Brown Wooden Cross Pendant on Closeup Photography

Genezing is Gods wil (1)

Satan heeft de strijd al verloren. Hij kan alleen nog invloed uitoefenen op mensen door de Gemeente iets anders dan het Woord van God te laten geloven. Door mensen te laten geloven in allerlei leugens. Als hij jou kan weerhouden hem te weerstaan, kan hij gezag uitoefenen in jouw leven, ook al behoor je hem niet toe.

Je zult nooit een strijd winnen als je niet weet tegen wie je vecht. Als je denkt dat God je vijand is, zul je dit gevecht nooit winnen. Maar als je erachter komt, dat God niet de dief is, maar de duivel; en je gaat doen wat de Bijbel zegt, dan zet je satan buitenspel.

Jezus zei: “Alle macht, bevoegdheid om te handelen is Mij gegeven. Daarom, ga in Mijn naam en de tekenen zullen jou volgen.” (Marcus 16:17).

Jezus gaf zijn volgelingen de macht om Zijn naam, die de hoogste autoriteit heeft, te gebruiken. Ben jij je er wel van bewust wat voor een geweldige autoriteit jij hebt, in Christus?

Dat betekent dat wij Zijn vertegenwoordigers zijn: de ambassadeurs van Christus die deze wereld aanspreken en het evangelie vertellen. Wij geven hen de gelegenheid om gered te worden, wederom geboren te worden en om in de familie te komen.**

Wij zijn hier op aarde in Zijn plaats. Wij hebben een taak te doen. Aan ons is verteld wat we moeten doen. Hij zei: Jij gaat prediken, je zult handen op de zieken leggen en zij zullen herstellen. Je zult demonen uitwerpen in Mijn naam. Wij zijn hier in Zijn naam. **

Maar als wij doen wat de Bijbel zegt, begrijpen wat voor ons gedaan is, onze plaats innemen en begrijpen dat wij de vertegenwoordigers van Jezus Christus zijn – en wij zijn de enige vertegenwoordigers, die Hij heeft op aarde – dan zullen wij onze plaats innemen. Dat is Gods wil voor ons. Wij zullen Gods wil uitvoeren. Wij zullen handen op de zieken leggen en zij zullen genezen. Wij zullen het evangelie prediken aan elk schepsel en het volk zal het heilige volk genoemd worden, zegt de Bijbel.**

Ik zeg jullie, bezoekers van Gebedsbroeders.nl, als wij eruit zien, zoals wij eruit zouden moeten zien, zullen we gewild zijn.. God wil dat de wereld weet: Dit is Mijn volk. Ze hebben Mijn macht. Ze vertegenwoordigen Mij op aarde. God wilde altijd al, dat Zijn volk gevestigd zou zijn op aarde en een hoge plaats zou hebben. En Hij wil dat de wereld weet: Dit zijn de mensen die Ik gezegend heb.

Jeremia 33:9 zegt: “Dan zal zij Mij tot een naam van vreugde zijn, tot lofprijs en eer voor alle volken op de aarde, die al het goede zullen horen dat Ik voor hen doe, en zij zullen vrezen en beven, alle naties op de wereld zullen vrezen en beven, vanwege alle goedheid en alle voorspoed die Ik hen bezorg.”

God wil dat het Lichaam van Christus zó gezegend is en zóveel kracht in zich heeft, dat naties zullen vrezen en beven. Dat is pas krachtig! Dat is pas levendig! Wow..

God wil dat het Lichaam van Christus dit weet, Zijn goedheid begrijpt en het aan de wereld vertelt. Hij wil dat de wereld weet dat Hij goed is. Dat is toch niet zo raar? Ik zou ook niet willen dat mensen slecht over mij denken! Hij zegt dat de naties Zijn goedheid en de voorspoed zullen kennen, door wat ze zien in Zijn volk, door wat ze zien in jou!

Ik geloof dat we in een bijzondere tijd leven, want wij zijn in een tijd, dat de gemeente eenvoudigweg het Woord van God gaat geloven en ernaar gaat handelen!

God wil dat mensen op aarde op Hem lijken. Er zullen mensen zijn die je belachelijk maken en je uitlachen, zelfs sommigen die vervuld zijn met de Geest, zullen zeggen: “Zij denken dat ze iets bijzonders zijn, ze denken dat ze God zijn.” Jezus werd om dezelfde reden vervolgd. Nee, ze zijn niet God, ze zijn alleen maar kinderen van God, vertegenwoordigers van God, Zijn ambassadeurs, gezonden om de werken van God te doen! **

Je zult satan moeten weerstaan in geloof en hij zal weten dat hij van je moet vluchten. Ik geloof dat op het moment dat je hem in geloof weerstaat, met vertrouwen in God en Zijn Geest, dat ziekte niet kan blijven in je lichaam.

Ik wil dat je nu begrijpt, dat het Gods wil is dat iedereen vandaag genezen wordt. Niet morgen, maar vandaag. Iedereen die nu genezing nodig heeft: het is Gods wil voor jou om gezond te zijn 🙂

Ik wens jullie gezondheid toe in Jezus naam,

Rob

** Geïnspireerd en geciteerd uit het boek ‘Genezing is Gods wil’ en gepubliceerd door Jubilee

Psalm 103:3 – Johannes 8:32 – Mattheüs 4:23 – Jesaja 53:4 – 1 Petrus 2:24 – Lukas 4:40-41

Like deze blog!


Reacties

 1. Dank je wel Rob voor je overdenking!
  Super goed en naar mijn mening volkomen bijbels.
  Er zijn in de loop van de eeuwen zoveel religieuze gedachten ontstaan en vooral invullingen, die menselijk verklaren waarom we soms niet genezen. Omdat dat dát hetgeen is wat we zien maar daarom is het nog geen waarheid!! Ons geloof is krachteloos geworden, smakeloos en géén zoutend zout.
  Wij zouden een sterk getuigenis moeten hebben die bekrachtigd wordt door wonderen en tekenen, dat is bijbels. En dat zou de mensen ook overtuigen van onze levende God omdat dit zou laten zien wat wij geloven. Wij hebben ons laten verlammen door satans woorden door te gaan geloven dat wonderen en tekenen niet meer van deze tijd zijn. En er is er maar één die in zijn vuistje lacht………

 2. @Joshua, ja ik ben te slecht in die geschiedenis, misschien moet ik eens een boek over gaan lezen he:)

  Met vroeg Christelijk zouden we misschien wel de algemene kerk kunnen aanduiden? Dus de periode dat het echt een staatsgodsdienst en institutie werd maar nog niet een hele andere traditie zoals het later is geworden?

  En met de allereerste Christen gemeenten bedoelen we dan de gemeenten waar in de Bijbelboeken zelf over wordt gesproken? Dus die werden gesticht door de apostelen?

 3. Dag jongens, hopelijk vinden jullie het niet erg dat ik er maar niet zo uitgebreid op in ga.
  De Heer zegt: hieraan zal de wereld erkennen dat jullie Mijn leerlingen zijn, dat er onderlinge liefde is.
  In alle christelijke kerken of genootschappen zitten talloze mensen die erkennen dat Jezus de ene Zoon van God is, voor onze zonde gestorven, de 3e dag opgestaan, dat Hij leeft, de Verlosser, Zaligmaker en Heiland (Genezer, Heelmaker) is en door ieder van ons persoonlijk gevolgd wil worden tot de laatste dag. Hij kent ons, Hij bemint ons, Hij roept ons.
  Hij leest dit ook, geloof je dat? Ik wel. Hij heeft alles al gelezen voor ik het online gezet heb. Hij heeft mij niet nodig. Ik laat alles maar rustig aan Hem over, ik ben hier te klein voor.
  Intussen geloof ik dat Hij wel degelijk wil dat we 1 zijn in geloof, hoop en liefde in plaats van elkaar te verketteren en voortdurend alle nadruk te leggen op wat er fout is gegaan, altijd bij anderen natuurlijk, of nog steeds fout gaat, voorzover daar dan enigszins degelijke studie van gemaakt is ook nog. Zelf zegt Hij: hoe kan een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is stand houden?
  Het zijn altijd dezelfde knuppels, eeuwen oud vaak, die gebruikt worden om de hond te slaan. Nooit wordt gekeken naar het herstel, de zelfreiniging van de Rkk in de 16e eeuw.
  Dit is voor mij leerzaam omdat ik besef hoe sterk de anti-katholieke instelling, geest nog leeft in sommige kringen. Ik moet zeggen dat dat mij schokt en bedroeft. Maar ik kan er niets aan veranderen. God moet Zelf maar aan de bak. Ik voel haat. Is dat uit God? Is haat jegens de grootste en eerste organisatievorm van de christenheid die de moeder is van alle andere en veel later ontstane vormen, uit God? Eert uw vader en uw moeder. Ik geloof dat dat ook in dit verband gezegd kan worden. Wie noemt zijn moeder een hoer? Ik vraag mij serieus af of Wilders de islam zo sterk haat als de katholieke kerk af en toe gehaat lijkt te worden door medechristenen. En dan durf je te zeggen dat verdeeldheid goed is. Je doet me aan de razende en blazende Saulus denken van voor zijn bekering. Welterusten.

 4. Maar JP.

  Ik denk dat ik ook voor Nodoubt spreek.
  We zijn niet tegen jou, ik geloof dat jij uit een oprecht hart Jezus wilt volgen.
  Maak dan ook de goede keuze, er zijn veel gemeenten waar een hoop niet goed is. Ik zou gewoon het onderscheid gaan maken en het beste pakken wat er te pakken valt.
  En ik ben van mening dat het niet de rkk is, met occulte dingen moet je echt op passen, dat is namelijk ook het 1ste gebod van de 10 geboden dat je niet bezig moet houden met afgoden dienst. Dus maak aub dat onderscheid en houd je zelf niet in de maling.

 5. Amen!
  We moeten niet bang zijn om ons te bekeren.
  Ik ben het echt met je eens, het is occult.
  Rkk is eerder een occulte religie geworden.
  Dan het echte geloof in Jezus Christus alleen.

 6. Jan Paul… sorry maar als je zo praat zoals jij doet… dan vind ik het nu wel hard nodig om er tegen in te gaan. Of je er nou voor open staat of niet, een en ander heeft een weerwoord nodig.

  Hoewel de satan wel gebaat is bij verdeeldheid is dit toch niet het grootste punt van belang in deze discussie vind ik. Dus het is niet van het grootste belang om koste wat het kost ‘de eenheid te bewaren’. Er moet wel een echte gezonde Bijbelse
  eenheid zijn.

  De satan heeft heeft het meeste baat bij valse leer om zo een valse vrede te bewerkstelligen bij mensen die dan denken dat ze een rechtvaardige Christen zijn maar het in werkelijkheid niet zijn volgens de Bijbelse definities. Valse eenheid
  vind de satan prachtig. Daarom wil hij ook best een wereldkerk die alle religies aan elkaar verbind etc.

  Verdeeldheid moet er wel zijn om zo de ware gelovigen te laten blijken. Het is helaas noodzakelijk om partijen en verdeeldheid te hebben. 1 Korintiërs 11:18,19

  Het echte Lichaam van Christus moet niet verdeeld zijn. Maar er moet onderscheid en verdeeldheid komen om te laten blijken wie er
  dan tot het echte Lichaam van Christus behoren.

  Ook zegt Jezus dat Hij verdeeldheid is komen brengen. Luk.12:51
  Een zwaard (i.e. Gods woord Efeze 6:17) staat er in een soortgelijke tekst. Mat. 10:34
  De waarheid moet gesproken worden, er moet geoordeeld worden. Verdeeldheid moet er zijn…

  Verdeeldheid is dus niet per definitie iets slecht. Alleen wanneer wij om bijzaken elkaar gaan veroordelen ontstaat er een onnodige verderfelijke verdeeldheid. Uiteraard zullen de meningen wel weer verdeeld zijn over wat dan zoal een
  bijzaak en een hoofdzaak is.

  Waar het geloof van een gelovige op gebaseerd moet zijn en wat het geloof eigenlijk is, is voor mij een hoofdzaak en nooit een bijzaak.

  Gods kracht is gelukkig niet afhankelijk van grote groepen mensen die het met elkaar eens zijn ten koste v.d. inhoud. Beter 1 waarachtige rechtvaardige gelovige dan een hele kerk vol onBijbelse gelovigen. Zoals ook in de andere blog ‘laten we met z’n allen bidden’ gezegd wordt: het gebed van 1 rechtvaardige kan veel bewerken.
  Meer dan een menigte van niet rechtvaardigen. Men neme het leven v.d. profeten en koningen als voorbeeld. Met Jezus zelf als grootste voorbeeld uiteraard.

  Wat is dan een rechtvaardige? Is dat iemand die er helemaal van overtuigt is dat hij/zij oprecht gelooft en goed God volgt?
  Geloof in God wordt ons tot rechtvaardigheid gerekend. Wat is geloof? Men moet wel een correct geloof hebben om een rechtvaardige te kunnen zijn. Dus men moet een geloof hebben dat op de Bijbelse waarheid gebaseerd is. Anders is het geen rechtvaardig geloof maar zelf-misleiding.
  Bovendien moet men handelen uit dat geloof. Anders is het dood geloof, waardeloos. Jak.2
  Jakobus 2:23 Abraham geloofde en vertrouwde op God. Het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Vers 24: zijn daden/werken/handelingen werden hem tot rechtvaardigheid gerekend en niet alleen zijn geloof. Het zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Het 1 is niet los
  te koppelen van het ander. Alleen iets ‘geloven’ is niet voldoende. Men moet ook handelen uit dit geloof. Een verkeerd geloof zal uiteraard ook een verkeerd handelen veroorzaken of geen handelen. Daarom wordt hier in het N.T. zoveel aandacht aan geschonken. Hier zien we dus de perfecte harmonie tussen het oude en het nieuwe testament.
  Dit in tegenstelling tot de dwaalleer van de
  meeste kerken die zeggen: alleen geloof red u en niet meer de werken zoals in het oude testament. Juist door het geloof in Jezus Christus zullen we vertrouwen op Gods beloften en daaruit handelen en dan wordt het ons net als Abraham tot rechtvaardigheid gerekend. Zie ook Rom.4.
  We verdienen onze rechtvaardigheid dan wel niet zelf, maar als we geen juist geloofsvertrouwen hebben zullen we ook niet juist handelen en
  zo gaan we dus de beloften van God NIET verkrijgen. God belooft het wel, maar het is wel een stukje eigen verantwoordelijkheid om te
  onderzoeken wat de Bijbel zoal zegt over het onderwerp van de zaligmaking en daarnaar te handelen.

  Niet het geloof is zaligmakend maar het JUISTE geloof en handelen. Een geloof dat niet iets onzekers is maar ZEKERHEID/VERTROUWEN.
  En waar anders kan de Christen op vertrouwen? Alleen op het woord van God. Geen enkele traditie en overlevering van mensen is te vertrouwen als
  het niet klopt met wat de Bijbel zegt. Kolossenzen 2:8 / Mark. 7:13 / Mat. 15:3

  Dus Jan Paul, waar jij zegt niet te kunnen en hoeven beargumenteren omdat ‘dat de aard der zaak is; allemaal geloof’ bestrijd ik je hierin
  voor de volle 100 procent. Geloof is niet iets bedenken in je hart en het niet zeker kunnen weten omdat er nu eenmaal zoveel meningen zijn etc.
  Nee! het is Gods WOORD ONDERZOEKEN en daaruit met je verstand gaan beargumenteren wat een correcte uitleg zou kunnen zijn en dan VERTROUW je daarop als je OVERTUIGT bent geworden van een Bijbelse waarheid. Geloven, God dienen doe je met heel je hart en verstand en kracht.
  Geloofsvertrouwen ontwikkel je alleen op die manier en dan kun je daaruit gaan handelen. Dat is echt Geloofsvertrouwen/FAITH en niet alleen BELIEF. Zie ook: Hebr. 11 en Jakobus 2.

  Men hoeft alleen maar naar de bloedige geschiedenis v.d. R.K. te kijken om te zien dat het niet een beetje onkruid was maar totaal verdorven tot op het bot. De eeuwen v.d. vervolging door de inquisitie is hier een goed voorbeeld van. Pausen die hoogst persoonlijk nieuwe martelwerktuigen bedachten om de ketters ’tot inkeer te brengen’. Tja, dat zijn enkele v.d. vruchten v.d. grote hoer die de R.K. is geweest en hoewel ze nieuwe kleren heeft aangetrokken zijn de pauselijke decreten nog steeds ‘het woord van God’ en heeft de hoer haar gedrag niet echt veranderd. Dat vele RK gelovigen het gezag v.d. Paus niet zo serieus opvatten doet daar voor de RK kerk hiërarchie niets aan af.

  Waar in het oude testament nog sprake was van een aardse hogepriester als schakel tot God is in het nieuwe testament Jezus Christus zelf de hemelse hogepriester geworden als ENIGE verbinding tot God de vader. Dit wordt in de Hebreeën brief uitvoerig behandeld. Zo kun je in Hebr. 4:16 lezen dat we VRIJMOEDIG tot de troon van genade mogen komen juist omdat we een Hemelse hogepriester hebben in Jezus Christus. Hebr.3:1
  Het is de grootste verdoemelijke leer om toch weer mensen in de positie van hogepriester te plaatsen om daar je zonden aan te moeten belijden. Jezus Christus is HET schuldoffer voor al onze zonden. De katholieken maken dit met hun goddeloze praktijken van ‘heilige vaders’ en ‘biechten’ allemaal als het ware ongedaan en bespotten het verlossingswerk van Christus door totaal ongehoorzaam te zijn aan Zijn geboden.
  I.p.v. het bloed van Jezus Christus dat alle zonden weg wast verzinnen de ‘vaders’ een penitentie, een boetedoening… goede werken die Gods vergeving dan mede bewerkstelligen… de financiële wanpraktijken van de aflatenhandel mogen voor zich spreken. Maar het doen van een aantal gebeden als ‘boete’ is in wezen hetzelfde.
  Maar er is niets behalve HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS dat de zonde GRATIS EN VOOR NIETS wegwast voor de oprechte gelovige bekeerling. Hebreeën 10:17-22
  Er is geen ander offer meer nodig of mogelijk. Jezus wil medeleven en bekering van ons. Mat.9:13 en dan gehoorzaamheid aan Zijn geboden. 2 Koningen 17:13 / Mat. 19:17 / Joh. 14:15 Dus Jezus geboden volgen en niet die van mensen! Mat.15:8,9

  Het woord paus wat ‘vader’ betekend is al een duidelijk teken van ongehoorzaamheid aan Jezus. In de RKK lopen allemaal mensen rond die zich vader noemen of heilige vader. Je moet bij hun komen om je zonden op te biechten en zo vergeving te krijgen. Dit terwijl Jezus zegt in Mat. 23:7-10: je mag niemand op deze aarde ‘vader’ of ‘meester’ noemen! Hoe duidelijk moet het voor je worden Jan Paul? Denk jij dat Petrus zich meester of vader liet noemen toen hij het hoofd v.d. gemeente was? Zou er in de loop v.d. tijd misschien een grote afval en corruptie v.d. zuivere leer ontstaan zijn? Is dat mogelijk? I.p.v. enkele onkruiden (de kinderverkrachters bedoel je?) zit het vol met onkruid daar, je mag blij zijn als er nog wat tarwe te vinden is! Ben jij tarwe Jan Paul? Ga dan het woord van God bestuderen en geloven en bekeer je van het volgen van dwaalleer en valse traditie!

 7. Daar hebben we het al een keer over gehad.
  Ja maar gaat er dan geen lampje bij jou branden?
  En je hebt geen antwoord op de vraag gegeven.
  Als je dat nog even wilt doen.
  Als je mij wilt vertellen wat de vrucht van jou kerk/gemeente is?

 8. Sorry, die zin hierboven : Wij geloven allemaal dat God… daar moet bij: Zich ontfermd heeft. Zoals hij er nu staat is die zin een anakolout. Maar ja, die heeft Paulus ook vaak, dus het geeft niet. (beetje humor of niet dan?)

 9. Tja broederen, hier liggen zoveel verschillen en anders verstaan dat er op in gaan eigenlijk een beetje onbegonnen werk is, geloof ik, je kunt ook zeggen: dan wordt het een oeverloze discussie, dat doen we maar niet. (o vrede van Tiberias, o heuvels in het rond…liedboek 463:3)
  Ik wil er alleen even op wijzen dat de duivel wel heel tevreden is met zo veel verdeeldheid en elkaar over en weer uitmaken voor onechte of geestelijk verontreinigde kerken. Hij denkt terecht: zolang de stok in zoveel stukken uit elkaar ligt, kunnen ze mij er niet mee slaan en lach ik. Maar pas op wolf, God lacht altijd het laatst.
  Ik kan niet echt iets beargumenteren en dat ligt ook in de aard der zaak: het is allemaal geloof, geloof en nog eens geloof.
  Wij geloven allemaal dat God in zijn diep mededogen met de gevallen en worstelende mensheid, die zich door zijn afwijkingen impliciet, verborgen tot hij moet sterven de hel geschapen had tussen de oren, even slordig gezegd. En we geloven dat Hij naar de bol gekomen is in hoogst eigen persoon onder de gezegende Naam boven alle namen Jezus. (Hand.4:12) Persoonlijk geloof ik, met nog enige katholieken dus, dat God het daarbij niet gelaten heeft, maar dat Hij op het fundament van de 12 apostelen een organisatievorm gebouwd, ontwikkeld heeft, inderdaad in het verlengde van alle gemeentes die al in het NT genoemd worden, waarbij dus de Romeinen langzamerhand als leidende gemeente naar voren zijn gekomen, en dat die organisatie nog steeds springlevend is en onverkort door God of de H. Geest geleid wordt. Ik heb geen andere berichten vernomen in elk geval.
  Hij gaf Zichzelf en Hij creëerde meteen een kader waarbinnen wij veilig zijn leer zouden kunnen volgen, gecoacht zouden kunnen worden op onze tastende weg naar de hemel, die onderweg voortdurend door de saboteur (satan) vertroebeld wordt, wat logisch is, want de zoeker en bewerker van ons ongeluk zal er steeds alles aan doen om ons geniepig en listig van die smalle weg af te krijgen. Zijn enige ambitie is ons ongeluk en een uitpuilende hel. Uiteraard gaan er ook dingen mis in de kerk (en in elke kerk, ook hier de balk en de splinter, reinig eerst jezelf), omdat de duivel overal binnen weet te dringen als zand in de motor van een pantserwagen in de Afghaan om zo te zeggen. Maar wij plegen de tarwe ook niet te verwerpen als er hier en daar een plukje onkruid tussen staat. Het is in de kerk geenszins zo dat het onkruid alles overgenomen heeft zodat van tarwe nauwelijks meer sprake is. Hoe zou ik me dan nog thuis kunnen voelen in de rkkerk, ik, die mij oprecht christen voel, ja weet, en met God verbonden wandel met vallen en opstaan en door genade?
  Maar nogmaals: de duivel maakt er zijn voornaamste klus van de kerken uit elkaar te houden en hij zorgt er wel voor dat ze elkaar blijven verketteren en van onzin beschuldigen zoals occulte pakken enz.
  Man, Joshua, kijk toch eens heel ietsje verder dan de historische buitenkant van kleding. We hebben dit trouwens al eens behandeld dus ik schei eruit. Omdat iemand een pak aanheeft dat je niet bevalt, luister je ook maar niet maar hem, dat noemt men een vooroordeel.

 10. Nodoubt.

  Ja dat is een goede kan je beter vragen aan JP.
  Wat hij bedoelt met de eerste gemeenten.
  Ik heb niet dat boek uit gelezen, maar me vader heeft um hier thuis en misschien lees ik die nog een keer uit.

 11. Nodoubt, dat klopt misschien wel, maar katholiek betekend algemeen.
  Rooms katholiek is zeker niet de vroege christelijke kerk. dat kwam pas veel later.

 12. hm, dat was niet netjes, wat ik net heb geschreven als reactie op Nodoubt en Joshua, mijn excuses. Ik denk wel dat jullie veel missen door jullie houding en dat de wereld echt veel groter is dan jullie denken, maar ik had dat niet zo moeten formuleren. Sorry…

 13. Even voor de duidelijkheid ik haat niemand.
  Alleen ik verwerp een systeem dat door mensen is gemaakt. Natuurlijk zitter er ook kinderen van God in rkk. Er zullen echt wel mensen zitten die echt willen. Maar nu heb je mijn vraag nog steeds niet beantwoord, het gaat er niet om dat ik dat weet, maar voor jou zelf. Als jij zelf weet wat de vrucht is. Als het goede vrucht is moet je blijven anders kan je beter een andere gemeente zoeken.
  Ik zie verder de rkk niet als mijn moeder.

  Groeten Joshua.

 14. Hallo Joshua, Nodoubt, dit verhaal over en weer blijft me al de hele zondag bezig houden. Ik denk dat ik nu volsta met een paar opmerkingen en het daarbij verder laat. Niet in de laatste plaats omdat het aardig off topic is.
  Je ziet hier weer eens overduidelijk hoe na aan het hart de godsdienst ligt bij mensen. Als er aan je geloof gezeten, gemorreld wordt, raak je mensen in hun diepste wezen, men reageert emotioneel, men vergramt of reageert heftiger dan de bedoeling was. En dat geldt dan al voor serieus bedoelende leerlingen van Jezus onder elkaar, want daar kunnen we het volkomen over eens zijn niewaar, dat zijn we. (God geve dat we het blijven ook en dat we vorderen.) Hoe veel sterker zal het nog gelden voor daarbuiten.
  Ik erken dat ik licht vergramde vanmorgen. Dat betreur ik. Die laatste toevoeging over het oude, nog onverloste leven van de grote Paulus neem ik terug. Vergeef me.
  Het andere is een tekst uit de 2e Timotheusbrief 2:23: “heb een afkeer van dwaze en onzinnige twistvragen, u weet dat ze niets anders opleveren dan strijd.” Dit is een valkuil waar ik zelf nogal eens in trap omdat ik van nature een gelijkwillenhebbertje ben. Je kent wel de IWAB: ik weet alles beter.
  Maar nog beter is: ‘zoek de vrede en jaag haar na’.
  We moeten God maar zoeken daar waar het ons het beste dunkt en goed naar elkaar luisteren af en toe om tot de blijdschappelijke conclusie te kunnen komen dat er misschien wel helemaal geen wezenlijke verschillen zijn ten diepste.
  Waar komt de fragmentatie van de kerk vandaan? Waarom is de aanvankelijke eenheid van de begintijd, toen de apostelen nog leefden en de ene na de andere gemeente stichtten, uit elkaar gevallen als een soort puzzel die eerst helemaal geen stukjes had, die dus geen puzzel was, terwijl er nu met geen mogelijkheid één geheel meer van te maken lijkt? M.i. is dat toch gekomen door teveel bezig zijn met zulke en andere strijdvragen als die waar Paulus uitdrukkelijk tegen waarschuwt. Het speelde toen ook al, hij zag het grote gevaar erin: verkoeling van de onderlinge liefde, verwijdering, partijvorming, afsplitsing. Eigen tokootjes. Natuurlijk zijn er ook dingen mis gegaan, maar lang niet allen zijn om die misslagen uit de kerk gestapt. Sommigen wel en die zijn voor zichzelf begonnen en kregen veel aanhang, anderen zijn de kerk van binnenuit gaan herstellen. Ik geloof dat dat toch het mooiste blijft. Misschien is dat een van de redenen dat ik naar die Rkk toegegaan ben, dat ik gedacht heb, naast andere afwegingen: dit was de kerk vanaf het begin, hier wil ik deel van uit maken, in het vaste geloof dat God die oude kerk nooit losgelaten heeft, noch ooit los zal laten, zoals Hij ook Israël nooit los zal laten. Menselijke liefdes zijn labiel, aan slijtage en tijd onderhevig, maar zo is God niet.

  Zegen broeders, laten we wat reclame maken voor Jezus, zodat de mensen verbaasd staan en mee willen met ons. En met Hem natuurlijk.

 15. Zo wil ik ook positief spreken.

 16. JP.
  Misschien had ik het niet hoeven te vragen.
  Maar het is gewoon goed om dingen recht te zetten. Waarom vroeg ik vergeving? Denk aan Jozef die onder alles wat hij ondergaan had geen enkel negatief woord zei. Ik neem dit bijbels voorbeeld en leer er van. Jozef ging geen enkel moment zitten piekeren van kijk wat hebben ze mij aan gedaan of kijk die vrouw is zo slecht bezig, ze heeft mij geprobeerd te verleiden telkens opnieuw en vervolgens beschuldigt ze me er van dat ik haar heb geprobeerd te verkrachten. Nee Jozef zei niks negatiefs. Hij was iemand met een hart voor God. Jozef wist wie hij was en sprak positief niet negatief.

 17. Josh, het mooie van ons geloof is dat het gedragen wordt door de Levende God zelf die de liefde is. Alle tegenheden, dingen van de boze geest worden eigenlijk door Hem zelf ontmaskerd en weggezuiverd. Er blijft een volk over van echte broeders en zusters. Het kan voor wie echt uit God zijn niet anders dan dat er tenslotte blijvende eenheid boven komt drijven. Het is 1 Geest, Gods ene Geest die hetzelfde denkt, spreekt en handelt in allen, die over de lichamen heen contact met Zichzelf houdt en werkelijk 1 is, menselijk, bovenmenselijk en intermenselijk, mensen verbindend tegelijk. Denk aan www. World wide web of love, zo heeft God de mensheid bedoeld. Je had mij niet om vergeving hoeven vragen, maar ik schenk het je van harte, 7x70x. Ik zeg altijd: ik kan wel tegen een stoot van een ezel. En dit moet je dan weer opvatten als humor.
  De zon is niet onder gegaan over onze toorn, prijs de Heer!

  Het ga je goed man, JP

 18. obey, maakt het iets uit of ik een man of een vrouw ben ;-)?

  JP, ik zal de door jou genoemde sites eens bekijken, dank voor de tip. Mooi om je verhaal in een notendop te lezen. Bijzonder dat God met een ieder van ons een heel eigen weg gaat. Hij is zo groot, zo veelomvattend!

  Nodoubt en Joshua, dank voor het aanvaarden van de excuses :-).

 19. schenk, ik kan beter zeggen vergeef mij als je dat wilt.

 20. JP.
  Ik heb niet elke reactie gelezen.
  Maar ik wil mijn excuus aanbieden en ik vraag vergeving voor het feit dat ik de rkk in een kwaad dag licht heb gesteld. Ik zie een hoop problemen en een hoop dingen waar ik tegen aan loop. Maar laat ik maar beter positief praten. Ik kan best wel dingen zeggen wat ik zie. En ik kan beter zeggen hoe ik van mening ben dat het wel moet en niet iets kwaad zeggen over iets. Door positief te spreken zet je jezelf en die ander vrij. Ik vind het positief dat de paus en de rkk in het algemeen wel vind dat homo seksualiteit een zonde is.
  Dus schenk mij vergeving als je dat wilt.

  Verder blijf ik wel bij de punten die ik heb en zal ik ook geen zonde gedogen.

  Met vriendelijke groet Joshua.

 21. Hallo Anne, aanvankelijk was ik protestant, domineeszoontje, ettertje trouwens. Later, voor mijn 20e al, verloor ik het geloof, maar op mijn 32e ontfermde God Zich en gaf mij, onwaardige, het geloof terug. Ik kreeg ongevraagd een herkansing. Een wereld ging voor me open, ook naar mijn vader toe, want ik besefte tenvolle dat niet ik maar hij gelijk gehad had. God bestond en bestaat. Ik was verbijsterd. Vanaf dat punt groeide ik volgens mijn eigen waarneming en interpretatie naar de Rkkerk toe en tenslotte ben ik toegetreden in 2004. Ik sta daar nog steeds 4kant achter.
  Nodoubt zegt hierboven o.a.: als leerling van Jezus kies je een kerk die de geboden van Jezus volgt naar je eigen opvattingen.
  Ik vat het wat samen. Ik denk dat ik daarin wezenlijk verschil. Ik heb God niet gekozen maar Hij mij, ook heb ik geen kerk gezocht bij mijn opvattingen, maar God heeft mij gevoerd binnen de kerk van Zijn opvattingen. En ik heb vrede.
  Reclame voor Jezus maken vereist in elk geval een nederig en vermorzeld hart. Als je wel eens bij een bouw gestaan hebt, zal het je opgevallen zijn dat ze omhoog willen, een gebouw gaat boven de aarde uit, maar eerst -hoe vreemd, hoe schijnbaar tegenstrijdig- gaan ze graven. Dit illustreert zeer doeltreffend en schoon hoe de nederigheid, het gat dus in de grond waarop de fundamenten moeten rusten, het allereerste vereiste is voor het gebouw van de Liefde in de ziel.
  Mag ik je trouwens een site aanraden? Kerkvaders n3t.nl of stichting Sint Athanasius, kan ook. Dan krijg je online een cursus Kerkvaders. Even wachtwoordje aanvragen per mail. Je smult je wezenloos, ik overdrijf niet. De vroege schatten van de eerbiedwaardige Kerk worden ontsloten. Je geniet en je wordt gesticht en vervuld van diep en blijvend ontzag.

  Zegen, hartelijke groeten aan allen zonder uitzondering, JP

 22. @Anne,

  Geen enkel probleem! Ik begrijp volkomen hoe mensen – mensen zoals ik en Joshua kunnen zien als kleingeestige nauwdenkende fanatiekelingen. Daar ben ik echt niet beledigt door.

  Ik hoop dat je wel begrijpt dat we niet geboren zijn met onze huidige opvatting. Er is wel een ontwikkeling geweest in ons denken. Ik durf nu wel te zeggen dat deste meer ik meen te leren uit de Bijbel ik steeds meer denk te begrijpen dat Jezus het ECHT MEENDE toen Hij zei:

  “Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. ” Matteüs 7,13-14

  Misschien kun je desondanks onze meningsverschillen er af en toe toch wat aan hebben. Vriendelijke groeten Nodoubt!

  ps: en bovendien vind ik dat de RKK wel bepaalde juiste overleveringen kent die de ‘protestanten’ niet meer kennen. Niet alles v.d. RKK verdoem ik hoor 😉

 23. Nodoubt en Joshua: wat ontzettend fijn moet het zijn om precies te weten hoe God alles in de bijbel bedoeld heeft en om God aan jouw kant te hebben. Vooral niet verder kijken dan je eigen neus lang is en ook zeker niet open staan voor het idee dat de wereld groter is dan je eigen westerse, evangelische clubje!

  JanPaul: ik ben dan wel niet rk, ik snap er ook niet alles van, maar ik denk dat we als protestanten en evangelischen veel kunnen leren van jullie. We dienen samen een en dezelfde Heer!

 24. @Jan Paul,
  Er zijn wel zeker grote wezenlijke verschillen tussen onze opvattingen. Er zijn echter ook wezenlijke overeenkomsten. Laten we eerlijk kijken naar de verschillen en niet alleen naar de overeenkomsten. We hoeven niet de verschillen onder het tafelkleed te vegen en net te doen of ze er niet zijn. We hoeven het niet perse eens te zijn. We hoeven trouwens hier ook niet over door te gaan, ook prima.

  Als je een serieuze leerling van Jezus wil zijn dan bestudeer je Zijn geboden om ze juist te kunnen houden. Wie mij liefheeft volgt Mijn geboden.
  En dan kies je voor een kerk die dat ook doet naar je eigen opvattingen.

  Het is niet zo dat God ‘de kerk’ (Zijn Lichaam, niet een instantie) loslaat. Maar ‘de kerk’ heeft de zuivere leerstellingen losgelaten. God heeft Israël nooit losgelaten, toch lezen we in de profetieën over Israël dat het volk talrijk als het zand der zee zal zijn, maar slechts een rest, een OVERBLIJFSEL zal behouden worden. Er zullen maar enkelen de weg naar het eeuwige leven vinden. Dat zijn denk ik aanwijzingen die ons vertellen dat het heel erg van belang is om zeker te weten voor jezelf dat je inderdaad op die smalle weg loopt die voert naar de nauwe poort. De meeste mensen vinden het eeuwige leven NIET. Nu is het dan de vraag of de smalle weg dan in elke kerk die het over Jezus heeft te vinden is. Hierin verschillen onze opvattingen.

  Reclame voor Jezus maak ik op mijn eigen manier, i.e. niet de eenheid zoeken ten koste v.d. inhoud. Durf zelfstandig van andere mensen, maar wel afhankelijk van God, te onderzoeken wat je kunt geloven/vertrouwen uit de Bijbel.

  We hebben het wel over de KERNVRAGEN. Wat je moet geloven en waarom. Waarom ben ik lid van een kerk en kan ik dan ook de hoofdzaken van de desbetreffende kerk leer volledig ondersteunen?

  Dat is dus heel wat anders dan dwaze en onzinnige twistvragen. Mocht je overigens het er toch bij willen laten, dan respecteer ik dat natuurlijk en je moet weten dat je mij niet beledigt hebt. Ik ben wel veel ergere reacties gewent 🙂 en ik weet dat wie de bal kaatst hem ook terug kan verwachten. Maar weet wel dat ik de bal niet kaats met het oogpunt om jou de grond in te willen stampen. Maar soms komt de bal hard tegen iemands hoofd aan terwijl dat niet het einddoel is. Als er dan uit een woedende reflex een te harde terugslag komt is dat te begrijpen. Dat is het risico dat nu eenmaal bij de serieuze balsport hoort.

  Het is makkelijk om een karikatuur te maken, een woedende Saulus bijv. 🙂 Maar kijk eens naar wat ik zo al zei: verdeeldheid moet er zijn staat er in de Bijbel. Het is beter om verdeeld te zijn dan om alsmaar compromissen te moeten sluiten. Juist door de splitsingen zal blijken wie er echt Jezus wil volgen. En ja, dat maakt splitsingen nog steeds een trieste zaak. Liever had ik ook een grote happy familie vol vriendelijkheid en begrip en eensgezindheid en een zuivere leer. Maar dat is helaas niet haalbaar totdat Jezus Christus zelf terugkomt om Zijn koninkrijk te leiden. Althans zo interpreteer ik de Schriften.

  Vriendelijke groet, Nodoubt

 25. Hallo,

  Genezing is een moeilijk onderwerp, ik ken de zegen van genezing, maar ik ken ook de teleurstelling het merken dat de ziekte blijft, en ook in die momenten heb ik geleerd om te zeggen “zie de dienstknecht des Heren, mij geschiedde naar uw woord”.

  Er staat van Jezus geschreven dat Hij weldoende rond ging, en toch staat er geschreven dat Hij bij het bad van Batsheba maar een persoon genas, terwijl toch bekend was dat de plaats vol met zieken, lamme blinden lag omdat ze allen als eerste in het water wilde komen als het door de engel beroerd was.
  Waarom Hij er maar een genas staat er niet geschreven.

  Op andere momenten staat er dat Hij ieder genas die tot Hem kwam, waarom dat is staat er ook niet geschreven, Jezus deed gewoon wat de Vader wilde dat Hij doen zou.

  Ik geloof dat er meer mensen zouden genezen als wij in geloof zouden bidden tot God om genezing. Maar ik geloof niet dat je God voor je karretje kunt spannen zovan “God in Petrus staat dat Jezus onze ziekte heeft gedragen dus ik moet genezen”. Want dat geeft mij het gevoel van Bijbeltekst erin, en God zendt de genezing.

  Want als het dat is dan wil ik toch de woorden van Jesse in herrinnering brengen
  “Ik verlang naar het zuivere christendom waarin het niet meer gaat om genezing, of dan wel ziekte, maar om het liefhebben van God”.

  De liefde is de basis van ons geloof, Gods liefde voor ons, en onze liefde voor God”.

  Groetjes,
  en Gods zegen toegewenst,
  Kees.

 26. “Bah, ik ben blij dat ik niet in zo’n god geloof”

  Tja, het is denk ik nog maar de vraag of je op de oordeelsdag ook nog zo blij bent met je huidige beperkte visie op het karakter van God. Genade is niet hetzelfde als alles maar kunnen doen als je maar een ‘oprecht hart’ hebt. Je stelt het ‘hartstochtelijk zoeken naar genezing’ gelijk aan ‘het goed doen’, toch moeten we God ook met ons verstand dienen. Heel het hart en verstand en kracht etc. Intentie is 1 ding, waarheid een ander. Gods woord leert dat we Hem in Geest en Waarheid moeten aanbidden. Wat is de waarheid?

  Er is iemand dood gegaan omdat hij met de beste bedoelingen de ark wilde behoeden voor vallen. Wat bleek? God had duidelijke aanwijzingen voor het transport v.d. ark gegeven. Toen die werden opgevolgd ging het vervoer wel goed.

  De Israëlieten hadden genade gekregen van God en God leidde ze uit de gevangenschap in Egypte en beloofde ze een nieuw land. Het beloofde land was hen belooft. Toch ging vrijwel een hele generatie verloren tijdens de 40jr omzwervingen in de woestijn… Had God Zijn belofte gebroken? Was God niet meer genadig? Nee! God breekt nooit Zijn beloften, de volgende generatie Israëlieten verkreeg de belofte wel! Dit verhaal en andere verhalen zijn geschreven voor ons om van te leren. (staat in het N.T.)

  De les is: God is wel genadig en belooft ons om in het beloofde land binnen te mogen gaan, maar als wij door onze grote ongehoorzaamheid Hem keer op keer minachten en Zijn Woord verkrachten… dan verkrijg je Zijn belofte NIET!

  Maar dat vind jij onbarmhartig? Mag God geen eisen stellen? Want dat doet Hij nl. wel. Zoals Hij bepaalde eisen stelt aan mensen die Christen willen worden. Ze moeten Zijn woorden gehoorzamen en de juiste handelingen om de juiste redenen uitvoeren. Maar de meeste mensen doen dat niet. Ze zijn nog geeneens op de Bijbelse manier gedoopt. Maar wel bidden om genezing en het dan gek vinden dat er geen genezing komt… en vervolgens niet het probleem bij zichzelf zoeken maar het karakter van God veranderen i.p.v. de Bijbel te geloven.

  Er staat dat Jezus Christus terug komt om de ongehoorzamen aan het evangelie te straffen en Hij zegt ook dat er vele mensen die in Hem geloven door Hem weggestuurd zullen worden omdat Hij ze niet kent. Wetsverkrachters noemt Hij ze. Wie Mij liefheeft houd Mijn geboden. Alleen iets geloven is niet voldoende. We moeten in de waarheid geloven en daaraan gehoorzamen.

  En als je dat niet aanstaat heb je een probleem met de Bijbel en niet met mij.

 27. @NoDoubt: je spreekt jezelf zo tegen! Aan de ene kant heeft Jezus al onze ellende op zich gedragen zodat wij niets meer van die ellende hoeven te ervaren; aan de andere kant moeten we blijkbaar wel aan van alles voldoen om genezing, genade e.d. te mogen ontvangen. Dat is toch geen genade?

  Dus als je ziek bent wil God je genezen, maar alleen als er niets op je aan te merken is. Wat een onbarmhartige god :-(. En al die mensen die ernstig ziek zijn en hartstochtelijke zoeken naar genezing en toch sterven, hebben blijkbaar toch iets niet goed gedaan. Lekker puh.

  Bah, ik ben blij dat ik niet in zo’n god geloof. Ik geloof dat Jezus voor ons gestorven is om ons weer in contact met God te brengen, om het Koninkrijk voor ons te openen. En we zien en ervaren nu al kleine stukjes van dat koninkrijk, te midden van alle shit. We mogen zijn kinderen zijn, en met Hem werken aan dat koninkrijk dat straks ten volle zichtbaar zal worden.

 28. @NoDoubt: je spreekt jezelf zo tegen! Aan de ene kant heeft Jezus al onze ellende op zich gedragen zodat wij niets meer van die ellende hoeven te ervaren; aan de andere kant moeten we blijkbaar wel aan van alles voldoen om genezing, genade e.d. te mogen ontvangen. Dat is toch geen genade?

  Dus als je ziek bent wil God je genezen, maar alleen als er niets op je aan te merken is. Wat een onbarmhartige god :-(. En al die mensen die ernstig ziek zijn en hartstochtelijke zoeken naar genezing en toch sterven, hebben blijkbaar toch iets niet goed gedaan. Lekker puh.

  Bah, ik ben blij dat ik niet in zo’n god geloof. Ik geloof dat Jezus voor ons gestorven is om ons weer in contact met God te brengen, om het Koninkrijk voor ons te openen. En we zien en ervaren nu al kleine stukjes van dat koninkrijk, te midden van alle shit. We mogen zijn kinderen zijn, en met Hem werken aan dat koninkrijk dat straks ten volle zichtbaar zal worden.

 29. @Anne

  Wij moeten ook als kinderen worden om zo onze Hemelse Vader te geloven en te vertrouwen. Jezus genas de mensen die met hun ziekte bij Hem kwamen. De enige keren dat Jezus weinig wonderen kon doen was die keren dat de mensen niet in Hem geloofden, aan Hem twijfelden en Hem niet de juiste eer gaven. Hij wilde WEL de mensen helpen en genezen en wonderen doen, maar zij zelf waren het probleem. Zou het nu anders zijn? Als jij of ik of wie dan ook geen genezing ontvangt moet je niet concluderen dat God dan niet zou willen genezen. God is dezelfde God tot in alle eeuwigheden. Het probleem ligt altijd bij ons. Je hebt er denk ik geen idee van hoe ver wij (Christenen) van Gods waarheid zijn afgedwaald. Vrijwel elke kerk predikt een evangelie van genade zonder het houden van Gods geboden. Vrijwel elke kerk predikt wetteloosheid, wetsverkrachters zijn het. Het is nog een Godswonder dat er WEL genezingen plaatsvinden want in de Bijbel staat dat onze gebeden een verschrikking zijn voor God als we Zijn geboden niet houden. Dan wil Hij de gebeden zelfs niet horen zoals in Jes. 1 hoor je dat weleens in je kerk? Dat wij God zo kunnen vertoornen ondanks onze schijn van ‘Christelijkheid’ dat ons gebed een vieze stank in Zijn neus is?

  Juist omdat Jezus de ziekte, de vloek op zich genomen heeft kunnen wij bij Hem aankloppen met de vraag om genezing. Dat is juist DE REDEN dat Hij die ziekte op zich nam. Als het alleen om je eeuwige redding ging had Hij al die andere smaad en lijden en ziekte niet hoeven te dragen. Zijn redding is veel groter dan ons geleerd is! Als we eens goed gingen begrijpen hoe we Hem minachten als we zeggen dat Hij niet wil genezen… alsof Hij voor niets al die ellende op Zichzelf heeft genomen. Sorry dat ik misschien wat fel ben… maar het is een kwestie vanuit welk standpunt je het bekijkt.

  Hij heeft echter niet belooft dat we niet hoeven te sterven. Maar zoals veel oudere mensen die van allerlei gebreken hebben… dat lijkt me niet nodig, je kan ook rustig inslapen. Niet aan elke dood hoeft een hevig ziekbed vooraf gegaan te zijn. Je hart kan ook ophouden te werken zonder een lang lijden. Wat zou God liever willen voor ons? Hij kan het lijden wel gebruiken voor iets goeds, maar wat zou Hij het liefst willen?

  Wij leven in een gebroken wereld. Een van de grootste gebreken is dat wij niet in waarheid leven maar in leugen. We geloven de leugens in de kerken en de media. Dit heeft ongehoorzaamheid aan God, overtreding van Zijn wet, zonde tot gevolg.
  Op het moment dat we zelf de Bijbel bestuderen en in die waarheid gaan geloven/vertrouwen en ons bekeren van onze schijnheiligheid maar echt heilig (apart v.d.wereld) gaan worden zul je meer genezing gaan zien.

  Zijn koninkrijk laten zien is Zijn woord bestuderen en geloven en daarop vertrouwen. Dan zal ook de lichamelijke zegen niet uitblijven. Hoe vaak genas Jezus mensen ook juist lichamelijk? Dat was een van Zijn kern handelingen. Minacht dat nou niet. Doe er niets aan af. Hij is gekomen om ons leven in overvloed te geven. Niet later eens in de hemel, maar nu al. Genezing was toendertijd een enorm krachtig evangelisatie middel en dat zal het weer zijn. Maar beter is het nu al in Zijn almacht te vertrouwen. Gods arm is niet ingekort, ook nu kan en wil Hij machtige dingen doen. Sterker nog, Hij doet ze volop, alleen zien wij dat vaak niet. Maar geven wij iets of iemand anders de eer of is het weer eens ‘het toeval’.

 30. Beste NoDoubt: natuurlijk heb je gelijk dat God gehoorzaamheid verwacht, dat ontken ik toch ook helemaal niet?! Ik heb het idee dat we een beetje langs elkaar heen praten.

  Ik heb het over mensen die hun leven, hun hart aan God hebben gegeven, Hem dienen en Hem willen eren met hun leven. Natuurlijk schieten we daar allemaal in tekort, maar we mogen toch altijd vertrouwen op Gods genade?! We hoeven het goede van Hem niet te verdienen. God vraagt van ons dat we ons aan Hem toevertrouwen, aan zijn genade en dat we vandaaruit Hem willen dienen en gehoorzamen.

  Als iemand die zo leeft ziek wordt en niet geneest, is het heel onbarmhartig om te zeggen dat die ziekte ‘eigen schuld’ is. Dát is wat ik zeg.

  Maar ik denk dat ik maar stop met deze discussie; we praten op een heel ander level geloof ik en we komen er toch niet uit.

  Gods zegen NoDoubt!

 31. Jesse, ik ben het helemaal met je eens! Het is zo’n ongelooflijk kinderlijke manier van denken dat God altijd wil genezen! Zo gebaseerd op een eenzijdige manier van bijbeluitleg!.Blijkbaar deed Jezus dan ook iets fout in zijn leven. Jesaja zegt heel duidelijk dat Hij vertrouwd was met ziekte, Hij ging zelfs ten onder aan alle gebrokenheid. Zouden wij, als Zijn volgelingen, dan een comfortabel leventje kunnen verwachten? Wat een ongelooflijke flauwekul!

  En gewoon even praktisch: als we nooit ziek zouden hoeven zijn, hoe zouden we dan ooit kunnen sterven? Want uiteindelijk sterven we doordat ons hart ermee ophoudt. En een hart dat ermee ophoudt, lijkt me een ‘ziek’, kapot hart. Als jullie redenering zou kloppen, zouden christenen niet sterven.

  Sorry dat ik zo fel reageer, maar het maakt me zo boos! Deze gedachtegang maakt zoveel kapot, mensen lopen er zo hopeloos in vast! Het is zo’n onbarmhartige manier van denken. Want als je niet geneest ondanks hartstochtelijk gebed, is er blijkbaar toch iets fout met je (want aan God ligt het niet volgens jullie). Wat moet je daarmee als je crepeert van de kanker of diep in een depressie zit?

  Jullie geven toe dat niet iedereen geneest, ondanks dat God dat wel wil. Dat impliceert dus dat God er ook niets aan kan doen, dat er blijkbaar soms krachten zijn die sterker zijn dan Hij. Want als het niet aan mij ligt als ik niet genees en niet aan God, dan ligt het blijkbaar aan iets anders dat dus blijkbaar sterker is dan God?!

  Ik denk echt dat we moeten accepteren dat we in een gebroken wereld leven. God staat die gebrokenheid toe. Soms grijpt Hij op een bijzondere manier in en geneest Hij mensen, maar veel vaker doet Hij dat niet. En waarom de ene keer wel en de andere keer niet? Daar krijgen we geen antwoord op. Hij wil dat we in alle omstandigheden ons geluk in Hem zoeken, dat we genoeg hebben aan Hem en zijn genade. Ook wil Hij dat wij in deze gebroken wereld vol shit zijn handen en voeten zijn en stukjes van zijn koninkrijk laten zien hier op aarde. Dat we ons met ons hele gebroken hebben en houden aan Hem toevertrouwen. Daar gaat het Hem om, niet allereerst om ons comfort, geluk en onze gezondheid!

  Lees eens ‘Jouw God is te veilig’ van Mark Buchanan!

 32. Nodoubt amen.

  @Anne.

  Het Griekse woord voor behoud betekend: genezing, bevrijding, verlossing.
  Dus als er over behoud word gesproken word er in de 1ste plaatst niet eens gesproken over eeuwig leven, eeuwig leven echter kan je ook uitleggen als het leven met God.

  En als jij Gods woord niet voor waar neemt dan doe je dat toch lekker niet, aan jou de keuze. Wat is waar je omstandigheden of Gods woord? Wat heeft meer zeggen schap voor jou?
  God heeft niets aan mensen die Zijn woord niet voor waar nemen. Mensen die zeggen Heer ik neem U woord voor waar, ondanks de problemen ondanks de omstandigheden, dat is geloven!

  Groetjes Joshua.

 33. Boeiende discussie dit, ik sluit mij vooral aan bij Anne. Voor ik haar (hem? Anne is ook een jongensnaam) goed gelezen had, dacht ik al: aan het eind van je leven wordt iedereen ziek, behalve als je zeer plotseling overlijdt, zoals die arme mevrouw in dat dolfinarium in de VS die door een orka gegrepen is gisteren enz. Maar wanneer is het eind van je leven?
  Voor God maakt het weinig uit of je 90 wordt of de 30 nog niet haalt. Bovendien zijn er heiligen bekend die hun hele leven bedlegerig geweest zijn en vol van kwalen, wonden en ziekten: Lidwina van Schiedam, Marthe Robin. En kijk naar Damiaan: 16 jaar verpleegt hij melaatsen en dan krijgt hij het zelf. Zou hij tegen God gezegd hebben: U wordt bedankt, U geeft me stank voor dank? Eerder zal hij begrepen hebben dat hij tenslotte via zijn ziekte ook eindelijk naar de hemel gevoerd zou worden aan het eind van een lange en zeer zware weg, die van de zelfopofferende, zichzelf-vergetende liefde.
  Natuurlijk is God almachtig en boven alles verheven, maar wie kent Zijn wil? Het enige dat ik volkomen zeker weet over Zijn wil is dat Hij uit liefde voor mij niet wil dat ik zondig, omdat zondigen de dood, de zelfvernietiging betekent van mijn ziel. Zoals ook in de 10e psalm staat: wie onrecht (het kwaad) bemint haat zijn eigen ziel. Ik vat (mijn) ziekte op als komende van God, of in elk geval door Hem middels een bewuste keuze toegelaten, zoals ik alles opvat dus. Dan kan ik op 2 manieren reageren: murmererend of me schikkend. Het eerste doe ik niet, omdat ik voor alles nederig en onderworpen tegenover mijn Schepper wil staan, het tweede is een voortdurende strijd om te kunnen zeggen: Uw wil geschiede volkomen aan mij, of zelfs om te danken in de beproeving die de ziekte is en de ziekte mee te dragen met Christus als Simon van Cyrene. Mijn kruis afwerpen verlang ik niet. Ik mag om genezing bidden, uiteraard mag dat, maar ik wil er niet teveel op hopen omdat lichamelijke genezing een tijdelijk goed is en ik alleen wil hopen op de eeuwige goederen.
  En ik kan niet in Gods agenda kijken en bepalen wat in Zijn ogen het beste voor me is. Daarom is Uw wil geschiede bij alles, dus inclusief lichamelijke ziekte de veiligste weg. Overigens hebben wij het gezond verstand om met veel dingen gewoon naar de huisarts te gaan en daar de oplossing te zoeken en te vinden.

 34. @Joshua,

  Ik begrijp wel waar dat ‘van die eerste kerk’ over gaat. Volgens mij is de vroeg Christelijke kerk ook wel de voorloper van wat nu de katholieke stroming is geworden. Dus toen de diverse gemeenten zich gingen organiseren en de staat zich er ook mee ging bemoeien omdat ze ‘de kerk’ niet meer konden ‘bedwingen’ is er die ‘universele’ kerk ontstaan. Vanaf toen is het snel bergafwaarts gegaan met de zuivere leer. Het is allang geen heldere zuivere bron meer helaas.

  @Jan Paul,

  Ik ga je niet nu niet vertellen wat er volgens mij allemaal mis is met de RK kerk. Je moet wel openstaan voor dat soort kritiek en ik denk dat je daar niet op zit te wachten. Wel wil ik het punt wat ik hierin van belang vind verder toelichten.

  Je zegt:
  “Ik geloof dat ziekte als een christelijk kruis opgevat kan worden en ik geloof ook dat je verlichting kunt vinden in het besef dat je dat kruis mee draagt met de lijdende Christus. Als je door genade je ziekte uit de hand van God weet te aanvaarden, is dat dan geen zelfverloochening? En misschien geldt dan ook: Mijn juk is zacht, Mijn last is licht en word je getroost, want als je murmureert en het af probeert te werpen, heb je er een probleem bij, net als iemand die zijn moeilijkheden te lijf gaat met de drank.”

  Toch zegt de Bijbel iets heel anders. Ik heb je de teksten over ‘het kruis van Christus’ al gegeven. Jezus heeft het in die teksten niet over ‘ziekte van God aanvaarden en met je mee dragen’.
  Dit is dus een duidelijk verschil tussen wat JIJ gelooft en wat de BIJBEL ZEGT. Dit is een kernpunt. Je wil niet weten hoe vaak ik al mijn geloof heb moeten veranderen omdat het niet klopte met wat de Bijbel zegt. Punt is… verloochen wat je DENKT te weten maar wat NIET Bijbels correct is. Vernieuw je denken aan de hand v.d. Bijbel. Als je tenminste volledig door de Bijbel geleid wil zijn.

  Om het toch nog enigzins met je eens te zijn 🙂 wil ik wel samen met je zeggen:
  Wees altijd verheugd. Bid zonder ophouden. Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus. (1 Tessalonicenzen 5:16-18)

  Dus ook als je ziek bent.
  (Maar dat is nog steeds iets anders dan God danken OMDAT je ziek bent.)

 35. En daarbij ik wil je geen kerken aan gaan vallen, maar wat is de vrucht van de rkk dan? worden er zieken genezen? worden er mensen bevrijd? worden er mensen opgebouwd in geloof ? word er gesproken dat mensen werelds gezind zijn en dat ze zich moeten bekeren?

  Vertel mij nou eens wat de vrucht van jou kerk is?

 36. @JP.

  Ik wil je niet veroordelen, maar ik ga je wel heel direct benaderen.
  De rkk is asbsoluut niet de 1ste kerk, hoe kom je daar bij? Er is een boek wat ik jou aanraad te lezen:De Mysterie Godsdienst Babylon.
  De tradities zijn juist super slecht(occult).
  De paus draagt occulte kleding, van afgoden dienst, daarbij houd hij een satanisch kruis vast. Een gebogen kruis met een uitgerekte Jezus er aan, dat z’n armen uit gerekt zijn, dit word gebruikt in het satanisme.
  Daar bij nog een hoop andere rituelen, onder andere het occulte hostie, waar bij Jezus letter lijk vlees aan neemt en telkens weer op nieuw gekruisigd word voor hun. Ik wil hier bij jou een tekst geven (Rom 6:10) Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.

  Dus Hij is 1 keer gestorven, je kan Zijn lichaam niet telkens weer verbreken.
  Ik kan nog heel veel dingen op noemen, maar ik wil het hier even bij laten.

  Ik zou zeggen ga dat boek lezen, het zal je ogen openen.
  Rrk vind veel wortels in de Babylonische godsdienst, onder ander moeder zoon verering. Juist via Rome is er veel misleiding en afgoderij binnen het christendom gekomen.

  Groeten Joshua.

 37. @ Obey: ik bedoel algemeen elke ziekte. Of alles wat ons overkomt en daar horen ook ziektes bij, tegenslagen, beproevingen, ongelukken, verlies, wederwaardigheden, angsten enz. Uiteraard erken ik dat het veel strijd kan kosten het zo altijd te zien. Het is niet iets dat voor de hand ligt of vanzelf spreekt. Toch zegt de Schrift dat ons niets overkomt buiten de wil van de Vader om en dat alles ten goede werkt voor wie gelooft.

  @Joshua: ik moet er inderdaad niet aan denken dat God iets met een loterij te maken zou hebben. Dan zou ik onmiddellijk weer radicaal atheïst worden net als heel vroeger. Zoals jij aanraadt lees ook ik de bijbel ja. Wat heeft U mij heden weer allemaal te zeggen, Heer, goede en liefdevolle Heiland en mijn allertrouwste Ontfermer en Gids. Open door de lezing van Uw goddelijk woord de ogen van mijn geest en mijn hart voor Uw allerheiligste wil, zodat ik weet wat ik moet doen, hoe ik U het best kan dienen vandaag en alle dagen van mijn leven.

  @nodoubt: ja, Nodoubt, ik ben in 2004 toegetreden tot de Rkkerk. Ik was prot., mijn pappie was dominee. Volgens mij zeggen de paus en de bisschoppen dat we ijverige en oplettende leerlingen van Jezus moeten zijn, die zij de Weg, de Waarheid en het Leven noemen, de Deur naar de Vader, de goede Herder en nog veel meer dat allemaal precies klopt en in de bijbel staat. Verder zeggen ze dat we vooral niet moeten denken dat we kunnen volstaan met lippendienst, maar dat de boom van ons leven wel vruchten moeten voortbrengen die bij ons belijden passen. De paus en bisschoppen zijn priesters, dat is afgeleid van presbuteroi en dus geheel en al getrokken uit het evangelie en dat zou ook onmogelijk anders kunnen daar de katholieke kerk de eerste en oorspronkelijke kerk is, voortgekomen uit de vroegste apostolische arbeid. En alle andere kerken uit die oorsprongskerk weer op hun beurt zijn voortgekomen. Toch? Spuug nooit in de bron waar je ook zelf uit afkomstig bent.
  Ik lees de bijbel dagelijks en ook in de Rkkerk wordt in dagelijkse schriftlezingen het hele jaar door de eeuwig leven schenkende, heilige Stof voorgelezen allang gewoon in het Nederlands. De Katholieke traditie is zeer bijbelvast, sorry. Jezus en Zijn allerheiligste wil en leer zijn het absolute middelpunt, het brandpunt, het een en het al, van heel het belijden.
  Met heiligen bedoel ik niet zozeer volgens de procedures die de kerk daarvoor heeft ontwikkeld, maar meer in de zin van: aan de vruchten kent men de boom. Oordeel zelf zou ik zeggen en zoek de door mij genoemde namen even op op Wikipedia. Heiligen zijn voor mij voorbeelden van gewone mensen zoals jij en ik die ernst gemaakt hebben met hun roeping en de Heer gevolgd zijn tot het uiterste toe. Begrijp je? Kijk ook even naar Maximiliaan Kolbe. I.v.m. dat uiterste.
  Zelf heb ik niet het gevoel dat ik een hoop zegen misloop. Ik voel of weet mij redelijk verbonden met God al kan er dagelijks gewerkt worden om de band te versterken, maar dat gaat toch je hele leven door niewaar?
  Ik geloof dat ziekte als een christelijk kruis opgevat kan worden en ik geloof ook dat je verlichting kunt vinden in het besef dat je dat kruis mee draagt met de lijdende Christus. Als je door genade je ziekte uit de hand van God weet te aanvaarden, is dat dan geen zelfverloochening? En misschien geldt dan ook: Mijn juk is zacht, Mijn last is licht en word je getroost, want als je murmureert en het af probeert te werpen, heb je er een probleem bij, net als iemand die zijn moeilijkheden te lijf gaat met de drank.

  Broederlijke groeten en zegen, JP

 38. Hey Jan Paul, klopt het dat jij het katholicisme aanhangt?

  Want dan kun je de wil van God kennen door goed te luisteren naar de Paus en de bisschoppen als ik het goed begrepen heb.

  Niet katholieken lezen vaak de Bijbel om de wil van God te ontdekken. Dan zien we bijv. dat iemand een heilige wordt genoemd wanneer deze door geloof in en gehoorzaamheid aan Christus gered is. Dus niet als een aardse instantie een uitspraak doet over de zaligheid van een persoon na het overlijden. Ik denk dat je een hoop zegen misloopt en helaas nog veel meer dan aardse zegen als je je laat leiden door de katholieke traditie die absoluut niet Bijbelvast is. Je aardse gezondheid is inderdaad een bijzaak als je nog niet gehoorzaam bent geworden aan de Bijbelse leer aangaande een eeuwige gezondheid.

  Je kruis opnemen en dragen heeft niets met ziekte dragen te maken maar met jezelf verloochenen om Jezus wil en het om het evangelie. Jezus volgen. Zie ook: Mat 10,38 / Mat 16,24 / Mar 8,34 / Luc 9,23 / Luc 14,27

  Vriendelijke groet, Nodoubt

 39. Voor iedereen die nog denkt dat sommigen genezen en anderen niet, dat God de 1 wel geneest en de ander niet. Ik heb goed nieuws voor je! dat is namelijk niet waar.
  De bijbel leert heel duidelijk dat God geen aanzien des persoons heeft. Dus dat betekend dat genezing voor iedereen bedoelt is, of dit nu in je leven past of niet het is zo! We gaan niet de bijbel aan passen aan onze omstandigheden, nee we gaan onze omstandigheden aan passen aan de bijbel.
  Er kunnen een hoop redenen zijn waarom iemands genezing tegen word gehouden.
  Maar het is niet een loterij of zo, als je dat nog steeds denkt, dan raad ik je aan om veel het woord van God te gaan lezen, daar bij misschien handig om te gaan lezen op de volgende manier, alles wat ik lees word tot mij gesproken, het is een gesproken woord van God voor mij! Open je hart en vraag God om openbaring van het woord.

  Met vriendelijke groet Joshua.

 40. Nog even doordenkend over dit item en de reacties en ook over mijn eigen positie een aanvulling:
  ik ga er zoveel mogelijk vanuit dat alles wat me overkomt in die omstandigheden en op dat tijdstip waarop het me overkomt, het beste is dat me had kunnen overkomen, omdat alles waarin mijn leven beweegt, zich afspeelt, onophoudelijk door God gewild en geregeld wordt, tenzij iets me overkomt als gevolg van een zondige keuze van mijn kant. Want door de keuze om te zondigen heb ik feitelijk Gods bestuur, Zijn sturend vermogen “uitgezet”. Ik heb Hem opzij geschoven en me in de chaos begeven, me vrijwillig uitgeleverd aan chaos, toeval en willekeur, noodlot, dus aan blinde krachten. Die blinde krachten zijn in principe alle aan God onderworpen, ook in ons persoonlijk leven, mits men Hem maar ruimte geeft en laat heersen over het Zijne: ons leven dus. Hoe laat men Hem heersen? Door de stipte en algehele gehoorzaamheid aan Christus’ geboden. Dan is God koning en regeert Hij over alles wat er gebeurt, inclusief ziekte en/of genezing.

 41. Rene,

  Wanneer iets vertelt is zoals jij dat zegt wil niet zeggen dat het klopt of dat een ander er mee eens is. verder vind ik het een goed idee om het maar met rust te laten hier op het forum het is ook meer iets om gewoon eens te bespreken in een gewoon gesprek in een gewone echte conversatie in plaats van op een forum.

  groet en zegen,

 42. He John,

  Ja lijkt me een goed idee. Dit is beter voor een gesprek.

  God’s zegen!

  René

 43. al het kwade komt van satan en het goede van Christus. ongeneeslijke ziektes zijn ook afkomstig van de duivel dus geef hem maar de schuld. als je gelovig bent en elke dag bid, betekent dat niet meteen dat je nooit een ongeneeslijke ziekte zal krijgen. een ziekte krijgen is gewoon menselijk, net zoals wij allemaal ooit wel een keer moeten sterven. sommige mensen worden wel beter, maar sommigen ook weer niet. waarom?
  niet omdat God niet van diegenen houdt, maar omdat Hij ze wil uittesten.
  ik zie heel veel mensen die niet meer in God geloven, omdat ze denken dat hun gebeden niet worden verhoord. maar dat hebben ze mis, want God luistert ALTIJD naar onze gebeden. maar dit betekent niet dat Hij ons altijd onze zin geeft. een ding is zeker: het is voor onze eigen bestwil. als je tot op het laatste moment in God blijft geloven dan krijg je daarvoor zeker een beloning. misschien niet nu in dit leven maar zeker in het eeuwige leven. daar worden we toch nooit meer ziek dus waar maken mensen zich toch druk om. vertrouw gewoon op God’s woorden en als je twijfel geloof dan gewoon niet, maar ga niet God de schuld geven over alles. dat slaat echt nergens op. de duivel lacht je uit.

 44. Ik geloof wel dat God je test maar niet met ziekte.
  Wel met zegeningen en kijkt wat je er mee doet.

  Groeten rené

 45. Amen. Geweldig Rob, wat een bemoediging!
  groet, Thyrza

 46. Hey Ik wil jullie graag even bemoedigen en ik ben het helemaal met Rob eens.
  God geneest deze dagen nog steeds en wil iedereen genezen.
  Dit laatste half jaar ben ik me steeds meer gaan verdiepen in genezingen voor iedere bekende die ziek was of last van z’n been had enz.
  Gewoon om het te oefenen en kijken wat er gebeurt.
  En door de tijd heen zag ik steeds meer mensen genezen.

  In het Begin dat ik het ging oefenen zag ik echt helemaal niets gebeuren er veranderde niets pijn werd niet minder. Maar door de tijd heen door het te oefenen er dingen over te leren zie ik wel steeds meer gebeuren.
  zoals: het ontdekken dat het bidden voor genezing ook een partnership is gewoon iets waarin je je laat leiden door de heilige geest en wat je samen met hem doet.

  Ik zeg niet dat iedereen geneest voor wie ik bid misschien 1 op de 3 of 4 mensen zie ik iets gebeuren maar ik geloof er 100% in dat wij op een punt kunnen staan waarin iedereen geneest voor wie wij bidden.
  Als iemand niet geneest geloof ik ook dat het niet gods schuld is maar misschien wel mijn schuld het blijft een lastig onderwerp.
  Maar ik ga niet kijken naar elke keer dat iemand niet geneest ik verlang gewoon naar de volgende die ik zie genezen.
  Niet kijken naar wat er niet gebeurt maar kijken naar wat wel gebeurt!:D

  Bless!

 47. God wil mensen genezen, maar dit kan ook innerlijke genezing zijn. (genezing van zonde/ schuld) En dat is groter dan alleen tijdelijke/ zichtbare genezing!

 48. Ik verlang naar het zuivere christendom waarin het niet meer gaat om genezing, of dan wel ziekte, maar om het liefhebben van God en de Ander en waarin je telkens weer beseft dat je maar een onbelangrijk schakeltje in het geheel bent! Egoistisch christendom, waarin de mens centraal staat, vernietigt de kracht van het evangelie. Naastenliefde en nederig en oprecht wandelen met God is de kernboodschap!

 49. On topic: genezing moet mogelijk zijn, immers de Bijbel liegt niet. Dus het probleem moet altijd bij ons mensen liggen. Maar hoe dat juist te gaan zien? Mijn eigen mening is dat wij enorm ver zijn afgedwaald van het oorspronkelijke zuivere Christendom waarin God’s kracht van genezing rijkelijk stroomde naar elk die geloofde. Ik heb wel goede hoop dat die tijden weer zullen gaan aanbreken.

 50. Hallo John,
  En als je een paar reactie terug leest zie je ook nog een uitleg over Job in de eerste verzen.
  En hier blijft ik bij. Ik wil niet verder hier over discussiëren want dit is al een paar keer verteld.

  Groeten René

 51. God zegt al wat hij heeft en dat is Job. Is in uw hand die van Satan dus.
  Meer kan ik er niet van maken dat staat er. Dus niet God laat het toe anders staat er. En God liet toe dat……en dat staat er niet.

  Groeten René

 52. @Rene Lees het hele vers dan staat er duidelijk al wat hij heeft is in uw hand lijkt mij een dat de Heer toestaat.

  @Jesse ik sluit mij ook bij jouw laatste reactie aan God is groot vele malen groter dan wij.

  groet en zegen,

 53. Bedankt voor deze eerlijke reactie Rene! Daar was ik naar op zoek! We weten niet alles. Laten we onze hoofden buigen voor God en Hem laten regeren over ons leven. Als mijn reacties te fel waren, wil ik bij deze m’n excuses aanbieden!

  Gods Zegen!

  Jesse

 54. He john,

  Ja deze tekst zegt zie satan zie je het! Als God het toelaat zou er toch staat en God liet satan toe dat hij…….maar er staat zie. Zie is zie en niet toestaan.

  Groeten René

 55. Rob,
  ik vind wel dat je iets te optimistisch bent. Na zo’n aardbeving in Haiti met honderdduizend doden kan ik alleen maar zwijgen! Ik geloof niet dat Gods wil is dat iedereen gezond is. Waarom bestaat er dan uberhaupt ziekte?

 56. Wordt aan gewerkt, Obey. Vandaag wordt je reactie verwijderd. Thanks voor je begrip 🙂

 57. Bedankt allen voor de vele uitleg maar dit alles ken ik al en weet ik al.

  Nogmaals God is liefde, en de ziekte is niet afkomstig van God en God geeft ook niet de ziekte.

  Alleen moet je wel begrijpen dat zaken soms niet te begrijpen zijn door ons, God staat sommige dingen toe, kijk naar het verhaal van Job

  Groet en zegen

 58. Hallo allemaal,

  Graag wil ik ook reageren maar niet met mijn mening maar met die van de bijbel. Ik heb namelijk gekozen dat mijn mening over dit onderwerp de bijbel is.
  He neon God’s normen zijn anders en voor ons soms onbegrijpelijk zei je. Hier een tekst die laat zien dat je de wil en weg van God kan leren kennen.
  Rom 12:2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, in order to prove by you what is that good and pleasing and perfect will of God.
  Wij kunnen de de wil van God leren proeven en door zijn Woord (de bijbel) leren we God kennen over genezing. Zie: Isa 53:3 He is despised and rejected of men; a Man of sorrows, and acquainted with grief; and as it were a hiding of faces from Him, He being despised, and we esteemed Him not.
  Isa 53:4 Surely He has borne our griefs, and carried our sorrows; yet we esteemed Him stricken, smitten of God, and afflicted.
  Isa 53:5 But He was wounded for our transgressions; He was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was on Him; and with His stripes we ourselves are healed.
  Hier zie je staan in het oude testament waar voor Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Om ons alle zonden (fouten) weg te halen en ons geheel te genezen van alles. Want er staat niet bij alleen lichamelijk of geestelijk. God is een God die duidelijk is. Hij is liefde dus dan zou Hij het er wel anders neer hebben gezet. 1Jo 4:8 The one who does not love has not known God. For God is love.
  Dit zie je ook in het nieuwe testament staan, genezing. 1Pe 2:24 He Himself bore our sins in His own body on the tree, that dying to sins, we might live to righteousness; by whose stripes you were healed.
  En dit is complete genezing, 100% want ik geloof niet dat God half werk doet en zeker niet dat Hij je ziek maakt want dan gaat recht hier tegen in. En ook niet dat Hij een fatalistich rot Godje is. God is liefde mensen! En Hij wil jou compleet 100% gezond hebben, vandaag!
  Want nu is de dag van “Salvation” zegt de bijbel. 2Co 6:2 (For He says, “In an acceptable time I heard you, and in a day of salvation, I helped you;” Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation.) Weet je wat salvation betekend in de grond vertaling? Dat heet: Soteria en dat betekend: bevrijding, voorspoed, gezondheid, vreugde enz.
  Dit kun je na kijken met je onlinebible als je die hebt of e-Sword. Deze kan je downloaden van internet.
  Hier zie je de wil van God want Jezus en Zijn woord laten Gods wil zien.

  Vriendelijke groet,
  René

 59. Hej Obey,

  De naam is verwijderd uit je reactie. Heb nu geen tijd om inhoudelijk in te gaan op de reacties.. Hoop morgen meer tijd te vinden.. Veel zegen allemaal en goed weekend!

 60. Hallo allemaal,

  Ik zie dat de meningen nog verdeeld zijn. he john ik wil even terug komen op je voorbeeld. Ik en de mensen van gebedsbroerders ik mag vast namens hun spreken:P. Ik ken een paar persoonlijk. kijk hier tegen aan als een situatie. Maar ten eerste weten we nooit hoeveel iemand gelooft Hij kan er over spreken maar weet jij hoeveel? Dat weet alleen God en de persoon zelf. We kunnen zeker wel wat zien of ervaren van mensen meet nooit 1005 zeker weten. God woord veranderd hier niet om. Hij veranderd nooit, deze tekst werd nog aangehouden. En begrijp me goed ik oordeel niemand en zeg zeker niet dat Hij/zij te weinig geloof had/heeft. Dat weet alleen de des betreffende persoon en God.

  En over Job zie je dat in vers 1:12 dit staat: And Jehovah said to Satan, Behold, all that he has is in your power. Only do not lay your hand upon him. And Satan went forth from the presence of Jehovah.
  Hier staat het engelse woord “Behold” en dat betekend: zie zie dan satan. Satan had het niet een door dat Job de weg had open gezet voor hem. Want Job zegt dit in vers 1:5 And when they had gone around the day of feasting, Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. So Job did always.
  Hij offerde uit angst en zei zit en de bijbel zegt ook: Pro 18:21 Death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit of it. Dit was niet het werk van God maar Job had dit zelf veroorzaakt. Maar mensen we kunnen veel leren van Job!! Job was een groot en gezegend man. Want alles werd van hem afgenomen en hij zondigde niet tegen God! Hier kunnen we van leren. En ook Job leefde in het oude testament voor de komst van Jezus en miss nog wel eerder is aangetoond.

 61. Ik wil even delen dat ik het niet eens ben met veel reacties die ik lees. Ik geloof namelijk niet in een God die iedereen wil genezen. Als ik de tv aanzet zie ik een aardbeving in Haiti met 100000 doden. Hoe kan de God die jullie schetsen zoiets in Godsnaam toelaten?
  Bovendien is het een hele egoistische visie als je gelooft dat God er is om JOU gezond te maken. Het gaat niet om jouw gezondheid en ook niet om jouw ziekte. Het gaat helemaal niet om jou!

  En wat betreft die bijbelteksten, ik kan ook de krant erbij leggen en alle rampen aanwijzen en gevallen noemen waarin mensen op ondraagelijke wijze lijden en doodgaan. Sorry dat ik zo fel ben, maar ik moest dit even kwijt toen ik dit las.

 62. Hallo Jesse ik begrijp je standpunt. Waarom geneest God als er toch zoveel mensen dood gaan aan aardbevingen en hongersnoden.
  Als eerste wil ik wel zeggen dat ik er altijd bijbelteksten bij haal want ik wil God laten spreken over dingen en als je dat niet geloof dan kunnen we het nooit eens worden. Want wat God zegt blijft waar en daar kan niks aan veranderd worden.
  God heeft ons heerschappij gegeven over de aarde. alles wat hier gebeurd hebben wij in ons eigen hand. Kijk bijvoorbeeld naar het klimaat. Dit is niet de hand van God zoals sommige mensen dat wel zeggen. Want wij hebben hier de heerschappij over aarde.
  Gen 1:26 And God said, Let Us make man in Our image, after Our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over all the creepers creeping on the earth.
  En als we kijken naar Johannes 3:16 die je zelf ook wel kent dan gaat het ook niet om jou maar om ons de wereld. Hij is aan het kruis gegaan voor ons!

 63. Als je God wil laten spreken moet je de bijbel wel goed interpreteren en niet zomaar losse teksten uit z’n verband gaan rukken en gebruiken om je standpunt kracht bij te zetten. Als je dan vervolgens ook nog zegt dat God spreekt, dan ben je in mijn ogen aan het manipuleren, want wie kan er tegen God op? Ik kan ook wel bijbelteksten gaan uitzoeken en gebruiken voor mijn betoog. Dan krijg je twee partijen die elkaar met bijbelteksten naar het hoofd smijten. Ik hou ook van een GEZONDE portie realisme en jullie reacties over genezing zijn een kwelling voor mensen die geliefden van hun verloren hebben aan bv. kanker. Je kan tegen die mensen dan twee dingen zeggen: A) Je overleden dierbare heeft niet genoeg geloof gehad voor een genezing (je spreekt dan duivelse taal als je het mij vraagt). of B) Misschien is het toch niet Gods wil dat iedereen gezond en gelukkig is, want anders had hij er wel voor gezorgd dat er geen kwaad en lijden op deze wereld zou zijn geweest.
  En ik vind het een btje flauw om alle verantwoordelijkheid op de mens te schuiven. Wij zijn niet de oorzaak van die aardbeving in Haiti. Zulke natuurrampen gebeuren gewoon. De enige gepaste reactie na zo’n gebeurtenis is dat we met zn allen zwijgen en bidden voor troost en kracht.

 64. Hallo Jesse,

  Ik haal enkel en alleen teksten uit de bijbel en uit de context. Anders geloof ik het zelf ook niet. Ik wil je uitnodigen om het zelf ook eens na te lezen. En manupileren doe ik niet. Ik laat de bijbel spreken en dat is God. Meer niet.
  En als ik teksten uit zijn verband zou trekken dan kunnen we net zo goed zeggen dat Jezus niet aan het kruis is gegaan. Want Isaiah 53 die ik erder aanhaalde spreek duidelijk dat Hij voor ons aan het kruis is gegaan om jou en mij te genezen.
  En ik leef door geloof en niet door wat ik zie.
  2Co 5:7 for we walk by faith, not by sight;
  En ik ben zeker ook wel reel. Maar we hebben het hier over genezing van God en daar komt geloof bij.
  Maar jij blijf bij jou standpunt en ik laat gewoon teksten uit de bijbel zien.

  Vriendelijke groet
  René

 65. He Victor!

  Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! Hebr. 13:8

  Mooi man, heb de tekst even opgezocht 🙂 Thanks voor aanvulling en tot spreeks

 66. Jezus Christus is nog steeds dezelfde..! Hebr.13:8

 67. Goedendag Rob,

  Ten eerste moest ik aan iets denken wat een jongen van de jeugdgroep waar ik leider van mag zijn tegen mij zei. Het gaat dan om de strijd die je voert tegen satan hij zei het volgende: wanneer satan je aan je verleden herrinnert, herrinner hem dan aan zijn toekomst. Wilde ik gewoon even delen met jullie vond het wel een sterke.

  Verder heb ik een vraag aan jou of aan andere lezers over de volgende zinnen uit de blog:

  Ik wil dat je nu begrijpt, dat het Gods wil is dat iedereen vandaag genezen wordt. Niet morgen, maar vandaag. Iedereen die nu genezing nodig heeft: het is Gods wil voor jou om gezond te zijn 🙂

  De vraag is als volgt: Wat is precies gezondheid gaat het hier volgens jou om geestelijke gezondheid of gaat het lichamelijke gezondheid of gaat het om beiden?

  Ik hoor jou/jullie gedachten hier nog wel over.

  groet en zegen,

 68. Hej John, Mooie spreuk, en helemaal waar, Thanks for sharing 🙂

  Tjonge, het is een gevoelig onderwerp bij veel christenen.. Toch wilde ik met jullie delen in welke God ik geloof. Ik hoop dat mensen mijn blog en reacties willen doorlezen. Dat ze openstaan voor deze zienswijze en blijven zoeken naar antwoorden. 

  Ik heb geprobeerd je vraag te beantwoorden, mocht je iets niet begrijpen of nog wat verder wil doorvragen, ga je gang!

  Ik denk dat voordat je deze vraag kan beantwoorden je jezelf moet afvragen wat voor beeld jij zelf van God hebt..
  Geloof jij dat God het beste met je voorheeft, of geloof je dat God veel goeds met je voorheeft? En Hoe ziet jij God eigenlijk?

  Ik geloof dat God het beste met jou en mij voorheeft. Een vader wil dat het goed gaat met zijn zoon. En als een vader zijn zoon ziet lijden aan kanker, dan gaat dat hem aan zijn hart en is het zijn verlangen dat zijn zoon beter wordt, geneest.

  God is een liefdevolle vader, de beste vader die je je kan voorstellen. Het is Gods wil dat jij gezond bent. Ik wil je aanmoedigen om de teksten te lezen die onderaan mijn blog stonden. God is niet veranderd.. God blijft altijd dezelfde. Als hij vroeger een ieder genas, dan doet hij dat nu nog steeds.. Dat tegenwoordig mensen nauwelijks meer genezen, heeft helemaal niets met God te maken. De mens houd genezing tegen.

  Wij hebben de autoriteit, de macht gekregen, om zieken te genezen, demonen uit te drijven, e.d. Satan is al overwonnen, en ziekte, kwalen zijn al vrijgegeven aan het kruis, door het werk wat Jezus Christus. Hij stierf ook voor onze zonde.. en gaf ons autoriteit, dezelfde als Jezus Christus zelf.

  12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. Joh 14:12

  We zijn gaan geloven in de leugens van satan, Het wordt tijd om het gebied van bevrijding en genezing terug te veroveren.
  Ik citeer: ” Hij kan alleen nog invloed uitoefenen op mensen door de Gemeente iets anders dan het Woord van God te laten geloven. Door mensen te laten geloven in allerlei leugens.”

  Satan doet velen christenen geloven dat God alleen nog geestelijk mensen wil gezond maken, en dat lichamelijke gezondheid iets was van vroeger.. Maar nogmaals, God is onveranderlijk.. Hij blijft altijd dezelfde!

  De almachtige Heer zegt: ‘Ik ben de Heer, ik verander niet. Mal 3:6

  Als je gelooft dat God het beste met je voorheeft, maar ook gelooft dat het Gods wil is dat je kanker hebt, depressief bent, of last hebt van een gedragsstoornis dan geloof je in twee dingen.. en kamp je met tweeslachtigheid..

  Hoe kun je vol vertrouwen God vragen om genezing als je in ook gelooft dat het Gods wil is dat je buurvrouw overleden is aan kanker?

  Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. 7-8 Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen Jak 1:6-8

  Het is wat langer geworden dan ik had verwacht.. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Toets het aan Gods Woord, en behoud het goede 🙂

  Veel zegen, Rob

 69. Hey Rob bedankt voor je reactie,

  Ik heb alle teksten over dit onderwerp al gelezen en ik ben het voor een groot deel met je eens, God is onveranderd.

  Ergens in je reactie zeg je dat Jezus een ieder genas, maar is dat zo neem bijvoorbeeld de gebeurtenis bij bethel het bewegende water er lagen daar vele zieken maar we lezen maar over een genezing.

  Maar goed ik stelde deze vraag omdat ikzelf al jaren kamp met een zeer slechte rug dus heb een beetje ervaring op dit gebied, ik geloof niet dat God mij dit gegeven heeft laat dat even duidelijk zijn. Ziekte komt niet van God genezing wel en mocht er hier en nu een genezing plaats vinden van mijn rug dan zal die genezing alleen van God afkomstig zijn Hij is de enige die dat daartoe instaat is.

  Waarom het nog niet is gebeurd ik weet het niet, ik weet dat ik het alleen van Hem mag en kan verwachten.

  Jij zegt dat je gelooft in God die wil wat het beste is voor jou en voor mij, maar is het het beste voor mij dat de pijn in mijn rug verdwijnt? Wanneer ik het vanuit mijzelf bekijk dan zeg ik ja het is het beste maar God is almachtig er is niets en niemand groter dan Hem en mijn leven ligt in Zijn handen.

  Verder zie ik ook nog wel wat gevoeligheden in jou gedeelte. wat nou wanneer iemand heel erg ziek is deze gelooft in God wandelt met de Heer dag in dag uit maar genezing blijft uit ondanks dat hij/zij daarom vraagt in vol vertrouwen zonder twijfel Hoe kijk jij daar tegen aan?

  groet en zegen John
  https://christenlinks.messagewear.nl

 70. Halloo Obey,

  Ik denk dat je mijn reactie niet helemaal goed gelezen hebt of ik ben niet helemaal duidelijk geweest maar je proeft de verkeerde dingen, ik geloof wel degelijk in genezing, ik geloof wel degelijk dat Jezus Christus vandaag de dag nog steeds geneest.

  Het is alleen zo dat niet iedereen geneest van zijn of haar lichamelijke klachten. Zoals ik ook al zei in een eerdere reactie ook toen Jezus op aarde was werden mensen niet genzen kijk naar de situatie bij het water dat in beweging kwam.

  Stel nou ik lees dit en ben net tot geloof gekomen en ik ga vurig in gebed zonder twijfel zonder argwaan, in compleet vertrouwen bid ik en er gebeurt niets en dan denk ik nog nou ja het gebeurt niet op mijn tijd dus gewoon geduld hebben en dat hou ik een maand of misschien meerdere maanden vol en dan na een tijdje wanneer er nog niets is gebeurt slaat de twijfel, dat is zo menselijk als wat. Het gevaar is namelijk dat mensen teleurgesteld worden wanneer het niet gebeurt terwijl ze wel oprecht en zonder twijfel geloven en bidden.

  Complete genezing hebbben ontvangen allemaal stuk voor stuk, het is soms alleen nog niet zichtbaar maar Jezus heeft ons vrijgekocht, hij heeft de dood overwonnen en net als Hij mogen ook wij eeuwig leven en wanneer de tijd aanbreekt dat ik bij Jezus in het paradijs, in de hemel ben dan is de genezing meer dan compleet.

  Nogmaals Jezus geneest ook vandaag aan de dag nog heb het een ander gezien en ben er getuige van geweest. En wie weet op een dag is de pijn weg Bij God is alles mogelijk.

  Groet en zegen,

 71. Eerlijk gezegd ben ik het niet met je eens. In sommige gevallen wil God iemand genezen en in andere gevallen niet. In onze ogen is gezondheid en een lang leven vaak belangrijk maar God’s normen zijn anders en voor ons soms onbegrijpelijk.
  Ik geloof er meer in dat God onder alle omstandigheden dicht bij ons wil zijn. Gezondheid, geluk en allerlei menselijke normen voor een fijn leven worden dan minder belangrijk.

 72. Dan zou er geen ziekte zijn in het lichaam van Christus op aarde?

  zou mooi zijn, erg mooi …

  waarom God me nog niet genezen heeft van CVS weet ik niet,

  maar Hij is gelukkig nog steeds mijn Vader.

 73. @ Neon,

  God heeft het beste met je voor, maar kiest er soms ook voor om mensen ziek te laten zijn? Klinkt nogal tweeslachtig..

  Als je de bijbelteksten hebt gelezen, dan heb je kunnen lezen dat Jezus een ieder, allen, genas. En genas iedere ziekte en kwaal.

  Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Psalm 103:3

  Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.” Jesaja 53:4

  Bij het ondergaan van de zon werden vele zieke mensen bij Hem gebracht. Hij legde Zijn handen op hen en genas hen allemaal. Het deed er niet toe wat voor ziekte het was. Lukas 4:40-41

  Etc.. God is nog steeds dezelfde gebleven.. God wil dat jij en ik gezond zijn. Hij wil niet dat ziekte het leven uit je lichaam rooft. Hij wil niet dat ziekte je leven verlamt en je in je bewegingsvrijheid beperkt. Hij wil niet dat je lijdt aan ziekte en kwaal. Hij wil dat je gezond bent, dat je vrij bent.

  Kanker vernietigd je lichaam, geloof jij dat God er soms voor kiest je lichaam te vernietigen? te doden? het leven uit je lichaam te stelen?

  Jezus zei dat de dief komt om te stelen, te doden en te vernietigen (Johannes 10:10).

  Ik zie uit naar je reactie, Neon.

  In christus verbonden,

  Rob

 74. Jakobus zegt: Het gelovige gebed zal de lijder gezond maken.
  Hier ligt het zwaartepunt bij degene, die het gebed uitspreekt.
  Tegen de verlamde aan de Schone Poort, zegt Petrus: Wat ik heb, dat geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel.
  Zowel in het gebed, waar Jacobus over spreekt, als zowel bij Petrus,
  zij wisten van de autoriteit waarover ze beschikten.
  In de 50 jaar dat ik in ‘Pinksteren’ meeloop, gebied de eerlijkheid mij te zeggen, dat ik af en toe mee maak, dat mensen op een boven-
  natuurlijke manier op het gezag van Jezus’ Naam gezondheid ontvangen.
  Juist vanuit het pastorale aspect, zal diegene die voorbede doet,
  heel zorgvuldig dienen om te gaan met de bediening van genezing.

 75. He Rob,

  Geweldig dat je dit onderwerp hier aansnijd. Ik geniet 🙂 Je weet zelluf..;)

 76. Laat ik een smet een voorbeeld komen, een kind van God sterft aan de gevolgen van kanker, hij/zij heeft tijdens haar ziekbed altijd haar geloof behouden en toch sterft ze aan die vreselijke ziekte. Hij/zij gelooft niet dat hij/zij de ziekte heeft ontvangen van God want ziekte is niet van God en toch sterft hij/zij aan de ziekte. Hij/zij gelooft dat hij/zij bij God zal zijn in de eeuwigheid en daar een verheerlijkt lichaam zal ontvangen.

  Hoe zien jullie dit?

 77. vanmorgen hoorde ik ook zoiets van iemand. Alle ziektes zijn te genezen alleen moet je wel genoeg geloof hebben. Wat een onzin!!!!
  Mijn schoonmoeder moest sterven aan kanker en heeft een vreselijke lijdensweg gehad. Zij was zeer gelovig en vertrouwde volledig op God. Er is zoveel in groot gelood gebeden voor haar. En toch is ze niet genezen.

  Een jongen van 14 valt van het dak en ondanks dat de hele gemeente en alle mensen daaraan verbonden hebben gebedenin groot geloof dat God hem toch mocht herstellen is dit niet gebeurd. Hij is overleden omdat zijn hersenen waren afgestorven.

  Ik geloof niet dat iedereen geneest en zeker niet dat je neit genoeg geloof hebt als je niet geneest.
  We moeten die dingen helaas aanvaarden dat er nu eenmaal mensen sterven aan de meest vreselijke ziektes.

  Pas op met wat je schrijft je kunt mensen vreselijk pijn doen.

 78. He Bianca!

  Wat een vreselijke dingen. En ik zegt zeker ook niet dat mensen altijd genezen. We zien zeker dat mensen ook niet genezen. Maar is God nu een leugenaar? En is zijn woord nu niet meer waar dan? En dat geloof ik niet daarom geloof ik dat God altijd mensen WIL genezen.

  Vriendelijke groet,
  René

 79. God bepaald ons leven en net als bij Job laat hij dingen toe in ons leven.
  En waarom tja daat zullen we in dit leven nooit uit komen. En dat is gelukkig niet aan ons.
  Maar soms kan ik daar wel vreselijk mee worstelen alhoewel ik weet dat ik het ook moet overgeven aan God.
  He brenda God laat geen dingen toe hoor. Wij geven soms satan de ruimte. Er staat duidelijk in de bijbel geef satan geen voet. in efeze. En over Job heb ik al uitgelegd. Dus laten we daarover niet meer beginnen. Want dat is vluiwekul. God liet iets niet toe. Hij zei zie kijk nou satan. en meer deed en zei God niet. Dit staat in een van de beginnen de versen. Of je moet even een paar reacties terug kijken.

 80. Hej John en Brenda,

  Eigenlijk is het al te laat en moet ik naar mijn werk, maar wilde toch nog even reageren. 🙂

  Ik krabbel niet terug hoor, haha. Mijn blog werd alleen te lang als ik alles erbij zou gaan halen. Maar er zijn inderdaad meer redenen dan zonde en ongeloof waarom iemand niet geneest. Maar ik ben er nog steeds van overtuigt dat wij autoriteit hebben. In de wereld is het soms niet gemakkelijk. Maar we mogen onze vreugde en ons geluk halen uit Gods Woord, uit ons geloof in Christus.

  Laten we ons leiden door omstandigheden, of richten we ons op God? Maar daar heb ik een poosje geleden een blog over geschreven. Dus ik zal on-topic blijven.

  Morgen zal ik uitgebreider reageren, moet nu echt weg! Werken bij de TNT pakketten sorteercentrum 😉

  Groetjes!

 81. Beste mensen,

  Iedereen heeft mensen uit zijn omgeving verloren aan bvb kanker of een andere ernstige ziekte.
  Maar als we de Bijbel lezen, hebben we de woorden van God en zijn beloftes. Moet je dan zeggen dat God een leugenaar is omdat hij zijn beloftes niet nakomt? Of dat God niet integer is?

 82. Hoi Rob,

  Jij hebt idd niet gezegd dat je niet genoeg gelooft hebt en daarom niet geneest.

  Ik kwam net van een vrouwenbijbelstudie waar dit zo even gezegd werd. En toen ik jou blog las schoot me dat helemaal verkeerd vandaar mijn emotionele reaktie.

  Daar werd gezegd dat wij het 2de lichaam van Christus zijn en dat wij mits we er voor open staan (en genoeg geloof hebben) alles kunnen wat Jezus eerste ichaam ook kon.
  Bijvoorbeeld ook lopen over water.
  Het is niet dat ik niet geloof dat God niet kan genezen door mensen heen dat geloof ik zeker!!
  Maar genezing claimen dat gaat me veel te ver. En beweren dat iedereen geneest als je er maar in gelooft dat geloof ik niet.

  God bepaald ons leven en net als bij Job laat hij dingen toe in ons leven.
  En waarom tja daat zullen we in dit leven nooit uit komen. En dat is gelukkig niet aan ons.
  Maar soms kan ik daar wel vreselijk mee worstelen alhoewel ik weet dat ik het ook moet overgeven aan God.

  Wat mij eigenlijk het meeste zeer deed op de bijbelstudie dat er eigenlijk wer gezegd dat mijn schoonmoeder niet had hoeven sterven aan kanker als ze maar genoeg geloof had gehad.
  Daar word ik heel verdrietig van want zij had de volle 100% geloof in God.
  Ze heeft al in een vroeg stadium van haar ziekte gezegd dat ze geen euthanasie wil omdat ze gelooft dat God een weg met haar wilde gaan.

  Ze heeft tijdens haar ziekbed mensen kunnen vertellen over God en mensen zijn aangeraakt.
  Ik geloof dat God mensen geneest, maar ik geloof ook dat Hij ziektes kan gebruiken.
  Maar ziektes zijn van satan en niet van God.
  Ik hoop dat ik zo wat duidelijker ben.
  Groetjes en God bless you all

 83. @ Brenda

  Je zegt welvaarts evangelie. Het evangelie gaat ook deels over welvaart, maar daar blijft het niet bij (prijs God dat hij ons alles te bieden heeft wat wij nodig hebben, niet naar eigen inzicht, maar naar Zijn standaard.)

  Evangelie betekent ‘goed nieuws’ (is mij geleerd). Het goede nieuws is dat wij eeuwig leven kunnen ontvangen (joh 3:16) en niet meer veroordeeld zullen worden (rom 8:1). Dat wij opnieuw verzoend kunnen worden met God, zodat wij weer die relatie met Hem kunnen hebben. Daarin ben je het vast met mij eens.

  Stel je hebt jouw moeder en vader. Willen zij ook geen voorspoed en welvaart voor jou (het beste..)? Dat wil toch iedere vader en moeder voor zijn/haar kind? Vader en moeder willen dat het goed gaat met hun kind en zullen alles wat in hun vermogen ligt doen om het kind voorspoedig te laten worden (vb door het naar school te sturen, liefde te geven etc.)
  Ze willen ook dat het kind gezond is, niet waar?

  Als wij als mensen al dit willen, hoeveel des te meer zal God dat dan niet willen die zijn eigen zoon aan ons gaf?!
  Ik weet zeker dat jij je kinderen (net als God(jerem.29:11) het alle beste wenst omdat je van hen houdt. Jij wil wel welvaart en voorspoed voor je kind. Evenals God dat wil voor ons, Zijn geliefde kinderen (joh 1:12, kol 3:12).

  Dat Christenen vervolgd worden om hun geloof kan geen welvaart zijn zeg je. Maar wat is welvaart? Als Christenen welvarend zijn (in de ogen van God) doen ze wat hij zegt en Zijn ze Hem toegewijd. Dat is wat Hij succesvol noemt! (Matt 7) Als de dood daarop volgt ten gevolge van hun getuigenis, is dat een eer volgens Petrus. God gebruikt verschillende mensen op verschillende plaatsen en culturen, om door hen allen in verschillende situaties Zijn grootheid te laten zien. Maar is er ooit één dienaar van God in het NT overleden door een ziekte i.p.v. vervolging?

  Met liefde,

  Victor

 84. @ Rene

  Eerste opmerking: let es op je spelling. Je maakt crisis veel spelfouten in je reacties.
  Die opmerking dat de teksten uit het Oude Testament zijn gehaald is een non-argument, want jij haalt je teksten voor genezing ook uit OT (Jesaja 53 en Psalm 103). Daarnaast geloof ik niet dat er een verschil tussen OT en NT zit. Want dan ga je alle teksten uit het OT die je niet aanstaan zeggen dat ze niet meer belangrijk zijn. En Rene, ik vind dat je je schuldig maakt aan biblicisme. Je hebt een aanname: God is goed en geneest altijd en vervolgens zoek je daar bijbelteksten bij die je gelijk bewijzen. Als mijn aanname is: God is de God van ziekte en genezing, kan ik daar ook tig bijbelteksten bij halen.
  Ik denk dat het probleem meer in je hoofd zit. Je KAN namelijk niet accepteren dat God ook ziekte zou geven, want dan zou je niet meer in Hem kunnen geloven. Dat is naar mijn idee de werkelijke reden voor je argumenten. Want als je eerlijk naar jezelf bent en de bijbelteksten gaat lezen zoals ze er staan, kun je er gewoon niet onderuit.
  En ga niet zeggen dat het OT niet meer geldt, want dan lees je de bijbel zoals het je uitkomt. God is toch niet veranderd lijkt me zo.
  Je houdt de mensen een ideaal plaatje voor die niet strookt met de realiteit. Wees eerlijk om dat toe te geven. Zeg gewoon dat je het ook niet snapt en dat je alleen maar kan zwijgen bij ziekte en dood. Of ben je God zelf als je pretendeert overal een antwoord op te hebben?

 85. Rene ik ben even Job gaan lezen, en wanneer ik vers twaalf lees dan zie ik toch zeker een zin waarin staat dat God satan het een en ander toestaat.

  12 En de HEERE zeide tot de satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; strek alleen aan hem uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN.

  Ik denk dan ook dat wanneer God dingen niet zou toestaan dat satan helemaal geen kans heeft namelijk en ja nu het satan toegestaan is om op aarde nog rond te waren is het weer zo dat wij als mensen niet moeten toegeven daaraan.

  Het is hem toegestaan dat hij er nog steeds is door God want God is namelijk almachtig en wanneer God zegt nu is het helemaal gebeurt met je, het was al gebeurt je had al verloren maar nu mag je ook niet meer liegen en verleiden, dan is het over en uit met satan dan kan hij ook niet meer liegen en bedriegen.

  Verder denk ik dat we in dit gesprek niet opzoek moeten gaan naar onze waarheden maar naar de waarheden van God. Die waarheden zijn veel meer waard dan de onze.

  groet en zegen,

 86. John, wat zijn Gods waarheden? Wie durft er te zeggen dat hij of zij namens God spreekt? In feite spreekt iedereen voor zichzelf en interpreteert de bijbel op z’n eigen manier!

 87. Rob,

  Ik moet ook eerlijk zeggen dat deze reactie van jou kant dat ik daar meer mee kan dan die ene zin in de blog, die kwam op mij over ja zo van wanneer je gelooft zul je van al je kwalen genezen en zal het je goed gaan ….Het klonk mij als een belofte van voorspoed en dergelijke en wanneer ik nu naar je reactie zie ik toch iets anders of heb ik het helemaal verkeerd?

  groet en zegen John

 88. Even kort morgen uitgebreider. Moet vroeg werken vandaar 🙂

  Ongeloof en zonde zijn de enige redenen die mensen ooit tegen mij genoemd hebben. Ik geloof dat we door zonde ziek zijn geworden. Door de zondeval kwam ziekte in de wereld. Lijkt mij nogal bijbels?!

  Je schrijft in je stuk eerst dat wij de autoriteit hebben maar later krabbel je naar mijn idee terug. Was je eerste stuk dan te eenzijdig? Of wat is het.

  Ik geloof echt dat God bepaalde dingen wil, maar Hij doet het niet zoals ik al eerder zei.

  Over gelukkig zijn. Geloof maakt ons leven niet gemakkelijker. Anders zou iedereen die keuze wel maken denk je ook niet?! Ik weet niet of God gelukkig is. Je leest veel van Zijn emoties in de bijbel maar gelukkig, ik heb dat nog nooit gelezen

 89. Hoi Brenda,

  Je vertelt me dat je niet geloofd dat God wil dat we gelukkig worden. Je vertelt dat Hij wilt dat we worden als Hem. Maar ik geloof dat God ook gelukkig is hoor 😉 En hij verlangt ernaar dat wij ook gelukkig zijn. Hij verlangt er naar dat zijn kinderen gelukkig zijn 🙂

  Als ik je reactie lees, dan krijg ik het idee dat je gelooft dat ongeloof en zonde de enige zaken zijn die een genezing in de weg kunnen staan, klopt dat? ..

  Ik geloof dat er misschien wel meer dan 40 redenen zijn waarom iemand niet geneest. We zoeken vaak direct naar een reden en trekken onze conclusies als iemand niet geneest. Ik blijf op het Woord staan. God zegt in zijn woord dat Jezus is gestorven voor alle ziekte en alle kwaal. Ik haal daar mijn zekerheid uit, niet uit wat ik zie om mij heen. 🙂

  Je hebt gelijk, hier op aarde is een gevecht, maar niet gericht naar mensen, (ef 6) Het gave is dat Jezus is gestorven voor onze zonden en satan heeft overwonnen. We hebben autoriteit gekregen. Door het kruis mogen we weten dat we vrij zijn. Vrij van de wet en leven vanuit genade. Zijn genade is ons genoeg.

  Natuurlijk mag je vragen waarom mijn oma niet genezen is. Ik vind het tof als mensen deze vragen durven te stellen. 🙂
  Wat ik al eerder zei in mijn reactie, als iemand niet geneest, dan zijn we geneigd direct te denken aan ongeloof en zonde. Maar er zijn misschien wel meer dan 40 redenen waarom iemand niet geneest. Een feit is dat het niet Gods schuld was. Ik geloof nog steeds dat het Gods wil is dat zij was genezen. En ik blijf vertrouwen op Gods woord. Het heeft geen zin om te speculeren welke van de 40 redenen de oorzaak was dat ze niet genezen is. We kunnen vast blijven zitten en onze conclusies trekken. Of we blijven op het Woord vertrouwen. Waar geloven we in?

  Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Spr 4:20-22

  God heeft het beste met jou en mij voor. Als een dokter bezoek ons kan helpen om weer gelukkig te zijn en weer gezond te zijn, dan zal Hij dat niet verbieden! Ik geloof alleen dat we onze gezondheid ook bij Hem mogen zoeken en vinden. Jezus is mijn heelmeester. Hij heeft het beste met mij voor 🙂

  Soms gebeuren er dingen die ik ook niet begrijp. Helaas heb ik ook niet alle antwoorden. Maar ik zoek mijn antwoorden niet bij ervaringen van mensen die niet zijn genezen. Ik zoek mijn toevlucht bij God, en bij het Woord van God. Daar geloof ik in. En daar vertrouw ik op.

  In liefde gegroet,

  Rob

 90. He Bianca!

  Wat een vreselijke dingen. En ik zegt zeker ook niet dat mensen altijd genezen. We zien zeker dat mensen ook niet genezen. Maar is God nu een leugenaar? En is zijn woord nu niet meer waar dan? En dat geloof ik niet daarom geloof ik dat God altijd mensen WIL genezen.

  Vriendelijke groet,
  René

 91. Jesaja 45: 6 en 7: Zo zal iedereen, van oost tot west,
  weten dat er niets is buiten mij.
  Ik ben de HEER, er is geen ander 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander,
  7 die het licht vormt en het donker schept,
  die vrede maakt en onheil schept.
  Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.

  Zie het toch in: ik ben de enige,
  naast mij is er geen andere god.
  Ik laat sterven, ik geef leven,
  ik sla wonden en ik genees. (Deut. 32:39)

  Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd,
  wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!
  18 Want hij verwondt en hij verbindt,
  hij slaat en zijn handen genezen. (Job 5:17-18)

  De HEER zei: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER? (Exodus 4:11)

  ALs we toch bijbelteksten gaan gebruiken! God geneest! Amen! Helemaal mee eens. Maar volgens de bijbel maakt hij ook mensen ziek. Argggggggg !

 92. Hallo Jesse,

  Ik weet zeker niet overal antwoord op maar ik geloof dat je met God een antwoord kan krijgen op dingen. En ik lees het oude testament als een voorbeeld voor ons. We leven nu in een nieuw verbond. Het oude testament geld zeker maar er zijn betere beloften gekomen door Jezus.
  Maar ik wil graag hier en punt achter zetten Jesse want jij blijft bij je standpunt en ik.

  Vriendelijke groet,
  René

 93. He jesse,

  Dit is uit het oude testament en een schaduw voor ons. Een voorbeeld. We hebben nu beter beloften. Een nieuw verbond. Ik hield zelf ook het oude testament aan maar dat is Isaiah. Hij profeteerde over het kruis. In het oude testament strafte God mensen nog en nu is dit uitgesteld we leven in de genadetijd.

  Maar als je kijkt naar de eerste teksten van jesaja 45 dan klopt dit ja. God strafte ook sodom. Maar psalm 103:1-3 dan? God strafte de onrechtvaardige maar niet te rechtvaardigen in het oude testament.

  En over Job ken je dat had ik al verteld. Maar God tuchtigt zeker ja. Maar als een vader zijn zoon zecht het nieuwe testament.

  En exodus zegt: Exo 4:11 And Jehovah said to him, Who has made man’s mouth? Or who makes the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I, Jehovah?
  Exo 4:12 And now go, and I will be with your mouth and teach you what you shall say.
  Hier zie ik dat God deze mensen ook geschapen heeft en niet dat God mensen stom of doof maakt. Dat zie ik niet staan. En dit schetst de grootheid van God en tegenover Mozes en niet dat God mensen ziek maakt.

 94. Wat een reactie allemaal,

  Kan het misschien ook zo zijn dat de genezing ligt in het eeuwige leven? kijk ik bedoel wanneer je hier sterft en gelooft in Jezus gaat het leven gewoon door bij hem en ontvang je een prachtig gezond en eeuwig lichaam.

  Nogmaals ik geloof ook dat God vandaag de dag nog geneest alleen zie ook om mij heen dat het niet altijd gebeurt zoals wij dat verwachten. Daarin tegen heb ik ook gezien dat het wel gebeurt en dat is geweldig.

  Laten we vooral niet vergeten dat het gaat om Jezus en dat Hij de lof en eer blijft ontvangen in elke situati.

  Er gebeuren over de gehele wereld vreselijke dingen kijk nu maar weer naar Haitie ik denk dat dit te wijten valt aan de gebroken wereld waarin wij leven en dat moeten wij niet vergeten we leven in een gebroken wereld en de verlossing is te vinden in en door Jezus Christus.

  groet en zegen, JOhn

 95. Hej Bianca, Kanker is een vreselijke ziekte. Ik ken ook veel mensen die onder deze ziekte te lijden hebben gehad. Mijn oma is vorig jaar overleden aan maagkanker. Vreselijk… Maar ik geloof niet dat het Gods wil was dat het leven uit haar werd geroofd. Het is makkelijk om God te schuld te geven, maar het is niet de waarheid.

  Ik geloof dat het door de mens zelf komt dat iemand niet geneest. Immers, God is de schuldige niet, en de satan is al overwonnen. en we hebben autoriteit gekregen om dezelfde werken te doen als Christus.

  in je vorige reactie vertelde je dat je het gevaarlijk vind als ik beweer dat het te weinige geloof een genezing in de weg staat.

  Maar dat heb ik nooit gezegd hoor, en dat beweer ik ook niet. Misschien zijn er zelfs wel meer dan 40 redenen waarom iemand niet geneest. Ik wil alleen duidelijk maken dat God niet de schuldige is.

  Hij is liefdevolle Vader, hij wil dat we gezond en gelukkig zijn. Logisch! Ieder Vader wenst dat Zijn kinderen toe.

  In een eerdere reactie heb ik deze bijbelteksten ook al aangehaald, maar ik wil de reactie citeren omdat misschien mensen hem over het hoofd hebben gezien..

  Gods zegen allemaal, Rob

  “Als je de bijbelteksten hebt gelezen, dan heb je kunnen lezen dat Jezus een ieder, allen, genas. En genas iedere ziekte en kwaal.

  Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Psalm 103:3

  Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.” Jesaja 53:4

  Bij het ondergaan van de zon werden vele zieke mensen bij Hem gebracht. Hij legde Zijn handen op hen en genas hen allemaal. Het deed er niet toe wat voor ziekte het was. Lukas 4:40-41

  Etc.. God is nog steeds dezelfde gebleven.. God wil dat jij en ik gezond zijn. Hij wil niet dat ziekte het leven uit je lichaam rooft. Hij wil niet dat ziekte je leven verlamt en je in je bewegingsvrijheid beperkt. Hij wil niet dat je lijdt aan ziekte en kwaal. Hij wil dat je gezond bent, dat je vrij bent.

  Kanker vernietigd je lichaam, geloof jij dat God er soms voor kiest je lichaam te vernietigen? te doden? het leven uit je lichaam te stelen?

  Jezus zei dat de dief komt om te stelen, te doden en te vernietigen (Johannes 10:10). ”

 96. He john!

  Ik geloof zeker dat we als we “in het eeuwige zijn” dat we allemaal gezond zijn. En dat dat er ook zeker is en gaat komen.
  En toen adam en eva een hap van de vrucht namen dat de zondeval kwam en dat de aarde onder een daar ook onder zit wat jij noemt de gebroken wereld. En dat geloof ik ook. Maar Jezus is voor ons mensen gekomen om ons daaruit te halen. Uit de duisternis en in het licht. Zonde heeft geen macht meer over ons enz.

  Vriendelijke groet,
  René

 97. Er is duidelijk een overvloed van welvaartevangelie in je hoofd!

  Om te beginnen geloof ik niet dat God wil dat wij gelukkig worden. Hij wil dat we worden als Hem. Zijn niet bijna alle discipelen vermoord? Hadden ze volgens jou harder moeten bidden?

  Laten we niet vergeten dat hier op aarde een gevecht is. Zondig jij? Doe je dingen tegen Gods wil. Ik zou honderd keer liever geestelijk op Hem lijken dan dat mijn lichaam perfect is.

  Mag ik vragen waarom je oma niet genezen is? Lag dat aan jou gebed of aan dat van haar?

  Ik ben vrij in Jezus! Hoe ziek en zwak en ZONDIG ik ook ben! Ziekte hoeft trouwens niet verlammend en beweginsvrijheid beperkend te zijn.

  Zag trouwens net dat je vriend geneeskunde wilde studeren. Ik mag er van uitgaan dat hij je mening niet deelt? Immers wie heeft er een dokter nodig, wie heeft er gips nodig, wie heeft er chemo nodig, wie heeft er antibiotica nodig, als hij god heeft (god bewust met kleine g ja)

  Serieus alstjeblieft wordt je ooit ziek ga dan ook naar de dokter

 98. @Rene

  Ja ik geloof ook dat ik gered ben uit de duisternis en ondanks dat ik last van mijn rug en daar soms van baal ben ik een kind van God door de genade van God verkregen in en door Jezus Christus, het duister heeft geen macht over mij omdat ik een kind van God ben.

  En dan nu even inhaken op de reactie van Brenda. Ik ben het met Brenda eens, ik zeg niet dat het welvaartsevangelie is maar het lijkt er wel verdacht veel op. Het is niet zo dat wanneer je een kind van God bent alles voor de wind gaat zeer zeker niet, kijk maar naar Paulus en idd zoals Brenda al zei de discipelen.

  En even over dat gelukkig zijn, wat maakt ons gelukkig? is dat dat alles voor de wind gaat? is dat dat alles helemaal oke en super is? Nou bij mij in ieder geval niet ik ben gelukkig omdat ik een kind van God ben en ik elke dag met Jezus Christus door het leven mag gaan, dat ik mag leven naar Zijn wil. Ik ben gelukkig te weten dat God van mij houdt, van mij God houdt van mij ondanks alle ongein die ik in mijn leven heb uitgehaald houdt Hij van mij zoveel zelfs dat Hij mij, onder andere ook mij heeft gered van de zonde van de dood. En die redding alleen al is genzing genoeg voor mij.

  Nogmaals ik geloof zeer zeker dat God geneest ook vandaag de dag nog maar laten we niet vergeten wat het allerbelangrijkste is pijn of geen pijn ziek of niet ziek Hij heeft ons gered omdat Hij van ons houdt, zijn liefde en genade is genezing genoeg. Toch?

 99. Hoi Shaul,

  Allereerst welkom op Gebedsbroeders.nl 🙂 Ik ben benieuwd waarom je me een fanaat noemt. Ik schrijf geen blogs op mensen te overtuigen, enkel om te getuigen. Het is niet aan de mens om mensen te overtuigen, daar krijg je alleen maar eindeloze discussies van. Dat hebben we vaak genoeg gezien, bij verschillende overdenkingen, ook op deze website.

  Alleen als de ander echt open staat voor andermans mening, heeft het zin om het gesprek aan te gaan. Mijns inziens 🙂

  Kijk gerust nog eens rond op Gebedsbroeders,

  alvast een goed weekend! Rob

 100. Weer zo’n fanaat, waar er helaas vandaag de dag zoveel van rondlopen.

 101. Ik wil even zeggen, ja Jezus geneest vandaag nog en wilt iedereen genezen.
  Er is maar 1 tekst nodig: Ik ben de HEERE, uw Heelmeester! Exodus 15:26.

  Alleen schrik ik van de reacties van mensen.
  Robin Beek:
  Ben je oudste? wie heeft jou omdat te doen.
  Dit is echt typisch iets voor de evangelische en pinkster kringen.
  Uitstappen in geloof en mensen de handen opleggen.
  Die dingen gaan altijd fout, denk goed na wat je doet.
  Als God je nog niet klaar heeft gemaakt dan moet je dat ook niet doen.
  God heeft duidelijk een orde, als we dat lezen in de bijbel.
  Wij mensen hebben totaal geen idee, met wat voor kracht wij het te maken hebben.
  De kracht van God is niet zomaar wat.
  Door hand oplegging kunnen mensen besmet raken, gebonden van geesten en zelfs ziek worden.
  En je zal dan misschien resultaat zien dat er wat gebeurd dat er bijvoorbeeld uitslag weg gaat.
  Maar als je niet klaar bent en je bent geen oudste, dan zal ik alleen maar zeggen niet doen.
  In het verleden hebben veel mensen mij ook de handen opgelegd, terwijl ze dat helemaal niet mochten, ik moest mezelf vrij bidden, van de smet die ik opgelopen had.
  Dus doe dat nou niet, en ik zou ook vergeving aan God vragen.
  We kunnen ook gewoon in alle nederigheid bidden voor iemand en God gewoon vragen of Hij die gene wilt genezen.
  Besef wel als jij de handen oplegt, dat jij het kanaal van God bent, en dat moet een rein kanaal zijn.

 102. ‘maar dit kan ook innerlijke genezing zijn’
  Het is het allemaal bij God. Onze zonden zijn vergeven 2000 jaar geleden, zo ook onze ziekten. ‘Maar hij was het die onze ziekten droeg..’ Jes. 53.

  Hij heeft daar alles overwonnen. Schuld en ziekte. Hij heeft Satan daar overwonnen. Yes!

 103. Anne.

  Ik ben trouwens niet evangelisch.
  Ik ben christen. En ga naar de gemeente van Jezus. Maar ik snap je opmerking wel, het geeft verder niet hoor.

 104. Joshua: heel belangrijk punt van die positiviteit. ik Ik zie het Kruis van Christus ook graag als de Grote Plus. Kan niet vaak genoeg gezegd worden. Plus betekent eigenlijk meer hè. Er is meer, gelukkig! Stel je voor dat wij, immer dolende en verblinde mensen alles waren, maar nee, zo is het niet. De Plus is er, Deo gratias. De Baas trad ook iedere mens altijd positief tegemoet. Nou ja, de farizeeërs en schriftgeleerden, dat lag even wat ingewikkeld, maar als Hij moest uitpakken was het toch met pijn in Zijn goddelijk hart en dat kun je ook weer positief noemen vind ik.
  Thanx,
  +++ Jp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Genezing is Gods wil (3)

Dit is een vervolg op de overdenking van gisteren.. Dit is geen hoogmoed, maar het systeem begrijpen. Toen de discipelen op pad...

Genezing is Gods wil (2)

Deze overdenking heb ik geschreven naar aanleiding van een studie van Edgar Holder Jezus is voor jou gestorven.. Hij heeft de geboden gehouden,...

Tranen van genezing

God is een grote God en hij heeft het beste met ons voor in alle opzichten.. Zo ook met mij, zoals sommigen...