Jezus is gestorven voor al onze kwalen

Jarenlang kampte ik met een dubbel plaatje van God. Ik wil jullie een voorbeeld geven. Enerzijds geloofde ik dat God liefde was, en anderzijds geloofde ik dat het Gods wil was, of dat hij het had toegelaten dat ik last had van een kwaal, stotteren.

Afgelopen vrijdag heb ik een chapeltalk (kanselpraatje) gehouden voor alle studenten. Ik heb er voor gekozen deze persoonlijke boodschap ook aan jullie mee te geven. Ik hoop dat jullie erdoor bemoedigd en aangemoedigd worden.

Ik geloofde dat Hij mij zo had gemaakt, en accepteerde de kwaal in mijn leven, het werd een deel van mijn identiteit, en maakte mij onzeker. Pastors, familie en vrienden hebben mij bemoedigd dat Mozes ook stotterde en een groots man was. Dit gaf mij hoop en geloof, maar ook onbewust een verkeerd plaatje van God. Had die God die liefde is, ervoor gekozen, het toegelaten, dat ik vreselijke momenten door moest maken en door het leven moest gaan met onzekerheden e.d. Zou God de schuldige, de verantwoordelijke zijn voor mijn spraakprobleem? Ergens geloofde ik beide waarheden.

Immers het leven van Mozes was vast ook niet makkelijk. Mozes was voordat hij door God werd geroepen zwaar van mond, en zwaar van tong. Ik nam hiermee genoegen en sloeg het op in mijn waarheidsbox. Maar wacht eens even, God heeft een nieuw verbond met zijn ons gesloten. Een veel mooier verbond! Ik hoef jullie het nieuwe verbond niet uit te leggen, ik maak daarom een sprongetje..

Het kruis van Jezus maakt alle verschil! Door het bloed van Jezus Christus zijn wij schoongewassen van alle zonde. En Jezus is gestorven voor al onze ziekten en kwalen.

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Jesaja 53:4a

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 1 pet 2:24

Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen. Psalmen 103:3

Als Jezus ons ziekten, ons lijden, onze pijn op zich nam, waarom zouden wij het dan voor een tweede keer blijvend moeten dragen? Als jij een zonde begaat, waarom zul je dan na het belijden de schuld bij je moeten blijven dragen? Jezus is gestorven voor onze ziekten en zonden. We hebben autoriteit, macht, een voorrecht gekregen door de dood van Jezus Christus. Door Zijn dood is het testament vrijgekomen. We zullen dezelfde werken doen als Jezus, en zelfs nog grotere. Door het kruis hebben we nu al aanspraak op de vergeving van zonde en genezing van ziekten en kwalen. Ik geloof dat mijn spraakprobleem al is gedragen aan het kruishout. Ik Ben vast beraden en standvastig. Ja, ik zie uit naar de uiterlijke manifestatie. De dag dat ik vloeiend en vlot zal spreken.

In 3 Johannes 1:2 wenste Johannes zijn geliefde broeder Gajus het volgende; Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Ik geloof dat God dit jou en mij ook wenst.

Groeten Rob

Like deze blog!


Reacties

 1. @Nodoubt: hier sluit ik me helemaal bij aan. Zonde kan alleen aanwezig zijn bij keuzes die verbonden zijn met verantwoordelijkheid, dus met vol besef. Een kind of volwassene met downsyndroom kan dan ook onmogelijk verloren gaan omdat hij of zij niet het volle besef heeft zoals wij dat wel hebben. Ze beschikken niet over ons ge-weten. Geestelijk gehandicapten komen niet in het oordeel, dieren ook niet, omdat ze niet bewust gekozen hebben voor datgene waarvan ze dus terdege wisten dat het zonde was.
  Ik vind het plausibel de uitspraak over de armen van geest ook op hen te betrekken, maar er is meer betekenis aan te geven. Als ik het goed heb betekent het woord arm in het Grieks op die plaats bedelaar. Zij die hunkeren naar geest, zullen verzadigd worden. Dat is zo. De goddelijke Verlosser voorzag ook daarin. De volheid van de Geest Gods is voor zulke armen, omdat ze zich niet willen voeden met wereld, duivel en vlees.
  Demonisch heeft er helemaal niets mee te maken. Dan krijg je ontsporingen zoals in sommige Afrikaanse landen waar men kinderen wil verbranden omdat de duivel erin zit. Foute boel, helemaal niet uit God. Zulk denken is demonisch, laten zij die zo denken voorzichtig wandelen en wakker worden, want ze worden bedrogen tot in hun tenen.

 2. Hehe Alle Zonden en ziekten (lichamelijk en geestelijk) zijn gedragen en als wij daar als christenen voor bidden in “Jezus” naam zullen ze genezen dat is een belofte die hij ons heeft gegeven =D en als het niet gebeurt probeer het de volgende keer gewoon weer! hoe vaker je het doet hoe meer genezingen je zult zien omdat je in autoriteit groeit en de vijand hoort geen enkel stukje grond te krijg in 1 van onze lichamen. Thats the kingdom.

 3. Joshua ik vind het een beetje jammer hoe je reageert in de reactie op 18 februari.

  Je begrijpt mij niet helemaal denk ik, wat ik al vanaf reactie 1 probeer te zeggen is dat het niet zeker is dat wanneer je gelooft in Jezus alles je voor de wind gaat, en dat is wat ik een beetje proef in de blog en in jullie reacties. Geloven in Jezus Christus is geen garantie voor een leven hier op aard waarin alles maar goed gaat. Ook in de bijbel is dat te zien kijk naar idd Paulus maar ook stefanus en andere appostelen zijn voorbeelden. Ook leert Jezus al dat aardse rijkdom geen belangrijk punt is.
  Het allerbelangrijkste is Jezus Christus kennen in je leven en om even te reageren op de negative toon in je reactie van 18 feb. Er zijn mensen die aardse armoede kennen maar ontzettend veel zegen ervaren van onze Heer en Heiland die zich niet uit in aardse rijkdom. Zegen van God is niet te meten met aardse rijkdom.

  En wat betreft genezing ja die is voor iedereen, alleen niet bij iedereen komt deze hier in de gebroken wereld aan het licht, de volledige genezing ontvangt een ieder wanneer we bij de Heer zijn in Zijn koninkrijk. Daar ontvangen wij een nieuw lichaam en zullen wij worden als Hem en zal God de tranen van ons afvegen.

  Groet en zegen John

 4. Ik betreur de reacties hier, ik kan net zo goed niks zeggen want volgens mij gaat het 1e oor in en het andere er uit.

  Ik heb niet gesproken over het verloren gaan van mensen die down syndroom hebben.
  Dus waarom met zulke kritiek komen, wat volledig absurd is.
  Deze downsyndroom komt door het voorgeslacht ben ik van overtuigd.
  Het kan wel degelijk door een geest veroorzaakt zijn, wat het ook zijn zal het is en blijft iets wat we niet hoeven te accepteren.

  Er zijn mensen die armoede kennen dus?
  Net of ik geen armoede heb gekend, je moet niet zomaar dingen in gaan vullen, mijn vader zit al heel mijn leven in de WAO, denk maar niet dat ik niet weet wat het is om arm te zijn. Gelukkig heb ik nooit echt honger geleden, maar daar is dan ook alles mee te zeggen.
  En als je zo denkt dan komt dat ook niet bij iedereen aan het licht, dat is gewoon negatief denken.

  1 vraag heb ik aan jullie, waarom hebben jullie zoveel moeite met dat iets mogelijk een demon is.
  Het hoort normaal te zijn dat in elke gemeente elke zondag demonen uitgeworpen worden hoor. Dus ik zie het probleem niet, of zijn jullie bang dat je moet erkennen dat je misschien zelf gebonden bent.

 5. Ik weet niet waarom mensen altijd zo blijven steken bij de zondeval.

  We hebben nu de goddelijke natuur gekregen, dit zegt Petrus.
  Het oude is voorbij het nieuwe is gekomen.
  Dus waarom nog blijven zeuren over de gebroken wereld, Jezus het volmaakte offer is geslacht om alles te herstellen en nog krijgen mensen het voor elkaar om er over te zeuren?
  Dit is weer geloven met je zintuigen.

  Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die éne, veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die Ene, namelijk Jezus Christus. Romeinen 5:17. Let op het woordje heersen!
  Wij, die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven? Romeinen 6:2. Met andere woorden niet mogelijk.

  Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. let op: opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde.

  Waarom altijd blijven plakken bij de zonde en de zondeval, terwijl de afrekening nu beschikbaar is. Ook krijgen mensen het altijd voor elkaar om het te verplaatsten naar de toekomst, naar dan zal ik een verheerlijkt lichaam hebben et cetera, de bijbel is voor nu niet voor later in de hemel ofzo.
  Grappig dat mensen het zo vaak over de hemel hebben, terwijl hier bijna niet over gesproken word in de bijbel en dat is met reden.

 6. Ik wil hier mee niet zeggen dat ik niet wil om kijken naar de mensen in nood, zeker niet ik wil bewogen met ze zijn. Met een instelling van we blijven altijd zitten met onze zonde dan kom je er ook niet nee, en daar bij is dit ook volstrekt niet bijbels.

 7. Hallo Rob, je schrijft in je post: als Jezus onze ziekten, ons lijden, onze pijn op zich nam, waarom zouden wij het dan voor een tweede keer blijvend moeten dragen?
  Dan vervolgens trek je de conclusie dat je al onderweg bent naar lichamelijke genezing en dat het een feit worden daarvan een kwestie van tijd is. Zie ik dat goed?
  Ik zou je willen vragen, niet als kritiek of aanval, maar om je beter te begrijpen, wat je dan doet met teksten als die waar Jezus zegt: wie niet elke dag zijn kruis op zich neemt en mij volgt, kan mijn discipel niet zijn en Paulus die zegt: elke dag draag ik het lijden en sterven van Christus in mijn lichaam om.
  Het volgen, leerling zijn van Jezus betekent toch juist dat wij net als Hij bereid zijn tot kruisdragen, lijden op die smalle weg die Hij zo benadrukt als de enige weg naar de hemel? Christus is niet in de eerste plaats gekomen om lichamelijke zaken te verhelpen, al doet Hij dat ook en wel om zijn goddelijke zending te onderstrepen, het is als het ware zijn ID, en zijn macht over letterlijk alles, inclusief de lichamelijke dood, te bewijzen, Hij is gekomen om ons te behoeden voor het vuur van de hel. Hij heeft voorgoed duidelijk gemaakt dat de hel bestaat en eeuwig is, maar ook de oplossing voor dat brandende probleem volkomen aangereikt. Dat is het centrale gegeven van het heel nieuwe verbond. Als we de Zoon door en in de Geest maar volgen zal de Vader straks niet boos zijn als we moeten sterven. Zaligheid, vrede en de hemel. Wij dwaalden rond in onwetendheid en zonde en waren met open ogen maar toch blind op weg naar de hel. En Hij laat helder zien dat de weg naar de hemel juist een weg is van afzien van al het aangename, overvloedige en genotvolle, dat al gauw het zondige wordt op aarde en van gaan door de kleine deur die nederigheid vereist, onthechting, afzien, worden als een kind, gaan voor en op de smalle weg, de weg die Hij ook zelf gegaan is, de koninklijke Weg van het Kruis. Wat roept Hij voordurend? Volg mij. ‘Venite con me’ in de film van Pasolini. (aanrader voor deze 40dagentijd)
  Ik geloof dat wij niet te veel moeten focussen op lichamelijke genezing die sowieso tijdelijk is zoals alles van het lichaam. Op latere leeftijd ondervind je dat je toch van alles af moet leggen wat je lichaam betreft. Je krijgt stramme gewrichten, zwakkere en kwetsbare spieren, slechte ogen en oren, kwalen en ongemakken, beperkingen op elk mogelijk gebied en dat kun je allemaal wegzetten op de Smalle Weg die God met je leven gaat om je de hemel in te krijgen, als je het wilt zien.
  Het maakt je los van jezelf en van de aarde. Het werkt verlossend. Ook Paulus spreekt van een doorn in het vlees die hij niet wegkrijgt hoe hij er ook om bidt. Een grotere apostel en leerling is er niet geweest denk ik, al zijn ze allemaal zeer groot. Toch verloste God hem daar niet van. Misschien dacht God: dat houdt hem nederig, dan zal hij zich nergens op verheffen, niet roemen behalve op het dragen van zijn kruis en er dagelijks aan herinnerd worden dat hij moet sterven en geoordeeld worden.

 8. @Jan Paul

  Je kruis opnemen is niet ziekte accepteren omdat ‘het er nu eenmaal bij hoort’. De ongelovigen moeten ook ziekte verdragen. Daarin kan de betekenis van het kruis opnemen dus niet gevonden worden lijkt me. Het betekend keuzen maken en smaad/lijden/strijd verdragen alleen omdat je Jezus volgt en dat tegen de wereld in gaat. Dat is dus een duidelijk verschil met de ongelovigen en naam-Christenen.

  De doorn in het vlees van Paulus had m.i. meer te maken met een vleselijke ‘doorn’ op 2 voeten. Als in doorns en distelen, om over de slangen en wolven in schaapsklederen nog maar te zwijgen…

  Laten we niet vergeten dat we niet geschapen zijn om ‘geesten’ te zijn in ‘de hemel’. Maar om levende zielen te zijn op aarde.

  @Joshua,

  “Waarom altijd blijven plakken bij de zonde en de zondeval, terwijl de afrekening nu beschikbaar is. ”

  Je weet het antwoord al. Het is wat we zien en kennen en dat is makkelijker ’te geloven’ dan het ontzichtbare van Gods woord.
  Sommige genezingen gebeuren snel, direct en andere vergen een lange tijd waarin het geloofsvertrouwen beproeft wordt. We geloven tegenwoordig in wat de dokter zegt en niet in wat de Bijbel zegt. De meeste mensen gehoorzamen niet aan de Bijbel. Ze onderzoeken niet dagelijks wat Gods wil is. Dus als ze ziek worden gaan ze ook niet als eerste naar God toe maar naar de wereldse voorzieningen. Terwijl de Christelijke manier juist andersom is. Ga eerst naar God. Altijd en met alles, en dan pas andere mogelijkheden bekijken.

  “waarom hebben jullie zoveel moeite met dat iets mogelijk een demon is.”

  Met die mogelijkheid heb ik geen moeite. Heb jij er trouwens wel moeite mee als een ziekte of lichamelijk gebrek NIET direct door een demon zou komen, maar door ‘de zondeval’, de degeneratie van ons DNA? En door verkeerde keuzen van MENSEN (onder invloed van geesten) maar dus niet in de zin van “er zit een demon” in.

  Zo moet je denk ik het down-syndroom verschijnsel wel zien hoor. Ze hoeven niet ‘genezen’ te worden, zouden ze meer verstand hebben… hebben ze ook kans om verloren te gaan zoals wij. In zekere zin hebben zij, hoe apart het misschien ook klinkt, een ‘vrijkaartje voor het eeuwige leven’ denk ik. Wil je ze daar van ‘genezen’ ?

 9. Joshua ik begrijp niet zo goed waarom je geirriteerd wordt. Zelf reageer je op een zeer eenzijdige manier wanneer mensen iets anders denken, kijk bijvoorbeeld naar de reactie op 18 feb aan mij gericht.

  Even voor de duidelijkheid ik geloof wel degelijk in het werk van demonen en ik geloof ook in het feit dat we daar vrij van moeten komen. Het is alleen zo dat ik niet geloof dat bijvoorbeeld mijn rugklachten het werk zijn van een demoon, het is het gevolg van een gebroken wereld.

  En volgens mij is er nooit gezegd dat jij geen armoede hebt gekend of zoiets dergelijks dus waarom noem je dat zo specifiek?

 10. Verder wil ik nog even zeggen dat dit volgens mij weer zo een discussiee is die misschien beter gevoerd kan worden wanneer je gewoon in het echte leven tegenover mekaar zit.

  Weet je ik het idee dat er helemaal niet zo ’n gat zit tussen het eens zijn met elkaar en het oneesn zijn maar woorden die opgeschreven worden, worden nog wel eens verkeerd ingeschat.

  groet en zegen

 11. Even voor de duidelijkheid nogmaals, ik geloof zeer zeker dat God het goede met mij voor heeft alleen dit is iets anders dan welvaart. God heeft ook het beste voor met de christenen die vervolgt worden en met christenen die in armoede leven.

  Het punt is dus niet dat ik niet geloof dat God het beste met ons vor heeft dat geloof ik zeer zeker. Vergeet niet dat we in een gebroken wereld leven en dat de satan aan ons trekt. In alles wat ons overkomt en wat we tegen komen moeten we blijven vertrouwen en bouwen op God onze Heer n Heiland.

 12. Hallo allemaal.

  Ik wilde even zeggen dat ik het eens ben met John! Echt 100% eens.

  Sommige mensen worden trouwens genezen en anderen niet. Je kunt niet altijd zeggen dat het aan hen ligt of de vernieuwing van hun denken. Echt niet…sorry maar ik heb het zelf ervaren.

  Korte situatieschets…ik heb een stofje in mijn hoofd dat te weinig aangemaakt wordt waardoor ik angstig wordt en ook mijn eetlust verlies. Dit is aan elkaar gekoppeld. Ik neem sinds een tijdje medicijnen hiervoor en dit gaat heel goed.
  Ik heb hier heel lang over getwijfeld. Ik kon niet geloven dat God het wilde dat ik dit had. Mensen zeiden het zit tussen je oren en dat je met het veranderen van je denken dit op kon lossen. En ik hoop ook dat dit zo is. Ik ben hier ook mee bezig, maar daarmee alleen kwam ik er niet. Ik heb gebeden ik heb dingen uitgesproken ik heb God gevraagd of er nog andere dingeni n de weg stonden en ik heb tapes geluisterd over het onderwerp, ik heb alles gedaan wat ik kon. En daarnaast heb ik mij aan God overgegeven toen ik niet meer kon. En toch ging het niet weg. Ik zat op den duur zo diep dat het niet meer ging en toen ben ik met de medicijnen begonnen. Ik kan je niet zeggen wat dat voor een opluchting was uiteindelijk. Toch zegt nog steeds iets in mij soms dat ik dit niet nodig zou moeten hebben,maar feit is zonder kan ik niet op het moment (trust me ik heb het geprobeerd).

  Als mensen dan zeggen dat God je gezond wilt hebben dan denk ik ja dat klopt, maar toch is er de zondeval geweest waardoor nu eenmaal dingen gebeuren. Toch geloof ik met een vaste hoop dat God alles maar dan ook alles ten goede kan keren, zelfs dit!

 13. John.

  Geweldig mooi dat je een gelukkig man bent, dat je een kind van God bent die de genade van God kent, prijs God hier voor.
  Het evangelie is ook welvaart, dat klopt precies.
  En natuurlijk ga je door problemen en moeiten die ken je, maar alles zal ten goede worden gekeerd. Anders zou het machtige glorieuze evangelie van Jezus Christus niet zoveel te bieden hebben.
  Als jij dat nergens leest, dan of je leest het niet goed, of je wilt het niet lezen.
  Als er al staat dat Jezus al mijn ziekte heeft gedragen, als er staat dat demonen uitgeworpen worden zieken genezen, dan is dat ook zo, dan is het zo dat God mij wilt genezen.
  Weet je dat 1467 keer ongeveer in jouw bijbel staat: Ik zal!
  Als God spreekt in zijn woord, Ik ben de Heere uw Geneesheer.
  Dan mag het toch over duidelijk zijn. Tenzij je omstandigheden meer zeggen schap hebben volgens jou.
  En iedereen gaat door moeite en pijn heen, maar God keert het ten goede, en elk probleem brengt een zegen met zich mee, het zal jou weer dichter bij God brengen, hoe moeilijk dit ook klinkt.
  Het is dus wel bijbels, ik kan je honderden duizenden teksten geven die aangeven dat God het goede met je voor heeft, en dat Hij niet wilt dat je ziek bent of pijn hebt of armoede hebt.

  Met vriendelijke groet Joshua.

 14. Ten eerste wil ik even zeggen dat ik een gelukkig man ben, een kind van God die de genade van God heeft mogen ontvangen in en door Jezus Christus. Ik leef omdat Hij is opgestaan en leeft.

  Nodoubt even over dat eten en dergelijke in Romeinen 14 lees ik toch heel wat anders.

  Joshua, Hetgeen wat jij zegt komt op mij over als welvaartsevangelie, zo van wanneer je christen bent gaat alles je voor de wind, geen pijn, geen armoede enz. Jij zegt dat hetgeen jij zegt bijbels is, Ik lees dagelijks het woord en ik kom dit niet tegen.

  Het is mij genoeg te weten dat ik een kind van God ben door genade, ik ben gerechtvaardigt niet door eigen werken maar door de genade van God verkregen in en door het offer van Jezus Christus aan het kruis op golghota. God is met mij elke dag weer opnieuw en Hij zorgt voor mij daar geloof ik in en daar vertrouw ik op, mijn hoop en vertrouwen is geheel op Hem die mij in en door Jezus Christus heeft aangenomen als Zijn kind.

  Groet en zegen, John

 15. John.

  Wat is meer waar jou omstandigheden of het woord van God?
  Het woord van God is meer waar, ik weet ook wat het is om ziek te zijn en om armoede te hebben en om pijn te hebben.
  Dus wat is meer waar?
  De bijbel is er duidelijk over.
  Dat ziekte niet bij ons hoort, en armoede niet, en pijn ook niet.
  Dus ik zeg daar niet maar even wat, het is bijbels.

 16. @John, mooi dat je niet beledigt bent en de Bijbel bestudeert!

  In Galaten 3 wordt gesproken over de vloek v.d. wet. De vloek v.d. wet is de straf van de dood. De zonde is de overtreding v.d. wet (1 Joh. 4:3). Iedereen zondigt (1 Joh. 1:8-10). Wie zondigt wordt door de wet vervloekt en verdient de dood. Rom. 6:23

  Wie in Christus gelooft die voor ons de vloek is geworden mag gerechtvaardigd worden. Dit is dus de belofte, Christus maakt ons vrij.

  Maar er is meer vloek en er is meer verlossing dan alleen het voorgaande. 1 Joh. 5:16,17 en zie ook de Bijbelteksten in de blog over genezing.

  Wanneer je als Christen erg slordig met je lichaam omgaat (eetgedrag bijv.) haal je een vloek over jezelf. Je lichaam zal er onder lijden. Dit heeft niet direct te maken met DE vloek v.d. wet maar met EEN vloek waarover Gods woord (wet) ook duidelijke dingen zegt in de spijswetten. Nl. als je bepaald eten eet dat door God verboden is gaat het nadelig voor je zijn. En zo zijn er nog veel meer vaststaande wetten, bijv. op financieel gebied.

  Toch kan niemand dan zeggen dat je niet meer de belofte van eeuwig leven hebt. Want DE vloek is nog steeds weggenomen. Je kunt jezelf wel weer plaatsen onder DE vloek v.d. eeuwige dood als je ernstig gaat zondigen en je niet meer daarvan bekeerd. Maar das weer een iets andere discussie.

 17. Heey Jenny.

  Ik snap dat heel goed, geeft niet niks.
  God is zeker groot halleluja, ik blij met een zuster als jij. Ik denk dat je God heel oprecht zoekt en dat je echt Jezus volgt, dankjewel daar voor, dit is voor mij weer een bemoediging. Ik soms ook nog wel wat fel over hoor :P.
  Hoe ga ik met me zusje om, zij is het liefste zusje wat je maar kan wensen, me zusje heet Grace en ik zou er niet anders mee omgaan als ze geen down syndroom had.
  Je kan gewoon zien dat ze gevangen is in haar geest, ik ben er van overtuigd dat dit demonisch is, dat is niet eng ofzo.
  Mensen moeten over hun eigen eer heen, en durven te erkennen dat ze gebonden zijn.
  Ik heb ook al veel bevrijding gehad en er moet zeker meer volgen. Dat is iets wat voelt als pijn, maar je moet gewoon even over je eigen eer heen. Ik denk dat dit niet zo zeer over de zonde val gaat, maar eerder het voorgeslacht.
  Daarom kwam Jezus ook, nu is het mogelijk voor ons om nog intenser om te gaan met God dan Adam en Eva deden, om nog dichter bij God te komen, daar ben ik van overtuigd.
  Het is niet altijd makkelijk idd, maar we moeten het ook niet heel moeilijk maken :P.

 18. @John

  Ik ga je dan ook niet veroordelen en mijden omdat we een verschil van mening hebben over bijzaken zoals eten en wellicht feestdagen etc.

  Wel blijf ik bij mijn opvatting dat we een eigen verantwoordelijkheid hebben om uit te zoeken wat de Bijbel zoal zegt over diverse onderwerpen. Dus ook over eten en feestdagen. Dat heeft niet zozeer te maken met rechtvaardiger worden uit werken maar Gods wil beter leren kennen en gehoorzamen. God gaf Zijn wetten niet voor niks aan ons. Dat deed Hij uit LIEFDE en wij mogen door het houden van Zijn geboden ZEGEN ontvangen.

  @Jenny

  Er bestaat natuurlijk een wisselwerking tussen lichaam en geest. Je lichaam beinvloed je gemoed en vice versa.

  De medicijnen kunnen je helpen. Maar helpen ze je ook werkelijk op de lange termijn vraag ik me wel af. Of moet je ze altijd blijven gebruiken met het risico op totale afhankelijkheid en de totale stopzetting van het aanmaken van desbetreffende stofje door je lichaam omdat de medicijnen dat nu doen?

  De oplossing die God aan ons gegeven heeft is anders. Een herstel van het lichaam o.a. door gebruik te maken van Zijn apotheek. Hmm? Ja… Zijn apotheek de natuur. Maar ja, daar kunnen de grote farmaceutische bedrijven geen cent aan verdienen he. Toch zijn er boeken vol met wijsheid over kruiden en oliën en zogenaamde ‘alternatieve’ geneeswijzen die neerkomen op het gebruik maken van natuur en wetenschap zonder dat men ‘aan de pillen moet’.

  God wil ons zegenen door Zijn natuur. Dit begint met GEZONDE VOEDING. Dat is nl. een groot probleem tegenwoordig. Als je weleens gekeken hebt naar alle gifstoffen in ons eten en drinken en lucht… dan is het nog een wonder dat we niet veel zieker zijn.

 19. John.

  Citaat John: Even voor de duidelijkheid nogmaals, ik geloof zeer zeker dat God het goede met mij voor heeft alleen dit is iets anders dan welvaart.
  Wat?!? God heeft het goede met je voor maar dat is niet welvaart? wat is het dan sterven van de honger? in een doos leven?
  Het is helemaal niet vroom om te zeggen ik hoef geen welvaart, het is veel vromer om te zeggen: halleluja dank U Jezus U zegent mij en geeft mij welvaart.
  En ook de christenen die vervolgt worden kunnen gezegend worden, ik bedoel Paulus heeft ook honger gekend et cetera, maar dat bleef niet zo.

  @Jenny.

  “Sommige mensen worden trouwens genezen en anderen niet.”
  Wat?!? dus het is een soort van uitverkiezing? van wie geneest een soort van loterij?
  Ik dacht dat Jezus voor de gehele mensheid gestorven was.
  Als dat in de bijbel staat dan is dat ook voor jou.
  Het hoeft niet alleen het vernieuwen van je denken te zijn, vaak is dit zo.
  Maar het kan heel goed zijn dat je gewoon bevrijding nodig hebt, oeh dit klinkt wel heel eng, nee het zal toch niet ? dat is toch alleen in Afrika. Het is heel normaal dat christenen bevrijding krijgen, als die niet zo is. Dan vraag ik me af of ze ook echt bekeerd zijn.
  Angst is iets van de satan, ik snap je moeilijkheden wel, ik heb heel veel in me leven mee gemaakt, ik ga verder niet in details.
  Maar de satan heeft je precies waar hij je wilt hebben aan de medicatie. Medicatie is niet jouw redding, Jezus is dat!
  Ga gewoon in je positie staan als kind van God, neem autoriteit over je situatie, je moet goed begrijpen dat de satan geen enkel zeggen schap heeft over jou, weersta die angst en breek de heerschappij van die demon in Jezus naam.
  Als je er voor kiest om dat te doen zal ik wel eerst de medicatie weg gooien.

  Groetjes Joshua.

 20. Jezus is inderdaad in principe voor iedereen gestorven, dus om onze (mijn) doodstraf over te nemen, en wij daarvan verlost zouden zijn, maar veel mensen zeggen: laat maar zitten, ik hoef jou offer niet waarmee je de straf gedragen hebt die ik verdiend had door mijn oude leven in zonde en onwetendheid. Ik blijf liever zondigen, want dat is lekkerder (bras, bras, zwelg, zwelg, smak!), en nog meer toorn opstapelen naar het oordeel toe dat onvermijdelijk komt als ook mijn hartje zijn laatste slagen wegtikt. Dan wijs je zijn offer af en is Hij ook niet meer voor jou gestorven omdat je dat niet wil. Als je een geschenk niet aanneemt is het geen geschenk. Geschenk is interactief.

 21. Ik moet zeggen dat er nogal makkelijk over gedaan word….dat raakt me best wel en ik dacht even waarom plaatste ik mijn reactie ook weer. Maar ik wil iets laten zien van hoe het ook gaat…. ik wil vooral reageren op Joshua als t even mag 🙂

  Dus Joshua ik moet maar gewoon voor bevrijding bidden. Zoals ik al zei, ik heb ALLES al geprobeerd. Dit ook. Ennn in de autoriteit gaan staan stoppen met medicijnen is ronduit link maar check dat heb ik ook gedaan, met NIET goede gevoglen. Als je dit soort medicijnen te snel afbouwt dan reageert je lichaam daar gewoon op.
  Ik weet zeker dat Jezus voor IEDEREEN is gestorven ook voor mij, maar eh even eerlijk als je om je heen kijkt worden toch niet alle mensen genezen? Sommige gaan ook dood aan kanker weet je. Dat is gewoon zo. Maar God dank mogen we dan bij Hem zijn 🙂 zo zou ik ook kunnen vragen waarom mijn gehandicapte broer niet opeens gezond wordt, sorry maar weet je, soms geloof ik ook gewoon dat God groter is dan dit alles. Ik HOEF niet alles van God te begrijpen en eerlijk gezegd lukt me dat toch niet. God is veel groter. Je kunt hem niet in een doosie stoppen. het lijkt nogal hier alsof alles verklaarbaar moet zijn. Soms komen dingen die je niet begrijpt in je leven (trust me) maar dat is voor mij geen reden om dingen van God af te dwingen. Ik bid er wel voor en ik weet zeker dat Hij met me is! Enn dat van Satan en mij aan de medicatie…wow sowieso je hebt best wel lef om zoiets te zeggen. Weet je wel wat dat voor een veroordeling is? Ik kon niks meer Joshua, ik kon niet eens meer getuigen van God. En nu wel. Ik heb laatst nog een profetie voor iemand uit mogen spreken, ik spreek met God ik heb onderling contact met Hem. ONDANKS de medicijnen. Soms denk ik wel eens we zouden eens moeten ruilen want van veraf is het ZO makkelijk gezeged. Trust me, dat dacht ik ook. Maar goed, ik hoef je eigenlijk niet te overtuigen 🙂 O en nog even over angst ….waarom dit fout is. Leuke vraag 🙂 Waarom was Jezus bang toen hij moest sterven en zweette HIj van angst bloed? Als hij zonder zonde is en bang zijn is een zonde, hoe zit dat dan???
  Begrijp me goed, te grote angst is natuurlijk niet goed, maar angst kan ook beschermend zijn (zoals dat je wegspringt van de straat als een auto komt…logisch toch??)

 22. Ow nog even een toevoeging 🙂 ik zie dat je zei Joshua dat je best veel hebt meegemaakt. Ik heb heel blij (echt) dat je er gewoon goed uit bent gekomen! Maar het meest linke is dan om te zeggen dat het voor iedereen op die manier werkt. Das hetzelfde als mensen zeggen die moeite hebben met je tv dat iedereen die maar weg moet doen…

 23. @Jenny.

  Ik ben gewoon radicaal en mijn boodschap is ook radicaal dus trek het je niet persoonlijk aan.
  Angst is een grootte opening voor satan, er zit natuurlijk verschil in angst.
  Maar het moet niet iets zijn wat in je leven aanwezig is.
  “Ik weet zeker dat Jezus voor IEDEREEN is gestorven ook voor mij, maar eh even eerlijk als je om je heen kijkt worden toch niet alle mensen genezen?”
  Ik heb eerder al uit gelegd dat dit geloven met je zintuigen is.
  Het gaat er niet om wat je om je heen ziet gebeuren, blijf bij het woord, wat zegt God over mij.
  Mijn zusje heeft ook down syndroom en moet als een baby verzorgt worden.
  Denk jij dat ik dit zie als een natuurlijk iets? nee natuurlijk niet het is demonisch, maar ik kan niks doen, ik ben geen ouder van me zusje.
  Me ouders geloven wel in goddelijke genezing, alleen de thuis situatie is heel moeilijk.
  Ik ga even niet in op mijn achtergrond en wat ik allemaal mee gemaakt heb, maar dat is veel.
  Ik heb zeker heel veel moeilijke dingen gekend, maar vooral de laatste tijd zijn mijn ogen totaal open gegaan dat ik zintuiglijk geloof had, door dat er zoveel problemen zijn geloof je in omstandigheden, maar de bijbel spreekt iets anders.

  “Soms komen dingen die je niet begrijpt in je leven (trust me) maar dat is voor mij geen reden om dingen van God af te dwingen”

  Natuurlijk ken ik dingen die je niet begrijpt, maar nogmaals dat telt niet wat het woord zegt dat telt.

  En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8:28.
  Alles zal mee werken ten goede.
  Of je er nu blij mee bent of niet dit is Gods woord.
  Nog wat van die opmerking, we zouden eens moeten ruilen, ik snap die reactie ik heb dat ook vaak gezegd.
  Ik weet niet of je zo graag wilt ruilen met mijn situaties. Dan heb je toch echt wel doorzetting nodig hoor.

 24. Allereerst mijn excusues ik was iets te fel denk ik, ik voel me soms zo onbegrepen. Ik wil ook niet ruilen denk ik, God heeft voor ieder een uniek plan. Ik ben het helemaal met je eens als je zegt dat God alles doet meewerken ten goede 🙂 daar bent ik juist van overtuigd! Dus zelfs door dit lijden heen mag ik weten dat God dit tot iets moois kan maken 🙂 das wel mooi trouwens he. God is groot.
  Maar wat je zegt dat je over je zusje…denk je écht dat dat demonisch is? Wauw…maar mag ik vragen hoe je dan met je zusje omgaat? Ik ben er namelijk van overtuigd dat dit níet demonisch is, maar een gevolg is van de zondeval…. t blijft lastig allemaal hoor…maar jah…pff 🙂

 25. Nog even een toevoeging, ik voel me al zolang ik leef niet begrepen.
  Dit heeft misschien te maken met wat je voor God mag gaan doen. Ik denk dat God mij geroepen heeft voor een bediening, ik moet hier echter nog een profetisch woord voor ontvangen, wel hebben bepaalde mensen gezegd ik zie dit in jou. Of bepaalde dingen die tegen mij gezegd zijn. Maar de rest dat komt nog wel.

 26. @Joshua,
  Zou het ook kunnen dat de mensen met het Down syndroom de ‘armen van geest’ zijn? Arm aan verstand? En dat zij degenen zijn waarvan Jezus zei in Mat. 5:3 “Zalig de armen van geest,
  want hunner is het Koninkrijk der hemelen. ” ?

  Jezus zegt ook in Luk. 18 en Mat.19 en Mark 10:

  “Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.”

  Een mens met een verstandelijke beperking zoals het syndroom van Down blijft het hele leven lang zoals een kind. Een kind heeft het koninkrijk van God omdat het niet kan zondigen zoals een volwassene.

  Dus hier ben ik het niet met je eens dat het iets demonisch is waarvan ze bevrijd moeten worden, het is een stukje uitverkiezing… denk ik. Ze kunnen niet bewust tegen God kiezen omdat ze ‘arm van verstand’ zijn. Net zoals een kind nog niet verantwoordelijk wordt gehouden zoals God dat wel doet met volwassenen.
  Wat vind je hiervan?

 27. @ nodoubt op het laatse wat je zegt zeg ook ik amen.

  Even voor de duidelijkheid ik ben niet beledigt en ik bestudeer de bijbel wel degelijk. Ik lees onderandere in Galaten dat Jezus geworden is tot een vloek om hen die geloven te verlossen van de vloek van de wet. Ik geloof dus mag ik weten dat ik verlost ben van de vloek van de wet.

  We leven helaas in een gebroken wereld waarin satan er alles aan doet om ons van God te houden ziekte en andere tegenslagen noem maar op Wat ik ook doorsta wat er ook mijn pad komt ik vertrouw op God en de genade verkregen in en door Jezus Christus want dat maakt mij vrij en niets anders.

  Ik ben vrij!

  Groet en zegen John

 28. Nodoubt amen.

  Romeinen 8:28 En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

  Amen amen.
  Zeer juist dat we Gods woord in onze omstandigheden moeten brengen, en niet de bijbel gaan aanpassen aan onze omstandigheden.

 29. Wat is eigenlijk een goede Christen? Is dat een perfect gezond mens, zoveel geestelijk als lichamelijk? Of is het een gebroken mens die door God geperfectioneerd wordt?

  Dat laatste geloof ik. Het is de valse leer van acceptatie van ziekte en vloek die mensen doen geloven: het hoort er nu eenmaal bij. Maar Gods Woord leert andere zaken. Het feit is dat er zoveel verschil is tussen de praktijk die veel Christenen ondervinden en de leer v.d. Bijbel. Toch moeten we dan niet de Bijbelse leer van genezing en bevrijding ondergeschikt maken of aanpassen aan onze eigen ervaring of die van anderen. Gods Woord is waarheid en niets anders. Het probleem ligt bij ons en nergens anders.

  Een goed Christen is volgens mij iemand die wil blijven LEREN. Aan de hand van Gods woord. Een zachtmoedig hart hebben richting God. Beseffen dat we met zijn allen enorm misleid zijn door de slang die de hele wereld verleid.

  @John, dus i.p.v. beledigt te zijn kun je beter de Bijbel gaan bestuderen om te zien of ziekte etc. iets voor een Christen hoort te zijn. En als je dan ontdekt dat het niet bij Christenen hoort moet je je eigen denken gebaseerd op je praktijk/ervaring aanpassen aan Gods woord en niet andersom. Een goede Christen erkent het eigen onvermogen en gebrek aan verstand en wil steeds meer op God vertrouwen. Dus op Zijn woord.

  Overigens wil ik wel een kanttekening maken op mijn eigen uitspraken: het kan volgens mij wel zo zijn dat God zelfs de ziekte gebruikt voor Zijn doel. Alles kan God laten meewerken ten goede. Het kan juist zo zijn dat een ziekte gebruikt wordt door God om je ’te breken’ om je op de knieën te krijgen.
  Het kan dus wel zijn dat ‘het lijden’ de ‘mokerslag’ van God is om mensen wakker te schudden, toch denk ik dat Hij liever zachtere methoden wil hanteren als we maar luisteren willen.

 30. Het gaat mij ook om de universele principes, wetten. De genade kan een vloek wel in zegen veranderen. Maar we hebben ook een zekere eigen verantwoordelijkheid om de waarheid te zoeken en te volgen zodat we niet steeds dezelfde vloek/zonde over ons heen halen. We moeten dan inderdaad een ‘nieuw denken’ krijgen.
  Dat vernieuwen van ons denken… daar hebben we Gods woorden voor nodig om de waarheid te kunnen kennen en we hebben de Heilige Geest nodig om ons te leiden in alle waarheid. De H.G. die we pas echt goed ontvangen als we gedoopt worden voor de vergeving van onze zonden. Dan zult u de gave v.d. Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2:38

 31. We hebben als kinderen zeker verantwoordelijkheden.

  Maar wat er bij mij niet ingaat is dat je aan de ene kant zegt Jezus heeft de straf die ik had verdiend opzich genomen en voor mij gedragen en aan de andere kant zegt wanneer ik zaken niet oke doe roep ik een straf/vloek over mijzelf af.

  In mijn ogen is dit geheel tegenstrijdig, God heeft aangegeven dat het onmogelijk is de wet te volbrengen maar als het je toch niet lukt om je er aan te houden wordt je toch gestraft.

 32. John.

  Hij heeft ook de vloek op zich genomen en alles.
  Maar je hebt ook verantwoordelijkheid, je kan niet zomaar je gang gaan.
  Nou zeg ik niet dat jij zomaar je gang gaat, maar we hebben wel verantwoordelijkheid.
  Het zijn gewoon principes, jij wilt toch ook dat jou nageslacht gezegend is?
  Ga er gewoon voor bidden en laat voor je bidden, wel aan te raden is dat het iemand is die in autoriteit en gezag staat, niet zomaar iemand die met je bid.
  Omdat die dingen heftig kunnen zijn.

  Groeten Joshua.

 33. @John, als je je meer verdiept in ‘de wet’ kun je ontdekken dat er van alles instaat. Zo is er de eis v.d. wet, het rechtvaardig zijn door de wet te houden. Konden ze vroeger ook al niet, hadden ze bloed/zonde offers voor nodig. Wij hebben HET zonde-offer wat alle verdere offers overbodig maakt. Dus de eis v.d. wet is vervuld, we kunnen rechtvaardig zijn in Christus.
  Verder zijn er de aanwijzingen, geboden, verordeningen v.d. wet die zijn bedoeld om ons goed en kwaad te doen kennen. Net als de Nederlandse wet bijv. hoewel die natuurlijk lang niet altijd overeenkomt met Gods wet is het principe hetzelfde. Je mag niet verkrachten, doe je dat wel dan zijn er gevolgen. Je mag geen mensen ontvoeren etc. David mocht niet moorden en andermans vrouw nemen. Hij kreeg genade omdat onze God zo genadig is maar David en het volk moesten toch een zware prijs betalen. Vele doden onder het volk en daarna zware misdaden van Davids kinderen (vloek in het nageslacht)… verkrachting en moord en samenzwering en aanslagen. Toch was God zeer genadig voor David want hij verdiende de eeuwige dood.

  Er was eens een man die per ongeluk zijn vrouw doodschoot. Hij kreeg door de rechter genade omdat hij niet schuldig aan moord werd bevonden. Toch was zijn vrouw nog steeds dood. Oorzaak en gevolg. Gelukkig heeft de hoogste Rechter de almacht om zelfs de doden op te wekken. Toch gebeurt dat meestal niet direct na het overlijden van een geliefde…

 34. Jezus heeft de straf op zich genomen voor jou en mij, Hij heeft de prijs betaald de schuld is afgedaan. Wanneer ik sommige reacties lees hier zie ik dat er sprake is van twee keer straffen, want ondanks dat Jezus Christus de straf die ik had verdiend gedragen, uitgevoerd heeft is het ook nog mogelijk dat ik persoonlijk of mijn nageslacht gestraft wordt voor die fouten. Dit gaat in tegen de genade die ik in en door Jezus Christus heb ontvangen. Een boete betaal je ook maar een keer en niet twee keer.

  Wanneer je, je leven hebt gegeven aan Christus en Zijn genade ontvangt dan is dat zeker geen vrijbrief om maar te doen wat je wil omdat de straf al is betaald, zeer zeker niet. Het eerste en tweede gebod, heb God lief boven alles en de tweede daaraan gelijk heb je naaste lief als jezelf. Wanneer je die geboden in ere houdt dan wil je de wet niet overtreden, dan wil je niet moorden, dan wil je je vader en moeder eren enz.

  Nee ik heb niet alle wijsheid in pacht maar met de gedachte die hier door sommigen gepredikt wordt kan ik het niet eens zijn, ik heb er lang over nagedacht heb het in gebed gebracht heb er over gelezen en ik kom steeds weer uit bij de genade.

  In en door Jezus Christus ben ik een nieuw mens geworden, mijn oude ik afgelegd en een nieuw leven, een nieuw mens is geboren. Ik leef nu in en door Jezus Christus mijn Heer en Heiland die voor mij gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan en ik mag delen in die opstanding, in eeuwig leven.

  groet en zegen, John
  https://christenlinks.messagewear.nl

 35. Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet.
  We leven door genade, dit is zeker waar.
  Maar het is gewoon een feit dat zegen en vloek door gaat op geslachten, dat jij gevolgen hebt door wat je voorgeslacht heeft gedaan, dat is heel normaal.
  Overal zijn gronden voor, je hebt een muur ergens zit een lek en daardoor heb je last van iets, vaak zijn dit dingen uit het voorgeslacht.
  Jij zou eigenlijk als je toch vind dat het niet klopt, moeten geloven dat God je niet wilt zegenen, want als jij niet in de vloek geloofd hoe kan je dan wel in de zegen geloven?
  Er is een boekje zegen of vloek, van Derek Prince, ik heb er maar een klein stukje van gelezen, maar dat lijkt mij best wel een goed boekje.
  Misschien een idee dat je dat eens gaat lezen.
  Als je dit denkt, hoe denk jij dan van je lasten af te gaan komen? Wat is jou antwoord op je problemen? Wat denk je dat het allemaal aan komt waaien of zo?

  Groeten Joshua.

 36. John, zeker mooi dat je dat geloofd, dat je een nieuwe schepping in Jezus bent.
  Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen!
  Maar dan is het belangrijk dat wij er ook in gaan staan.
  En als je er dan in gaat staan, hoe verklaar jij dan dat je nog te kampen hebt met ziekte?
  Ziekte hoort niet bij een christen.
  Pijn hoort niet bij een kind van God.
  Armoede past niet bij ons.
  Zonde hoort niet bij een kind van God.
  Weet je hoeveel misvattingen er zijn in de kerk?
  Christenen denken dat als je ziek bent dat dit komt door een virus of zo, maar als wij de bijbel lezen komt dit door dat we onder de vloek zijn, de vloek van het voorgeslacht.
  Als die verbroken is, dan zijn we niet meer onder die vloek, met andere woorden hoeven we dus ook nooit meer griep te krijgen.

  Groeten Joshua.

 37. Ik vind het oke dat je denkt, zoals ik al zei ik heb dit bij de Heer gebracht en heb gelezen. Ik ben een nieuwe schepping zeer zeker, ik ben vrij en ja ik heb nog pijn in mijn aardse huis ( mijn lijf) maar God is bij mij in dit alles Hij draagt mij en leeft in mijn hart.

  Je zegt nogal wat Joshua, ziekte en pijn hoort niet bij een kind van God, armoede past niet bij ons? dit zijn nogal wat uitspraken waar je veel mensen mee kwetst en declaseert tot geen goede christenen, nee wat ik hier lees is niet hetgeen wat ik geloof.

  Ik ken mensen, christenen die kampen met ziekte, die ongelovige getuigen zijn en geen enkele last hebben van een vloek, het zijn mensen die de liefde van God uitstralen.

  groet en zegen John

 38. Nodoubt & John.

  Ik kan begrijpen waarom John dat zegt.
  Misschien heeft John een hoop mee gemaakt, ik heb dat ook en ik begrijp zijn reactie.
  Maar het beste is wel kijken naar wat de principes zijn, het is gewoon zo dat er wel principes zijn, daar kan je gewoon niks aan veranderen.
  Ik had ook niet gewild dat ik zo’n duister voorgeslacht had, want dan zat ik nu niet met al die problemen.
  Maar het is niet anders, ondanks het vele lijden leer je er wel van.
  En wat als we gaan beseffen dat God elk probleem wil ten goede keren (Rom 8).
  Hij wilt alles ten goede keren voor hen die Hem lief hebben.
  Is dat niet geweldig? Hoe mooi zou het zijn als elke christen gezamenlijk zou zeggen dank U Jezus voor dit probleem! Het word ten goede gekeerd.
  Dit is ook weer een voorbeeld van je denken vernieuwen, oh jongens het is zo belangrijk dat wij ons denken gaan vernieuwen! Je krijgt een foute gedachte wat doe je? Je zegt dit is niet mijn deel dank U Jezus, en vervolgens ga je een nieuwe gedachte planten, bijvoorbeeld dank U Jezus U wilt mij genezen.
  Wat als elk probleem als gevolg een zegen heeft?
  Man je gaat dan zo anders tegen je problemen aan kijken, misschien komt het makkelijk over voor de gene die zwaare problemen hebben, maar ook die worden ten goede gekeerd, als je dat maar geloofd.

  Groeten Joshua

 39. “Nee ik kan hier niet in meegaan, wat is de genade waard als er nog steeds straffen of vloek is?”

  De genade is waard: het eeuwige leven! EN een heleboel zegen al in dit huidige leven.
  Toch bestaan er nog steeds wetten van God. Zoals je oogst wat je zaait. En als je van een flat afspringt zul je echt de grond gaan raken. En als je dingen doet die de Bijbel verbied…. wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Altijd alleen maar genade? Of is het wel degelijk mogelijk om door ongehoorzaamheid vloek zoals ziekte over jezelf te halen?

 40. Rob,

  Ik kan uit 2 kor 12 niet afleiden of het niet lichamelijk is of wel, ik kan uit het stuk ook niet afleiden dat hij niet meer in staat is het evangelie te verkondigen. Ik kan wel afleiden dat het was zodat hij zichzelf niet zou verheffen.

  groet en zegen, John

 41. Rob dat is niet zo gevaarlijk.

  Ik weet dat bijna alles uit het voorgeslacht komt.
  Dat boek van Jan Zijlstra, heeft mij pa ook.
  Er staan ook onwaarheden in, zoals dat als je geen tiende geeft dat het je genezing in de weg staat, onzin, want dat heeft te maken met financiele zegening of vloek en niet met genezing.

  Waarom komt het dan waarschijnlijk uit het voorgeslacht?
  Ik ken John niet goed maar, hij zegt dat hij niet denkt dat het uit een zondige houding komt, waar komt het dan vandaan?
  Het moet wel zijn voorgeslacht zijn.
  En John je bent niet de enige die last heeft van rug pijn en zo, ik geloof dat Jezus mij er van heeft genezen, ik had altijd heel veel pijn in me spieren me heele lichaam deed zeer, onder andere ook scoliose en gibus, van allerlei rommel, dit is allemaal voorgeslacht!
  Waar komen die dingen anders vandaan.
  Een paar zondagen terug, kreeg ik heftige bevrijding van spier pijn. Die hevige pijnen waar ik het een paar zinnen terug over had, en dit kwam uit het voorgeslacht.

  John ik weet dat het zo voelt wat heb je dan nog aan genade, maar de principes werken gewoon zo, God wilt ook dat je een goede vader bent, zegeningen gaan door op generaties maar vloeken ook.
  Aan gezien dat ons voorgeslacht er een zooitje van heeft gemaakt, is het aan ons om alles goed te maken, ik ga door een grootte schoonmaak, als ik later kinderen zou krijgen hebben die niet meer het rommel van het voorgeslacht.
  Het laat gewoon zien dat je een goede vader of moeder moet zijn.

  Groeten Joshua.

 42. Rob,

  Ik kan uit 2 kor 12 niet afleiden of het niet lichamelijk is of wel, ik kan uit het stuk ook niet afleiden dat hij niet meer in staat is het evangelie te verkondigen. Ik kan wel afleiden dat het was zodat hij zichzelf niet zou verheffen.

  groet en zegen, John

 43. Nee ik kan hier niet in meegaan, wat is de genade waard als er nog steeds straffen of vloek is? Jezus Christus is gestorven en weer opgestaan en dit brengt ons complete genade geen halve.

  De wet is vervuld in de liefde heb God lief boven alles en je naaste als jezelf dat zijn de dingen waar we aan ons moeten houden daar is de gehele wet in vervuld. Wie liefheeft wil geen moord plegen, die wil zijn of haar vader en moeder eren, die pleegt geen echtscheiding ga zo maar door.

  Groet en zegen, John

 44. @Rob, mee eens. De doorns en het andere onkruid wordt al in het O.T. voorspelt als gevolg van het overtreden van Gods wetten. Doorns en distelen… en in het N.T. wordt die beeldspraak herhaald. Toch kan die doorn ook een lichamelijke klacht tot gevolg hebben gehad is mijn mening. Geest heeft invloed op materie en vice versa.

  @John,

  “ik heb al jaren last van mijn rug elke dag pijn, ik denk niet dat dit komt door ongehoorzaamheid of iets dergelijks. Ik zie dit niet als straf nee zeer zeker niet.”

  Als je i.p.v. het woordje ‘straf’, het woord ‘vloek’ zou gebruiken… snap je het dan wel? Zegen is een goede gezondheid, vloek het ontbreken daarvan.
  Er hoeft echt niet een duidelijke link te zijn die je herkent. Het ligt een stukje gecompliceerder. Ook iets niet doen… wat God zegt dat je wel moet doen… wat niemand je ooit verteld heeft wellicht, maar wat wel in Gods woord staat, is ongehoorzaamheid. De overtreding die je dus niet kent op dit moment, maar wat wel een vaststaande wet is van God kan je gezondheid beïnvloedden.

  Naarmate ik meer ontdek hoe ontspoort we zijn als Christenen… ontdek ik ook steeds meer dat het Gods grote genade is dat jij en ik niet nog 10x zoveel meer lijden en kwalen hebben. Maar we missen veel zegen omdat we zo onwetend en dus ongehoorzaam zijn. Gods volk gaat kapot door een gebrek aan kennis.

 45. He John,

  Ik heb niet zoveel tijd, maar ik wil toch even reageren op de doorn in het vlees die je aanhaalt.

  Paulus had geen lichamelijk probleem. Hij had last van een boodschapper gezonden door satan. Een boze geest liet andere mensen tegen hem in opstand komen, liet hem verdrukken, en was een bron van irritatie voor Paulus.

  De boze geest, de boodschapper van satan, was een doorn in het oog van Paulus.

  2 kor 12:7 Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.

  De boze geest zat niet in hem, maar fluisterde in zijn oor bij wijze van spreken. De boze geest deed er alles aan om te voorkomen dat Paulus zich zelf zou verheffen en het evangelie zou verkondigen.

  Ik wil jullie aanmoedigen te reageren, pas nadat je 2 kor 12 hebt gelezen.

 46. zal aan mij liggen maar snap nog niket helemaal wat je wil zeggen no doubt, ik kan niet met je meegaan ik heb al jaren last van mijn rug elke dag pijn, ik denk niet dat dit komt door ongehoorzaamheid of iets dergelijks. Ik zie dit niet als straf nee zeer zeker niet.

  Hoe kijk jij dan tegen de doorn in het vlees van Paulus aan? een man getrouw aan God in alle opzichten maar toch had hij een lichamelijk probleem hij noemt het een doorn in het vlees.

  groet en zegen

 47. Hey Koningskind,

  Het is voor mij niet mogelijk om een directe link te leggen tussen jouw dyslexie en een bepaalde zonde.

  Het is echter wel mogelijk om in brede zin te kijken naar ziekte en zonde. Alle ziekte is uiteindelijk het gevolg van zonde.

  Ook bestaan er bepaalde wetmatigheden die wanneer ze overtreden worden een zeker gevolg zullen hebben. De wet v.d. zwaartekracht bijv. Of wanneer men voedsel eet dat in de Bijbel afgeraden, verboden wordt. Men zegt veelal dat ‘de wet vervallen is’ en daar zit waarheid in. Maar de gehele wetgeving v.d. Bijbel is zeker NIET vervallen. Dat zegt Jezus zelf en ook andere apostelen.

  Voordat we nu een hele discussie over de rechtvaardiging uit geloof of uit werken krijgen… daar gaat het mij niet om nu. Mijn punt is: God weet wat varkensvlees doet voor ons lichaam en heeft het daarom verboden in de wet. Houden we ons aan die wet dan hebben we direct de zegen daarvan. Snap je? Varkensvlees (en zeker vroeger) was en is ongezonde rotzooi die een zeker gevolg zal hebben op je lichaam. Dus je overtreed de wet van God door het beter te weten dan de Bijbel en het toch te eten, het gevolg: een minder goede gezondheid dan je zou kunnen hebben.

  En zo kan ik nog wel 100 andere voorbeelden uit de wetten v.d. Bijbel halen waarvan de ‘verlichte’ Christenen nu zeggen: die zijn gelukkig allemaal vervallen, maar ze weten niet wat ze echt zeggen… Die wetten zijn nl. gegeven voor onze bestwil en we oogsten als maatschappij de vloeken/straffen van het overtreden en verachten van Gods wetten. Soms herondekt men wijsheid uit de Bijbel, zoals de wetten van afzondering in geval van besmettelijke ziekten, quarantaine, daar is ben dan heel blij mee… oh wat zijn we tegenwoordig wijs… maar het stond allang in Gods woord. Net als al die andere dingen die men niet begrijpt maar daarom nog wel relevant zijn als het gaat om lichamelijke en geestelijke gezondheid etc. Vaak wordt er gebeden om genezing en snapt men niet waarom er geen genezing komt terwijl het antwoord ligt in het volgen van Gods geboden.

  Lang verhaal misschien, nu ja, ik hoop dat dit helemaal duidelijk maakt wat ik bedoelde.

 48. Hej Joshua, gevaarlijk om zomaar te roepen dat het waarschijnlijk te maken heeft met zijn voorgeslacht.. Zeker als jij toevallig bepaalde dingen hebt meegemaakt in je voorgeslacht.. Wat voor jouw geld, hoeft niet voor een ander te gelden.

  Mensen denken direct aan zonde, of ongeloof, oid. Maar het voorgeslacht is misschien 1 van de 50 redenen waarom iemand last heeft van Dyslexie.

  @ Koningskind,

  De Heilige Geest is een Geest van wijsheid en openbaring. Als je de Heilige Geest vraagt om jou te vertellen waar je Dyslexie vandaan komt, mag je erop vertrouwen dat je er achter zult komen. Het boek van Jan Zijlstra is misschien een aanrader: 50 hindernissen op weg naar genezing.

  Laat je niets opleggen, laat je geen gevolgen aanpraten doordat iemand zijn zienswijze met je deelt. Probeer om alles te toetsen met behulp van de Heilige Geest, het Woord, en Jezus Christus.

  Veel zegen in alle opzichten,

  Groetjes Rob

 49. Koningskind,

  Ik heb goed nieuws of slecht nieuws voor je, het is maar net hoe je het opvat.
  Jou dyslexie heeft waarschijnlijk niet te maken met een zondige houding, maar met je voorgeslacht.
  Dyslexie is een aandoening, en ook Jezus kan je daar van bevrijden.
  Jou voor geslacht heeft iets gedaan, of er is daar iets gebeurt en daarom heb je last van dyslexie.
  Dit klinkt naar in de oren dat weet ik, maar je moest eens weten wat er allemaal wel niet uit mijn voorgeslacht komt.
  Hekserij van alles komt uit mijn voorgeslacht, daarom heb ik zoveel last gehad van problemen en pijn et cetera.
  Maar het goede nieuws is ik word vrij gezet door Jezus van mijn voorgeslacht.
  Ik ga gelukkig sinds een paar maanden nu naar een gemeente in Hardenberg, waar gelukkig wel word afgerekend met de vloeken en zondes van je voor geslacht zodat jij wel vrij word.
  Ik ben boos in het algemeen zijn er slechte leiders in de kerken, die totaal aan dit punt voorbij gaan, zo misleiden ze de kudde en zijn geen goede herders.
  En blijven mensen dus altijd gebonden en komen ze nooit vrij van de dingen die de satan gedaan heeft in hun leven.
  Dit mag niet dit is onrecht.

  Groeten Joshua.

 50. Hallo Nodoubt,

  Ik heb dyslexie. Dit is netzoals de spraakstoornis een stoornis dat ik al vanaf ik hier op aarde ben heb. Ik heb hier soms grote hinder van in bepaalde dingen.

  Als ik de laatste reacties zo lees en vooral het stukje van oorzaak gevolg, denk ik als ik het goed begrijp is mijn Dyslexie een gevolg van iets Van een zonde van mij? Of bedoel je een griepje en kanker enz.

  Gewoon zo even een vraagej

 51. @John, geloof jij in oorzaak en gevolg? Vloek of zegen? Oogsten wat je zaait?
  Ik wel. Punt is dat ik het niet altijd, of altijd niet kan beoordelen wat er aan de hand is. Feit blijft voor mij wel, dat er vaststaande wetten zijn die als ze overtreden worden een bepaald nadelig gevolg zullen hebben. Wat geloof jij?

 52. God kan en wil ons wel genezen, maar onze ongehoorzaamheid staat die genezende kracht in de weg. Of het nu weten of niet, de praktijk is dat er veel mensen enorm ziek zijn ook al denken ze goede Christenen te zijn. Maar als je niet goed gehoorzaam bent aan God kan je met de beste bedoelingen nog gestraft worden met ziekte.

  Dit bovenste heb ik gekopieerd uit een reactie van nodoubt Ik vraag mij een ding af? Nodoubt geloof jij dat sommige zieken, ziek zijn omdat ze ongehoorzaam zijn en daarom gestraft zijn door God? Dat is namelijk een beetje wat ik uit je stukje haal.

  groet en zegen,

 53. Ja mee eens Joshua, vertrouw op Gods beloften.
  Als er echter andere grove nalatigheden, zonde is in ons leven, dan moet je niet denken dat je dan toch genezing mag ontvangen denk ik.

 54. Er is altijd een reden waarom je ziek bent.
  Hoe vervelend dit ook klinkt, ik kon hier vroeger niet bij, omdat ik veel te lijden heb gehad aan ziekte.
  Maar meestal is het een kwestie van je denken vernieuwen!
  Dit is echt belangrijk wat ik nu ga zeggen dus sla het op, onthoud het.
  Het is een kwestie van je denken vernieuwen, veel mensen denken nog in ziekte, ze denken ziekte heerst, maar Jezus heerst!
  Of mensen gaan voor gebed naar voren en ze hebben geen last meer van de ziekte, ze zijn genezen.
  En 2 dagen later merken ze dat ze weer last hebben van de kwalen en zeggen ze oh nee ik ben toch niet genezen!
  Wat is hier aan de hand??????
  Zintuiglijk geloof! Of je kijkt wat zegt God in de bijbel of je gaat je ogen geloven.
  Zo houd de satan het hele lichaam van Christus ziek.
  Dus ben je naar voren geweest voor gebed, heb je het geloofd heb je het begeert, dan weten wij volgens Marcus, dat we het ook ontvangen hebben.
  Dus we hebben het ontvangen er is voor gebeden.
  Ga er zo in staan, misschien dat de genezing pas een half jaar later manifest word.
  Maar dank Jezus voor de genezing.
  Mensen gaan dan kritiek geven, van ja jij bent reëel.
  Dat ben ik wel ik geloof wat Jezus zegt dat dat waar is. En niet wat de satan mij laat zien door mijn ogen.
  De satan kan het dan nog expres erger gaan maken de volgende dag houd daar maar rekening mee, zodat jij je genezing gaat verloochenen.

  Mensen train je zelf in wat voor identiteit je hebt en vernieuw je denken, bouw je geloof op door teksten die gaan over genezing, bevrijding.
  Ga de getuigenissen van mensen luisteren, zodat geloof zo je eigen word.

  Tot zo ver, ik ga hier waarschijnlijk nog wel verder op door.
  Als jullie daar behoefte aan hebben, anders kan ik net zo goed tegen een lantaarn paal praten.

  Groeten Joshua.

 55. Dit is allemaal waar vind ik. Maar natuurlijk zal de realiteit van ziekte en lijden de vraag oproepen: waarom ben ik dan nog niet genezen?

  Het lijkt me zaak om ons te bekeren, we zijn allemaal misleid, niemand uitgezonderd! (Openb. 12:9 )

  God kan en wil ons wel genezen, maar onze ongehoorzaamheid staat die genezende kracht in de weg. Of het nu weten of niet, de praktijk is dat er veel mensen enorm ziek zijn ook al denken ze goede Christenen te zijn. Maar als je niet goed gehoorzaam bent aan God kan je met de beste bedoelingen nog gestraft worden met ziekte.

  Zie de voorbeelden in de Bijbel van mensen die misleid werden, zoals de man die stierf omdat hij de ark aanraakte met de beste bedoelingen overigens, of de profeet die misleid werd door een valse profeet en dat met zijn leven moest bekopen. Voorbeelden gegeven voor ons om van te leren.

  Het is vaak een indirecte straf denk ik. Vloek omdat we niet gehoorzamen aan Gods geboden. Dus we worden het slachtoffer v.d. ‘zwaartekracht’ omdat dat nu eenmaal een (natuur) wet van God is. En dan vinden het vreemd dat we ons bezeren omdat Gods woord zegt dat het niet nodig is… zo ook met de andere wetten van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Genezing is Gods wil (3)

Dit is een vervolg op de overdenking van gisteren.. Dit is geen hoogmoed, maar het systeem begrijpen. Toen de discipelen op pad...

Genezing is Gods wil (2)

Deze overdenking heb ik geschreven naar aanleiding van een studie van Edgar Holder Jezus is voor jou gestorven.. Hij heeft de geboden gehouden,...

Tranen van genezing

God is een grote God en hij heeft het beste met ons voor in alle opzichten.. Zo ook met mij, zoals sommigen...

Genezing is Gods wil (1)

Satan heeft de strijd al verloren. Hij kan alleen nog invloed uitoefenen op mensen door de Gemeente iets anders dan het Woord...