Het hart van God

Deze week werd ik geconfronteerd met het hart van God. Dit hart is niet hard maar juist heel zacht; je mag dit hart opzoeken en omarmen. Hier wil ik deze week over schrijven. Ik hoop dat je in deze week, waarin we kerst vieren, het hart van God ook in de komst van Jezus mag ervaren.  

In het Bijbelboek Romeinen staat het volgende: “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is”… “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5 vers 5 en 8). In dit Bijbelgedeelte wordt aangegeven dat wij op de liefde van God mogen hopen en erop kunnen vertrouwen. Deze liefde is zacht, rustig en zal zich niet opdringen.

Het kan zo zijn dat je verkeerde dingen doet, waarvan God wil dat je dat anders gaat doen. In de Bijbel staat dat de Heilige Geest dit op je hart kan leggen. Dit zal Hij doen in alle rust en vrede en hierbij hoef je je niet schuldig te voelen. Je mag weten dat God je zal vergeven als je een zonde met heel je hart belijdt. De schuld is door het bloed van Jezus Christus aan het kruis gedragen.

God is niet een God die met botte bijl iedereen aan het schrikken maakt. Hij is liefde en wil deze liefde aan je bekend maken. Aanstaand weekend vieren we de komst van Jezus Christus naar deze aarde. Hij werd geboren, leefde op deze aarde, Hij verkondigde de radicale woorden van God, stierf voor jouw zonden en overwon de dood en tenslotte ging Hij terug naar Zijn vader in de Hemel. Als ik de Bijbel lees, lees ik veel radicale verkondigingen en ik geloof dat Jezus dit wel deed met veel liefde en tact.

In het Bijbelboek Matthëus staat het volgende: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matthëus 11:28-30). Ik vind dit een stukje uit de Bijbel zoveel zeggen over het hart van God! Jezus is zachtmoedig en nederig van hart en God, Zijn Vader, dus ook.

Je mag met al je pijn en verdriet naar God gaan. Je mag Zijn hart omarmen. Hij zal je zware juk overnemen en een zacht en licht juk er voor terug geven.

Gods zegen!

Adriaan

Ps. Ik heb de herziene Statenvertaling gebruikt voor de Bijbelteksten.  

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *