Homofilie, een lastig onderwerp?

Ik had afgelopen donderdag in de socialiteit een gesprek met een meisje over het onderwerp homofilie. Ik merk dat onder veel jongeren dit nog steeds een onderwerp is waar niet graag over wordt gesproken. Mensen weten niet goed wat ze met homofilie aan moeten..

Klik op play op het bijbelstuk te horen van matheus 19:3-6 of download het mp3-bestand.

Ik heb gemerkt dat we moeten oppassen met dit onderwerp omdat we christenen met homoseksuele gevoelens al veel te vaak hebben gekwetst.

Stel dat je last hebt van zelfbevrediging en iedereen keurt je daarom af als christen. Iedereen blijft met zijn vingertje naar je wijzen en weet zich maar moelijk te gedragen in de omgang met jou. Dat zou toch een vreselijke situatie zijn!

Toch vind ik het belangrijk om met elkaar als christenen te praten over dit onderwerp.
Niet om elkaar de mond te snoeren en elkaar te veroordelen, maar juist om samen op een respectvolle manier elkaars mening te delen en van elkaar te leren.

Ik geloof dat God het huwelijk heeft gemaakt voor de man en vrouw. En ik vind het afschuwelijk dat christenen altijd met hun vingertje wijzen als het gaat over onderwerpen als “homofilie”.

Ik zie homoseksuele gevoelens niet als een zonde, wat je er vervolgens mee doet kan wel bepalend zijn. Zo heb ik wel moeite met homoseksualiteit, net zoals ik ook évenveel moeite heb met pornografie, zelfbevrediging, leugens, godlasterende taal etc.
Ik wil als laatste erover zeggen dat we onze broeders en zusters lief moeten hebben, dus ook mensen met homoseksuele gevoelens.

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:7-8

Ik ben van mening dat het een goed idee is dat iedere bezoeker zijn mening laat horen hieronder.

Een mening van iemand kan altijd veranderen, probeer elkaar wel met respect te behandelen.

Gods zegen,

Rob

Reacties

 1. Ah, we zijn terug op het punt waarop ieder argument van jou bestaat uit de opmerking ‘discussie gesloten’? Lastig he, als je geen echte argumenten hebt…

  Overigens kun jij de discussie niet sluiten. Aangezien je al 34 pagina’s lang geen enkel argument gegeven hebt, is de discussie uberhaupt nooit geopend.

  Maar vertel me eens: waar heb je de wijsheid vandaan dat NIEMAND in Hollywood iets met God te maken heeft? Ik neem toch aan dat je, bij zo’n sterk statement, onderbouwing en statistieken klaar hebt liggen? Alstjeblieft, verlicht me met je ongetwijfeld kristslheldere redenatie.

 2. We hebben twee mooie leefregels gekregen

  Heb God lief, met alles……
  En heb je naaste lief als jezelf.

  Als we daarvan uit leven. Worden we zelf gestuurd.
  Ook al heeft God homofilie niet geschapen.
  Hij heeft de mens met alle liefde geschapen.

  God wil dus dat iedereen zichzelf mag worden
  en daar hoort geen veroordeling bij.

  God oordeeld niet,
  dus oordeel eerst jezelf voordat je naar een ander kijkt.

 3. @Klaas lees Lucas 17 1-6
  daarin moeten we zeker onze broeder straffen en niet mee doen in de zonde of goedkeuren. God oordeeld zeker wel iedereen of je hem gehoorzaamd of niet. God is liefde, wie in hem gelooft en gehoorzaamd en niet wie de zonde omarmd en er bij blijft. Wie tegen God is is niet mijn broeder.

 4. God oordeelt wel over de zonde. Voor de gelovigen is dat oordeel al over Jezus Christus gekomen. Voor de ongelovigen wacht een oordeel, zij staan niet in het boek des levens.

 5. He wat gezellig dat de ‘discussie’ (laat ik de term losjes gebruiken) is voortgezet! Mijn vriendje en ik volgen het met veel plezier.

  Gabrielle: misschien had je gisteravond of vanavond naar Lady Gaga in Ahoy moeten gaan, 15.000 bezoekers die hard gejuichd hebben om haar opmerking dat Jezus van iedereen houdt, inclusief homo’s, en dat de meeste Christenen daar een beter voorbeeld aan hadden kunnen nemen, dan de haatdragende veroordeling waar het gros nu aan doet, verscholen achter het lege mantra ‘love the sinner hate the sin’.

 6. Theo Ik hoop voor je dat je op een dag wakker wordt. Maar zoals ik lees gaat dat nooit lukken. Veel geluk met het leven in de leugen.
  Lady Gaga heeft niks met God te maken niemand in Hollywood dus om daarvoor God te gebruiken is erg misplaatst New age heeft de plaats over genomen God is alang niet meer in het midden enkel wordt zijn naam nog genoemd . Er zijn hele andere spirits dan de Holly spirits.

 7. Dat is nogal een aanname: niemand in Hollywood heeft iets met God te maken? Wat een Christelijke houding van je zeg, om dat voor een complete beroepsgroep aan te nemen. Jouw mensenkennis moet wel bijna boennatuurlijk zijn, zo scherp zie jij het! Knap hoor!

 8. Discussie gesloten prettige dag verder Theo.

 9. “jij laat toch ook niet mensen toe die slecht over je spreken en slecht handelen”.

  hmmm, grootste voorbeeld ooit, nieuwe testament bestaat voor 3 kwart uit zijn handelen.

  Saulus die Paulus werd. Saulus had niks op met Christus, vervolgde allen die hem wilden volgen. En Juist hij werd gebruikt.

  Gabrielle, zoals ik je reactie lees is het jou rechtvaardigheidsgevoel wat jou verteld wie wel en niet wat kunnen, God’s woord zegt echter andere dingen.
  De man aan het kruis naast Christus kwam tot inkeer en gaf aan dat Christus zonder schuld aan het kruis hing, waarop Christus zei “Heden zult gij met mij in het paradijs zijn”

  Zoals Sicco aangeeft mensen kunnen “veranderen” zich bekeren. En daar heeft God geen kiertje voor maar een hele hangar deur die openstaat.

  11 En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? 12 Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. 13 Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

  Christus had niet de deur op een kiertje maar kwam zelf door de deur heen en zocht ze op. Wel om het evangelie te brengen, maar hij ging dus wel in gesprek met ze, en ook niet alle tollenaars hadden open oren.
  Je weet nooit wie God wil bereiken door jou heen.

 10. Misschien kun je het bijna niet geloven, maar mensen kunnen veranderen!

  Jij hebt toch ook wel eens slaande ruzie gehad met iemand, die je daarna bijna haatte, terwijl het later goed gemaakt is??

 11. Lees de eerste zinnen nog eens gaat het over het goede? nee toch jij laat toch ook niet mensen toe die slecht over je spreken en slecht handelen?

 12. Al wat God niet goedkeurt is de deur inderdaad gesloten en zal je het niet eens op een kier moeten zetten, als Eva dat nou ook deed (de deur gesloten houden) was de zondeval er niet.

  Ik vind dat je ALTIJD de deur open moet laten om het goede tot iemand toe te laten.

  Zoals in jouw voorbeeld: een liefdevolle arm om iemand in plaats van een vuistslag in het gezicht.

 13. Ten allereerste gaat het onderwerp over Homofillie en mensen die zeggen dat het ok is en hier zijn genoeg mensen op de blog die er ook aan doen en menen te zeggen dat God hun zo geschapen heeft.
  Wat natuurlijk niet voor komt in de Bijbel want dan gaan we weer terug naar het beginne. Dat jij ook vurig wandeld in het Geloof en het wel beter weet omdat je Gods woord leest, geld niet voor iedereen er zijn te veel mensen die de wereld om armen en wij Gelovigen willen hun helpen om hun te redden uit de armen van Satan want iedereen heeft redding nodig en tot de voeten van de Heer te komen en straks het eeuwige leven te hebben. Dat gun ik iedereen vandaar we wel krachtig moeten zijn en niet verslapt het Evangelie moeten brengen om in het straatje van de zondaars te kunnen komen als je me begrijpt, daarom ben ik ook tegen entertainment Evangelie want daar komt echter de vraag heeft Gods woord je tot hier gebracht of omdat alles in een modern feestelijk jasje werdt verwikkeld. Ik ben echter van de ouderwetse stempel en geloof niet in deze tijd deze tijd wilt jou in hun macht hebben en behandelen als robots vrijheid in Geloof bestaat in de ze wereld niet een ieder die Jezus volgt wordt gehaat daar kunnen we niet om heen. Daarom zeg ik dat liefde niet altijd werkt en we wel hard soms moeten zijn niet om angst te zaaien maar om mensen wakker te maken!! daarom vindt ik de uitspraken van Jezus die soms ook hard zijn prachtig want hij zegt altijd jullie klein Gelovigen.
  En wat ik allemaal bericht in me post moet je niet altijd denken dat alles naar jou toegericht is dus begrijp me daarin niet verkeerd.
  En mijn hart is niet verhard ik heb genoeg liefde alleen weet ik dat het niet altijd werkt en zeker niet bij iedereen. De wereld krijgt pas een echte metamorfose wanneer Christus komt. Je zegt dat we niet kunnen gaan oordelen over de mensen waar God mee bezig is wij mensen weten niet of iemand uit God gezonden is wij horen naar het woord en toetsten dat aan de hand van de Bijbel en daarin weten wij of het overèèn stemt met het woord van God. Staat duidelijk geschreven wat er allemaal in de laatste dagen zullen gebeuren, vele zullen komen in de naam van de Heere de laatste dagen zullen geen pretje zijn. Wij kiezen voor de Heere en hebben de wereld niet lief wil niet zeggen dat je je broeders en zusters moet laten liggen volle kracht voor de Heere predik je het Evangelie omdat iedereen redding nodig heeft in deze gevallen wereld.
  Bidden voor mekander is altijd goed maar niet omdat je denkt de ander het bij de verkeerde eind heeft omdat het niet strookt met jou ziens wijze het is Gods zienswijze wie leven naar de Heere.

 14. Ik kan begrijp niet waarom je dit zegt: ‘Ik bemerk ook bij jou in je verhalen dat je in de naam des liefde alles wil bereiken maar open je ogen dat lukt niet meer in deze tijd want Satan weet dat zijn tijd kort is.’
  Zou je dat willen uitleggen?
  De liefde is toch het hoogste goed, de liefde van Jezus door ons heen gaat de wereld veranderen, de liefde van God raakt de hardste harten. Ik trek me niks aan van wat er om mij heen gebeurd, ik houdt mij vast aan het woord. Omstandigheden doen er niet toe, het woord van God wel. Het lukt dus wel.
  Satan weet dat zijn tijd kort is? Als het aan mij ligt dan heeft hij geen tijd.
  Spreken in tongen en vallen in de Geest, heeft de duivel al zo vaak aangevallen, terwijl dit bijbels is. We kunnen niet gaan oordelen over mensen waar God zo krachtig mee bezig is, er word altijd angst gezaaid van dat het ook van de duivel kan zijn, want ook satanisten kunne bijvoorbeeld in demonische tongen spreken, je kan dit onderscheiden en we kijken naar de vrucht. (wees hier dus niet bang voor) Het is juist zo dat de gemeente in het algemeen krachteloos is. Het moet weer zo zijn als in de 1ste eeuw, waar Jezus kwam, vielen overal mensen en lagen op de grond te rollen en te schreeuwen. Overal werden mensen bevrijd van boze geesten. En sprak men in tongen.
  Ik volg God in alles, ik begrijp niet waarom je zegt. Je moet God volgen in alles en niet met 1 been buiten staan. Ik snap dat heel goed, ik weet dat ik recht wandel en als er iets is waar in niet Jezus volg, dan zal God mij dit openbaren.
  Vind je het nog fijn om over deze dingen te praten? Of heb je zoiets van ik heb me zelf er nu ingewikkeld en ik ga door totdat ik met zulke goede argumenten kom. (misschien uit angst om afgewezen te worden?) en dat ze wel overtuigd zullen raken.
  Mensen zullen overtuigd raken, niet zo zeer door van alles te zeggen, maar dat je laat zien wie God is en dat je hen erkenning en waarde geeft en je rechte wandel voor God. Als je een bruikbaar vat bent, dan kan de Heer door je gaan stromen en op een manier jou gebruiken, zodat je veel meer ingang zult hebben bij mensen. En ze gaan veranderen, door wat God door jou heen doet.
  Ik heb je verteld hoe ik er over denk, ik hoop dat dit je zal opbouwen en misschien tot nieuwe inzichten zal komen. Als er nog iets is waar je gebed voor wilt dan wil ik er wel voor bidden.

  Gods zegen toegewenst,
  Joshua.

 15. Dat blijft maar een verhaal over brief uit de hel, dat is niet gegrond op het woord. Ik snap echter wel wat je bedoelt

  Als dat zo is begrijp je dus waar het verhaal op doelt
  Save lifes ipv blijven door discusseren. iedere kerk heeft tegenwoordig het vallen en in tongen praten je hoort bijna niks meer anders en dat in de mom van de Heilige geeste te ontvangen te hebben only God knows of er goede geesten zijn of niet want weet wel de gene die vallen waren in de tijd van Jezus bezetenen. Onderschat Satan niet. Ik bemerk ook bij jou in je verhalen dat je in de naam des liefde alles wil bereiken maar open je ogen dat lukt niet meer in deze tijd want Satan weet dat zijn tijd kort is. De leugen heerst en wil de goede mensen mee trekken het gebed gaat toch niet in verzoeking te komen maar het vlees is zwak zegt Jezus. Kijk het is je eigen leven hoe jij het indeeld respecteer ik maar wil je God lief hebben moet je wel alles volgen en niet half half èèn been erin andere been nog buiten. Ik mag voor velen hier hard over komen maar zoals ik al vermeld heb in me vorige bericht over de mensen die ik ken die ook vele dingen doen die van God los is liefdadigheid werkt niet je kunt geen blinde-doven leiden.

 16. Maar gelukkig heb jij wel liefde, anders zou je ook nooit zo kunnen gaan voor Jezus. Maar het ging mij even over het aangeven, hoe belangrijk de liefde is. Dat wil niet zeggen, dat we zonden goed praten onder het motto van liefde.

 17. Gabrielle,

  De liefde blijft toch het hoogste, we kunnen radicaal zijn maar dat betekend helemaal niks als we de liefde niet hebben.
  En ja ik denk dat het mogelijk is, ik heb een mooi artikel voor je. Over opwekking in Nijkerk. God gaat dit land weer bezoeken. https://www.geloofjijindebijbel.nl/de_opwekking.htm
  Dat blijft maar een verhaal over brief uit de hel, dat is niet gegrond op het woord. Ik snap echter wel wat je bedoelt.

  Groeten Joshua.

 18. Ik snap dan ook dat je zegt: dat je zegt, waar moeten wij gelovigen daar in opbouwen. Je kan leren slim te zijn, zodat je weet hoe je zo’n persoon in liefde kan benaderen en nog steeds geen water bij de wijn te doen. Mensen zullen overtuigd raken door de liefde van God in jou en je rechte wandel voor Zijn aangezicht. Dat gaan mensen zien, dan zullen ze zeggen wie is die Gabrielle? Zij heeft iets dat moet ik ook hebben, ze zullen Jezus door jou heen zien.

  En even tussen ons geloof je heilig dat dit in deze tijd gaat lukken? ik niet we leven al in een tijd waar alles de zonde om je oor vliegt we moeten wel onze ogen open houden we willen wel zoveel doen in de naam der liefde maar kijk om je heen je ziet hoe los de wereld is . het is moeilijk als mens om de roer zo om te gooien en een echte volger van Jezus te zijn want dan zou je echt alles op moeten geven en je niet door zoetigheid laten verleiden jezus sprak echter ook niet altijd met lieve woordjes en liet de mensen die weinig geloof hebben duidelijk zien wie wel volgt en wie niet. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn leven maar als wij niet radicaal zijn wordt het erg verslapt het evangelie is een gegeven we hoeven daar niet voor te zwoegen maar hebben wel de goede vrucht die God ons gegeven door te geven het is ook een groot belang voor je eigen leven. Wie zijn ogen open heeft ziet duidelijk dat liefdevolle benadering niet altijd werk, en ik kan het echt wel weten ken genoeg mensen die veel dingen van God los doen ik probeer ze het goede te vertellen maar weet dat ze hard hoofdig zijn oftewel doof want je krijgt niks anders om je oren dan we hebben een vrije wil of God beoordeeld ja die twee dingen kloppen wel maar als Gelovige moet ik wel de vruchten brengen en voor de voeten van de Heer brengen iedereen kan namelijk gered worden en eeuwige leven ontvangen. Ik had op Youtube een filmpje gezien een brief uit de hell heet het en daarin ging het over twee vrienden de ene deed alles wat van God los is de ander is Christen De jongen die wel in God geloofde vertelde zijn vriend nooit over Jezus en dus op het eind toen de jongen die alle zondes deed in de Hell kwam en zijn brief begon te vertellen zijn vriend vroeg waarom hij hem nooit over Jezus heeft verteld waarom hij hem niet gered heeft? en dat hij nu in de Hell dus is.
  Daarom nu is de tijd niet morgen of volgend jaar en wie niet wil horen die moet je los laten ook al zijn het dierbaren hun hebben hun keus gemaakt.

 19. Hey zuster,

  Fijn dat je zo radicaal bent. Er is ook geen middenweg.
  Ik zeg niet dat die dingen goed te praten zijn, maar ik ben geen rechter over hen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk. Over het algemeen is het waar dat zonde vaak word goed gepraat, dat is triest gezegd waar. Christenen beroepen zich vaak op zondenatuur en wat voor zondaren het wel niet zijn. Helaas is hier het werk van satan aan de gang, de traditie leert ons dan dat we verloste zondaren zijn. Maar gelukkig is dat niet zo, je bent of verlost of je bent een zondaar. Allebei kan niet. Laten we met z’n allen onze nieuwe identiteit in gaan zien en daar in wandelen. Zodat we radicaal zullen breken met elke zonde. In de 1ste brief van Johannes staat zo mooi dat die uit God geboren is: niet kan zondigen. Dat is onze nieuwe identiteit.

  Ik snap dan ook dat je zegt: dat je zegt, waar moeten wij gelovigen daar in opbouwen. Je kan leren slim te zijn, zodat je weet hoe je zo’n persoon in liefde kan benaderen en nog steeds geen water bij de wijn te doen. Mensen zullen overtuigd raken door de liefde van God in jou en je rechte wandel voor Zijn aangezicht. Dat gaan mensen zien, dan zullen ze zeggen wie is die Gabrielle? Zij heeft iets dat moet ik ook hebben, ze zullen Jezus door jou heen zien.

  Gods zegen toegewenst.

 20. Al wat God niet goedkeurt is de deur inderdaad gesloten en zal je het niet eens op een kier moeten zetten, als Eva dat nou ook deed (de deur gesloten houden) was de zondeval er niet.

 21. Waar een wil is een weg maar Satan wil niet en zo is het ook met de mens die genen die zo blijven die willen niet en hebben de keus gemaakt daarin moeten wij Gelovigen los laten want we hebben niks gemeen.

 22. Maar wij weten niet op voorhand bij wie God al iets losgemaakt heeft. Als mensen echt niet willen dan is het “naar de rand van de stad lopen en je schoenen afkloppen” we moeten geen parels voor de zwijnen gooien.

  Maar we mogen nooit op voorhand zeggen jij uit nu dit dus zal je nooit jezelf bekeren. Er staat immers geschreven Gods woord keer nimmer leeg terug.
  God is tot alles in staat, zijn soevereiniteit staat voor mij onomstotelijk vast.

 23. En wat zoal wil je bidden?

 24. Mooi verhaal Peter.
  Gabrielle, ik wil voor je bidden, om er te zijn voor de ander en opbouwend te zijn, niet omdat wij een mening verschil hebben, ik moest er in het bijzonder aan denken omdat dit gebedsbroeders heet. Dat zou ook waanzinnig zijn, want ik heb zoveel mening verschillen met mensen. Dit is nog maar een klein dingetje. Maar sorry dat het zo op je over kwam.

  Groeten Joshua.

 25. Lucas 17 1-6

 26. Bidden is op zich niet verkeerd.

  Ik las laatst wel een heel mooi stuk over een zendeling in India.
  Deze man schreef

  ” Tijdens een wandeling door 1 van de dorpen kwam ik een voorganger tegen uit een gemeente in Nederland niet ver van mijn woonplaats. Deze voorganger zat hier ook al een tijdje, ik nodigde hem uit om samen te dineren. ’s Avonds aan het eten hoorde ik al zijn verhalen van de maanden dat hij hier zat, en ik bemerkte dat de man aan het afglijden was, en er opinies op na hield waar zijn gemeente toch echt niet achter stond. Toen ik ’s avonds op mijn hotelkamer wilde gaan bidden, versta dan wel bidden in de trend van Vader u weet wat er mis is met… U weet wat hij nodig heeft… U weet waar hij fout gegaan is…. toen sprong de tekst in mij binnen uit spreuken. “U zult een knecht niet aanklagen bij zijn meester”. Ik veranderde mijn gebed in een dankgebed voor alle goed dingen die die voorganger nog wel deed. En in de tijd erna die we samendoorbrachten merkte ik dat de man helemaal opknapte, minder vermoeid was.”

  Dit bericht in een nieuwsbrief opende mijn ogen ook wel, waarom zouden we klagen naar God over de dingen die een ander niet goed doet, laten we liever dankbaar zijn voor de dingen die een persoon wel “goed” doet.

  maar goed dit zomaar even het schoot me te binnen.
  eigenlijk beetje off topic sorry.

 27. Wat is jou reden van bidding voor mij ben benieuwd?

 28. Gabrielle,

  Het maakt mij niet zoveel uit als we het niet eens zijn. Dat is ook niet de reden waarom ik wel voor je wil bidden. Maar goed je moet zelf weten.

  Groeten Joshua.

 29. Aah die is leuk Peter. En gelijk heb je.

 30. Amen zus(je)

  Ik kreeg vandaag van mijn vrouw een leuke kaart.
  op onze trouwkaart hadden we al, ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.

  Nu ben ik werkzaam in de IT, en op de kaart stond “ik en mijn muis wij zullen de Here dienen”.
  Ik vond hem wel toepasselijk, laten wij als christenen in elk aspect van ons leven zien dat we God willen dienen!!

 31. Klopt Peter, enkel het menselijk (voor)oordeel staat vaak in de weg.

 32. Ik weet niet hoe jij de wereld bekijkt en of je mensen om je heen heb die alles doen wat van God los is? maar ik bekijk het van uit Gods visie en ik ken genoeg mensen om me heen die alles van God los doen ik heb genoeg gesproken over het Geloof maar tot heden omarmen ze de wereld nog steeds en over die mensen heb ik het die blijven volharden dat hun leven zo heilig genoeg is. Redding is er voor iedereen dat post ik ook in me berichten maar zoals je net ook aan geeft die niet willen veeg je de zand uit je shoes en ga je door.

 33. Hans, goede homepage heb je gegeven. Ikzelf denk dat sommige homo’s en lesbo’s wel “genezen”, anderen zullen er denk ik een weg in moeten vinden. Ieder mens is immers anders. Ik praat nu over degenen die Jezus willen volgen.
  Voor anders gelovigen zal dit geen issue zijn.
  Nogmaals goede homepage, ik heb er zeker wat van geleerd. Heb jijzelf een keuze gemaakt om Jezus te volgen of ben je bezig je te oriënteren?

 34. Gabrielle,

  precies, maar je merkt vanzelf wanneer het tijd word om je schoenen af te kloppen, relaties vallen uiteindelijk dood als ze niet als basis het geloof hebben. Is mijn ervaring dan hoor, Licht en duister moeten elkaar niet zeg maar;-)

  Toch houd ik de deur open voor gesprekken, ik voer deze meestal altijd met mijn vrouw samen met een niet christen, en anders praat ik er nadien over, en we bidden er zowiezo altijd nog voor.
  ik weet gewoonweg niet wie met welke woorden wat gaat doen.

  Ik ben tot geloof gekomen, door uiteraard gebeurtenissen in mijn leven, maar de persoon bij wie ik terecht kon was wel een evangelist waarmee ik regelmatig contact had, en die in mijn niet christelijk omgeving kwam. Die er niet een VERoordeling over uitsprak, ik wist wel (dondersgoed) dat deze man vanwege zijn geloof, zich hier niet mee kon vereenzelfigen. Dat respecteerde ik ook. Hij behandelde mij met fatsoen en kwam niet mijn woning binnen met allerlei voorwaarden.
  Toen de omstandigheden in mijn leven zo werden dat ik het niet meer zag zitten, was die man er wel, en alle woorden die hij ooit had gesproken stonden me glashelder bij.

  Ik ben God dankbaar dat hij mij die man op mijn pad heeft gestuurd, en deze broeder voor het geduld “en de kier die hij mij gaf”.

 35. Tuurlijk Peter het is niet zo dat de deur voor mensen die willen gesloten is maar nogmaals voor de mensen die niet willen zoals in mijn vorige posten en dat blijven volharden tot het einde het enkel moeilijk maken voor zich zelf. Dwang heeft nooit geholpen maar verkondigen is ons gegeven en daar moeten wij wel wat mee doen.
  Wees een volger.

 36. Ach, met een beetje geluk is ze lesbisch. Hebben ze tenminste iets om over te praten!..

 37. @ Gabrielle
  Ik weet wel zeker dat vloeken aangeleerd is maar ik ben het er niet mee eens dat alles wat niet in de bijbel staat aangeleerd is. We hebben met bio er namelijk een keer over gehad of het aangeleerd of aangeboren is. Het blijkt dat homo’s meer vrouwelijke hormonen in hun bloed hebben dan ‘normale’ of beter gezegd, hetero jongens. Zo is dus ook aangetoond dat lesbies meer mannelijke hormonen in hun bloed hebben dan hetero meisjes. Dus dan zou je kunnen zeggen dat het aangeboren is. Zo als in een aflevering van Gray’s annatomy is gezegd door Kelly Torres: “You can;t play away the gay.”

  Ik denk zelf niet dat het aangeleerd is. Ik denk dat het iets voor gevoel is. De jongen in mijn eerste voorbeeld heeft eerst iets met meisjes gehad, waaronder 2 van mijn vriendinnen. Het lag hem niet. Hij kende geen een andere homo. Ja, 1 iemand. Maar hij vond hem een vieze nicht omdat hij heel verwijft doet. Maar ik denk dat hij zich prettiger voelde toen hij zich dus op jongens gin concentreren. Mijn menig is dus dat het niet aangeboren of aangeleerd is. Ik denk dat het licht aan hoe je bent en hoe je je voelt.

  Ik respecteer je wel dat je de Bijbel heel serieus neemt. Ikzelf ben niet religieus en ik wil er eigenlijk helemaal niets van weten maar ik stel me ervoor open als ik een belangrijk examen opdracht moet doen voor school. Veder zal het me nooit interesseren en ik al me er nooit in verdiepen maar ik respecteer alle mensen die in verschillende geloven geloven. Dit stond ergens geschreven, weet niet meer waar, sorry: “Bless they ones who belive withoud seeing.”
  Ik ben het helemaal eens met die uitspraak. En sorry voor de spelling, heb dyslexie. Wel een leuk woord voor iemand die moeite heeft met spellen…

 38. @ Danny
  Wie bedoel je daarmee? Als je mij bedoelt, jammer, heb er wel eens over na gedacht, maar het is niets voor mij. Heb er zelfs al eens een keer over gedroomt maar, nee. Jongens zijn leuker :$

  Sorry voor dublle posting. Ik zie sommige posts pas als ik mijn begicht heb gepost

 39. Oh, sorry!!
  Hou niet zo ven lezen, heb het dus ook niet gelezen. Ben nog druk met me verslag… Sorry…

 40. Daarom zei ik al eerder dit wordt een lange discussie met ongelovigen.

 41. Ik respecteer je menig, echt. Maar ik ben er wel tegen. Gelukkig is geen mening goed of fout zolang het maar beargumenteerd wordt. Ik begrijp waarom je vind dat het aangeleerd is en wat je standpunt is, die respecteer ik ook. Daarom hoop ik dat je begrijpt waar ik vandaan kom. Misschien dat je het begrijpt, misschien niet. Dat is aan jou. Maar als we elkaars mening begrijpen, hoeft er niet eens een discussie te komen.

 42. @ Ramona,
  Datgeen wat jou bijgebleven is over het homohuwelijk waarin je aangeeft dat rooms katholieken, protestanten eraan mee hebben gewerkt zegt niks over de mening van andere christenen. Praat binnen NL over de doodstraf en je zal ook verschillende meningen krijgen ondanks dat we nederlanders zijn en dezelfde wetboeken dienen te volgen. We kunnen ook niet elke allochtoon als crimineel bestempelen.
  iemand die al jaren een bepaald merk auto rijd tot tevredenheid zal dit merk roemen, waar iemand anders dit merk eens probeerd en een slechte auto treft niet te spreken is over dit merk. Beidden hebben ze een punt en beidden spreken naar waarheid, hun waarheid. Deze zegt niks over het komplete plaatje.

  Christenen kunnen andere christenen (net zo goed niet christenen) niet dwingen tot keuzes, veranderingen etc. Wij kunnen als christenen onder elkaar, elkaar erop wijzen wat Christus/God ons leert. Binnen het christendom hebben we nu eenmaal ook te maken met gradaties/verschillen kijk alleen maar naar het feit dat we katholieken, protestanten, gereformeerden etc etc hebben, en dan binnen al die stromingen hebben we ook nog eens verschillen.

  Ik kan je wel verzekeren dat ik een 200 tal christenen ken die een homohuwelijk niet accepteren.
  Laten we wel voorop stellen dat we in een vrij land leven en dat die 200 tal christenen geen demonstratie gaan houden om dit tegen te gaan. God geeft ons een vrije wil, dus wie zijn wij om anderen te dwingen. Dus vandaar dat we uit liefde en eigen ervaringen aangeven dat er een andere weg is.

 43. @ Peter
  Ik ben het helemaal eens met de auto vergelijking. Niet alle gelovigen die hebben meegeholpen hadden dezelfde mening. Ze waren allemaal verschillend op 2 or 3 na dan.

  Ik wist niet dat er zo veel verschillende stromingen waren, dat heb ik nu dus ook van de enquête =P
  Natuurlijk kan niemand iemand iets opdringen, we zijn nog steeds in een vrij land. Iedereen mag geloven wat hij/zij wilt.

  Op je laatste stukje kan ik niets anders zeggen dan dat ik het totaal met je eens bent.

 44. Jeetje, je zult toch de vrouw van zo iemand zijn….

 45. Nee, ik bedoelde die vrouw waar Sicco het over had..

 46. Je kan je familie niet kiezen, je vrienden kan je wel kiezen maar de persoon op wie je verliefd word, kan je ook niet kiezen. Waarom zal een homo minder zijn dan een hetero? Wat is er zo verkeerd aan het verliefd zijn? Niets! Zo is er ook niets mis met het verliefd zijn op iemand van hetzelfde geslacht.

  Zo is mijn beste vriend ook homo. Eerst viel hij wel op meisjes maar hij kwam er achter dat het niet helemaal zijn ding was. Toen koos hij ervoor om bi te zijn. Nu is hij er toch voor uit gekomen om homo te zijn. Hij zat vorig jaar bij mij in de klas, 4 havo. Iedereen accepteerde het. Ook zijn zwaar Christelijke ouders. Zoals ze zeggen dat “Diamonds are girls best friend.” zie ik het meer als “Gay guys are girls best friends!!”
  We zijn nog steeds heel close. Waarom zal ik hem veroordelen omdat hij op jongens valt? Als hij nou de jongen leuk zal vinden die ik ook leuk vind, tja, dat gaat dan een leuke strijd worden.

  Nog een ander verhaal. Ik ben al sinds de kleuterklas bevriend met een jongen. Ik had hem al tijden niet meer gezien. Tot de laatste schooldag van het vorige school jaar. Hij is nog steeds zichzelf. Ook hij is homo maar dat stopt hem niet om zichzelf te blijven. Na 14 jaar is hij nog steeds hij. Hij is altijd heel vrolijk en gezellig. He is a girls best friend.

  Ook de oom van een vriendin van me is homo. NOU EN!! Als hun er gelukkig van worden, waarom niet? Ik had een heel leuk gesprek met hem en zijn vriend.

  Natuurlijk zijn er ook meisjes die op meisjes vallen. Ook daar heb ik een vriendin van. Ik ken haar nu 4 jaar. We zijn hele goede vriendinnen. Ik ben niet bang dat ze mij leuk gaat vinden. Als dat wel zo was, dan zal ik het niet erg vinden. Een vriend van me heeft ook twee moeders. Wat is daar zo mis mee? Helemaal niets!!

  Natuurlijk, nog niet iedereen accepteert het homo zijnde, laat staan een huwelijk. Ik ben op deze site terecht gekomen voor mijn profielwerkstuk. Mijn onderwerp is de acceptatie van het homohuwelijk. Sinds 1 april 2001 is het gelegaliseerd en er zijn al heel wat huwelijken gesloten tussen man en man en tussen vrouw en vrouw.
  In de grondwed staat dat je niet mag discrimineren. Waarom duurde het dan zolang voordat Nederlands als eerste land van de wereld de 1e stap zette naar acceptatie?

  Gelukkig komen nu meer mensen uit voor hun geaardheid. Dat is goed. Je kan niet kiezen op wie je verliefd word, dus waarom discrimineren? Ik heb een kleine enquête gehouden. Ook christelijke, rooms katholieke en protestantse mensen hebben eraan mee gewerkt. Dit was het antwoord dat me is bij gebleven:
  “Ik ben voor het homo huwelijk. Ik vind het helemaal niet erg als mensen van het zelfde geslacht op elkaar vallen. Alleen als ik voor me kerk spreek, ben ik er tegen. Maar toch spreek ik voor mezelf omdat een eigen mening belangrijk is. Een goede christen kan dus ook homo zijn.”

  Denk daar maar eens over na.

  Groetjes,
  Ramona.

 47. Mooi geschreven Ramona! I weet niet of je werkstuk alleen gaat over acceptatie van het homohuwelijk in Nederland of dat het over die acceptatie (of het gebrek er aan) in het algemeen gaat. Is het laatste het geval zou je de filmpjes op Youtube eens moeten bekijken met het onderwerp “It gets better” Waar homo’s en lesbiennes jongeren die worstelen met hun geaardheid een hart onder de riem willen steken. er zijn in de verenigde staten namelijk heel veel jonge mensen (15, 16 jaar, soms zelfs nog jonger) die zelfmoord plegen omdat ze door de opvattingen van hun (zeer vaak) christelijke omgeving (ouders, vrienden, kerk) zo enorm bang zijn om voor hun geaardheid uit te komen dat ze zich liever het leven ontnemen. Het “it gets better” project probeert die kids ervan te overtuigen dat het makkelijker wordt naarmate ze ouder worden en dat het niet nodig is om zulke drastische maatregelen te nemen…

 48. Velen dingen worden je aangeleerd niet gegeven.

 49. Dank je Danny! Nee, het gaat alleen over de acceptatie in Nederland. Het moet 1 december voor 12 uur ’s middags af zijn!!!! Dus dat gaat een hele uitdaging worden.
  Maar zelfmoord.. Ik had er wel iets over gelezen maar dat had niet echt met Nederland te maken dus ik heb er verder niets mee gedaan. Eerst wilde we, me partner en ik, het wel over de wereld doen, maar dat vond onze begeleider te groot..
  Nu ben ik bezig met de informatie die ik heb gekregen uit een kleine enquête te verwerken, best veel werk xD
  Ik heb maar 3 mensen die er helemaal tegen waren. 1 vrouw en 1 meisje samen met 1 man. De vrouw en het meisje zijn zwaar christelijk opgevoed en hebben het dus van hun ouders mee gekregen. De man was niet gelovig maar was er wel tegen maar hij vind het wel goed als een homo paar dus kinderen konden adopteren. Dat vond ik best raar maar oké.
  Ik heb ook al contact gehad met het COC maar dat was nutteloos. Het was een kamertje met alleen maar foldertjes over wat homo’s kunnen gaan doen, niet over homo’s zelf.. Dat was echt tijdverspilling..

  Toevallig zijn de mensen in me verhaal ook 16 en 17. Alleen de oom van een vriendin niet. Hij is al volwassen maar de rest zijn 16 en 17. Ben blij dat Nederland er iets meer voor open staat dan de rest van de wereld.

 50. Hoe bedoel je Gabrielle? Bedoel je dat homo of lesbies zijn is aangeleerd? Kan je dat beargumenteren?

 51. Hoe bedoel je Gabrielle? Bedoel je dat homo of lesbies zijn is aangeleerd? Kan je dat beargumenteren?

 52. Alles wat niet gegeven is door God wat dus ook niet valt te lezen in de Bijbel is aan geleerd door mensen net als vloeken. Maar dit zal wel weer een hele lange discussie worden aangezien jij het goedkeurd.

 53. @ Ramona,
  Datgeen wat jou bijgebleven is over het homohuwelijk waarin je aangeeft dat rooms katholieken, protestanten eraan mee hebben gewerkt zegt niks over de mening van andere christenen. Praat binnen NL over de doodstraf en je zal ook verschillende meningen krijgen ondanks dat we nederlanders zijn en dezelfde wetboeken dienen te volgen. We kunnen ook niet elke allochtoon als crimineel bestempelen.
  iemand die al jaren een bepaald merk auto rijd tot tevredenheid zal dit merk roemen, waar iemand anders dit merk eens probeerd en een slechte auto treft niet te spreken is over dit merk. Beidden hebben ze een punt en beidden spreken naar waarheid, hun waarheid. Deze zegt niks over het komplete plaatje.

  Christenen kunnen andere christenen (net zo goed niet christenen) niet dwingen tot keuzes, veranderingen etc. Wij kunnen als christenen onder elkaar, elkaar erop wijzen wat Christus/God ons leert. Binnen het christendom hebben we nu eenmaal ook te maken met gradaties/verschillen kijk alleen maar naar het feit dat we katholieken, protestanten, gereformeerden etc etc hebben, en dan binnen al die stromingen hebben we ook nog eens verschillen.

  Ik kan je wel verzekeren dat ik een 200 tal christenen ken die een homohuwelijk niet accepteren.
  Laten we wel voorop stellen dat we in een vrij land leven en dat die 200 tal christenen geen demonstratie gaan houden om dit tegen te gaan. God geeft ons een vrije wil, dus wie zijn wij om anderen te dwingen. Dus vandaar dat we uit liefde en eigen ervaringen aangeven dat er een andere weg is.

 54. raar dat mijn bericht er 2x in staatm, dat was niet de bedoeling

 55. Goedemiddag Gabrielle,

  Je mag alles zeggen wat je wilt, dit is alleen niet altijd nodig heb ik mogen leren. Ik zei vroeger ook altijd waar het op neer kwam, zou ingaan op elk onderwerp. En duidelijk zeggen wat het Woord zegt. Alleen ik merkte dat mensen, daar niet zo door op gebouwd werden, ik probeer nu altijd opbouwend te spreken, zodat het die ander sticht, door iets te vertellen over het woord: daarbij ga ik dan na, of ze aan die boodschap iets hebben. Ik ga niet met iemand, die samenwoont praten over hoe verkeerd het is. Die gene kan zelf ook de bijbel lezen en als zijn hart oprecht is naar God, zal die gene zich ook bekeren.
  Ik geniet van je radicaliteit, goed zo zuster. Mooie naam ook Gabrielle :). Ik ben het wel met je eens, alleen moet je misschien net als ik had, leren hoe je dingen moet brengen.
  Als mensen open staan voor vermaning, dan kan je die denk ik wel geven en als iets vermanend is, laat er dan ook een woord van bemoediging tussen zitten, ik heb gemerkt dat mensen dat fijn vinden. Gelukkig heb ik net als jij een hekel aan werelds gezindheid. Prijs de Heer.

  Groeten Joshua.

 56. Je kunt de ernst van zaken inzien door iemand de afgrond in te duwen, maar je kunt ook proberen iemand er juist uit te trekken.

  Dat laatste lijkt me meer bijbels dan als Gabrielle iemand verrot te knuppelen en en te veroordelen.

  Ik heb liever dat iemand de bijbel serieus neemt en probeert opbouwend werk te verrichten. Want je conclusie dat werelds wel prima is slaat nergens op. Zoals joshua al goed verwoord heeft.

 57. Gabrielle,

  vrede zij met je, maar waar lees je dat ik schrijf dat we gevoelschristenen moeten worden ? In je hardheid ga ja al uit van dingen ipv uitleg te vragen.

 58. Peter- Sigmond,

  Dat is waarschijnlijk, omdat ze genoeg heeft van al de halfslachtigheid die ze ziet om haar heen. Ze wilt de real deal en daar kan je de Heer wel voor danken. Daarbij ik heb zo ook gereageerd gehad, het kan zo zijn dat ze nog heling nodig heeft van dingen. Maar ze maakt ernst met de Heer, dus komt dat wel goed.

 59. Joshua,

  ik veroordeel haar er ook niet over/voor. Ik heb zeer zeker een broertje dood aan halfslachtigheid, echter zoals je zelf ook al schreef, je kan niet alles zo brengen, dit word niet altijd goed opgepakt, ook al bedoel je het nog zo goed.

  Soms zijn onze woorden parels voor de zwijnen, daar heb ik gabrielle in deze post al eerder opgewezen, en dat zag ze naar eigen schrijven in. En er gaat veel energie die zij erin steekt (zeer goed bedoeld)lang zovelen heen. Ik begrijp dat een heleboel dingen frustrerend zijn, mensen die de bijbel niet kennen en er toch een oordeel over hebben, of mensen die zeggen dat ze God niet kunnen vinden, zonder gezocht te hebben.

  Christus staat op 1, maar ik ben dan zelf op latere leeftijd tot geloof gekomen, en ik kan je zeggen “je proeft de genade”.
  Toch heb ik leren inzien dat God ons de vrije wil heeft gegeven om te kiezen.

  een heel simpel maar zeer duidelijk voorbeeld.
  Als ouders zijnde of ouder, wat heb je dan liever dat je kind naar je luisterd door regels of straffen, of uit tegenliefde omdat ervaringen hem hebben geleerd dat je er bent voor hem.

  Gabrielle je bent een heerlijke zus, want we praten nu wel lekker over je, maar lees goed, ik heb het beste met je voor. Gods zegen

 60. Hebben jullie ook de vorige berichten hier op terug gelezen dan enkel wat jullie nu lezen? De vorige berichten werd Homofilie goed gekeurd tot nu toe nog steeds, er was hier een gozer die slaapt ook met een man en zo is de discussie ontstaan. De mens die alle zondes goedkeurd waarin moeten wij als Gelovigen daarin gaan opbouwen leg mij dat eens uit? God wil dat iedereen gered wordt en niet verloren gaan zo moeten wij Gelovigen ook zijn reddend maar wie niet wil horen wilt toch leven in de leugen en je weet toch dat dat niet samen gaat? Dan is het inderdaad enkel los te laten want we kunnen maar èèn God dienen. Iedereen kan veranderen mits mens wil maar mensen die de leugen blijven goed praten dan is het einde verhaal. Of je heb God lief of de wereld middenweg bestaat niet, we leven in een tijd waar alles kort is beter vandaag kiezen dan wanneer het te laat is, opbouwend werk niet wie al gekozen heeft zal daarin toch niet veranderen de leugen wacht tot jij van God weg gaat zo is hoe de wereld er nu aan toe is, dan ben je èèn van hun en zullen ze je lief hebben. Jezus zei de wereld zal je haten omwille van mij daarom blijf je deze duscussie tot je dood hebben iedereen wil nog wat het hart begeert blijven doen niemand zelfs niet gelovigen willen echt en ook echt alles opgeven voor de Heere zeggen een volger van Jezus te zijn en daadwerkelijk doen zijn twee verschillen.

 61. Gabrielle, de vraag is: doe je de deur op slot met vergrendeling en al of laat je hem op een kier staan???

  De praktiserende homo neersabelen is sowieso geen optie lijkt mij, beter is te wijzen op een liefdevolle weg.

 62. Als ouders zijnde of ouder, wat heb je dan liever dat je kind naar je luisterd door regels of straffen, of uit tegenliefde omdat ervaringen hem hebben geleerd dat je er bent voor hem.

  God heeft toch ook leefregels en straft toch ook?
  je heb het doen omdat je wil dat ze leven naar jou wil of je heb het doen om te leven naar Gods wil, dit leven is van God toch jongens? waarin staat leef naar je eigen inzicht en begeerte nergens toch? je heb wel rechtvaardig opvoeding en dat zou je moeten toepassen en God om wijsheid en kracht te bidden want niemand kan het alleen ervaring van de mens faalt ervaring des Heere nooit daarom is het beste om de dingen des geloof te brengen en alles letterlijk aan God over te laten weest niet bezorgd inzicht van je zelf weg te laten maar uit Gods ogen .

 63. Ja en dus moeten we allemaal gevoels christenen worden we mogen de woorden niet meer zeggen zoals het er staat want dat wordt te hardt en moeten dus de mens die alles doet wat God verbied als gewoon beschouwen, hiermee lijkt duidelijk naar voren te komen dat vleugje werelds niet erg is en dus de woorden heb de wereld niet lief zijn kracht verliest en dus een ieder de Bijbel naar eigen inzicht invult. En zo we onbijbels gaan leven Ik weet heel goed dat niemand het hier mee eens is.

 64. Ik maak me soms wel eens zorgen over bepaalde uittingen, alsof we op een nieuwe kruistocht uit zijn.

  Er staat er zijn er velen die roepen, Heere Heere, maar ik heb ze nooit gekend.

  Er is z’n uitspraak verbeter de wereld begin bij jezelf. In de bijbel hebben we het stuk van de balk en de splinter. Als ik Lucas lees met de wet van de liefde, dat we gemeten worden met de maat waar wij mee meten, dan kijk ik graag even naar mijn eigen meetlat en krijg dan vaak genoeg het schaamrood op de kaken, ook in mij zou nog zoveel beter kunnen. Als ik het vanuit Gods oogpunt kijk. Ben ik even dankbaar voor de genade. We hebben Christus nodig elke dag opnieuw, en elk christen die een beetje hoog van de toren gaat blazen zou ik willen meegeven, kijk aub eerst even naar de meetlat waar je mee wilt gaan meten en pas die eerst even toe op je eigen leven.

  Niet dat je anderen dan niet meer kan waarschuwen, maar wel met een gepaste houding en gepaste nederigheid.

  Wie klein is zal Hij groot maken, wie groot wil zijn zal Hij klein maken. niet wij maar HIJ.

 65. Ook gelovigen onderling kunnen verschillen van mening over homoseksualiteit, het actief homo zijn en het homohuwelijk Gabrielle.

 66. @ Peter
  Dat gebeurd als je op F5 drukt, had ik net ook.

  @ Sicco
  Toch is homo zijn en het huwelijk iets heel anders. Gelukkig kan je Christelijk zijn en toch een eigen mening over alles hebben zonder de kerk of God te beledigen want een mening is iets wat je vind, niet wat je doet. Dus disrespectvol kan het niet zijn. Vind ik dan, of zit ik daar fout?

 67. Demonstratie heeft nooit gewerkt in een wereld waar Satan heerst daarom als je waarlijk voor God kiest je niks met de wereld hebt je enkel nog je dingen doet om in leven te blijven maar niet je zelf in verzoeking brengt met al het onrein in de wereld. Heeft niks met respect naar anderen te maken maar met leven in reinheid met de Heere we kunnen als gelovige niet doen ach het zijn wel aardige mensen, die mensen hebben gekozen voor de wereld niet voor God en Jezus zei zelf de genen die niet de wil mijns Vader doet is geen broeder. Waarom zouden wij gelovige die willen en zeggen te leven naar de Bijbel toch vele dingen weg schrappen en accepteren als iets goeds terwijl de woorden van God zeggen van niet. Het gaat erom of je neemt de hele Bijbel serieus of niet maar als je het niet serieus neemt kan je jezelf geen gelovige noemen. Al wie in de leugen wil leven zal alles verliezen.

 68. @ Ramona: als die mening afwijkt van Gods wil (dat wat in de bijbel staat) dan is het niet Christelijk.
  Wat die wil is, daar is nog wel eens discussie over maar het kan niet totaal afwijken.
  Het rare is wel weer dat niet Christelike mensen soms reiner kunnen zijn dan de mensen die zogenaamd Christelijk zijn of denken te zijn.
  Mensen die de verwarring, angst en onzekerheid van mensen die homo zijn of ‘die gevoelens hebben’ niet serieus nemen en alleen maar afwijzen kan ik ook niet serieus nemen als Christen.

 69. Mensen die de verwarring, angst en onzekerheid van mensen die homo zijn of ‘die gevoelens hebben’ niet serieus nemen en alleen maar afwijzen kan ik ook niet serieus nemen als Christen.

  Hiermee zeg je dat Gods zijn woorden èèn grote leugen is waar hij heeft over dat hij het een gruwel vindt. Snap je nog steeds niet dat gelovigen die zulke uitspraken zeggen het van uit Gods Visie zeggen Haten wat God haat lief hebben wat God lief heeft.
  Mensen die de leugen lief hebben leven blind.

 70. Hiermee zeg je dat Gods zijn woorden èèn grote leugen is waar hij heeft over dat hij het een gruwel vindt.

  Neehoor, wat je hier zegt is wat JIJ denkt wat ik ermee wil zeggen. Zelf vind ik dat een nogal vreemde gedachte.

  Het gaat er niet om dat je de onnatuurlijke seks propagandeert, maar dat je mensen niet de zelfmoord in jaagt maar de helpende hand uitsteekt.

  Jouw keuze is duidelijk, maar dat is de mijne niet.

 71. Hmm nergens zie ik dat sicco zegt dat Gods woord een leugen is, net zoals met interpreteren vanuit de bijbel moeten we daar ook voorzichtig mee zijn als het om iemands woorden/mening gaat.

  Wat ik eruit lees en zoniet verbeter mij dan sicco, maar dat wij als christen juist weten dat er een andere weg is, ook wij waren ooit blind. Het gaat erom dat je iets moet kunnen bespreken, bespreken en begrijpen is iets heel anders dan tolereren.
  vb.

  De overspelige vrouw, werd zij door Christus gelijk aangesproken op haar handelingen? nee. Pas erna zei Hij ga heen en zondig niet meer. Door dingen uit te spreken en er voor te bidden brengen we ze in het licht.

  God vind het een gruwel ZODRA een man met een man ligt zoals deze bij een vrouw hoort te liggen. Maar zodra iemand zich werkelijk bekeert word ook deze zonde hem vergeven.
  Zodra de discipelen rondtrokken en vertelden over het evangelies lees ik ook nergens dat ze niet in gesprek gingen met mensen met homofiele gevoelens.
  Sterker nog ze maakten zich druk om het feit dat er niet geluisterd werd naar hen, en wat was vervolgens de opdracht.

  indien men niet luisterd loop naar de rand van de stad en klop het stof van je voeten en ga verder……..

  zoals ik al eerder zei er is een verschil tussen begrijpen en tolereren.

  NIET dat ik homofiele mensen niet tolereer, maar ik kan niet gaan lopen liegen en zeggen dat als ze praktiserend homo zijn ze in de hemel komen.

 72. sicco je was me net voor LOL

 73. Aan Rob Giesbers en aan de rest,

  Wat je zegt klopt. Maar houd er wel rekening mee dat dit door gaat als mensen zich niet bekeren. Mensen kunnen niet zomaar anders reageren en niet meer veroordelend spreken. Er moet een radicale ommekeer komen. Een nieuw denken, een nieuw verlangen om niet meer mensen te willen veroordelen en niet meer te meten. Ik sprak vroeger ook met veel veroordeling. Gelukkig zegt Jezus oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld word. Nu wil ik niet eens meer mensen veroordelen. Op een gegeven moment heb je die behoefte ook niet meer.

  Wel goed van je Rob dat je dit duidelijk maakt.

 74. Ohja en Rob,

  Misschien is het ook niet zo verstandig, om dit soort gevoelige onderwerpen te behandelen. Ik denk dat je hier door snel veroordelende reacties krijgt.

 75. JezusisHeer: Discussies lopen inderdaad een stuk beter wanneer iedereen het met elkaar eens is…

 76. Theo ben je nou nog steeds niet genezen.

 77. Waarvan moet ik precies genezen?

 78. Doe niet dom Theo je weet dat je HOMO ben en dus wanneer start de genezing.

 79. @ JezusisHeer: Je hebt gelijk wanneer je zegt “Mensen kunnen niet zomaar anders reageren en niet meer veroordelend spreken.” Echter denk ik dat het in eerste instantie te maken heeft met fatsoen en het (proberen) begrip op (te) brengen voor mensen die op een andere manier in het leven staan, te maken hebben met facetten van het leven waar jij niet mee te maken hebt (gehad), een andere geloofs- of levensovertuiging aanhangen dan jij of dezelfde (geloofs)overtuiging hebben, maar van daaruit een ander stand- of zichtpunt hebben op het besprokene dan jij hebt.

  Je zegt: “Misschien is het ook niet zo verstandig, om dit soort gevoelige onderwerpen te behandelen.” Zelf waardeer ik juist ten zeerste dat IEDER onderwerp op Gebedsbroeders behandeld wordt en kan worden! Het zou wel erg laf zijn wanneer enkel onderwerpen waar geen verschil van mening tussen mensen, gelovigen, kerken e.d. over zou bestaan behandeld zouden worden.

  Voorwaarde is wel dat deelnemers aan een discussie zich oprecht willen verdiepen in andermans mening, van waaruit je deze kunt onderstrepen ofwel verwerpen. Maar wel altijd met reden en onderbouwing. Oneens zijn is prima, maar vertel zo helder mogelijk waarom je het wel of niet met iemand eens bent (hoe moeilijk dat ook is).

  Wat ik in dit verband uitermate treurig vind is dat Rob op dinsdag een bemoedigend en tegelijk corrigerend stukje plaatst over veroordeling en begripsvorming en dat Gabrielle op donderdag 10:46 uur zonder blikken of blozen een niet serieus te nemen sneer plaatst. Gevolgd door .com die zijn bijdrage start met het ondubbelzinnige “Doe niet dom“.

  Hieruit blijkt naar mijn idee geen enkele vorm van fatsoen, geen enkele poging om de ander te begrijpen en geen enkele liefde.

  Beste mensen, wij mogen ons gelukkig prijzen dat we niet leven in het Islamitische Iran, waar Ahmadinejad het bestaan van homo’s in zijn land ontkent. We mogen blij zijn niet te leven in het primitief Christelijke Oeganda, waar Nsaba Buturo oproept tot het doden van homo’s.

  Is in de bijbel liefde niet de belangrijkste waarde? Als een ieder van daaruit eens zou proberen de eigen opinie te berde te brengen, dan zouden we al een grote sprong voorwaarts maken mijn inziens.

  Want welbeschouwd is het ‘homo zijn’ nauwelijks problematisch te noemen, wanneer je kijkt naar de benoemde sodomie in de bijbel. Daar waar “tegennatuurlijke” seksuele handelingen, zijn overige zaken onbenoemd en derhalve nogal troebel en dus automatisch afhankelijk van de eigen interpretatie.

  Zelf ben ik ook altijd bevreesd voor het verengen van de discussie naar ‘homoseks’, daar waar naast anale penetratie ook masturbatie en orale seks te scharen valt hieronder. Wellicht kan een dergelijke ingang de discussie enigszins verbreden.

  Want hoe je het ook wendt of keert en wat de uitkomst ook is van een gedachtewisseling (dat vind ik een prettiger woord dan discussie eerlijk gezegd): (jonge) mensen met homoseksuele gedachten/gevoelens bestaan en zullen blijven bestaan. En persoonlijk vind ik het van groot belang – o.a. door de nevel van onduidelijkheid die de bijbelse teksten oproepen – om een ieder die hiermee te maken heeft serieus te nemen, proberen te begrijpen en zo goed mogelijk hierin te helpen en te ondersteunen. Dit zie ik namelijk zelden terug, waar veroordeling en verwerpen van iemand als persoon centraal staan.

  In vrede, Hans.

 80. Deze reactie is verwijderd. We zien in reacties steeds vaker dat de een zich boven de ander verheft, en de ander veroordeeld en bekritiseerd op een verkeerde geloofsovertuiging. Ook wordt er geregeld op de man gespeeld, in plaats van op de inhoud van de oorspronkelijke geschreven overdenking.

  Zorg er voor dat je inhoudelijk op de overdenking ingaat, en dat ze respectvol en liefdevol zijn. Mocht je toch perse willen discussiëren met een bezoeker, doe dit dan via een Persoonlijk berichtje, en niet via de geschreven overdenking..

  We danken jullie voor jullie medewerking,

  Rob, namens het gebedsbroedersteam

 81. “jullie weten wat God zegt in de bijbel over twee mannen die samen zijn”

  29 pagina’s lang is het tegendeel gebleken van deze simpele benadering.

 82. Rob jullie schrijven blogs daarop hebben jullie toestemming gegeven dat wij daar op mogen reageren natuurlijk op een respectvolle manier, maar je kunt onmogelijk onderwerpen dat over geloof gaan denken dat er een eind aan komt. En jullie weten wat God zegt in de bijbel over twee mannen die samen zijn dus sommige dingen kunnen jullie misschien beter eerst over denken in de zin van wat het te weeg brengt.

 83. Hoi reagerende bezoekers,

  In het begin ging het respectvol, bemoedigend en liefdevol, maar naar verloop van tijd is er steeds meer wrijving te proeven in jullie reacties. Steeds vaker zien we in reacties dat de een zich boven de ander verheft, en de ander veroordeeld en bekritiseerd op een verkeerde geloofsovertuiging. Verschillende kerk stromingen worden keihard onderuit gehaald, en er wordt continue op de man gespeeld, in plaats van op de inhoud van de oorspronkelijke geschreven overdenking.

  Wij, de schrijvers van de Gebedsbroeders.nl betreuren dit. Het maakt het schrijven van overdenkingen er in ieder geval niet leuker op. We genieten van reacties, maar zorg er wel voor dat ze inhoudelijk op de overdenking ingaan, en dat ze respectvol en liefdevol zijn. Mocht je toch perse willen discussiëren met een bezoeker, doe dit dan via een Persoonlijk berichtje, en niet via de geschreven overdenking..

  We danken jullie voor jullie medewerking,

  Rob, namens het gebedsbroedersteam

 84. Chuck: Beweren dat Richard Dawkins mijn idool is, is volslagen onzin. Ik heb zijn naam niog nooit genoemd, sterker nog, moest even googlen om te zien wie het uberhaupt is. Daarnaast heb ik het niet een keer over evolutie gehad, dus je reactie slaat kant noch wal.

 85. Theo noem eens een tegenstrijdigheid,want de duivel heeft er duizenden,dus ik weet niet waar ik moet beginnen.
  Doet er niet welke je uitkiets.
  De evolutie heeft ook duizenden bewijzen,maar nog nooit ééntje
  genoemd.
  Wel leugentjes
  De fylogenie,dat je in de embryo de soortvorming kan terug zien.
  Allemaal gemanipuleerde tekeningetjes om te misleiden.
  Ik kan er duizenden opnoemen en OPSCHRIJVEN.

  ter herinnering
  Jouw idool heeft dit beweerd:

  Richard Dawkins bezoekt diverse religieuzen ,,christenen’’ om ze beter te begrijpen.Hij komt tot de conclusie dat hij mensen die ‘gematigd geloven’ het ergst vindt:sommige bijbelverhalen geloven zij wél,andere niet.Zo worden én de bijbel én het gezonde verstand verraden.

 86. En hierin ga je dus volledg aan mijn reacties voorbij. Jij claimt ‘het is het klare standpunt van God’. Ik zeg dat dit geenzins bewezen is (zie voorgaande drie posts voor mijn argumenten hiervoor). En opnieuw geef je hier geen reactie op. Met andere woorden: je plaatst jezelf volledig naast de discussie.

  Veel plezier met op die manier een gesprek voeren, zolang je nergens op in gaat en enkel blijft roepen dat jouw standpunt het enige juiste is, heeft het niet zoveel zin.

 87. Waarom zou ik er inhoudelijk op ingaan als het een verbod is, dan is het degelijk wel een klare standpunt van God en dat jij je er niet aan wil houden en er niet in geloofd is alang duidelijk. Dus wat jij er nog van verwacht is mijn een raadsel. Het is niet bespotten tegen mij maar tegen God want alles is afkomstig van God dus dat je misschien denkt het van mij afkomstig is heb je het bij het verkeerde eind.

 88. Gabrielle: Serieus, nu doe je het weer. Dit is niet de manier om te discusseren. Ik ben helemaal niet aan het bespotten, ik geef aan dat er andere standpunten over de Bijbel zijn dan het jouwe. Je reactie is wederom dat je uitgesproken bent, wederom zonder ook maar een seconde inhoudelijk in te gaan op mijn reactie. Ik vraag me serieus af waarom je uberhaupt meedoet aan deze discusssie, als je weigert er iets aan bij te dragen.

  Nogmaals, ik bespot je geloof niet, ik geef mijn standpunt.

 89. Gabrielle: Ook al zou het kunnen (wat niet zo is, homo-zijn is geen ziekte, maar ik blijf maar even in jouw taal meepraten), dan nog heb ik geen enkele behoefte om te ‘genezen’.

 90. @Hans: Gabrielle en .com zijn dezelfde persoon. Eerder vandaag stond er boven een post dat deze geschreven was door .com. Een uurtje later was de naam .com gewijzigd in Gabrielle.

 91. God gruweld er van en je zal branden staat allemaal in de Bijbel zelf en dan nog blijven jullie het goedkeuren en doen of iedereen tegen homos zijn van uit een eigen beeld maar niet willen begrijpen dat het van God afkomstig is en dus zijn beeld is. Hoe lang de mens met de zonde zal door gaan zal velen het merk van het beest nemen. Het is makkelijk te denken dat de gene die zegt wat er in de bijbel staat te denken dat die mensen homos haten maar je wil niet denken aan de gehoorzaamheid naar God dat wordt hier totaal aan de kant geschoven.

 92. Hoi Theo,
  Veel plezier in Brussel. Ze hebben leuke eettentjes aan één grote straat, s’zomers kun je buiten zitten, zal nu wel binnen zijn tenzij het terras verwarmd is. Een echte aanrader is het stripmuseum, dit museum besteedt aandacht aan striptekenaars, zoals Willy Vandersteen (Suske en Wiske), Hergé (Kuifje) en Jijé (Robbedoes), tenminste als jullie dit leuk vinden. Geniet ervan!

  Dit is even off topic maar ik denk dat de gebedsbroeder dat niet erg vinden voor deze keer.

 93. Pak de Bijbel lees de regels het verbod dat is Gods woord daar aan moeten we ons houden dus hoe jij of ik het zien is niet van belang het is enkel van belang wat God wil daar leven we voor.

 94. Gabrielle: Gefeliciteerd! Je 30ste post die je eindigt met de opmerking dat je de ‘discussie’ wilt eindigen. Bovendien bevat je laatste zin een onwaarheid. Waar haal je het idee vandaan dat ik niet geloof? Omdat ik niet op jouw manier geloof? De grootste ruzies ontstaan door aannames, wist je dat?

  Tot maandag, ik ga eerst een weekendje met mijn vriend naar Brussel, maar zal de zoveelste ‘zullen we de discussie staken’ reactie volgende week wel lezen.

 95. “wat gaat dat veranderen”

  Wellicht aan je geloof niet heel veel.

  Wat wel een voordeel is is dat er een duidelijker gesprek mogelijk is zonder ruis van buitenaf, doordat allerlei mensen tegelijkertijd in 1 gesprek aanwezig zijn.

  Verder lijkt de algemene gedachtenwisseling hier bij deze post tamelijk uitgekauwd te zijn, zonder dat er een doorbraak te zien is in het nader tot elkaar komen (wat misschien ook niet gewild en gewenst is door aanwezigen).

  Eerlijk gezegd zie ik die – helaas – ook niet gebeuren tussen de “Theo’s” en “Gabrielles” op het forum hier.

  Daarom lijkt het mij verstandig en meer vruchtbaar om dat persoonlijk te doen. Nogmaals: alleen als je oprecht geinteresseerd bent in het uitwisselen van de inhouden van je geloofsleven.

  Groeten, Hans.

 96. Satan bestaat jongens en is bezig om ons te verwaren waardoor er zoveel kerken zijn zoveel verschillen, verdeeldheid is wat hij wil ons ver van God houden en hoe lang men daar niet hun ogen voor openen zal de zonde gewoon doorgaan. God is geen leugenaar en Jezus is niet voor niets gestorven Hun weten alang dat de kudde heel klein zal zijn die 100% Geloven zonder al die verwarringen wat de wereld zich aanbied. Maar Theo je gelooft niet dus waarom die geloofs gesprek dan nog voortzetten.

 97. Gabrielle: Waarom reageer je uberhaupt op me als je toch niet inhoudelijk reageert? De Bijbel letter voor letter letterlijk nemen is, zoals ik nu al meerdere keren gezegd heb, niet mogelijk, omdat er tegenstrijdigheden in staan. Jezus kan niet in verschillende jaren geboren zijn. Man en vrouw zijn of wel, of niet tegelijk geschapen, en ga zo maar door. Het letterlijk nemen van de ene passage betekent in meerdere gevallen dat je automatisch de andere passage niet letterlijk KUNT nemen, aangezien er in die andere passage exact het tegenovergestelde staat. Iets kan niet tegelijkertijd zwart en wit zijn.

 98. Ja en wat gaat dat veranderen aan het feit dat het een verbod is?

 99. Gabrielle, ik wil graag met je in gesprek over mijn geloofsleven en de bijbel. Wanneer oprecht geïnteresseerd zou ik je willen verzoeken mijn mailadres te vragen aan de gebedsbroeders [email protected] naar ik meen.
  Geldt overigens ook voor Theo of anderen, wanneer van toepassing ;).
  Groeten, Hans.

 100. Theo je had toch al duidelijk aangegeven de Bijbel niet serieus te nemen waarom zou ik je dan nog wat duidelijk maken? Jij gelooft niet 100% in de Bijbel ik wel dus ik geloof zeker dat Gods woord 100% waarheid is letter voor letter. Daarom is er niks meer te bespreken. Goedeavond verder.

 101. Gabrielle: Toch weiger je al drie pagina’s lang antwoord te geven op mijn argument: welke regels moeten we precies volgen, aangezien de Bijbel vol vertaalfouten, op verschillende manieren te interpreteren regels, en zelfs complete tegenstrijdigheden staat. Ik vraag je dit nu al een aantal keer, maar je negeert de vraag voortdurend. Er is niet een vaststaande manier van geloven, wat al blijkt uit het feit dat er zoveel verschillende stromingen binnen het Christendom zijn. Beweren dat jouw interprtatie de enige juiste is, is op zijn zachtst gezegd arrogant.

  En ‘het verhaal afsluiten’ is ongeveer de strekking van iedere comment die je in dit topic gedaan hebt. In plaats van constant zeggen dat je gaat ophouden met reageren, zou je misschien kunnen beginnen met daadwerkelijk reageren. Tot nu toe heb je dit namelijk nog niet gedaan.

 102. Gabrielle: Ik vond het al een beetje een koude dag vandaag, dus dat branden komt als geroepen!

 103. Theo zouden wij mekaar met rust laten want je begint echt vervelend te worden.

 104. Aha, JIJ zegt tegen mij dat ik ziek ben en zal branden, maar IK begin vervelend te worden?

 105. Jacqueline: Dat is aardig! Dankjewel! Ik denk dat ik weet welke straat je bedoelt! Prima plek om lekker uit eten te gaan of een mooi Belgisch biertje te drinken! Stripmuseum lijkt mij wel leuk, maar ik weet nu al dat ik mijn vriend niet zover ga krijgen dat ook leuk te vinden 🙂

  Dankjewel voor je aardige reactie!

 106. Gabrielle en Theo,

  Alle goede bedoelingen en aansporingen eerder in de discussie zijn blijkbaar niet aan jullie besteed.

  Ik denk dat Robs eerdere verzoeken en mijn betoog van 12:53 uur vandaag beter tegen een wand van gewapend beton gehouden had kunnen worden dan tegen jullie……………

  Al wat ik lees zijn aannames en het star vasthouden aan de eigen opinie.

  Wat ik zou willen aanraden is:
  1. Maak een profiel aan op deze pagina en ga oprecht geinteresseerd met elkaar in discussie via privéberichtjes.
  2. Wanneer dit niet aan jullie besteed is (want het lijkt er sterk op dat jullie niet openstaan voor een open wijze van gedachten uitwisselen) stop dan met dit zin- en inhoudloos bestoken van elkaar met simplistische oneliners! Dit dient namelijk geen enkel doel!!

  Óf breng een zinnige inbreng in de gedachtenwisseling. Dat kan natuurlijk ook nog ;).

  Hopend op jullie begrip, fatsoen en intelligentie groet ik …..

  In vrede, Hans.

 107. Hans: ik wil met alle liefde een discussie met gabrielle aangaan. Wellicht kun je even en paar pagina’s teruglezen. Ik heb meerdere keren een inhoudelijke reactie gegeven. Gabrielle’s enige reacties daarop zijn enkel in de strekking ‘ik ga niet in discussie, hou maar op, je bent ziek, je zult branden’. Niet een keer heeft ze inhoudelijk terug gereageerd. Ik hoop nog altijd om toch een reactie van haar te krijgen, maar blijkbaar is dat te moeilijk voor haar.

 108. Theo wat jij leest is wat je wil lezen je neemt de Bijbel totaal niet serieus ik leg alles uit aan de hand van de Bijbel hoe God alles bedoeld heeft en daarin hebben wij Gelovigen aan te gehoorzamen of jij er nou mee eens ben of niet en Hans je leest de Bijbel of lees jij die niet? als je die wel leest weetje wat in de ogen van God geoorloofd is en niet heeft totaal niks met mijn eigen beeld te maken want ik leef niet op eigen inzicht maar op die van God. En als men toch op eigen inzicht en vlees blijft leven dan hebben wij niks gemeen. Ik denk hier gewoon dat men niks wil horen over God leef regels en zo is het nu met de wereld. En daarom wil ik deze verhaal afsluiten voordat er dingen gezegd worden die niet moeten gezegd worden.

 109. Sicco ik ben helemaal klaar met jou jij negeerd de regels!!

 110. Chuck is idd heel vorspelbaar, maar kan niet goed een discussie volgen en daar op inspringen.

  Ook is Gabrielles uitspraak “Homo zijn is niet geaccepteerd anders had God het wel anders gedaan.” kort door de bocht, niet onderbouwd en niet bijbels.

  Het verschil tussen mannenseks en ‘liefde tussen hetzelfde geslacht’ is lastig en niet helder beantwoordbaar vanuit de bijbel.

  Ervaringen en bijbels onderbouwde uitspraken eerder in de discussie worden door jullie helaas genegeerd, dat is erg jammer zeg ik als Christenbroeder met een letterlijke broer die heeft durven erkennen homo te ‘zijn’.

 111. Chuck je rateld maar door over de wetenschap bij het onderwerp blijven hoor…. Homo zijn is niet geaccepteerd anders had God het wel anders gedaan.

 112. Daarom is voor een christen de bijbel van kaft tot kaft waar.
  Ook de schepping in 6 dagen ,de ark en alle wonderen.
  Het enigste bewijs is, dat de bijbel GEEN wetenschapboek is,
  maar HEEL VER daar boven staat.
  Geloof is nl niet te bewijzen, al probeert de wetenschap en de ”christenen” dat wel te doen.
  STEL JE VOOR ZEG
  dat de geest/persoon ook te bewijzen is,
  iets wat niet toetsbaar,niet controleerbaar , onwetenschappelijk
  en onzichtbaar is.

 113. Precies, Dawkins bevestigt daar exact wat ik net zei.

  Het gezonde verstand is alleen voor jezelf soms ook verraderlijk, vandaar dat je zo secuur en oprecht mogelijk de bijbel moet bestuderen!

 114. De bijbel is voor mij het fundament onder het Christendom.
  Dat hoort zo te zijn.
  Waarom dan die uitspraak van een prominent:

  Richard Dawkins bezoekt diverse religieuzen ,,christenen’’ om ze beter te begrijpen.Hij komt tot de conclusie dat hij mensen die ‘gematigd geloven’ het ergst vindt:sommige bijbelverhalen geloven zij wél,andere niet.Zo worden én de bijbel én het gezonde verstand verraden.

 115. De bijbel is voor mij het fundament onder het Christendom beste Chuck. Oprechtheid is daarvan de bouwsteen voor mij!

 116. Dat doen ook de pastoors,de dominees en alle gematigden.
  Ook de paus en alle stenen kerken.
  snappez vous?

 117. Ik heb het over bijbelse waarden!

 118. Jij weet geen verschil tussen christen en ”christen”,
  dat neem ik jou niet kwalijk,tenzij je wedergeboren bent.
  Gematigde zegt jou natuurlijk niets.

 119. “Christenen mogen elkaar in positieve zin bekritiseren.”

  En wanneer zij verstandig zijn staan ze daarvoor open en zijn daarom eerlijk en open naar elkaar toe. Veel Christenen zijn toch nog behebt met schaamte en een soort ijdelheid, waardoor zijn daar in geremd zijn.

  Maar uit jouw woorden begrijp ik dat je jezelf een betere Christen vindt dan ik ben? Mag ik vragen waarom je dat vindt? Of heb ik dat verkeerd begrepen? In dat geval zou een meer ingetogen houding op zijn plaats zijn.

 120. @annonu
  Een goede Christen loopt namelijk wel te koop met zijn zonden, is hier eerlijk over en zoekt naar de juiste (hulp)weg!

  Niet de boel verdraaien.
  Wij hebben niets tegenover God te verbergen.
  Wij wandelen in het licht,maar dat zal je wel niet begrijpen.
  Christenen mogen elkaar in positieve zin bekritiseren.
  Niet ”Christenen” mogen dat niet,omdat die er de 00000 van snappen
  Stel je voor,dat je mensen in hun hart kan zien,dan durft niemand meer voor God te verschijnen.
  Maar dit zal je wel niet begrijpen.

 121. Het probleem met de devoot in de Christen die Chuck beschrijft is dat deze heimelijke oneerlijkheid.

  Een goede Christen loopt namelijk wel te koop met zijn zonden, is hier eerlijk over en zoekt naar de juiste (hulp)weg!

  Alles in je leven probeer je als Christen in waaeid te brengen. Stap 1 is eerlijkheid. Veel meer kan een mens ook niet.

  De waarheid voor ons in het hier en nu staat gelijk aan eerlijk zijn. Eerlijk zijn is waar de waarheid begint. Vergelijk jouw geloof/leven en dat wat je zegt met Gods woord en het -enige!- wat je moet doen, is toegeven wanneer het niet overeenkomt met de Bijbel.

  Jeremia 17: 9 Het hart is het meest bedriegelijke ding dat er bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is!

  Zelfs de ‘moeilijk-te-geloven-dingen’ uit de Bijbel, wees er gewoon eerlijk over. Abraham was ook erg eerlijk toen God hem van alles beloofde (lees Genesis 15). God Zelf sprak, rechtstreeks, beloofde Abraham grote voorspoed op alle gebied in zijn leven. Bedenk eens hoe je zou reageren… Abraham zei het volgende:

  Genesis 15:8 ‘Maar Oppermachtige Here, hoe kan ik er zeker van zijn dat U mij dit land zult geven?’

  Kijk, wees gewoon eerlijk naar God toe! God sprak tegen Abraham. Letterlijk. Maar geloofde Abraham Gods woord meteen? Nee! Was dat erg? Nee! Kijk wat de Bijbel jou belooft en wees gewoon eerlijk naar God als je het niet kan geloven en vraag om hulp. Dat is beter dan diep van binnen in leugens te blijven geloven.

  Het onderscheiden van waarheid enleugen is soms lastig. Als je zoals in deze post geen homo bent, dan is dat dubbel zo lastig. Als je dat wel bent dan kun je dat het beste bij God brengen en vragen de bijbelse wijsheden op dit punt proberen te begrijpen en daar je leven naar in de delen.

  Waarheid en eerlijkheid horen bij elkaar beste Chuck, leugen en oneerlijkheid ook. Breng mensen nooit aan het dwalen door ze te adviseren oneerlijk te zijn!!

 122. Ken je de uitdrukking over de splinter?
  Wou je zeggen dat jij zo goed bent dat je een ander kan veroordelen.
  Heb jij geen zonden?
  Niemand kan voldoen aan de 10 geboden.
  Dat wil niet zeggen dat ik de zonde goed keur.
  Ik heb ook zin om iemand voor de kop te slaan,maar dat doe ik niet
  Ik heb het niet over wetenschap,ik probeer alleen wat duidelijk te maken voor de… tigste keer.
  Je hebt oren om te horen,maar ook om te luisteren.
  Als je wedergeboren bent en DAT WEET GOD ALLEEN,
  dan ben je voor eeuwig gered.Je bent dan een kind van God.
  Je ”d.n.a” is corrent.
  ”Dan ben je de bruid”
  Een werelds huwelijk is ook tot de dood.
  Maar scheiden is mogelijk onder bepaalde omstandigheden.
  Maar (scheiden)zondigen tegen de H. G ,
  dan ben je voor eeuwig van God gescheiden.

  p.s
  denken en weten is niet hetzelfde

 123. Wow, een paar dagen niet online geweest, en ik zie dat gabrielle’s ‘argumenten’ nog steeds bestaan uit niets anders dan ‘de discussie is gesloten’, ‘ik ben klaar met jou’ en ‘je ratelt maar door’. Constructief hoor!

 124. Als je gaat beweren dat de bijbel Gods woord niet 100% waarheid is dan ben ik echter uit gesproken. We mogen goed praten over God maar niet gaan bespotten. En broeder Rob respect is anders dan een verbod negeren respecteren doe ik zeker wel maar God gehoorzamen ook ik hoop jij en de andere broeders ook!!

 125. Chuck: Sorry, we kunnen best van mening verschillen over het geloof, maar dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan is gewoon niet te ontkennen. Kijk hier maar eens voor een paar voorbeelden (de Bijbelverzen staan erbij dus je kunt het zo nazoeken in je eigen Bijbel)

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tegenstrijdigheden_in_de_Bijbel

  Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er niet nog veel meer tegenstrijdigheden, vertaalfouten, interpretatiefouten en wat dies meer zij in de Bijbel staan. Dat is op zich niet erg, de lessen en de mythes van de Bijbel worden niet minder mooi wanneer er af en toe aperte fouten in staan. Uberhaupt denk ik dat de Bijbel voor een groot deel eerder symbolisch, dan letterlijk genomen moet worden.

  Wat me echter wel stoort, is wanneer sommige (of eigenlijk -helaas- het merendeel) van de Christenen via cherry picking besluiten dat bepaalde onderdelen van de Bijbel misbruikt kunnen worden voor het demoniseren van complete bevolkingsgroepen, zoals in dit geval homo’s.

 126. De bijbel is NIETS tegenstrijdig.
  Wie dat beweert is satan
  Lijkt tegenstrijdig is wat anders.
  God haat niet de homo maar de zonde .
  God zegt wat normaal is.
  De vrouw is voor de man geschapen.
  Gelijkwaardig,uit de rib en niet uit de teen of hoofd.
  Een homo die Jezus heeft aangenomen weet en erkent dat.
  Niet een homo die DENKT ,dat hij Jezus heeft aangenomen.

 127. Zelfs wanneer je er van uit gaat dat de Bijbel door de Heilige Geest is ingegeven, blijft het een feit dat deze voor ontzettend veel verschillende interpretaties vatbaar is. Dit gebeurt dan ook voortdurend. Zelfs met de beste wil van de wereld is er niet één eebduidige waarheid uit de Bijbel te halen. Blindelings je aan de regels van de Bijbel houden is niet eens mogelijk, aangezien er op meerdere plekken in de Bijbel tegenstrijdigheden staan. Het volgen van de ene regel zou dus het overtreden van de andere betekenen.

  Wat ik zelf erg spijtig vind, is dat de Bijbel, met al z’n mogelijke interpretaties, voortdurend misbruikt wordt om homo’s te veroordelen. Ik denk dat God, als Hij inderdaad zo anti-homo zou zijn (wat ik dus niet geloof), prima in staat is om daar later na mijn dood zelf over te oordelen. Tot die tijd vinden mensen het blijkbaar nodig om elkaar het leven zuur te maken met de Bijbel als verantwoording hiervan.

 128. Het is door de heilige Geest ingegeven dus waarheid van boven is 100%. Dus houden aan de regels gelden voor iedereen. Gods waarheid is niet arrogant want hij is de al machtige hij alleen kan dingen doen waar geen èèn mens ooit iets van snappen zal maar enkel Geloof erin zou moeten hebben blindelings Geloof dat zal ons vrij maken.

 129. Gabrielle: Ik neem inderdaad deze regels niet serieus, omdat ik niet geloof dat de regels bedoeld zijn door God zoals mensen ze uitleggen. Het lijkt mij dat dat de hele opzet van de discussie is. De Bijbel is op honderden verschillende manieren te interpreteren, wat al blijkt uit het feit dat er zoveel verschillende stromingen in het Christendom zijn, die elk denken dta hun waarheid de enige waarheid is.
  Daarnaast is de Bijbel ook nog eens door mensen geschreven en vertaald, én is er door mensen besloten wat er uiteindelijk wel en niet in onze moderne versie van de Bijbel werd opgenomen. Om dus te zeggen dat een bepaalde interpretatie, welke dan ook, dé juiste is, lijkt mij op z’n zachtst gezegd arrogant.

 130. Het gaat mij niet om vechten het gaat mij om het gehoorzamen van God regels en als Theo blijft vinden dat God homo´s geschapen heeft en het het de normaalste zaak vindt met een man samen te leven/slapen en al die andere dingen dan neemt hij God en de regels niet serieus. Alles wat met het lichaam te maken heeft is het ergst.

 131. Gabrielle, Chuck, Theo: aan jullie hetzelfde verzoek.
  Post of niks of iets inhoudelijk.
  Hou het prettig en onderbouwd graag. Met dit woordengevecht jaag je andere serieuze bezoekers weg………………

 132. Wereldse wetenschap zijn aannames,veronderstellingen,onwetenschappelijk.
  DAT IS GELOOF

  Goddelijk geloof
  DAT IS WETENSCHAP

  Zie je die verdraaiing?
  Als je nog vragen hebt stel ze gerust,liever 5 minuten dom dan EEUWIG dom.

 133. Chuck de blog van de wetenschap heb jij ook al vol geschreven dus je weet waar die is, deze blog gaat over Homofilie en heeft dus niks met die wetenschap te maken. Is enkel gewoon bij het onderwerp te blijven. En Theo kom jij alleen wanneer er weer wat valt te rellen.

 134. Gabrielle: En zelfs met je reactie op mij bewijs je weer mijn gelijk. De volledige discussie lang heb je letterlijk nog niet één inhoudelijk argument gegeven. Het enige wat je doet is anderen vertellen dat de discussie voorbij is of dat je geen zin in ze hebt.

  Wetenschap heeft overigens wel degelijk met homoseksualiteit te maken. Het is immers de wetenschap geweest die bewezen heeft dat het niet om een keuze gaat, maar dat mensen geboren worden als hetero, dan wel homo. En voor de mensen die denken dat het een keuze is die ‘genezen’ kan worden: ik moet er niet aan denken om seks te hebben met iemand van het andere geslacht, jij wel met iemand van het eigen geslacht? Nee? Met andere woorden, het is geen keuze?

 135. (Weggelaten tekst wegens schenden van respectvolle benadering van medechristenen. Ik wil je uitdagen om in liefde te kijken en te reageren naar andere bezoekers op deze website. Alvast bedankt voor je hulp. Namens het Gebedsbroedersteam, Rob)

 136. Gebedsbroeders, kunnen jullie iets doen aan het inhoudsloze verbale vechten tussen bovenstaande mensen?
  Het nodigt anderen niet echt uit om een serieuze bijdrage aan de discussie te leveren namelijk………………….

 137. Je liegt dus naar God en naar jezelf.
  Je begaat dus wel degelijk een zonde

 138. Gaan we weer over het Homo gedoe?

 139. Als je niks toe te voegen hebt aan de discussie dan kun je beter niks posten, in plaats van laagdunkende teksten als deze.

 140. Sicco zolang de blog niet van jou is heb jij niks te bepalen.

 141. Je oordeelt nu al weer zonder te weten waar het over gaat.
  Valt me op dat jij constant steeds maar weer gelijk in de aanval gaat. Zonder echt te weten waar het over gaat.
  Je vind jezelf blijkbaar de beste. Zo goed dat je niet de moeite neemt om ook eens naar de nader te kijken.
  Nee gaat niet over homo’s dit keer, maar om een eerdere uitspraak van je zelf.

 142. Ik geef mijn mening alleen maar.
  Jouw mening is al duidelijk, die hoef je niet meer te copy pasten ;).
  “Het homo gedoe” is voor sommige mensen realiteit waar ze in hun leven mee te maken hebben. Jij doet alleen maar heel simpel erover, weet precies hoe God iets bedoeld heeft in de bijbel (althans zo kom je over) en hebt blijkbaar moeite om op een goede manier inndiscussie te gaan (luisteren/lezen naar de ander, proberen te begrjpen en duidelijk en onderbouwd vertellen waarom je het er wel oif niet mee eens bent)

 143. Dan lees jij mijn berichten totaal niet goed, de reden van geen goedkeuring is omdat God het niet goedkeurd en ik wil leven naar zijn wil dus heb ik me daar aan te houden dat heb ik al zoveel keer vermeld kwestie van goed lezen en niet alleen wat je wil lezen. Alle veranderingen die je wil maken kan gemaakt worden hulp van boven hebben we allemaal nodig ook de gene die zeggen van niet. zoals zuster Loes vermeld heeft in een andere Blog dat het er een verschil is van oordelen en beoordelen en dat je van de vrucht de boom erkend dus wat voor vrucht je draagt is bepalend voor je liefde naar God toe.

 144. Goed lezen????
  Iets wat voor jou blijkbaar vreemd is Gabrielle.
  En om nog te komen op dat “homogedoe”
  Volgens mij is gaat dit topic over dat “homogedoe”
  Dus Je zal je toch moeten schikken naar hetgeen waar het in dit topic over gaat.
  Of had je dat niet goed gelezen? 😉

 145. ja de belangrijke dingen die ik erbij vermeld over de vrucht praat je niet over he Maarten alleen maar op de persoon gericht blijven hameren.

 146. wederom een nietszeggende opmerking.
  Over het algemeen vertel je enkel wat er in de bijbel staat. Over de “vrucht” dus real life zeg je niets.

 147. God is real life maar ja dat zegt jou dan totaal niks.

 148. Nee!! ik heb gekozen voor Jezus dus ga daarom ook mijn leven op een heel ander weg zetten alles gaat anders zijn strijd zal er nog zijn want Satan heerst nog en zal zolang hij er nog is je proberen kapot te krijgen. Maar Jezus helpt.

 149. Je geeft geen antwoord op mijn vraag Gabrielle.
  Dus nogmaals de vraag
  Zondig jij niet meer?

 150. huidskleur staat tot geaardheid. Dat is volgens mij de vergel;ijking die gemaakt wordt 😉

 151. Sicco: inderdaad! (als antwoord op beide posts hierboven van je)

 152. Gabrielle
  En jij laat geen zonde toe?

 153. @Peter-Sigmond

  Zouden de niet homo’s willen stoppen met alle homo’s op 1 hoop te willen gooien?
  Ik ben nog nooit naar een homofeest geweest en heb nog nooit het bed geteeld met een andere man hoor!

 154. @Peter-Sigmond
  Over daden kun je inderdaad oordelen, over huidskleur niet, evenals iemands geaardheid. Dit zijn dingen die je met je geboorte mee krijgt. De een kan je niets aan doen (huidskleur)
  De ander kan je hoogstens onderdrukken.

 155. We zijn allemaal zondaars zo vaak ik al aangeef en we leven in de wereld dus zonder zonde in de wereld bestaat niet want Satan heerst, maar er geen deel aan nemen kan zeer zeker wel en moeten we ook doen en dus vele dingen ook gebruiken voor goede doelen en niet om de zonde toe te laten. Ik heb drastisch ommekeer gemaakt om voor Jezus te kiezen mijn oude zondige leven achter gelaten ook al is satan hard bezig om mij nog steeds aan zijn kant te willen weet ik dat ik er door heen komt met jezus.

 156. Gabrielle
  Je zondigt dus niet meer?

 157. Ik hou me er ver van ja en nee ik heb geen saai leven.

 158. Als alle niet-Christenen stoppen met alle Christenen op 1 hoop te gooien, kunnen alle niet-homo’s misschien ook stoppen met alle homo’s op 1 hoop te gooien? :S

 159. Gabrielle: grappig dat je blijkbaar de neiging hebt om je zelf te verdedigen (‘ik heb geen saai leven’) terwijl er niemand was die beweerde dat je dat wel had.

  Zegt toch wel iets, he?

 160. Dat is niet waar er zijn genoeg kerken die Jezus niet kennen.
  en niet de Joodse dingen behouden.

 161. Hoi Gabrielle
  Wij christenen ”kennen” Jezus.
  Ik hoop dat je mij begrijpt
  gr chuck

 162. Een kerk is geen stenen gebouw voor de duidelijkheid.
  De gemeente van Christus zijn broeders en zusters die Jezus
  in hun hart hebben.
  GEEN uiterlijke kenmerken.
  Hoe kan je christen zijn als je Jezus niet kent.
  Dat snap ik niet.
  Je bent het of je bent het niet
  Zo eenvoudig is dat.

 163. Ja lijkt heel makkelijk logisch denken maar vertel die pastors dat maar.

 164. “We kunnen ook niet gaan openstaan voor wat God verboden heeft dus dan houdt de discussie meteen op hoe goed je het zelf wil goedkeuren.”

  Niemand die zich serieus in de discussie gemengd heeft wil open staan voor wat God verboden heeft. Wél voor hoe je dat precies moet onderscheiden.

 165. “We kunnen ook niet gaan openstaan voor wat God verboden heeft dus dan houdt de discussie meteen op hoe goed je het zelf wil goedkeuren.”

  Niemand die zich serieus in de discussie gemengd heeft wil open staan voor wat God verboden heeft. Wél voor hoe je dat precies moet onderscheiden.

 166. “We kunnen ook niet gaan openstaan voor wat God verboden heeft dus dan houdt de discussie meteen op hoe goed je het zelf wil goedkeuren.”

  Niemand die zich serieus in de discussie gemengd heeft wil open staan voor wat God verboden heeft. Wél voor hoe je dat precies moet onderscheiden.

 167. “We kunnen ook niet gaan openstaan voor wat God verboden heeft dus dan houdt de discussie meteen op hoe goed je het zelf wil goedkeuren.”

  Niemand die zich serieus in de discussie gemengd heeft wil open staan voor wat God verboden heeft. Wél voor hoe je dat precies moet onderscheiden.

 168. “We kunnen ook niet gaan openstaan voor wat God verboden heeft dus dan houdt de discussie meteen op hoe goed je het zelf wil goedkeuren.”

  Niemand die zich serieus in de discussie gemengd heeft wil open staan voor wat God verboden heeft. Wél voor hoe je dat precies moet onderscheiden.

 169. NIEMAND IS VOLMAAKT
  Daarom is Het Woord vlees geworden,om DE BOETE te betalen.
  Daarom zijn ”Wij” NIET beter dan ”Hun”,
  maar wel apart gezet door Het Bloed,DIE ONS HEEFT VRIJGEKOCHT.
  ”Wij” =erkennen zondaren te zijn en Jezus als Verlosser
  ”Hun”=erkennen geen zondaar te zijn en hebben Jezus ”niet nodig”

 170. Een homo die christen is ,loopt niet te koop met zijn zonden,
  dat doet geen christen.
  Wat krijg je dan?
  Christenen worden aangezien voor huichelaars.
  Dat mag de wereld best denken,als God maar een andere mening heeft.
  idem :
  Liever dat God jou streng gelovig vindt ,dan dat de wereld
  dat doet.

 171. Kennen en willen kennen zijn twee verschillen maar wil je kennen dan moet je de Joodse Dingen ook accepteren Jezus is Joods.

 172. Voor de duidelijkheid:
  Christenen willen gelijkvormig Jezus worden.
  Jammer dat niet iedereen Jezus kent

 173. Dat is wat jij er van maakt Sicco, je kunt een bericht op allerlei manieren lezen en dus ook zo wat door de schrijver misschien niet zo bedoeld is. Dat is het naadeel van mekaars berichten lezen en niet persoonelijk praten. We kunnen ook niet gaan openstaan voor wat God verboden heeft dus dan houdt de discussie meteen op hoe goed je het zelf wil goedkeuren.

 174. Weer zo’n aanname van je wat weer op niets slaat.
  Je kent me niet maar je hebt een oordeel over me.
  Weer een zonde voor jou

 175. mijn vorige tekst was voor Gabrielle bedoeld;)

 176. @ Sicco

  Erg he, dat dit anno 2010 nog steeds gebeurd.
  Dat ophangen heeft niets met Christendom te maken.
  Als er dan iemand bezeten moet zijn door de satan dan zijn het hun wel.

 177. Goedenavond

  iedereen nog een beetje zin in het weekend?

  Ik wens iedereen veel liefde en oordeel nooit maar bekijk de

  dingen wel afentoe kritisch want we leven wel onder Gods

  gordel.

 178. @Sicco
  Als je voor jezelf weet, dat je hart rein staat voor God, kunnen de mensen jou niet veroordelen.Dat is die persoonlijke relatie met God.
  Mensen kunnen niet in je hart kijken.
  Heilige wil zeggen apart gezet door God.
  Maar dat wil niet zeggen dat ik geen zondaar ben.
  Ik moet elke keer vechten.
  Problemen,falen,tekortkomingen,afgewezen worden te veel om
  op te noemen,maar je moet de hoop NIET opgeven.
  Dat is de wedloop van het leven en het einddoel moet je bereiken.
  Onzichtbaar, Onvergankelijk,Goddelijke Geest
  Goddelijke Liefde :Aktieve Hoop, Geloof ,Rots,Zeker weten,Kracht,Innerlijke overtuiging,Een Doel en Visie,de weg die ik moet gaan, dat doet. ”L E V E N” Geestelijke verwachting

 179. hmm
  @ Maarten
  “@Peter-Sigmond

  Zouden de niet homo’s willen stoppen met alle homo’s op 1 hoop te willen gooien?”

  Dat heb ik helemaal niet geschreven, Ik wil niet vergeleken worden met christenen die andere mensen verbranden.

  Ik denk gebaseerd op het feit van injuiste aannames en verkeerde quote’s dat de gemoederen te verhit zijn om duidelijk te lezen wat een ander nu wel of niet bedoeld. oals ik al eerder aangaf, maar goed blijkbaar kiest de meerderheid ervoor om net als een hond naar zijn eigen kots terug te keren.
  Als je serieuze vragen hebt dan hoor ik ze graag via een PB, maar ik participeer niet meer in deze flamewar. Vrede zij met jullie.

 180. @ Peter-Sigmond
  Dat heb ik helemaal niet geschreven, Ik wil niet vergeleken worden met christenen die andere mensen verbranden

  Je bdedoelt waarschijnlijk ”christenen”.

 181. @ chuck, ja precies 😉

 182. Peter-Sigmond
  Zouden de niet christenen misschien kunnen stoppen met elke christen op 1 hoop te gooien, ik heb nog nooit iemand verbrand hoor.

  dat schreef je.
  maar al te vaak (ook hier) worden homo’s op 1 hoop gegooid.
  De opmerking was niet direct tegen jou bedoeld maar is wel een zelfde beredenering.

 183. Maarten
  Wat dacht je hier van?

  Richard Dawkins bezoekt diverse religieuzen ,,christenen’’ om ze beter te begrijpen.Hij komt tot de conclusie dat hij mensen die ‘gematigd geloven’ het ergst vindt:sommige bijbelverhalen geloven zij wél,andere niet.Zo worden én de bijbel én het gezonde verstand verraden.

  Heeft hij jou ook bezocht?
  Een doordenkertje

 184. ik denk dat je onderscheid moet maken tussen mensen die uit de bijbel plukken wat hun uitkomt en wat hun niet uitkomt laten voor wat het is en het op de juiste wijze willen interpreteren van een bijbeltekst.

  Dat laatste gebeurde in de discussie, die gefrustreerd werd doordat mensen niet open stonden voor elkaars opinie en de reden ervan.

 185. Ik ben het met Peter Sigmund en Hans eens, Gabrielle en Theo doen beide weinig moeite om zich te verdiepen in de overtuiging van de ander. Beide staan ze als stampvoetende kleuters te roepen IK HEB GELIJK!

  En dat terwijl de bijbel enkel heel duidelijk is over seksuele gemeenschap tussen 2 mannen.

  Als ik Gabrielle en Theo was zou ik me heel erg schamen, niet alleen vor het taalgebruik maar vor voor de inhoud en de houding die ze hebben (of in ieder geval lijken te hebben).

 186. Lieve maarten

  De Zondeval is afkomstig van Satan
  Zo is Eva Misleid en is de wereld nu zo.
  Waardoor we weten dat zonde niet afkomstig is van God en God ook niet heerst in de wereld dus hebben we ook niks met de wereld. Daarom zegt hij ook om hem lief te hebben en niet de wereld tijdelijke dingen gaan voorbij maar bij God heb je eeuwig leven en zolang je leeft heb je een keus beter vandaag dan morgen. Niet leven op eigen inzicht en gevoel laat je vlees niet beheersen want dat is altijd zwak.

 187. @ Gabrielle,
  Als ik het onjuist formuleer dan graag opheldering hoor!!

  Je hebt het aldoor over de leefregels, daar tussen zitten ook de voedelwetten, terwijl Petrus toch duidelijk een visioen kreeg waarin God stelde dat dit toch allemaal gegeten mocht worden (datgene op het witte laken). We leven wel onder de genade en niet meer onder de wet.
  God is idd zwart/wit (daar hou ik zelf ook van) alleen de scheidlslijn ertussen(en dat is een stevige lijn) is liefde. of het gebrek eraan.
  Paulus schrijft ook, hetgeen wat ik moet doen, doe ik niet, en hetgeen ik niet wil doen, doe ik. Ken jij geen strijd in je leven?

  Ik vraag het he, geen afbraak, of laster, ik ben op zoek naar hoe je werkelijk hier tegen aan kijkt?

 188. Homo zijn en God toelaten kan, mag en is geaccepteerd.
  Dit zijn dingen die ik in mijn leven inmiddels geleerd heb.
  (mijn zwaar Christelijke familie en de pastoor die me opving toen ik uit de kast kwam)
  Er is geen mens die me op andere gedachten kan brengen.

  Ik lieg niet naar God, lieg niet naar mezelf.
  De satan zal mij niet kunnen bereiken omdat Jezus over mij waakt.
  Een mens die anders beweerd zal eerst eens bij zichzelf te raden moeten gaan of die persoon zelf niet in een zonde leeft.

  Ieder mens leeft in zonde, maar als die persoon God toelaat en om vergiffenis zal vragen, zal liefdevol worden ontvangen.

 189. Sicco welke overtuiging dat we die zonde moeten accepteren?
  dan gaan we duidelijk tegen Gods leefregel in. Geen enkel zonde is te accepteren dus ja ik sta achter Gods woord en blijft daarbij ik geloof 100% in zijn woord Hij is totaal geen leugenaar!!

 190. Gabrielle, er is niemand hier die én christen is én beweert dat je de zonde moet accepteren. Alleen is de zonde in dit geval enkel duidelijk aan te wijzen als 2 mannen die seksuele gemeenschap hebben als 2 vrouwen. Alleen als je het daar over hebt dan heb je een goed punt.

  Alles daar omheen, zoals het samen leven als 2 mannen en van elkaar houden (van mens tot mens) is speculatief en je zou in de plaats van God gaan staan als je daar inhoud aan zou geven.

  Toch doe jij dat wel heel duidelijk, zonder oprecht je te verdiepen in de ander, het Woord en hoe de ander het Woord ziet en waarom!

  Precies wat P.S. en H. zeiden en waar ik het hélemáál mee eens ben. Als het jullie (met jou Gabrielle toevallig nu even als voorbeeld) gaat lukken wél op zo’n manier met elkaar te communiceren, dan zou dat een hele stap vooruit zijn in dit gesprek (wanneer je dat oprecht wilt natuurlijk, het kan ook zijn dat je alleen je eigen punt wilt verdedigen en je afsluit voor alles om je heen). Succes!

 191. Peter Strijd is er enkel omdat we naar ons eigen inzicht leven en vlees en daarin heeft God ook gezegt om te gaan leven dat je alles aan God geeft hem laat bepalen hem laat leiden en dus niks met de wereld te maken heb want je bent een bezit van God Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons dat is meer waard dan enkel ding op aarde.

 192. @Maarten,

  Je geeft aan Homo en christen zijn mag….
  Heb je het dan over de gevoelens die je hebt of over het ook echt een relatie opzetten met een andere man?

  Als het gaat over een relatie met een andere man,… je geeft aan elke tekst erover te kennen, hoe pas jij dan te teksten toe dat het God een gruwel is dat een man bij een man ligt zoals hij bij een vrouw behoort te liggen?

 193. Maarten,

  alle mensen zijn slecht, zondeval…. ( kleine aanvulling)
  Daarom hebben we Christus zo hard nodig. En eenmaal gekocht en betaald met het bloed van Christus heeft satan geen macht meer over je, hij kan het je wel ontzettend zuur maken.

 194. Ik vindt het gewoon schandalig dat we Gods woord verbruiken om ons eigen recht te bepalen terwijl er duidelijk leefregels in staan en wat God wel en niet goed keurd. dan snap ik niet hoe je kan leven en zeggen ik heb Christus. Dan lieg je behoorlijk tegen je zelf we kunnen gewoon weg geen middenweg gaan splitsen erin het is echter of de wereld of God en kies je voor God dan heb je te houden aan Gods woord hoe een ander er ook niet mee eens is. En blijven gooien met andere dingen uit de Bijbel feit blijft nog steeds dat homosexuelen niet geaccepteerd staan in de Bijbel. Alles wat zonde is is niet geaccepteerd. Of gaan we nu Jezus aan de kant schuiven en is hij voor niks voor ons gestorven?

 195. maar als het gaat om tegenstrijdige verhalen, dan is de Bijbel ook maar door mensen geschreven.

  Tegenstrijdig wil zeggen leugens.
  Lijkt tegenstrijdig is heel wat anders.

 196. THEO,

  waar lees jij dat ik stel dat het VERoordelen van homo’s het onfeilbare woord van God is.

  ik begrijp even niet waar jij vandaan haalt dat ik aan cherry picking doe.

 197. Lucifer is gefrustreerd en kan alleen maar gal spuiten.
  Hij weet niet wat hij moet geloven.
  Hij durft de confrontatie niet aan.Hij verdraait de boel.
  Aan wie doet me dat denken?Juist de Imitator.
  Allemaal verdraaiingen.
  Ik kan er 1000 en 1 opnoemen.

 198. VERoordelen, betekend dat er iets vastzit, aan mijn oordeel.
  Christenen mogen ook niet veroordelen, er staat oordeelt diegene binnen je kring…. en dan is het wel zo wenselijk voor een christen dat zijn oordeel rust op de waarden en normen van God.

  Als er meningen/oordelen zijn waar jij je niet lekker bij voelt, dat is dan jammer. Maar je kan niet verwachten dat alleen op basis van gevoel mensen hun levenswijze omdraaien. Jij draait je leven als homofiele man toch ook niet om gebaseerd op gevoelens, en meningen van ons.

  Tenzij je wilt veranderen is een gesprek mogelijk, anders moeten we erkennen dat we in een impasse zitten, toch ?

  Ter verduidelijking, ik kan gerust een bak koffie met je drinken en je bent welkom bij mij thuis. Maar ik zal niet zeggen, dat ik het eens ben met je denkwijze betreffende homofilie en de Bijbel.

 199. Peter-Sigmund Christenen mogen misschien niet veroordelen, maar doen het constant wel, zwaaiend met de Bijbel. Dat moeten ze vooral zelf weten, persoonlijk kan ik er niet wakkeer van liggen wanneer een Christen mij een slecht mens vindt omdat ik homo ben. Waar ik me wel mateloos aan erger, is dat zij dit ook doen bij scholieren, die het vaak al moeilijk genoeg hebben met zichzelf. De recente golf met tienerzelfmoorden in de VS, omdat ze homo waren, is hier een direct gevolg van. Homo’s hebben over het algemeen zelf geen enkel probleem met homo zijn (ik moet dan ook altijd erg lachen om de Christen-term ‘worstelen met je geaardheid’), het is de omgeving die er een probleem mee heeft. En die problemen van de omgeving zijn in 90% van de gevallen gebaseerd op religie, zij het het Christendom of de Islam, allemaal één pot nat wat dat betreft.

 200. Een christen veroordeelt niet de homo,maar de zonde.
  Vraag maar aan homo’s die christen zijn.

 201. “Goeie site dit, mooi dat de link op een gaysite staat. Nu zullen er hier dadelijk wel meer mooie mannen komen:p”

  Homofilie mensen worden belaagd en regelmatig hoor je van gaybashings, Dit keur ik ook niet goed!

  Maar met de uitlating van Lucifer krijg ik het idee dat we dan nu als christen door enkele homofiele mensen een christenbashing krijgen.

  Zoals ik al zei ik keur zoiets niet goed, maar geeft het dan het recht aan homofiele mensen om hier op deze site onze waarden en normen te lasteren?

  Ik ben in voor een goed gesprek, maar dat ben ik nog niet tegengekomen.

  Menigen hebben best wel wat met Gabrielle en haar opmerkingen, maar zij zit niet vast in de cel voor het ooit stenigen van een homofiel persoon. Ik weet niet uit eerste hand of ze op gayforums komt om daar eigenlijk hetzelfde te doen wat jullie nu hier doen.

  Ik snap dat er vanuit de gaycommunity een accpetatie gevoel heerst, maar dat kan je niet opleggen.

 202. Beste allemaal,
  Ik ben erg blij met de berichten van vandaag.

  Wat er in de bijbel staat staat er inderdaad, dat zal ik niet ontkennen,
  Alleen wij mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Ik ben er heilig van overtuigd, (al eerder genoemd) dat als je inderdaad Jezus in toelaat ondanks je homo bent je zeker geen slecht mens bent of bezeten zou moeten zijn door de satan.

 203. Sicco hoe een ander het ziet Theo slaapt met een man dus waar gaan we het nog over hebben? Maarten worsteld met zijn gevoelens dan moet hij het neer leggen bij de Heer die kan hem enkel het best helpen.

 204. P.S.: je kun toch ook een relatie aangaan met een andere man als man zonder dat je geslachtsgemeenschap hebt?

  God heeft bijvoorbeeld ook de man voor de vrouw geschapen, maar toch zijn er ook mensen die hun hele leven vrijgezel blijven. Volgens mij is dat vergelijkbaar!

 205. Gabrielle,

  Jij leeft niet in zonde?

 206. @Cuck: Oja… love the sinner, hate the sin he? Dat prachtige mantra waar Christenen ook zo dol op waren terwijl ze Matthew Shepard aan een hek vast bonden en in brand staken.

  Net zo’n idiote dooddoener als zeggen ‘ik vind negers leuke mensen maar ik haat hun huidskleur’.

 207. We willen allemaal de stempel Christen hebben maar waarlijk leven voor hem zit er niet in want we willen alles toch blijven doen op eigen inzicht en aan ons vlees toegeven. We weten allemaal dat dit leven tijdelijk is en dat je straks alleen voor de deur staat dus hoezo we hebben iedereen nodig nee Jezus nodig. En zo moeten wij iedereen kennis maken met Jezus omdat iedereen hem nodig heb en door hem alleen gered kan worden .Staat niks voor niks heb niemand lief boven hen.

 208. @Gabrielle Ik begrijp dat jij zonder zonde bent. Zullen we samen naar het dorpsplein gaan, dan mag jij de eerste steen werpen!

  (maar vergeet er niet bij te roepen dat je van mij houdt, maar de zonde haat!)

 209. Paulus heeft aangegeven dat het beter was om alleen te blijven opdat je dan God beter kan dienen. Maar geeft ook aan dat het beter is te huwen dan te branden van verlangen. God zelf echter zegt dat de man “hulpbehoevend “is en hulp nodig heeft, zie daar rib en Eva. Voortplanting zou toch erg raar worden zonder vrouw en zonder relatie we zouden dan allemaal hoereerders zijn. Zonder voorplanting zou het snel afgelopen zijn geweest met de mensheid.

  Als je alleen kan blijven en God uitvoeriger dienen, geweldig, maar kan je het niet, dan heeft God well andere plannen voor je.
  We zijn een lichaam, dus de een is een hand, de ander is een voet. Zo hebben we allemaal een betekenis in het lichaam. Allemaal met onze door God gegeven talenten en gaven.

  Als je alleen

 210. Maarten al van af onze geboorten zijn wij zondaars maar door Jezus vrijgekocht en hoeven we niet meer een slaaf te zijn en kunnen we vrij zijn maar dan moeten wij ook de zonde niet toe laten.

 211. Zouden de niet christenen misschien kunnen stoppen met elke christen op 1 hoop te gooien, ik heb nog nooit iemand verbrand hoor.

  en iemands daden kan je over oordelen, hier heeft die persoon zelf invloed op, niet op zijn huidskleur, dus ook een niet passende statement !!!

 212. Peter, ik weet niet of dat een oplossing is of het negeren van de werkelijkheid. Ik ben dan ook geen homo, maar mijn broer is dat wel.

  Ik heb dat wel geaccepteerd, onze ouders “staan het toe” zou je kunnen zeggen.

  Ik weet wel dat het nogal ingewikkeld is allemaal. Als het woordje homo valt dan staat iedereen opeens op scherp binnen de Christenwereld, alsof het ‘de zonde der zodnes’ zou zijn. Ook al ben je het gewoon en doe je er niks mee. Wat trouwens al moeilijk genloeg is, als ik het vergelijk met mijzelf. Niemand die het over mij heeft en of ik een vriendin heb en wat ik met haat doe of niet enzo.

  Naar een andere vrouw of man dus kijken om haar te begeren is iets anders dan als je een man of vrouw mooi vindt. Als je echt seksuele fantasieën erbij hebt zeg maar dan lijkt het me verkeerd, maar als je geniet van schoonheid om het zo maar te noemen dan is dat niet zo denk ik.

 213. Sicco,

  de voorbeelden die we als christen kennen en gebruiken hebben het over het samenliggen bij een vrouw. Ik kende 3 christenen die met deze gevoelens worstelen, en aangeven niet te willen praktiseren. 1 Heeft naar eigen zeggen, een gebedsverhoring meegemaakt en heeft geen gevoelens meer richting mannen. Ook niet direct ineens super naar vrouwen. Maar is bij machte alleen in het leven door te gaan. Hij zegt zelf Christus als partner te hebben.

  Dus in mijn eigen mening zolang je niet praktiseerd, kan ik in de Bijbel niets vinden waarin dat je “gestenigd” (grapje hoor!!) zou moeten worden.
  Waar ik ook meer studie naar wil doen is dat me op dat punt wel iets niet helemaal lekker zit.
  Christus zegt dat, als je een andere vrouw bekijkt om haar te begeren, dat je dan al overspel hebt gepleegt….
  Hoe zou dat nu passen binnen de context homofiele gevoelens hebben, toch niet praktiseren, maar als je dan wel op die manier naar een andere man kijkt….

  Dat vind ik dan weer een onderzoekspunt.

 214. En maar blijven goed praten de zonde!! Peter we hebben Jezus nodig zonder hem lukt het niet en komen we ook niet tot den Vader alles waar we door heen gaan in de wereld is degelijk wel een strijd en natuurlijk ook een realiteit want het vlees is zwak!! maar als we waarlijk voor Jezus kiezen hebben we niks te verliezen hoe Satan ook te werk gaat.

 215. Gabrielle, hoe verklaar jij dan de gedachten die je krijgt die dus tot zonde zouden kunnen leiden, want daar begint in mijn opinie de strijd al. Paulus geeft ook aan dat hij een doorn in zijn vlees heeft. Zelfs Christus werd door satan verleid, alleen hij weerstond.
  Ons hart is arglistig en zal ons willen doen verleiden, alleen ons vernieuwde denken zal ons hart op zijn plek moeten zetten. Dus zoals ik het zie, en ervaar heb ik toch wel dagelijks kleine strijdjes omdat mijn geest anders denkt dan mijn hart. Door ervaring ervaar je sommige dingen niet meer als strijd, maar denk maar eens goed na over een dag in je leven, en leg die maar eens parallel naast de Bijbel. We ontkomen niet aan de strijd, de strijd is geen keuze, dat was hij ooit toen je besloot om voor Christus te gaan, daarna is het een realiteit.

 216. Gabrielle, denk je werkelijk dat die tekst óók gaat over mannen die samen in 1 bed SLAPEN?? :S

  Volgens mij doen heel veel ‘gewone’ vrienden dat ook hoor….

  Je weet toch dat het over ‘gemeenschap’ gaat?

 217. Peter-Sigmond

  Al eerder heb ik gezegd dat ik een relatie heb met een man, maar het bed er niet mee deel.
  Ik accepteer dat ik homo ben, ik kom er ook voor uit, maar zal niet met een man het bed delen.
  Ik leef wel met een man in een huis.

  Als men denkt dat God daar van gruwel dan denk ik dat men God niet goed kent.

 218. Met andere woorden, ik heb geen gemeenschap bij een man.

 219. Ja om eerlijk te zijn is vrijgezel zijn veel beter want zo als het nu gaat behagen we veels te veel de ander ipv God.

 220. Gabrielle
  Dat is jou persoonlijke mening. Ik denk daar anders over.

 221. Het valt nog niet mee om PRECIES te weten wat er bedoeld wordt he ;).

  Kan ook niet misschien, wij zijn God immers niet!

  Toch ga je nu ook zelf denken in plaats van het Woord voor je te laten ‘denken’, wanneer je dit zegt. Want een mens is in principe toch niet geschapen om alleen te blijven?

 222. God heeft ons het vermogen gegeven om te denken.

 223. Vraag om kracht bij de Heer als je echt wil kan gevoelens weg gaan.

 224. Whahahaha
  Dat zeiden ze ook al toen het jaar 2000 aanbrak.
  De dag des oordeel is toen ook niet geweest. God had op dat moment een date met een man.
  Hij kan het nu wat rustiger aan doen. Nu jij er bent.
  Al deze berichten ga ik nog meer van mijn manneke houden.
  Goeie site dit, mooi dat de link op een gaysite staat. Nu zullen er hier dadelijk wel meer mooie mannen komen:p

 225. Leg mij eens uit waarin ik overtreed?

 226. @Gabrielle
  Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:7-8

 227. Ik hoop voor je dat die man er net zo overdenkt. Net als Hanna zegt wil je echt veranderen zal het ook lukken maar de wil moet er wel zijn.

 228. ik erken dat ik homo ben, meer doe ik er niet mee,
  waarom is dat fout

 229. Heeft te maken met de zondeval en dat is afkomstig van Satan weet wel dat de wereld heel anders was geweest als Eva gehoorzaam was. Als je wil veranderen is te leven naar Gods wil en zijn leefregels het is niet je zelf weg duwen met je gevoelens maar het een plaats geven en je overgeven aan God en hem vragen om je te veranderen. genis: 1,2 is man en vrouw zo heeft God het bedoeld. laat God het werk doen bid er voor.

 230. Romeinen 6:10-14

  Want wat zijn dood betreft,is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God . Zo moet het ook voor u vastaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van God.Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet,maar onder de genade.

 231. Lieve mensen,

  Mijn bedoeling bij het plaatsen van de link naar de documentaire “Help een homo in de klas” was enkel informatief. Toch is het klaarblijkelijk voor andere gasten hier reden om de discussie weer op te doen laaien.

  Op zich staat dat uiteraard iedereen vrij, echter vind ik de toon en de heen en weer slingerende oordelen niet opportuun.

  Duidelijk is dat er vanuit de bijbelse teksten verschillende zichtpunten mogelijk zijn. Beide zonder de woorden rechtstreeks te verloochenen. Wat mij betreft klinken beide zienswijzen voor een Christen ook legitiem. Welk zichtpunt je inneemt zal ongetwijfeld afhankelijk zijn van je achtergrond, ervaring en van daaruit de uitleg die je ziet.

  Ervan uitgaande dat jullie allen oprecht overtuigd zijn van de opinie zoals reeds gegeven, zou ik willen verzoeken de discussie te laten rusten.

  Reden van het noemen van de documentaire, die overigens op maandag 13 december te zien zal zijn om 22.50 uur op Nederland 2, is de aandacht die ook daar geschonken zal worden aan de lastige combinatie religie en homoseksualiteit.

  Wellicht is het aardig om ná de uitzending nog eens van gedachten te wisselen over de zaken die aan de orde zijn gekomen in die docu.

  Met name voor mensen die zich interesseren hiervoor of die van dichtbij met deze materie te maken hebben (gehad) is het boeiend om naar te kijken!

  Enige voorinfo is al te lezen en te zien op https://weblogs.hollanddoc.nl/helpeenhomoindeklas/

  In vrede,

  Hans.

 232. Geachte Hans wie heeft jou verteld dat het door jou typen hier dit hele discussie is gekomen? kan ook gewoon door de Blog van de Broeders he dus je hoef niet constant de filmpje naar voren te halen. Zondeval is in de wereld en zolang wij in de wereld leven zullen we er helaas mee te maken hebben we hoeven er niet aan mee te doen. Dat er genoeg Bijbelteksten over valt te vinden is men wel duidelijk en dus is het degelijk een serieus zaak wat we wel als Gelovigen moeten volgen. En er niet gemakkelijk mee om moeten gaan in de mom van God vergeeft.

 233. Beste Gabrielle,

  Uiteraard is de basis voor de discussie de ost van de gebedsbroeders! Echter de ‘herstart’ hiervan was zichtbaar na mijn geplaatste tip, daarvoor was het enige tijd stil op het bijbehorende forum.

  Wat ik echter probeer te zeggen is dat de zichtpunten geheel duidelijk zijn en ik het weinig constructief acht dat men – zoals jij zelf hierboven wederom – de eigen ‘versie’ te berde blijft brengen. Helemaal wanneer men – wat ik voorzichtig vrees op te maken uit wat ik hierboven gelezen heb – niet open staat voor het proeren te duiden van de richting van de ander!

  Hopende dat je me begrijpt, en eveneens dat je kritisch maar oprecht geinteresseerd zult kijken naar hoe in de documentaire de combi geloof/geaardheid besproken en geinterpreteerd wordt, groet ik vriendelijk.

  Hans.

 234. ost = post en proeren = proberen 🙂

 235. Hoe weten we te leven hoe weten we te praten hoe weten we om te gaan met mensen , dieren, alles om ons heen door de Bijbel te lezen en dat is het woord van God en zo leren wij uit het beeld van God te kijken visie van God en zo om dat toe te passen in ons leven. Je zegt het niet (leugenaars) maar in heel je typen lees ik het gewoon je wil toch blijven bij je zonde? dus overtreed je behoorlijk. En ja we mogen niemand boven God zetten dus ook al zijn het dierbaren zondigen is niet goed je mag echt niet mensen meer behagen en lief hebben dan God. enzowiezo aarde is tijdelijk.

 236. Ik ben een kind van God net als jij.

  Ik heb homogevoelens, en ben daar niet blij mee. maar ik heb ze nu eenmaal. Samen leven met een man in 1 huis is niet verboden door God. Dat is het enige dat we dan ook doen. Verder doe ik niets met mijn gevoelens. Omdat ik eerlijk ben tegenover God.
  Ik weet zeker dat ondanks mijn gevoelens God net zoveel van mij houd als van jou.

 237. Omgang van mensen is óók aan mensen onderling!
  Als we duidelijkheid hebben over dat wat God verbiedt, dan kunnen we verder kijken.
  Mijn vraag gaat dan ook niet over de zonde, maar over de menselijke omgang met hetgeen dat veroorzaakt.
  Daarnaast of en hoe je het mogelijk maakt met de oorzaken of gevoelens te leven of om te gaan.

  Lees mijn vragen maar eens terug, die zijn heel concreet!

 238. Beste allemaal,

  Zoals iedereen kan zien zullen we nooit allemaal dezelfde meningen hebben, en dat is maar goed ook.
  Maar over een aantal punten zullen we het zeker met elkaar eens zijn.
  God zal iedere vorm van geweld afkeuren,
  Dat wil dus ook zeggen dat homo’s niet zomaar in elkaar geslagen mogen worden als ze op straat lopen.
  Dit is met geen enkele goede reden goed te praten.
  Ten tweede is er maar 1 die uiteindelijk het laatste word heeft en dat is God. Wij kunnen nu wel met elkaar om de oren gaan slaan(figuurlijk dan) met stukken uit de bijbel of meningen of wat dan ook, God zal ten alle tijden het laatste woord hebben.

  Elkaar overtuigen van je gelijkheid is een dwaze bezigheid. Enigste wat wel zou kunnen elkaar in vrede laten gaan en blijf vooral bij je eigen overtuiging, maar laat de ander ook in hun overtuigingen leven. Uiteindelijk zal alleen God bepalen wie in het hemels koninkrijk mag komen en wie niet. Niemand van ons zal daar enige invloed op kunnen uitoefenen.

  Ik stel voor dat iedereen leeft volgens hun eigen overtuigingen en ik hoop dat iedereen gelukkig zal worden of blijven.
  Ik denk dat verder over dit onderwerp praten een onozelige bezigheid is omdat niemand zal wijken.

  Ik mag aannemen dat iedereen zich hier wel in kan vinden.
  Iedereen bedoeld het goed en daar gaat het toch om.

 239. Nou nou vingertjewijzen is je ook heel goed he Maarten..
  Reactie plaatsen mag altijd en nee iemand die al Homo is wil gewoon geaccepteerd worden en lekker mee doen aan al die Homo feestjes vrijheid willen ze maar toch ook willen ze beweren in God te geloven dan moet je toch die Bijbelteksten serieus nemen? maar dat doen ze niet en zullen ze ook niet doen want dan komt de vergevings verhaal weer naar boven of altijd die verhaal dat God mensen Homo maakt. Haat en geweld lost niks op maar we moeten niet sommige zondes onder tafel schuiven. Ik ken genoeg homo’s maar keur het niet goed ik hou me liever aan Gods regels.

 240. .com
  Wat ben jij kortzichtig door te zeggen dat homo’s aan al die homofeestjes doen zeg.
  Ik ben homo, en heb hier al moeite genoeg mee gehad, ik kom uit een streng gelovig gezin. Ik heb mijn geaardheid erg lang verborgen gehouden en zelfs een relatie gehad met een vrouw. Dit is niet goed gegaan en na een goed gesprek zijn we als vrienden uitelkaar gegaan. Ik heb me zelfs geprobeerd te laten behandelen tegen mijn geaardheid, maar niets lukte, Ik heb uiteindelijk met knikkende knieen naar mijn familie moeten gaan om het ze te vertellen, ik was doodsbang dat ik verstoten zou worden.
  Ik ben eerst naar de kerk gegaan naar de pastoor en dit verteld. En geloof me dat dit met de nodige tranen ging.
  Deze pastoor was erg begripvol en heeft samen met mij het aan mijn ouders verteld en Ik dank God nog iedere dag dat hij mijn naaste familie en de pastoor de kracht heeft gegeven om begrip te hebben voor mijn geaardheid.
  Ik ben nu halverwege de 50 jaar en pas op mijn 43 kwam ik uit de kast.
  Ik ben nog nooit naar die feestjes geweest en heb nooit gedragen als een uitgedorste homo.
  Ik heb nu al 5 jaar een relatie met een man, en dit zijn mijn 5 gelukkigste jaren.

  En ik ben ook inelkaar geslagen omdat ik een homo ben, ik heb nog nooit een vlieg kwaad gedaan, nog nooit, en toch werd ik in elkaar geslagen. De daders zijn opgepakt en de reden dat ze mij in elkaar sloegen was omdat ik een homo was.

  Nou vraag ik je, hoe halen jullie in jullie beperkte gedachte om een homo te veroordelen.
  Mijn familie die al generaties gelovig zijn en erg zwaar ook. Tevens de pastoor die al jaren de kerk leidde (God hebben zijn ziel) hadden meer begrip dan jullie allemaal bij elkaar.
  Jullie moesten je diep en zeer diep schamen met uitspraken dat homo’s door de satan bezeten zijn en weet ik niet wat voor onzin.
  Nee homo is NIET en ik herhaal NIET bezeten door de satan en God waakt ook over homo’s en degene die het tegen deel beweerd heeft het dus goed mis, ik maak het immers zelf mee.

  Ik houd me ook aan Gods regels durf eens het tegendeel te beweren.

  Enne nog even dit, ieder mens leeft in zonde, ook degene die hier spreken.
  Laat dat jullie gezegd zijn.

  Sorry dat ik even boos werd .com maar je streek alle homo’s over 1 kam, en dat was niet goed van je.
  Je moest eens weten hoeveel mensen die homogevoelens hebben worstelen met zichzelf. Bang zijn op uitgestoten te worden, bang zijn om afgewezen te worden, bang zijn dat ze God hebben verraden.
  Je moest eens weten hoeveel homo’s een eind aan hun leven hebben gemaakt omdat ze er niet meer tegen konden.
  Je moest eens weten .com

  Keur jij dit dan wel goed????

 241. oja, ik ben helemaal niet aan het vingertje wijzen

 242. Man en vrouw Maarten man en vrouw sexuele zondes is het ergst maarten je kan niet komen met regels en goedkeuringen terwijl dat er nergens staat in de Bijbel. Afstoten is niet goed maar ongehoorzaam aan God al helemaal niet iedereen lief hebben en vergeven voor verkeerde zondes moeten wij wel, maar zondes mogen wij geen deel aan hebben. Homo zijn is niet van God dus wie hebben we dan nog over satan toch ook al beweer jij van niet. Hoe moeilijk het ook allemaal is om te accepteren Maarten maar het is niet goed dat je familie en kerk het goed keuren sorry maar dan hebben ze denk niet begrepen hoe het is en wat er staat ook al weten ze de hele bijbel van achter naar voor. Ik vindt het gewoon nog steeds schrikbarend dat dit soort zondes nog steeds als normaal wordt gezien waar is dan de gehoorzaamheid aan God? zeggen en doen zijn twee verschillen je zegt Maarten maar doet het niet. Ik heb nooit beweerd dat we geen zondaars zijn maar we zijn wel vrijgekocht door Jezus en hoeven geen slaaf te zijn van de zonde dus moet je het ook niet doen. We leven in de laatste dagen en zo zie je dat velen zondes gewoon als normaal wordt beschouwd niemand die mekaar echt meer zegt wat God verboden heeft. Meer dat men zegt als ze het maar niet voor me gezicht doen of ach ze zijn toch gelukkig. Nee God heeft regels en gebodes en daar moeten we ons aan houden er is geen middenweg . We moeten nog steeds liefde naar mekander tonen maar geen deel nemen anders wordt je zelf ook èèn met de zonde je eigen zondes kan niet dus ook niet van een ander. Heeft niks met dat Wij beter zijn het heeft met Gehoorzaamheid naar God te maken. En als je dat niet wil begrijpen Maarten dan houdt het op want we kunnen er een nacht sessie van maken deze discussie feit blijft God keurd het niet goed.

 243. Maarten, jij zegt: ‘Ik heb het zelf meegemaakt, dus ik kan het weten.’
  Nou, ik heb het ook zelf meegemaakt, ik heb geleefd in dezelfde misleiding als jij. Ik dacht dat ik voor altijd lesbisch was, dat het nooit over kon gaan. En het kon ook niet worden genezen door mensen, hoe ontzettend graag ik dat ook wilde. Maar ik wilde dat het over zou gaan omdat het dan gemakkelijker zou zijn voor mij. Uit eigenbelang dus. Ik vond mezelf te belangrijk, en was toen nog niet bereid alles van mijzelf op te geven. Maar ik dank God dat ik me door zijn genade mocht bekeren, dat ik die oude mens heb mogen afleggen, dat Hij me een nieuw leven heeft gegeven! Een nieuwe natuur. Een nieuwe aard. Een nieuwe geaardheid.
  Het maakt niets uit of je naar homofeestjes gaat of niet, of je een relatie hebt of niet en wat je precies wel en niet praktiseert. Voor de omgeving misschien, of voor je gesuste geweten. Maar niet voor God. Hij kijkt naar je hart, en Hij ziet welke verkeerde begeertes daar zijn, welke zondige gevoelens je koestert, aan welke fantasieën jij je vastklampt. Jezus zegt dat wie naar een vrouw kijkt met begeerte, in zijn hart al echtbreuk met haar heeft gepleegd. En dat geldt natuurlijk ook voor een man. God ziet het en Hij haat het! Hij gruwelt ervan! En juist daarom wil hij je ervan bevrijden, als je dat echt wil. Hij wil niet dat je aan die vleselijke begeertes toegeeft, maar dat je ze haat met een grondige haat. Dat is heel belangrijk, anders blijf je je er aan vast houden en neemt God ze niet weg. Pas als je bereid bent alles van jezelf op te geven, zelfs je diepste wensen en verlangens, zodat je met heel je hart kunt zeggen ‘niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’, als je daarnaar wil leven, dan kun je door God vernieuwd worden. Zodat je niet meer voor jezelf leeft, maar voor de glorie van God!
  Zie je, het gaat niet om de buitenkant, om ‘goede dingen doen’, het gaat om de binnenkant, van wie is je hart? En het is onmogelijk dat dat niet aan de buitenkant zichtbaar zal worden.

  Als ik jouw post lees Maarten, dan zie ik veel zelfgerichtheid. Natuurlijk is het allemaal ontzettend rot voor je wat je hebt meegemaakt, maar niet iets om trots op te zijn. Jij bent geen martelaar. Iemand is een martelaar als hij moet lijden omdat hij God gehoorzaam is. Niet als hij moet lijden omdat hij God ongehoorzaam is. Als je God gehoorzaam wil zijn, bekeer je dan van de weg die je nu gaat! Ben je bereid om het leven dat je nu leeft op te geven, alles wat je hebt, alles wat je bent of denkt te zijn? Zo ja, doe dat dan en word gehoorzaam. Zo nee, ga dan ook niet roepen dat je wel gehoorzaam bent.

 244. Amen Hanna!!

  Dit leg ik ook al de hele tijd uit maar koppigheid zit hem er wel in
  en leven inderdaad naar het vlees ook. Ik heb voor ik 100% gekozen heb voor God ook geleefd met zondes en ging ook om met verkeerde mensen kwam er dus niet van af alles leek op dat moment totaal niet verkeerd niemand die lijde iedereen leek gelukkig. Maar ik ben opgegroeid met het geloof en steeds meer ging er iets in me knagen en zo ben ik dingen gaan opzoeken wat God wil wat zijn woord is samen met hulp van een Gemeente waar ik toendertijd heen ging en zo ben ik van al die zondes afgekomen. waar een wil is een weg bij God is alles mogelijk je open stellen voor zijn liefde voor jou.

 245. Dus als ik je goed begrijp ben ik bezeten. Dat mensen mij aanvallen omdat ik homo ben keur je ook goed……
  Ik zou eigenlijk een eind aan mijn leven moeten maken dus?
  Ik geloof werkelijk mijn ogen niet dat je dit op durft te schrijven?

  In de middeleeuwen werden “heksen” verbrand omdat ze anders waren.
  In de 2e wereld oorlog werden joden vermoord omdat ze anders waren, nu zijn het de homo’s die aan de beurt zijn.

  De geschiedenis blijft zich maar herhalen.

  Jij .com beweerd dus dat mijn familie mij hadden moeten laten vallen zodat ik in de goot terecht kwam, en de pastoor zou eigenlijk verbannen moeten worden uit de kerk omdat hij een hart had?

  Uit welke eeuw kom jij?????
  Jij (jullie zijn geen haar beter dan degene die heksen verbrande of joden vermoorden.

  Even voor jou informatie. Ik heb nooit beweerd dat ik sex heb gehad met een man. Een relatie hebben met een man wil niet zeggen dat ik het bed met hem deel.
  We slapen ieder in een eigen kamer maar delen 1 huis.
  Wat is daar verkeerd aan???

  Jullie blijven maar slingeren met de bijbel en beweren dat jullie deze goed kennen, maar de diepere gedachte van de bijbel weten jullie niet eens?
  jullie vinden blijkbaar dat jullie alles mogen zeggen omdat naar jullie mening jullie uit de mond van God spreken.

  @hanna jij moet eerst mijn tekst eens goed lezen, ik zei dat ik nog nooit naar die homofeestjes gegaan ben en zal daar ook nooit naar toe gaan.
  Alleen mijn laatste post was zelfgericht, daarvoor niet, blijkbaar nam je niet de moeite om de rest te lezen dus ga niet de wijsneus uit lopen hangen, je hebt geen gelijk.

  @Gabrielle
  koppigheid zit niet alleen bij mij, maar zeker ook bij jou. Al eerder zei ik je dat je eens in de spiegel moet kijken en hetgeen wat je zegt eens op jezelf betrekken.
  Eerst de balk uit je oog halen alvorens de spinter bij een ander.

 246. Ik geef teminste eerlijk toe een zondaar te zijn en gedaan te hebben maar me leven nu veranderd te hebben voor God. Hoe zit het met jou eerlijkheid tegenover God en zijn verbod? Je blijft het maar goed praten en ons voor leugenaars uit kramen daarmee zeg je letterlijk dat God een leugenaar is. Dus de spiegel is nog steeds jou kant op Maarten!! Of je nu het bed deelt of niet je bent iets aangegaan tegen het verbod van God dat blijft het zelfde in Gods ogen. Je bent echter gewoon blind aan het wandelen Maarten.

 247. Lezen Gabrielle
  Ik zeg niet dat jullie liegen, staat helemaal nergens.
  Als je eerdere berichten goed gelezen had had je kunnen zien dat ik niemand wil beoordelen of veroordelen, Allen God kan en mag dat doen. .com werd te personelijk door in feite mijn familie te veroordelen dat ze mij toen hadden opgevangen. Ook jij zou boos worden als men aan je familie kwam.
  En nee ik ben niet blind.
  Zoals ik al eerder zei is iedermens een zondaar, dus ook ik, ik ben namelijk ook nog steeds een mens.

  Wat ik steeds probeer te zeggen is dat we op 1 wereld leven, en hoe het ook zei we zijn samen verantwoordelijk voor deze wereld.
  We kunnen elkaar wel blijven veroordelen, maar daar wordt geen mens beter van. Beter is elkaar te tolereren en zorgen dat we hoe dan ook samen de verantwoordelijkheid voor deze wereld ook kunnen nemen.

  Hoe kun jij Gabrielle nou bepalen wat Gods ogen zien????
  Alleen God zelf kan dat. Wij zijn slechts mensen met een beperkte kennis over het alwetenheid.

 248. Als je het mij vraagt doorbreek je het alleen maar door de zonde niet te doen. Vraagje aan jou waarom wil je zo graag anntwoord op iets wat God verbiedt? Ik zou zeggen vraag het aan God.

 249. Voor de ander kan het de aanleiding zijn geweest maar voor mij enkel de blog gelezen te hebben. Ik ga het filmpje niet kijken misschien anderen die geintresseerd zijn . Alles wat zonde is is geen goedgekeurd stuk uit de Bijbel. Jammer dat we echt in de laatste dagen leven en een ieder naar het vlees leeft.

  Romeinen 6:10-14

  Want wat zijn dood betreft,is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God . Zo moet het ook voor u vastaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van God.Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet,maar onder de genade.

 250. Aha, dus als het gaat om het veroordelen van homo’s, dna is de Bijbel het onfeilbare woord van God, maar als het gaat om tegenstrijdige verhalen, dan is de Bijbel ook maar door mensen geschreven.

  Verhelderend! Cherry picking is leuk he?

 251. Haha go go Theo
  Zo hoort het ook. God heeft de mens de kracht om te genieten gegeven, dus gaan we dat ook doen ook.
  God geniet met ons wel mee nu hij een slavinnetje heeft die voor hem denkt, spreekt en kijkt:p

 252. In jezus naam ga weg Satan !!!!!!!!

  God is machtiger dan wie dan ook Dag des Oordeels zal snel komen.

 253. Whahahaha
  Dat zeiden ze ook al toen het jaar 2000 aanbrak.
  De dag des oordeel is toen ook niet geweest. God had op dat moment een date met een man.
  Hij kan het nu wat rustiger aan doen. Nu jij er bent.
  Al deze berichten ga ik nog meer van mijn manneke houden.
  Goeie site dit, mooi dat de link op een gaysite staat. Nu zullen er hier dadelijk wel meer mooie mannen komen:p

 254. Benedictus van Nursia: de dood heeft postgevat bij de drempel van het genot.
  Maar er is niet meer de geringste kennis van geestelijke zaken, zo lijkt het. Dus zullen net als in de tijd voor Christus, de tijd der onwetendheid, tallozen met open ogen de verschrikkingen der hel tegemoet lopen. Het is niet anders.
  Geniet nu. En brand later. Of: kick af van je waardeloze, verslavende en toch niet vast te houden genotspakket, verenig je met de allerzuiverste Geest van Christus en beërf het eeuwige leven der ware en blijvende vreugde en vrede.

  En wat de Dag des oordeels betreft: let goed op de Eufraat. Die moet eerst nog droogvallen, dus volg de klimaatsveranderingen: Openbaring 16:12.

  Groeten, JP

 255. Gabrielle: Helaas heb je tot op heden nog geen enkel argument gegeven voor je ‘gelijk’. Je wijst me constant op wat er in de Bijbel staat over homo’s, maar negeert opmerkingen over de andere absurde regels die in de Bijbel staan (zoals het dragen van kleding gemaakt uit twee verschillende stoffen).

  Fijn trouwens dat getrouwde mensen niet eenzaam zijn! Dat verklaart blijkbaar waarom 41% van alle huwelijken eindigt in scheiding.

 256. Het is dan toch een flamewar geworden, gefeliciteerd yeah.

  de ketels verwijten de potten over liefdevol zijn!!!

  Je kan NOOIT een gesprek hebben, vragen stellen en antwoorden krijgen zolang je met “oneliners” komt. Als je wijzer wilt worden of simpelweg een antwoord wilt verkrijgen waarom iemand iets denkt over een bepaalde situatie zul je ook met een open gedachte in het gesprek moeten staan, als je namelijk al met een voorbedachte “gedachte” de vraag stelt en het antwoord staat je niet aan, dan kan je er op zijn minst over denken.

  m.b.t. tot de Bijbelteksten.
  Als je als homo het verweer gebruikt met stukken uit het oude testament, dan stel ik voor dat je echt met een open gedachte gaat leren luisteren, in het oude testament werd je namelijk nog gestenigd en leefden ze onder de wet. Wat bij mij dus overkomt als simpelweg gewoon een stok willen pakken om te slaan, terwil deze stok juist jezelf slaat. Jezus Christus heeft ons de weg van de liefde geleerd.

  Ik zou zeggen laten we eens een bakje koffie doen en echte vragen ook echt proberen te beantwoorden ipv in een paar regels elkaar af te schieten.

 257. Ik denk dat een ieder voor zich moet afvragen, wil ik weten wat de ander drijft en dit aanhoren, of ben ik erop uit om MIJN standpunt met hand en tand te verdedigen.

  WANT de standpunten zijn aardig duidelijk, daar is volgens mij geen twijfel over mogelijk. en de reacties zijn ook min of meer op de persoon gericht!!

  Laten we eens koffie doen, of anders opnieuw beginnen en echt vragen stellen, waar je een antwoord op wilt ontvangen.

 258. Peter-Sigmond, heeft God ons geroepen om het evangelie te verkondigen of om met een kopje koffie naar een vals evangelie te luisteren en begrijpend te knikken?

 259. Hannah: je bedoelt het ware evangelie volgens Marcus/Lucas/Mattheus, of het ware evangelie volgens Johannes? Er zit namelijk zo ontzettend veel verschil tussen Marcus/Lucas/Mattheus enerzijds en Johannes anderzijds, dat het niet mogelijk is om beide versies voor waar aan te nemen. Oei dilemma… is de Bijbel dan misschien toch niet het onfeilbare woord?

 260. Hier word ik nu moe van
  Hannah, WAAR lees jij dat ik begrijpend ga knikken?
  waarom altijd die assumpties over dingen die er niet staan. vraag eerst even wat ik ga doen, dan pas heb je een feit, een argument.

  DUS GOED LEZEN aub

  Theo en Maarten hebben aangegeven vragen te hebben gesteld waar geen antwoorden op zijn gekomen.

  Er staat zo vaak in de Bijbel voorafgaand aan een gelijkenis van Christus een verhaal/vraag van anderen. Christus PROPTE het evangelie er niet in.

  Om echt nader tot elkaar te komen, is een blog ook niet voldoende, van de 100% die we communiceren, is 7% verbaal (in dit geval tekst) 70% tonatie en 23% houding.
  We moeten dus van die 7% uitgaan hoe iemand iets bedoeld??? dat zal vaak tot onbegrip leiden, is mij al opgevallen.

  dus Hannah, je bent een zuster, en ik ben niet kwaad of boos, maar als je DENKT dat ik iets ga doen, vraag het dan even om het zeker te weten, je kent me niet, dus ook niet hoe ik me zou opstellen in zoń gesprek.
  Vrede zij met je.

 261. @ Theo,

  Macrus, Lucas, Matheus en Johannes waren ook gewoon mens. Als jij en ik getuige zijn van een gebeurtenis en wij schrijven daar een rapport over, zal dit op vele gebieden ook verschillen. Johannes staat er nu eenmaal om bekend dat dit de discipel was die het meest van God’s Heiligheid in Christus zag.

  Voor jou is de Bijbel wellicht niet God’s onfeilbare woord, maar voor een christen wel.

 262. Getrouwde mensen met de liefde van God zijn niet eenzaam. Ja dit is een normale reactie van jou zodra ze gewezen worden op wat er in de Bijbel staat heb je altijd hele lange discussies. En komt het op het haatdragende vlak neer. Bid liever voor je zelf dat je genezen wordt.

 263. Getrouwde mensen met de liefde van God zijn niet eenzaam. Ja dit is een normale reactie van jou zodra ze gewezen worden op wat er in de Bijbel staat heb je altijd hele lange discussies. En komt het op het haatdragende vlak neer.

 264. Ik heb werkelijk medelijden met jullie. Wat een ongelooflijk rotleven moet het zijn om een ‘streng in de leer Christen’ te zijn. En dan te bedenken dat je het, met al je haat, al je wijzende vingertjes en al je vooroordelen, nog onjuist had ook. Dat zal me een potje lastig aan God te verklaren worden aan de hemelpoort.

  Gelukkig gaan mijn vriend en ik (we zijn beide 30, monogaam, dolgelukkig met elkaar) zo lekker slapen. En we houden de handjes braaf boven de dekentjes. Oeps, misschien ook niet. Wat een zonde toch, kom maar op met de veroordelingen (maar vergeet niet dat je hier enkel toe gerechtigd bent wanneer je nooit kleding draagt die gemaakt is van twee verschillende stoffen, Leviticus).

  https://totallytheo.blogspot.com

 265. Blog gaat over homo zijn dus Theo je praat poep. Zondig jij er maar op los dat is precies wat God verboden heeft dus dan weetje precies wat je te wachten staat. Ik heb liever dat de wereld mij haat om me standvastigheid voor Jezus dan dat ik deel neem aan de verdref van de wereld. Je blog gaat echter nergens over !!

 266. @Gabrielle Ik ben blij dat jij voor God kunt oordelen. Hij zal vast lekkerder slapen,wetende dat jij de zaken op aarde zo kundig voor Hem overneemt!

 267. Ze hadden bij de de geboorte zeker al geconstateerd dat je niet 100% was.

 268. I’m beautiful in my way
  Cause God makes no mistakes
  I’m on the right track baby
  I was born this way

  (Lady Gaga – Born This Way)

 269. I’m beautiful in my way
  Cause God makes no mistakes
  I’m on the right track baby
  I was born this way

  (Lady Gaga – Born This Way)

 270. Je geeft toe dat het geconstateerd is.

 271. Gabrielle Je begrijpt dat je een lichtend voorbeeld bent waarom mensen de termen ‘liefdevol’ en Christen nu niet bepaald in een zin gebruiken?

  Weet je wat? Ga jij lekker eenzaam en haatdragend slapen, kruip ik nu lekker tegen mijn kerel aan!

  Slaap lekker, lieve Gabrielle! Ik bid voor je!

 272. Je geeft toe dat het geconstateerd is. Het moet niet gekker worden Homo’s op een christelijke siteblog.

 273. Gabrielle Je begrijpt dat je een lichtend voorbeeld bent waarom mensen de termen ‘liefdevol’ en Christen nu niet bepaald in een zin gebruiken?

  Weet je wat? Ga jij lekker eenzaam en haatdragend slapen, kruip ik nu lekker tegen mijn kerel aan!

  Slaap lekker, lieve Gabrielle! Ik bid voor je!

 274. Gabrielle Je begrijpt dat je een lichtend voorbeeld bent waarom mensen de termen ‘liefdevol’ en Christen nu niet bepaald in een zin gebruiken?

  Weet je wat? Ga jij lekker eenzaam en haatdragend slapen, kruip ik nu lekker tegen mijn kerel aan!

  Slaap lekker, lieve Gabrielle! Ik bid voor je!

 275. Je wil zo graag horen dat Homo zijn geaccepteerd kan worden dat we Gods woord aan de kant schuiven en je verwelkomen en wij er dus ook deel aan nemen. We zijn allemaal zondaars maar mogen niet deel nemen aan de zonde.

 276. “Je wil zo graag horen dat Homo zijn geaccepteerd kan worden dat we Gods woord aan de kant schuiven en je verwelkomen en wij er dus ook deel aan nemen. We zijn allemaal zondaars maar mogen niet deel nemen aan de zonde.”

  Maar even concreet he, wat betekent dat dan voor je broertje of zusje die homogevoelens blijkt te hebben en jouw omgang en gedachten met en over hem/haar?

 277. @ Maarten

  EUUH, de Bijbel zorgt niet voor oorlogen en haat, dat doen de mens zelf hoor. Nergens lees ik in de Bijbel dat ik nog mensen mag stenigen, juist niet. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen!!!! maar om alles onder de mantel der liefde te vegen dat lees ik ook niet in de Bijbel. Maar net zoals Gabrielle aangeeft, jij wilt de Bijbel (jouw god) aanpassen naar jou beeld.
  Als jij graag gelooft wat jij gelooft ben je daar vrij in, vraag echter niet aan mij om te bevestigen dat jij gelooft in de God van Abraham, Izaak en Jacob, de God van de Bijbel

 278. @Sico of het een vriend-vriendin- familielid is maakt niet uit God keurt het niet goed het zijn Gods regels zijn woord in de Bijbel niks is afkomstig van de mens en wie God lief heeft gehoorzaamd hem want hij is onze Vader. Je eigen ik zal zeggen dat het niks uit maakt zolang de geen maar gelukkig is maar we moeten niet naar eigen inzicht kijken en eigen gevoel. Maar gaan leven naar Gods beeld Gods regels want wij zijn een bezit van hem dus hij besluit hoe het wordt en wat kan en niet. We willen allemaal de stempel christen hebben maar toch het vleugje werelds mee nemen en daarin zit het probleem we leven in de wereld maar zijn niet van de wereld en dus hebben we er niks mee we zijn een bezit van God. Leef regels 10 geboden het is niet makkelijk ik weet er alles van maar als we niet proberen om toch te beginnen kunnen we niet zeggen ik heb de stempel wel verdiend.

 279. Gabrielle, je snapt de vraag niet :p.
  Je oordeel verandert niet, de vraag is wat anders.
  Stel dat je broertje of een vriend of iemand anders die je goed kent je durft te vertellen dat hij homo is, homogevoelens heeft, zich homo voelt of hoe je het ook maar wilt omschrijven. Wat is je houding dan? Wat zeg je? Wat adviseer je?
  Denk je dat iemand “homogevoelens” kan “kwijt raken”? Hoe dan? Waarom staat er in de bijbel alleen iets over bepaalde seksuele handelingen en niet over liefde tussen gelijke geslachten? Als een homostel oprecht hiernaar leeft, wat vind je daar dan van?
  Misschien dat er antwoorden voorbij het oordeel (wat helemaal duidelijk is en waar je dat vandaan hebt gehaald) gegeven kunnen worden, met alle andere bijbelse waarden inbegrepen.

 280. Ik heb al duidelijk mijn antwoord hier op gegeven alleen denk ik dat het niet is wat je wil lezen, Alles is afkomstig nogmaals van God en daar hebben wij Gelovigen naar te leven we doen niks op eigen inzicht of gevoel het is of God lief hebben of de wereld. De mens die een keus maakt om tot de dood te leven met zonde zal daar op het eind beoordeeld worden door God, God haat zonde staat er duidelijk vermeld en de mens die er aan toegeeft is tegen God en zal de Koningkrijk niet beerven zoals het er staat. Dus wat niet geaccepteerd wordt door God mogen we niet doen ook al zijn al je andere daden nog zo goed. Ik leef voor God en jezus en moet me dus terug trekken en niet deel nemen aan zijn of haar zonde zelfde als iemand zijn lichaam verkoopt voor geld want dan wordt je dus 1 snappie.
  Vergeving zal plaats moeten vinden maar geen deel er aan. genezing voor zonde is er altijd bij jezus maar als je meer toegeeft aan het vlees dan heb je Jezus niet lief en hoe hardt het ook klinkt geef je Satan alle ruimte want de zonde is afkomstig van Satan. En zo moeten wegen gaan scheiden als je dus niet aan de leef regels van God houdt want wereld en Geloof hebben niks gemeen.

  Leviticus 20:13

  Leviticus 18:22

  Genesis
  19: 4 -7

  2 Petrus 2:
  6-13

  Romeinen 1: 24 -32

  1 Timótheüs 1:8 -10

  Judas 7

  1 Korinthiërs 6: 9-10

  Deuteronomium
  23:17-18

  2 Timótheüs 3: 1-13

 281. En zou je nu eens niet in theoretische taal, maar in persoonlijke taal willen spreken?

  De vragen gaan niet over wat jouw overtuiging is over hoe de bijbel te interpreteren wat dit betreft, maar je concrete handelingen en omgang met degene die je net heeft verteld dit persoonlijk te ondergaan.

  Duidelijker: wat is vanuit de geschriften die je noemt en je overtuiging daarbij een CONCREET vervolg voor diegene die meedeelt hiermee te worstelen? Zou je daarbij niet willen shoppen uit de bijbel, maar deze als een totaal willen zien?

 282. Pfffffffff

  De opmerking die je maakt slaat totaal nergens op.
  Over welke behoeftes heb je het????
  Over welk vlees heb je het????
  Wil je zeggen dat ik bezeten ben door de satan????

  Sorry hoor, maar zoals ik al eerder zei haal eerst die balk uit je eigen ogen weg voor je de splinter uit mijn oog wil halen.

 283. Je neemt de woorden van God dus totaal niet serieus en leeft naar je vlees en je eigen behoeftes precies zoals Satan de wereld graag ziet hoe meer mensen zondig leven hoe meer zielen hij wint en hoe minder mensen nog de pad van God bewandelen hoe kleiner dus de groep wordt die echt nog voor God leven en 100% geloven in zijn woord. Ik wens je echter wel al het goeds ik laat dit alles aan God over.

 284. Ik ben het met je eens hierin,
  Maar homo zijn is geen ziekte en is ook niet fout,
  Maar de wijze van leven kan fout zijn. Een homo of hetero die in ontrouw leeft zondigt.
  Maar zoals ik al zei we zullen hier nooit uitkomen samen, dus beter om het te laten rusten en een goed leven te hebben.
  Ik schud je de hand en bedank je voor deze discussie. 🙂

 285. Het gaat hier niet om respect van mens naar mens toe maar om gehoorzaamheid aan God en daarin ging Eva dus ook de fout in waardoor we nu leven in een wereld vol verdref en dus de ziekte in ons hebben.

 286. @Gabrielle
  Ook bij je laatste bericht,
  Kijk eerst eens naar jezelf.
  Kijk ook eens naar de diepere betekenis van wat je schrijft.
  Bekijk het iets groter.

  We zullen nooit tot een overeenstemming komen. Jij hebt jou standpunt en dat respecteer ik.
  Ik heb de mijne en ik hoop dat je mij ook zult respecteren/
  Als we elkaar in onze waarde laten zullen we allebei een goed leven hebben en hoeven we elkaar ook niet te veroordelen.
  Ik wens je een fijn en gelukkig leven toe, en wie weet ontmoeten we elkaar ooit nog eens in de kerk. En wie weet hebben we al eens naast elkaar psalm gezongen.
  Wie zal het zeggen. Als we dat al gedaan hadden zijn we er beiden niet slechter op geworden, maar we konden elkaar wel accepteren, stomweg omdat we beide mensen zijn die een mens als mens kunnen zien 😉

 287. @Gabrielle
  Kijk eens in de spiegel en zeg dan nogmaals deze woorden

  Waarom lees ik toch te vaak wat mensen vinden en niet wat God er van vindt een ieder weet toch dat dit leven niet van ons is? waarom hechten we zoveel waarde wat een ander vindt en sluiten we God er buiten? Als we God lief hebben hebben we toch niks met de wereld en gaan we de mens niet aanhangen? Weetje nu wel dat we Satan zo een grote kans geven om in de midden te komen?

  Eerst de balk uit je eigen ogen halen alvorens de splinter verwijderen bij een ander

 288. Daarom heeft God hen, in overeenstemming met de begeerte van hun hart, aan
  onreinheid overgegeven, opdat zij onderling hun lichamen onteren, ja zij die
  de waarheid van God hebben verruild voor de leugen en de schepping hebben
  vereerd en er heilige dienst voor hebben verricht in plaats van dit te doen
  jegens Degene die schiep, die gezegend is in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft
  God hen overgegeven aan schandelijke* seksuele begeerten, want ook hun
  vrouwen hebben het natuurlijke gebruik van zichzelf verruild voor een
  tegennatuurlijk gebruik en evenzo hebben ook de mannen het natuurlijke
  gebruik van de vrouw laten varen en zijn zeer verhit geworden in hun wellust
  jegens elkaar, mannen met mannen, ontucht plegend en in zichzelf de
  volledige vergelding ontvangend die hun voor hun dwaling toekwam. En evenals
  zij het verwerpelijke hebben geacht aan een nauwkeurige kennis van God vast
  te houden, heeft God hen aan een verwerpelijke geestestoestand overgegeven
  om de dingen te doen die niet betamen…dat zij die zulke dingen beoefenen, de
  dood verdienen, blijven zij ze niet alleen doen, maar stemmen zij ook nog in
  met hen die ze beoefenen.’ *Vertaling van de Griekse term ‘atimia’ wat ook
  oneer betekent (www.foreignword.com) (Romeinen 1: 24 -32)

  Ingeval iemand een van al deze verfoeilijkheden* doet, dan moeten de zielen
  die ze doen, uit het midden van hun volk worden afgesneden.’
  *onder anderen het onderwerp van Leviticus 18:22 (Leviticus 18:29)

  ‘Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen
  beerven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch
  overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch
  gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het
  Koninkrijk Gods beerven.’(1 Korinthiërs 6: 9-10)

  ‘Maar weet dit, dat er in de laatste dagen kritieke tijden zullen aanbreken,
  die moeilijk zijn door te komen. Want de mensen zullen zichzelf liefhebben,
  het geld liefhebben, [zullen] aanmatigend [zijn], hoogmoedig, lasteraars,
  ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, deloyaal, zonder natuurlijke
  genegenheid, niet ontvankelijk voor enige overeenkomst, kwaadsprekers,
  zonder zelfbeheersing, heftig, zonder liefde voor het goede, verraders,
  onbezonnen, opgeblazen [van trots], met meer liefde voor genoegens dan
  liefde voor God…en keer u af van dezen. Want uit hun midden staan de mannen
  op die zich op sluwe wijze huisgezinnen indringen en zwakke vrouwen als hun
  gevangenen wegvoeren die beladen zijn met zonden en door velerlei begeerten
  gedreven worden, die altijd leren en toch nooit tot een nauwkeurige kennis
  van de waarheid kunnen komen…zo blijven zij de waarheid weerstaan, mensen
  die volkomen verdorven van geest zijn, afgekeurd wat het geloof betreft…Maar
  goddeloze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl
  zij misleiden en worden misleid.’ (2 Timótheüs 3: 1-13)

 289. @Peter-Sigmond
  Sorry dat ik het zeg, maar ik geloof niet dat de bijbel is geschreven door God. Dus dat verhaal wat je zegt geloof ik niet.
  Zoals je het zegt kan het lijden tot haatzaaierij. mensen zullen dit als exuses kunnen zien om homo’s te vernederen aan te vallen en te doden. Is dit wat je wilt??
  Ik geloof niet dat God het zou willen, daar ben je het met me eens mag ik hopen.
  Men gaat om met homo’s alsof het een ziekte is?
  Ik heb van mijn leven nog nooit iemand kwaad gedaan, waarom moet ik dan gestraft worden?
  Enige is wat ik vraag is ons in onze waarden te laten, niet met ons bezig zijn en je bekommeren om je eigen leven. En als een medemens hulp nodig heeft, die ook te geven en dan niet eerst vragen of die homo is.
  Is dit zoveel gevraagd?????

  God heeft ons het vermogen gegeven om te leren, waarom leer je dan niet eens om je medemens te accepteren?

  Homo zijn is geen keuze, je wordt er mee geboren, er is niets aan te doen. Je kan het onderdrukken dat wel, maar daar wordt je niet gelukkig van. Dat zul je ook wel weten.

 290. Waarom lees ik toch te vaak wat mensen vinden en niet wat God er van vindt een ieder weet toch dat dit leven niet van ons is? waarom hechten we zoveel waarde wat een ander vindt en sluiten we God er buiten? Als we God lief hebben hebben we toch niks met de wereld en gaan we de mens niet aanhangen? Weetje nu wel dat we Satan zo een grote kans geven om in de midden te komen?

 291. Gelovigen leven volgens Gods woord en vandaar uit zeggen wij hoe God het ziet en wij dus niet aan de zonde van een ander kunnen mee delen, en zoals ik wel al antwoord gaf is om me dan terug te trekken en niet met die personen om te gaan ook al is het een dierbare hun hebben een keus gemaakt en als ze daar aan vast houden tot de dood dan zullen de wegen moeten scheiden. Gelovigen hebben God te gehoorzamen en zijn leef regels na te leven. We kunnen alles uit leggen en laten zien uit de Bijbel als dus nogmaals de keus zo blijft dan is het tussen hun en God aan het eind. Maar wij mogen dan geen contact hebben anders neem je ook deel aan de zonde. Alles op aarde is een keus wat van uit boven gegeven wordt komt van uit God op aarde heerst Satan en dat is dus niet van God en dus niet acceptabel. Worstelen met je eigen gevoel qua ander geslacht is zeker van Satan want God keurd het niet goed.

 292. Eigenlijk was de vraag hoe je CONCREET met zo iemand omgaat…. Ik neem aanm dat er iets vooraf gaat aan het uit je huis zetten van diegene?

  Denk je dat je geen contact mag hebben met een ieder die welke zonde dan ook begaat of begaan heeft? In hoeverre trek je die lijn door? Is er vergeving mogelijk of een zekere zin van ‘leven’ of ‘omgaan’ met?

 293. Omdat de vragen die ik stel vaag blijven en onbeantwoord lijkt de discussie ook vaag.
  Dat is het niet, omdat er enige duidelijkheid is over de ‘daad’ maar over de omliggende zaken waar het nu over gaat en de wijze daarmee om te gaan juist niet.
  En omdat daar blijkbaar niet over gepraat mag of wil worden zal dat ook niet gebeuren en wordt dit alleen maar vermeden in plaats van recht in de ogen gekeken.
  Het zou goed zijn als alle Christenen en alle forumgangers hier dat eens wél zouden doen.
  Dan doorbreek je de zondige handeling en ga je dieper op de materie in.

 294. Waarom zouden we moeten lezen over iets wat God afkeurd dan hebben wij er toch verder niks mee te maken. Ik snap de ophef er niet over hoor, stelen mag toch ook niet dan doe je het toch ook niet doe je het wel dan zit je toch fout wordt het gestraft opgepakt en in de gevangenis gezet. En dan denken dat je met je ander zondes er weg mee kom. beetje vage discussie hoor er wordt totaal niet meer logisch nagedacht.

 295. Niemand die daaraan twijfelt .com.
  Lees voor je reageert even waar het eigenlijk over gaat.

 296. God haat zonde!!!!!!!!!

 297. Ik heb vriendelijk gevraagd om serieus te praten over het onderwerp en de vragen die ik daarbij heb. Het is geen spelletje of een bezigheidstherapie!!! Het is uiterst belangrijk en serieus! Niet alleen dat, het is ook een grote factor bij levensgeluk of angsten of verdrijving of depressie of opbloeien etc. Her is gewoonweg van LEVENSBELANG!

  Je kunt zoals nu het onderwerp, de bijbehorende mensen, de rest van de bijbel negeren en aan de kant schuiven (of erger), maar dat houdt in dat je het samen met het leven, en dus de bijbel en dus God niet serieus neemt.

  Misschien heb jij geen mensen in je omgeving die in een dergelijke situatie moeten zien om te gaan met dit alles, waardoor het je niet kan schelen en je nonchalant bent erover, maar ik ben en wil heel serieus in gesprek. Niet alleen over het Woord, maar met name over wat dat in kan houden.

  Al mijn vragen gaan daar over, maar jij blijft maar citeren zonder inhoud eraan te geven. Daartoe wil ik je uitdagen en aanmoedigen!

 298. Ga a.u.b. iemand anders uit lokken ik heb al vriendelijk gevraagd om te stoppen. Prettige dag verder.

 299. Jij wilt niet antwoorden en schuift dingen in mijn schoenen die niet zo zijn (en die ik nergens geschreven heb). Als je beter leest en probeert inhoudelijk te zijn dan kun je misschien nog wat niveau in je berichten aanbrengen.

 300. Sico je wilt het niet snappen dus laten we vriendelijke afscheid van mekaar nemen .

 301. Waar haal je vandaan dat ik God niet serieus neem?
  Waar heb je gelezen dat ik God homo onvriendelijk noem?
  Waar heb je uit opgemaakt dat ik alle zondes van de wereld wil goed keuren?

  Dat je domweg blijft herhalen is niet zozeer vervelend voor mij, maar wel voor jouzelf en je omgeving. Wanneer je Gods woord serieus neemt zul je niet alleen deelcitaten hieruit plukken, maar dit als geheel zien, anders doe je het namelijk tekort!

  Je niet willen verdiepen in de bijbel en alle aardse zaken waar de bijbel betrekking op heeft, maar enkel de in je hoofd gestampte waarheid reciteren doet afbreuk hieraan. Dát is juist precies wat Christenen als jij zo flauw maakt.

  “Mensen weg jagen doe ik niet” is het enige zinnetje wat uiterst summier refereert aan mijn gestelde vragen. Misschien kun je dit aanvullen met wat je concreet wél doet? Net als waar en op welke levenswijze of handelingen je doelt als je zegt “God maakte Man en vrouw gruweld van de zonde want Christus leeft in ons en onze lichaam is een tempel rein houden dus leven in reinheid.”?

 302. Vergeving zowiezo want God vergeeft ook maar we kunnen er geen deel aan nemen want God haat zonde de gene die er tot zijn dood mee bezig is kunnen we niet mee om gaan want we hebben niks gemeen, de gene die berouw toont en het ook niet meer doet die kunnen we wel accepteren. Het mag hardt klinken maar het is voor ons eigen best wil. Je verteld zowiezo waarom het niet goed is dat leg je aan de hand van de bijbel uit, en de leef regels van God en wil die gene na vele gespreken toch de zonde behouden dan heeft hij of zij een keus gemaakt en moeten onze wegen scheiden. Heeft hier niks met haat te maken of liefdeloosheid maar gehoorzaam zijn aan je Vader in de Hemel. Dus wat er aan vooraf gaat is gesprek en de Bijbeluitleg.

 303. Wat is het toch heerlijk om sites van Christenen te lezen. Ze zijn zo vreselijk vastgeroest in hun eigen mening dat het bijna lachwekkend wordt.

  Zin in wat vrolijkheid? Lees mijn site https://totallytheo.blogspot.com

  Ook veel gay-heid, maar dan op een vrolijker manier, zeg maar zoals God het ook bedoeld heeft!