Gods Geest heeft je geest geheel ingeseald(2)

Voordat je wederom geboren was haalde je je identiteit uit je ziel en lichaam, maar op het moment dat je je wederom geboren bent, sealde de Heilige Geest, je eigen geest in, (verzegelde) en is het de bedoeling dat jij je identiteit volledig uit de geest haalt. 

Toen je wederom geboren werd, stierf je oude geest en werd onmiddellijk verwijderd en vervangen (Romeinen 6) Je werd een gloednieuwe schepping, met een herschapen geest. Jouw Geest en Gods geest zijn met elkaar verbonden, met elkaar gesmolten, en één geworden om een totaal nieuw persoon te scheppen.

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.  2 Korintiërs 5:17 

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. 1 Korintiërs 6:17 

Gods spiegel weerspiegelt je als rechtvaardig, heilig en puur. Het karakter van je wederom geboren geest is identiek aan dat van Jezus zelf. Richt je op Gods spiegel! Laat het beeld dat je geest reflecteert, je gedachten beheersen. Naarmate wie je bent in Christus sterker wordt in je hart, moet je vleselijke ‘realiteit’ wijken voor de geestelijke realiteit. * Dat is het moment dat je leven en vrede zult ervaren, en dat wens ik jou van harte toe, in het bijzonder voor het jaar 2012 !

Voor deze overdenking heb ik gebruik gemaakt van het boek; ‘Geest, Ziel & Lichaam ’ wat geschreven is door Andrew Wommack. Dit boek is hier te bestellen

De laatste vraag die misschien door je gedachten fladdert is; wat weerspiegeld Gods spiegel dan allemaal voor een wederom geboren christen? Het antwoord op die vraag zal ik je volgende week vertellen 🙂

Wandel ook in 2012 in Gods zegen,

Rob

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *