Jezelf zijn?!

“Iets over mijzelf? Ik heet Aad, ik doe Social Work. Ik speel in de band AMONG THIS ALL, en ook speel ik geregeld voor het interkerkelijke Adfontes op Celebrations, en Jeugdgroep avonden.” Heb jij dat ook, dat als mensen vragen wie jij bent je de dingen op noemt die je hebt, doet en kan? “Het tegenovergestelde van jezelf zijn, is iemand anders zijn.”

Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg, onder mijn gejammer de ganse dag. Psalm 32:3

David zwijgt in deze psalm over zijn zonden. Zwijgen is je anders voordoen, een manier van verstoppen, niet jezelf zijn. De gevolgen hiervan ervaart hij lijfelijk. Vandaag noemen we dat: psychosomatiek. Lichamelijke klachten met een psychische oorzaak.

David’s zwijgen is een vorm van onecht-zijn. Zwijg jij ook? Wanneer en waarover zwijg jij? Over zonden, wonden of zwijg jij naar mensen die jou pijn doen?
Het spreekwoord zegt: “spreken is zilver zwijgen is goud”, maar ‘ zwijgen’  kan ook verstikkend werken.

Er zijn verschillende motieven om te ‘ zwijgen ‘. Ik noem er een paar: ‘ ik moet sterk zijn, misschien lachen ze me uit, ik wil de vrede niet verstoren, misschien begrijpen ze me niet. Zo zijn er nog heel veel meer redenen te bedenken waarom je zou kunnen ‘zwijgen’. Maar bij alle motieven ligt de onderliggende gedachte: “wie ik zelf ben is niet goed genoeg. Ik moet mij anders voor doen.”

Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Galaten 3:28

De Schepper van hemel en aarde heeft jou gewild, gemaakt, en door zijn Zoon gekocht en betaald nog voordat je bestond. Daarom ben jij waardevol. Het gaat er om wie je bent, en niet om wat je hebt, doet of kunt. Daarom mag je dus jezelf zijn!

Geef jezelf de ruimte om echt te zijn, en de ander ook. Want iedereen is de moeite waard, ongeacht wat je hebt, doet of kunt!

Groeten,
Aad
 

Reacties

 1. Hallo Aad,

  Nou, ik ben echt mezelf en doe me niet voor als iemand anders. Ben lief voor mijn dochter en tijdelijk in huis wonende buurjongen, lief voor de 14 katten hier, de 3 honden, lief voor mijn vrienden en de hele buurt.
  Ik ben echt en doe me niet voor als iemand anders ongeacht dat ik hier en elders een nickname gebruik.
  Maar dat schijnt niet genoeg te zijn. Er wordt meer van je verlangd.
  Wat ik me dan afvraag is WAAROM?

  Groet, David

 2. Beste Aad,

  Het is gewoon niet altijd even gemakkelijk om jezelf te zijn, hoewel ik in de loop der jaren heb gemerkt dat gegroeid ben in het uiten van mezelf.

  Ik weet dat ik in Christus vrij ben van iedere veroordeling omdat zoals je in die mooie tekst van Galaten opmerkt ik ben met Hem bekleed. Maar als je jezelf veroordeelt dan maak je het voor God wel heel moeilijk om je in de vrijheid te zetten.

  Ik ben bedoeld voor vrijheid,
  ik ben waardevol zoals ik ben,
  ik ben door Hem gewild,
  maar ik sta mezelf regelmatig in de weg!

  Groetjes en Gods zegen toegewenst,
  Kees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *