Geef je rechten op!

Allereerst wil ik vertellen dat ik blij ben weer terug te zijn op Gebedsbroeders.nl! Ik heb een geweldige Discipelschap Training School achter de rug van Jeugd Met Een Opdracht.

Matt:16:24-26: Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it. KJV

“Jezus gaf Zijn rechten op. Hij had recht op heerlijkheid, Hij had recht op goddelijke rijkdom, Hij had het recht om in de hemel te blijven, Hij was de Zoon van God. Hij was er toen God sprak en de hele kosmos ontstond. Jezus, heeft het gezien, Hij was erbij. Hij had alles en Hij gaf het op. Hij had de gestalte Gods en Hij liet het los, Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Hij werd mens, Hij verloor Zijn huis, Hij verloor Zijn vader en moeder, Hij verloor Zijn leven, alles, opdat wij leven zouden hebben. Hij gaf Zijn rechten op en veroverde de wereld”. * Geschreven door Floyd McClung

Een paar weken geleden sprak iemand over het opgeven van rechten… Ik werd er aan het denken door gezet. Welk rechten heb ik me toegeëigend? Waar houd ik nog aan vast en waarin heb ik moeite om mijn leven te verliezen.. en mijn leven volledig aan God te geven. Ik wil je aanmoedigen daar zelf ook eens over na te denken! Ik moest bepaalde rechten die ik had toegeëigend terug aan God geven. Ik verzeker je, juist door je rechten op te geven, zul je alles ontvangen wat je nodig hebt.

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Matteüs 6: 33-34

Zoek het koninkrijk van God. Vertrouw op Hem, stop met het toe-eigenen van rechten en vertrouw niet op je eigen zekerheden (inzicht). Het hebben van rechten is niet per definitie iets verkeerds, toch is het belangrijk je rechten in nederigheid eerst aan God terug te geven. Hij zal je vervolgens geven wat je nodig hebt.

Rechten die ik terug aan God moest geven tijdens mijn zendingstrip in Indonesië waren:

 1. Het recht om mijn leiders te bekritiseren en/ of te veroordelen.
 2. Het recht om mensen op waarde te schatten.
 3. Het recht op excuses van anderen.
 4. Het recht op vrije tijd.
 5. Recht om gelijk te hebben.
 6. Recht om op ieder moment van de dag mijn mail te checken.
 7. Recht om naar mijn mp3-speler te luisteren in het openbaar vervoer.

Het opgeven van rechten zal je bevrijden van datgene waar je zo (onbewust) zo hard aan vasthoudt. De rechten die je hierboven ziet staan heb ik gedeeld met mijn teamleiders en teamgenoten. Ik had hen vervolgens gevraagd om vergeving. De waarheid maakt vrij!

Ik wil je aanmoedigen komende week het onderwerp ‘het opgeven van rechten’ mee te nemen in je stille tijd met God. Vraag God welke rechten jij moet opgeven en probeer te luisteren naar de fluisteringen van de Heilige Geest. Pak pen en papier en schrijf de rechten op die in je gedachten komen.

Succes! Groetjes Rob

Reacties

 1. Eens met de essentie van het verhaal.

  I.p.v. rechten kan er denk ik vaak ook ‘verlangens’ worden geschreven. Of anders ‘vermeende rechten’. Maar soms heb je inderdaad recht ergens op en krijg je het niet en is het ook het beste om het dan maar aan God over te geven en te vergeven en te vergeten zoals Christus onze zonden wil vergeven en vergeten.

  De enige rechten die ik nooit wil loslaten en juist steeds meer wil handhaven zijn de rechten die ik heb in Jezus Christus waar zwaar voor betaald is met Zijn bloed!
  Die rechten die iedereen mag en moet hebben die geboren is door het water en de geest. Maar goed das niet helemaal waar het hier over gaat:)

  ps: hoeveel gemeenten zijn er inmiddels al gesticht daar in verwegistan? hoeveel nieuwe gelovigen/bekeerlingen/gedoopten inmiddels? Of kan ik dat niet zo zwart/wit stellen? Gaat het meer om ‘het goede nieuws vertelllen’ en scholen bouwen, hoeren helpen etc? Van die dingen die je nergens in de Bijbel tegenkomt zegmaar?

 2. Ik zal maar eens beter lezen en begrijpen wat er staat ipv zo luchtig er op te reageren en alleen verdedigings antwoorden te geven als of de hele wereld je aanvalt. Je kunt ook eens ander zijn verhaal goed lezen en een keer tot je nemen. Echter voelt het net of jij de baas ben van de gehele blog en iedereen mag oordelen veroordelen en bekritiseren, moet je nagaan hoeveel keer je nick name voorkomt. De 3 Gebroeders komen er niet eens tussen, als jij het allemaal zo goed weet waarom ben je nog niet aan het verkondigen? dan je zit toch zelf ook meer achter je pc, ga dan naar buiten verkondig dan met de bijbel in je hand dan doe je teminste waar je het constant over heb.

 3. @anonieme reageerder

  Iemand heeft eens de hel beschreven als een plek waar geen enkele redelijkheid is.

  Dank je anonime reageerder, dat jij mij zojuist in de hel getrokken hebt. Bedankt zeg!

 4. “Als jij wil geloven dat Jezus kwam om letterlijk de gevangenen uit de letterlijke gevangenis te bevrijden of ze daar te bezoeken?… en om de letterlijke blinden het zicht te geven…”

  Zoals anoniem al schrijft, GOED lezen, ik zeg niet dat alles letterlijk is, alleen niet alles is ook een gelijkenis.

  In mijn ogen is het de bedoeling dat we elkaar verder helpen, en dat we opbouw veroorzaken.

  Een broeder gaf ooit eens aan bij een christen die net zo ’n houding had als jij….
  Hoe kun je zeggen dat je God liefhebt en Hem wilt dienen en vervolgens te laten zien zijn bruid te haten.

  Ik ben het ook niet overal mee eens in welke stroming, richting die je kijkt, maar niet iedereen is wellicht al zover, of niet iedereen is voorbestemd om te profeteren, niet iedereen is een oudste. of wat dan ook.

  Je hebt hypocriet oordelen (wat verboden wordt in Mattheüs 7)
  Je hebt oordelen op basis van persoonlijke redenen (wat verboden wordt in Romeinen 14)
  en oordelen op de basis van de Bijbel.
  In feite heeft het kind van God een verplichting alles te beoordelen op basis van Gods Woord. De gelovigen te Korinthe werden berispt omdat zij in dit opzicht onzorgvuldig waren: zij waren tolerant voor valse leraren (2 Kor. 11:1-4). De Bereërs anderzijds werden geprezen omdat zij zorgvuldig alles toetsten aan de Schrift (Hand. 17:11). De Bijbel zegt: “oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel (Joh. 7:24). Wij moeten oordelen over wat er gepredikt wordt (1 Kor. 14:29) en ook de zonde (1 Kor. 5). Wij moeten de geesten beproeven (1 Joh. 4:1).
  Predikers en hun boodschap zorgvuldig toetsen aan Gods Woord is niet een kwestie van trots maar van wijsheid en gehoorzaamheid.

  Jou vorm van oordelen komt vaak veelal overeen met romeinen 14 (zodra je het op de persoon gaat spelen)

  Als jij al zover bent, help diegene dan met verder komen, en dan bedoel ik echt verder helpen ipv zoals anoniem ook al aangeeft vanachter je pc. En dan nog eens gewoon gallen.

  Ga lekker naar Tsjechie daar zit nog zo’n figuur die vanachter zijn pc naar broeders in NL “vermaningen” stuurd.
  want elke kerk of gemeente zijn toch maar clubs, vrijetijdsbestedingen is het niet????

  Beste No doubt de woorden die je hier meerdere malen geuit hebt, geven mij het beeld in mijn hoofd van de farizeer en de tollenaar op het tempelplein, waarbij jij de farizeer bent met al je mooie leuke woorden hoe goed je het wel niet doet en hoe slecht wij (kerken, gemeenten etc etc) maar niet zijn.
  Wel in deze gelijkenis van Christus ben ik dan maar al te graag de tollenaar ( zoals jij ons afschilderd).

 5. Er is blijkbaar nog niets veranderd sinds onze vorige woordenwisseling van enige tijd geleden waar je me al voor ‘farizeer’ uitmaakte.

  Je oordeel is m.i. nog steeds het oordeel van een blinde, volkomen onrechtvaardig. Jammer.

  Als je mij voor farizeeer etc. wil uitmaken… jouw keuze. Blijkbaar geld Rom 14. wel voor mij die Bijbelse onderbouwingen geeft en ook logische, maar niet voor jou met je ‘beeld’.

  Maar noem me geen broer en ‘beste’ etc. Want je bent duidelijk mijn broeder niet met je afkeer van waarheidsvinding.

  ps: kom eens met echte inhoudelijke bijdragen op wat ik zeg man. Als jij niet door mij opgebouwt kunt worden is dat prima verder, maar ik zit niet op jouw en andermans onBijbelse en onredelijke veroordelingen te wachten. Stop die maar waar de zon niet schijnt wat mij betreft 🙂

 6. Kleine aanvulling i.v.m. Romeinen 14.

  Daar gaat het over kleine onderlinge verschillen in overtuiging tussen Christenen wat betreft voedsel en feestdagen.

  Heb ik daar al iemand op geoordeeld hier? Nee he. Ik heb het over grote dwalingen en een gebrek aan liefde voor de waarheid. Leer eens rechtvaardig oordelen. En als de schoen je niet past hoef je hem niet aan te trekken. Daarmee bedoel ik: voel je niet beledigt als je weet dat het niet over jou gaat maar kijk naar de essentie van wat ik zeg.

  Want wat was nou de waarheid van Mat. 25?

  Heb je daar nog over nagedacht? Of kwam je niet verder dan je irritatie over ‘die nare farizeer nodoubt van het internet’?

  De waarheid Peter-Sigmond, daar gaat het om! Dat zijn mijn persoonlijke redenen!

 7. “Blijkbaar geld Rom 14. wel voor mij die Bijbelse onderbouwingen geeft en ook logische, maar niet voor jou met je ‘beeld’.”

  Deze woorden van mezelf neem ik hierbij terug. Het is geen logische uitspraak gezien de inhoud van Rom. 14.

 8. Romeinen 14 gaat toch echt om het oordeel van de een naar de ander over zijn “wandel”

  “Maar noem me geen broer en ‘beste’ etc. Want je bent duidelijk mijn broeder niet met je afkeer van waarheidsvinding.”

  Ik kan niet oordelen over de status van je hart, wel over je uitlatingen, ik heb ook totaal geen hekel aan je. Christus zegt toch ook de “minste” van zijn broeders. Je mag dan punten hebben die ik niet kan staven vanuit de Bijbel, het zegt niks over wat God in je hart ziet dus, ik zie het probleem er niet van in je mijn broeder te noemen.
  Ben jij de enige die harde taal mag uitten ???
  en de waarheid, in wie zijn ogen, de jouwe ??

  Wellicht is jou hart zo verhard dat je het helaas niet kan accepteren dat anderen ondanks harde woorden toch echt het beste met je voor hebben.

 9. Dank je anonime reageerder, dat jij mij zojuist in de hel getrokken hebt. Bedankt zeg!

  Graag gedaan zit je teminste warmpjes bij voor de winter!

 10. Ok… nog een paar Bijbelteksten omdat ik het nu eenmaal niet laten kan:)

  “4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.” Mat. 4

  “11 Geef ons heden ons dagelijks brood; ” Mat.6

  “26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. ” Mat. 26

  “32 Jezus zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood. 35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. ” Joh. 6

  “48 Ik ben het brood des levens. 49 Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; 50 dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. ” Joh. 6

  En wie denkt nu nog steeds dat het vooral gaat om letterlijk brood geven aan alle letterlijke armen? Wie is er arm van geest en denkt dat Jezus het heeft over de letterlijke armen en gevangenen?

 11. Een eerdere reactie uit een andere overdenking die ook wel duidelijk is vind ik:

  “Juist. Zo zie ik het dus ook, zoals Jesaja al voorspelde over ‘de knecht des heren’.
  Dus als jij mij op internet (of natuurlijk in real-life) iets geestelijks duidelijk mag maken door de kracht van Gods Geest, voed jij die ander in geestelijke zin. Dat is wat Jezus deed. Dat is wat de discipelen deden.

  Maar is het dan nooit een letterlijk kleden en voeden? Jawel, maar daar slaan andere teksten op in de Bijbel die gaan over de fysieke hulp aan je medemens en met name je medeChristen. Maar zeker niet deze teksten. En het is zeker NIET de hoofdtaak van een Christen.

  Jezus kwam om de gevangenen vrij te zetten. Hiervan is geprofeteerd, hij bezocht de gevangenen en maakte ze vrij. En wil ons die naakt zijn nieuwe schone kleren geven zodat wij bij het aanstaande bruiloftsmaal niet naar buiten gegooid worden. Daarvoor moeten we wel gevoed worden door Zijn woord want een mens kan niet alleen leven van water en brood. “4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.” Mat. 4

  HEE JIJ! JIJ DIE DIT LEEST? BEGRIJP JE DIT WEL GOED???

  “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus GEDOOPT zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; ” Rom. 6

  “27 U allen die door de DOOP één met Christus bent geworden, hebt u met Christus OMKLEED.” Gal. 3

  ” 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende:
  i Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de BRUILOFT des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te KLEDEN, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
  9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. ” Openb. 19

  “11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die GEEN BRUILOFTSKLEED aanhad. 12 En hij zeide tot hem: VRIEND, hoe zijt gij hier gekomen zonder BRUILOFTSKLEED? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
  14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. ” Mat. 22

 12. Rob geweldig dat je dit zo hebt mogen ervaren. ik ben het er helemaal mee eens. Net zoals ik ooit wel eens hoorde over een collecte” ipv hoeveel van mijn geld geef ik aan God, werd het hoeveel van God’s geld houd ik voor mezelf”

  @Nodoubt Jezus kwam voor de hoeren en de tollenaren!!

 13. Jezus kwam voor zondaren. Om ze vergeving van zonden aan te bieden als ze geloof mochten ontvangen en zich bekeerden van hun zondige leven.
  De verhalen in de Bijbel waaruit blijkt dat Jezus ook hoeren en corrupte belastingambtenaren wil vergeven, laten zien dat deze zich bekeerden van hun zonden.

  Nergens zien we dat de discipelen kleren en eten gingen inzamelen om aan ‘de arme hoeren en corrupte ambtenaren’ te geven. Of dat ze collectes hielden om scholing en onderdak en voedsel te bekostigen voor mensen met andere goden zoals de Mohammedanen of Boeddhisten.

  En dit is het verschil tussen INSTANDHOUDING/HELPEN/TOLEREREN van zonde en BEKERING aanbieden en de zonde BESTRIJDEN. Er is wel een groot aanbod van genade maar dat mag nooit een excuus zijn voor tolerantie en ondersteuning van prostitutie en andere doodzonden zoals valse goden eren. Dat is het verschil tussen veel huidige vormen van ‘zending’ en wat er in de Bijbel plaatsvond.

  Repent or perish. Not: support and tolerate.

 14. Christus riep op tot bekering, maar liet het daar niet bij hij gaf ze ook brood en vis, Hij genas de dienstknecht van van de koopman te Kapernaüm alvorens de koopman zich al had bekeerd. Dan had Christus dus ook maar van een afstand moeten roepen bekeer je…….

  Christus zegt ook als je iemand een kleed of eten hebt gegeven, of bezocht in de gevangenis dan heb je dat aan Hem gedaan.

  Wel de gehele Bijbel gebruiken broertje….

 15. Wie waren de mensen die Jezus brood en vis gaf? De mensen op de wallen? De corrupte geldwisselaars in de tempel? De mensen die helemaal niets van Hem wilden weten? De mensen die andere goden wilden dienen?
  Het waren mensen die speciaal naar Hem toekwamen om zijn woorden te horen en dus niet in de eigen woonplaats het eigen eten konden eten.

  “32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. ” Marcus 6.

  “10 Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in een stad die Betsaïda heet. 11 Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte hij weer gezond.” Lucas 9

  Jezus genas de mensen die geloof hadden. De mensen die naar Hem toekwamen (of langs de weg zaten en tot Hem roepen – of genoeg geloof hadden om een boodschapper te zenden etc.) omdat ze geloofden dat Hij hen kon genezen.
  Jezus deed veel tekenen om het van geloof sommige mensen te versterken of om hun geloof te geven. Daar zijn wonderen o.a. voor bedoeld. Maar Zijn onderricht, Zijn boodschap was de kern.

  En brood en kleren geven etc? Organiseerde Paulus op zijn zendingsreizen alle gemeenten zodat hij met flink veel geld op zak alle bedelaars en hoeren van nieuwe kleding en een volle maag kon voorzien zodat ze misschien zouden gaan geloven?
  Nee he. En wonderen/tekenen gebeurden er ook niet altijd.
  En waarom lezen niet dat Jezus de gevangenissen bezocht en elke dag brood en vis en kleren ging uitdelen? Best hypocriet van Hem als dat echt Zijn boodschap was voor ons he…

  “14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.” Jak 2

  Wie moet er liefde uit geloof betoont worden? De broeder en zuster nietwaar? Dit is een goede secundaire les uit het voorgaande stuk. We moeten natuurlijk wel doen wat in onze macht ligt om onze broeders en zusters te helpen. Dat bewijst o.a. ons geloofsvertrouwen.

  Wie zijn de broeders/zusters dan?

  “46 Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. 47 Iemand zei tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’ 48 Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ 49 Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn mijn moeder en mijn broers. 50 Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.’ ” Mat. 12

  De broeder is diegene die de wil van God doet. Daar moet broederliefde aan betoont worden.

  Maar betekend dit dan dat iemand die nog geen broeder is maar gehaat en veracht moet worden?
  Nee. Dit andere uiterste is natuurlijk onzin. Help iemand die in de goot ligt met materiële hulp als zo’n persoon op je pad geplaatst wordt. En vertel hem/haar het goede nieuws. Wellicht wordt het dan een broeder/zuster.

  Maar maar, wat zegt Jezus dan over het kleden en voeden en in de gevangenis opzoeken?

  “31 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. ” Mat. 25

  En ik zeg tegen iedereen die dit alles letterlijk wil uitleggen en speciaal tegen Peter-Sigmond:

  Waarom wil je deze woorden van Jezus helemaal letterlijk interpreteren? Past dat beter bij wat je al gelooft? Maar is het wel slim om te doen? Lang niet alles is zinnig om letterlijk te nemen. Helemaal niet in Matteus 25 waar vele beeldspraak verhalen staan.

  “1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie;”

  De gelijkenis v.d. wijze en dwaze maagden met lampen en olie…
  Ik bedoel… hier is het toch enorm duidelijk dat het een niet letterlijk te interpreten verhaal is he? Wie heeft er immers een lamp met veel olie klaarstaan en wie probeert er ’s avonds niet in slaap te vallen?

  “26 En zijn heer antwoordde en zeide tot hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid? 27 Dan hadt gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. ”

  En wie is aan de hand van deze teksten ook gaan investeren met al zijn euro’s? Of heeft i.i.g. wel de rekening met de hoogste rente genomen?

  Kleed je broeder, geef je zuster eten, als ze in de gevangenis worden gezet, bezoek ze. Maar besef wel dat dit niet de hoofd leer is van wat de Bijbel leert in Matteüs 25 en andere stukken die hiermee verband houden.
  Geef geestelijk brood om te groeien in de kennis en genade van Jezus Christus. Vertel het goede nieuws aan wie nog geen broeder is maar een vreemdeling. Laat mensen zien dat ze naakt zijn en kleding nodig hebben om niet uitgeworpen te worden bij het bruiloftsmaal van het Lam!

  “11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
  14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. ” Mat. 22

  En ik zeg: stop met alleen de letterlijke directe uitleg te willen zien en kijk verder naar de werkelijk diepste betekenis van het woord!

  “33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links”

  Iedereen snapt toch dat dit niet over letterlijke schapen en bokken gaat? Maar waarom is het dan zo moeilijk om te zien dat het niet over letterlijke kleren en voedsel en gevangenissen gaat?

  Wie zit er nog in de geestelijke gevangenis en kan dit niet begrijpen?

  U soms? Jij? Je dominee?

  “17 En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:
  18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. ” Lucas 4

  Jezus genas de letterlijke blinden wel en Hij gaf ze zo het letterlijke zicht. Maar de grootste wonderen vonden plaats wanneer mensen geestelijk verlicht werden en Hem mochten gaan zien als de Zoon van God die kwam om hen vrij te maken v.d. straf v.d. zonde. Zo gingen hun de ogen van hun geest open en braken ze uit de gevangenis.

  “13 Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? 14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten. 15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? 16 Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. ” Mat. 16

 16. Wie oren heeft die hoort…

  Christus sprak veelvuldig, maar niet altijd in gelijkenissen.
  Nu mag JIJ dat voor JOU punt zo willen vaststellen, maar dan moet je GOED lezen en vooral je eigen visie loslaten en de Heilige Geest je laten leiden.

  In dit stuk is dit letterlijk, daar de rechtvaardigen vragen wanneer ze Christus zo gezien hebben, dan antwoord Christus dat als we deze dingen voor de minste van zijn broeders doen we dit voor Hem hebben gedaan.

  GOED lezen. We kunnen idd Christus niet dorstig, hongerig of naakt zien, dat is de gelijkenis, maar daarna geeft Christus zonder gelijkenis aan, aan wie we het wel kunnen doen.

  JIJ mag dan vinden dat ik dit voor mijn geloof zo wil hebben, mar de medaille heeft ook een andere kant. Jij wilt het op jou manier hebben voor jou geloof. Het grote verschil ligt hem dat jij een woord/wet wil opleggen met je uitleg. Waar ik wil aangeven dat Christus heeft opgeroepen te dienen, in nederigheid, dus idd kleren uitdelen daar in verweggistan.

  Ik houd me ook bij deze post maar weer stil dan, ik heb geen zin in een flamewar.

  Jij blijft bij jou standpunt en vind dat ik jou kant maar op moet komen, en ik volg geen mensen, maar Christus.

 17. Psalm 109

  [1] Voor de koorleider. Van David, een psalm.
  God, die ik loof, blijf niet zwijgen,
  [2] want vijandig en bedrieglijk is de mond
  van hen die mij beschuldigen,
  hun tong spreekt niets dan leugens,
  [3] ze bestoken mij met woorden van haat,
  zonder reden bestrijden ze mij.
  [4] Ik bid voor hen,
  maar mijn liefde roept vijandschap op,

  [5] ze vergelden goed met kwaad,
  woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde:
  [6] ‘Wijs een gewetenloos man aan
  die hem aanklaagt bij de rechter.

  [7] Dat hij schuldig wordt bevonden
  en dat zijn gebed God niet bereikt.
  [8] Dat zijn dagen geteld zijn,
  een ander zijn ambt overneemt,

  [9] dat hij zijn kinderen vaderloos,
  zijn vrouw als weduwe achterlaat.
  [10] Dat zijn kinderen bedelend rondzwerven,
  naar eten zoeken in het puin van hun huizen,

  [11] dat schuldeisers beslag leggen op zijn bezit
  en vreemden roven wat hij moeizaam verwierf.
  [12] Dat niemand hem trouw blijft,
  niemand zich ontfermt over zijn kinderen,

  [13] dat zijn nageslacht voorgoed verdwijnt,
  hun naam na hun leven wordt uitgewist.
  [14] Dat de schuld van zijn voorouders de HEER in gedachte blijft,
  de zonde van zijn moeder niet wordt uitgewist,

  [15] dat hun zonde en schuld de HEER steeds voor ogen staan
  en niemand op aarde hun naam nog gedenkt.
  [16] Want hij bewees aan niemand trouw,
  hij vervolgde zwakken en armen,
  wanhopigen dreef hij de dood in.
  [17] Dat de vloek die hij liefhad hem treft,
  de zegen die hij een ander misgunde
  hem nooit ten deel zal vallen.

  [18] Dat de vloek hem als een mantel omhult,
  zijn lichaam vult als water,
  zijn gebeente doordringt als olie.
  [19] Dat de vloek als het kleed is dat hij draagt,
  als de gordel die hij dagelijks omheeft!’
  [20] Laat zó de HEER mijn aanklagers straffen,
  hen die zelf over mij dit kwaad afroepen.

  [21] Maar u, HEER, mijn God,
  doe voor mij wat tot eer van uw naam is:
  bevrijd mij, u bent goed en trouw.

  [22] Ik ben verzwakt en arm,
  gewond in het diepst van mijn hart.
  [23] Ik verdwijn als een schaduw die lengt,
  als een sprinkhaan die wordt afgeschud;

  [24] mijn knieën zijn slap van het vasten,
  ik ben tot op het bot vermagerd.
  [25] Ik wek de lachlust op,
  wie mij ziet schudt meewarig het hoofd.
  [26] Help mij, HEER, mijn God,
  red mij in uw trouw,

  [27] dan zullen zij weten dat het uw hand is,
  dat u, HEER, dit hebt gedaan.
  [28] Komt van hen de vloek, van u verwacht ik zegen,
  schande over mijn belagers, vreugde over uw dienaar,

  [29] hoon zal het kleed zijn van wie mij aanklagen,
  schande de mantel waarin zij zich hullen.
  [30] De HEER zal ik prijzen met luide stem,
  hem loven te midden van velen,

  [31] hij staat de armen ter zijde
  en redt hen uit de greep van hun rechters

 18. @Anoniem, ja mooie psalm. Waarom plaatst je dat? Als voorbeeld van alle beeldspraak?

  @Peter-Sigmond,

  Als jij wil geloven dat Jezus kwam om letterlijk de gevangenen uit de letterlijke gevangenis te bevrijden of ze daar te bezoeken?… en om de letterlijke blinden het zicht te geven…
  Als jij denkt dat het om letterlijk eten en drinken gaat daar in Mat. 25 en andere soortgelijke teksten…

  Wat praten we dan nog? Op naar India om de mensen die van hun valse godsdient geen koeien mogen eten en geen ratten mogen doden (die het eten opvreten en ziekte verspreiden), een dikke biefstuk door hun keel te duwen zodat ze niet verhongeren!
  En op naar de wallen om soep uit de delen aan die arme hoerenlopers en die zielige pooiers die Jezus nog niet kennen! Neem jij ook je Bijbel mee? Of moeten we net zo doen als ze bij de Alpha cursus vaak doen, de Bijbel niet teveel open doen om de mensen niet af te schrikken? Mogen we nog wel zeggen dat ze ontzettend verkeerd bezig zijn en allemaal zullen omkomen als ze zich niet bekeren? Mogen we wel tegen die hoererij ingaan? Of moeten we ze maar helpen en ze ‘liefhebben’?

  “mar de medaille heeft ook een andere kant. Jij wilt het op jou manier hebben voor jou geloof. ”

  Mag het ook mijn overtuiging zijn n.a.v. van wat er nog meer in de Bijbel staat? Het is 1 en al beeldspraak en waarom moet het dan opeens letterlijk zijn als het om kleren/eten/gevangenis gaat? Waar lees je dat de discipelen de wereld in gingen met kleren en eten en overal de gevangenen bezochten?
  Ze gingen de wereld in met Gods woord. Als mensen daardoor vrijgezet worden zal er ook meer welvaart komen. Maar men brengt niet eerst meer welvaart en dan het Woord.
  Het is net andersom.

  En als ze het woord niet aannemen verdienen ze het om te verhongeren en aan allerlei ziekten dood te gaan. Dat is het gevolg van het afwijzen van Gods wijsheid.

 19. De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen, 2 om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, 3 die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid; 4 om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven.

  5 De wijze hore en vermeerdere inzicht
  en wie verstandig is, verwerve overleg,
  6 om te verstaan spreuk en beeldspraak,
  woorden en raadselen van wijzen.
  7 De vreze des HEREN is het begin der kennis;
  de dwazen verachten wijsheid en tucht.

 20. En wat bedoel je hiermee te zeggen David?

 21. Zes dingen haat de HEER,
  zeven dingen zijn Hem een gruwel:
  ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt,
  handen die onschuldig bloed vergieten
  en een hart dat op het kwade zint,
  voeten die zich naar de misdaad reppen
  en getuigen die bedriegen, altijd liegen,
  en zij die stoken tussen broers.

  Uit de spreuken van Salomo, de woorden van God.

 22. Nee Ik hou wel van wat felheid en duidelijke taal…

  Ik heb zelf de neiging ook om het evangelie met de moker te brengen, maar het werkt niet altijd zegmaar.

 23. Heleen, het gaat er mij om dat sommige mensen wel eens beweren over Paulus dat hij in de brieven waarin hij vervloekt en dus harde taal spreekt, nog niet genoeg gegroeid zou zijn in de kennis en genade van Jezus Christus.
  Dat zou hij dan wel zijn in de stukken waar hij veel ‘aangenamere’ woorden uit.

  En daar verzet ik me fel tegen. Paulus had ontzettend grote liefde juist op die momenten dat hij harde taal uit, dat begrijp ik volkomen.
  Hij had liefde voor zijn broeders en zusters en liefde voor God.
  Mensen die ondoordachte zaken spreken over Paulus, begrijpen Gods liefde niet goed genoeg. Ze begrijpen niet dat God ook haat. En mannen van God zoals Paulus haten ook. Geen echte liefde zonder echte haat.

  Maar dat wordt vrijwel nergens gepredikt.

  ps: ik beschouw alle discipelen als ‘meer’ dan mijzelf. Ik raad je aan dat ook te doen. Er is een koninkrijk van God met diverse posities van macht. En hoewel niemand ‘meer’ wil zijn, is er toch een gezagsverhouding in het Lichaam. Niet iedereen heeft dezelfde autoriteit van God gekregen.

  Persoonlijk denk ik dat Paulus na zijn bekering, de ‘makkelijkste’ man was die je maar zou wensen. Wat betreft liefde in waarheid en integriteit en Godsdienst. Niet wat betreft altijd maar zachte woordjes en altijd maar meegaand om de grootste groep mensen te plezieren. Dat zeker niet. En dat moet ook niet.

 24. zeg nodoubt, ik snap je reactie,
  Ik zal even toelichten. Paulus, Petrus, Johannus Markus en Barnabas hadden wel eens woorden met elkaar. Ruzie zeg maar. Er is zelfs een zendingsreis geweest waarbij de onenigheid leidde tot gescheiden wegen. Paulus laat door alles zien dat hij beslist geen makkelijke man was. Dat is waarom ik Paulus aanhaalde,
  en daarna
  -even wat luchtiger toon na alle zware posts hier-
  wilde ik jou even mededelen dat jij wat liefdevoller zou kunnen zijn idd zoals rosalie zegt. En net als de Gemeente van Jezus daar, is ook hier niemand perfect, en zal hier niemand perfekt wezen totdat de eeuwigheid aanbreekt.

  Paulus is geen heilige, in de zin van meer als een ander. Iedereen die in Jezus gelooft als Redder Verlosser en Koning, is door God geroepen en gezalfd. apart gezet.

  En ja het had misschien ietsje respectvoller gekunt, ach wie weet hield paulus wel van humor 😉

  en ff ontopic..
  Bij deze tracht ik mijn recht op gelijk hebben op te geven

 25. God heeft mensen naast en rondom ons gegeven die ons kunnen helpen te ontdekken, “wie” en “hoe” we echt en werkelijk zijn. De grote vraag is: “Willen wij onze zwakheden, onhebbelijkheden, verkeerde en zondige en misvormde karaktereigenschappen “leren”kennen?” En staan we open voor de werkelijkheid, waar anderen u en mij op kunnen wijzen, door vermaning, correctieve aanwijzingen, zodat wij kunnen veranderen. Hierin ligt voor ons als christenen ten opzichte van elkaar een belangrijke opdracht van onze Here. “Maar.. vermaant elkander dagelijks”. Hebr.3:13. 1 Thes. 5:11.2 Kor.13:11.

  Vermanen heeft het karakter, elkaar “helpend” de weg te wijzen, tot vorming naar het beeld van Christus.2 Kor.3:18. Terechtwijzing en vermaning moeten voortkomen uit een rein hart, vol liefde en respect voor de ander.1 Tim.1:5. Als wij “leren” elkaar terecht te wijzen en te vermanen, er naar te luisteren en te handelen, kunnen we onszelf vele ernstige en verdrietige (Petrus) ervaringen besparen, om zo te komen tot het werkelijk beeld zoals God heeft bedoeld! De vraag is: “Staan we persoonlijk open voor de soms harde en pijnlijke waarheid over onszelf? Verlangen wij te veranderen naar het beeld van Jezus?” Hoe belangrijk is het ook regelmatig het gebed te bidden: Doorgrond mij o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten, zie of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

 26. Met die gedachte is deze site ook opgericht dacht ik. Niet te lange overdenkingen en dan korte reacties en geen ellenlange discussies.

  Maar ze hebben het verkeerde onderwerp gekozen (’t geloof=altijd discussie). Ook is er het probleem dat er mensen reageren en geen cavia’s of zombie’s.

 27. Na een en ander gelezen te hebben valt mij op dat veelposten beginnen over het onderwerp en dan snel van koers veranderen naar een off topic discussie tussen enkelen. Kunnen jullie geen apart stuk maken waarin deze meningsverschillen worden beargumenteerd en zo onderwerpen meer on-topic houden.

  Gebedsbroeders succes met jullie site.

 28. “Ik wil me er niet tussen mengen maar wil wel even kwijt dat de manier van reageren van jou, Nodoubt wel afschrikt en me tegenhoud om te reageren…je zou best gelijk kunnen hebben…maar dan nog mis ik die liefde, zachtmoedigheid enz.”

  Dat hoor ik vaak Rosalie. Zelf ben ik meer van het slag volk dat niet teveel over ‘liefde’ praat en dan alle goddeloosheid daarmee goedpraat. Nee, ik ben meer dit:

  “6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
  want zij zullen verzadigd worden’ Mat. 5

  Ik wil eerst ZACHTMOEDIG / NEDERIG zijn naar God toe. En dan pas naar mensen. Snap je dat?

 29. Ik wil me er niet tussen mengen maar wil wel even kwijt dat de manier van reageren van jou, Nodoubt wel afschrikt en me tegenhoud om te reageren…je zou best gelijk kunnen hebben…maar dan nog mis ik die liefde, zachtmoedigheid enz.
  Zalig zijn de armen van geest; want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. (erstaat eigenlijk zalig die bedelen om de Geest, wanneer je hunkert naar dat rijk bewijst God je genade.)

  Zalig die treuren want zij zullen vertroost worden. (God bewijst genade aan die verdrietig en belast zijn. In dat rijk van Hem is alle troost)

  Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.(God bewijst genade, niet aan de geweldenaars, maar aan de zachtmoedigen, zij mogen leven uit zijn genade.)

  Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. (God bewijst genade aan hen die hunkeren naar recht. In zijn rijk heerst geen onrecht, zal iedereen recht ervaren.)

  Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.(God bewijst genade aan hen die zich over anderen erbarmen, die voor anderen zorgen. God zal zich over hen erbarmen, voor hen zorgen).

  Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.(God bewijst hen genade, die zich geheiligd hebben. In het heilige mag je zicht op God hebben.)

  Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen kinderen van God genoemd worden. (God bewijst de vredestichters genade. Zij lijken daarin het meest op God, zijn als kinderen van Hem.)

  Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want voor hen is het Koninkrijk der hemelen. ( God bewijst hen genade, die pal staan voor het recht, die niet wijken voor onrecht. Zij zullen tot hun recht komen, van het recht genieten in het koninkrijk van de hemel.)

  Zalig bent je als de mensen je verachten en je vervolgen en met leugens allerlei kwaad van je spreken van wege dat je Mij volgt.( God zal je genade bewijzen omdat je de minachting van mensen verdraagt om dat je er voor uit komt dat je Jezus wil volgen.)

  Verblijd je en ver heug je, want je beloning is groot in de hemel; immers die het woord van God spraken, de profeten, die zijn ook vervolgd, die waren er voor dat jij er was. (Naar Mattheüs 5:1-12)

 30. Waar is je ontzag voor deze door de Heilige Geest geleide man van God Heleen? Een man die met Jezus Zelf gesproken heeft en Zijn bevelen opgevolgd heeft?

  Ik vind je opmerking zwaar onder de maat.
  Je onderschat Gods invloed en leiding over Zijn Woord. We hebben het hier wel over de Bijbel en niet over de talmoed of een ander boek wat puur mensenwerk is.

  Diegene die een draai om de respectloze oren verdient ben jij. ‘k hoop dat je dat snapt. Wie oren heeft om te horen etc.

 31. Nou Nou zeg, No doubt, iedereen verdient op zijn tijd een draai om zn oren, zelfs Paulus, die toch een knap eigengereid persoontje was. Gelukkig groeit een gelovige in Christus, en zal hij geslepen worden als een diamant…
  En jij bent een verdraait kneiterharde, waar zo hier en daar best wat scherpe kantjes af kunnen,
  Dus bij deze een liefdevolle zusterlijke draai om je oren.
  Reden:van de geloof hoop en liefde, is de liefde het meeste van die 3, onthou dat en relax, Ik hoop jou en peter-sigmund (en vele anderen uiteraard) te ontmoeten later in de hemel. en misschien wel op deez aard 😉

 32. Inderdaad Peter

 33. “ Een broeder of zuster is iemand die de wil van God zoekt, de waarheid wil volgen. Een persoon die dus niet ontzettend kwaad wordt als iemand het licht v.d. Bijbel laat schijnen.

  I.p.v. daarvan worden ze erg kwaad en onredelijk en gaan ze van allerlei ondoordachte zaken roepen over mijn persoontje terwijl ze tegelijkertijd beweren dat ik het juist ben die zo ondoordacht op de man speel uit onzuivere motieven.”

  Jammer dat je jezelf niet door je eigen bril ziet…..

 34. “ Een broeder of zuster is iemand die de wil van God zoekt, de waarheid wil volgen. Een persoon die dus niet ontzettend kwaad wordt als iemand het licht v.d. Bijbel laat schijnen.

  I.p.v. daarvan worden ze erg kwaad en onredelijk en gaan ze van allerlei ondoordachte zaken roepen over mijn persoontje terwijl ze tegelijkertijd beweren dat ik het juist ben die zo ondoordacht op de man speel uit onzuivere motieven.”

  Jammer dat je jezelf niet door je eigen bril ziet…..

 35. @Peter-Sigmond,

  IK zit niet op jouw vergeving te wachten dubbelhartige. Jij vind het naar dat ik je zo noem maar ziet er geen enkel probleem in om mij als Farizeeer af te schilderen. HOE DUBBELHARTIG KUN JE ZIJN KEREL? Doe wat je predikt. Als jij vind dat je niet mag oordelen en schelden, moet je dat ZELF niet doen. Hoe moeilijk is dat om te begrijpen? Wake up.

  @Iedereen met ogen om te zien en oren om te horen

  Een stukje uitleg over 1 Kor. 4

  Om dit goed te kunnen begrijpen moeten we ook 1 Kor. 3 lezen.
  Dit gaat over verdeeldheid in de gemeente tussen mensen die nog niet genoeg gegroeid zijn in de kennis en genade van Jezus Christus. Ze zijn nog te vleselijk in hun gedachten. Zo roept de 1: ik ben van Paulus en de ander: ik ben van Apollos.

  Paulus legt vervolgens uit dat ze allen dienaren van Christus zijn die samenwerken voor Zijn doel. En na een heel verhaal zegt hij in hoofdstuk 4:

  “4 Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. ”

  Het is dus duidelijk op WAT VOOR SOORT OORDELEN Paulus doelt.

  En even later zegt hij:

  “18 Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom. 19 Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik wel te weten komen of die opscheppers het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten. 20 Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. 21 Dus wat wilt u? Moet ik met de stok naar u toe komen, of liefdevol en zachtmoedig? ”

  Paulus is bereid om met kracht het ware evangelie te verkondigen en de mensen die niet willen leren te bestraffen. Is dat een oordeel over die mensen of niet? En dus voordat Jezus Christus terugkomt. Dat mag duidelijk zijn.

  Diegenen die samen met Paulus het ware evangelie verkondigen, daar zegt Paulus van: niet onnodig gaan twisten en oordelen, we zijn allemaal broeders in Christus. Maar over mensen die een HEEL ANDER EVANGELIE brengen spreekt Paulus heel ANDERE WOORDEN.

  Gal 1 bijv:

  “6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 10 Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. ”

  Paulus vervloekt deze valse leraren. En niet alleen in dit gedeelte in Gal 1.

  Stop met het verkrachten van Gods woorden. Bekeer je hiervan zolang het nog kan of ga te maken krijgen met Gods oordeel en vloek over je leven.

  ” 12 Komt, kinderen, luistert naar mij,
  ik zal u de vreze des HEREN leren. ”

  Geloof het. VREES GOD. Wees bang voor Gods oordeel i.p.v. zo onverstandig van alles te roepen over zaken waar je geen verstand van hebt.

  “15 Bedenk dat het geduld dat de Heer met ons heeft, onze redding is. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid. 16 Hetzelfde doet hij in alle brieven waarin hij hierover spreekt. Daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is, en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen verderf wordt verdraaid; hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften. 17 Geliefden, u bent dus gewaarschuwd. Pas op dat u zich niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen; geef uw standpunt niet prijs. 18 Groei in de genade en de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Amen. ” 2 Petr. 4

 36. Dit is wat mij betreft het laatste wat ik erover zeg, Ik dacht net wat een voorbeeld zijn wij toch…. blergh. Jij mag uitten wat je wilt, ik vergeef het je op voorhand.

 37. Precies die reaktie, kijk nu eens naar je woordkeuze. Zet je hier deuren mee open om met mij in gesprek te gaan om uberhaupt verder te kunnen komen. Je graaft je telkens in met schuttaal en vind het dan vervolgens gek dat er hier op deze site zijn die jou liever zien vertrekken…..

  Als ik in jou mening jou als persoon geoordeelt hebt, dan vraag ik vergeving.
  Hetgeen ik echter altijd voorop heb gehad is dat je jezelf afschilderd als de enige echte christen, en veel anderen hier niet.
  Dat gaf ( en zo heb ik het ook genoemd) bij mij een “beeld” (gelijkenis) op van de farizeer en de tollenaar.

  Het blijkt maar weer dat de communicatie met jou maar 1 richting op kan/mag werken.

 38. Als je dat echt vind moet je niet oordelen over mij jij dubbelhartige blinde.

 39. Staat er ook niet in 1 Kor. 4 dat we pas mogen oordelen als de tijd des Heren is aangebroken…..

  een waarschuwing voor hoogmoed en de verwijzing dat God de enige is die een oordeel velt.
  Deut. 32:35 Goed zegt daar MIJ komt de wraak toe.

 40. Het is toch wel erg jammer dat vaak waar we elkaar proberen te helpen, verdieping proberen te brengen, elkaar verder proberen te helpen in geloof de posts dan vaak een twist ontstaat als we niet dezelfde zienswijze hebben als No doubt.

  @ Mark ik snap je opmerking, jullie willen de site open houden.
  houden jullie het niet tegen andere bezoekers als ze dan personen maar gaan negeren, of als er op andere manieren een andere twist gaat ontstaan.

  Veeltallig zijn de kussen van de vijand en gezegend zijn de wonden geslagen door een VRIEND.
  wellicht is het goed na te denken of het aan iemand bedoeld is om de wonden te slaan.

  Wanneer iemand achter een leerstelling staat en een ander ook, en ze zijn beiden ervan overtuigd dat ze het bij het rechte eind hebben, dan blijft er niks anders over dan een twist van mensen. die de Bijbel misbruiken. Wellicht is het goed om na te denken dat wij mensen andere mensen niet kunnen veranderen, alleen de Heilige Geest overtuigd van zonde, en veranderd ons.
  Is het dan niet beter om een broeder/zuster te helpen met die tocht, ze aan de hand te nemen en te begeleiden. Christus nam zijn Discipelen 3 jaar lang mee op sleeptouw, en zelfs dan waren ze nog niet overal van overtuigd. Het is o zo makkelijk om op een afstand van achter een pc te zitten en af te geven op de groeperingen/leerstromen etc etc waar je het niet mee eens bent. maar om iemand aan de hand te nemen en hem dienstig te willen zijn das andere koek……..

  Bij de twist tussen Paulus en Barnabas zie je toch ook niet dat ze elkaar “nepchristenen” noemden.

 41. Als je het over de Duivel heb.

 42. Je wil dus beweren wanneer iemand zijn wil wil opleggen en zegt in zijn vorige bericht er geen waarheid is in anderen hun verhaal, het gewoon heel gezellig bedoeld is? En dus maar aan een ander moet liggen en hij dus volgens jou vrij komt. Vreemd manier van dingen bekijken als je het mij vraagt. Zo kan iedereen maar wat zeggen want de ander heeft het toch gedaan, je kijkt dus echt eenrichting op en niet naar hoe het verloopt en hoe anderen reageren op zo´n persoon. Hoe de samenkomst is omtrend 1 persoon hoe 1 persoon dus zoveel niet leuke reacties terug krijgt op wat hij post, dan vindt je het nog steeds dat hij vrij gepleit moet worden. Dan is het toch een kwestie wat je oogst zal je zaaien. Het zal hierom denk snel zijn dat de meeste afhaken om nog te posten omdat bij elke post een ieder de mond gelijk gesnoerd wordt door hem, het zo alleen maar een slagveld zal zijn waarin dus het slechte enkel nog naar boven komt. Haat is het juiste woord !!

 43. JEHOVAH moest het zijn. Zie je, ik kan het geeneens goed spellen!

 44. Tjonge jonge jonge zeg!

  Gabrielle… anoniem… hoe je ook bekend wil staan. Ik ben GEEN JEVOVAH GETUIGE! Zo. Kun je nu weer rustig slapen?

  Ik ben een JEZUS CHRISTUS GETUIGE. En ik getuig van de waarheid van Zijn woord in Handelingen 2:38:

  “38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, ” Hand. 2:38

  En als de Jevoha’s dit ook zeggen dan doen ze tenminste nog iets goeds wat mij betreft.

  https://www.xs4all.nl/~mapper/docs/Mis_Het_Niet.pdf

 45. anoniem,

  En dan maar zomaar verwijderen? Ik snap je punt niet… Dat iemand anders is, wil niet automatisch zeggen dat het automatisch het verkeerde in je naar boven brengt, toch? Misschien zegt dit wel meer over jou dan over Nodoubt….. Zou je daar eens over willen nadenken?

  Bedankt!

  Groeten, Mark Boerman

 46. Hallo Mark,
  Sorry hoor maar je leest zijn berichten toch ook?
  en je ziet toch ook wel hoe hij het op de man af speelt?
  Of is het een bekende van je dat je hem hier laat zou zomaar kunnen he. Ik ben het eens met de ander Anoniem. Het is echter niet meer een ander iets willen bij brengen maar opleggen in de strot douwen zou ik zeggen. Doen Jehovahs Getuigen ook en die praten ook alleen maar over de doop dat dat de enige weg naar redding is. Terwijl wij wel beter weten wat de redding is snapje. Het is jullie site met alle respect maar als je eens ziet hoe de onderling gesprekken gaan met hem haalt het niet het beste uit je.

 47. Hey Anoniem,

  Jammer vind ik het wel dat je zo negatief praat over andere bezoekers. Ik zie daarbij geen reden om Nodoubt van deze website af te halen (het is geen forum)… Als je daar problemen mee hebt dan kan je ons dit altijd via de mail laten weten….

  Groeten, Mark Boerman

 48. Alsjeblieft, kan iemand die Nodoubt van het forum afhalen? Hij verprutst de site, onze denkwereld en jullie bezoekcijfers.

 49. Beste David,

  De vraag is niet: mag je internet wel of niet gebruiken?
  Maar de vraag is: hoe gebruik je het dan voor evangelisatie?

  Doe je recht aan Gods woord en zeg je waar het op staat of geef je elke bezoeker aan je site een gratis coupon die in te wisselen is voor een leven waarin God jou gelukkig gaat maken zodra je je hand omhoog steekt en op de uitnodiging van een of andere wolf in schaapskleren naar voren komt in een kerk en ‘je leven aan Jezus geeft’, ‘Hem in je hart laat komen’. etc. Dus valse tradities, verzinsels van mensen en niet wat de Bijbel leert dat we moeten doen.

  Heb je wat aan dit antwoord?
  En wat is jouw overtuiging aangaande evangelisatie en de Bijbel?

  Gr,
  Nodoubt

 50. @Nodoubt
  Betekent dit dat je je van alles moet weerhouden dat niet in de Bijbel staat? Dus moderne evangelisatiemethoden, zoals via het internet, zouden ook niet moeten worden ondernomen, omdat Jezus het ook niet via het internet deed?

 51. Nee hoor enkel alleen jij mag alles de rest heeft alles verkeerd ga steeds meer denken dat je Jehovahs Getuigen ben .

 52. Er is geen waarheid in jullie woorden. Enkel spot en overstand. Daar heb ik geen boodschap aan. Ik vermaan jullie niet meer. Er is geen vrees voor God en Zijn geboden in jullie hart.

  “7 Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot,
  wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt.
  8 Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten,
  berisp een wijze, en hij mag je graag.
  9 Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt,
  een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert.
  10 Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
  inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. ”
  Spr 9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *