Het fundament in Christus (2)

Vorige week schreef ik over het bouwen op het fundament dat God in je heeft gelegd. Ik citeerde uit een Bijbelgedeelte waarin het belang van het op een goede manier bouwen van je fundament vanuit Jezus Christus wordt benadrukt. De waarde hiervan zal op de dag van het oordeel getoetst worden.

Als het van goud, zilver of edelsteen is, zal je beloond worden. Mocht het bouwwerk van hout, hooi of stro zijn dan zal dat verbranden en zal je daarvoor de prijs moeten betalen. Als je Jezus hebt aangenomen, zal je gered worden. Deze week een vervolg op de blog van vorige week.

In het Bijbelboek 1 Korintiërs vers 16 tot en met 23 staat: “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: ‘Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid.’  En er staat ook geschreven: ‘De Heer kent de gedachten van de wijzen; hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.’ Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u;  of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.”

Dit Bijbelgedeelte geeft aan dat je als volgeling van Jezus Christus moet nagaan hoe je in het leven staat en wat en waarom je iets doet. Vorige week gaf ik aan dat je bouwt met hout, hooi of stro als je iets met de verkeerde motivatie doet. Deze bouwmaterialen kunnen niet tegen vuur en zullen verteerd worden. Zo is het ook met alles wat je doet in je leven. Als volgeling van Jezus Christus word je heilig en zal God met een andere meetlat meten. God vraagt om wijs te handelen en dwaas te zijn voor deze wereld. Het Bijbelgedeelte geeft aan dat God je gedachten kent en dus verder gaat dan de dingen die je mond uitkomen of aan de buitenkant te zien zijn. Ook kan je je niet verschuilen achter iemand anders. Je bent verantwoordelijk voor alles wat je doet.

Hoe ga jij bijvoorbeeld om met alcohol, seksualiteit of je medemens? Hoe denk jij in je binnenste over de mensen in je omgeving?

Ik wil afsluiten met de laatste zin uit het Bijbelgedeelte: “Maar u bent van Christus en Christus is van God.” Als volgeling van Jezus Christus sta je in contact met God door Jezus.

Gods zegen!

Adriaan

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *