Jong en oud in contact

Met een vaste regelmaat ga ik de gemeente in. Nee, ik ben geen predikant. Ik ben een gepensioneerde postbode van 72 jaar. Ik heb dus geen hogere scholing gehad. Ik bezoek niet alleen de mensen van mijn leeftijd, ook bij jonge mensen kom ik over de vloer.

 Niet in een hoge frequentie hoor maar zo af en toe doe ik dat. Eerst praten we over het weer en zo. Bij de jonge gezinnen over het werk en of de kindertjes.

Jonge mensen. Ze hebben naar de mens gesproken nog een heel leven voor zich. Ze hebben nog alle kans om carrière te maken. Er zit meestal een leeftijdsverschil in van 40 a 50 jaar. Jonge mensen hebben vaak een heel andere mening over muziek, kunst etc. Ook over de invulling van een kerkdienst hebben ze wel eens een andere mening dan de ouderen gewend zijn. Ouderen hebben vaak een hele andere opvoeding gehad. Heel veel ellende mee gemaakt. Ik dus ook. Hoe overbrug je dat van beide kanten? Dat is in de eerste plaats door te luisteren naar elkaar. En dan blijkt regelmatig dat de afstand helemaal niet zo groot is als dat het lijkt. Sterker nog, er is veel meer dat ons bindt dan we denken. Het geloof dat God ons heeft gegeven is zo enorm samenbindend. Daarin is geen verschil tussen jong en oud. Dat is uniek in deze wereld.

Ik lees in Spreuken 8 vers 22, en verder, over de band tussen God de Vader en Zijn Zoon. Wat een bijzonder mooie verstandhouding en een intieme band wordt daar beschreven. Alles wat de Vader maakte was Hij getuige van. De wolken, de oceanen, de bergen, het zand, de flora en fauna. Jezus, was er bij in alles wat God maakte. Jezus was de lieveling van de Vader. En Jezus was altijd verheugd in de aanwezigheid van God. Wat een mooie inkijk geeft de Bijbel ons hier in die unieke verhouding. In het slot van Spreuken 8 is voluit Jezus Christus aan het Woord. Vers 35: Wie Mij vindt, vindt het leven. Wie aan Mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad. Wie Mij haat, bemint de dood.

Maar wat ook bijzonder is, is dat Jezus uit dat hemels paradijs neerdaalt naar de aarde om ons te redden. Zo lief heeft God ons. Wat een Wonder, voor Jong en Oud.

Egbert, Tiel. https://home.tiscali.nl/eavandehaar

Reacties

 1. Nog een keer Albert. Ik kreeg van Bert o.a. de volgende tekst aangereikt :
  De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.

  Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.

  Deze staat in de Statenvertaling. Ik denk dat deze meer duidelijkheid geeft. Maar moeilijk blijft het wel.
  Ik denk het gelovig aanvaarden dat dat het belangrijkste is.
  Egbert.

 2. Hierbij wil ik mijn persoonlijke gedachte weergeven over de tekst in Spreuken 8 vers 22, betreffende de schepping van Jezus.
  We weten, dat Jezus uit God is geboren. Bij deze gebeurtenis heeft God de gestalte van Jezus bewerkstelligd. We moeten dit zien als een geestelijke schepping, hetgeen dus anders is dan de manier waarop Adam en Eva geschapen zijn. We kunnen dat weer terugzien in de Geloofsbelijdenis van Nicea, waarin we lezen dat God óók de Schepper is van al wat onzichtbaar is.

 3. Ik zou dit zeggen:
  Spreuken 8 gaat over de Wijsheid.
  Op dichterlijke manier wordt daar gezegd dat de wijsheid als eerste is ‘geschapen’, dwz: voor heel de schepping uitgaat: zonder wijsheid kon/wilde de Heer niet scheppen. heel zijn scheppinmg is blijk van zijn wijsheid.
  Maar dat ‘geschapen’ is dichterlijk.

  We weten dat onze Here Jezus de volmaakte wijsheid is, dus de vervulling van Spr 8 – maar dat moet je weer niet zo wringen dat je Christus letterlijk in Spr 8 inleest zodat ook hij ‘geboren’ zou moeten zijn.

  Overigens vindt U in Kol 1: 15 b een interessante paralel – weer dichterlijk beschreven: nl dat Hij (nl Gods Zoon) de ‘eerstgeborene is van de ganse schepping.’ Daarmee is ook weer niet gezegd dat hij geschapen is, maar wel dat hij aan heel de schepping vooraf gaat, ja dat alles bestaat door Hem, in zijn Liefde.
  Ulbe.

 4. Na Egbert, 17 okt, en Ulbe, 22 okt, is er niet veel toe te voegen. Toch nog dit: aan de verschillen in de vertalingen is te zien, dat het niet makkelijk te vertalen is, en ook dat hier niet het woord ‘scheppen’ van Genesis 1:1 gebruikt is. Er moet iets staan als: (verworven als het begin van zijn weg), vóór al zijn werken, vanaf toen. Spreuken 8 gebruikt voor het begin van Wijsheid verder nog woorden als gemaakt, voortgebracht, geboren. Maar ja, hoe zeg je, dat de wijsheid eerder was dan alles, en bij God?

 5. Dat is een hele diepzinnige vraag Albert. Daarop kan alleen maar een diepzinnig antwoord gegeven worden, lijkt mij. Jezus is wel in het vlees verschenen door Zijn geboorte, maar Hij was er al voor Zijn geboorte. Over het geschapen zijn tast ik nog wat in het duister. Het lijkt mij ook heel moeilijk, of onmogelijk, om daar ook een volkomen antwoord op te geven. Geloof alleen is volgens mij het meest bepalend.

 6. Wat een liefde proef ik uit uw blog! Deze liefde bouwt bruggen!

 7. Egbert, dank voor jouw mail. Jouw antwoord op Spreuken 8, 22 klopte met mijn vermoeden. Misschien kan jij of iemand anders uitleggen waarom er staat: toen Hij Zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst Mij.
  Wij weten eigenlijk, dat Jezus niet geschapen is, maar uit God geboren. In de geloofsbelijdenis van Nicea staat over Jezus dat Hij is: God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de Ware God; geboren, niet geschapen, een in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is.

 8. 458 keer bekeken. Voorwaar een mooi resultaat. Ik hoop dat ze er wat aan hebben gehad.
  Dit artikel is nu ook te vinden op: https://hennepe.jouwweb.nl
  Groet van Egbert van de Haar.

 9. Een waarheid als een koe Egbert!Ondanks dat we in ons leven geplaagd worden door de gevolgen van onze zonden, geeft God ons in Zijn onmetelijke liefde nu al heel veel uit pure genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *