Liefde en eenheid

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Gods liefde heet agape liefde. Dit is een liefde die zegt: Het kan me niet schelen wat je me aandoet of ontmoedigt of hoeveel stormen er ook zijn, God houdt onvoorwaardelijk van mij, dus ik hou onvoorwaardelijk van jou.
Ik zegen en bid voor je dat je Zijn liefde ook leert kennen en ik zal mijn vreugde niet laten stelen van me. De boze is niet ons probleem, hij is al overwonnen.

Prediker 10:8 zegt :… wie een muur doorbreekt, zal door een slang gebeten worden.

Het eerste wat Adam deed na zijn zonde was de vrouw en God de schuld geven.
We moeten leren de schuld bij onszelf te zoeken (klaagliederen 3:40), bij degene die de omheining heeft afgebroken, die door God om ons heen is gezet. Wij alleen kunnen de boze (of anderen) toelaten om ons uit balans te brengen die ons stukje grond (zekerheid, gunst, genade van God) wil stelen. Dit voorkom je door je te laten leiden door de vrucht van de Geest en niet door je eigen emotie of ontmoedigingen.

Het doel van de boze is om de mens van het besef te roven dat God van hem houdt. Zodra je dat besef hebt dan zal je liefde naar God en elkaar groeien en eenheid tot stand komen.
Als de Here al had gezegd bij de toren van Babel:” de mensen zijn 1 geworden, nu is voor hen niets meer onmogelijk”, des te meer dan de kinderen Gods in eenheid toch?

Dus waar denk je dat de boze zijn best op zal doen? Om de liefde en eenheid tussen ons en God en naar elkaar te verstoren..

Als je negatief praat over de ander dan acht je de ander niet hoger dan jezelf, zoals de bijbel beschrijft (heet dat vloek). De stormen en situaties zijn kneed- en vorm processen van een kind van God om liefde in praktijk te brengen. Wie is of wat is dus belangrijker, Gods woord of het woord van de slang of van de ander?

Shalom, Samuel

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *