De vervolgde christenen…

Laatst zag ik een filmpje van Opendoors waarin een pastor in Inda werd opgezocht in zijn eigen kerkje en werd mishandeld met knuppels.
Dit filmpje heeft behoorlijk indruk op mij gemaakt. In Nederland is hier niets bij voor te stellen.

Toch is dit de realiteit van alle dag in verscheidene landen. Weten wij wel daadwerkelijk wat hier gaande in… en wat doet dit nu écht met ons?

Filmpje bevat schokkende beelden:

Wat kunnen wij voor deze vervolgde christenen betekenen?

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. (Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.) (Jakobus 5:16

Juist, misschien herinneren sommige van jullie nog wel de post die ik in februari schreef. Het ging over een jongereninitatief van Opendoors genaamd; “Shockwave”. (voor meer informatie over dit jongereninitiatief bekijk de post)

Shockwave Open Doors

Bidden maakt het voor jou mogelijk om over elke gesloten grens te gaan, wereldwijd. En jij kunt jouw wereld bereiken zonder dat je de deur uit hoeft!

“Gebed is als een raket die op elke plaats van deze wereld afgeschoten kan worden, onzichtbaar, met de snelheid van een gedachte, die zijn doel altijd raakt. Blijf niet passief, bidt iets?” – Ronald Dunn.

Volgend jaar organiseert opendoors een shockwave in Zwolle. Lijkt jou dit iets kom dan naar de WRZV hallen in Zwolle op zaterdagavond 1 maart van 1900-2300. Jouw gebed maakt een verschil. Voor meer informatie: 

Schud je wereld met Shockwave

Je hoeft niet te wachten tot 1 maart 2008 voordat je iets kunt betekenen voor de vervolgde christenen. Probeer tijd te besteden in gebed voor de vervolgde christenen.

Nogmaals de vraag:  Hoe kun jij de komende tijd iets betekenen voor christenen die vervolgd worden?

Mijn doel is niet om een post te schrijven die aanzet tot prachtige woorden. Nee, ik wil dat het aanzet tot daden, want ELK OPRECHT GEBED IS KRACHTIG!

Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 1 Johannes 3: 17-18

Groeten Rob

Reacties

 1. wie denkt in nederland niet vervolgd te worden is ernstig misleid,als je bij de enge smalle poort in de buurt komt zal je ernstig worden vervolgd,de satan wil niet dat mensen herboren worden.
  veel cristenen beweren opnieuw geboren te zijn,ook zij hebben zich ernstig vergist.ik hoop dat mensen gaan beseffen dat de aanname door god een verschrikkelijke tijd kan opleveren.

 2. Precies,je slaat de spijker op zijn kop

 3. Met het feit dat die christenen daar vervolgd worden, moeten wij extra dankbaar wezen dat we elke zondag in vrijheid naar Gods huis mogen gaan. Wij westerlingen hebben de ‘luxe’ om weleens een dienst te skippen, om maar es lekker uit te slapen op de zondagmorgen. De christenen die vervolgd worden, dromen ervan, om zondags in vrijheid naar de kerk te gaan. Ik hoop dat dat ons allemaal aan het denken zet. Misschien komt er wel een moment waarbij de christenen in Nederland, ook niet meer in vrijheid ons geloof kunnen belijden!

 4. Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen.
  De mens is naar God geschapen:
  Lichaam,ziel en niet te vergeten geest,wat een dier niet heeft.
  Een dier is niet 3.
  Wij hebben GEEN gezamelijke voorvaderen.
  Niet tussen aap en oorspronkelijke mens.
  Wij zijn oorspronkelijk mens vanaf de éénmalige Schepping.
  Wij zijn de oermens van NA de zondvloed.
  Dat blanke mensen zo knap zijn wil niet zeggen, dat lelijke bruine en zwarten geen mensen zijn.
  Dat heeft met evolutie,sorry met ontwikkeling te maken.

  De blanke knappe man 6000 jaar
  lelijke bruine man 500.000 jaar en
  oerlelijke oude zwarte man 5 miljoen
  Dat suggereert de ”wetenschap”
  Omdat ik de bijbel geloof,wil niet zeggen,dat er geen wetenschap is.
  De wetenschappers voelen zich dan op de teentjes getrapt.
  Maar wetenschap en Geloof sluiten elkaar niet uit.
  Niet verwarren met ”wetenschap”.
  De bijbel is zuiver Geloof en niet wetenschappelijk,omdat het geen wetenschappelijk boek is en zal dat nooit worden.
  Schepping bestaat of Schepping bestaat niet.
  Als de éénmalige Schepping bestaat,
  waarom dan niet andere wonderen?
  Al het leven is afhankelijk van die éne Schepping,
  spontaan ontstaan ,daar Geloof ik niet in.

 5. Hallo Samir, wij christenen geloven ook in 1 God, daar geen misverstand over. Maar we geloven ook dat God volledig kenbaar geworden is door Jezus op aarde. Vandaar dat we Hem de Zoon van God noemen. En omdat Hij duidelijk beschikte over de macht van God, dat ook. Je kent toch wel onze uitdrukking: de appel valt niet ver van de boom of stam? Of: hij is een aardje naar zijn vaartje? Zo vader, zo zoon, heb je ook nog. Betekent gewoon allemaal dat zoonlief heel erg op vader lijkt.
  Eigenlijk is er niks geheimzinnigs aan. God kun je niet zien, horen, voelen, ruiken, proeven, Hij onttrekt zich aan onze 5-voudige zintuiglijke waarneming. Zolang er culturen en mensen zijn, heeft men, omdat men toch sporen van Gods handelen aantrof in het leven op aarde, ernaar gestreefd het juiste beeld van God voor ogen te krijgen, voor de geestelijke ogen dan.
  Vergelijk het met een auto waar de motorkap van dichtgelast is. Men ziet alleen dat hij het goed doet, maar iedereen bedenkt een andere theorie over wat er zich onder die motorkap moet bevinden. Je krijgt allemaal verschillende theorieën (godsdiensten dus, ofwel: ideeën of samenstelsels van ideeën) over hoe God is, of moet zijn. Vaak krijgen de mensen dan ook nog ruzie omdat ze allemaal gelijk willen hebben. Nu komt er tenslotte iemand die zegt: ik zal die motorkap eens even voor jullie open doen: kijk: dit zit eronder, zo werkt de auto dus. Die persoon was en is voor ons Jezus die zelf door God naar de aarde gezonden is, zo geloven wij, om duidelijkheid te geven over hoe God is/was: groot in zijn liefde. En die 3e, dat is gewoon de Heilige Geest die op elk mens over kan gaan die doet wat Jezus zegt. Want God is geest, aangezien hij onlichamelijk is. Dan heb je dus 3x God in 3 verschillende verschijningsvormen eigenlijk.
  Ergens op de site staat ook een aardige vergelijking met water trouwens.
  Zoals je weet is H2O de basisnaam van spul dat vloeibaar kan zijn, maar ook dampig en dan ook nog kei- en keihard, kijk maar eens wat er gebeurd is met de Titanic, zo hard is dat. En toch is het alledrie H2O. Hoop dat je het snapt, en ook vooral dat je begrijpt of wilt begrijpen dat zoals wij denken en geloven geen heiligschennis is.
  Ten overvloede: je hebt dus volkomen gelijk: er is maar 1 God. Maar omdat Jezus naar de hemel gegaan is na zijn dood, mag en kan ik ook tot Jezus bidden, want Hij en de Vader, zoals wij God noemen, omdat Hij onze altijd dichtbije vriend is, en omdat Hij veel van ons en van elk mens houdt, zijn in de hemel verenigd. En omdat God geest is kun je dan zeggen: ook tot de Heilige Geest bidden wij, dus tot 3, maar uiteraard in 1. In H2O zijn water, ijs en damp ook totaal verenigd of niet dan?

  Zegen over jouw leven, goede Samir, God houdt zeer veel van ons, hoe zou Hij die ons met zoveel liefde en zorg geschapen heeft en nog steeds elke dag in leven houdt niet van ons kunnen houden? Laten we broers zijn en elkaars verschillen en vrijheid respecteren en ons vooral nooit wreken maar altijd vergeving schenken aan wie ons niet goed behandelt, want dan zal God ook ons vergeving schenken voor wat wij misdaan hebben als wij moeten sterven en geoordeeld worden, immers we hebben allemaal vuile handen, ik wel tenminste.

  In de jaren ’70 van de vorige eeuw had je de kreet: make love not war, misschien wordt het tijd die weer eens op te poetsen. Al die narigheid is van de duivel en niemand wordt er wijzer van. Alleen maar meer tranen overal. Waarom toch? Laten wij het anders doen Samir, ik nodig je uit vrede, bij deze.
  Want verder noemen wij God dus ook nog de Vredevorst.
  Hij kijkt neer op de aarde en ziet Zijn kinderen die met elkaar overhoop liggen als de kinderen van Zijn hele grote gezin van 6,7 miljard bij wijze van. Dat wil de Vader niet, Samir, ons aller God en Vader wil onderlinge vrede, begrip en liefde. Ik weet niet of je kinderen hebt: het is vreselijk voor een vader om te zien dat zijn zoons elkaar haten of erger. Ik moet er niet aan denken en gelukkig is het ook niet zo, mijn jongens zijn goede vrienden van elkaar en dat zouden alle mensen moeten zijn, al was het alleen maar om God blij te maken.

  Groeten, JP

  PS. in de hemel is bij mijn weten geen haar hoor, dat baardje is een kinderlijke voorstelling die alleen maar betekent dat God zeer, zeer oud en eerbiedwaardig is. Niemand weet hoe God er uit is, omdat Hij er niet uit ziet, bij wijze van, Hij heeft geen lichamelijke vormen.
  Dat heb je met de duivel ook: hoorntjes, bokkepoten en dat soort uiterlijke beschrijvingen, was hij maar zo gemakkelijk te herkennen, maar wij willen ons nu eenmaal een voorstelling maken. Ik ben ook blij dat God geen baard heeft, want ik wil geen zoen van een baardgod krijgen.

 6. ik en nog een meisje moeten een poster maken voor vervolgde christenen, we willen heel graag dat zo veel mogelijk mensen gaan bidden voor vervolgde christen. We vinden het filmpje heel erg!! we zouden het heel fijn vinden als u ook mee zou bidden.

  groetjes: Marielle en Ellen

 7. ingrijpend hou me op de hoogte

 8. Gisterenmorgen werd ik geschokt door een bericht op de radio hoe de varkens in Egypte worden afgeslacht. “Geruimd” heet dat dan. Men heeft een aanleiding gevonden tot christentje pesten daar. Want de Mexicaanse griep heeft daar niets mee te maken, maar wordt misbruikt als smoes om de christenen te treffen en arm te maken. De manier waarop met de varkens wordt omgegaan is verschrikkelijk, hoorde ik. Ik liep wat later met de hond door de kinderboerderij en zei tegen het varken daar: dank God dat je in Nederland leeft, roze broeder, loof en dank Hem dat je op deze kinderboerderij woont om de opperste verbazing te wekken van de kleinen die je nog nooit aanschouwd hebben, want je zou geen oog meer dicht doen als je wist wat er allemaal gaande is buiten dit vredesgebiedje waartoe jij uitverkoren bent. Het knorde instemmend. Maar wat te doen? Bidden is het enige inderdaad. Wat kunnen wij gewone jongens en meisjes uitrichten? Alleen bidden en de politiek opporren. Waarom wordt op zo’n bericht niet gereageerd in de politiek? Het zal wel de ver van mijn bedshow zijn. En het zijn “maar” varkens. Toch is het een teken des tijds dat goed gezien moet worden. De christenen komen steeds meer onder druk te staan, al is dat hier (bij ons) nog niet het geval. Het hoort bij de eindtijd en bij het komen van de anti-christ volgens mij. Laten alle christenen elkaar zoeken en vinden over en dwars door kerkmuren heen en zich in gebed verenigen, en voorbereid zijn op ongunstige tijden. De eersten zullen misschien ook in dat opzicht de laatsten zijn. Ik denk aan de Grote Verdrukking, die voorzegd is in het NT. Is verdrukking dictatuur of vervolging of nog iets anders? God weet het. Als we echt met God wandelen zal niets ons kunnen raken, dat is de enige zekerheid die we hebben. Niet vrezen wie het lichaam kunnen doden, maar alleen Hem die in staat is lichaam en ziel in de hel te verderven, staat er, geloof ik. CHRISTUS de Heer aan Wie het oordeel is in de eeuwen der eeuwen. Tenslotte een antwoord op de gestelde vraag: ik kan alleen iets betekenen voor wie dan ook als ik in de voetsporen van Jezus ga zodat Hij in mij opstaat en Zichzelf kan zijn in de tijd. Hij leeft, uiteraard, maar Hij wil in ons leven, daar gaat alles om. Dat is onze roeping. Angelus Silesius schreef: al is de Heiland 1000x in Bethlehem geboren, maar niet in uw hart, zo zijt ge toch verloren. Ik geloof dat dat ook geldt voor de Opstanding. Weg met die oude Adam en Eva die zwaar tegen de steen aanhangen zodat Christus niet uit Zijn graf kan komen. Amen? En wat wij dan kunnen betekenen zal Hij zelf in en door ons bepalen en dat zal het beste zijn. Eigenlijk is ons leven simpel. We hoeven ons maar op één ding te richten: Christus in onszelf vrij maken, ruimte geven met Hulp van de genade. Dat is al. Dat is noodzakelijk en voldoende. Als Hij maar werkelijk leeft in ons, dan zijn we op aarde reeds hemelingen.

 9. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd. Ik geef ook geld aan ze!!

 10. Ja Marcel laten we bidden voor kracht voor al onze christelijke broeders in India, China en Korea ect ect.. vragen om vergeving ook voor de BOKO HARAM.

  Wij christenen moeten met meer worden.. ik hoop dat iedereen God gaat zien en volgen, daar bid ik ook voor.

  Je ziet dat radicalisme overal toeslaat.. is niet aleen molsim maar is ook bij ons geloof..

 11. De islamitische sekte Boko Haram de kerken aangevallen in Nigeria. Ze doodden 28 christenen, omdat ze willen tot het christendom te vernietigen in dit land. Ik bid voor onze christelijke broeders.

 12. We geloven in 1 God niet 3 in 1 simpel. Het God waar Jezus(vzmh) in geloofde en naar bad. Niet een oud man met een baardje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *