Heiligheid (1 Samuel 15)

Saul, de koning van Israël krijgt de opdracht van God om de Amalekieten te verslaan. Hij moet alles en iedereen vermoorden. Saul en zijn leger voeren de opdracht uit en verslaan de Amalekieten. Ze doden alles, behalve de koning en de beste dieren. Dit was niet de precieze opdracht die Saul gekregen had. De opdracht was namelijk: ‘Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen: mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels’ (vers 3). God was daar niet blij om. Hij ‘betreurde’ het dat hij Saul als koning had aangesteld. Het eerste wat God deed is de opdracht geven aan Samuël om een ander persoon tot koning te zalven.

Eigenlijk deed Saul het toch best goed? Hij voerde de opdracht bijna helemaal goed uit. Maar als gevolg van zijn keuze verlaat de geest van de Heer koning Saul en stuurde de Heer zelfs een kwade geest, die hem kwelde (16:14). In eerste instantie lijkt het misschien een beetje zielig. Iedereen kan toch een foutje maken? Misschien zegt dit iets over Gods heiligheid. Dat God zo puur en rein is dat hij dit gewoon niet uit kon staan. We lezen verderop in hoofdstuk 15 dat het wel wat dieper zit dan een klein foutje. Soms maken we een fout en dan weten we meteen dat we iets verkeerds hebben gedaan. We tonen meteen berouw. Maar bij Saul gebeurde dat niet. Hij dacht alleen aan zijn eigen eer.

Als we kijken naar de tekst uit Jesaja dan zien we ook iets over Gods heiligheid. Jesaja heeft daar een bijzondere ontmoeting met de Heer. En wat is zijn eerste reactie? ‘Wee mij’. Hij kwam zo dicht bij God dat hij het uitschreeuwde. Hij zag ineens hoe groot God was, hoe heilig. Bijzonder he? Dat hij daar zo’n nederige houding ineens heeft.

God is heilig, puur en rein. Dat betekent dat er geen enkel vlekje te vinden is bij God. En gelukkig is Jezus Christus, onze Heer gestorven voor onze ‘vlekjes’, zodat wij zonder schroom tot Hem mogen komen. Aan de ene kant schept die heiligheid een afstand tussen God en ons, maar Gods liefde maakt die afstand weer klein. ‘Want alzo lief heeft [onze Heilige] God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’(joh. 3:16). Laten we Gods heiligheid en reinheid niet vergeten. God is ontzettend groot. De Heerser over alles!

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden in de bijbel die iets vertellen over heiligheid:
– Handelingen 5:1-11
– Exodus 3:5b
– 1 Petrus:15-16

Goede week

Christiaan

Like deze blog!


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Andere blogs

  God heeft je vergeven!

  Een aantal maanden geleden was de harde schijf van mijn laptop gecrasht. Ik had geen backups en was al mijn afbeeldingen, video’s...

  Kun jij iedereen vergeven?

  Als we emoties hebben met kenmerken van jaloezie, boosheid of woede gedreven door wonden of pijn uit het verleden, dan hebben we...

  Ben ik heilig?

  Afgelopen weekend las ik in een boek over de kracht van vergeving. Ik werd er opnieuw bij bepaald dat ik in Christus...