Genezing is Gods wil (2)

Deze overdenking heb ik geschreven naar aanleiding van een studie van Edgar Holder

Jezus is voor jou gestorven.. Hij heeft de geboden gehouden, maar als je in hem gelooft, dan heeft Hij de macht om je vrij te zetten. Accepteer je dat? Dit is je redding en geeft je bevrijding, genezing, geborgenheid, vastigheid, veiligheid, heiligheid en voorspoed. 

God houdt van mensen en Hij wil niet dat ze verloren gaan.

De geboden zijn gegeven om je te laten zien dat je hulp nodig hebt. Alleen Jezus kan je daarbij helpen. Om maar even een sprongetje te maken.. De kracht van een systeem, is om een systeem te begrijpen.. Een goede gitarist begrijpt het systeem, een goede arts begrijpt het systeem. Een goede prediker begrijpt het systeem. Je kunt alleen goed ergens in zijn als je het systeem begrijpt.. Als je het systeem niet begrijpt, gaat het niet werken. Veel mensen begrijpen en of handelen niet naar Gods Woord.

In Hosea 4:6 staat; Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Dus met al je oprechtheid kun je in armoede sterven of ziek blijven.. Als je niet weet hoe het systeem werkt. Je blokkeert God als je God vraagt of God de persoon wilt genezen. Vul je denken met Gods Woord.. Dat is de oplossing. Wordt een medewerker van God! Wat zegt Jezus? Genees de zieken.

Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. 1 Kor 3:9

En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” Lucas 10: 8-9. Voor een scherper beeld is het goed om Lucas 10:1-23 te lezen..

Als God zegt dat ik ze mag en moet genezen, dan zal ik ze genezen.. De opdracht komt niet van mij, maar van God ! Ik ben niet begonnen, Hij is begonnen! Ik ben niet gestorven voor alle ziekten, kwalen en zonden, maar Hij!

Je bent een medewerker van God! Genees ze! Ik doe het pas als jij het gelooft en in feite heb ik het al gedaan, zegt Jezus. De symptomen zijn er nog misschien, maar de ziekte is genezen.. Je moet niet zeggen dat je niet ziek bent.. Maar geloof dat je bent genezen!

Morgen wordt de andere helft van deze overdenking geplaatst.. 

Rob

Like deze blog!


Reacties

  1. Hey Ray,
    Ik weet niet of je dit nog leest, maar ik wil toch mijn reactie geven.
    Je bent niet de enige die wel eens twijfelt of Gods wil niet begrijpt. Ook Paulus had ‘een doorn in zijn vlees’. Hij had ook om genezing gebeden, niet 1 keer maar drie keer. Toch verhoorde God hem niet. God zei tegen hem: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Uiteindelijk legde Paulus zich hierbij neer en zei: Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakten, zodat de kracht van Christus in mij komt wonen. Want wanneer ik zwak ben dan ben ik machtig. (je kunt dit lezen in 2 Korinthe 12:7-10) Paulus was ook een echte christen, maar met zijn zwakke plekken.
    Je zei ook dat er in de Bijbel staat dat Jezus onze straf heeft gedragen, en onze ziekten op zich nam. Het klopt dat je door Zijn striemen genezen bent, en dat Hij onze ziekten gedragen heeft. Maar hier wordt met die ziekten de zonden bedoelt. We doen allemaal zonden, maar die heeft Jezus gedragen toen Hij stierf, zodat wij kunnen leven. (1 Petrus 2:24)
    Ik weet wel dat we pas in de hemel volmaakt zullen zijn. Daar is geen ziekte, zonde of verdriet. Ik wil niet zeggen dat je niet meer genezen kan worden, maar als je nu niet genezen wordt heeft God daar zijn bedoeling mee. Hij zegt ook in Johannes 13:7 “Wat ik doe weet u nu niet, maar u zult het later inzien.”

  2. ik ben het niet helemaal mee eens ,ik ben een wedergeboren christen ,in 2001 ben ik tot bekering gekomen en heb mij ook laten dopen ik ervaar de heilige geest elke dag ik ga iedere zondag naar de kerk en leest de bijbel elke dag en bid heelveel ,ik lijd aan schizofrenie en zuikerziekte ,jesus zegt in de bijbel bid en u zult ontvangen vraag en het zal u gegeven worden ,ik ben naar vele genezingdiensten geweest ,ook bij jan zeilstra de levensstroomgemeente in leiderdorp,ik bid al 12 jaar voor genezing ,maar ik zie geen verandering ,over jesus getuigen dat doe ik niet meer,als ik dan getuigt wat ik vroeger wel gedaan heb dan zeggen veel mensen die ik ken ,je geloof in jesus maar je bent ziek ,ik geloof dat jesus god is ,maar genezing dat geloof ik niet ,en ik denk dat de bijbel niet helemaal klopt,jesus zegt dat ik door zijn striemen genezen bent ,ik geloof dat en toch ben ik niet genezen.wat moet ik doen om wel mijn genezing te ontvangen ,ik heb alles al geprobeert,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere blogs

Genezing is Gods wil (3)

Dit is een vervolg op de overdenking van gisteren.. Dit is geen hoogmoed, maar het systeem begrijpen. Toen de discipelen op pad...

Tranen van genezing

God is een grote God en hij heeft het beste met ons voor in alle opzichten.. Zo ook met mij, zoals sommigen...

Genezing is Gods wil (1)

Satan heeft de strijd al verloren. Hij kan alleen nog invloed uitoefenen op mensen door de Gemeente iets anders dan het Woord...