunen/ bemoedigen etc.

God vraagt van ons om niemand iets verschuldigd te zijn, behalve liefde. Dat zou eigenlijk betekenen dat je de hele dag bezig bent met liefde uit te delen. Probeer je het eens voor te stellen. Je wordt wakker, je geeft je moeder een knuffel en zegt dat je van haar houdt. Je haalt de vaatwasser leeg en loopt naar school. Je stopt wat kleingeld wat je nog hebt liggen in je broekzak in het mandje van een zwerver en wenst hem een prettige dag. Vervolgens begroet je een klasgenoot die je eigenlijk niet echt mag. Etc. Etc.

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde Johannes 15:9
God heeft ons lief, hoe zou het zijn als we vanuit die liefde proberen onze naasten ook lief te hebben. Hoe kun jij in je omgeving liefde uitdelen. Want hoe zou ons leven eruit gaan zien als we onze naasten werkelijk liefhebben?

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Romeinen 13:8-10

Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Romeinen 15:2

Stuur deze week eens iemand een sms’je, een e-mailtje, een kaartje of deel de liefde uit door op pad te gaan. Ben benieuwd naar jullie verhalen.

Fijn weekend,
Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *