Wij hebben openbaring nodig

Mijn naam is Carlos, ben 29 jaar en kom uit Rotterdam. Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart. Spreuken 29:18.

Het Hebreeuwse woord (chazah) wat hier gebruikt word betekend visioen of gezicht. Wij hebben nodig dat God ons openbaring geeft over zaken. Dit geeft richting en visie. Ons woord visie is daar ook van afgeleid. De betekenis in het woordenboek is namelijk “het zien”. Als iemand ‘het heeft gezien’ dan weet iemand wie hij/zij is, en waar we naar toe gaan. Dat is ook wat God wil doen in een mensenleven. Jezus was zich volkomen bewust van wie hij was en wat zijn doel op aarde was.

Enkele voorbeelden daarvan: (citaten van zijn uitspraken)

 • En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, Johannes 3:14
 • IK ben de opstanding en het leven Johannes 11:25

Jezus wist volkomen wie hij was en waarvoor hij leefde. Maar ook zijn volgelingen hadden dat, Johannes de Doper zegt: Ik ben de stem van een roepende in de woestijn, Bereid de weg van de Heer Johannes 1:23. Hij wist wie die was en waarvoor God Hem geroepen had. Zij hadden “het gezien”. Ze hadden het gepakt en gingen ervoor.

Maar dit is niet alleen voor hen, God wil ons allemaal op dat punt brengen dat wij weten wie we zijn in Hem, door zijn genade en de roeping die op ons leven is. Het geeft namelijk ook passie om ergens voor te gaan.

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matteüs 13-16

Hier is goed nieuws uit Gods woord. Namelijk dat jij en ik geroepen zijn om de wereld te veranderen. Om invloed uit te oefenen op de wereld in plaats van de wereld op ons.

Maar als wij onszelf gaan zien door de ogen van God zullen wij sterk zijn en daden doen. Daniel 11:32

Gods zegen,
Carlos

Reacties

 1. Hallo Carlos,

  “Jezus wist volkomen wie hij was en waarvoor hij leefde.”

  Dat is maar de vraag of dat ook zo was. Het enige houvast wat je kan aanvoren is de bijbel. Een andere bron is er niet en daarmee ook niet erg overtuigend en neutraal.
  Vanuit je christelijk denken begrijp ik dat wel en wil je niet persoonlijk afvallen.
  Constateer alleen iets dat niet aantoonbaar is.

  Groet, David

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *